Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Microsoft

Kraj: USA.

US

Sector: Tecnológicas.

Cena 443,38
Liczba akcji 7.472.000.000
Kapitalizacja 3.312.935.360.000
Wartość księgowa na akcję 27,60
Cena / wartość księgowa 16,06
EV / EBITDA 31,73
EV / EBIT 11,09
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 9,68 12,30 21,30%
PER 45,80 36,05
DPA 2,72 3,0000 9,33%
RPD 0,61% 0,68%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 13,94% 10,53% 9,88% #¡REF!
EBITDA 17,70% 12,87% 11,83% #¡REF!
EBIT 20,35% 12,71% 11,78% #¡REF!
BPA ordinario 35,42% 14,14% 14,10% #¡REF!
Zwykła dywidenda 10,12% 11,45% 19,28% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 21,06% 11,47% 7,96% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 14,82% 11,75% 8,94% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 42,14 34,98 28,08 35,45
RD media 1,00% 1,55% 1,56% 1,04%
Cena / średnia wartość księgowa 14,52 10,47 7,99 9,55
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 30,41 24,77 19,38 24,32
ROA Średnia 16,85% 13,23% 15,50% 14,80%
ROE Średnia 39,54% 30,99% 31,69% 26,98%
ROCE Średnia 92,03% 103,88% 133,30% -202,37%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Przychody 211.915,00 198.270,00 168.088,00 143.015,00 125.843,00 110.360,00 96.571,00 85.320,00 93.580,00 868.333,00 77.849,00 73.723,00 69.943,00 62.484,00 58.437,00 60.420,00 51.122,00 44.282,00 39.788,00 36.835,00 32.187,00 28.365,00 25.296,00 22.956,00 19.747,00 14.484,00 11.358,00 8.671,00 5.937,00 4.649,00 3.753,00 2.759,00
% 6.88% 17.96% 17.53% 13.65% 14.03% 14.28% 13.19% -8.83% -89.22% 1015.41% 5.6% 5.4% 11.94% 6.93% -3.28% 18.19% 15.45% 11.29% 8.02% 14.44% 13.47% 12.13% 10.19% 16.25% 36.34% 27.52% 30.99% 46.05% 27.7% 23.87% 36.03%
Koszt własny sprzedaży -65.863,00 -62.650,00 -52.232,00 -46.078,00 -42.910,00 -38.353,00 -34.261,00 -32.780,00 -33.038,00 -27.078,00 -20.249,00 -17.530,00 -15.577,00 -12.395,00 -12.155,00 -11.598,00 -10.693,00 -7.650,00 -6.031,00 -6.716,00 -6.059,00 -5.699,00 -3.455,00 -3.002,00 -2.814,00 -1.197,00 -1.085,00 -1.188,00 -877,00 -763,00 -633,00 -467,00
% -5.13% -19.95% -13.36% -7.38% -11.88% -11.94% -4.52% 0.78% -22.01% -33.73% -15.51% -12.54% -25.67% -1.97% -4.8% -8.46% -39.78% -26.84% 10.2% -10.84% -6.32% -64.95% -15.09% -6.68% -135.09% -10.32% 8.67% -35.46% -14.94% -20.54% -35.55%
Marża brutto 146.052,00 135.620,00 115.856,00 96.937,00 82.933,00 72.007,00 62.310,00 52.540,00 60.542,00 841.255,00 57.600,00 56.193,00 54.366,00 50.089,00 46.282,00 48.822,00 40.429,00 36.632,00 33.757,00 30.119,00 26.128,00 22.666,00 21.841,00 19.954,00 16.933,00 13.287,00 10.273,00 7.483,00 5.060,00 3.886,00 3.120,00 2.292,00
% 7.69% 17.06% 19.52% 16.89% 15.17% 15.56% 18.6% -13.22% -92.8% 1360.51% 2.5% 3.36% 8.54% 8.23% -5.2% 20.76% 10.37% 8.52% 12.08% 15.27% 15.27% 3.78% 9.46% 17.84% 27.44% 29.34% 37.28% 47.89% 30.21% 24.55% 36.13%
EBITDA 102.384,00 97.843,00 81.602,00 65.755,00 54.641,00 45.319,00 37.803,00 26.804,00 21.118,00 32.971,00 30.519,00 24.730,00 29.927,00 26.771,00 22.925,00 24.327,00 19.964,00 17.375,00 15.416,00 10.220,00 10.938,00 9.210,00 13.256,00 12.256,00 10.936,00 7.438,00 5.428,00 3.539,00 2.307,00 1.963,00 1.477,00 1.108,00
% 4.64% 19.9% 24.1% 20.34% 20.57% 19.88% 41.03% 26.92% -35.95% 8.03% 23.41% -17.37% 11.79% 16.78% -5.76% 21.85% 14.9% 12.71% 50.84% -6.56% 18.76% -30.52% 8.16% 12.07% 47.03% 37.03% 53.38% 53.4% 17.52% 32.9% 33.3%
Marża EBITDA / Sprzedaż 48,31% 49,35% 48,55% 45,98% 43,42% 41,06% 39,15% 31,42% 22,57% 3,80% 39,20% 33,54% 42,79% 42,84% 39,23% 40,26% 39,05% 39,24% 38,75% 27,75% 33,98% 32,47% 52,40% 53,39% 55,38% 51,35% 47,79% 40,81% 38,86% 42,22% 39,36% 40,16%
EBIT (Operating profit) 88.523,00 83.383,00 69.916,00 52.959,00 42.959,00 35.058,00 29.025,00 20.182,00 18.161,00 27.759,00 26.764,00 21.763,00 27.161,00 24.098,00 20.363,00 22.271,00 18.524,00 16.472,00 14.561,00 9.034,00 9.545,00 8.272,00 11.720,00 11.006,00 10.010,00 6.414,00 4.871,00 3.059,00 2.038,00 1.726,00 1.326,00 996,00
% 6.16% 19.26% 32.02% 23.28% 22.54% 20.79% 43.82% 11.13% -34.58% 3.72% 22.98% -19.87% 12.71% 18.34% -8.57% 20.23% 12.46% 13.12% 61.18% -5.35% 15.39% -29.42% 6.49% 9.95% 56.06% 31.68% 59.24% 50.1% 18.08% 30.17% 33.13%
Marża EBIT / Sprzedaż 41,77% 42,06% 41,59% 37,03% 34,14% 31,77% 30,06% 23,65% 19,41% 3,20% 34,38% 29,52% 38,83% 38,57% 34,85% 36,86% 36,23% 37,20% 36,60% 24,53% 29,65% 29,16% 46,33% 47,94% 50,69% 44,28% 42,89% 35,28% 34,33% 37,13% 35,33% 36,10%
Zwykły zysk netto 72.361,00 72.738,00 61.271,00 44.281,00 39.240,00 16.571,00 25.489,00 16.798,00 12.193,00 22.074,00 21.863,00 16.978,00 23.150,00 18.760,00 14.569,00 17.681,00 14.065,00 12.599,00 12.254,00 8.168,00 7.531,00 5.355,00 7.346,00 9.421,00 7.785,00 4.462,00 3.439,00 2.195,00 1.453,00 1.146,00 953,00 708,00
Całkowity wynik netto 72.361,00 72.738,00 61.271,00 44.281,00 39.240,00 16.571,00 25.489,00 16.798,00 12.193,00 22.074,00 21.863,00 16.978,00 23.150,00 18.760,00 14.569,00 17.681,00 14.065,00 12.599,00 12.254,00 8.168,00 7.531,00 5.355,00 7.346,00 9.421,00 7.785,00 4.462,00 3.439,00 2.195,00 1.453,00 1.146,00 953,00 708,00
BPA ordinario 9,68 9,65 8,05 5,76 5,06 2,13 3,25 2,10 1,48 2,63 2,58 2,00 2,69 2,10 1,62 1,87 1,42 1,20 1,12 0,75 0,69 0,48 0,66 0,85 0,71 0,42 0,33 0,21 0,14 0,12 0,10 0,08
% 0.31% 19.88% 39.76% 13.83% 137.56% -34.46% 54.76% 41.89% -43.73% 1.94% 29% -25.65% 28.1% 29.63% -13.37% 31.69% 18.33% 7.14% 49.33% 8.7% 43.75% -27.27% -22.35% 19.72% 69.05% 27.27% 57.14% 50% 16.67% 20% 25%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 9,68 9,65 8,05 5,76 5,06 2,13 3,25 2,10 1,48 2,63 2,58 2,00 2,69 2,10 1,62 1,87 1,42 1,20 1,12 0,75 0,69 0,48 0,66 0,85 0,71 0,42 0,33 0,21 0,14 0,12 0,10 0,08
Zwykła dywidenda 2,72 2,48 2,24 2,04 1,84 1,68 1,56 1,44 1,24 1,12 0,92 0,80 0,64 0,52 0,52 0,44 0,40 0,35 0,30 0,16 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 9.68% 10.71% 9.8% 10.87% 9.52% 7.69% 8.33% 16.13% 10.71% 21.74% 15% 25% 23.08% -0% 18.18% 10% 14.29% 16.67% 87.5% 100%
Pay-out 28,09% 25,71% 27,81% 35,40% 36,35% 79,02% 47,93% 68,69% 83,94% 42,62% 35,64% 40,08% 23,76% 24,74% 32,11% 23,57% 28,12% 29,26% 26,70% 21,34% 11,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dywidenda nadzwyczajna                                     3,1000                          
Łączna dywidenda 2,7200 2,4800 2,2400 2,0400 1,8400 1,6800 1,5600 1,4400 1,2400 1,1200 0,9200 0,8000 0,6400 0,5200 0,5200 0,4400 0,4000 0,3500 3,4000 0,1600 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                               
Uwagi                                                                
                                                               
Wartość księgowa na akcję 27,60 22,09 18,66 15,40 13,20 10,61 11,20 8,99 9,70 10,69 9,32 7,80 6,64 5,17 4,40 3,83 3,15 3,81 6,86 6,87 5,97 4,70 5,32 3,74 2,59 1,55 1,03 0,66 0,52 0,46 0,33  
% 24.94% 18.38% 21.17% 16.67% 24.41% -5.27% 24.58% -7.32% -9.26% 14.7% 19.49% 17.47% 28.43% 17.5% 14.88% 21.59% -17.32% -44.46% -0.15% 15.08% 27.02% -11.65% 42.25% 44.4% 67.1% 50.49% 56.06% 26.92% 13.04% 39.39%  
Dług netto -64.025,00 -54.976,00 -72.188,00 -73.200,00 -61.641,00 -57.528,00 -50.040,00 -59.553,00 -61.234,00 -63.064,00 -61.422,00 -51.096,00 -40.851,00 -30.849,00 -25.701,00 -23.662,00 -23.411,00 -34.161,00 -60.592,00 -60.592,00 -49.048,00 -38.652,00 -31.600,00 -23.798,00 -17.236,00 -13.927,00 -8.966,00 -6.940,00 -4.750,00 -3.614,00 -2.290,00  
% -16.46% 23.84% 1.38% -18.75% -7.15% -14.96% 15.97% 2.75% 2.9% -2.67% -20.21% -25.08% -32.42% -20.03% -8.62% -1.07% 31.47% 43.62% -0% -23.54% -26.9% -22.32% -32.78% -38.07% -23.76% -55.33% -29.19% -46.11% -31.43% -57.82%  
Dług netto / EBITDA -0,63 -0,56 -0,88 -1,11 -1,13 -1,27 -1,32 -2,22 -2,90 -1,91 -2,01 -2,07 -1,37 -1,15 -1,12 -0,97 -1,17 -1,97 -3,93 -5,93 -4,48 -4,20 -2,38 -1,94 -1,58 -1,87 -1,65 -1,96 -2,06 -1,84 -1,55  
Dług netto / wykorzystanie FC -0,73 -0,62 -0,94 -1,21 -1,18 -1,31 -1,27 -1,79 -2,06 -1,94 -2,13 -1,62 -1,51 -1,28 -1,35 -1,09 -1,32 -2,37 -3,65 -4,14 -3,10 -2,66 -2,35 -2,08 -1,42 -2,02 -1,91 -1,87 -2,39 -2,27 -2,13  
ROA 17,56% 19,94% 18,36% 14,70% 13,69% 6,40% 10,18% 11,69% 6,99% 12,81% 15,35% 14,00% 21,30% 21,79% 18,71% 24,29% 22,26% 18,10% 12,99% 8,84% 9,21% 7,92% 12,40% 18,07% 20,95% 19,96% 23,90% 21,75% 20,15% 21,37% 25,05%  
ROE 35,09% 43,68% 43,15% 37,43% 38,35% 20,03% 29,06% 23,33% 15,23% 24,59% 27,69% 25,58% 40,55% 40,63% 36,83% 48,73% 45,23% 31,42% 16,38% 10,92% 11,60% 10,26% 12,40% 22,77% 27,38% 26,84% 31,91% 32,36% 27,90% 25,75% 29,40%  
ROCE 62,25% 74,74% 100,17% 117,42% 105,58% 139,17% 77,05% 162,18% 96,35% 103,89% 152,75% 142,55% 167,33% 157,24% 146,95% 176,42% 241,01% 277,17% 102,30% 63,47% 60,17% 61,15% 42,38% 62,64% 89,36% 237,56% 268,97% -9559,38% 349,57% 206,46% 139,29%  
                                                               
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 87.582,00 89.035,00 76.740,00 60.675,00 52.185,00 43.884,00 39.507,00 33.325,00 29.668,00 32.502,00 28.833,00 31.626,00 26.994,00 24.073,00 19.037,00 21.612,00 17.796,00 14.404,00 16.605,00 14.626,00 15.797,00 14.509,00 13.422,00 11.426,00 12.146,00 6.880,00 4.689,00 3.719,00 1.990,00 1.593,00 1.074,00 896,00
% -1.63% 16.02% 26.48% 16.27% 18.92% 11.08% 18.55% 12.33% -8.72% 12.73% -8.83% 17.16% 12.13% 26.45% -11.91% 21.44% 23.55% -13.26% 13.53% -7.41% 8.88% 8.1% 17.47% -5.93% 76.54% 46.73% 26.08% 86.88% 24.92% 48.32% 19.87%
Przepływy pieniężne z inwestycji -22.680,00 -30.311,00 -27.577,00 -12.223,00 -15.773,00 -6.061,00 -46.781,00 -23.950,00 -23.001,00 -18.833,00 -23.811,00 -24.786,00 -14.616,00 -11.314,00 -15.770,00 -4.587,00 6.089,00 8.003,00 15.027,00 -2.745,00 -7.213,00 -10.845,00 -8.734,00 -9.392,00 -10.200,00 -7.272,00 -3.089,00 -2.670,00 -1.376,00 -1.202,00 -976,00 -642,00
% 25.18% -9.91% -125.62% 22.51% -160.24% 87.04% -95.33% -4.13% -22.13% 20.91% 3.93% -69.58% -29.19% 28.26% -243.8% -175.33% -23.92% -46.74% 647.43% 61.94% 33.49% -24.17% 7.01% 7.92% -40.26% -135.42% -15.69% -94.04% -14.48% -23.16% -52.02%
Finansowanie przepływów pieniężnych -43.935,00 -58.876,00 -48.486,00 -46.031,00 -36.887,00 -33.590,00 8.408,00 -8.393,00 -9.668,00 -8.665,00 -8.148,00 -9.408,00 -8.376,00 -13.291,00 -7.643,00 -12.934,00 -24.544,00 -20.562,00 -41.078,00 -2.364,00 -5.223,00 -4.572,00 -5.586,00 -2.192,00 -862,00 554,00 -501,00 -405,00 -138,00 83,00 186,00 130,00
% 25.38% -21.43% -5.33% -24.79% -9.82% -499.5% 200.18% 13.19% -11.58% -6.35% 13.39% -12.32% 36.98% -73.9% 40.91% 47.3% -19.37% 49.94% -1637.65% 54.74% -14.24% 18.15% -154.84% -154.29% -255.6% 210.58% -23.7% -193.48% -266.27% -55.38% 43.08%
Zmienność kursu walutowego -194,00 -141,00 -29,00 -201,00 -115,00 50,00 19,00 -67,00 -73,00 -139,00 -8,00 -104,00 103,00 -39 -67 137 56 18 -7 2 61 27 -26 29 52 -29 6 -5 9 -10 -62 -10
Przepływy pieniężne netto 20.773,00 -293,00 648,00 2.220,00 -590,00 4.283,00 1.153,00 915,00 -3.074,00 4.865,00 -3.134,00 -2.672,00 4.105,00 -571,00 -4.443,00 4.228,00 -603,00 1.863,00 -9.453,00 9.519,00 3.422,00 -881,00 -924,00 -129,00 1.136,00 133,00 1.105,00 639,00 485,00 464,00 222,00 374,00
% 7189.76% -145.22% -70.81% 476.27% -113.78% 271.47% 26.01% 129.77% -163.19% 255.23% -17.29% -165.09% 818.91% 87.15% -205.09% 801.16% -132.37% 119.71% -199.31% 178.17% 488.42% 4.65% -616.28% -111.36% 754.14% -87.96% 72.93% 31.75% 4.53% 109.01% -40.64%
CFE-CFI-PID 64.902,00 58.724,00 49.163,00 48.452,00 36.412,00 37.823,00 -7.274,00 9.375,00 6.667,00 13.669,00 5.022,00 6.840,00 12.378,00 12.759,00 3.267,00 17.025,00 23.885,00 22.407,00 31.632,00 11.881,00 8.584,00 3.664,00 4.688,00 2.034,00 1.946,00 -392,00 1.600,00 1.049,00 614,00 391,00 98,00 254,00
Wypłaty dywidend 18.135,00 18.135,00 16.521,00 15.137,00 13.811,00 12.699,00 11.845,00 11.006,00 9.882,00 8.879,00 7.455,00 6.385,00 5.180,00 4.578,00 4.468,00 4.015,00 3.805,00 3.545,00 36.112,00 1.729,00 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                               
Liczba akcji na koniec roku 7.472.000.000 7.540.000.000 7.608.000.000 7.683.000.000 7.753.000.000 7.794.000.000 7.832.000.000 8.013.000.000 8.254.000.000 8.399.000.000 8.470.000.000 8.506.000.000 8.593.000.000 8.927.000.000 8.996.000.000 9.470.000.000 9.886.000.000 10.531.000.000 10.906.000.000 10.894.000.000 10.882.000.000 11.106.000.000 11.148.000.000 11.072.000.000 10.964.000.000 10.724.000.000 10.488.000.000 10.244.000.000 10.032.000.000 9.760.000.000 9.696.000.000 9.408.000.000
Cena maksymalna 384,3 338,00 349,67 232,86 159,55 116,18 87,5 64,1 56,85 50,05 38,98 32,95 29,46 31,58 31,5 35,96 37,49 30,26 28,25 30,2 30 35,31 38,08 59,31 59,97 36,41 18,84 10,77 6,83 4,07 3,06 2,97
Cena minimalna 219,35 213,43 211,94 132,52 97,2 83,83 61,95 48,04 39,72 34,63 26,28 26,25 23,65 22,78 14,87 17,5 26,71 21,46 23,82 24,01 22,55 20,71 21,44 20,16 34 15,55 10,09 4,99 3,64 2,44 2,2 2,05
                                                               
Maksymalny PER 39,84 41,97 60,67 46,01 75,04 35,70 41,74 43,39 21,63 19,39 19,53 12,23 14,02 19,50 16,87 25,28 31,34 26,93 37,68 43,64 62,22 53,59 44,75 83,53 144,13 111,04 87,93 74,36 58,17 41,41 40,66
Średni współczynnik PER 31,29 34,24 48,72 36,10 60,38 30,73 35,65 37,96 18,37 16,40 16,35 10,99 12,64 16,78 12,42 18,79 26,83 23,02 34,72 39,17 54,49 42,51 34,98 55,96 112,92 79,23 67,51 54,41 44,58 33,12 34,95
Minimum PER 22,74 26,50 36,77 26,18 45,72 25,76 29,55 32,52 15,11 13,42 13,17 9,74 11,25 14,07 7,96 12,30 22,33 19,10 31,77 34,69 46,77 31,43 25,20 28,39 81,72 47,42 47,09 34,45 31,00 24,83 29,23
RD% máxima 1,13% 1,05% 0,96% 1,39% 1,73% 1,86% 2,32% 2,58% 2,82% 2,66% 3,04% 2,44% 2,20% 2,28% 2,96% 2,29% 1,31% 1,40% 0,67% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 0,89% 0,86% 0,77% 1,09% 1,39% 1,60% 1,99% 2,26% 2,39% 2,25% 2,55% 2,19% 1,98% 1,96% 2,18% 1,70% 1,12% 1,19% 0,62% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 0,65% 0,66% 0,58% 0,79% 1,05% 1,34% 1,65% 1,93% 1,97% 1,84% 2,05% 1,94% 1,77% 1,65% 1,40% 1,11% 0,93% 0,99% 0,57% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 17,40 18,11 22,71 17,64 15,03 10,37 9,74 6,61 5,32 5,37 5,00 4,96 5,70 7,18 8,22 11,43 9,84 4,41 4,11 5,06 6,39 6,64 10,19 22,87 38,68 35,43 28,45 20,75 14,98 12,17 #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 13,66 14,77 18,24 13,84 12,10 8,93 8,32 5,78 4,52 4,54 4,18 4,46 5,13 6,18 6,05 8,50 8,43 3,77 3,79 4,54 5,59 5,27 7,97 15,32 30,30 25,28 21,85 15,18 11,48 9,73 #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 9,93 11,44 13,76 10,04 9,16 7,49 6,89 4,95 3,72 3,72 3,37 3,95 4,57 5,18 3,88 5,56 7,01 3,13 3,47 4,03 4,80 3,90 5,74 7,77 21,93 15,13 15,24 9,61 7,98 7,30 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 28,79 30,35 39,34 31,61 26,03 22,63 23,35 21,42 12,32 11,76 11,28 8,00 8,30 11,18 10,68 15,89 19,36 16,74 24,22 25,59 31,25 27,20 32,70 58,47 86,53 70,28 53,87 45,76 33,06 25,34 26,78
EV / EBITDA średnia 24,74 20,08 16,37 21,00                                                        
EV / EBITDA minimalna 16,19 18,84 23,41 17,51 15,36 15,96 15,88 15,33 8,03 7,52 6,93 6,10 6,44 7,75 4,53 7,13 13,23 10,73 19,49 19,43 22,45 14,97 17,56 18,83 48,25 29,07 27,94 20,10 16,76 14,57 19,25

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.