Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Verizon

Kraj: USA.

US

Sector: Telecomunicaciones.

Cena 38,83
Liczba akcji 4.215.000.000
Kapitalizacja 163.668.450.000
Wartość księgowa na akcję 21,93
Cena / wartość księgowa 1,77
EV / EBITDA 7,71
EV / EBIT 32,29
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 2,76 4,60 40,00%
PER 14,07 8,44
DPA 2,64 2,6350 -0,19%
RPD 6,80% 6,79%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 0,47% 1,06% 3,49% #¡REF!
EBITDA 0,41% -1,80% 3,34% #¡REF!
EBIT 0,53% -3,29% 5,80% #¡REF!
BPA ordinario -6,02% -10,35% 4,76% #¡REF!
Zwykła dywidenda 2,01% 2,34% 2,72% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję -19,21% 4,93% 10,07% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1,76% -0,35% 2,59% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 11,11 11,01 12,58 21,36
RD media 5,30% 4,94% 4,95% 4,43%
Cena / średnia wartość księgowa 2,39 5,65 5,47 6,09
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 11,72 11,35 13,45 13,45
ROA Średnia 5,38% 6,25% 4,89% 5,13%
ROE Średnia 24,10% 46,36% 38,91% 37,58%
ROCE Średnia 14,04% 16,56% 15,26% 16,96%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Przychody 133.974,00 136.835,00 133.613,00 128.292,00 131.868,00 130.863,00 126.034,00 125.980,00 131.620,00 127.079,00 120.550,00 115.846,00 110.875,00 106.565,00 107.808,00 97.354,00 93.469,00 88.182,00 69.518,00 71.283,00 67.468,00 67.056,00 67.190,00 64.707,00 58.194,00 31.565,90 30.193,90 29.155,20 13.429,50 13.791,40 13.145,60 12.718,40 12.552,10
% -2.09% 2.41% 4.15% -2.71% 0.77% 3.83% 0.04% -4.29% 3.57% 5.42% 4.06% 4.48% 4.04% -1.15% 10.74% 4.16% 6% 26.85% -2.48% 5.65% 0.61% -0.2% 3.84% 11.19% 84.36% 4.54% 3.56% 117.1% -2.62% 4.91% 3.36% 1.32%
Koszt własny sprzedaży -54.887,00 -59.133,00 -56.301,00 -51.201,00 -54.726,00 -55.508,00 -53.063,00 -51.424,00 -52.557,00 -49.931,00 -44.887,00 -46.275,00 -45.875,00 -44.149,00 -44.579,00 -38.615,00 -37.547,00 -35.309,00 -24.409,00 -23.168,00 -21.701,00 -19.866,00                      
% 7.18% -5.03% -9.96% 6.44% 1.41% -4.61% -3.19% 2.16% -5.26% -11.24% 3% -0.87% -3.91% 0.96% -15.44% -2.84% -6.34% -44.66% -5.36% -6.76% -9.24%                      
Marża brutto 79.087,00 77.702,00 77.312,00 77.091,00 77.142,00 75.355,00 72.971,00 74.556,00 79.063,00 77.148,00 75.663,00 69.571,00 65.000,00 62.416,00 63.229,00 58.739,00 55.922,00 52.873,00 45.109,00 48.115,00 45.767,00 47.190,00                      
% 1.78% 0.5% 0.29% -0.07% 2.37% 3.27% -2.13% -5.7% 2.48% 1.96% 8.76% 7.03% 4.14% -1.29% 7.64% 5.04% 5.77% 17.21% -6.25% 5.13% -3.02%                      
EBITDA 40.501,00 47.566,00 48.654,00 45.518,00 47.060,00 39.681,00 44.379,00 42.987,00 49.077,00 36.132,00 48.574,00 29.620,00 29.376,00 31.050,00 32.512,00 17.222,00 29.955,00 27.918,00 26.196,00 27.027,00 21.014,00 28.159,00 25.189,00 29.019,00 25.843,00 12.497,40 11.205,90 11.457,60 5.713,30 5.456,70 5.342,70 4.923,60 4.864,10
% -14.85% -2.24% 6.89% -3.28% 18.6% -10.59% 3.24% -12.41% 35.83% -25.61% 63.99% 0.83% -5.39% -4.5% 88.78% -42.51% 7.3% 6.57% -3.07% 28.61% -25.37% 11.79% -13.2% 12.29% 106.79% 11.53% -2.2% 100.54% 4.7% 2.13% 8.51% 1.22%
Marża EBITDA / Sprzedaż 30,23% 34,76% 36,41% 35,48% 35,69% 30,32% 35,21% 34,12% 37,29% 28,43% 40,29% 25,57% 26,49% 29,14% 30,16% 17,69% 32,05% 31,66% 37,68% 37,92% 31,15% 41,99% 37,49% 44,85% 44,41% 39,59% 37,11% 39,30% 42,54% 39,57% 40,64% 38,71% 38,75%
EBIT (Operating profit) 22.877,00 30.467,00 32.448,00 28.798,00 30.378,00 22.278,00 27.425,00 27.059,00 33.060,00 19.599,00 31.968,00 13.160,00 12.880,00 14.645,00 15.978,00 2.612,00 15.578,00 13.373,00 12.581,00 13.117,00 7.407,00 14.877,00 11.532,00 16.758,00 15.953,00 6.627,20 5.341,50 6.078,60 3.086,20 2.804,60 2.797,60 2.506,20 2.525,30
% -24.91% -6.11% 12.67% -5.2% 36.36% -18.77% 1.35% -18.15% 68.68% -38.69% 142.92% 2.17% -12.05% -8.34% 511.72% -83.23% 16.49% 6.3% -4.09% 77.09% -50.21% 29.01% -31.19% 5.05% 140.72% 24.07% -12.13% 96.96% 10.04% 0.25% 11.63% -0.76%
Marża EBIT / Sprzedaż 17,08% 22,27% 24,29% 22,45% 23,04% 17,02% 21,76% 21,48% 25,12% 15,42% 26,52% 11,36% 11,62% 13,74% 14,82% 2,68% 16,67% 15,17% 18,10% 18,40% 10,98% 22,19% 17,16% 25,90% 27,41% 20,99% 17,69% 20,85% 22,98% 20,34% 21,28% 19,71% 20,12%
Zwykły zysk netto 11.614,00 21.256,00 22.065,00 17.801,00 19.265,00 15.528,00 30.101,00 13.127,00 18.375,00 11.956,00 23.547,00 10.557,00 10.198,00 2.549,00 4.894,00 -2.193,00 5.521,00 6.197,00 7.397,00 7.831,00 3.077,00 4.079,00 389,00 11.787,00 8.260,00 2.933,00 2.454,90 3.402,00 1.858,30 -754,80 1.403,40 1.340,60 -324,40
Całkowity wynik netto 11.614,00 21.256,00 22.065,00 17.801,00 19.265,00 15.528,00 30.101,00 13.127,00 18.375,00 11.956,00 23.547,00 10.557,00 10.198,00 2.549,00 4.894,00 -2.193,00 5.521,00 6.197,00 7.397,00 7.831,00 3.077,00 4.079,00 389,00 11.787,00 8.260,00 2.933,00 2.454,90 3.402,00 1.858,30 -754,80 1.403,40 1.340,60 -324,40
BPA ordinario 2,76 5,06 5,32 4,30 4,65 3,76 7,36 3,21 4,49 3,00 8,22 3,70 3,60 0,90 1,72 -0,77 1,90 2,11 2,63 2,77 1,09 1,46 0,14 4,31 2,97 1,86 1,56 2,18 2,12 -0,86 1,61 1,55 -0,38
% -45.45% -4.89% 23.72% -7.53% 23.67% -48.91% 129.28% -28.51% 49.67% -63.5% 122.16% 2.78% 300% -47.67% 323.38% -140.53% -9.95% -19.77% -5.05% 154.13% -25.34% 942.86% -96.75% 45.12% 59.68% 19.23% -28.44% 2.83% 346.51% -153.42% 3.87% 507.89%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,76 5,06 5,32 4,30 4,65 3,76 7,36 3,21 4,49 3,00 8,22 3,70 3,60 0,90 1,72 -0,77 1,90 2,11 2,63 2,77 1,09 1,46 0,14 4,31 2,97 1,86 1,56 2,18 2,12 -0,86 1,61 1,55 -0,38
Zwykła dywidenda 2,64 2,59 2,54 2,49 2,44 2,39 2,34 2,29 2,23 2,16 2,09 2,03 1,98 1,93 1,87 1,78 1,67 1,62 1,62 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,51 1,44 1,40 1,38 1,34 1,30 1,26
% 1.93% 1.97% 2.01% 2.05% 2.09% 2.14% 2.18% 2.69% 3.24% 3.35% 2.96% 2.53% 2.59% 3.21% 5.06% 6.59% 3.09% -0% 5.19% -0% -0% -0% -0% -0% -0% 1.99% 4.86% 2.86% 1.45% 2.99% 3.08% 3.17%
Pay-out 95,63% 51,13% 47,68% 57,82% 52,33% 63,46% 31,72% 71,12% 49,67% 71,92% 25,44% 54,86% 54,87% 213,95% 108,55% -231,25% 87,78% 76,80% 61,69% 55,67% 141,74% 105,30% 1080,77% 35,76% 51,77% 82,87% 96,64% 66,04% 66,04% -159,87% 83,32% 83,98% -333,33%
Dywidenda nadzwyczajna                                                                  
Łączna dywidenda 2,6350 2,5850 2,5350 2,4850 2,4350 2,3850 2,3350 2,2850 2,2300 2,1600 2,0900 2,0300 1,9750 1,9250 1,8700 1,7800 1,6700 1,6200 1,6200 1,5400 1,5400 1,5400 1,5400 1,5400 1,5400 1,5400 1,5100 1,4400 1,4000 1,3800 1,3400 1,3000 1,2600
                                                                 
Uwagi                                                                  
                                                                 
Wartość księgowa na akcję 21,93 21,68 19,71 16,38 14,83 63,71 10,54 5,51 4,01 3,09 13,55 11,62 12,70 13,61 14,57 14,64 6,30 6,87 4,59 4,42 3,22 3,04 3,81 4,66 5,55 8,04 7,56 4,76 7,62 6,95 9,43 9,03  
% 1.15% 9.99% 20.33% 10.45% -76.72% 504.46% 91.29% 37.41% 29.77% -77.2% 16.61% -8.5% -6.69% -6.59% -0.48% 132.38% -8.3% 49.67% 3.85% 37.27% 5.92% -20.21% -18.24% -16.04% -30.97% 6.35% 58.82% -37.53% 9.64% -26.3% 4.43%  
Dług netto 148.609,00 148.034,00 147.947,00 106.891,00 108.895,00 110.318,00 115.016,00 105.198,00 104.909,00 102.118,00 39.462,00 48.424,00 41.198,00 45.581,00 59.757,00 41.661,00 27.760,00 30.708,00 35.736,00 34.720,00 42.539,00 50.599,00 61.356,00 54.959,00 21.982,00 19.611,10 18.564,60 7.673,30 5.594,60 6.422,30 9.728,90 9.722,00  
% 0.39% 0.06% 38.41% -1.84% -1.29% -4.08% 9.33% 0.28% 2.73% 158.78% -18.51% 17.54% -9.62% -23.72% 43.44% 50.08% -9.6% -14.07% 2.93% -18.38% -15.93% -17.53% 11.64% 150.02% 12.09% 5.64% 141.94% 37.16% -12.89% -33.99% 0.07%  
Dług netto / EBITDA 3,67 3,11 3,04 2,35 2,31 2,78 2,59 2,45 2,14 2,83 0,81 1,63 1,40 1,47 1,84 2,42 0,93 1,10 1,36 1,28 2,02 1,80 2,44 1,89 0,85 1,57 1,66 0,67 0,98 1,18 1,82 1,97  
Dług netto / wykorzystanie FC 3,97 3,99 3,74 2,56 3,05 3,21 4,73 4,63 2,69 3,33 1,02 1,52 1,38 1,37 1,90 1,52 1,08 1,27 1,62 1,59 1,89 2,29 3,10 3,47 1,29 1,95 2,10 0,87 1,41 1,70 2,33 2,49  
ROA 3,05% 5,60% 6,02% 5,62% 6,60% 5,86% 11,71% 5,38% 7,53% 5,14% 8,59% 4,69% 4,43% 1,16% 2,16% -1,08% 2,95% 3,28% 4,40% 4,72% 1,85% 2,44% 0,23% 7,16% 13,19% 5,32% 4,55% 13,69% 7,69% -3,11% 4,75% 4,77%  
ROE 12,57% 23,32% 26,98% 26,24% 31,38% 5,90% 69,85% 58,28% 111,85% 97,22% 60,63% 31,84% 28,35% 6,61% 11,83% -5,26% 30,18% 30,68% 57,23% 62,61% 33,75% 48,13% 3,74% 92,46% 53,56% 23,10% 20,67% 45,83% 27,80% -12,41% 17,06% 17,15%  
ROCE 9,44% 12,67% 14,04% 16,35% 17,69% 13,50% 17,17% 20,94% 26,93% 16,93% 23,70% 9,82% 10,13% 11,05% 11,10% 2,17% 19,88% 16,88% 16,68% 18,15% 9,75% 17,88% 12,28% 18,72% 42,13% 20,31% 17,04% 40,27% 25,14% 22,43% 15,58% 14,29%  
                                                                 
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 37.475,00 37.141,00 39.539,00 41.768,00 35.746,00 34.339,00 24.318,00 22.715,00 38.930,00 30.631,00 38.818,00 31.846,00 29.780,00 33.363,00 31.390,00 27.452,00 25.739,00 24.106,00 22.025,00 21.820,00 22.467,00 22.082,00 19.773,00 15.827,00 17.017,00 10.070,90 8.858,70 8.780,80 3.981,00 3.777,00 4.169,50 3.907,70 3.761,00
% 0.9% -6.06% -5.34% 16.85% 4.1% 41.21% 7.06% -41.65% 27.09% -21.09% 21.89% 6.94% -10.74% 6.29% 14.35% 6.66% 6.77% 9.45% 0.94% -2.88% 1.74% 11.68% 24.93% -6.99% 68.97% 13.68% 0.89% 120.57% 5.4% -9.41% 6.7% 3.9%
Przepływy pieniężne z inwestycji -23.432,00 -28.662,00 -67.153,00 -23.512,00 -17.581,00 -17.934,00 -18.456,00 -10.983,00 -30.043,00 -15.856,00 -14.833,00 -20.502,00 -17.250,00 -15.054,00 -23.156,00 -31.474,00 -16.108,00 -15.616,00 -18.492,00 -10.343,00 -12.236,00 -6.791,00 -21.626,00 -16.055,00 -17.420,00 -7.684,90 -7.338,60 -7.574,00 -2.090,80 -1.694,20 -2.968,20 -1.995,80 -2.275,00
% 18.25% 57.32% -185.61% -33.74% 1.97% 2.83% -68.04% 63.44% -89.47% -6.9% 27.65% -18.85% -14.59% 34.99% 26.43% -95.39% -3.15% 15.55% -78.79% 15.47% -80.18% 68.6% -34.7% 7.84% -126.68% -4.72% 3.11% -262.25% -23.41% 42.92% -48.72% 12.27%
Finansowanie przepływów pieniężnych -14.657,00 -8.529,00 8.277,00 1.325,00 -18.164,00 -15.377,00 -6.151,00 -13.322,00 -15.015,00 -57.705,00 26.450,00 -21.253,00 -5.836,00 -13.650,00 -16.007,00 12.651,00 -11.697,00 -6.031,00 -5.034,00 -9.856,00 -10.959,00 -14.809,00 2.075,00 -1.048,00 1.732,00 -2.471,70 -1.446,70 -1.420,30 -1.676,30 -2.086,00 -1.351,20 -1.747,60 -1.452,30
% -71.85% -203.04% 524.68% 107.29% -18.12% -149.99% 53.83% 11.28% 73.98% -318.17% 224.45% -264.17% 57.25% 14.72% -226.53% 208.16% -93.95% -19.81% 48.92% 10.06% 26% -813.69% 298% -160.51% 170.07% -70.85% -1.86% 15.27% 19.64% -54.38% 22.68% -20.33%
Zmienność kursu walutowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                        
Przepływy pieniężne netto -614,00 -50,00 -19.337,00 19.581,00 1,00 1.028,00 -289,00 -1.590,00 -6.128,00 -42.930,00 50.435,00 -9.909,00 6.694,00 4.659,00 -7.773,00 8.629,00 -2.066,00 2.459,00 -1.501,00 1.621,00 -728,00 482,00 222,00 -1.276,00 1.329,00 -85,70 73,40 -213,50 213,90 -3,20 -149,90 164,30 33,70
% -1128% 99.74% -198.75% 1958000% -99.9% 455.71% 81.82% 74.05% 85.73% -185.12% 608.98% -248.03% 43.68% 159.94% -190.08% 517.67% -184.02% 263.82% -192.6% 322.66% -251.04% 117.12% 117.4% -196.01% 1650.76% -216.76% 134.38% -199.81% 6784.38% 97.87% -191.24% 387.54%
CFE-CFI-PID 14.043,00 8.479,00 -27.614,00 18.256,00 18.165,00 16.405,00 5.862,00 11.732,00 8.887,00 14.775,00 23.985,00 11.344,00 12.530,00 18.309,00 8.234,00 -4.022,00 9.631,00 8.490,00 3.533,00 11.477,00 10.231,00 15.291,00 -1.853,00 -228,00 -403,00 2.386,00 1.520,10 1.206,80 1.890,20 2.082,80 1.201,30 1.911,90 1.486,00
Wypłaty dywidend 11.025,00 10.805,00 10.445,00 10.232,00 10.016,00 9.772,00 9.472,00 9.262,00 8.538,00 7.803,00 5.936,00 5.230,00 5.555,00 5.412,00 5.271,00 4.994,00 4.773,00 4.719,00 4.427,00 4.262,00 4.239,00 4.200,00 4.168,00 4.421,00 4.227,00 2.379,50 2.340,40 2.204,10 1.218,00 1.195,10 1.156,50 1.069,70 976,20
                                                                 
Liczba akcji na koniec roku 4.215.000.000 4.204.000.000 4.150.000.000 4.142.000.000 4.140.000.000 4.132.000.000 4.089.000.000 4.086.000.000 4.093.000.000 3.981.000.000 2.866.000.000 2.853.000.000 2.833.000.000 2.833.000.000 2.841.000.000 2.849.000.000 2.902.000.000 2.938.000.000 2.817.000.000 2.831.000.000 2.832.000.000 2.789.000.000 2.730.000.000 2.737.000.000 2.777.000.000 1.578.300.000 1.571.100.000 1.560.200.000 876.600.000 874.400.000 872.600.000 866.000.000 858.200.000
Cena maksymalna 42,58 55,51 59,85 61,95 62,22 61,58 54,83 56,95 50,86 53,66 54,31 47,32 40,25 36,00 34,76 44,32 46,24 38,95 41,06 42,27 44,31 51,09 57,40 66,00 69,50 61,19 45,88 37,44 34,44 29,81 34,56 26,94 27,06
Cena minimalna 30,14 34,55 49,69 48,84 52,28 46,09 42,80 43,79 38,06 45,09 41,50 36,80 32,28 25,99 26,10 23,07 35,60 30,04 29,13 34,13 31,10 26,01 43,80 39,69 50,63 40,44 28,38 27,56 24,19 24,19 24,81 20,13 21,50
                                                                 
Maksymalny PER 8,42 10,44 13,93 13,31 16,56 8,37 17,07 12,69 16,93 6,53 14,68 13,15 44,73 20,90 -45,16 23,30 21,92 14,83 14,84 38,90 30,30 358,55 13,33 22,19 37,40 39,16 21,04 17,66 -39,90 18,54 22,33 -71,27
Średni współczynnik PER 7,19 8,47 12,74 11,90 15,23 7,31 15,19 11,22 14,80 6,01 12,95 11,68 40,31 17,99 -39,53 17,71 19,40 13,14 12,69 35,16 25,78 270,54 11,75 17,77 32,32 32,52 17,03 15,33 -33,96 16,79 19,18 -62,26
Minimum PER 5,96 6,50 11,56 10,50 13,91 6,26 13,32 9,75 12,67 5,49 11,22 10,22 35,88 15,09 -33,91 12,13 16,88 11,44 10,53 31,41 21,26 182,54 10,17 13,34 27,24 25,88 13,02 13,00 -28,02 15,04 16,03 -53,25
RD% máxima 8,58% 7,34% 5,00% 4,99% 4,56% 5,07% 5,34% 5,09% 5,68% 4,64% 4,89% 5,37% 5,96% 7,20% 6,82% 7,24% 4,55% 5,39% 5,29% 4,51% 4,95% 5,92% 3,52% 3,88% 3,04% 3,73% 5,07% 5,08% 5,70% 5,54% 5,24% 6,26%
RD% media 7,32% 5,95% 4,58% 4,46% 4,20% 4,43% 4,75% 4,50% 4,96% 4,27% 4,31% 4,77% 5,37% 6,19% 5,97% 5,50% 4,03% 4,78% 4,52% 4,08% 4,21% 4,47% 3,10% 3,11% 2,63% 3,10% 4,11% 4,41% 4,86% 5,02% 4,50% 5,47%
RD% mínima 6,07% 4,57% 4,15% 3,93% 3,83% 3,79% 4,17% 3,92% 4,25% 3,89% 3,74% 4,17% 4,78% 5,19% 5,12% 3,77% 3,50% 4,16% 3,75% 3,64% 3,48% 3,01% 2,68% 2,33% 2,22% 2,47% 3,14% 3,74% 4,01% 4,50% 3,76% 4,68%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,96 2,82 3,65 4,18 0,98 5,84 9,95 14,19 16,46 3,96 4,67 3,73 2,96 2,47 2,37 7,03 6,73 8,49 9,29 13,13 14,58 13,42 12,32 11,88 8,64 8,09 9,64 4,91 4,95 3,16 3,83 #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,68 2,28 3,34 3,74 0,90 5,11 8,86 12,55 14,39 3,64 4,12 3,31 2,66 2,13 2,08 5,35 5,95 7,52 7,94 11,86 12,41 10,13 10,86 9,52 7,47 6,72 7,80 4,26 4,22 2,86 3,29 #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,39 1,75 3,03 3,29 0,82 4,37 7,76 10,91 12,32 3,33 3,57 2,90 2,37 1,78 1,78 3,66 5,18 6,55 6,59 10,60 10,23 6,83 9,40 7,15 6,29 5,35 5,97 3,61 3,48 2,57 2,75 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 6,89 7,84 7,81 7,77 9,27 8,33 7,66 6,88 8,59 5,21 6,89 6,00 5,14 4,97 8,15 5,14 5,91 5,73 5,56 7,72 6,25 8,09 7,29 7,84 17,01 10,28 6,96 11,20 6,71 6,70 8,10 4,80
EV / EBITDA średnia 7,31 7,03 6,28 6,54                                                          
EV / EBITDA minimalna 5,78 6,03 6,88 6,61 8,23 6,88 6,52 5,78 7,14 4,51 5,65 4,98 4,41 4,10 6,72 3,12 4,80 4,73 4,32 6,62 4,92 5,32 6,01 5,05 12,82 7,35 4,56 8,51 5,06 5,78 6,37 3,58

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.