Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Henkel

Kraj: Strefa euro.

DE

Sector: Zużycie.

Cena 74,70
Liczba akcji 437.958.750
Kapitalizacja 32.715.518.625
Wartość księgowa na akcję 45,86
Cena / wartość księgowa 1,63
EV / EBITDA 11,17
EV / EBIT 17,42
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 3,01 3,50 14,00%
PER 24,82 21,34
DPA 1,8300
RPD 2,45%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 1,57% 2,78% 4,21% #¡DIV/0!
EBITDA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EBIT #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
BPA ordinario -10,62% -1,85% 4,77% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,00% 4,31% 8,18% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 3,37% 7,17% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3,82% 4,40% 2,46% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 18,94 19,81 17,85 #¡DIV/0!
RD media 2,61% 2,13% 1,97% 1,56%
Cena / średnia wartość księgowa 1,72 2,38 2,35 #¡REF!
EV / EBITDA średnia #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV /EBIT średnia #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROA Średnia 4,81% 6,45% 6,46% #¡REF!
ROE Średnia 8,06% 11,19% 13,18% #¡REF!
ROCE Średnia 10,85% #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 21.514,00 22.397,00 20.066,00 19.250,00 20.114,00 19.899,00 20.029,00 18.714,00 18.089,00 16.428,00 16.355,00 16.510,00 15.605,00 15.092,00 13.573,00 14.131,00 13.074,00 12.740,00 11.974,00 10.592,00 9.436,00 9.656,00 13.060,00 12.779,00 11.361,00    
% -3.94% 11.62% 4.24% -4.3% 1.08% -0.65% 7.03% 3.46% 10.11% 0.45% -0.94% 5.8% 3.4% 11.19% -3.95% 8.08% 2.62% 6.4% 13.05% 12.25% -2.28% -26.06% 2.2% 12.48%    
Koszt własny sprzedaży -11.853,00 -13.030,00 -11.092,00 -10.378,00 -10.883,00 -10.743,00 -10.680,00 -9.742,00 -9.368,00 -8.712,00 -8.546,00 -8.778,00 -8.538,00 -8.078,00 -7.411,00 -8.190,00 -7.013,00 -6.963,00 -6.533,00 -5.617,00 -4.965,00 -5.103,00 -7.264,00 -6.999,00 -6.132,00    
% 9.03% -17.47% -6.88% 4.64% -1.3% -0.59% -9.63% -3.99% -7.53% -1.94% 2.64% -2.81% -5.69% -9% 9.51% -16.78% -0.72% -6.58% -16.31% -13.13% 2.7% 29.75% -3.79% -14.14%    
Marża brutto 9.661,00 9.367,00 8.974,00 8.872,00 9.231,00 9.156,00 9.349,00 8.972,00 8.721,00 7.716,00 7.809,00 7.732,00 7.067,00 7.014,00 6.162,00 5.941,00 6.061,00 5.777,00 5.441,00 4.975,00 4.471,00 4.553,00 5.796,00 5.780,00 5.229,00 0,00 0,00
% 3.14% 4.38% 1.15% -3.89% 0.82% -2.06% 4.2% 2.88% 13.02% -1.19% 1% 9.41% 0.76% 13.83% 3.72% -1.98% 4.92% 6.18% 9.37% 11.27% -1.8% -21.45% 0.28% 10.54%
EBITDA 2.929,00 2.685,00 3.191,00 3.115,00 3.656,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!    
% 9.09% -15.86% 2.44% -14.8%    
Marża EBITDA / Sprzedaż 13,61% 11,99% 15,90% 16,18% 18,18% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 2.011,00 1.810,00 2.213,00 2.019,00 2.899,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 11.1% -18.21% 9.61% -30.36%
Marża EBIT / Sprzedaż 9,35% 8,08% 11,03% 10,49% 14,41% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 1.318,00 1.259,00 1.634,00 1.408,00 2.085,00 2.311,00 2.519,00 2.053,00 1.921,00 1.628,00 1.589,00 1.480,00 1.253,00 1.118,00 602,00 1.221,00 921,00 855,00 757,00 747,00 519,00 435,00 502,00 468,00 364,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 1.318,00 1.259,00 1.634,00 1.408,00 2.085,00 2.311,00 2.519,00 2.053,00 1.921,00 1.628,00 1.589,00 1.480,00 1.253,00 1.118,00 602,00 1.221,00 921,00 855,00 757,00 1.737,00 519,00 435,00 502,00 468,00 364,00    
BPA ordinario 3,01 2,87 3,73 3,21 4,76 5,28 5,75 4,69 4,39 3,72 3,63 3,38 2,89 2,58 1,37 2,79 2,13 1,98 1,73 1,71 1,19 0,99 1,15 1,07 0,83 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 4.88% -23.06% 16.2% -32.56% -9.85% -8.17% 22.6% 6.83% 18.01% 2.48% 7.4% 16.96% 12.02% 88.32% -50.9% 30.99% 7.58% 14.45% 1.17% 43.7% 20.2% -13.91% 7.48% 28.92%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 3,01 2,87 3,73 3,21 4,76 5,28 5,75 4,69 4,39 3,72 3,63 3,38 2,89 2,58 1,37 2,79 2,13 1,98 1,73 3,97 1,19 0,99 1,15 1,07 0,83 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300 1,7700 1,6000 1,4500 1,2900 1,2000 0,9300 0,7800 0,7000 0,5100 0,5100 0,5100 0,4800 0,4300 0,4100 0,3800 0,3533 0,3533 0,3533 0,2900 0,0000 0,0000
% -0% -0% -0% -0% -0% 3.39% 10.63% 10.34% 12.4% 7.5% 29.03% 19.23% 11.43% 37.25% -0% -0% 6.25% 11.63% 4.88% 7.89% 7.56% -0% -0% 21.83%
Pay-out 60,81% 63,66% 49,05% 56,92% 38,44% 34,68% 30,77% 34,13% 33,06% 34,70% 33,07% 27,52% 27,02% 27,16% 37,10% 18,29% 23,96% 24,23% 24,88% 24,04% 32,07% 35,57% 30,82% 33,06% 34,89% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                      
Łączna dywidenda 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300 1,7700 1,6000 1,4500 1,2900 1,2000 0,9300 0,7800 0,7000 0,5100 0,5100 0,5100 0,4800 0,4300 0,4100 0,3800 0,3533 0,3533 0,3533 0,2900 0,0000 0,0000
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 45,86 45,86 45,02 40,59 42,29 38,85 35,56 34,35 31,19 26,28 22,93 21,41 19,91 18,12 14,78 14,81 13,04 12,71 12,26 9,89 7,56 7,49 8,03 7,36 6,73 #¡REF! #¡REF!
% -0% 1.87% 10.91% -4.02% 8.85% 9.25% 3.52% 10.13% 18.68% 14.61% 7.1% 7.53% 9.88% 22.6% -0.2% 13.57% 2.6% 3.67% 23.96% 30.82% 0.93% -6.72% 9.1% 9.36%
Dług netto -12,00 1.267,00 292,00 888,00 2.045,00 2.895,00 3.225,00 2.301,00 -335,00 153,00 -959,00 85,00 1.677,00 2.343,00 2.799,00 3.881,00 1.702,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -100.95% 333.9% -67.12% -56.58% -29.36% -10.23% 40.16% 786.87% -318.95% 115.95% -1228.24% -94.93% -28.43% -16.29% -27.88% 128.03% -29.23%
Dług netto / EBITDA 0,00 0,47 0,09 0,29 0,56 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!  
Dług netto / wykorzystanie FC 0,00 1,02 0,14 0,29 0,63 1,07 1,31 0,81 -0,14 0,08 -0,45 0,03 1,07 1,27 1,46 3,33 1,29 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 3,97% 3,79% 5,00% 4,65% 6,64% 7,80% 8,90% 7,35% 8,61% 7,77% 8,21% 7,58% 6,74% 6,38% 3,81% 7,55% 7,06% 6,41% 5,43% 5,62% 5,78% 5,51% 5,55% 4,22% 3,78% #¡REF! #¡REF!
ROE 6,56% 6,27% 8,29% 7,92% 11,26% 13,58% 16,17% 13,65% 14,06% 14,15% 15,82% 15,78% 14,50% 14,23% 9,30% 18,83% 16,32% 15,58% 14,09% 17,25% 15,68% 13,27% 14,27% 14,52% 12,35% #¡REF! #¡REF!
ROCE 9,98% 8,45% 11,02% 10,76% 14,03% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3.255,00 1.247,00 2.141,00 3.080,00 3.241,00 2.698,00 2.468,00 2.850,00 2.384,00 1.914,00 2.116,00 2.634,00 1.562,00 1.851,00 1.919,00 1.165,00 1.321,00 1.131,00 1.254,00 923,00 520,00 863,00 1.273,00 707,00 1.225,00 0,00 0,00
% 161.03% -41.76% -30.49% -4.97% 20.13% 9.32% -13.4% 19.55% 24.56% -9.55% -19.67% 68.63% -15.61% -3.54% 64.72% -11.81% 16.8% -9.81% 35.86% 77.5% -39.75% -32.21% 80.06% -42.29%
Przepływy pieniężne z inwestycji -684,00 -217,00 -479,00 -1.261,00 -1.191,00 -1.208,00 -2.451,00 -4.250,00 -893,00 -2.231,00 -381,00 -479,00 -297,00 -240,00 -239,00 -2.273,00 -361,00 -546,00 -478,00 -1.027,00 -363,00 -417,00 1.120,00 -1.337,00 -570,00 0,00 0,00
% -215.21% 54.7% 62.01% -5.88% 1.41% 50.71% 42.33% -375.92% 59.97% -485.56% 20.46% -61.28% -23.75% -0.42% 89.49% -529.64% 33.88% -14.23% 53.46% -182.92% 12.95% -137.23% 183.77% -134.56%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.754,00 -1.888,00 -1.294,00 -1.475,00 -1.665,00 -1.330,00 -415,00 1.678,00 -1.555,00 447,00 -1.849,00 -2.858,00 -802,00 -1.223,00 -905,00 20,00 -395,00 -758,00 -1.468,00 761,00 814,00 -632,00 -2.052,00 624,00 -657,00 0,00 0,00
% 7.1% -45.9% 12.27% 11.41% -25.19% -220.48% -124.73% 207.91% -447.87% 124.18% 35.3% -256.36% 34.42% -35.14% -4625% 105.06% 47.89% 48.37% -292.9% -6.51% 228.8% 69.2% -428.85% 194.98%
Zmienność kursu walutowego -89,00 -35,00 21,00 -77,00 12,00 -16,00 -75,00 -65,00 12,00 37,00 -63,00 -39,00 2,00 17,00 -3,00 -14,00 -54,00 -110,00 209,00 -150,00 -9,00 -9,00 -75,00 20,00 16,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto 728,00 -893,00 389,00 267,00 397,00 144,00 -473,00 213,00 -52,00 167,00 -177,00 -742,00 465,00 405,00 772,00 -1.102,00 511,00 -283,00 -483,00 507,00 962,00 -195,00 266,00 14,00 14,00 0,00 0,00
% 181.52% -329.56% 45.69% -32.75% 175.69% 130.44% -322.07% 509.62% -131.14% 194.35% 76.15% -259.57% 14.81% -47.54% 170.05% -315.66% 280.57% 41.41% -195.27% -47.3% 593.33% -173.31% 1800% -0%
CFE-CFI-PID 2.515,00 974,00 1.631,00 1.756,00 1.980,00 1.436,00 -17,00 -1.406,00 1.466,00 -318,00 1.684,00 2.010,00 1.102,00 1.451,00 1.544,00 -1.341,00 762,00 386,00 599,00 -196,00 81,00 372,00 2.241,00 -736,00 527,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 771,00 795,00 798,00 798,00 798,00 772,00 698,00 633,00 564,00 525,00 407,00 342,00 307,00 225,00 224,00 224,00 211,00 190,00 181,00 167,00 156,00 156,00 157,00 131,00 119,00 0,00  
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 434.105.282 433.720.049 437.958.750 437.958.750 432.746.917 431.609.793 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750 437.958.750    
Cena maksymalna 70,11 78,25 86,50 87,75 90,30 105,10 114,60 106,25 99,44 81,00 76,09 53,22 41,30 40,48 31,85 35,49 37,71 33,40 26,43 22,67 20,30 23,50 23,17 22,30 25,00 27,78 17,55
Cena minimalna 58,42 56,55 65,25 54,65 75,55 82,45 95,23 76,13 75,76 66,67 49,95 36,89 30,33 29,67 15,91 16,25 29,75 25,27 20,20 17,50 14,63 16,70 17,87 14,63 16,77 16,87 16,70
                                                     
Maksymalny PER 24,39 20,97 26,91 18,43 17,11 18,27 24,45 24,22 26,75 22,33 22,52 18,44 16,02 29,45 11,42 16,68 19,04 19,32 15,50 19,13 20,44 20,50 21,68 26,83 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 22,36 18,07 23,60 14,96 15,72 16,30 22,38 20,79 23,57 20,35 18,65 15,61 13,89 25,52 8,57 12,16 17,03 16,97 13,67 16,95 17,58 17,54 19,20 22,22 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 20,32 15,16 20,30 11,48 14,32 14,33 20,32 17,36 20,38 18,38 14,78 12,78 11,77 21,59 5,71 7,64 15,02 14,62 11,84 14,77 14,73 14,57 16,72 17,60 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 3,13% 3,24% 2,80% 3,35% 2,42% 2,15% 1,68% 1,90% 1,70% 1,80% 1,86% 2,11% 2,31% 1,72% 3,21% 3,14% 1,61% 1,70% 2,03% 2,17% 2,41% 2,12% 1,98% 1,98% 0,00% 0,00%
RD% media 2,87% 2,79% 2,46% 2,72% 2,22% 1,92% 1,54% 1,63% 1,50% 1,64% 1,54% 1,79% 2,00% 1,49% 2,40% 2,29% 1,44% 1,49% 1,79% 1,92% 2,08% 1,81% 1,75% 1,64% 0,00% 0,00%
RD% mínima 2,61% 2,34% 2,12% 2,09% 2,03% 1,68% 1,40% 1,36% 1,30% 1,48% 1,22% 1,47% 1,69% 1,26% 1,60% 1,44% 1,27% 1,29% 1,55% 1,68% 1,74% 1,50% 1,52% 1,30% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,53 1,74 2,13 2,07 2,32 2,96 3,34 3,41 3,78 3,53 3,55 2,67 2,28 2,74 2,15 2,72 2,97 2,72 2,67 3,00 2,71 2,93 3,15 3,31 #¡REF! #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 1,40 1,50 1,87 1,68 2,13 2,64 3,05 2,92 3,33 3,22 2,94 2,26 1,98 2,37 1,61 1,98 2,65 2,39 2,36 2,66 2,33 2,50 2,79 2,74 #¡REF! #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,27 1,26 1,61 1,29 1,94 2,32 2,77 2,44 2,88 2,91 2,33 1,85 1,67 2,01 1,07 1,25 2,34 2,06 2,04 2,31 1,95 2,08 2,43 2,17 #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA maksymalna 11,91 10,83 12,45 11,07 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 10,95 9,34 10,95 9,09 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA minimalna 10,00 7,85 9,46 7,11 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.