Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Miquel y Costas

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Firmy papiernicze.

Ticker MCM
Cena 13,30
Liczba akcji 40.000.000
Kapitalizacja 532.000.000
Wartość księgowa na akcję 8,87
Cena / wartość księgowa 1,50
EV / EBITDA 6,51
  2023
BPA 1,07
PER 12,43
DPA 0,4400
RPD 3,31%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,59% 4,97% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA 2,93% 5,26% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 1,98% 6,66% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA ordinario 3,90% 6,47% 6,55% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda -100,00% -100,00% -100,00% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 6,75% 7,16% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 18,24% 9,67% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 11,88 14,73 14,12 #¡DIV/0!
RD media 3,58% 2,76% 2,68% 2,01%
Cena / średnia wartość księgowa 1,59 1,95 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 6,39 8,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 8,34 11,22 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA Średnia 9,58% 9,33% 8,73% #¡DIV/0!
ROE Średnia 13,32% 13,31% 12,64% #¡DIV/0!
ROCE Średnia 19,93% 19,08% 17,68% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 309,32 337,18 301,29 274,15 262,63 259,26 242,90 227,76 223,33 202,94 190,37 199,17 191,35 180,15 161,55 172,00 160,03 156,43 157,90 164,38              
% -8.26% 11.91% 9.9% 4.39% 1.3% 6.74% 6.65% 1.98% 10.05% 6.6% -4.42% 4.09% 6.22% 11.51% -6.08% 7.48% 2.3% -0.93% -3.94%              
EBITDA 73,50 58,55 82,71 74,65 66,09 63,62 60,84 57,14 51,83 43,65 44,03 49,86 43,60 39,90 35,84 26,11 25,46 28,21 36,02 40,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 25.53% -29.21% 10.8% 12.95% 3.88% 4.57% 6.48% 10.25% 18.74% -0.86% -11.69% 14.36% 9.27% 11.33% 37.27% 2.55% -9.75% -21.68% -10.6%
Marża EBITDA / Sprzedaż 23,76% 17,37% 27,45% 27,23% 25,17% 24,54% 25,05% 25,09% 23,21% 21,51% 23,13% 25,03% 22,78% 22,15% 22,19% 15,18% 15,91% 18,03% 22,81% 24,51% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 54,92 42,03 66,45 58,31 50,35 49,80 46,28 42,44 36,56 27,53 28,83 36,09 31,08 26,88 24,10 15,76 13,52 16,26 24,45 29,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 30.67% -36.75% 13.96% 15.81% 1.1% 7.61% 9.05% 16.08% 32.8% -4.51% -20.12% 16.12% 15.63% 11.54% 52.92% 16.57% -16.85% -33.5% -17.34%
Marża EBIT / Sprzedaż 17,76% 12,47% 22,05% 21,27% 19,17% 19,21% 19,05% 18,63% 16,37% 13,57% 15,14% 18,12% 16,24% 14,92% 14,92% 9,16% 8,45% 10,39% 15,49% 18,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 42,71 31,63 50,79 44,88 39,22 37,28 37,07 34,23 30,64 24,70 27,11 27,41 23,14 20,15 17,43 11,67 9,60 11,49 16,70 20,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 42,71 31,63 50,79 44,88 39,22 37,28 37,07 34,23 30,64 24,70 27,11 27,41 23,14 20,15 17,43 11,67 9,60 11,49 16,70 20,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 1,07 0,79 1,27 1,06 0,93 0,88 0,82 0,76 0,64 0,52 0,57 0,58 0,48 0,42 0,36 0,24 0,19 0,23 0,33 0,41 0,30 0,32 0,28 0,23 0,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 35.44% -37.8% 19.81% 13.98% 5.68% 7.32% 7.89% 18.75% 23.08% -8.77% -1.72% 20.83% 14.29% 16.67% 50% 26.32% -17.39% -30.3% -19.51% 36.67% -6.25% 14.29% 21.74% 15%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 1,07 0,79 1,27 1,06 0,93 0,88 0,82 0,76 0,64 0,52 0,57 0,58 0,48 0,42 0,36 0,24 0,19 0,23 0,33 0,41 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda   0,4400 0,4300 0,4327 0,3395 0,3549 0,2949 0,2710 0,1891 0,1658 0,1522 0,1135 0,1383 0,1319 0,0964 0,0945 0,0932 0,0929 0,0925 0,0903 0,0785 0,0690 0,0590 0,0510 0,0485    
%   2.33% -0.62% 27.45% -4.34% 20.35% 8.82% 43.31% 14.05% 8.94% 34.1% -17.93% 4.85% 36.83% 2.01% 1.39% 0.32% 0.43% 2.44% 15.03% 13.77% 16.95% 15.69% 5.15%    
Pay-out 0,00% 55,64% 33,86% 40,76% 36,59% 40,25% 35,84% 35,67% 29,34% 31,91% 26,68% 19,69% 28,78% 31,53% 26,89% 39,94% 48,43% 40,33% 27,61% 22,25% 26,17% 21,39% 21,17% 22,44% 24,49% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                               0,0295 0,0235 0,0235 0,0197 0,0197 0,0197            
Łączna dywidenda 0,0000 0,4400 0,4300 0,4327 0,3395 0,3549 0,2949 0,2710 0,1891 0,1658 0,1522 0,1135 0,1383 0,1319 0,0964 0,1240 0,1167 0,1164 0,1122 0,1100 0,0982 0,0690 0,0590 0,0510 0,0485 0,0000 0,0000
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 8,87 8,26 8,07 6,95 6,64 6,40 5,52 5,61 4,96 4,60 4,44 4,04 3,62 3,35 3,06 2,81 2,69 2,63 2,53 2,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 7.38% 2.35% 16.12% 4.67% 3.75% 15.94% -1.6% 13.1% 7.83% 3.6% 9.9% 11.6% 8.06% 9.48% 8.9% 4.46% 2.28% 3.95% 9.52%
Dług netto -53,68 -16,94 -61,44 -43,33 -19,40 -29,87 -39,47 -13,07 -23,71 -13,10 -7,40 -9,09 -14,21 -9,50 10,39 12,44 19,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -216.88% 72.43% -41.8% -123.35% 35.05% 24.32% -201.99% 44.88% -80.99% -77.03% 18.59% 36.03% -49.58% -191.43% -16.48% -35.61%
Dług netto / EBITDA -0,73 -0,29 -0,74 -0,58 -0,29 -0,47 -0,65 -0,23 -0,46 -0,30 -0,17 -0,18 -0,33 -0,24 0,29 0,48 0,76 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC -0,76 -1,34 -0,96 -0,59 -0,44 -0,98 -0,76 -0,33 -0,64 -0,41 -0,26 -0,23 -0,43 -0,25 0,42 0,43 1,21 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 9,19% 7,02% 11,20% 10,76% 9,71% 9,20% 10,09% 9,77% 8,75% 7,57% 8,11% 8,97% 8,46% 8,75% 8,37% 5,92% 5,16% 6,28% 9,29% 12,09% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 12,04% 9,58% 15,73% 15,28% 13,98% 13,78% 14,89% 13,54% 12,99% 11,30% 12,84% 14,26% 13,27% 12,49% 11,73% 8,42% 7,16% 8,78% 13,23% 17,54% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 18,24% 13,41% 25,41% 23,30% 19,28% 20,70% 22,09% 17,70% 17,23% 13,40% 14,15% 19,70% 19,40% 17,70% 15,16% 10,43% 8,82% 12,42% 19,37% 25,64% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 70,28 12,65 64,14 72,89 43,74 30,40 51,98 39,86 37,10 32,16 27,93 39,47 33,13 37,86 25,01 28,77 16,00 15,98 23,73 29,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 455.57% -80.28% -12% 66.64% 43.88% -41.52% 30.41% 7.44% 15.36% 15.15% -29.24% 19.14% -12.49% 51.38% -13.07% 79.81% 0.13% -32.66% -19.61%
Przepływy pieniężne z inwestycji -31,25 7,19 -32,71 -42,65 -25,56 5,18 -25,06 -14,21 -30,80 -1,28 -42,01 -34,37 -50,23 -36,68 -18,83 -22,85 -12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -534.63% 121.98% 23.31% -66.86% -593.44% 120.67% -76.35% 53.86% -2306.25% 96.95% -22.23% 31.57% -36.94% -94.8% 17.59% -81.93%
Finansowanie przepływów pieniężnych -25,73 -20,77 -32,74 -29,45 -28,24 -28,46 -21,15 -22,64 -5,66 -31,03 13,13 -4,22 16,94 -0,87 -6,14 -6,45 -3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -23.88% 36.56% -11.17% -4.28% 0.77% -34.56% 6.58% -300% 81.76% -336.33% 411.14% -124.91% 2047.13% 85.83% 4.81% -110.1%
Zmienność kursu walutowego                                                      
Przepływy pieniężne netto 13,30 -0,93 -1,30 0,79 -10,06 7,13 5,78 3,01 0,63 -0,15 -0,96 0,88 -0,16 0,31 0,03 -0,53 0,37 15,98 23,73 29,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 1530.11% 28.46% -264.56% 107.85% -241.09% 23.36% 92.03% 377.78% 520% 84.38% -209.09% 650% -151.61% 933.33% 105.66% -243.24% -97.68% -32.66% -19.61%
CFE-CFI-PID 39,03 19,85 31,44 30,24 18,18 35,59 26,93 25,65 6,30 30,88 -14,09 5,11 -17,10 1,18 6,18 5,92 3,44                    
Wypłaty dywidend 17,20 16,10 15,50 17,30 13,35 11,26 10,18 8,47 7,35 6,22 5,94 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 4,61 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42.272.726 42.272.726 42.272.726 45.054.544 45.054.544 47.536.363 47.536.363 47.536.363 47.536.363 48.159.998 48.159.998 48.618.180 49.330.908 49.865.453 49.865.453 49.865.453 49.865.453              
Cena maksymalna 12,64 13,78 14,20 12,26 12,97 16,87 17,82 18,77 9,60 9,47 8,10 5,96 5,21 4,42 3,29 3,11 6,13 5,60 8,19 7,12 4,58 4,45 4,72 3,54 3,97 6,77 5,51
Cena minimalna 10,10 10,42 9,97 7,41 10,87 10,94 11,08 9,41 7,42 6,23 5,25 4,68 3,65 2,60 2,08 1,56 2,78 4,03 4,58 4,36 2,81 2,82 3,03 2,55 2,77 3,18 3,05
                                                     
Maksymalny PER 15,98 10,85 13,38 13,21 14,71 20,50 23,45 29,12 18,48 16,60 14,05 12,40 12,45 12,33 13,90 16,16 26,61 16,72 20,18 23,73 14,20 15,97 20,77 17,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 14,38 9,53 11,38 10,60 13,52 16,90 19,02 21,86 16,38 13,76 11,58 11,07 10,59 9,79 11,35 12,13 19,34 14,37 15,73 19,13 11,45 13,04 17,05 15,38 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 12,77 8,21 9,39 7,99 12,33 13,30 14,58 14,60 14,28 10,92 9,11 9,74 8,72 7,25 8,79 8,11 12,07 12,03 11,28 14,53 8,71 10,12 13,33 12,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 4,36% 4,13% 4,34% 4,58% 3,26% 2,70% 2,45% 2,01% 2,23% 2,44% 2,16% 2,96% 3,61% 3,71% 4,54% 5,97% 3,34% 2,30% 1,97% 1,80% 2,46% 2,09% 1,68% 1,90% 0,00% 0,00%
RD% media 3,92% 3,62% 3,69% 3,68% 3,00% 2,22% 1,98% 1,51% 1,98% 2,03% 1,78% 2,64% 3,07% 2,94% 3,71% 4,49% 2,43% 1,97% 1,54% 1,45% 1,98% 1,71% 1,38% 1,64% 0,00% 0,00%
RD% mínima 3,48% 3,12% 3,05% 2,77% 2,74% 1,75% 1,52% 1,01% 1,73% 1,61% 1,40% 2,32% 2,53% 2,18% 2,87% 3,00% 1,52% 1,65% 1,10% 1,10% 1,51% 1,33% 1,08% 1,37% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,53 1,71 2,04 1,85 2,03 3,05 3,17 3,78 2,09 2,13 2,00 1,65 1,55 1,45 1,17 1,16 2,34 2,21 3,54 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,38 1,50 1,74 1,48 1,86 2,52 2,57 2,84 1,85 1,77 1,65 1,47 1,32 1,15 0,96 0,87 1,70 1,90 2,76 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,22 1,29 1,44 1,12 1,70 1,98 1,97 1,90 1,61 1,40 1,30 1,29 1,09 0,85 0,74 0,58 1,06 1,59 1,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 8,35 5,92 7,03 7,55 8,15 11,07 13,82 15,86 10,15 10,06 7,54 6,17 6,05 6,23 6,60 6,79 10,83 7,75 10,14 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 7,48 5,11 5,90 6,00 7,45 9,01 11,16 11,79 8,97 8,31 6,18 5,47 5,11 5,01 5,48 5,28 7,87 6,67 7,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA minimalna 6,61 4,30 4,76 4,45 6,75 6,95 8,51 7,72 7,78 6,56 4,82 4,78 4,17 3,78 4,35 3,78 4,91 5,58 5,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.