Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Kimberly-Clark

Kraj: USA.

US

Sector: Zużycie.

Cena 143,13
Liczba akcji 338.800.000
Kapitalizacja 48.492.444.000
Wartość księgowa na akcję 2,70
Cena / wartość księgowa 53,01
EV / EBITDA 17,88
EV / EBIT 23,18
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 5,21
PER 27,47
DPA 4,72 4,8800 3,28%
RPD 3,30% 3,41%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 2,02% -0,35% 1,90% #¡REF!
EBITDA -0,09% -2,70% 0,03% #¡REF!
EBIT 1,01% -3,09% 0,03% #¡REF!
BPA ordinario 5,24% -0,60% 2,26% #¡REF!
Zwykła dywidenda 3,37% 3,83% 6,42% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję -226,89% -14,23% -7,45% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3,59% 1,54% 1,65% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 23,85 25,07 20,98 18,86
RD media 3,37% 3,22% 3,33% 2,70%
Cena / średnia wartość księgowa -266,38 -189,98 -92,28 -60,07
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 19,35 19,16 16,08 14,35
ROA Średnia 11,73% 11,49% 10,53% 9,52%
ROE Średnia -1052,27% -788,69% -377,19% -244,60%
ROCE Średnia 32,96% 34,76% 30,37% 26,29%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Przychody 20.431,00 20.175,00 19.440,00 19.140,00 18.450,00 18.486,00 18.348,00 18.202,00 18.591,00 19.724,00 21.152,00 21.063,00 20.846,00 19.746,00 19.115,00 19.415,00 18.266,00 16.747,00 15.903,00 15.083,00 14.026,00 13.232,00 14.524,40 13.982,00 13.006,80 12.297,80 12.546,60 13.149,10 13.788,60 11.979,20 11.646,80
% 1.27% 3.78% 1.57% 3.74% -0.19% 0.75% 0.8% -2.09% -5.74% -6.75% 0.42% 1.04% 5.57% 3.3% -1.55% 6.29% 9.07% 5.31% 5.44% 7.54% 6% -8.9% 3.88% 7.5% 5.77% -1.98% -4.58% -4.64% 15.1% 2.85%
Koszt własny sprzedaży -13.399,00 -13.956,00 -13.452,00 -12.318,00 -12.415,00 -12.889,00 -11.761,00 -11.551,00 -11.967,00 -13.041,00 -13.912,00 -14.314,00 -14.694,00 -13.196,00 -12.695,00 -13.557,00 -12.562,00 -11.665,00 -10.827,00 -10.015,00 -9.232,00 -8.538,00 -8.615,50 -8.228,50 -7.681,60 -7.597,80 -7.972,60 -8.241,40 -8.828,10 -7.793,70 -7.540,10
% 3.99% -3.75% -9.21% 0.78% 3.68% -9.59% -1.82% 3.48% 8.24% 6.26% 2.81% 2.59% -11.35% -3.95% 6.36% -7.92% -7.69% -7.74% -8.11% -8.48% -8.13% 0.9% -4.7% -7.12% -1.1% 4.7% 3.26% 6.65% -13.27% -3.36%
Marża brutto 7.032,00 6.219,00 5.988,00 6.822,00 6.035,00 5.597,00 6.587,00 6.651,00 6.624,00 6.683,00 7.240,00 6.749,00 6.152,00 6.550,00 6.420,00 5.858,00 5.704,00 5.082,00 5.076,00 5.068,00 4.794,00 4.694,00 5.908,90 5.753,50 5.325,20 4.700,00 4.574,00 4.907,70 4.960,50 4.185,50 4.106,70
% 13.07% 3.86% -12.23% 13.04% 7.83% -15.03% -0.96% 0.41% -0.88% -7.69% 7.28% 9.7% -6.08% 2.02% 9.59% 2.7% 12.24% 0.12% 0.16% 5.72% 2.13% -20.56% 2.7% 8.04% 13.3% 2.75% -6.8% -1.06% 18.52% 1.92%
EBITDA 3.097,00 3.435,00 3.327,00 4.040,00 3.908,00 3.111,00 4.082,00 4.022,00 2.359,00 3.383,00 4.071,00 3.543,00 3.533,00 3.586,00 3.608,00 3.322,00 3.423,00 3.035,00 3.156,00 3.306,00 3.077,00 3.072,00 3.077,80 3.307,20 3.063,40 2.218,60 1.810,90 2.628,10 794,70 1.913,00 1.330,60
% -9.84% 3.25% -17.65% 3.38% 25.62% -23.79% 1.49% 70.5% -30.27% -16.9% 14.9% 0.28% -1.48% -0.61% 8.61% -2.95% 12.78% -3.83% -4.54% 7.44% 0.16% -0.19% -6.94% 7.96% 38.08% 22.51% -31.09% 230.7% -58.46% 43.77%
Marża EBITDA / Sprzedaż 15,16% 17,03% 17,11% 21,11% 21,18% 16,83% 22,25% 22,10% 12,69% 17,15% 19,25% 16,82% 16,95% 18,16% 18,88% 17,11% 18,74% 18,12% 19,85% 21,92% 21,94% 23,22% 21,19% 23,65% 23,55% 18,04% 14,43% 19,99% 5,76% 15,97% 11,42%
EBIT (Operating profit) 2.344,00 2.681,00 2.561,00 3.244,00 2.991,00 2.229,00 3.358,00 3.317,00 1.613,00 2.521,00 3.208,00 2.686,00 2.442,00 2.773,00 2.825,00 2.547,00 2.616,00 2.102,00 2.311,00 2.506,00 2.332,00 2.368,00 2.338,20 2.633,80 2.435,40 1.676,10 1.303,20 2.053,70 213,00 1.277,10 734,50
% -12.57% 4.69% -21.05% 8.46% 34.19% -33.62% 1.24% 105.64% -36.02% -21.42% 19.43% 9.99% -11.94% -1.84% 10.91% -2.64% 24.45% -9.04% -7.78% 7.46% -1.52% 1.27% -11.22% 8.15% 45.3% 28.61% -36.54% 864.18% -83.32% 73.87%
Marża EBIT / Sprzedaż 11,47% 13,29% 13,17% 16,95% 16,21% 12,06% 18,30% 18,22% 8,68% 12,78% 15,17% 12,75% 11,71% 14,04% 14,78% 13,12% 14,32% 12,55% 14,53% 16,61% 16,63% 17,90% 16,10% 18,84% 18,72% 13,63% 10,39% 15,62% 1,54% 10,66% 6,31%
Zwykły zysk netto 1.764,00 1.934,00 1.814,00 2.352,00 2.157,00 1.410,00 2.278,00 2.166,00 1.013,00 1.526,00 2.142,00 1.750,00 1.591,00 1.843,00 1.884,00 1.690,00 1.823,00 1.500,00 1.568,00 1.800,00 1.694,00 1.675,00 1.609,90 1.800,60 1.668,10 1.165,80 901,50 1.403,80 33,20 753,80 231,00
Całkowity wynik netto 1.764,00 1.934,00 1.814,00 2.352,00 2.157,00 1.410,00 2.278,00 2.166,00 1.013,00 1.526,00 2.142,00 1.750,00 1.591,00 1.843,00 1.884,00 1.690,00 1.823,00 1.500,00 1.568,00 1.800,00 1.694,00 1.675,00 1.609,90 1.800,60 1.668,10 1.165,80 901,50 1.403,80 33,20 753,80 231,00
BPA ordinario 5,21 5,72 5,35 6,87 6,24 4,03 6,40 5,99 2,77 4,04 5,53 4,42 3,99 4,45 4,52 4,03 4,09 3,25 3,28 3,61 3,33 3,22 3,02 3,31 3,09 2,11 1,61 2,48 0,06 1,35 0,42
% -8.92% 6.92% -22.13% 10.1% 54.84% -37.03% 6.84% 116.25% -31.44% -26.94% 25.11% 10.78% -10.34% -1.55% 12.16% -1.47% 25.85% -0.91% -9.14% 8.41% 3.42% 6.62% -8.76% 7.12% 46.45% 31.06% -35.08% 4033.33% -95.56% 221.43%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 5,21 5,72 5,35 6,87 6,24 4,03 6,40 5,99 2,77 4,04 5,53 4,42 3,99 4,45 4,52 4,03 4,09 3,25 3,28 3,61 3,33 3,22 3,02 3,31 3,09 2,11 1,61 2,48 0,06 1,35 0,42
Zwykła dywidenda 4,72 4,64 4,56 4,28 4,12 4,00 3,88 3,68 3,52 3,36 3,24 2,96 2,80 2,64 2,40 2,32 2,12 1,96 1,80 1,60 1,36 1,20 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,90 0,88 0,65
% 1.72% 1.75% 6.54% 3.88% 3% 3.09% 5.43% 4.55% 4.76% 3.7% 9.46% 5.71% 6.06% 10% 3.45% 9.43% 8.16% 8.89% 12.5% 17.65% 13.33% 7.14% 3.7% 3.85% 4% 4.17% 4.35% 2.22% 2.27% 35.38%
Pay-out 90,65% 81,16% 85,17% 62,33% 66,01% 99,18% 60,62% 61,45% 127,28% 83,10% 58,58% 67,00% 70,15% 59,36% 53,10% 57,60% 51,82% 60,32% 54,80% 44,37% 40,83% 37,25% 37,09% 32,62% 33,67% 47,44% 59,56% 37,17% 1515,36% 64,96% 154,74%
Dywidenda nadzwyczajna                                                              
Łączna dywidenda 4,7200 4,6400 4,5600 4,2800 4,1200 4,0000 3,8800 3,6800 3,5200 3,3600 3,2400 2,9600 2,8000 2,6400 2,4000 2,3200 2,1200 1,9600 1,8000 1,6000 1,3600 1,2000 1,1200 1,0800 1,0400 1,0000 0,9600 0,9200 0,9000 0,8800 0,6450
                                                             
Uwagi                                                              
                                                             
Wartość księgowa na akcję 2,70 1,62 1,52 1,83 -0,10 -0,82 1,77 -0,28 -0,48 1,93 12,54 12,59 13,17 14,28 12,97 9,24 10,64 12,29 10,81 12,54 12,72 10,37 10,59 10,61 8,98 6,67 7,10 7,47 6,11 7,13 4,31
% 66.67% 6.58% -16.94% 1930% 87.8% -146.33% 732.14% 41.67% -124.87% -84.61% -0.4% -4.4% -7.77% 10.1% 40.37% -13.16% -13.43% 13.69% -13.8% -1.42% 22.66% -2.08% -0.19% 18.15% 34.63% -6.06% -4.95% 22.26% -14.31% 65.43%
Dług netto 6.891,00 7.995,00 8.304,00 8.061,00 7.305,00 6.916,00 6.809,00 6.649,00 7.156,00 6.167,00 4.707,00 5.079,00 5.368,00 4.588,00 4.604,00 5.601,00 5.019,00 3.241,00 3.454,00 2.919,00 4.492,00 3.436,00 3.254,90 3.284,60 2.386,20 2.559,60 2.376,20 2.231,90 2.580,90 2.515,10 183,10
% -13.81% -3.72% 3.01% 10.35% 5.62% 1.57% 2.41% -7.08% 16.04% 31.02% -7.32% -5.38% 17% -0.35% -17.8% 11.6% 54.86% -6.17% 18.33% -35.02% 30.73% 5.56% -0.9% 37.65% -6.77% 7.72% 6.47% -13.52% 2.62% 1273.62%
Dług netto / EBITDA 2,23 2,33 2,50 2,00 1,87 2,22 1,67 1,65 3,03 1,82 1,16 1,43 1,52 1,28 1,28 1,69 1,47 1,07 1,09 0,88 1,46 1,12 1,06 0,99 0,78 1,15 1,31 0,85 3,25 1,31 0,14
Dług netto / wykorzystanie FC 1,95 2,93 3,04 2,16 2,67 2,33 2,32 2,06 3,10 1,60 1,55 1,54 2,35 1,67 1,32 2,23 2,07 1,26 1,49 1,07 1,76 1,47 1,44 1,54 1,12 1,29 1,69 1,33 2,77 2,75 0,17
ROA 10,17% 10,76% 10,17% 13,42% 14,11% 9,71% 15,04% 14,83% 6,83% 9,83% 11,32% 8,81% 8,21% 9,28% 9,81% 9,34% 9,89% 8,79% 9,62% 10,58% 10,10% 10,75% 10,73% 12,44% 13,02% 10,13% 8,00% 11,85% 0,29% 6,00% 3,62%
ROE 192,79% 353,56% 352,92% 375,72% -6536,36% -491,29% 362,16% -2123,53% -582,18% 209,33% 44,11% 35,11% 30,31% 31,15% 34,85% 43,58% 38,46% 26,44% 30,37% 28,74% 26,19% 31,05% 28,51% 31,22% 34,40% 31,60% 22,70% 33,15% 0,97% 19,00% 9,66%
ROCE 29,45% 30,83% 28,33% 36,33% 39,89% 32,45% 43,66% 49,02% 22,42% 35,18% 32,58% 25,91% 22,41% 25,70% 27,44% 25,83% 25,54% 22,51% 25,64% 26,24% 20,71% 26,06% 27,21% 28,85% 32,56% 26,00% 20,02% 30,58% 3,42% 19,20% 27,82%
                                                             
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3.542,00 2.733,00 2.730,00 3.729,00 2.736,00 2.970,00 2.929,00 3.232,00 2.306,00 3.845,00 3.040,00 3.288,00 2.288,00 2.744,00 3.481,00 2.516,00 2.429,00 2.580,00 2.312,00 2.726,00 2.552,00 2.342,00 2.253,80 2.133,20 2.139,90 1.991,30 1.406,60 1.674,20 931,60 913,70 1.090,30
% 29.6% 0.11% -26.79% 36.29% -7.88% 1.4% -9.38% 40.16% -40.03% 26.48% -7.54% 43.71% -16.62% -21.17% 38.35% 3.58% -5.85% 11.59% -15.19% 6.82% 8.97% 3.91% 5.65% -0.31% 7.46% 41.57% -15.98% 79.71% 1.96% -16.2%
Przepływy pieniężne z inwestycji -418,00 -785,00 -1.056,00 -2.305,00 -1.042,00 -902,00 -851,00 -732,00 -1.050,00 -770,00 -844,00 -1.184,00 -681,00 -781,00 -1.288,00 -847,00 -898,00 -1.036,00 -596,00 -495,00 -1.260,00 -1.287,00 -1.251,10 -1.184,90 -582,40 -698,40 -305,80 -633,00 -553,80 958,70 -1.199,20
% 46.75% 25.66% 54.19% -121.21% -15.52% -5.99% -16.26% 30.29% -36.36% 8.77% 28.72% -73.86% 12.8% 39.36% -52.07% 5.68% 13.32% -73.83% -20.4% 60.71% 2.1% -2.87% -5.59% -103.45% 16.61% -128.38% 51.69% -14.3% -157.77% 179.94%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.374,00 -1.760,00 -1.696,00 -1.567,00 -1.792,00 -2.115,00 -2.421,00 -2.185,00 -1.298,00 -1.893,00 -2.185,00 -1.802,00 -1.741,00 -1.859,00 -1.788,00 -1.747,00 -1.427,00 -1.551,00 -1.930,00 -2.175,00 -1.571,00 -1.015,00 -804,00 -1.064,60 -1.378,70 -1.239,70 -1.093,20 -1.179,60 -1.294,00 -903,00 94,50
% -34.89% -3.77% -8.23% 12.56% 15.27% 12.64% -10.8% -68.34% 31.43% 13.36% -21.25% -3.5% 6.35% -3.97% -2.35% -22.42% 7.99% 19.64% 11.26% -38.45% -54.78% -26.24% 24.48% 22.78% -11.21% -13.4% 7.32% 8.84% -43.3% -1055.56%
Zmienność kursu walutowego -84,00 -31,00 -11,00 4,00 1,00                                                    
Przepływy pieniężne netto -84,00 -31,00 -11,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -170.97% -181.82% -375% 300%
CFE-CFI-PID 3.124,00 1.948,00 1.674,00 1.424,00 1.694,00 2.068,00 2.078,00 2.500,00 1.256,00 3.075,00 2.196,00 2.104,00 1.607,00 1.963,00 2.193,00 1.669,00 1.531,00 1.544,00 1.716,00 2.231,00 1.292,00 1.055,00 1.002,70 948,30 1.557,50 1.292,90 1.100,80 1.041,20 377,80 1.872,40 -108,90
Wypłaty dywidend 1.588,00 1.558,00 1.516,00 1.451,00 1.408,00 1.386,00 1.359,00 1.311,00 1.272,00 1.256,00 1.223,00 1.151,00 1.099,00 1.066,00 986,00 950,00 933,00 884,00 838,00 768,00 672,00 613,00 590,10 580,10 551,30 545,50 530,60 461,50 348,20 341,80 332,90
                                                             
Liczba akcji na koniec roku 338.800.000 338.300.000 338.800.000 342.500.000 345.600.000 349.600.000 355.900.000 361.700.000 366.300.000 377.400.000 387.300.000 396.100.000 398.600.000 414.400.000 416.800.000 419.600.000 445.600.000 461.600.000 477.400.000 499.200.000 508.600.000 520.000.000 533.200.000 543.800.000 540.100.000 553.100.000 559.300.000 567.100.000 559.000.000 556.400.000 554.200.000
Cena maksymalna 147,87 145,79 143,37 160,16 143,50 123,50 136,21 138,87 129,89 118,83 107,04 84,58 70,98 64,44 64,24 66,79 69,76 65,73 65,45 66,13 56,84 64,01 69,19 70,21 66,67 56,97 54,51 47,74      
Cena minimalna 116,32 108,74 125,27 110,66 107,44 97,10 109,67 111,30 103,04 98,54 87,43 67,57 58,46 55,83 41,26 48,18 61,14 54,24 53,29 53,85 41,14 43,42 49,90 43,31 42,95 43,92 41,45 32,89      
                                                             
Maksymalny PER 25,87 27,23 20,88 25,66 35,58 19,29 22,75 50,22 32,12 21,49 24,23 21,19 15,96 14,26 15,95 16,33 21,47 20,01 18,15 19,85 17,65 21,20 20,90 22,73 31,63 35,34 22,02 803,82 0,00 0,00
Średni współczynnik PER 23,11 23,77 19,56 21,70 31,11 17,23 20,53 45,23 28,80 19,65 22,01 19,06 14,55 13,30 13,10 14,05 20,14 18,26 16,47 18,01 15,21 17,79 17,98 18,38 26,00 31,30 19,38 678,80 0,00 0,00
Minimum PER 20,35 20,31 18,24 17,73 26,64 15,17 18,31 40,25 25,48 17,82 19,79 16,93 13,14 12,35 10,24 11,78 18,81 16,51 14,78 16,17 12,77 14,38 15,07 14,02 20,38 27,25 16,74 553,78 0,00 0,00
RD% máxima 3,99% 4,19% 3,42% 3,72% 3,72% 4,00% 3,36% 3,16% 3,26% 3,29% 3,39% 4,14% 4,52% 4,30% 5,62% 4,40% 3,21% 3,32% 3,00% 2,53% 2,92% 2,58% 2,16% 2,40% 2,33% 2,19% 2,22% 2,74% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 3,56% 3,66% 3,20% 3,15% 3,26% 3,57% 3,03% 2,85% 2,92% 3,01% 3,08% 3,73% 4,12% 4,01% 4,62% 3,79% 3,01% 3,03% 2,72% 2,29% 2,51% 2,16% 1,86% 1,94% 1,91% 1,94% 1,95% 2,31% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 3,14% 3,13% 2,99% 2,57% 2,79% 3,14% 2,70% 2,53% 2,59% 2,73% 2,77% 3,31% 3,72% 3,72% 3,61% 3,17% 2,81% 2,74% 2,44% 2,06% 2,11% 1,75% 1,56% 1,48% 1,50% 1,69% 1,69% 1,89% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 91,45 96,10 78,44 -1677,31 -174,80 69,88 -483,01 -292,35 67,24 9,48 8,51 6,42 4,97 4,97 6,95 6,28 5,68 6,08 5,22 5,20 5,48 6,04 6,52 7,82 10,00 8,02 7,30 7,82 0,00 0,00
Cena / średnia wartość księgowa 81,70 83,89 73,49 -1418,11 -152,84 62,41 -435,95 -263,33 60,29 8,67 7,73 5,78 4,53 4,64 5,71 5,40 5,32 5,55 4,73 4,72 4,72 5,07 5,61 6,32 8,22 7,11 6,43 6,60 0,00 0,00
Cena / minimalna wartość księgowa 71,94 71,68 68,54 -1158,91 -130,87 54,94 -388,90 -234,31 53,34 7,86 6,95 5,13 4,09 4,30 4,46 4,53 4,97 5,02 4,25 4,23 3,97 4,10 4,71 4,82 6,44 6,19 5,55 5,39 0,00 0,00
EV / EBITDA maksymalna 16,91 17,32 14,02 15,91 18,16 12,25 13,71 24,33 15,89 12,17 13,13 11,00 9,17 8,68 9,75 9,65 11,31 10,71 10,33 12,19 10,53 11,87 12,15 13,24 17,38 18,71 12,45 37,32 1,31 0,14
EV / EBITDA średnia 14,79 14,55 12,11 10,84                                                      
EV / EBITDA minimalna 13,80 13,55 12,50 11,57 14,16 9,98 11,36 20,10 12,98 10,29 10,99 9,09 7,78 7,69 6,86 7,37 10,04 9,03 8,58 10,20 7,93 8,39 9,04 8,47 11,61 14,73 9,67 26,72 1,31 0,14

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.