Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące General Mills

Kraj: USA.

US

Sector: Karmienie.

Cena 64,69
Liczba akcji 579.500.000
Kapitalizacja 37.487.855.000
Wartość księgowa na akcję 16,22
Cena / wartość księgowa 3,99
EV / EBITDA 12,55
EV / EBIT 11,68
  2024 2025 oszacowanie %s/2024
BPA 4,31
PER 15,01
DPA 2,3600 2,4000 1,67%
RPD 3,65% 3,71%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 5,01% 1,23% 3,30% 4,65%
EBITDA 4,94% 1,47% 2,94% 5,14%
EBIT 6,47% 1,87% 3,10% 5,29%
BPA ordinario 9,03% 4,47% 6,78% 5,89%
Zwykła dywidenda 1,96% 5,05% 7,06% 5,22%
Wartość księgowa na akcję 10,64% 5,66% 6,13% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -0,44% -0,52% 2,70% 4,00%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 18,14 18,81 18,52 20,14
RD media 3,34% 3,23% 2,87% 2,93%
Cena / średnia wartość księgowa 4,67 5,53 4,86 #¡REF!
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 17,65 16,65 13,35 13,46
ROA Średnia 7,44% 7,30% 7,29% 8,35%
ROE Średnia 25,42% 28,69% 26,20% 90,48%
ROCE Średnia 14,62% 15,89% 26,68% 135,59%
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 19.857,20 20.094,20 18.992,80 18.127,00 17.626,60 16.865,20 15.740,40 15.619,80 16.563,10 17.630,30 17.909,60 17.774,10 16.657,90 14.880,20 14.635,60 14.691,30 13.652,10 12.441,50 11.711,30 11.244,00 11.070,00 10.506,00 7.949,00 5.450,00 6.700,00 6.246,00 6.033,00 5.609,00 5.416,00 5.027,00 5.327,00 5.138,00            
% -1.18% 5.8% 4.78% 2.84% 4.51% 7.15% 0.77% -5.7% -6.05% -1.56% 0.76% 6.7% 11.95% 1.67% -0.38% 7.61% 9.73% 6.24% 4.16% 1.57% 5.37% 32.17% 45.85% -18.66% 7.27% 3.53% 7.56% 3.56% 7.74% -5.63% 3.68%            
Koszt własny sprzedaży -12.925,10 -13.548,40 -12.590,60 -11.678,70 -11.496,70 -11.108,40 -10.312,90 -10.056,00 -10.733,60 -11.681,10 -11.539,80 -11.350,20 -10.613,20 -8.926,70 -8.835,40 -9.457,80 -8.778,30 -7.955,10 -7.544,80 -6.834,00 -6.584,00 -6.109,00 -4.662,00 -2.841,00 -2.698,00 -2.594,00 -2.538,00 -2.475,00 -2.241,00 -2.123,00 -2.013,00 -2.003,00            
% 4.6% -7.61% -7.81% -1.58% -3.5% -7.71% -2.55% 6.31% 8.11% -1.22% -1.67% -6.94% -18.89% -1.03% 6.58% -7.74% -10.35% -5.44% -10.4% -3.8% -7.78% -31.04% -64.1% -5.3% -4.01% -2.21% -2.55% -10.44% -5.56% -5.46% -0.5%            
Marża brutto 6.932,10 6.545,80 6.402,20 6.448,30 6.129,90 5.756,80 5.427,50 5.563,80 5.829,50 5.949,20 6.369,80 6.423,90 6.044,70 5.953,50 5.800,20 5.233,50 4.873,80 4.486,40 4.166,50 4.410,00 4.486,00 4.397,00 3.287,00 2.609,00 4.002,00 3.652,00 3.495,00 3.134,00 3.175,00 2.904,00 3.314,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 5.9% 2.24% -0.71% 5.19% 6.48% 6.07% -2.45% -4.56% -2.01% -6.6% -0.84% 6.27% 1.53% 2.64% 10.83% 7.38% 8.63% 7.68% -5.52% -1.69% 2.02% 33.77% 25.99% -34.81% 9.58% 4.49% 11.52% -1.29% 9.33% -12.37% 5.71%
EBITDA 3.984,40 3.980,40 4.046,10 3.746,10 3.548,60 3.136,00 3.128,10 3.170,00 3.315,50 2.665,60 3.542,80 3.439,80 3.103,90 3.247,10 3.063,20 2.778,60 2.688,40 2.475,60 2.382,90 2.850,10 2.416,00 2.228,00 1.379,00 1.427,00 1.307,00 1.170,20 978,90 992,80 1.046,70 794,40 799,80 884,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0.1% -1.62% 8.01% 5.57% 13.16% 0.25% -1.32% -4.39% 24.38% -24.76% 2.99% 10.82% -4.41% 6% 10.24% 3.36% 8.6% 3.89% -16.39% 17.97% 8.44% 61.57% -3.36% 9.18% 11.69% 19.54% -1.4% -5.15% 31.76% -0.68% -9.56%
Marża EBITDA / Sprzedaż 20,07% 19,81% 21,30% 20,67% 20,13% 18,59% 19,87% 20,29% 20,02% 15,12% 19,78% 19,35% 18,63% 21,82% 20,93% 18,91% 19,69% 19,90% 20,35% 25,35% 21,82% 21,21% 17,35% 26,18% 19,51% 18,74% 16,23% 17,70% 19,33% 15,80% 15,01% 17,21% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 3.431,70 3.433,80 3.475,80 3.144,80 2.953,90 2.515,90 2.509,30 2.566,40 2.707,40 2.077,30 2.957,40 2.851,80 2.562,40 2.774,50 2.606,10 2.325,00 2.229,20 2.057,80 1.959,00 2.407,00 2.017,00 1.863,00 1.083,00 1.204,00 1.098,00 976,00 784,00 810,00 860,00 603,00 626,00 731,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -0.06% -1.21% 10.53% 6.46% 17.41% 0.26% -2.22% -5.21% 30.33% -29.76% 3.7% 11.29% -7.64% 6.46% 12.09% 4.3% 8.33% 5.04% -18.61% 19.34% 8.27% 72.02% -10.05% 9.65% 12.5% 24.49% -3.21% -5.81% 42.62% -3.67% -14.36%
Marża EBIT / Sprzedaż 17,28% 17,09% 18,30% 17,35% 16,76% 14,92% 15,94% 16,43% 16,35% 11,78% 16,51% 16,04% 15,38% 18,65% 17,81% 15,83% 16,33% 16,54% 16,73% 21,41% 18,22% 17,73% 13,62% 22,09% 16,39% 15,63% 13,00% 14,44% 15,88% 12,00% 11,75% 14,23% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 2.496,60 2.593,90 2.707,30 2.339,80 2.181,20 1.752,70 2.131,00 1.657,50 1.697,40 1.221,30 1.824,40 1.855,20 1.567,30 1.798,30 1.530,50 1.304,40 1.294,70 1.143,90 1.090,30 1.240,00 1.055,00 917,00 458,00 665,00 614,00 535,00 422,00 445,00 476,00 367,00 470,00 506,00            
Całkowity wynik netto                                                                            
BPA ordinario 4,31 4,31 4,42 3,78 3,56 2,90 2,80 2,77 2,77 2,86 2,83 2,79 2,35 2,71 2,24 1,90 1,87 1,59 1,44 1,52 1,28 1,16 0,67 1,14 1,00 0,85 0,65 0,69 0,75 0,58 0,74 0,78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -0% -2.49% 16.93% 6.18% 22.76% 3.57% 1.08% -0% -3.15% 1.06% 1.43% 18.72% -13.28% 20.98% 17.89% 1.6% 17.61% 10.42% -5.26% 18.75% 10.34% 73.13% -41.23% 14% 17.65% 30.77% -5.8% -8% 29.31% -21.62% -5.13%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,31 4,31 4,42 3,78 3,56 2,90 3,64 2,77 2,77 2,86 2,83 2,79 2,35 2,71 2,24 1,90 1,87 1,59 1,44 1,52 1,28 1,16 0,67 1,14 1,00 0,85 0,65 0,69 0,75 0,58 0,74 0,78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 2,3600 2,1600 2,0400 2,0200 1,9600 1,9600 1,9600 1,9200 1,7800 1,6700 1,5500 1,3200 1,2200 1,1200 0,9600 0,8600 0,7850 0,7200 0,6700 0,6200 0,5520 0,5520 0,5520 0,5520 0,5520 0,5420 0,5320 0,5075 0,5075 0,4775 0,4700 0,4700 0,4200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 9.26% 5.88% 0.99% 3.06% -0% -0% 2.08% 7.87% 6.59% 7.74% 17.42% 8.2% 8.93% 16.67% 11.63% 9.55% 9.03% 7.46% 8.06% 12.32% -0% -0% -0% -0% 1.85% 1.88% 4.83% -0% 6.28% 1.6% -0% 11.9%
Pay-out 54,78% 50,06% 46,16% 53,45% 55,11% 67,70% 70,00% 69,27% 64,17% 58,39% 54,86% 47,36% 51,90% 41,40% 42,86% 45,30% 42,07% 45,34% 46,56% 40,87% 43,20% 47,56% 82,44% 48,48% 55,25% 63,76% 81,84% 73,72% 67,77% 82,23% 63,64% 60,60% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                            
Łączna dywidenda 2,3600 2,1600 2,0400 2,0200 1,9600 1,9600 1,9600 1,9200 1,7800 1,6700 1,5500 1,3200 1,2200 1,1200 0,9600 0,8600 0,7850 0,7200 0,6700 0,6200 0,5520 0,5520 0,5520 0,5520 0,5520 0,5420 0,5320 0,5075 0,5075 0,4775 0,4700 0,4700 0,4200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                           
Uwagi                                                                            
                                                                           
Wartość księgowa na akcję 16,22 17,38 17,21 15,30 13,14 11,65 10,49 7,24 8,06 8,07 10,12 10,02 9,63 9,58 7,91 7,53 8,96 7,38 7,62 6,94 6,36 5,28 5,23 0,09 -0,47 0,26 0,29 0,76 0,48 0,22 1,81 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -6.67% 0.99% 12.48% 16.44% 12.79% 11.06% 44.89% -10.17% -0.12% -20.26% 1% 4.05% 0.52% 21.11% 5.05% -15.96% 21.41% -3.15% 9.8% 9.12% 20.45% 0.96% 5711.11% 119.15% -280.77% -10.34% -61.84% 58.33% 118.18% -87.85%
Dług netto 12.512,10 11.120,40 11.051,00 11.106,80 11.861,70 14.040,00 15.419,60 8.715,60 7.667,20 8.889,70 7.918,50                                     1.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 12.51% 0.63% -0.5% -6.36% -15.51% -8.95% 76.92% 13.67% -13.75% 12.26%                                    
Dług netto / EBITDA 3,14 2,79 2,73 2,96 3,34 4,48 4,93 2,75 2,31 3,33 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 3,79 4,00 3,33 3,72 3,23 5,00 5,43 3,77 2,92 3,50 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 7,93% 8,25% 8,71% 7,35% 7,08% 5,82% 6,96% 7,60% 7,82% 5,56% 7,88% 8,19% 7,43% 9,63% 8,66% 7,30% 6,80% 6,29% 5,99% 6,86% 5,72% 5,03% 2,77% 13,06% 13,42% 12,92% 10,93% 11,40% 14,45% 10,93% 9,78% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 26,57% 24,82% 25,68% 24,71% 27,07% 24,85% 34,70% 38,30% 34,43% 24,44% 27,92% 27,80% 24,41% 28,25% 28,33% 25,22% 20,83% 21,51% 18,89% 21,85% 20,10% 21,96% 12,81% 1273,95% -212,46% 326,22% 222,11% 90,08% 154,55% 260,28% 40,83% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 15,49% 15,74% 15,92% 15,06% 14,62% 11,75% 11,45% 19,15% 20,87% 14,54% 19,82% 40,01% 37,23% 41,96% 46,14% 42,92% 34,52% 31,86% 28,36% 35,35% 36,36% 41,63% 29,04% 2306,51% -379,93% 595,12% 412,63% 163,97% 279,22% 31,44% 54,39% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                           
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3.302,60 2.778,60 3.316,10 2.983,20 3.676,20 2.807,00 2.841,00 2.313,30 2.629,80 2.542,80 2.541,00 2.926,00 2.407,20 1.526,80 2.181,20 1.828,20 1.729,90 1.751,20 1.843,50 1.711,00 1.461,00 1.631,00 913,00 737,00 722,00 709,00 770,00 587,00 660,00 668,00 821,00 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 18.86% -16.21% 11.16% -18.85% 30.97% -1.2% 22.81% -12.04% 3.42% 0.07% -13.16% 21.55% 57.66% -30% 19.31% 5.68% -1.22% -5.01% 7.74% 17.11% -10.42% 78.64% 23.88% 2.08% 1.83% -7.92% 31.18% -11.06% -1.2% -18.64% -4.2%
Przepływy pieniężne z inwestycji -1.197,40 -346,40 -1.690,70 -512,80 -486,20 -556,50 -8.685,40 -646,90 93,40 -1.602,20 -561,80 -1.515,40 -1.870,80 -715,10 -721,20 -288,90 -442,40 -597,10 -370,00 496,00 -470,00 -1.018,00 -3.271,00 -460,00 -564,00 -375,00 -203,00 -186,00 -173,00 -373,00 -782,00 -784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -245.67% 79.51% -229.7% -5.47% 12.63% 93.59% -1242.62% -792.61% 105.83% -185.19% 62.93% 19% -161.61% 0.85% -149.64% 34.7% 25.91% -61.38% -174.6% 205.53% 53.83% 68.88% -611.09% 18.44% -50.4% -84.73% -9.14% -7.51% 53.62% 52.3% 0.26%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.272,30 -2.404,10 -2.503,20 -2.715,50 -1.941,50 -2.176,40 5.445,50 -1.645,50 -2.285,60 -1.384,80 -1.824,10 -1.140,20 -666,60 -936,60 -1.503,80 -1.404,50 -1.093,00 -1.398,10 -1.404,30 -2.385,00 -943,00 -885,00 3.269,00 -238,00 -137,00 -337,00 -573,00 -410,00 -479,00 -309,00 -148,00 -84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 5.48% 3.96% 7.82% -39.87% 10.79% -139.97% 430.93% 28.01% -65.05% 24.08% -59.98% -71.05% 28.83% 37.72% -7.07% -28.5% 21.82% 0.44% 41.12% -152.92% -6.55% -127.07% 1473.53% -73.72% 59.35% 41.19% -39.76% 14.41% -55.02% -108.78% -76.19%
Zmienność kursu walutowego -0,40 -12,00 -58,00 72,50 -20,70 -23,10 31,80 -18,50 -8,10 -88,90 -29,20 -0,20 -18,20 71,30 -32,80 -46,00 49,40 13,70 4,90                         108,00            
Przepływy pieniężne netto -167,50 16,10 -935,80 -172,60 1.227,80 51,00 -367,10 2,40 429,50 -533,10 125,90 270,20 -148,40 -53,60 -76,60 88,80 243,90 -230,30 74,10 -178,00 48,00 -272,00 911,00 39,00 21,00 -3,00 -6,00 -9,00 8,00 -14,00 -109,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -1140.37% 101.72% -442.18% -114.06% 2307.45% 113.89% -15395.83% -99.44% 180.57% -523.43% -53.4% 282.08% -176.87% 30.03% -186.26% -63.59% 205.91% -410.8% 141.63% -470.83% 117.65% -129.86% 2235.9% 85.71% 800% 50% 33.33% -212.5% 157.14% 87.16% -212.37%
CFE-CFI-PID 2.105,20 2.432,20 1.625,40 2.470,40 3.190,00 2.250,50 -5.844,40 1.666,40 2.723,20 940,60 1.979,20 1.410,60 536,40 811,70 1.460,00 1.539,30 1.287,50 1.154,10 1.473,50 2.207,00 991,00 613,00 -2.358,00 277,00 158,00 334,00 567,00 401,00 487,00 295,00 39,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Wypłaty dywidend 1.363,40 1.287,90 1.244,50 1.246,40 1.195,80 1.181,70 1.139,70 1.135,10 1.017,70 1.017,70 983,00 868,00 800,00 729,00 644,00 580,00 530,00 505,00 485,00 461,00 413,00 406,00 358,00 312,00 329,00 331,00 336,00 321,00 304,00 297,00 299,00 275,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                           
Liczba akcji na koniec roku 579.500.000 601.200.000 612.600.000 619.100.000 613.300.000 605.400.000 585.700.000 598.000.000 611.900.000 618.800.000 645.700.000 665.600.000 666.700.000 664.800.000 683.300.000 687.100.000 693.800.000 720.400.000 757.600.000 817.400.000 825.600.000 790.000.000 684.000.000 584.000.000 614.600.000 629.400.000 649.200.000 646.400.000 635.600.000 632.000.000 636.400.000 652.400.000            
Cena maksymalna 74,45 90,89 88,34 69,68 66,14 56,40 60,69 63,73 72,95 59,87 55,64 53,07 41,88 40,80 38,98 36,04 36,01 30,76 29,61 26,94 24,98 24,83 25,86 26,43 22,66 21,97 19,92 19,56 16,88 14,69 12,87 15,32 15,68          
Cena minimalna 61,48 60,33 61,67 53,96 46,59 38,12 36,42 49,65 53,53 47,43 46,70 40,44 36,75 34,54 33,11 23,18 25,50 27,08 23,52 22,33 21,50 20,72 18,69 18,63 14,69 16,25 14,80 14,44 13,00 11,26 10,21 11,76 12,14          
                                                                           
Maksymalny PER 17,26 20,57 23,37 19,59 22,85 20,14 21,90 22,97 25,51 21,19 19,96 22,57 15,48 18,22 20,53 19,31 22,68 21,37 19,52 21,08 21,52 37,08 22,71 26,46 26,66 33,80 28,94 26,12 29,07 19,89 16,59 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 15,75 17,11 19,85 17,38 19,47 16,88 17,52 20,44 22,11 18,99 18,36 19,89 14,53 16,82 18,99 15,87 19,37 20,10 17,51 19,28 20,02 34,01 19,56 22,55 21,97 29,40 25,22 22,70 25,73 17,57 14,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 14,25 13,65 16,32 15,17 16,09 13,61 13,14 17,90 18,72 16,79 16,75 17,20 13,59 15,42 17,44 12,42 16,06 18,82 15,50 17,47 18,52 30,94 16,41 18,65 17,28 25,00 21,50 19,28 22,39 15,25 13,16 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 3,51% 3,38% 3,28% 3,63% 4,21% 5,14% 5,27% 3,59% 3,12% 3,27% 2,83% 3,02% 3,05% 2,78% 2,60% 3,39% 2,82% 2,47% 2,64% 2,47% 2,57% 2,66% 2,95% 2,96% 3,69% 3,27% 3,43% 3,51% 3,67% 4,17% 4,60% 3,57% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 3,21% 2,81% 2,78% 3,22% 3,59% 4,31% 4,22% 3,19% 2,70% 2,93% 2,60% 2,66% 2,86% 2,57% 2,40% 2,78% 2,41% 2,33% 2,36% 2,26% 2,39% 2,44% 2,54% 2,53% 3,04% 2,85% 2,99% 3,05% 3,25% 3,69% 4,13% 3,16% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 2,90% 2,24% 2,29% 2,81% 2,96% 3,48% 3,16% 2,79% 2,29% 2,59% 2,37% 2,30% 2,67% 2,35% 2,21% 2,18% 2,00% 2,18% 2,09% 2,05% 2,21% 2,22% 2,13% 2,09% 2,39% 2,42% 2,55% 2,59% 2,83% 3,20% 3,65% 2,74% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 4,28 5,28 5,77 5,30 5,68 5,38 8,39 7,91 9,03 5,92 5,55 5,51 4,37 5,16 5,18 4,02 4,88 4,04 4,26 4,24 4,73 4,75 289,31 -56,21 86,96 75,07 26,07 40,36 75,66 8,12 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 3,91 4,39 4,90 4,70 4,84 4,51 6,71 7,04 7,83 5,30 5,10 4,85 4,11 4,76 4,79 3,31 4,17 3,80 3,83 3,88 4,40 4,36 249,21 -47,91 71,67 65,30 22,72 35,08 66,97 7,17 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 3,54 3,51 4,03 4,11 4,00 3,64 5,03 6,16 6,63 4,69 4,66 4,20 3,84 4,37 4,40 2,59 3,45 3,55 3,39 3,51 4,07 3,96 209,10 -39,62 56,38 55,52 19,37 29,80 58,27 6,23 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 13,63 16,24 17,41 15,50 17,41 15,84 13,96 13,81 20,08 12,69 10,44 11,38 8,60 8,85 9,59 9,21 10,09 9,30 7,87 9,11 9,26 14,22 12,40 11,81 11,90 14,13 13,03 12,08 15,74 11,61 9,26 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 14,58 13,62 11,01 11,03                                                                    
EV / EBITDA minimalna 11,74 11,70 13,05 12,76 13,59 12,31 9,48 11,27 15,62 10,52 8,77 8,67 7,55 7,50 8,14 5,92 7,15 8,19 6,25 7,55 7,97 11,87 8,96 8,32 7,72 10,45 9,68 8,92 12,64 8,90 7,35 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.