Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące PepsiCo

Kraj: USA.

US

Sector: Zużycie.

Cena 168,85
Liczba akcji 1.383.000.000
Kapitalizacja 233.519.550.000
Wartość księgowa na akcję 13,38
Cena / wartość księgowa 12,62
EV / EBITDA 17,92
EV / EBIT 13,81
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 6,56 7,10 7,61%
PER 25,74 23,78
DPA 5,0600 5,4200 6,64%
RPD 3,00% 3,21%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 7,18% 3,25% 6,30% 4,42%
EBITDA 3,61% 1,90% 4,66% #¡DIV/0!
EBIT 3,46% 2,13% 4,70% 4,84%
BPA ordinario 3,00% 4,27% 5,98% #¿NOMBRE?
Zwykła dywidenda 7,12% 8,49% 10,98% 9,82%
Wartość księgowa na akcję 5,60% -1,55% 3,41% 4,18%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 7,38% 3,33% 5,83% 4,97%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 26,78 25,21 22,61 24,74
RD media 2,80% 2,78% 2,54% 2,18%
Cena / średnia wartość księgowa 13,73 12,33 9,00 8,66
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 22,32 19,91 17,35 18,00
ROA Średnia 8,78% 9,17% 10,96% 10,73%
ROE Średnia 50,17% 51,96% 40,50% 36,53%
ROCE Średnia 22,66% 25,52% 29,52% 33,68%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 91.471,00 86.392,00 79.474,00 70.372,00 67.161,00 64.661,00 63.525,00 62.799,00 63.056,00 66.683,00 66.415,00 65.492,00 66.504,00 57.838,00 43.232,00 43.251,00 39.474,00 35.137,00 32.562,00 29.261,00 26.971,00 25.112,00 23.512,00 25.479,00 25.093,00 22.348,00 20.917,00 20.337,00 19.067,00 28.472,00 25.021,00 21.970,00          
% 5.88% 8.7% 12.93% 4.78% 3.87% 1.79% 1.16% -0.41% -5.44% 0.4% 1.41% -1.52% 14.98% 33.79% -0.04% 9.57% 12.34% 7.91% 11.28% 8.49% 7.4% 6.81% -7.72% 1.54% 12.28% 6.84% 2.85% 6.66% -33.03% 13.79% 13.89%          
Koszt własny sprzedaży -41.881,00 -40.576,00 -37.075,00 -31.797,00 -30.132,00 -29.381,00 -28.785,00 -28.209,00 -28.384,00 -30.884,00 -31.243,00 -31.291,00 -31.593,00 -26.575,00 -20.099,00 -20.351,00 -18.038,00 -15.762,00 -14.176,00 -12.674,00 -11.691,00 -11.497,00 -10.750,00 -10.226,00 -10.326,00 -9.330,00 -8.525,00 -8.452,00 -8.054,00 -13.715,00 -11.946,00 -10.612,00          
% -3.22% -9.44% -16.6% -5.53% -2.56% -2.07% -2.04% 0.62% 8.09% 1.15% 0.15% 0.96% -18.88% -32.22% 1.24% -12.82% -14.44% -11.19% -11.85% -8.41% -1.69% -6.95% -5.12% 0.97% -10.68% -9.44% -0.86% -4.94% 41.28% -14.81% -12.57%          
Marża brutto 49.590,00 45.816,00 42.399,00 38.575,00 37.029,00 35.280,00 34.740,00 34.590,00 34.672,00 35.799,00 35.172,00 34.201,00 34.911,00 31.263,00 23.133,00 22.900,00 21.436,00 19.375,00 18.386,00 16.587,00 15.280,00 13.615,00 12.762,00 15.253,00 14.767,00 13.018,00 12.392,00 11.885,00 11.013,00 14.757,00 13.075,00 11.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 8.24% 8.06% 9.91% 4.18% 4.96% 1.55% 0.43% -0.24% -3.15% 1.78% 2.84% -2.03% 11.67% 35.14% 1.02% 6.83% 10.64% 5.38% 10.85% 8.55% 12.23% 6.68% -16.33% 3.29% 13.44% 5.05% 4.27% 7.92% -25.37% 12.86% 15.12%
EBITDA 14.934,00 14.275,00 13.872,00 12.628,00 12.723,00 12.509,00 12.878,00 12.153,00 10.769,00 12.206,00 12.368,00 11.801,00 12.370,00 10.659,00 9.679,00 8.502,00 8.608,00 7.908,00 7.292,00 6.523,00 6.002,00                                
% 4.62% 2.91% 9.85% -0.75% 1.71% -2.87% 5.97% 12.85% -11.77% -1.31% 4.8% -4.6% 16.05% 10.13% 13.84% -1.23% 8.85% 8.45% 11.79% 8.68%                                
Marża EBITDA / Sprzedaż 16,33% 16,52% 17,45% 17,94% 18,94% 19,35% 20,27% 19,35% 17,08% 18,30% 18,62% 18,02% 18,60% 18,43% 22,39% 19,66% 21,81% 22,51% 22,39% 22,29% 22,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 11.986,00 11.512,00 11.162,00 10.080,00 10.291,00 10.110,00 10.509,00 9.785,00 8.353,00 9.581,00 9.705,00 9.112,00 9.633,00 8.332,00 8.044,00 6.959,00 7.182,00 6.502,00 5.984,00 5.259,00 4.781,00 4.295,00 3.636,00 3.818,00 3.483,00 2.584,00 2.662,00 2.041,00 2.606,00 3.201,00 2.907,00 2.371,00          
% 4.12% 3.14% 10.73% -2.05% 1.79% -3.8% 7.4% 17.14% -12.82% -1.28% 6.51% -5.41% 15.61% 3.58% 15.59% -3.1% 10.46% 8.66% 13.79% 10% 11.32% 18.12% -4.77% 9.62% 34.79% -2.93% 30.43% -21.68% -18.59% 10.11% 22.61%          
Marża EBIT / Sprzedaż 13,10% 13,33% 14,04% 14,32% 15,32% 15,64% 16,54% 15,58% 13,25% 14,37% 14,61% 13,91% 14,48% 14,41% 18,61% 16,09% 18,19% 18,50% 18,38% 17,97% 17,73% 17,10% 15,46% 14,98% 13,88% 11,56% 12,73% 10,04% 13,67% 11,24% 11,62% 10,79% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 9.074,00 8.910,00 7.618,00 7.120,00 7.314,00 12.515,00 4.857,00 6.329,00 5.452,00 6.513,00 6.740,00 6.178,00 6.443,00 6.320,00 5.946,00 5.142,00 5.658,00 5.642,00 4.078,00 4.212,00 3.568,00 3.000,00 2.400,00 2.543,00 2.505,00 1.993,00 2.142,00 1.149,00 1.606,00 1.752,00 1.588,00 374,00          
Całkowity wynik netto 9.074,00 8.910,00 7.618,00 7.120,00 7.314,00 12.515,00 4.857,00 6.329,00 5.452,00 6.513,00 6.740,00 6.178,00 6.443,00 6.320,00 5.946,00 5.142,00 5.658,00 5.642,00 4.078,00 4.212,00 3.568,00 3.000,00 2.400,00 2.543,00 2.505,00 1.993,00 2.142,00 1.149,00 1.606,00 1.752,00 1.588,00 374,00          
BPA ordinario 6,56 6,42 5,48 5,11 5,20 5,66 4,70 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03 3,92 3,77 3,21 3,41 3,34 2,39 2,44 2,05 1,68 1,33 1,42 1,38 1,31 1,36 0,72 1,00 1,09 0,98 0,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 2.18% 17.15% 7.24% -1.73% -8.13% 20.43% 7.8% 18.8% -14.05% -1.16% 10.2% -2.73% 2.81% 3.98% 17.45% -5.87% 2.1% 39.75% -2.05% 19.02% 22.02% 26.32% -6.34% 2.9% 5.34% -3.68% 88.89% -28% -8.26% 11.22% 20.99%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 -1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 6,56 6,42 5,48 5,11 5,20 8,78 3,38 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03 3,92 3,77 3,21 3,41 3,34 2,39 2,44 2,05 1,68 1,33 1,42 1,38 1,31 1,36 0,72 1,00 1,09 0,98 0,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 5,0600 4,6000 4,2500 4,0225 3,7925 3,5875 3,1675 2,9600 2,7625 2,5325 2,2400 2,1275 2,0250 1,8900 1,7750 1,6500 1,4250 1,1600 1,0100 0,8500 0,6300 0,5950 0,5750 0,5550 0,5350 0,5150 0,4900 0,4450 0,3900 0,3500 0,3050 0,2550 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 10% 8.24% 5.66% 6.06% 5.71% 13.26% 7.01% 7.15% 9.08% 13.06% 5.29% 5.06% 7.14% 6.48% 7.58% 15.79% 22.84% 14.85% 18.82% 34.92% 5.88% 3.48% 3.6% 3.74% 3.88% 5.1% 10.11% 14.1% 11.43% 14.75% 19.61%
Pay-out 77,12% 71,61% 77,49% 78,64% 72,96% 63,38% 67,39% 67,91% 75,24% 59,38% 51,85% 54,24% 50,19% 48,27% 47,08% 51,41% 41,76% 34,68% 42,25% 34,89% 30,71% 35,34% 43,24% 39,09% 38,81% 39,25% 35,92% 62,20% 39,05% 32,12% 31,11% 31,48% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 5,0600 4,6000 4,2500 4,0225 3,7925 3,5875 3,1675 2,9600 2,7625 2,5325 2,2400 2,1275 2,0250 1,8900 1,7750 1,6500 1,4250 1,1600 1,0100 0,8500 0,6300 0,5950 0,5750 0,5550 0,5350 0,5150 0,4900 0,4450 0,3900 0,3500 0,3050 0,2550 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 13,38 12,36 11,55 9,67 10,51 10,19 7,68 7,75 8,13 11,51 15,65 14,23 12,96 13,18 10,72 7,62 10,45 9,16 18,60 16,19 6,84 5,35 4,79 4,25 3,79 4,21 4,42 4,12 4,55 4,26 3,91 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 8.25% 7.01% 19.44% -7.99% 3.14% 32.68% -0.9% -4.67% -29.37% -26.45% 9.98% 9.8% -1.67% 22.95% 40.68% -27.08% 14.08% -50.75% 14.89% 136.7% 27.85% 11.69% 12.71% 12.14% -9.98% -4.75% 7.28% -9.45% 6.81% 8.95%
Dług netto 34.102,00 33.723,00 34.346,00 34.599,00 26.330,00 23.328,00 19.771,00 20.820,00 21.275,00 20.171,00 19.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 1.12% -1.81% -0.73% 31.41% 12.87% 17.99% -5.04% -2.14% 5.47% 1.05%
Dług netto / EBITDA 2,28 2,36 2,48 2,74 2,07 1,86 1,54 1,71 1,98 1,65 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,54 3,12 2,96 3,26 2,73 2,48 1,98 2,00 2,01 1,92 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 9,03% 9,67% 8,25% 7,66% 9,31% 16,12% 6,09% 8,54% 7,83% 9,24% 8,70% 8,28% 8,84% 9,27% 14,92% 14,29% 16,34% 18,85% 12,85% 15,05% 14,09% 12,78% 11,06% 12,25% 14,27% 8,80% 10,66% 5,19% 6,31% 7,36% 6,70% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 49,04% 51,96% 47,48% 52,92% 49,47% 86,20% 43,97% 56,28% 45,18% 37,05% 27,61% 27,56% 31,12% 29,71% 35,17% 42,14% 32,66% 36,52% 12,85% 15,05% 29,99% 31,48% 27,75% 33,44% 36,40% 31,14% 30,88% 17,35% 21,96% 25,55% 25,05% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 22,73% 22,57% 22,10% 20,93% 24,98% 26,65% 34,17% 30,56% 25,08% 25,40% 21,88% 40,68% 46,09% 3,88% 46,12% 55,31% 41,45% 42,09% 18,86% 18,79% 40,19% 45,07% 42,04% 50,21% 50,62% 40,37% 38,38% 30,82% 35,64% 46,69% 45,86% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 13.442,00 10.811,00 11.616,00 10.613,00 9.649,00 9.415,00 9.994,00 10.404,00 10.580,00 10.506,00 9.688,00 8.479,00 8.944,00 8.448,00 6.796,00 6.999,00 6.934,00 6.084,00 5.852,00 5.054,00 4.328,00 4.627,00 3.820,00 4.440,00 3.605,00 3.211,00 3.419,00 3.192,00 2.642,00 3.716,00 3.134,00 2.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 24.34% -6.93% 9.45% 9.99% 2.49% -5.79% -3.94% -1.66% 0.7% 8.44% 14.26% -5.2% 5.87% 24.31% -2.9% 0.94% 13.97% 3.96% 15.79% 16.77% -6.46% 21.13% -13.96% 23.16% 12.27% -6.08% 7.11% 20.82% -28.9% 18.57% 15.56%
Przepływy pieniężne z inwestycji -5.495,00 -2.430,00 -3.269,00 -11.619,00 -6.437,00 4.564,00 -4.403,00 -7.148,00 -3.569,00 -4.937,00 -2.625,00 -3.005,00 -5.618,00 -7.668,00 -2.401,00 -2.667,00 -3.744,00 -194,00 -3.517,00 -2.330,00 -2.271,00 -527,00 -2.256,00 -1.996,00 -1.172,00 -5.019,00 -2.070,00 -1.054,00 -1.841,00 -2.361,00 -2.771,00 -2.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -126.13% 25.67% 71.87% -80.5% -241.04% 203.66% 38.4% -100.28% 27.71% -88.08% 12.65% 46.51% 26.73% -219.37% 9.97% 28.77% -1829.9% 94.48% -50.94% -2.6% -330.93% 76.64% -13.03% -70.31% 76.65% -142.46% -96.39% 42.75% 22.02% 14.8% -0.62%
Finansowanie przepływów pieniężnych -3.009,00 -8.523,00 -10.780,00 3.819,00 -8.489,00 -13.769,00 -4.186,00 -2.942,00 -3.828,00 -8.264,00 -3.789,00 -3.306,00 -5.135,00 1.386,00 -2.497,00 -3.025,00 -4.006,00 -5.983,00 -1.878,00 -2.315,00 -2.902,00 -3.179,00 -1.919,00 -2.648,00 -1.828,00 190,00 -5.962,00 -2.716,00 -1.247,00 -1.240,00 -303,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 64.7% 20.94% -382.27% 144.99% 38.35% -228.93% -42.28% 23.15% 53.68% -118.11% -14.61% 35.62% -470.49% 155.51% 17.45% 24.49% 33.04% -218.58% 18.88% 20.23% 8.71% -65.66% 27.53% -44.86% -1062.11% 103.19% -119.51% -117.8% -0.56% -309.24% -1312%
Zmienność kursu walutowego -277,00 -465,00 -114,00 -129,00 78,00 -98,00 47,00 -252,00 -221,00 -546,00 -196,00 62,00 -67,00 -166,00 -19,00 -153,00 75,00 28,00 -21,00 51,00 27,00 34,00 0,00 -4,00 3,00 1,00 6.234,00 600,00 501,00 -11,00 -3,00            
Przepływy pieniężne netto 4.661,00 -607,00 -2.547,00 2.684,00 -5.199,00 112,00 1.452,00 62,00 2.962,00 -3.241,00 3.078,00 2.230,00 -1.876,00 2.000,00 1.879,00 1.154,00 -741,00 -65,00 436,00 460,00 -818,00 955,00 -355,00 -208,00 608,00 -1.617,00 1.621,00 22,00 55,00 104,00 57,00 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 867.87% 76.17% -194.9% 151.63% -4741.96% -92.29% 2241.94% -97.91% 191.39% -205.3% 38.03% 218.87% -193.8% 6.44% 62.82% 255.74% -1040% -114.91% -5.22% 156.23% -185.65% 369.01% -70.67% -134.21% 137.6% -199.75% 7268.18% -60% -47.12% 82.46% 435.29%
CFE-CFI-PID 7.947,00 8.381,00 8.347,00 -1.006,00 3.212,00 13.979,00 5.591,00 3.256,00 7.011,00 5.569,00 7.063,00 5.474,00 3.326,00 780,00 4.395,00 4.332,00 3.190,00 5.890,00 2.335,00 2.724,00 2.057,00 4.100,00 1.564,00 2.444,00 2.433,00 -1.808,00 1.349,00 2.138,00 801,00 1.355,00 363,00 -42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 6.682,00 6.172,00 5.815,00 5.509,00 5.304,00 4.930,00 4.472,00 4.227,00 4.040,00 3.730,00 3.434,00 3.305,00 3.157,00 2.978,00 2.732,00 2.541,00 2.204,00 1.854,00 1.642,00 1.329,00 1.070,00 1.041,00 994,00 949,00 935,00 757,00 736,00 675,00 599,00 540,00 462,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 1.383.000.000 1.387.000.000 1.389.000.000 1.392.000.000 1.407.000.000 1.425.000.000 1.438.000.000 1.452.000.000 1.485.000.000 1.527.000.000 1.560.000.000 1.575.000.000 1.597.000.000 1.614.000.000 1.577.000.000 1.602.000.000 1.658.000.000 1.687.000.000 1.706.000.000 1.729.000.000 1.739.000.000 1.782.000.000 1.805.000.000 1.791.000.000 1.817.000.000 1.519.000.000 1.570.000.000 1.606.000.000 1.608.000.000 1.608.000.000 1.620.000.000 1.613.400.000          
Cena maksymalna 196,88 186,84 174,02 148,77 140,45 122,51 120,57 110,94 103,44 100,70 87,06 73,66 71,89 68,11 64,47 79,79 79,00 65,99 60,34 55,71 48,88 53,50 50,46 49,88 42,56 45,38 41,31 35,88 27,15 19,01 20,17 20,04          
Cena minimalna 155,83 153,37 128,32 101,42 106,73 95,94 101,06 93,25 76,48 77,01 68,64 62,15 58,50 58,75 45,39 49,74 61,89 55,03 51,34 45,30 36,24 34,00 40,25 29,69 30,12 27,56 28,62 27,25 15,65 13,52 15,94 14,09          
                                                                         
Maksymalny PER 30,65 34,07 34,02 28,62 24,81 26,07 27,66 30,22 24,25 23,31 22,19 18,26 18,36 18,06 20,09 23,38 23,62 27,61 24,77 27,15 29,03 40,24 35,54 36,18 32,44 33,26 57,74 35,92 24,92 19,39 24,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 27,45 31,02 29,55 24,06 21,84 23,24 25,42 27,81 21,09 20,57 19,85 16,83 16,65 16,82 17,11 18,98 21,06 25,31 22,92 24,62 25,28 32,90 31,94 28,86 27,70 26,73 48,87 31,60 19,64 16,59 22,29 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 24,26 27,96 25,09 19,51 18,86 20,41 23,19 25,40 17,93 17,82 17,50 15,40 14,94 15,58 14,14 14,58 18,51 23,02 21,07 22,08 21,53 25,57 28,35 21,54 22,96 20,20 40,00 27,28 14,36 13,79 19,68 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 2,95% 2,77% 3,13% 3,74% 3,36% 3,30% 2,93% 2,96% 3,31% 2,91% 3,10% 3,26% 3,23% 3,02% 3,64% 2,86% 1,87% 1,84% 1,66% 1,39% 1,64% 1,69% 1,38% 1,80% 1,71% 1,78% 1,55% 1,43% 2,24% 2,26% 1,60% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 2,64% 2,52% 2,72% 3,14% 2,96% 2,94% 2,69% 2,73% 2,88% 2,57% 2,77% 3,00% 2,93% 2,81% 3,10% 2,33% 1,67% 1,68% 1,53% 1,26% 1,43% 1,38% 1,24% 1,44% 1,46% 1,43% 1,32% 1,26% 1,76% 1,93% 1,43% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 2,34% 2,27% 2,31% 2,55% 2,55% 2,59% 2,46% 2,49% 2,45% 2,22% 2,44% 2,75% 2,63% 2,61% 2,56% 1,79% 1,47% 1,53% 1,41% 1,13% 1,22% 1,07% 1,10% 1,07% 1,21% 1,08% 1,08% 1,09% 1,29% 1,60% 1,26% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 15,92 16,18 18,00 14,16 13,79 15,95 15,57 13,65 8,99 6,44 6,12 5,68 5,45 6,35 8,46 7,64 8,63 3,55 3,73 8,14 9,14 11,17 11,89 13,17 10,10 10,27 10,02 7,89 6,37 4,86 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 14,26 14,73 15,64 11,90 12,13 14,22 14,31 12,56 7,81 5,68 5,47 5,24 4,95 5,92 7,21 6,20 7,69 3,25 3,45 7,38 7,96 9,13 10,68 10,51 8,62 8,26 8,48 6,94 5,02 4,16 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 12,60 13,28 13,28 9,65 10,48 12,49 13,05 11,47 6,64 4,92 4,82 4,79 4,44 5,48 5,96 4,76 6,76 2,96 3,17 6,62 6,78 7,10 9,48 7,84 7,15 6,24 6,94 5,99 3,67 3,46 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 21,44 21,16 21,88 18,35 17,66 15,09 15,98 16,93 14,24 14,05 11,51 9,38 10,77 11,36 11,96 14,85 16,56 15,27 15,78 16,05 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 17,96 15,92 13,93 #¡DIV/0!                                                                  
EV / EBITDA minimalna 17,46 17,81 16,85 13,17 13,87 12,15 13,67 14,55 10,96 11,12 9,07 7,91 8,76 9,80 8,42 9,26 12,98 12,73 13,43 13,05 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.