Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Unilever

Kraj: Strefa euro.

GB

Sector: Zużycie.

Cena 53,32
Liczba akcji 2.532.400.000
Kapitalizacja 135.027.568.000
Wartość księgowa na akcję 7,15
Cena / wartość księgowa 7,46
EV / EBITDA 14,00
EV / EBIT 13,32
  2023
BPA 2,56
PER 20,83
DPA 1,7100
RPD 3,21%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,17% 1,81% 1,68% #¡REF!
EBITDA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
BPA ordinario 3,66% 4,81% 6,04% #¡REF!
Zwykła dywidenda 2,00% 4,74% 5,55% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 12,97% 4,19% 7,45% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 6,90% 4,12% 1,66% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 20,85 21,86 20,19 14,41
RD media 3,55% 3,36% 3,41% 2,38%
Cena / średnia wartość księgowa 8,87 8,53 #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV /EBIT średnia #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROA Średnia 8,68% 9,35% #¡REF! #¡REF!
ROE Średnia 38,11% 39,14% #¡REF! #¡REF!
ROCE Średnia #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Przychody 59.604,00 60.073,00 52.444,00 50.724,00 51.980,00 50.982,00 53.715,00 52.713,00 53.272,00 48.436,00 49.797,00 51.324,00 46.467,00 44.262,00 39.823,00 40.523,00 40.187,00 39.642,00 38.401,00 38.566,00 42.693,00 48.270,00 51.514,00 47.582,00
% -0.78% 14.55% 3.39% -2.42% 1.96% -5.09% 1.9% -1.05% 9.98% -2.73% -2.98% 10.45% 4.98% 11.15% -1.73% 0.84% 1.37% 3.23% -0.43% -9.67% -11.55% -6.3% 8.26%
Koszt własny sprzedaży -34.429,00 -35.906,00 -30.259,00 -28.684,00 -29.102,00 -28.769,00 -30.547,00 -30.229,00 -30.808,00 -28.387,00 -29.245,00 -30.703,00 -27.930,00 -25.890,00 -23.182,00 -21.342,00 -20.558,00 -20.093,00 -19.539,00 -19.856,00 -21.192,00 -24.049,00 -26.962,00 -25.221,00
% 4.11% -18.66% -5.49% 1.44% -1.16% 5.82% -1.05% 1.88% -8.53% 2.93% 4.75% -9.93% -7.88% -11.68% -8.62% -3.81% -2.31% -2.84% 1.6% 6.3% 11.88% 10.8% -6.9%
Marża brutto 25.175,00 24.167,00 22.185,00 22.040,00 22.878,00 22.213,00 23.168,00 22.484,00 22.464,00 20.049,00 20.552,00 20.621,00 18.537,00 18.372,00 16.641,00 19.181,00 19.629,00 19.549,00 18.862,00 18.710,00 21.501,00 24.221,00 24.552,00 22.361,00
% 4.17% 8.93% 0.66% -3.66% 2.99% -4.12% 3.04% 0.09% 12.05% -2.45% -0.33% 11.24% 0.9% 10.4% -13.24% -2.28% 0.41% 3.64% 0.81% -12.98% -11.23% -1.35% 9.8%
EBITDA 11.337,00 12.701,00 10.465,00 10.321,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -10.74% 21.37% 1.4%
Marża EBITDA / Sprzedaż 19,02% 21,14% 19,95% 20,35% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 9.758,00 10.755,00 8.702,00 8.303,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -9.27% 23.59% 4.81%
Marża EBIT / Sprzedaż 16,37% 17,90% 16,59% 16,37% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 6.487,00 7.642,00 6.049,00 5.581,00 5.625,00 6.374,00 6.053,00 5.184,00 4.909,00 5.171,00 4.842,00 4.480,00 4.252,00 4.244,00 3.370,00 5.027,00 3.888,00 3.419,00 3.130,00 2.941,00 2.762,00 2.136,00 1.838,00 1.105,00
Całkowity wynik netto 6.487,00 7.642,00 6.049,00 5.581,00 5.625,00 9.389,00 6.053,00 5.184,00 4.909,00 5.171,00 4.842,00 4.480,00 4.252,00 4.244,00 3.370,00 5.027,00 3.888,00 4.745,00 3.766,00 2.941,00 2.762,00 2.136,00 1.838,00 1.105,00
BPA ordinario 2,56 2,99 2,32 2,12 2,03 2,14 2,00 1,71 1,62 1,71 1,60 1,48 1,41 1,40 1,23 1,30 1,29 1,13 1,03 0,84 0,79 0,61 0,53 0,32
% -14.38% 28.88% 9.43% 4.43% -5.14% 7% 16.96% 5.56% -5.26% 6.87% 8.11% 4.96% 0.71% 13.82% -5.38% 0.78% 14.16% 9.71% 22.62% 6.33% 29.51% 15.09% 65.63%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,56 2,99 2,32 2,12 2,03 3,15 2,00 1,71 1,62 1,71 1,60 1,48 1,41 1,40 1,11 1,66 1,29 1,57 1,25 0,84 0,79 0,61 0,53 0,32
Zwykła dywidenda 1,7100 1,7100 1,7100 1,6416 1,6416 1,5488 1,4340 1,2804 1,2080 1,1400 1,0760 0,9720 0,9000 0,8320 0,4650 0,7700 0,7500 0,7000 0,6600 0,6300 0,5800 0,5666 0,5366 0,4766
% -0% -0% 4.17% -0% 5.99% 8.01% 12% 5.99% 5.96% 5.95% 10.7% 8% 8.17% 78.92% -39.61% 2.67% 7.14% 6.06% 4.76% 8.62% 2.36% 5.59% 12.59%
Pay-out 66,76% 57,28% 73,77% 77,34% 80,94% 72,37% 71,66% 74,71% 74,44% 66,69% 67,22% 65,63% 64,03% 59,30% 37,80% 59,23% 58,35% 61,93% 63,78% 74,61% 73,14% 92,39% 101,69% 150,23%
Dywidenda nadzwyczajna                                   0,2600            
Łączna dywidenda 1,7100 1,7100 1,7100 1,6416 1,6416 1,5488 1,4340 1,2804 1,2080 1,1400 1,0760 0,9720 0,9000 0,8320 0,4650 0,7700 0,7500 0,9600 0,6600 0,6300 0,5800 0,5666 0,5366 0,4766
                                               
Uwagi                                                
                                               
Wartość księgowa na akcję 7,15 7,43 6,56 5,81 4,76 3,88 4,51 5,41 5,10 4,51 4,74 5,01 #¡REF! #¡REF! 3,29 4,10 3,71 2,76 2,76 2,09 1,70 1,68 2,01 2,35
% -3.77% 13.26% 12.91% 22.06% 22.68% -13.97% -16.64% 6.08% 13.08% -4.85% -5.39% -100% -19.76% 10.51% 34.42% -0% 32.06% 22.94% 1.19% -16.42% -14.47%
Dług netto 23.657,00 23.676,00 25.510,00 20.928,00 23.051,00 20.781,00 20.343,00 12.614,00 11.505,00 9.900,00 8.456,00 7.355,00 8.781,00 6.668,00 6.357,00 8.012,00 8.335,00 7.523,00 10.502,00 9.663,00 12.555,00 16.966,00 23.199,00 26.468,00
% -0.08% -7.19% 21.89% -9.21% 10.92% 2.15% 61.27% 9.64% 16.21% 17.08% 14.97% -16.24% 31.69% 4.89% -20.66% -3.88% 10.79% -28.37% 8.68% -23.03% -26% -26.87% -12.35%
Dług netto / EBITDA 2,09 1,86 2,44 2,03 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,51 3,25 3,20 2,31 2,84 3,08 2,79 1,79 1,57 1,79 1,34 1,08 1,61 1,21 1,10 2,07 2,15 1,67 2,41 1,74 1,85 2,15 3,09 3,93
ROA 8,62% 9,82% 8,06% 8,25% 8,68% 10,72% 10,04% 9,19% 9,39% 10,77% 10,64% 9,70% #¡REF! #¡REF! 9,32% 13,48% 10,49% 8,66% 7,99% 7,98% 7,27% 4,79% 3,48% 1,92%
ROE 35,84% 40,18% 35,36% 36,56% 42,64% 55,08% 44,41% 31,70% 31,80% 37,88% 33,76% 29,55% #¡REF! #¡REF! 33,88% 40,58% 34,62% 40,89% 37,44% 40,49% 46,66% 36,41% 26,28% 13,53%
ROCE 21,97% 23,70% 19,23% 21,52% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                               
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 9.426,00 7.282,00 7.972,00 9.058,00 8.109,00 6.753,00 7.292,00 7.047,00 7.330,00 5.543,00 6.294,00 6.836,00 5.452,00 5.490,00 5.774,00 3.871,00 3.876,00 4.511,00 4.353,00 5.547,00 6.780,00 7.883,00 7.497,00 6.738,00
% 29.44% -8.66% -11.99% 11.7% 20.08% -7.39% 3.48% -3.86% 32.24% -11.93% -7.93% 25.39% -0.69% -4.92% 49.16% -0.13% -14.08% 3.63% -21.53% -18.19% -13.99% 5.15% 11.26%
Przepływy pieniężne z inwestycji -2.294,00 2.453,00 -3.246,00 -1.481,00 -2.237,00 4.644,00 -5.879,00 -3.188,00 -3.539,00 -341,00 -1.161,00 -755,00 -4.467,00 -1.164,00 -1.263,00 1.415,00 -623,00 1.155,00 515,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -193.52% 175.57% -119.18% 33.8% -148.17% 178.99% -84.41% 9.92% -937.83% 70.63% -53.77% 83.1% -283.76% 7.84% -189.26% 327.13% -153.94% 124.27% 529.17%
Finansowanie przepływów pieniężnych -7.193,00 -8.890,00 -7.099,00 -5.804,00 -4.667,00 -11.548,00 -1.433,00 -3.073,00 -3.032,00 -5.190,00 -5.390,00 -6.622,00 411,00 -4.609,00 -4.301,00 -3.130,00 -3.009,00 -6.572,00 -4.821,00 -5.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 19.09% -25.23% -22.31% -24.36% 59.59% -705.86% 53.37% -1.35% 41.58% 3.71% 18.6% -1711.19% 108.92% -7.16% -37.41% -4.02% 54.21% -36.32% 18.81%
Zmienność kursu walutowego -119,00 -7,00 285,00 -414,00 -179,00 72,00 -9,00 284,00 -541,00 -146,00 84,00 -220,00 -384,00 -148,00 -173,00 -697,00 -53,00 351,00 -188,00 489,00        
Przepływy pieniężne netto -180,00 838,00 -2.088,00 1.359,00 1.026,00 -79,00 -29,00 1.070,00 218,00 -134,00 -173,00 -761,00 1.012,00 -431,00 37,00 1.459,00 191,00 -555,00 -141,00 -22,00 6.780,00 7.883,00 7.497,00 6.738,00
% -121.48% 140.13% -253.64% 32.46% 1398.73% -172.41% -102.71% 390.83% 262.69% 22.54% 77.27% -175.2% 334.8% -1264.86% -97.46% 663.87% 134.41% -293.62% -540.91% -100.32% -13.99% 5.15% 11.26%
CFE-CFI-PID 6.233,00 8.991,00 4.238,00 6.953,00 5.178,00 10.920,00 943,00 3.387,00 3.212,00 4.681,00 4.622,00 5.575,00 489,00 3.832,00 3.994,00 4.799,00 2.701,00 5.061,00 4.225,00 4.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 4.363,00 4.329,00 4.483,00 4.279,00 4.209,00 4.066,00 3.916,00 3.609,00 3.331,00 3.189,00 2.993,00 2.699,00 2.485,00 2.323,00 2.106,00 2.086,00 2.182,00 2.602,00 1.804,00 1.720,00 1.715,00 1.580,00 1.365,00 1.266,00
                                               
Liczba akcji na koniec roku 2.532.400.000 2.559.800.000 2.609.600.000 2.629.200.000 2.773.500.000 2.978.727.700 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.024.884.061 3.483.034.480 3.483.034.480 3.483.034.480 3.483.034.480 3.483.034.480
Cena maksymalna 50,94 49,09 51,05 55,39 57,77 50,16 52,31 43,11 42,84 34,05 32,83 29,43 26,39 23,92 22,82 25,41 25,52 20,76 20,30 20,05 19,87 24,17 23,87 23,88
Cena minimalna 42,96 39,36 43,00 38,42 45,57 42,13 37,23 36,22 31,34 26,97 27,03 24,31 20,74 20,51 13,35 16,07 18,74 16,38 16,01 14,68 15,12 16,00 17,95 13,33
                                               
Maksymalny PER 17,06 21,18 24,05 27,31 27,00 25,07 30,52 26,56 25,06 21,27 22,17 20,94 18,81 19,45 17,55 19,77 22,58 20,06 24,04 25,28 32,40 45,80 75,24
Średni współczynnik PER 15,73 19,08 22,15 23,13 24,14 23,06 26,12 24,44 21,70 19,06 20,21 19,12 16,80 18,06 13,91 16,14 19,58 17,95 21,50 21,90 28,53 38,06 65,91
Minimum PER 14,39 16,98 20,26 18,94 21,29 21,05 21,72 22,32 18,33 16,85 18,25 17,29 14,78 16,67 10,27 12,50 16,58 15,83 18,96 18,51 24,66 30,32 56,58
RD% máxima 3,98% 4,34% 3,82% 4,27% 3,40% 3,40% 3,44% 3,34% 3,64% 3,99% 3,60% 3,70% 4,01% 2,27% 5,77% 4,67% 3,74% 4,03% 3,94% 3,95% 3,75% 3,35% 2,66%
RD% media 3,67% 3,91% 3,52% 3,62% 3,04% 3,13% 2,94% 3,07% 3,15% 3,57% 3,28% 3,38% 3,58% 2,11% 4,57% 3,81% 3,24% 3,60% 3,52% 3,42% 3,30% 2,79% 2,33%
RD% mínima 3,36% 3,48% 3,22% 2,96% 2,68% 2,86% 2,45% 2,80% 2,66% 3,16% 2,96% 3,06% 3,15% 1,94% 3,37% 2,95% 2,74% 3,18% 3,10% 2,89% 2,85% 2,22% 2,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 6,86 7,49 8,79 11,65 14,87 11,13 9,68 8,45 9,49 7,18 6,55 #¡REF! #¡REF! 7,27 5,57 6,84 9,23 7,51 9,73 11,80 11,80 12,04 10,18
Cena / średnia wartość księgowa 6,32 6,75 8,10 9,86 13,30 10,24 8,28 7,77 8,22 6,43 5,97 #¡REF! #¡REF! 6,75 4,42 5,59 8,01 6,72 8,71 10,22 10,39 10,00 8,92
Cena / minimalna wartość księgowa 5,78 6,00 7,41 8,08 11,73 9,35 6,89 7,10 6,94 5,69 5,39 #¡REF! #¡REF! 6,24 3,26 4,33 6,78 5,93 7,68 8,64 8,98 7,97 7,65
EV / EBITDA maksymalna 12,02 14,45 14,94 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 11,23 13,26 13,92 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA minimalna 10,43 12,07 12,90 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.