Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Engie

Kraj: Strefa euro.

FR

Sector: Elektryczny.

Cena 14,30
Liczba akcji 2.435.285.011
Kapitalizacja 34.824.575.657
Wartość księgowa na akcję 12,34
Cena / wartość księgowa 1,16
EV / EBITDA 3,76
EV / EBIT 12,82
  2023
BPA 0,91
PER 15,71
DPA 1,4300
RPD 10,00%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 6,38% -0,78% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA 7,48% 2,46% #¡REF! #¡DIV/0!
EBIT 18,18% #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
BPA ordinario 16,41% #¡NUM! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 13,78% -0,48% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję -3,30% -4,65% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 10,75% 0,87% 9,85% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 43,08 16,66 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD media 6,80% 6,93% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 0,95 0,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 5,06 5,39 #¡REF! #¡REF!
EV /EBIT średnia 26,40 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROA Średnia 0,49% 0,24% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE Średnia 3,11% 1,55% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE Średnia 5,91% #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 82.565,00 93.865,00 57.866,00 55.751,00 60.058,00 60.596,00 65.029,00 66.639,00 69.883,00 74.686,00 89.300,00 97.038,00 90.673,00 84.478,00 79.908,00 67.924,00 47.476,00                    
% -12.04% 62.21% 3.79% -7.17% -0.89% -6.82% -2.42% -4.64% -6.43% -16.37% -7.97% 7.02% 7.33% 5.72% 17.64% 43.07%                    
Koszt własny sprzedaży -56.992,00 -74.535,00 -38.861,00 -34.967,00 -39.950,00 -32.190,00 -36.740,00 -36.688,00 -39.308,00 -44.155,00 -51.216,00 -52.177,00 -46.695,00 -44.672,00 -41.303,00 -35.879,00 -21.289,00                    
% 23.54% -91.8% -11.14% 12.47% -24.11% 12.38% -0.14% 6.67% 10.98% 13.79% 1.84% -11.74% -4.53% -8.16% -15.12% -68.53%                    
Marża brutto 25.573,00 19.330,00 19.005,00 20.784,00 20.108,00 28.406,00 28.289,00 29.951,00 30.575,00 30.531,00 38.084,00 44.861,00 43.978,00 39.806,00 38.605,00 32.045,00 26.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 32.3% 1.71% -8.56% 3.36% -29.21% 0.41% -5.55% -2.04% 0.14% -19.83% -15.11% 2.01% 10.48% 3.11% 20.47% 22.37%
EBITDA 17.118,00 13.713,00 10.563,00 9.276,00 10.366,00 11.937,00 8.571,00 10.278,00 10.861,00 12.138,00 13.419,00 14.600,00 16.525,00 15.086,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 24.83% 29.82% 13.87% -10.52% -13.16% 39.27% -16.61% -5.37% -10.52% -9.55% -8.09% -11.65% 9.54%
Marża EBITDA / Sprzedaż 20,73% 14,61% 18,25% 16,64% 17,26% 19,70% 13,18% 15,42% 15,54% 16,25% 15,03% 15,05% 18,22% 17,86% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 6.098,00 1.127,00 6.722,00 1.501,00 3.676,00 2.645,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 441.08% -83.23% 347.83% -59.17% 38.98%
Marża EBIT / Sprzedaż 7,39% 1,20% 11,62% 2,69% 6,12% 4,36% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 2.208,00 216,00 3.661,00 -1.536,00 984,00 1.033,00 1.423,00 -415,00 -4.617,00 2.440,00 -9.289,00 1.544,00 4.003,00 4.616,00 4.477,00 4.857,00 3.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 2.208,00 216,00 3.661,00 -1.536,00 984,00 1.033,00 1.423,00 -415,00 -4.617,00 2.440,00 -9.289,00 1.544,00 4.003,00 4.616,00 4.477,00 4.857,00 3.924,00                    
BPA ordinario 0,91 0,09 1,50 -0,63 0,40 0,42 0,58 -0,17 -1,90 1,00 -3,85 0,64 1,78 2,05 1,98 2,21 3,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 911.11% -94% 338.1% -257.5% -4.76% -27.59% 441.18% 91.05% -290% 125.97% -701.56% -64.04% -13.17% 3.54% -10.41% -26.33%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,91 0,09 1,50 -0,63 0,40 0,42 0,58 -0,17 -1,90 1,00 -3,85 0,64 1,78 2,05 1,98 2,21 3,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,4300 1,4000 0,8500 0,5300 0,8000 0,7500 0,7000 1,0000 1,0000 1,0000 1,5000 0,6700 1,5000 1,5000 1,4700 1,4000 1,3600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 2.14% 64.71% 60.38% -33.75% 6.67% 7.14% -30% -0% -0% -33.33% 123.88% -55.33% -0% 2.04% 5% 2.94%
Pay-out 157,72% 1578,43% 56,54% -84,03% 197,99% 176,81% 119,80% -586,82% -52,75% 99,81% -38,96% 104,70% 84,41% 73,12% 74,24% 63,23% 45,30% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna           0,3700                                          
Łączna dywidenda 1,4300 1,4000 0,8500 0,5300 0,8000 1,1200 0,7000 1,0000 1,0000 1,0000 1,5000 0,6700 1,5000 1,5000 1,4700 1,4000 1,3600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 12,34 14,07 15,19 11,89 13,59 14,60 15,05 16,25 17,69 20,34 19,88 24,80 27,94 27,60 26,66 26,33 16,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -12.3% -7.37% 27.75% -12.51% -6.92% -2.99% -7.38% -8.14% -13.03% 2.31% -19.84% -11.24% 1.23% 3.53% 1.25% 55.06%
Dług netto 29.493,00 24.054,00 25.350,00 22.458,00 25.919,00 21.102,00 22.548,00 24.807,00 27.727,00 27.511,00 28.800,00 36.646,00 37.601,00 33.039,00 29.967,00 28.937,00 13.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 22.61% -5.11% 12.88% -13.35% 22.83% -6.41% -9.11% -10.53% 0.79% -4.48% -21.41% -2.54% 13.81% 10.25% 3.56% 121.03%
Dług netto / EBITDA 1,72 1,75 2,40 2,42 2,50 1,77 2,63 2,41 2,55 2,27 2,15 2,51 2,28 2,19 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!  
Dług netto / wykorzystanie FC 2,25 2,80 3,47 2,96 3,17 2,68 2,42 2,44 2,67 3,14 2,40 2,69 2,72 2,68 2,20 6,59 2,18 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 1,13% 0,09% 1,62% -1,00% 0,62% 0,67% 0,95% -0,26% -2,87% 1,48% -5,82% 0,75% 1,88% 2,50% 2,61% 2,90% 4,96% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF!
ROE 7,35% 0,63% 9,90% -5,31% 2,97% 2,91% 3,88% -1,05% -10,72% 4,93% -19,37% 2,58% 6,36% 7,43% 7,43% 8,41% 17,68% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 9,35% 1,78% 9,98% 2,67% 5,75% 4,26% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 13.117,00 8.586,00 7.312,00 7.589,00 8.178,00 7.873,00 9.309,00 10.174,00 10.383,00 8.751,00 12.024,00 13.607,00 13.838,00 12.332,00 13.628,00 4.393,00 6.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 52.77% 17.42% -3.65% -7.2% 3.87% -15.43% -8.5% -2.01% 18.65% -27.22% -11.63% -1.67% 12.21% -9.51% 210.22% -26.99%
Przepływy pieniężne z inwestycji -11.818,00 -4.290,00 -11.042,00 -4.046,00 -7.193,00 -6.095,00 -5.157,00 -3.655,00 -6.230,00 -3.939,00 -5.611,00 -8.451,00 -7.905,00 -7.783,00 -8.369,00 -7.348,00 -4.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -175.48% 61.15% -172.91% 43.75% -18.01% -18.19% -41.09% 41.33% -58.16% 29.8% 33.61% -6.91% -1.57% 7% -13.89% -56.98%
Finansowanie przepływów pieniężnych -218,00 -2.979,00 4.848,00 -562,00 212,00 -1.928,00 -4.725,00 -6.034,00 -3.295,00 -4.973,00 -6.982,00 -8.321,00 -2.496,00 -3.683,00 -4.091,00 5.528,00 -2.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 92.68% -161.45% 962.63% -365.09% 111% 59.2% 21.69% -83.13% 33.74% 28.77% 16.09% -233.37% 32.23% 9.97% -174.01% 319.54%
Zmienność kursu walutowego -73,00 363,00 -207,00 -520,00 623,00 -79,00 -320,00 157,00 -221,00 1,00 -2.123,00 -127,00 -58,00 106,00 107,00 -244,00 -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto 1.008,00 1.680,00 911,00 2.461,00 1.820,00 -229,00 -893,00 642,00 637,00 -160,00 -2.692,00 -3.292,00 3.379,00 972,00 1.275,00 2.329,00 -1.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -40% 84.41% -62.98% 35.22% 894.76% 74.36% -239.1% 0.78% 498.13% 94.06% 18.23% -197.43% 247.63% -23.76% -45.26% 289.97%
CFE-CFI-PID 810,00 3.668,00 -4.397,00 2.931,00 287,00 1.130,00 3.507,00 5.857,00 3.361,00 3.833,00 5.036,00 3.426,00 4.168,00 3.125,00 4.114,00 -4.177,00 378,00 -755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 4.067,00 2.665,00 1.859,00 622,00 2.522,00 2.659,00 2.871,00 3.155,00 3.107,00 3.720,00 4.694,00 2.117,00 4.363,00 3.918,00 4.028,00 3.900,00 1.969,00 1.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.435.285.011 2.412.824.089 2.412.824.089 2.252.636.208 2.250.295.757 2.260.976.267 2.193.643.820 1.307.043.522                    
Cena maksymalna 16,52 14,68 13,87 16,80 15,24 14,82 15,15 16,19 20,08 21,19 19,52 21,85 30,05 30,77 36,00 44,77 40,83 35,00                  
Cena minimalna 12,43 9,79 10,98 8,63 12,17 11,31 10,75 11,22 13,80 16,02 14,05 14,55 17,65 22,64 22,71 22,00 31,22 24,64                  
                                                     
Maksymalny PER 186,25 9,77 -21,99 41,58 35,93 25,36 -88,90 -8,54 20,04 -5,50 30,50 12,30 14,65 15,54 16,26 14,91 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 163,20 8,14 -19,70 31,47 32,31 22,36 -75,99 -7,23 16,91 -4,83 26,23 10,24 11,63 13,49 13,26 11,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 140,14 6,51 -17,41 21,36 28,69 19,36 -63,08 -5,92 13,77 -4,16 21,96 8,19 8,60 11,43 10,26 7,33 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 11,26% 8,68% 4,83% 9,27% 6,16% 6,19% 9,30% 8,91% 7,25% 9,36% 4,77% 10,31% 8,50% 6,49% 6,16% 6,18% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 9,87% 7,24% 4,32% 7,02% 5,54% 5,46% 7,95% 7,54% 6,11% 8,22% 4,10% 8,59% 6,75% 5,64% 5,03% 4,61% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 8,47% 5,79% 3,82% 4,76% 4,92% 4,72% 6,60% 6,18% 4,98% 7,08% 3,43% 6,86% 4,99% 4,78% 3,89% 3,04% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,17 0,97 1,17 1,24 1,04 0,99 0,93 0,92 0,99 1,07 0,79 0,78 1,09 1,15 1,37 2,64 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 1,03 0,81 1,05 0,94 0,94 0,87 0,80 0,77 0,83 0,94 0,68 0,65 0,86 1,00 1,12 1,97 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 0,88 0,64 0,92 0,64 0,83 0,75 0,66 0,63 0,68 0,81 0,57 0,52 0,64 0,85 0,86 1,30 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA maksymalna 4,69 5,78 6,06 6,45 4,88 6,84 6,00 6,18 6,30 5,99 5,74 5,47 6,68 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 4,32 5,22 5,68 5,49 4,56 6,34 5,48 5,63 5,67 5,52 5,28 4,93 5,75 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA minimalna 3,96 4,66 5,30 4,53 4,25 5,84 4,96 5,07 5,04 5,05 4,83 4,40 4,83 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.