Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące FCC

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Budowa.

Ticker FCC
Cena 13,36
Liczba akcji 436.106.917
Kapitalizacja 5.826.388.411
Wartość księgowa na akcję 10,20
Cena / wartość księgowa 1,31
EV / EBITDA 5,84
  2023
BPA 1,36
PER 9,82
DPA 0,0000
RPD 0,00%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 8,55% 2,98% 2,02%
EBITDA 12,18% 11,61% 3,27%
EBIT 13,37% - -
BPA ordinario 15,33% - -2,75%
Zwykła dywidenda - - -100,00%
Wartość księgowa na akcję 18,08% 82,42% -1,62%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 9,92% 0,26% -
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 14,21 12,59 11,51
RD media 0,00% 0,00% 2,64% 2,07%
Cena / średnia wartość księgowa 1,85 53,64 27,79
EV / EBITDA średnia 7,10 9,23 8,53
EV /EBIT średnia 13,00 12,83 #¡DIV/0!
ROA Średnia 2,77% 1,09% 1,17%
ROE Średnia 13,40% -18,30% -950,03%
ROCE Średnia 9,26% 6,76% 7,50%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Przychody 9.026,02 7.705,69 6.659,28 6.158,02 6.276,23 5.989,81 5.802,03 5.951,59 6.476,02 6.334,07 6.726,49 11.152,23 11.896,67 12.114,17 12.699,63 14.016,30 13.423,19 9.480,93 7.089,79 6.348,76 6.050,00 5.497,00 5.173,00 4.468,00 3.829,00 3.303,00 2.912,00          
% 17.13% 15.71% 8.14% -1.88% 4.78% 3.24% -2.51% -8.1% 2.24% -5.83% -39.68% -6.26% -1.8% -4.61% -9.39% 4.42% 41.58% 33.73% 11.67% 4.94% 10.06% 6.26% 15.78% 16.69% 15.92% 13.43%          
EBITDA 1.529,63 1.311,35 1.126,59 1.047,50 1.025,80 861,17 815,37 833,71 814,64 803,96 510,11 753,45 1.256,38 1.434,55 1.484,91 1.740,83 1.929,92 1.355,78 974,95 837,23 804,00 741,00 704,00 627,00 3.829,00 3.303,00 2.912,00          
% 16.65% 16.4% 7.55% 2.12% 19.12% 5.62% -2.2% 2.34% 1.33% 57.61% -32.3% -40.03% -12.42% -3.39% -14.7% -9.8% 42.35% 39.06% 16.45% 4.13% 8.5% 5.26% 12.28% -83.62% 15.92% 13.43%          
Marża EBITDA / Sprzedaż 16,95% 17,02% 16,92% 17,01% 16,34% 14,38% 14,05% 14,01% 12,58% 12,69% 7,58% 6,76% 10,56% 11,84% 11,69% 12,42% 14,38% 14,30% 13,75% 13,19% 13,29% 13,48% 13,61% 14,03% 100,00% 100,00% 100,00%          
EBIT 910,25 610,53 802,21 572,74 511,61 485,94 435,88 93,61 323,83 -345,55 -303,13 -402,91 393,16 773,73 789,51 946,51 1.259,22 881,27 656,18 565,14                        
% 49.09% -23.89% 40.07% 11.95% 5.28% 11.48% 365.63% -71.09% 193.71% -13.99% 24.76% -202.48% -49.19% -2% -16.59% -24.83% 42.89% 34.3% 16.11%                        
Marża EBIT / Sprzedaż 10,08% 7,92% 12,05% 9,30% 8,15% 8,11% 7,51% 1,57% 5,00% -5,46% -4,51% -3,61% 3,30% 6,39% 6,22% 6,75% 9,38% 9,30% 9,26% 8,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%          
Zwykły zysk netto 590,99 315,18 580,14 262,18 266,52 251,57 118,04 -154,28 43,02 -745,52 -601,15 -811,00 122,24 301,25 296,04 337,18 737,85 535,51 421,40 362,48 309,00 273,00 241,00 216,00 177,00 99,00 84,00          
Całkowity wynik netto 590,99 315,18 580,14 262,18 266,52 251,57 118,04 -161,58 -46,29 -724,29 -1.506,31 -1.027,96 108,25 301,25 296,04 337,18 737,85 535,51 421,40 362,48 309,00 273,00 241,00 216,00 177,00 99,00 84,00          
BPA ordinario 1,36 0,72 1,36 0,64 0,68 0,66 0,31 -0,41 0,17 -2,86 -4,72 -6,37 2,37 2,37 2,33 2,65 5,65 4,10 3,23 2,78 2,37 2,09 2,01 1,80 1,47 0,82 0,70          
% 88.89% -47.06% 112.5% -5.88% 3.03% 112.9% 175.61% -341.18% 105.94% 39.41% 25.9% -368.78% -0% 1.72% -12.08% -53.1% 37.8% 26.93% 16.19% 17.3% 13.4% 3.98% 11.67% 22.45% 79.27% 17.14%          
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,34 0,08 -7,11 -1,70 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
BPA total 1,36 0,72 1,36 0,64 0,68 0,66 0,31 -0,43 -0,18 -2,78 -11,83 -8,07 0,85 2,37 2,33 2,65 5,65 4,10 3,23 2,78 2,37 2,09 2,01 1,80 1,47 0,82 0,70          
Zwykła dywidenda 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3000 1,4300 1,4300 1,5700 2,1300 2,0500 1,6140 1,3600 1,0700 0,5500 0,5200 0,4687 0,2884 0,1653 0,1300          
% -100% -9.09% -0% -8.92% -26.29% 3.9% 27.01% 18.68% 27.1% 94.55% 5.77% 10.95% 62.52% 74.47% 27.15%          
Pay-out 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,85% 60,43% 61,49% 59,28% 37,69% 49,98% 50,01% 48,99% 45,21% 26,30% 25,91% 26,06% 19,57% 20,05% 18,59%          
Dywidenda nadzwyczajna                                                                
Łączna dywidenda 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3000 1,4300 1,4300 1,5700 2,1300 2,0500 1,6140 1,3600 1,0700 0,5500 0,5200 0,4687 0,2884 0,1653 0,1300 0,0000 0,0000      
                                                               
Uwagi                                                                
                                                               
Wartość księgowa na akcję 10,20 7,73 7,07 5,59 4,97 4,45 2,28 2,09 1,08 1,04 0,03 9,90 18,69 20,13 19,21 20,01 20,57 20,01 17,10 15,56 14,14 12,61 10,75 10,01 8,55 7,24 6,54 0,00        
% 31.95% 9.34% 26.48% 12.47% 11.69% 95.18% 9.09% 93.52% 3.85% 3366.67% -99.7% -47.03% -7.15% 4.79% -4% -2.72% 2.8% 17.02% 9.9% 10.04% 12.13% 17.3% 7.39% 17.08% 18.09% 10.7%        
Dług netto 3.100,10 3.192,70 3.225,70 2.797,80 3.579,00 2.691,00 3.580,00 3.596,00 5.473,60 5.016,00 6.773,10 7.762,40 7.161,60 7.748,70 7.655,20 6.893,00 7.776,10 5.203,70 403,00 270,10 546,70 649,90 352,70 335,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -2.9% -1.02% 15.29% -21.83% 33% -24.83% -0.44% -34.3% 9.12% -25.94% -12.74% 8.39% -7.58% 1.22% 11.06% -11.36% 49.43% 1191.24% 49.2% -50.59% -15.88% 84.26% 5.06%
Dług netto / EBITDA 2,03 2,43 2,86 2,67 3,49 3,12 4,39 4,31 6,72 6,24 13,28 10,30 5,70 5,40 5,16 3,96 4,03 3,84 0,41 0,32 0,68 0,88 0,50 0,54 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 3,95 2,07 4,32 4,62 5,68 5,50 4,66 3,51 9,12 8,24 8,85 11,06 7,20 7,66 4,78 6,24 6,21 5,87 0,58 0,46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 3,54% 2,06% 4,07% 2,04% 2,12% 2,39% 1,12% -1,43% 0,33% -5,32% -3,85% -4,11% 0,54% 1,37% 1,36% 1,64% 3,18% 2,82% 4,71% 4,86% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 13,28% 9,30% 19,29% 11,46% 13,66% 14,94% 13,66% -19,50% 15,32% -274,41% -18880,24% -64,37% 5,14% 11,75% 12,11% 13,24% 27,47% 20,49% 18,88% 17,85% 16,74% 16,59% 18,67% 17,97% 17,23% 11,39% 10,69% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 9,84% 7,51% 10,46% 10,04% 8,45% 10,45% 9,65% 2,07% 5,43% -6,27% -4,32% -4,25% 3,90% 7,06% 7,34% 9,38% 10,47% 10,22% 21,79% 20,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                               
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 785,39 1.545,84 746,25 605,07 630,55 489,41 768,86 1.024,90 600,28 608,86 765,08 701,97 995,12 1.011,07 1.602,07 1.105,34 1.252,09 886,63 696,45 590,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
% -49.19% 107.15% 23.33% -4.04% 28.84% -36.35% -24.98% 70.74% -1.41% -20.42% 8.99% -29.46% -1.58% -36.89% 44.94% -11.72% 41.22% 27.31% 17.94%          
Przepływy pieniężne z inwestycji -962,44 -938,05 193,08 -401,55 -359,24 -384,67 -150,91 -94,69 -412,56 -167,21 -442,50 -448,55 7,71 -576,64 -843,05 -1.634,85 -972,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -2.6% -585.83% 148.08% -11.78% 6.61% -154.9% -59.37% 77.05% -146.73% 62.21% 1.35% -5917.77% 101.34% 31.6% 48.43% -68.16%
Finansowanie przepływów pieniężnych 210,26 -567,20 -627,73 -138,44 -345,74 -81,07 -473,71 -1.091,31 -392,46 85,70 -333,36 -1.395,41 -394,47 -423,52 -503,78 454,42 -175,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 137.07% 9.64% -353.43% 59.96% -326.47% 82.89% 56.59% -178.07% -557.95% 125.71% 76.11% -253.74% 6.86% 15.93% -210.86% 358.69%
Zmienność kursu walutowego 0,96 -0,59 1,82 -61,52 26,77 4,27 -52,07 -38,33 13,11 22,18 -177,72 5,60 15,63 13,29 -9,44 -14,20 -2,18                              
Przepływy pieniężne netto 34,16 40,01 313,42 3,56 -47,65 27,94 92,17 -199,43 -191,63 549,53 -188,49 -1.136,40 623,99 24,19 245,80 -89,28 102,05 886,63 696,45 590,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -14.62% -87.23% 8703.93% 107.47% -270.54% -69.69% 146.22% -4.07% -134.87% 391.54% 83.41% -282.12% 2479.54% -90.16% 375.31% -187.49% -88.49% 27.31% 17.94%
CFE-CFI-PID -349,51 484,11 840,22 52,16 134,48 -37,66 432,36 613,89 -81,74 83,11 -79,52 -168,25 613,58 98,29 446,71 -1.050,13 -124,09                              
Wypłaty dywidend 80,79 73,18 63,15 36,64 71,59 6,33 16,48 11,66 15,04 4,85 4,49 152,53 173,19 201,24 228,20 368,96 383,41 267,66 210,74 177,57 139,71 71,81 62,45 56,29 34,64 19,85 15,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                               
Liczba akcji na koniec roku 436.106.917 438.344.983 425.173.636 409.106.618 392.264.826 378.825.506 378.825.506 378.825.506 260.572.379 260.572.379 127.303.296 127.303.296 127.303.296 127.303.296 127.303.296 127.303.296 130.567.483 130.567.483 130.567.483 130.567.483 130.567.483 130.567.483 120.101.976 120.101.976 120.101.976 120.101.976 120.101.976 120.101.976 120.101.976      
Cena maksymalna 15,36 11,46 11,48 12,02 13,26 13,50 9,89 9,38 11,82 16,06 17,75 20,60 24,18 32,00 33,45 52,00 84,30 83,00 50,50 35,52 29,77 29,00 25,88 25,60 37,50 34,26 19,08 9,50 10,03 13,52 12,88 12,14
Cena minimalna 8,65 7,42 8,61 7,12 10,20 8,51 7,59 6,03 5,39 9,09 6,62 7,10 14,60 17,20 18,21 22,50 50,05 47,75 34,27 27,28 20,85 18,71 18,70 14,88 19,00 16,53 8,26 7,08 6,09 8,73 5,33 3,60
                                                               
Maksymalny PER 21,36 8,40 17,91 17,69 19,97 43,33 -24,28 56,81 -4,13 -3,40 -2,79 8,69 10,22 13,76 12,63 9,20 20,55 25,72 18,19 15,01 14,24 14,45 14,39 17,37 45,49 48,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 16,70 6,92 15,67 14,08 17,66 35,32 -21,46 46,67 -3,01 -2,66 -1,91 5,84 8,19 10,58 9,75 6,59 16,38 20,26 15,27 13,27 12,10 11,89 12,39 13,73 34,27 36,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 12,03 5,44 13,44 10,48 15,36 27,31 -18,64 36,52 -1,88 -1,92 -1,04 3,00 6,17 7,40 6,88 3,98 12,20 14,80 12,34 11,53 9,97 9,32 10,40 10,10 23,05 23,63 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,31% 9,79% 8,31% 8,62% 9,47% 4,10% 3,38% 3,97% 3,92% 2,64% 2,78% 2,51% 1,94% 0,87% 0,79% 0,00%
RD% media 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,31% 7,85% 6,39% 6,66% 6,78% 3,26% 2,66% 3,33% 3,47% 2,24% 2,29% 2,16% 1,53% 0,66% 0,58% 0,00%        
RD% mínima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,31% 5,91% 4,47% 4,69% 4,10% 2,43% 1,94% 2,69% 3,01% 1,85% 1,79% 1,81% 1,13% 0,44% 0,38% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,99 1,62 2,05 2,42 2,98 5,92 4,73 8,71 11,34 642,11 1,79 1,10 1,20 1,67 1,67 2,53 4,21 4,86 3,25 2,51 2,36 2,70 2,59 2,99 5,18 5,23 #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,55 1,33 1,80 1,92 2,64 4,83 4,18 7,15 8,25 502,78 1,23 0,74 0,96 1,28 1,29 1,81 3,36 3,82 2,72 2,22 2,01 2,22 2,23 2,37 3,90 3,88 #¡DIV/0!        
Cena / minimalna wartość księgowa 1,12 1,05 1,54 1,43 2,29 3,73 3,63 5,60 5,17 363,44 0,67 0,38 0,73 0,90 0,91 1,09 2,50 2,79 2,20 1,93 1,65 1,74 1,87 1,74 2,63 2,53 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 7,54 7,32 7,33 8,28 9,16 10,66 8,81 11,08 10,07 21,48 13,30 7,79 7,55 7,90 6,41 7,46 11,96 11,53 8,20 6,45 6,12 5,88 5,49 0,80 1,36 1,41 #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 6,43 6,54 6,75 7,31 8,47 9,50 8,28 10,30 9,03 19,70 12,36 7,10 7,12 7,26 5,85 6,49 10,31 9,17 6,93 5,78 5,34 4,93 4,81 0,63 1,03 1,05 #¡DIV/0!        
EV / EBITDA minimalna 5,31 5,75 6,17 6,33 7,77 8,34 7,76 9,52 7,99 17,92 11,42 6,42 6,70 6,63 5,29 5,51 8,66 6,81 5,67 5,11 4,55 3,97 4,12 0,47 0,69 0,68 #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

4T2019: Cifra de negocios +5% (España +6%, Reino Unido -2%, Resto de Europa y Otros +30%, Oriente Medio y África -9%, Latinoamérica -9%,Chequia +3%, EEUU y Canadá +19%). EBITDA +19%. Cartera de proyectos +7%. La deuda neta crece el 33% hasta 3.579 millones de euros, principalmente por el aumento en la participación de la filial de Concesiones Cedinsa, porque FCC va a aumentar su presencia en este negocio (que es los estables, y adecuado para el largo plazo). El ratio deuda neta / EBITDA queda en 3,5 veces, que está dentro de lo razonable. El gasto en intereses de la deuda se ha reducido el 16%. Resultado por divisiones: Medioambiente (Ingresos +3%, EBITDA +12%, Cartera +6%), Agua (Ingresos +6%, EBITDA +14%, Cartera +3%), Construcción (Ingresos +4%, EBITDA +54%, Cartera +25%), Cemento (Ingresos +11%, EBITDA +22%). Al final de 2019 FCC tiene una autocartera del 0,32%. FCC ha sido un buen año para FCC, y el inicio de una mayor inversión en Concesiones (Cedinsa) creo que es muy positivo para el futuro.

 

3T2019: BPA 0,59 euros (+30%). Ingresos +5% (España +4%, Reino Unido -1%, Resto de Europa y Otros +35%, Oriente Medio y África -7%, Latinoamérica +11%, Chequia +3%, EEUU y Canadá +9%). EBITDA +15%. Cartera de proyectos +5%. Ha comprado varias empresas pequeñas de agua en Francia y España. En Reino Unido ha conseguido la construcción y explotación de una planta de valorización energética que estará entre las mayores de Europa. La deuda neta aumenta el 12% desde el final de 2018 hasta 3.000 millones de euros, con lo que el ratio deuda neta / EBITDA es de 3 veces (bastante más bajo que el de años anteriores), y espera que al final de 2019 la deuda neta baje algo por la mejora que se produce siempre a final de año en el capital circulante de FCC. Resultados por divisiones: Medioambiente (Ingresos +4%, EBITDA +11%), Agua (Ingresos +7%, EBITDA +11%), Construcción (Ingresos +7%, EBITDA +70%), Cemento (Ingresos +14%, EBITDA +16%). FCC sigue mejorando mucho su rentabilidad por los ahorros de costes que lleva años implementando, como se ve porque el EBITDA crece mucho más que los ingresos. Y el mayor crecimiento del BPA respecto al EBITDA se debe a menor pago de intereses por la reducción del tipo de interés pagado gracias a la refinanciación que hizo en 2018. FCC tiene el 0,32% de su capital en autocartera, y creo que en 2019 tendrá un BPA de alrededor de 0,80 euros.

 

2T2019: BPA 0,34 euros (-15%). La caída se debe principalmente a un gasto por impuestos “no habitual”, que FCC ha tenido que pagar, pero va a reclamar porque considera injusto. Además han perjudicado los cambios de las divisas, y el haber vendido el 49% de Aqualia (filial de Agua) en septiembre de 2018 (en el último trimestre este efecto ya se estabilizará, porque en el cuarto trimestre de 2018 ya no tenía ese 49% de Aqualia). Ingresos +6% (España +6%, Reino Unido +2%, Resto de Europa y otros +28%, Oriente Medio y África -7%, Latinoamérica +3%, Chequia +3%, EEUU y Canadá -1%). EBITDA +9%. Cartera de proyectos +6%. La deuda neta sube el 10% desde finales de 2018 hasta 2.972 millones de euros, principalmente por las inversiones que está haciendo (entre las que destacan 2 plantas importantes de tratamiento de residuos en el Reino Unido). el habitual aumento del capital circulante en la primera parte del año, y ese pago “no habitual” de impuestos que he comentado. Aqualia, la filial de Agua, ha entrado en Francia comprando una pequeña empresa. Resultados por divisiones: Medioambiente (Ingresos +5%, EBITDA +6%), Agua (Ingresos +8%, EBITDA +11%), Construcción (Ingresos +4%, EBITDA +24%), Cemento (Ingresos +13%, EBITDA +7%). Creo que en el segundo semestre mejorarán los resultados porque el efecto “no habitual” de ese pago de impuestos se irá diluyendo, y en el cuarto trimestre de 2018 ya no tenía Aqualia, así que ya deja de haber descenso de beneficios por ese motivo. Las divisas es difícil saber si beneficiarán o perjudicarán en los próximos 6 meses, pero no es importante porque siempre se alternan los períodos en que benefician con los períodos en que perjudican.

 

1T2019: BPA 0,19 euros (+44%). Ventas +8%. EBITDA +4%. Cartera de proyectos +5,4%. La deuda neta sube un 4% desde el final de 2018 hasta 2.805 millones de euros, principalmente por el aumento del capital circulante que suelen tener las constructoras en los primeros trimestres de cada año. En Reino Unido ha conseguido la construcción y explotación de la que va a ser una de las mayores plantas de reciclaje y valorización de residuos de Europa, con una inversión de 480 millones de libras (FCC tiene el 40%). En los próximos meses va a agrupar todos sus negocios de medio ambiente en la filial Medioambiente (las demás filiales ya concentran todos los negocios de FCC en ellas), con lo que reducirá los costes de este negocio aún más. La cartera de Construcción en España crece un 15%, que es bastante, y es un dato interesante por las caídas que ha tenido la construcción en España en años anteriores. Está creciendo bastante en recogida de basuras en EEUU. El crecimiento de los ingresos es muy alto, muestra de que FCC vuelve a crecer, y además está equilibrado, porque crecen bien todas las divisiones. El BPA sigue creciendo mucho más que el EBITDA, porque la bajada del pago de intereses (por menor deuda, y por menor coste de la deuda) sigue siendo muy importante. Ingresos por áreas geográficas: España +8%, Reino Unido -1,5%, Oriente Medio y África -4,5%, Resto de Europa y Otros +34,4%, Latinoamérica +23.8%, Chequia +1,6%, EEUU y Canadá +15,5%. EBITDA por divisiones: Medioambiente -1,2%, Agua +13,5%, Construcción +37,8%, Cemento -18,6%. Creo que el BPA de FCC en 2019 estará entre 0,80 y 1 euro.

 

 

2018

 

4T2018: BPA 0,66 euros (+113%). Ha mejorado bastante el negocio en sí, y además se ha reducido mucho el pago de los intereses de la deuda (el 23%). Cifra de negocios +3%. EBITDA +6%. El margen EBITDA / Ventas está en el 14,4%, un nivel históricamente muy alto para FCC, y que da idea de la mejora de eficiencia que ha conseguido en estos años (sólo en 2018 los gastos de estructura se han reducido en un 6,1%). Cartera de proyectos -1,4% (Medioambiente -4,7%, Agua -0,9% y Construcción +5%). La deuda neta baja un 25% desde el final de 2017 hasta 2.691 millones de euros, con lo que el ratio deuda neta / EBITDA es de 3,1 veces, y ya está por debajo de las 4 veces que eran el límite máximo establecido por los bancos acreedores para que pudiera volver a pagar dividendo. En esta reducción de deuda ya están cobrados los 1.024 millones de euros por la venta del 49% de la filial de agua Aqualia. En diciembre inició la explotación de 2 plantas en el Reino Unido (Edimburgo y Midlothian) para tratamiento de residuos y generación de electricidad, y a mediados de 2019 entrará en funcionamiento otra planta de generación de biometano con residuos en Vitoria. Ingresos por áreas geográficas: España +2,3%, Reino Unido -0,3%, Oriente Medio y África -3,3%, Resto de Europa y Otros +22%, Latinoamérica +2,7%, Chequia +5,5% y EEUU y Canadá +14,9%. EBITDA por divisiones: Medioambiente +3,7%, Agua +2,5%, Construcción -7,6% y Cemento +22,7%. Medioambiente y Agua, las más estables, suponen el 80% del EBITDA. En 2019 el BPA de FCC debe mejorar más, porque el negocio en sí está creciendo, porque se seguirán reduciendo los costes con las medidas ya tomadas y otras nuevas, y porque los gastos de la deuda van a bajar mucho respecto a 2018 (en 2018 ha tenido algún gasto no habitual por la reestructuración de la deuda, que ya no tendrá en 2019, y además bajará el pago de intereses por la importante reducción de deuda que ha conseguido en la última parte de 2018 con el cobro de la venta del 49% de Aqualia). Aunque en contra estará también que ya no tiene el 100% de Aqualia, sino sólo el 51%. En el momento de presentar estos resultados no ha dicho nada sobre el pago de dividendo con cargo a 2018, pero ya cumple las condiciones para hacerlo, por lo que en los próximos meses dirá si vuelve a pagar dividendo ya con cargo a 2018.

 

 

3T2018: BPA 0,46 euros (+15%). Ha tenido que hacer un apunte contable de -59 millones de euros (unos 0,12 euros a nivel de BPA) por la refinanciación de la deuda que ha hecho. Esto 59 millones son sólo un apunte contable, no es dinero que salga de la caja, y la refinanciación le está haciendo pagar desde ya menos intereses, así que el negocio ordinario va aún mejor de lo que indica esa subida del 15% en el BPA. Ventas +2,2%. EBITDA +8,1%. El mayor crecimiento del EBITDA respecto a las Ventas se debe a las mejoras de la eficiencia que sigue consiguiendo, y la mayor subida del BPA respecto al EBITDA se debe al importante ahorro de intereses que se sigue produciendo. Cartera de proyectos +0,5% (aún no está incluido el reciente contrato para la ampliación del aeropuerto de Lima, que es importante). La deuda neta se reduce el 22% desde el final de 2017, hasta los 2.796 millones de euros. A finales de este tercer trimestre de 2018 ya cobró los 1.024 millones de euros por la venta del 49% de Aqualia, y ha utilizado 800 millones de euros para reducir la deuda, y el resto lo usará para diversos fines. Ingresos por áreas geográficas: España +1,5%, Reino Unido -2,7%, Oriente Medio y África -0,6%, Resto de Europa y Otros +12,4%, Latinoamérica +3,8%, Chequia +7,2% y EEUU y Canadá +25,7%. EBITDA por divisiones: Medioambiente +6%, Agua +2,5%, Construcción -14,3% (han acabado obras importantes, y las que las sustituyen están empezando), Cemento +27,1%.

 

2T2018: BPA 0,40 euros (+169%). Ingresos +2%. EBITDA +12%. Cartera de proyectos +2,4%. La deuda neta es un 7% superior a la del final de 2017, quedando en 3.839 millones de euros. Aún no están cobrados los 1.024 millones de la venta del 49% de Aqualia. FCC ya está haciendo inversiones para crecer. En junio ha hecho una nueva refinanciación de deuda, en este caso en la filial de gestión de residuos en el Reino Unido, que le permitirá una bajada adicional de intereses y por tanto un incremento adicional de los beneficios. En este primer semestre de 2018 el pago de intereses ha bajado un 45%, y precisamente esto es lo que hace que haya tanta diferencia entre el crecimiento del EBITDA y del BPA. También ayuda mucho al crecimiento del BPA el mucho mejor comportamiento de filiales que no se reflejan en el EBITDA. EBITDA por divisiones: Medio ambiente +9%, Agua +3%, Construcción +13%, Cemento +32%. El BPA de FCC en 2018 probablemente esté entre 0,60 y 0,80 euros.

 

1T2018: BPA 0,13 euros (+135%). Ingresos -0,8% (a tipos de cambio constantes suben el 1,9%). EBITDA +15%. Cartera de proyectos +1%. La deuda neta sube el 5,6% desde el final de 2017 y queda en 3.781 millones de euros. En marzo ha vendido el 49% de su filial de Agua (Aqualia) por 1.024 millones de euros, pero aún no ha cobrado este importe (que dedicará principalmente a reducir la deuda más rápidamente). La deuda sube porque es habitual que lo haga en los 6 primeros meses de cada año (por el calendario de cobros y pagos), y porque en enero pagó la compra del 49% que le faltaba de su filial checa de Agua (92,5 millones de euros), con lo que vuelve a tener el 100% de esta filial (que lógicamente es un buen negocio, y estable). Como prueba de la transformación que está consiguiendo FCC, el margen EBITDA / Ventas sube hasta el 15%, que es un nivel que no había alcanzado nunca antes FCC (ni siquiera antes de la crisis), lo cual da idea del trabajo que se ha hecho en los últimos años para mejorar la rentabilidad de la empresa, y que ahora empieza a verse. El gasto financiero cae un 30%, gracias a la refinanciación que hizo a mediados de 2017. EBITDA por divisiones: Medio Ambiente +11%, Agua +1%, Construcción +4%, Cemento +36%. En este momento es difícil hacer una estimación de cuál puede ser el BPA de FCC en 2018, pero este 135% de crecimiento es un crecimiento sano, sin extraordinarios ni “no habituales”.

 

 

2017

 

4T2017: BPA 0,31 euros (en 2016 tuvo pérdidas). Ingresos -2,5%. EBITDA -2,2%. Cartera de proyectos -4%. Sigue mejorando la eficiencia (los gastos de estructura son un 17% inferiores a los de 2016). El resultado ordinario es mejor de lo que parece porque en 2016 tuvo varios beneficios extraordinarios por quitas y refinanciación de deudas (tanto en FCC como en filiales como Realia). Medio ambiente tiene un comportamiento similar al de 2016 (Ingresos +0,3% y EBITDA -2,9%), Agua crece un poco (Ingresos +1,6% y EBITDA +4,4%) y el gran cambio se da en Construcción (el EBIT pasa de -47 millones en 2016 a +85 millones en 2017) y Cemento (el EBIT pasa de -120 millones en 2016 a +26 millones en 2017). Ha comprado el 49% de su filial checa de Agua que vendió cuando tenía que reducir deuda rápidamente hace unos pocos años por 93 millones, y además de ser una buena compra es señal de que FCC ya está pensando otra vez en crecer, aunque todavía tiene que reducir más su deuda. La refinanciación de la deuda que le ha permitido rebajar mucho los intereses se firmó el 8 de junio de 2017, por lo que en 2017 sólo se ha notado su efecto medio año, y en 2018 ya se notará todo el año. La deuda neta se mantiene estable (-0,3%) en 3.580 millones de euros, que suponen un ratio deuda neta / EBITDA de 4,4 veces (hasta que no baje de 4 veces no puede volver a pagar dividendo, por los acuerdos a los que llegó con los bancos para refinanciar la deuda). En 2018 el gasto en intereses va a bajar bastante respecto a 2017, y aún se irá incrementando el ahorro de gastos de medidas implantadas en los últimos trimestres y de otras nuevas que se irán implantando en los próximos trimestres, así que es altamente probable que el beneficio de 2018 sea superior al de 2017, aunque a principios de 2018 aún es difícil hacer una estimación útil de cuál puede ser el BPA de FCC en 2018.

 

3T2017: BPA 0,41 euros. En 2016 aún tuvo pérdidas, principalmente por el deterioro que hizo en Cementos Portland para oparla a bajo precio. Ingresos -2,8%. EBITDA -2,6%. La deuda neta baja hasta 3.811 millones de euros, el 9% menos que hace un año. Además, con la refinanciación que ha hecho en 2017 ha conseguido bajar mucho el pago de intereses, y esto se va a notar mucho más en los próximos trimestres, porque este efecto positivo lleva produciéndose sólo los últimos 3 meses. La Cartera de Proyectos se reduce ligeramente (-0,7%) hasta 30.345 millones de euros. Acaba de inaugurar el noveno centro de tratamiento de residuos en Reino Unido, por lo que va cogiendo ritmo esta división que tantos problemas le trajo en años anteriores por el cambio en la legislación en Reino Unido, y que es un negocio con mucho futuro. FCC ya está en el buen camino, y en 2017 va a tener un beneficio relevante, aunque aún inferior al que probablemente consiga en 2018 y siguientes años. Es probable que en 2017 aún no reparta dividendo, pero en 2018 creo que volverá al pago de dividendo.

 

2T2017: BPA 0,15 euros. En el primer semestre de 2016 el resultado ordinario fue una pérdida de 36 millones de euros, por lo que en 2017 FCC ya vuelve a los beneficios, aunque aún quedará por debajo de su potencial. Ingresos -3,4%. EBITDA +0,4%. En junio ha refinanciado su deuda, rebajando el coste el 1,7% (170 puntos básicos), lo cual es una reducción muy importante se notará en el beneficio neto desde el tercer trimestre, y a lo largo de varios años. Esta rebaja del pago de intereses más las mejoras de eficiencia que está consiguiendo irán consiguiendo que en los próximos trimestres el beneficio de FCC vaya creciendo de forma importante (el crecimiento del segundo trimestre de 2017 respecto al primero es de un 64%). La rentabilidad de la división de Construcción está mejorando mucho (el EBITDA se multiplica por 5 veces). La deuda neta queda en 3.913 millones de euros, un 11% menos que hace un año. La Cartera de proyectos es de 30.135 millones de euros, un 4% menos que hace un año.

 

1T2017: BPA 0,06 euros. De momento el beneficio es muy pequeño, pero ya ha vuelto a los beneficios, y creo que van a ir normalizándose con cierta rapidez. Ingresos -3% (caen por la venta de parte de la filial de cementos de EEUU, Giant, que es una pérdida permanente, y por la caída de la libra respecto al euro, que es algo temporal). EBITDA +13%. La diferencia entre la evolución de los ingresos y el EBITDA representa muy bien cómo está mejorando FCC su eficiencia y su margen de beneficios. Los gastos financieros caen un 38%, lo cual es también decisivo en la mejora de los resultados de FCC. La deuda neta es de 3.857 millones de euros, un 7% más que al final de 2016, y un 18% menos que hace un año, y aunque todavía es alta, ya está controlada. La cartera de proyectos es de 30.650 millones de euros, el 0,2% más que hace un año. La mejora en Construcción es importante, ya que no sólo vuelve a beneficios tras mucho tiempo en pérdidas por los ahorros de costes, sino que también crecen los ingresos. El contrato más importante que ha conseguido es el de la nueva terminal del Aeropuerto de Ciudad de México (3.900 millones de euros), en consorcio con Carso y Acciona. Este contrato es muy importante en sí mismo, y lo es más porque es el primer gran contrato que consigue con Carso (Slim), que era una de los principales objetivos de la entrada de Slim en FCC, asociarse ambas empresas para conseguir grandes contratos en Latinoamérica. En la OPA sobre Cementos Portland consiguió tener el 96%, y ya la ha excluido de Bolsa. Creo que esta Opa sobre Portland, y a este precio, es una muy buena operación para FCC. Creo que a medida que avance el año los resultados de FCC van a mejorar bastante respecto a este primer trimestre, y aunque aún no llegarán a su nivel normal en 2017, serán importantes.

 
 

2016

 

4T2016: El resultado neto es una pérdida de 165 millones. Sin el deterioro que ha hecho en Cementos Portland por 300 millones de euros (en mi opinión de forma forzada, para no tener que subir el precio de la OPA por encima de los 6 euros), en 2016 ya habría tenido beneficios. BPA . Ingresos -8%. Los ingresos caen sobre todo porque sigue cayendo Construcción en España, y por la caída de la libra y la finalización de un contrato grande en Reino Unido, la construcción de una planta de reciclaje y recuperación de residuos. También han caído los ingresos en Iberoamérica, porque han terminado obras importantes y aún no han empezado otras similares, pero lo harán pronto (Metros de Lima y Panamá). EBITDA +2,3%. Flujo de caja de explotación +70% (esto es importantísimo para la reducción de la deuda, y la pronta vuelta a beneficios). La cartera de proyectos cae un 6% hasta 30.590 millones de euros. Ha reducido los gastos de estructura en un 13%. La deuda neta baja mucho, el 34%, hasta 3.596 millones de euros. El ratio deuda neta / EBITDA baja hasta 4,3 veces. Aún es algo alto, pero ya está controlado. FCC podrá volver a pagar dividendo cuando este ratio deuda neta / EBITDA baje de las 4 veces, lo que posiblemente ocurra en 2017. En 2017 es casi seguro que FCC volverá a tener beneficios, aún por debajo de su potencial normal, por la bajada de los gastos permanente que está consiguiendo, la bajada de la deuda y los intereses a pagar (que ya es importante, y lo será más cada trimestre que pase), y la mejora de la eficiencia y control de riesgos en general en la que lleva años trabajando. En 2016 ha pagado el bono convertible de 450 millones de euros que tenía, por lo que ya no existe riesgo de dilución por este concepto, lo cual es muy importante.

 

3T2016: Pierde 179 millones de euros. Esta pérdida se debe a una provisión extraordinaria de 300 millones de euros (sin salida de caja) que ha hecho en Cementos Portland. Creo que el motivo de esta provisión es reducir el valor contable de Cementos Portland, intentado que la CNMV no le haga subir el precio de la OPA que ha propuesto, 6 euros por acción, pero lo lógico es que el precio final que apruebe la CNMV esté entre 11 y 22 euros por acción, por lo que FCC tenga que invertir más dinero del previsto inicialmente en esa OPA, que aún así creo que es una buena operación para FCC. Ingresos -8,6% (porque sigue cayendo la actividad de Construcción). EBITDA +3,4%. El EBITDA lo hace mucho mejor que los ingresos por las importantes mejoras que está consiguiendo en la gestión de la empresa. Por esto mismo el flujo de caja de explotación se multiplica por más de 6 veces (de 105 millones a 672). Ha conseguido el contrato de basuras para la Zona Oeste de Madrid por 4 años, y un importe total de 227 millones de euros. La cartera de proyectos se reduce un 6% desde el final de 2015, hasta 30.600 millones de euros (la cartera de Agua sube el 3,7% hasta 14.975 millones de euros, y la de Construcción baja el 22% hasta 4.845 millones de euros). Es muy importante que ha pagado y cancelado antes de lo previsto el bono comvertible que tenía emitido por 450 millones de euros (queda pendiente la conversión en acciones a 21,50 euros por acción de 23 millones de este bono, que se hará en los próximos meses). La deuda neta se reduce mucho desde el final de 2015, un 24%, y queda en 4.177 millones de euros. La ampliación de capital que ha hecho en la filial de cemento de EEUU, Giant, para dar el 55% de dicha filial a la cementera de Slim, creo que va a ser una buena operación, porque va a permitir a la vez, reducir mucho la deuda de esa filial, reducir mucho su coste financiero, y aumentar los ingresos por los acuerdos de colaboración con la filial cementera de Slim. 2016 está siendo el mejor año de FCC, con diferencia, desde que empezó la crisis, y está relativamente cerca de solucionar sus problemas de deuda y reanudar el pago de dividendos, cosa que probablemente se produzca en 2017-2018.

 

 

2T2016: BPA 0,14 euros (en el primer semestre de 2015 tuvo pérdidas). Ingresos -8,7% (por la división de Construcción, que sigue cayendo). EBITDA +1,3% (están empezando a notarse las medidas de ahorro en los costes fijos, y esto es importante para el futuro). Ha conseguido su primer contrato con Carso (la empresa de Slim), la construcción de un gaseoducto en México por 225 millones de euros. en Latinoamérica. Este era uno de los objetivos de la entrada de Slim en Latinoamérica, el desarrollo de proyectos conjuntos, y podría ser relevante en el futuro, es un tema que hay que seguir. La cartera de proyectos queda en 31.500 millones de euros (-3,1%). La deuda neta baja hasta 4.404 millones de euros, un 19,5% menos que al final de 2015. La mayor parte de la bajada de la deuda se debe a la ampliación de capital que ha realizado en 2016, lógicamente, pero también a la mejora del negocio ordinario y de los flujos de efectivo (en el primer semestre de 2015 el flujo de efectivo de explotación fue de -131 millones de euros, y en este primer semestre de 2016 ha sido de +325 millones de euros, una mejora muy importante). En la ampliación de capital cogió 708 millones y la deuda se ha reducido en 1.070 millones. El beneficio que ha conseguido FCC en este primer semestre se debe a extraordinarios, como la quita que ha conseguido en la refinanciación de la deuda (58 millones de euros, antes de impuestos), así como la quita de Realia (otros 45 millones, también antes de impuestos). Pero el negocio ordinario está mejorando su rentabilidad, y los ahorros de costes que está consiguiendo se deberían notar más en los próximos trimestres, así como la reducción del pago de intereses por la reducción de la deuda, en FCC, y en sus filiales, como Realia. Antes de acabar 2016 debería finalizar la OPA sobre Cenentos Portland, así como la refinanciación de la deuda de esta filial, así como de otras deudas de la propia FCC, y todas estas operaciones ayudarán a mejorar la situación de deuda de FCC.

 

1T2016: Beneficio neto -16,7 millones de euros. Ingresos -7% (porque sigue cayendo la construcción en España). EBITDA -9,3%. Ya ha vendido la participación en Globalvía, de la cual ha cobrado ya 83 millones de euros y cobrará otros 137 millones de euros en febrero de 2017. Ha acudido a la última ampliación de capital de Realia, aportando 33 millones de euros, porque ha cambiado de opinión y ahora su intención es mantenerla a largo plazo, por la mejora de sus perspectivas, incluida la prevista vuelta al pago de dividendos en 2016-2017. La deuda neta cae hasta 4.792 millones de euros, reduciéndose en este trimestre de 2016 en 772 millones, más de los 710 millones de euros captados en la ampliación de capital, lo cual es una primera señal de que la deuda puede empezar a estar controlada. El flujo de caja de explotación ha sido negativo, pero mejora de -168 millones de euros en el primer trimestre de 2015 a -10 millones de euros. Y ya en el segundo trimestre de 2016 ha conseguido una quita de la deuda de unos 60 millones de euros, y sigue negociando nuevas quitas en Cementos Portland, y bajadas de los tipos de interés de la deuda que mantiene aún. La cartera de proyectos se mantiene en 32.386 millones de euros (-0,4%).

 

2015

 

Cuarto trimestre de 2015

4T 2015: La situación de la deuda no ha mejorado en 2015, aunque en 2016, tras una nueva e importante ampliación de capital (5 x 11 a 6 euros) sí lo hará. La situación de FCC sigue siendo bastante delicada por la elevada deuda. El negocio ordinario se ha mantenido estable en 2015, pero eso no es suficiente para devolver una deuda tan alta, y por eso en 2016 se ha hecho esta nueva ampliación de capital, que podría ser la definitiva, según cómo evolucionen el negocio ordinario y las ventas de activos en 2016. La evolución del flujo de caja explotación ordinario es mejor de lo que parece por diversos efectos extraordinarios (en 2014 cobró algunos atrasos, y en 2015 lo que ha hecho es pagar algunos atrasos que tenía FCC), esto es importante de cara a previsiones futuras. La cartera de proyectos se reduce el 1,5%.

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: Resultado neto -13,6 millones de euros. BPA . Ingresos +4,4%. EBITDA +2%. Cash flow de explotación +1,5%. Cartera de proyectos -2,3%. La deuda neta aumenta un 11% desde final de 2014. Al final del tercer trimestre de 2014 era de 6.400 millones y ahora es de 5.700 millones, con lo que sólo ha bajado en 700 millones, habiendo recibido 1.000 millones de euros en la ampliación de capital que se hizo a finales de 2014, lo cual significa que el negocio ordinario de FCC aún no va lo suficientemente bien como para controlar y reducir la deuda. Ya está prevista una nueva ampliación de capital, posiblemente para antes de finalizar 2015, de unos 600 millones de euros.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: El resultado es una pérdida de 11,9 millones, porque continúan los saneamientos de erores pasados, aunque ya en menor medida. Ingresos +6,5%. EBITDA -3,1%. Aunque está bastante más alto que en los últimos años, el margen EBITDA / Ventas cae, y debido a la elevada deuda se necesita que suba más, para controlar definitivamente el nivel de deuda. El cash flow de explotación, aunque mejora un poco respecto al primer semestre de 2014, es negativo, e igualmente con el nivel de deuda actual es especialmente importante que sea positivo, y con claridad. La deuda neta sube hasta los 5.810 millones de euros (+15,8% respecto al final de 2014). La cartera de proyectos se reduce un poco (-1,1%) desde el final de 2014. Los problemas siguen estando en Construcción y Cemento, ya que Servicios Medioambientales y Agua crecen. Es necesario que el negocio y el cash flow de explotación mejore más rápidamente en los trimestres inmediatos para que la deuda se reduzca, y se evite una nueva ampliación de capital (por las cifras que dan en las negociaciones con los bancos, en caso de hacerse una nueva ampliación de capital sería aproximadamente en la proporción de 1 x 5).

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: Vuelve a beneficios, aunque aún pequeños (resultado neto +6 millones de euros), tras muchos trimestres de pérdidas. La deuda neta sube (+13% respecto al final de 2014) por razones temporales, aumento del capital circulante habitual en FCC en los primeros meses de cada año, movimientos de las divisas y cambio de títulos de renta fija a corto plazo por otros a un plazo algo mayor. Esto último en realidad no aumenta la deuda real, ya que probablemente lo ha hecho porque la renta fija a muy corto plazo está dando tipos negativos. Aunque la situación de FCC en cuanto a su deuda ha mejorado, aún no está totalmente controlada, y debe hacer esfuerzos por reducirla a corto plazo. Ventas +3%. EBITDA +0,6%. El cash flow de explotación ha sido negativo, algo peor que el del primer trimestre de 2014. La cartera de proyectos se mantiene estable.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.