Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Illinois Tool Works

Kraj: USA.

US

Sector: Przemysłowcy.

Cena 242,14
Liczba akcji 303.600.000
Kapitalizacja 73.513.704.000
Wartość księgowa na akcję 9,92
Cena / wartość księgowa 24,41
EV / EBITDA 18,18
EV / EBIT 12,28
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 9,74
PER 24,86
DPA 5,42 5,6000 3,21%
RPD 2,24% 2,31%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 1,75% 1,31% 2,39% #¡REF!
EBITDA 1,86% 3,56% 4,22% #¡REF!
EBIT 2,42% 4,86% 4,63% #¡REF!
BPA ordinario 5,08% 10,05% 9,26% #¡REF!
Zwykła dywidenda 8,77% 12,98% 13,00% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 0,55% -7,48% -1,25% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 4,71% 3,42% 4,86% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 24,82 23,58 20,46 19,40
RD media 2,33% 2,14% 2,13% 1,67%
Cena / średnia wartość księgowa 19,68 13,85 8,43 6,60
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 20,11 17,67 15,20 13,91
ROA Średnia 17,15% 15,51% 13,22% 10,99%
ROE Średnia 84,07% 66,33% 42,59% 32,17%
ROCE Średnia 36,89% 34,91% 28,21% 23,90%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Przychody 16.107,00 15.932,00 14.455,00 12.574,00 14.109,00 14.768,00 14.314,00 13.599,00 13.405,00 14.484,00 14.135,00 14.791,00 14.515,00 15.870,38 13.877,07 17.100,34 16.170,61 13.799,00 12.540,36 11.731,43 10.035,62 9.467,74 9.292,79 9.511,65 8.840,45 5.647,89 5.220,43 4.996,68 4.152,17 3.461,32 3.159,18
% 1.1% 10.22% 14.96% -10.88% -4.46% 3.17% 5.26% 1.45% -7.45% 2.47% -4.44% 1.9% -8.54% 14.36% -18.85% 5.75% 17.19% 10.04% 6.9% 16.9% 6% 1.88% -2.3% 7.59% 56.53% 8.19% 4.48% 20.34% 19.96% 9.56%
Koszt własny sprzedaży -9.316,00 -9.429,00 -8.489,00 -7.375,00 -8.187,00 -8.604,00 -8.306,00 -7.896,00 -7.888,00 -8.673,00 -8.554,00 -9.134,00 -9.089,00 -10.240,45 -9.144,85 -11.186,87 -10.455,19 -8.886,89 -8.158,92 -7.591,25 -6.527,69 -6.213,79 -6.191,25 -6.111,39 -5.694,71 -3.626,12 -3.378,79 -3.281,53 -2.717,08 -2.290,12 -2.122,29
% 1.2% -11.07% -15.11% 9.92% 4.85% -3.59% -5.19% -0.1% 9.05% -1.39% 6.35% -0.5% 11.24% -11.98% 18.25% -7% -17.65% -8.92% -7.48% -16.29% -5.05% -0.36% -1.31% -7.32% -57.05% -7.32% -2.96% -20.77% -18.64% -7.91%
Marża brutto 6.791,00 6.503,00 5.966,00 5.199,00 5.922,00 6.164,00 6.008,00 5.703,00 5.517,00 5.811,00 5.581,00 5.657,00 5.426,00 5.629,93 4.732,22 5.913,47 5.715,43 4.912,11 4.381,44 4.140,18 3.507,93 3.253,95 3.101,54 3.400,26 3.145,74 2.021,77 1.841,64 1.715,15 1.435,09 1.171,20 1.036,90
% 4.43% 9% 14.75% -12.21% -3.93% 2.6% 5.35% 3.37% -5.06% 4.12% -1.34% 4.26% -3.62% 18.97% -19.98% 3.47% 16.35% 12.11% 5.83% 18.02% 7.81% 4.91% -8.79% 8.09% 55.59% 9.78% 7.37% 19.52% 22.53% 12.95%
EBITDA 4.435,00 4.200,00 3.887,00 3.309,00 3.828,00 4.045,00 3.947,00 3.534,00 3.344,00 3.395,00 3.127,00 3.088,00 2.955,00 2.904,96 2.060,90 3.193,73 3.148,50 2.829,32 2.498,30 2.410,20 1.940,01 1.813,52 1.692,41 1.969,02 1.711,70 1.291,07 1.112,61 978,82 778,44 607,46 501,22
% 5.6% 8.05% 17.47% -13.56% -5.36% 2.48% 11.69% 5.68% -1.5% 8.57% 1.26% 4.5% 1.72% 40.96% -35.47% 1.44% 11.28% 13.25% 3.66% 24.24% 6.97% 7.16% -14.05% 15.03% 32.58% 16.04% 13.67% 25.74% 28.15% 21.2%
Marża EBITDA / Sprzedaż 27,53% 26,36% 26,89% 26,32% 27,13% 27,39% 27,57% 25,99% 24,95% 23,44% 22,12% 20,88% 20,36% 18,30% 14,85% 18,68% 19,47% 20,50% 19,92% 20,54% 19,33% 19,15% 18,21% 20,70% 19,36% 22,86% 21,31% 19,59% 18,75% 17,55% 15,87%
EBIT (Operating profit) 4.040,00 3.790,00 3.477,00 2.882,00 3.402,00 3.584,00 3.485,00 3.064,00 2.867,00 2.888,00 2.514,00 2.475,00 2.361,00 2.356,68 1.385,98 2.501,83 2.623,76 2.385,41 2.115,23 2.056,61 1.633,46 1.505,77 1.306,10 1.577,45 1.390,04 1.079,29 927,22 800,59 626,51 475,31 369,49
% 6.6% 9% 20.65% -15.29% -5.08% 2.84% 13.74% 6.87% -0.73% 14.88% 1.58% 4.83% 0.18% 70.04% -44.6% -4.65% 9.99% 12.77% 2.85% 25.91% 8.48% 15.29% -17.2% 13.48% 28.79% 16.4% 15.82% 27.79% 31.81% 28.64%
Marża EBIT / Sprzedaż 25,08% 23,79% 24,05% 22,92% 24,11% 24,27% 24,35% 22,53% 21,39% 19,94% 17,79% 16,73% 16,27% 14,85% 9,99% 14,63% 16,23% 17,29% 16,87% 17,53% 16,28% 15,90% 14,06% 16,58% 15,72% 19,11% 17,76% 16,02% 15,09% 13,73% 11,70%
Zwykły zysk netto 2.957,00 3.034,00 2.694,00 2.109,00 2.521,00 2.563,00 1.687,00 2.035,00 1.899,00 2.946,00 1.679,00 2.870,00 2.071,00 1.527,19 947,01 1.519,00 1.869,86 1.717,75 1.494,87 1.338,69 1.023,68 712,59 805,66 957,98 841,11 672,78 586,95 486,32 387,61 277,78 206,57
Całkowity wynik netto 2.957,00 3.034,00 2.694,00 2.109,00 2.521,00 2.563,00 1.687,00 2.035,00 1.899,00 2.946,00 1.679,00 2.870,00 2.071,00 1.527,19 947,01 1.519,00 1.869,86 1.717,75 1.494,87 1.338,69 1.023,68 712,59 805,66 957,98 841,11 672,78 586,95 486,32 387,61 277,78 206,57
BPA ordinario 9,74 9,77 8,51 6,63 7,74 7,60 4,86 5,70 5,13 7,28 3,74 6,07 4,19 3,03 1,89 2,91 3,36 3,01 2,60 2,20 1,66 1,16 1,32 1,57 1,38 1,33 1,17 0,97 0,82 0,61 0,46
% -0.31% 14.81% 28.36% -14.34% 1.84% 56.38% -14.74% 11.11% -29.53% 94.65% -38.39% 44.87% 38.28% 60.32% -35.05% -13.39% 11.63% 15.77% 18.18% 32.53% 43.1% -12.12% -15.92% 13.77% 3.76% 13.68% 20.62% 18.29% 34.43% 32.61%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 9,74 9,77 8,51 6,63 7,74 7,60 4,86 5,70 5,13 7,28 3,74 6,07 4,19 3,03 1,89 2,91 3,36 3,01 2,60 2,20 1,66 1,16 1,32 1,57 1,38 1,33 1,17 0,97 0,82 0,61 0,46
Zwykła dywidenda 5,42 5,06 4,72 4,42 4,14 3,56 2,86 2,40 2,07 1,81 1,60 1,48 1,40 1,30 1,24 1,18 0,98 0,75 0,61 0,52 0,47 0,45 0,42 0,38 0,33 0,27 0,23 0,18 0,16 0,14 0,13
% 7.11% 7.2% 6.79% 6.76% 16.29% 24.48% 19.17% 15.94% 14.36% 13.13% 8.11% 5.71% 7.69% 4.84% 5.08% 20.41% 30.67% 22.95% 17.31% 10.64% 4.44% 7.14% 10.53% 15.15% 22.22% 17.39% 27.78% 12.5% 14.29% 7.69%
Pay-out 55,65% 51,82% 55,43% 66,71% 53,47% 46,82% 58,79% 42,11% 40,34% 24,86% 42,82% 24,40% 33,44% 42,85% 65,72% 40,49% 29,14% 24,88% 23,48% 23,68% 28,35% 38,47% 31,94% 24,15% 23,54% 20,26% 19,73% 18,47% 19,48% 22,86% 27,35%
Dywidenda nadzwyczajna                                                              
Łączna dywidenda 5,4200 5,0600 4,7200 4,4200 4,1400 3,5600 2,8600 2,4000 2,0700 1,8100 1,6000 1,4800 1,4000 1,3000 1,2400 1,1800 0,9800 0,7500 0,6100 0,5200 0,4700 0,4450 0,4200 0,3800 0,3250 0,2700 0,2300 0,1800 0,1600 0,1400 0,1250
                                                             
Uwagi                                                              
                                                             
Wartość księgowa na akcję 9,92 9,94 11,46 9,99 9,29 9,65 13,22 11,91 14,12 16,85 21,60 22,32 20,25 18,62 17,55 14,70 16,82 15,82 13,12 12,51 12,75 10,79 9,86 8,87 7,90 6,61 5,57 4,80 4,08 3,40  
% -0.2% -13.26% 14.71% 7.53% -3.73% -27% 11% -15.65% -16.2% -21.99% -3.23% 10.22% 8.75% 6.1% 19.39% -12.6% 6.32% 20.58% 4.88% -1.88% 18.16% 9.43% 11.16% 12.28% 19.52% 18.67% 16.04% 17.65% 20%  
Dług netto 7.099,00 7.055,00 6.160,00 5.558,00 5.777,00 5.876,00 5.234,00 5.357,00 4.332,00 3.467,00 2.726,00 2.269,00 2.812,39 1.639,71 1.809,78 2.934,23 1.471,83 828,12 840,80 457,23 -708,03 524,30 1.298,36 1.823,53 1.681,45 1.260,23 966,75 1.071,67 675,15 263,12  
% 0.62% 14.53% 10.83% -3.79% -1.68% 12.27% -2.3% 23.66% 24.95% 27.18% 20.14% -19.32% 71.52% -9.4% -38.32% 99.36% 77.73% -1.51% 83.89% 164.58% -235.04% -59.62% -28.8% 8.45% 33.42% 30.36% -9.79% 58.73% 156.59%  
Dług netto / EBITDA 1,60 1,68 1,58 1,68 1,51 1,45 1,33 1,52 1,30 1,02 0,87 0,73 0,95 0,56 0,88 0,92 0,47 0,29 0,34 0,19 -0,36 0,29 0,77 0,93 0,98 0,98 0,87 1,09 0,87 0,43  
Dług netto / wykorzystanie FC 2,01 3,00 2,41 1,98 1,93 2,09 2,18 2,33 1,88 2,15 1,08 1,10 1,44 1,05 0,84 1,32 0,59 0,40 0,46 0,30 -0,52 0,41 0,96 1,63 1,65 1,75 1,46 1,70 1,54 0,68  
ROA 19,06% 19,67% 16,76% 13,51% 16,73% 17,24% 10,05% 13,39% 12,07% 16,66% 8,41% 14,86% 11,52% 9,40% 5,89% 9,98% 12,04% 12,38% 13,06% 11,79% 9,15% 6,71% 8,20% 10,07% 9,28% 11,00% 10,88% 10,12% 10,57% 10,76%  
ROE 98,17% 98,25% 74,32% 66,30% 83,31% 78,76% 36,79% 47,84% 36,35% 43,20% 17,30% 27,18% 20,67% 16,30% 10,75% 19,82% 20,00% 19,05% 19,81% 17,55% 13,00% 10,72% 13,34% 17,74% 17,47% 20,16% 20,91% 20,30% 20,14% 18,02%  
ROCE 39,95% 37,36% 35,53% 32,97% 38,63% 39,24% 35,48% 31,86% 29,99% 28,06% 20,22% 19,28% 18,38% 21,38% 13,04% 23,61% 24,24% 24,23% 25,22% 25,44% 22,79% 20,99% 17,80% 21,83% 21,40% 23,47% 24,57% 23,09% 24,10% 26,34%  
                                                             
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3.539,00 2.348,00 2.557,00 2.807,00 2.995,00 2.811,00 2.402,00 2.302,00 2.299,00 1.616,00 2.528,00 2.072,00 1.956,00 1.560,79 2.146,59 2.222,22 2.484,30 2.066,03 1.846,54 1.532,03 1.368,74 1.288,76 1.351,03 1.115,57 1.018,46 721,49 660,26 629,43 437,47 387,46 314,08
% 50.72% -8.17% -8.91% -6.28% 6.55% 17.03% 4.34% 0.13% 42.26% -36.08% 22.01% 5.93% 25.32% -27.29% -3.4% -10.55% 20.25% 11.89% 20.53% 11.93% 6.21% -4.61% 21.11% 9.53% 41.16% 9.27% 4.9% 43.88% 12.91% 23.36%
Przepływy pieniężne z inwestycji -403,00 -110,00 -984,00 -214,00 -183,00 -325,00 -251,00 -532,00 -210,00 2.842,00 -456,00 1.047,00 -1.579,00 -606,84 -504,12 -1.763,32 -924,05 -1.274,42 -784,40 -811,33 -483,86 -333,26 -661,97 -1.004,53 -910,22 -890,43 -254,36 -521,39 -424,75 -142,17 -393,58
% -266.36% 88.82% -359.81% -16.94% 43.69% -29.48% 52.82% -153.33% -107.39% 723.25% -143.55% 166.31% -160.2% -20.38% 71.41% -90.83% 27.49% -62.47% 3.32% -67.68% -45.19% 49.66% 34.1% -10.36% -2.22% -250.07% 51.22% -22.75% -198.76% 63.88%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.782,00 -3.000,00 -2.564,00 -2.049,00 -2.326,00 -3.964,00 -1.674,00 -2.255,00 -2.526,00 -3.551,00 -1.140,00 -1.571,00 -321,00 -1.047,93 -1.250,37 -461,48 -1.389,93 -575,23 -1.266,32 -1.827,79 -340,80 -228,64 -556,77 -159,82 23,57 79,96 -336,47 -91,86 23,98 -210,11 86,23
% 7.27% -17% -25.13% 11.91% 41.32% -136.8% 25.76% 10.73% 28.87% -211.49% 27.43% -389.41% 69.37% 16.19% -170.95% 66.8% -141.63% 54.57% 30.72% -436.32% -49.06% 58.93% -248.37% -778.07% -70.52% 123.76% -266.29% -483.07% 111.41% -343.66%
Zmienność kursu walutowego 3,00 -57,00 -46,00 39,00 -9,00 -112,00 145,00 -133,00 -463,00 -535,00 -93,00 53,00 -64,00 -34,75 183,72 -82 67 3,4 -92,79 -92,79 90 82,71 -1,36 -32,88 -8,38 -3,39 -21 -4,92 3,03 6,3 -2,52
Przepływy pieniężne netto 357,00 -819,00 -1.037,00 583,00 477,00 -1.590,00 622,00 -618,00 -900,00 372,00 839,00 1.601,00 -8,00 -128,73 575,82 -84,57 237,32 219,79 -296,97 -1.199,88 634,08 809,57 130,93 -81,66 123,43 -92,37 48,43 11,26 39,73 41,47 4,20
% 143.59% 21.02% -277.87% 22.22% 130% -355.63% 200.65% 31.33% -341.94% -55.66% -47.6% 20112.5% 93.79% -122.36% 780.88% -135.64% 7.98% 174.01% 75.25% -289.23% -21.68% 518.32% 260.34% -166.16% 233.63% -290.73% 330.11% -71.66% -4.2% 887.38%
CFE-CFI-PID 3.136,00 2.238,00 1.573,00 2.593,00 2.812,00 2.486,00 2.151,00 1.770,00 2.089,00 4.458,00 2.072,00 3.119,00 377,00 953,95 1.642,47 458,91 1.560,25 791,61 1.062,14 720,70 884,88 955,50 689,05 111,04 108,24 -168,94 405,89 108,04 12,72 245,28 -79,51
Wypłaty dywidend 1.615,00 1.542,00 1.463,00 1.379,00 1.321,00 1.124,00 941,00 821,00 742,00 711,00 528,00 865,00 680,00 636,20 619,68 598,69 502,43 398,85 335,09 304,58 285,40 272,32 249,14 223,01 183,59 127,42 107,05 85,48 71,78 61,16 55,18
                                                             
Liczba akcji na koniec roku 303.600.000 310.700.000 316.400.000 318.300.000 325.600.000 337.100.000 346.800.000 357.100.000 370.100.000 404.600.000 449.300.000 473.200.000 494.600.000 503.350.000 501.921.000 521.213.000 556.030.000 569.892.000 575.434.000 609.702.000 617.500.000 616.090.000 612.612.000 608.828.000 609.298.000 504.886.000 503.520.000 499.140.000 471.956.000 453.548.000 451.916.000
Cena maksymalna 265 249,81 248,11 224,69 182,34 179,07 169,69 127,99 100,14 97,79 87,33 63,33 59,27 53,89 51,16 55,59 60 53,54 47,32 48,35 42,35 38,9 36 34,5 41 36,59 30,06 21,81      
Cena minimalna 217,06 173,52 182,89 115,94 122,58 117,75 120,06 79,15 78,79 76,25 59,71 47,42 39,12 40,33 25,6 28,5 45,6 41,54 39,25 36,46 27,28 27,52 24,58 24,75 29,06 22,59 18,69 12,97      
                                                             
Maksymalny PER 27,14 29,34 37,45 29,02 23,98 36,81 29,78 24,94 13,75 26,17 14,40 15,12 19,53 28,56 17,55 16,53 19,91 20,61 21,55 29,17 36,61 29,58 22,88 24,99 30,77 31,39 30,85 26,56 0,00 0,00
Średni współczynnik PER 24,68 24,86 32,52 22,00 20,05 30,51 25,42 20,18 12,29 23,29 12,12 13,22 16,21 24,97 13,17 12,50 17,52 18,30 19,71 25,58 30,10 25,25 19,25 21,46 26,29 25,38 25,02 21,17 0,00 0,00
Minimum PER 22,23 20,38 27,60 14,97 16,12 24,21 21,07 15,43 10,82 20,40 9,84 11,32 12,89 21,38 8,78 8,47 15,13 15,99 17,88 21,99 23,59 20,93 15,62 17,93 21,81 19,38 19,18 15,79 0,00 0,00
RD% máxima 2,33% 2,72% 2,42% 3,57% 2,90% 2,43% 2,00% 2,62% 2,30% 2,10% 2,48% 2,95% 3,32% 3,07% 4,61% 3,44% 1,64% 1,47% 1,32% 1,29% 1,63% 1,53% 1,55% 1,31% 0,93% 1,02% 0,96% 1,23% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 2,12% 2,30% 2,10% 2,71% 2,43% 2,01% 1,71% 2,12% 2,05% 1,87% 2,09% 2,58% 2,76% 2,69% 3,46% 2,60% 1,45% 1,30% 1,21% 1,13% 1,34% 1,30% 1,30% 1,13% 0,79% 0,82% 0,78% 0,98% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 1,91% 1,89% 1,78% 1,84% 1,95% 1,60% 1,41% 1,62% 1,81% 1,64% 1,69% 2,21% 2,19% 2,30% 2,31% 1,76% 1,25% 1,14% 1,10% 0,97% 1,05% 1,08% 1,06% 0,94% 0,66% 0,63% 0,60% 0,73% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 26,66 21,80 24,83 24,18 18,89 13,54 14,24 9,07 5,94 4,53 3,91 3,13 3,18 3,07 3,48 3,31 3,79 4,08 3,78 3,79 3,92 3,94 4,06 4,37 6,20 6,56 6,26 5,35 0,00 #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 24,25 18,47 21,56 18,33 15,79 11,23 12,16 7,34 5,31 4,03 3,29 2,73 2,64 2,68 2,61 2,50 3,34 3,62 3,46 3,33 3,23 3,37 3,41 3,75 5,30 5,31 5,08 4,27 0,00 #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 21,84 15,15 18,30 12,48 12,70 8,91 10,08 5,61 4,67 3,53 2,68 2,34 2,10 2,30 1,74 1,69 2,88 3,17 3,14 2,86 2,53 2,79 2,77 3,13 4,40 4,05 3,89 3,18 0,00 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 20,84 21,55 25,40 20,19 16,13 16,62 18,17 14,96 11,94 13,52 13,44 11,09 10,66 14,04 8,96 9,67 12,08 12,55 11,49 14,83 14,71 14,93 12,13 13,25 20,33 17,47 16,56 14,85 0,43 0,00
EV / EBITDA średnia 17,86 15,43 12,83 11,63                                                      
EV / EBITDA minimalna 17,37 15,45 19,17 11,15 11,32 11,38 13,30 9,75 9,61 10,74 9,42 8,55 7,23 10,73 4,94 5,19 9,25 9,81 9,56 11,09 9,58 10,79 8,57 9,79 14,69 11,12 10,71 9,18 0,43 0,00

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.