Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Endesa

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Elektryczny.

Ticker ELE
Cena 17,75
Liczba akcji 1.058.752.117
Kapitalizacja 18.792.850.077
Wartość księgowa na akcję 6,63
Cena / wartość księgowa 2,68
EV / EBITDA 4,51
  2023
BPA 0,70
PER 25,36
DPA 1,0000
RPD 5,63%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 5,09% -1,67% 2,07% #¡DIV/0!
EBITDA 13,92% 0,12% 1,56% #¡DIV/0!
EBIT -3,41% -9,14% -3,19% #¡DIV/0!
BPA ordinario -12,14% -8,87% -2,81% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda -6,86% -3,97% 1,78% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję -4,93% -10,18% -1,13% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 14,18% 0,32% 2,03% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 13,36 14,61 13,42 #¡DIV/0!
RD media 8,41% 7,43% 6,00% 4,57%
Cena / średnia wartość księgowa 3,06 2,54 2,21 #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 7,44 7,51 7,04 #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 23,58 18,11 13,56 #¡DIV/0!
ROA Średnia 3,07% 3,38% 3,64% #¡DIV/0!
ROE Średnia 20,85% 16,72% 16,20% #¡DIV/0!
ROCE Średnia 12,28% 12,57% 13,02% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Przychody 25.070,00 32.545,00 20.527,00 16.644,00 19.258,00 19.555,00 19.556,00 18.313,00 19.281,00 20.473,00 29.677,00 32.284,00 30.827,00 29.558,00 24.433,00 21.728,00 17.481,00 19.637,00 17.508,00 13.509,00 16.644,00 17.238,00 16.085,00                      
% -22.97% 58.55% 23.33% -13.57% -1.52% -0.01% 6.79% -5.02% -5.82% -31.01% -8.08% 4.73% 4.29% 20.98% 12.45% 24.29% -10.98% 12.16% 29.6% -18.84% -3.45% 7.17%                      
EBITDA 6.470,00 7.181,00 3.393,00 3.493,00 3.534,00 3.372,00 3.184,00 3.155,00 2.738,00 2.794,00 6.390,00 6.584,00 6.823,00 7.097,00 6.736,00 6.382,00 6.233,00 7.139,00 6.020,00 4.521,00 4.750,00 5.278,00 5.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -9.9% 111.64% -2.86% -1.16% 4.8% 5.9% 0.92% 15.23% -2% -56.28% -2.95% -3.5% -3.86% 5.36% 5.55% 2.39% -12.69% 18.59% 33.16% -4.82% -10% 5.48%
Marża EBITDA / Sprzedaż 25,81% 22,06% 16,53% 20,99% 18,35% 17,24% 16,28% 17,23% 14,20% 13,65% 21,53% 20,39% 22,13% 24,01% 27,57% 29,37% 35,66% 36,35% 34,38% 33,47% 28,54% 30,62% 31,11% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 1.645,00 3.687,00 1.956,00 1.912,00 428,00 1.957,00 2.060,00 1.975,00 1.611,00 1.478,00 4.289,00 4.448,00 4.805,00 5.792,00 6.192,00 5.252,00 4.634,00 5.351,00 4.270,00 2.846,00 3.144,00 3.582,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -55.38% 88.5% 2.3% 346.73% -78.13% -5% 4.3% 22.59% 9% -65.54% -3.57% -7.43% -17.04% -6.46% 17.9% 13.34% -13.4% 25.32% 50.04% -9.48% -12.23% 12.82%
Marża EBIT / Sprzedaż 6,56% 11,33% 9,53% 11,49% 2,22% 10,01% 10,53% 10,78% 8,36% 7,22% 14,45% 13,78% 15,59% 19,60% 25,34% 24,17% 26,51% 27,25% 24,39% 21,07% 18,89% 20,78% 19,74% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 742,00 2.541,00 1.435,00 1.394,00 171,00 1.417,00 1.463,00 1.411,00 1.086,00 292,00 1.879,00 2.034,00 2.212,00 2.150,00 2.180,00 2.285,00 2.102,00 2.969,00 3.182,00 1.253,00 3.144,00 3.582,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 742,00 2.541,00 1.435,00 1.394,00 171,00 1.417,00 1.463,00 1.411,00 1.086,00 3.337,00 1.879,00 2.034,00 2.212,00 4.129,00 3.430,00 7.169,00 2.675,00 2.969,00 3.182,00 1.253,00 1.312,00 1.270,00 1.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 0,70 2,40 1,36 1,32 1,48 1,34 1,38 1,33 1,03 0,90 1,77 1,92 2,09 2,03 2,06 2,16 1,99 2,43 1,74 1,18 1,24 1,20 1,40 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -70.83% 76.47% 3.03% -10.81% 10.45% -2.9% 3.76% 29.13% 14.44% -49.15% -7.81% -8.13% 2.96% -1.46% -4.63% 8.54% -18.11% 39.66% 47.46% -4.84% 3.33% -14.29%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 1,87 1,18 4,61 0,54 0,37 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 0,70 2,40 1,36 1,32 0,16 1,34 1,38 1,33 1,03 3,15 1,77 1,92 2,09 3,90 3,24 6,77 2,53 2,80 3,01 1,18 1,24 1,20 1,40 1,33 1,21 1,10 0,96 0,96 0,87 0,77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,0000 1,5850 1,4370 2,0136 1,4750 1,4270 1,3820 1,3330 1,0260 0,7600 1,5000 0,0000 0,6060 1,0170 1,0280 1,5930 1,5310 1,2700 1,1334 0,7382 0,7030 0,6825 0,6500 0,5889 0,5288 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% -36.91% 10.3% -28.64% 36.52% 3.36% 3.26% 3.68% 29.92% 35% -49.33% -100% -40.41% -1.07% -35.47% 4.05% 20.55% 12.05% 53.54% 5.01% 3% 5% 10.38% 11.37%
Pay-out 142,69% 66,04% 106,02% 152,93% 100,00% 106,62% 100,01% 100,02% 100,03% 84,44% 84,52% 0,00% 29,01% 50,10% 49,90% 73,81% 77,11% 52,26% 65,14% 62,38% 56,73% 56,90% 46,53% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                   13,7950           4,3040 0,1500 0,5200 1,2660 0,0200                            
Łączna dywidenda 1,0000 1,5850 1,4370 2,0136 1,4750 1,4270 1,3820 1,3330 1,0260 14,5550 1,5000 0,0000 0,6060 1,0170 1,0280 5,8970 1,6810 1,7900 2,3994 0,7582 0,7030 0,6825 0,6500 0,5889 0,5288                  
                                                                   
Uwagi                                                                    
                                                                   
Wartość księgowa na akcję 6,63 5,25 5,08 6,91 7,26 8,54 8,59 8,46 8,53 8,10 19,38 19,51 18,22 16,79 13,44 16,13 11,32 10,66 10,95 8,24 8,31 7,60 8,18                      
% 26.29% 3.35% -26.48% -4.82% -14.99% -0.58% 1.54% -0.82% 5.31% -58.2% -0.67% 7.08% 8.52% 24.93% -16.68% 42.49% 6.19% -2.65% 32.89% -0.84% 9.34% -7.09%                      
Dług netto 10.405,00 10.900,00 8.806,00 6.899,00 6.377,00 5.770,00 4.985,00 4.938,00 4.323,00 5.420,00 4.286,00 8.778,00 11.002,00 15.336,00 18.562,00 14.003,00 20.834,00 19.840,00 18.281,00 18.698,00 17.250,00 22.747,00 25.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -4.54% 23.78% 27.64% 8.19% 10.52% 15.75% 0.95% 14.23% -20.24% 26.46% -51.17% -20.21% -28.26% -17.38% 32.56% -32.79% 5.01% 8.53% -2.23% 8.39% -24.17% -9.04%
Dług netto / EBITDA 1,61 1,52 2,60 1,98 1,80 1,71 1,57 1,57 1,58 1,94 0,67 1,33 1,61 2,16 2,76 2,19 3,34 2,78 3,04 4,14 3,63 4,31 5,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,22 6,52 3,36 2,34 2,00 2,38 2,04 1,65 1,63 1,46 0,94 1,67 1,88 2,60 3,74 2,63 4,54 4,13 4,02 9,29 5,49 6,35 7,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 1,80% 5,09% 3,59% 4,35% 0,53% 4,48% 4,71% 4,56% 3,71% 0,95% 3,33% 3,46% 3,77% 3,44% 3,64% 3,90% 3,59% 5,49% 5,75% 2,66% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 10,57% 45,70% 26,67% 19,06% 2,22% 15,68% 16,08% 15,76% 12,02% 3,40% 9,16% 9,85% 11,47% 12,09% 15,32% 13,38% 17,53% 26,30% 27,45% 14,36% 35,72% 44,54% 36,68% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 9,34% 22,13% 13,63% 13,31% 3,01% 13,09% 14,49% 14,08% 12,06% 10,56% 13,81% 12,66% 13,47% 15,04% 16,50% 15,11% 12,21% 14,96% 12,34% 8,67% 12,07% 11,63% 9,43% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 4.697,00 1.672,00 2.621,00 2.951,00 3.181,00 2.420,00 2.438,00 2.995,00 2.656,00 3.714,00 4.551,00 5.247,00 5.838,00 5.905,00 4.967,00 5.329,00 4.584,00 4.805,00 4.547,00 2.013,00 3.144,00 3.582,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
% 180.92% -36.21% -11.18% -7.23% 31.45% -0.74% -18.6% 12.76% -28.49% -18.39% -13.26% -10.12% -1.13% 18.88% -6.79% 16.25% -4.6% 5.67% 125.88% -35.97% -12.23% 12.82%              
Przepływy pieniężne z inwestycji 3.196,00 -8.156,00 -3.073,00 -1.726,00 -1.951,00 -1.627,00 -1.115,00 -2.317,00 -773,00 7.355,00 -1.624,00 -1.962,00 296,00 -758,00 -1.857,00 3.166,00 -3.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 139.19% -165.41% -78.04% 11.53% -19.91% -45.92% 51.88% -199.74% -110.51% 552.89% 17.23% -762.84% 139.05% 59.18% -158.65% 182.21%
Finansowanie przepływów pieniężnych -6.658,00 6.652,00 752,00 -1.045,00 -1.251,00 -948,00 -1.342,00 -606,00 -2.185,00 -14.558,00 -273,00 -4.130,00 -5.121,00 -5.355,00 -6.332,00 -4.824,00 -492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -200.09% 784.57% 171.96% 16.47% -31.96% 29.36% -121.45% 72.27% 84.99% -5232.6% 93.39% 19.35% 4.37% 15.43% -31.26% -880.49%
Zmienność kursu walutowego                   -8,00 -305,00 43,00 -68,00 191,00 249,00 -87,00 -11,00                                  
Przepływy pieniężne netto 1.235,00 168,00 300,00 180,00 -21,00 -155,00 -19,00 72,00 -302,00 -3.497,00 2.349,00 -802,00 945,00 -17,00 -2.973,00 3.584,00 230,00 4.805,00 4.547,00 2.013,00 3.144,00 3.582,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 635.12% -44% 66.67% 957.14% 86.45% -715.79% -126.39% 123.84% 91.36% -248.87% 392.89% -184.87% 5658.82% 99.43% -182.95% 1458.26% -95.21% 5.67% 125.88% -35.97% -12.23% 12.82%
CFE-CFI-PID 7.893,00 -6.484,00 -452,00 1.225,00 1.230,00 793,00 1.323,00 678,00 1.883,00 11.069,00 2.927,00 3.285,00 6.134,00 5.147,00 3.110,00 8.495,00 733,00                                  
Wypłaty dywidend 1.707,00 1.536,00 2.141,00 1.572,00 1.520,00 1.472,00 1.415,00 1.089,00 805,00 16.686,00 539,00 1.231,00 1.693,00 1.658,00 6.705,00 2.089,00 2.561,00 1.344,62 1.199,99 781,57 744,30 722,60 688,19 623,50 559,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   
Liczba akcji na koniec roku 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 1.058.752.117 954.807.623                
Cena maksymalna 21,51 21,06 23,77 26,26 25,57 21,39 22,89 21,20 20,72 31,69 23,68 17,84 24,36 24,20 30,00 37,82 41,00 36,44 22,83 17,35 15,50 18,03 20,45 24,54 25,57 25,96 20,19 14,09 10,65 12,17 10,28 5,74 4,51 3,89
Cena minimalna 14,16 14,07 17,28 14,77 19,72 16,33 17,73 14,69 15,47 13,60 15,86 11,30 14,86 16,50 13,80 18,01 34,57 21,68 16,30 13,98 10,00 8,70 15,51 17,23 17,62 15,66 12,71 9,57 7,38 7,66 5,52 3,76 3,10 2,66
                                                                   
Maksymalny PER 8,96 15,54 18,05 17,80 19,11 15,48 17,18 20,67 23,02 17,86 12,33 8,54 12,00 11,75 13,90 19,05 16,87 20,94 19,29 14,00 12,92 12,91 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 7,43 12,96 15,59 13,91 16,92 13,65 15,24 17,49 20,11 12,76 10,29 6,97 9,66 9,88 10,15 14,06 15,55 16,70 16,53 12,64 10,63 9,57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 5,90 10,38 13,12 10,01 14,73 11,82 13,30 14,32 17,19 7,66 8,26 5,41 7,32 8,01 6,39 9,07 14,23 12,46 13,77 11,28 8,34 6,23 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 11,19% 10,21% 11,65% 9,99% 7,24% 8,46% 7,52% 6,98% 4,91% 11,03% 0,00% 5,36% 6,84% 6,23% 11,54% 8,50% 3,67% 5,23% 4,53% 5,03% 6,83% 7,47% 3,80% 3,07% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 9,28% 8,52% 10,06% 7,80% 6,41% 7,46% 6,67% 5,91% 4,29% 7,88% 0,00% 4,38% 5,51% 5,24% 8,43% 6,27% 3,39% 4,17% 3,88% 4,54% 5,61% 5,54% 3,34% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00%            
RD% mínima 7,37% 6,82% 8,47% 5,62% 5,58% 6,46% 5,82% 4,84% 3,67% 4,73% 0,00% 3,40% 4,17% 4,25% 5,31% 4,05% 3,10% 3,11% 3,23% 4,05% 4,40% 3,61% 2,88% 2,15% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 4,10 4,14 3,44 3,62 3,00 2,49 2,71 2,48 2,56 1,64 1,21 0,98 1,45 1,80 1,86 3,34 3,84 3,33 2,77 2,09 2,04 2,21 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 3,40 3,46 2,97 2,83 2,65 2,20 2,40 2,10 2,23 1,17 1,01 0,80 1,17 1,51 1,36 2,47 3,54 2,65 2,37 1,88 1,68 1,63 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
Cena / minimalna wartość księgowa 2,70 2,77 2,50 2,03 2,31 1,90 2,10 1,72 1,91 0,70 0,81 0,62 0,89 1,23 0,86 1,59 3,24 1,98 1,98 1,68 1,32 1,06 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 4,69 9,17 9,18 9,67 9,74 8,68 9,25 9,78 9,79 5,92 5,14 4,38 5,80 6,56 7,17 9,77 8,86 9,45 9,48 7,50 7,42 8,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 4,15 8,08 8,20 7,95 8,82 7,84 8,38 8,52 8,80 4,42 4,51 3,87 5,09 5,95 5,83 8,08 8,38 8,15 8,72 7,12 6,87 7,83 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
EV / EBITDA minimalna 3,61 6,99 7,21 6,23 7,90 7,00 7,51 7,26 7,80 2,92 3,88 3,37 4,38 5,35 4,48 6,40 7,91 6,85 7,95 6,75 6,32 6,84 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

4T2019: BPA ordinario 1,47 euros (+3%). BPA total 0,16 euros (-88% porque ha valorado contablemente a 0 sus centrales de generación tradicionales). Ingresos =. Costes fijos de explotación +3%. EBITDA +6%. Producción de electricidad -17% (gran parte por la caída de las centrales de carbón, y también por la bajada de la hidroeléctrica). Ventas de electricidad -0,2%. Capacidad instalada de generación de electricidad +3%. Clientes de electricidad -1%. Clientes de gas +3%. Ventas de gas -4%. La deuda neta ha aumentado el 11%, hasta 6.377 millones de euros (principalmente por el cambio en la forma de contabilizar los alquileres). El ratio deuda neta / EBITDA sube un poco hasta las 1,7 veces, aunque sigue siendo un nivel relativamente bajo, y prudente. 2019 ha sido un buen año para Endesa, porque sin tener en cuenta el deterioro de las centrales de carbón (que no supone salida de dinero de la caja, y en realidad es una forma de acelerar sus planes) estos resultados son un poco mejores de lo que estaba previsto. El dividendo de 2019 va a ser de 1,475 euros, un 3% más de lo que estaba previsto.

 

 

3T2019: BPA ordinario 1,16 euros (+3%). El BPA total es de 0,17 euros (-85%) porque ha hecho una amortización de las centrales de carbón (valorándolas a 0) similar a la que hizo Naturgy el año pasado, y que no afecta ni a la caja ni a los dividendos. Este apunte contable en las centrales de carbón lo ha hecho para facilitar y potenciar sus sustitución por instalaciones renovables. De momento las centrales de carbón siguen funcionando y generando ingresos, igual que antes de realizar este apunte contable, aunque están dando pérdidas y Endesa espera que las sigan dando hasta que las cierre. Ingresos -4%. Costes fijos de explotación +1%. EBITDA +4%. Generación de electricidad -16% (gran parte por la caída de producción de las centrales de carbón). Capacidad instalada de generación de electricidad +1%. Ventas de electricidad (Gwh) -2%. Ventas de gas -10%. Clientes de electricidad -1%. Clientes de gas -2%. La deuda neta es de 7.225 millones de euros, el 25% más que al final de 2018, pero sigue siendo una deuda relativamente baja porque el ratio deuda neta / EBITDA es de 2 veces. La deuda sube principalmente porque ha invertido 1.440 millones de euros, que es el 90% más que en los 9 primeros meses de 2018. Estos resultados de Endesa son buenos, y lo que ha hecho con las centrales de carbón es un primer paso para hacer la transición hacia las energías renovables más rápido de lo que estaba previsto, y con ello mejorar su capacidad de crecer en el futuro.

 

2T2019: BPA 0,73 euros (+3%). Ingresos -1%. Costes de explotación -2%. EBITDA -5%. A pesar de caer un poco los ingresos han subido los beneficios porque ha aumentado el margen de beneficios por el menor consumo de combustibles (por la menor producción con carbón), y la reducción de los gastos fijos que está consiguiendo Endesa. También ayuda un poco la integración de la empresa de Ceuta, que compró hace unos pocos meses. La deuda neta sube el 18% desde el final de 2018, hasta 6.795 millones de euros. Las inversiones de crecimiento las está realizando principalmente en el aumento de la capacidad eólica y solar, y en el aumento y la mejora de la red de distribución. Producción de electricidad -13%. Capacidad de generación +0,2%. Ventas de electricidad -3%. Clientes de electricidad -0,4%. Ventas de gas -9%. Clientes de gas +2%. Estos resultados de Endesa en 2019 están siendo correctos, y hacen muy probable que el dividendo de 2019 suba a 1,57 euros.

 

1T2019: BPA 0,34 euros (-2%). Ingresos -2%. Costes de explotación -2%. EBITDA +6%. Generación de electricidad -8%. Capacidad instalada de generación de electricidad +0,2%. Ventas de electricidad -5,2%. Clientes de electricidad -0,2%. Ventas de gas -10,6%. Clientes de gas +0,9%. Aunque han bajado las ventas de electricidad y gas, Endesa ha bajado sus costes y eso es lo que hace que a pesar de que bajen los ingresos suba el EBITDA. Y el BPA cae un poco a pesar de que suba el EBITDA por unas provisiones para reducir plantilla (que supondrán una bajada de costes en el futuro, lógicamente). La deuda neta sube un 14% en el último año, hasta 6.897 millones de euros. Esta subida de la deuda se debe a las inversiones que ha hecho Endesa en el último año, como la compra de la comercializadora en Ceuta, y las instalaciones de energías renovables y redes que está construyendo. El ratio deuda neta / EBITDA es de 1,9 veces, que es bajo para una eléctrica, y el coste medio de la deuda sigue bajando, y ya es del 1,8%. Este primer trimestre ha sido un poco flojo, pero Endesa mantiene su objetivo de tener en 2019 un BPA y un dividendo de 1,57 euros (payout del 100%).

 

2018

 

4T2018: BPA 1,34 euros (-3%). Ingresos +1%. Costes de explotación +1,6%. EBITDA +2%. Generación de electricidad -5,7%. Capacidad instalada de generación de electricidad -0,1% (ha cerrado un poco de carbón y sigue creciendo en renovables). Ventas de electricidad -7,1%. Clientes de electricidad -0,9%. Energía distribuida -0,8%. Kilómetros de redes +0,6%. Ventas de gas +8,6%. Clientes de gas +2,8%. El margen de beneficios ha aumentado por el menor coste de las compras de energía y de combustibles. La deuda neta crece el 16% desde el final de 2017 hasta 5.770 millones de euros, pero el ratio deuda neta / EBITDA sigue muy bajo, en 1,6 veces. El coste medio de la deuda baja al 1,9% desde el 2,1% de 2017, que ya era muy bajo. La compra más importante de 2018 ha sido la de una empresa de comercialización y distribución de electricidad en Ceuta por 85 millones de euros. 2018 ha sido un mejor de lo que había previsto la propia Endesa. El dividendo de 2018 es de 1,427 euros, un 3% más que en 2017, y es algo superior al BPA de 1,34 porque haciendo algunos ajustes con elementos “no habituales” Endesa calcula un BPA ajustado de 1,43 euros, que es lo que paga como dividendo (payout del 100%).

 

3T2018: BPA 1,13 euros (+10%). Ingresos +3,6%. Costes de explotación +2,7% (los costes fijos sólo aumentan el 1,2%, por las mejoras de eficiencia que está consiguiendo Endesa). EBITDA +9,5%. Electricidad generada -4,6%. Capacidad instalada de generación de electricidad +0,4%. Ventas de electricidad -6,1%. Clientes de electricidad -0,9%. Ventas de gas +4,2%. Clientes de gas +2,2%. Las mejores condiciones de lluvia y viento han aumentado la producción hidráulica y eólica, y por tanto han reducido las compras de combustibles, aumentando todo ello el margen de beneficios. En 2017 tuvo un cobro “no habitual”, por recuperación de importes pagados de más por el Bono Social en 2015 y 2016, por lo que sin este efecto el BPA de 2018 crecería algo más. La evolución de los costes fijos es incluso algo mejor de lo que parece porque sin algunos costes no habituales los costes de personal se reducen, así que la tendencia para los próximos será ligeramente a la baja. Sigue con los trámites burocráticos y los trabajos de construcción para ir aumentando su capacidad eólica en los próximos trimestres. La deuda neta queda en 6.640 millones de euros, el 33% más que al final de 2017, con lo que el ratio deuda neta / EBITDA sube a 1,9 veces (aún bastante inferior al del resto de eléctricas).

 

 

2T2018: BPA 0,71 euros (+15%). Ingresos -1%. Costes de explotación -2,4%. EBITDA +12%. Siguen favoreciendo mucho las condiciones de viento y agua (generación hidroeléctrica y eólica), que están ahorrando bastante consumo de combustibles (carbón y gas). Por eso mejoran mucho el BPA y el EBITDA a la vez que bajan los ingresos. Electricidad generada -7,5%. Capacidad instalada de generación de electricidad +0,4%. Clientes de electricidad -0,4%. Ventas de electricidad -6%. Clientes de gas +0,1%. Ventas de gas +8%. La deuda neta es un 20% superior a la del final de 2017, quedando en 5.956 millones de euros. Ha hecho inversiones por 485 millones de euros, el 47% más que en el primer semestre de 2017. Ha comprado una empresa de instalaciones renovables (Gestinver) por 170 millones de euros, y probablemente en el tercer trimestre cierre la compra de una empresa de comercialización en Ceuta con 30.000 clientes por 83 millones de euros. Acaba de poner en marcha una instalación piloto de almacenamiento de electricidad a gran escala, para hacer más eficientes las instalaciones renovables. Los resultados de Endesa siguen siendo muy buenos (ya se sabía que no iba a mantener el crecimiento del 47% del primer trimestres, por las razones que expliqué el trimestre pasado). En este momento creo que Endesa lleva camino de aumentar su BPA alrededor de un 5%-10% en 2018.

 

1T2018: BPA 0,35 euros (+47%). 2018 ha empezado muy bien para Endesa y probablemente va a ser un buen año, pero hay que tener en cuenta que el primer trimestre de 2017 fue especialmente malo (el BPA cayó el 26%), por lo que no es esperable que el BPA en todo 2018 se acerque siquiera al crecimiento del 47% de este primer trimestre. Ingresos -1%. EBITDA +25%. Producción de electricidad -2,5%. Capacidad instalada de generación -0,1%. Ventas de electricidad -0,7%. Clientes de electricidad -0,5%. Ventas de gas +3,9%. Clientes de gas +1,1%. Le ha mejorado mucho el margen de beneficios por el menor consumo de combustibles y por la bajada del precio de electricidad en los mercados mayoristas (que ha comprado para vender a sus clientes) que han supuesto las mejores condiciones de viento e hidraulicidad. Además de eso, los costes fijos se han mantenido estables (con la inflación subiendo) porque sigue mejorando la eficiencia. Los costes de explotación totales bajan el 4,5% (por el menor consumo de combustibles y el menor precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ya he comentado). La demanda de electricidad en España está aumentando el 2% en 2018, y la de gas el 6,5%. La deuda neta es de 6.047 millones de euros, el 21% más que al final de 2017, pero sigue siendo una deuda baja (ratio deuda neta / EBITDA de 1,6 veces). El coste medio de la deuda es bajísimo, quedando en el 2,1% desde el 2,4% en que estaba hace un año. Ha invertido 165 millones, el 26% más que en el primer trimestre de 2017.

 

2017

 

4T2017: BPA 1,38 euros (+3,7%). Ingresos +6%. Costes de explotación +6,5%. EBITDA +3%. Generación de electricidad +13%. Capacidad instalada -0,1%. Ventas de electricidad +3,2%. Clientes de electridad -1,5%. Ventas de gas +2,2%. Clientes de gas +1,4%. La compra de ENEL Green Power España en 2016 ya está siendo muy positiva. La deuda neta sube el 1% hasta 4.985 millones de euros, que suponen un ratio deuda neta / EBITDA de 1,4 veces, bastante bajo. El dividendo sube a 1,382 euros, el 3,7% más que en 2016. Endesa lo ha hecho aún mejor de lo que parece en 2017, porque las condiciones de hidraulicidad y viento han sido bastante peores de lo habitual. Endesa está creciendo a través de pequeñas compras e instalación de nuevas plantas de generación (además de redes), teniendo cada vez mayor peso en las energías renovables. También sigue reduciendo sus costes fijos, y esta es otra de las razones de su crecimiento.

 

3T2017: BPA 1,02 euros (-17%) . Ingresos +5%. EBITDA -11%. Le sigue perjudicando el mayor coste de la electricidad, al generarse menos electricidad con lluvia y viento, y más con combustibles fósiles. Las condiciones de lluvia y viento en 2017 están siendo especialmente malas, por lo que lo lógico es que en 2018 mejoren. Producción de electricidad +15,5%. Ventas de electricidad +2,5%. Clientes de electricidad -1%. Ventas de gas +4,7%. Clientes de gas +0,9%. Capacidad instalada de generación de electricidad -0,2%. La deuda neta sube el 16,5% desde el final de 2016 hasta 5.753 millones de euros, pero sigue siendo una deuda baja para Endesa. Esta subida de la deuda neta se debe al calendario de pagos de los dividendos, y bajará en el próximo trimestre. En 2017 espera pagar un dividendo de al menos 1,32 euros.

 

2T2017: BPA 0,62 euros (-18%). Este -18% es una caída fuerte, pero inferior al -26% del primer trimestre. En 2017 el BPA de Endesa va a caer, porque las condiciones de 2016 fueron especialmente buenas, pero probablemente a final de 2017 la caída sea inferior que ahora, porque en la primera parte de 2017 ha sucedido lo contrario, que las condiciones han sido especialmente malas (por las malas condiciones de viento y lluvia, y la subida del precio del petróleo). Ingresos +11%. Costes de explotación +14%. EBITDA -14%. Esta subida de ingresos y bajada de EBITDA se debe a esas malas condiciones de viento y lluvia, y subida del precio del petróleo. La deuda neta sube un 14% desde el final de 2016 hasta 5.614 millones de euros, pero sigue siendo muy baja. Producción de electricidad +24%. Capacidad instalada =. Ventas de electricidad +3,2%. Clientes de electricidad -0,7%. Ventas de gas +7,5%. Clientes de gas +3,2%.

 

1T2017: BPA 0,24 euros (-26%). Las condiciones del mercado eléctrico español fueron especialmente buenas para Endesa (por el bajo conste del petróleo y el gas, y las buenas condiciones de viento y lluvia), y por eso no es raro ni preocupante que en 2017 no se repitan esas buenas condiciones de 2016. Y por otro lado, esas mismas condiciones en este primer trimestre de 2017 han sido especialmente malas, por lo que el resultado a final de 2017 muy probablemente será mejor que en este primer trimestre. Ingresos +10%. EBITDA -12%. Suben los ingresos por la subida de los precios del petróleo y el gas, pero eso mismo hace caer el margen de beneficios, y por tanto hace caer el EBITDA. Las ventas de gas han crecido un 9%. La deuda neta sube el 11% hasta 5.495 millones de euros, pero sigue siendo baja. Generación de electricidad +24%. Capacidad instalada de generación de electricidad =. Ventas de electricidad -0,2%. Clientes de electricidad -0,8%. Clientes de gas +0,6%. Endesa confirma que espera pagar un dividendo de al menos 1,32 euros en 2017.

 

 

2016

 

4T2016: BPA 1,33 euros (+30%). 2016 ha sido especialmente bueno para Endesa por el bajo coste de la energía (petróleo y gas), además de las buenas condiciones de lluvia y viento. Lo esperable es que en próximos años el coste de la energía no sea tan bajo, y que el crecimiento de los beneficios de Endesa sea bastante más bajo que este 30% de 2016 (como alrededor del 5%, aproximadamente, en los próximos años). Ingresos -6,5%. Costes de explotación -8,9%. EBITDA +13%. Flujo de efectivo de explotación +13%. La bajada de ingresos y subida del EBITDA refleja la bajada del precio de la electricidad, pero la bajada aún mayor del coste de producirla, que es lo que ha beneficiado especialmente a Endesa en 2016. Generación de electricidad -4,4%. Ventas de electricidad +0,6%. Capacidad instalada +7,2% (por la compra de ENEL Green Power España que ahora comento). Clientes de electricidad -0,9%. Clientes de gas +5,3%. Ventas de gas +9%. En 2016 ha comprado el 60% que aún no tenía de la sociedad de renovables que tenía junto con ENEL (ENEL Green Power España), con lo que pasa a tener el 100%. Creo que es una buena compra, por el precio (1.207 millones de euros, que es 1,2 veces el valor contable, creo que es correcto, ni caro ni barato), y porque le va a permitir crecer más de lo que parece que espera la mayoría del mercado en la actualidad. La deuda neta sube el 14% hasta 4.938 millones de euros, pero aún así sigue siendo muy baja (ratio deuda neta / EBITDA de 1,4 veces), y más teniendo en cuenta que esto incluye el pago de ENEL Green Power España, y el resto de inversiones de crecimiento, más pequeñas, que hecho. Como había dicho, Endesa pagará en 2016 un dividendo de 1,333 euros (+30%), un pay-out del 100%. La previsión de dividendo de Endesa para 2017 es pagar como mínimo 1,32 euros, pero también un pay-out del 100%, por lo que si suben los dividendos, subirá el dividendo en el mismo porcentaje.

 

3T2016: BPA 1,23 euros (+8%). Ingresos -9% (caen por los bajos precios de los combustibles, pero eso es bueno para Endesa, como ahora explico). Costes de explotación -10%. EBITDA +4,3% (bajan más los gastos que los ingresos, aumentando el margen de beneficios). La producción de electricidad baja el 10%, las ventas de electricidad suben el 1,2%, y los clientes de electricidad se reducen el 0,8%. La capacidad instalada sube mucho, el 7,4%, por la compra del 60% de Enel Green Power. Las ventas de gas suben el 5,7%, y los clientes de gas aumentan el 4,6%. La deuda neta sube el 15% hasta 4.964 millones de euros. Es una subida muy pequeña, de algo más de 600 millones de euros, porque incluye ya el pago de 1.200 millones de euros por el 60% que acaba de comprar de Enel Green Power. El flujo de efectivo de explotación ha aumentado un 51%. El coste medio de la deuda es muy bajo, de sólo el 2,6%. Hace un año era del 2,8%. En 2016 Endesa se está viendo beneficiada por varios efectos que no se repetirán, probablemente, en los próximos años, como el precio bajo de los combustibles, la alta hidraulicidad y producción eólica, y la recuperación de algunos impuestos que le fueron cobrados indebidamente en el pasado. Gracias a todo ello, en 2016 va a superar, muy probablemente, el objetivo de BPA y dividendo (pay-out del 100%) de 1,30 euros, aunque en 2017 se espera que el BPA y el dividendo sean de alrededor de 1,10 euros, que es una muy buena cifra. 

 

2T2016: BPA 0,75 euros (-8,5%). Sin tener en cuenta el cobro extraordinario que tuvo en 2015, el BPA sube el 7,9%, porque le han mejorado los márgenes de beneficios. Ingresos -10,8%. Costes de explotación -11,4%. EBITDA -3,5% (baja menos que los ingresos, porque la caída del precio de los combustibles le ha mejorado el margen de beneficios. La demanda eléctrica en España ha sido muy similar a la del primer semestre de 2015. La producción de electricidad cae el 17%, sobre todo por el menor uso de las centrales de carbón y de gas por la mayor producción hidráulica y eólica. Ya en el tercer trimestre de 2016 Endesa ha comprado a ENEL el 60% de la filial de renovables en España, con lo que pasa a tener el 100%, y a beneficiarse de una mayor producción eólica que hasta ahora. El precio de compra de de ese 60% de la filial de renovables es bueno, ya que ha comprado por debajo del valor contable. Creo que es una buena compra, además de por el precio porque el futuro son las renovables y al integrar el 100% conseguirá reducir los costes y mejorar sus márgenes de beneficios. La demanda de gas en España ha caído el 1,4%. Los clientes de electricidad se reducen el 0,8% y los de gas aumentan el 3%. La deuda neta baja un 13,5% desde el final de 2015, hasta 3.741 millones de euros. Tras la compra de la filial de renovables la deuda seguirá siendo baja, con un ratio deuda neta / EBITDA de 1,7 veces.

 

1T2016: BPA -21%. Ingresos -11%. Costes de explotación -8,5%. EBITDA -16%. Sin tener en cuenta un cobro no habitual que tuvo en el primer trimestre de 2015 el BPA aumentaría un 10%, porque el negocio ordinario de Endesa ha tenido un buen crecimiento en este primer trimestre de 2016. La deuda neta aumenta un poco hasta 4.482 millones de euros (+3,7%), pero sigue siendo bastante baja. La producción de electricidad cae el 15% (fundamentalmente por el carbón y el gas), y la capacidad instalada se reduce el 3%.

 

La situación de Endesa actualmente es bastante especial, muy diferente al caso tipico de una eléctrica tradicional. Al quedarse sólo con el negocio de España y Portugal, y haber un exceso de capacidad de generación de electricidad muy importante en estos países, sus necesidades de inversión van a ser muy bajas en los próximos años.

Por eso se ha puesto como objetivo tener un pay-out del 100% (lo típico en una eléctrica es el 50%, aproximadamente). Según la última previsión de Endesa (junio de 2015) el beneficio neto en 2016 podría llegar a los 1.200 millones, con lo que el dividendo de 2016 podría ser de hasta 1,13 euros.

 

2015

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA =. Sin tener en cuenta lo que aportó el negocio de Latinoamérica en 1T 2014 la subida del BPA es del 41%. Ingresos -0,8%. Costes de explotación -4%. EBITDA +11,5%. La deuda neta baja un 6% desde el final de 2014.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: BPA +1,5% (ya descontados los efectos extraordinarios). Sin tener en cuenta lo que aportó el negocio de Latinoamérica en 1T 2014 la subida del BPA es del 30% (igualmente sin efectos extraordinarios, por las menores amortizaciones al alargar la vida útil de las centrales nucleares y de ciclo combinado, y las ventas de CO2). Ingresos +0,3%. Costes de explotación -3,3%. EBITDA +16%. La deuda neta es un 8% inferior a la del final de 2014. El negocio de Endesa va bastante bien, y está reduciendo la nueva deuda a un buen ritmo. El valor contable por acción es de 8,52 euros.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA +4%. Sin tener en cuenta lo que aportó el negocio de Latinoamérica en 1T 2014 la subida del BPA es del 36% (por menores amortizaciones al alargar la vida útil de las centras nucleares y de ciclo combinado, y mejores resultados en la venta de derechos de CO2). Ingresos (=). EBITDA +5%. La deuda neta baja un 5% desde el final de 2014. El valor contable por acción sube a 8,52 euros.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.