Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Elecnor

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Przemysłowcy.

Ticker ENO
Cena 20,65
Liczba akcji 87.000.000
Kapitalizacja 1.796.550.000
Wartość księgowa na akcję 10,42
Cena / wartość księgowa 1,98
EV / EBITDA 15,92
  2023
BPA 1,27
PER 16,26
DPA 0,4500
RPD 2,18%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 10,78% 7,36% 9,44% #¡DIV/0!
EBITDA -6,38% -2,60% -6,61% #¡DIV/0!
EBIT -4,42% -1,54% 5,99% #¡DIV/0!
BPA ordinario 8,27% 7,56% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 7,93% 6,77% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 12,27% 7,22% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1,78% 17,02% 8,85% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 11,77 12,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD media 3,28% 3,02% 2,43% 1,62%
Cena / średnia wartość księgowa 1,56 1,68 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 7,47 8,77 9,45 #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 9,43 11,66 13,15 #¡DIV/0!
ROA Średnia 2,77% 2,30% 2,99% #¡DIV/0!
ROE Średnia 13,05% 13,42% 17,85% #¡DIV/0!
ROCE Średnia 14,07% 10,69% 11,58% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Przychody 3.792,91 3.613,67 3.122,42 2.455,95 2.453,73 2.273,06 2.316,79 2.035,14 1.881,14 1.723,73 1.864,17 1.930,71 1.871,51 1.762,50 1.677,89 1.911,35 1.650,23 1.068,32 781,40 657,79 624,12 652,60        
% 4.96% 15.73% 27.14% 0.09% 7.95% -1.89% 13.84% 8.19% 9.13% -7.53% -3.45% 3.16% 6.18% 5.04% -12.21% 15.82% 54.47% 36.72% 18.79% 5.39% -4.36%        
EBITDA 159,02 264,65 252,89 198,17 183,07 221,17 235,47 219,47 164,71 203,75 206,86 256,27 208,05 188,71 182,65 196,30 154,04 105,75 58,49 47,30 624,12 652,60 0,00 0,00 0,00 0,00
% -39.91% 4.65% 27.61% 8.25% -17.23% -6.07% 7.29% 33.25% -19.16% -1.5% -19.28% 23.18% 10.25% 3.32% -6.95% 27.43% 45.66% 80.8% 23.66% -92.42% -4.36%
Marża EBITDA / Sprzedaż 4,19% 7,32% 8,10% 8,07% 7,46% 9,73% 10,16% 10,78% 8,76% 11,82% 11,10% 13,27% 11,12% 10,71% 10,89% 10,27% 9,33% 9,90% 7,49% 7,19% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 121,15 212,74 178,68 146,57 239,68 151,86 181,75 166,73 124,43 134,84 141,54 194,93 146,28 134,86 137,10 151,19 118,87 78,20 39,71 36,41 37,81 26,66 0,00 0,00 0,00 0,00
% -43.05% 19.06% 21.91% -38.85% 57.83% -16.45% 9.01% 34% -7.72% -4.73% -27.39% 33.26% 8.47% -1.63% -9.32% 27.19% 52.01% 96.93% 9.06% -3.7% 41.82%
Marża EBIT / Sprzedaż 3,19% 5,89% 5,72% 5,97% 9,77% 6,68% 7,84% 8,19% 6,61% 7,82% 7,59% 10,10% 7,82% 7,65% 8,17% 7,91% 7,20% 7,32% 5,08% 5,53% 6,06% 4,09% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 62,71 102,81 85,88 78,30 126,38 74,26 71,23 68,46 65,66 58,54 53,29 87,59 115,09 126,64 97,13 93,59 73,55 54,85 47,29 32,90 25,92 23,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 110,06 102,81 85,88 78,30 126,38 74,26 71,23 68,46 65,66 58,54 53,29 87,59 115,09 126,64 97,13 93,59 73,55 54,85 47,29 32,90 25,92 23,15 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 1,27 1,18 0,99 0,90 0,88 0,85 0,82 0,79 0,75 0,67 0,61 1,01 1,32 1,20 1,12 1,04 0,82 0,61 0,53 0,37 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 7.63% 19.19% 10% 2.27% 3.53% 3.66% 3.8% 5.33% 11.94% 9.84% -39.6% -23.48% 10% 7.14% 7.69% 26.83% 34.43% 15.09% 43.24%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 1,27 1,18 0,99 0,90 1,45 0,85 0,82 0,79 0,75 0,67 0,61 1,01 1,32 1,46 1,12 1,04 0,82 0,61 0,53 0,37 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,4500 0,4200 0,3535 0,3319 0,3319 0,3073 0,2869 0,2758 0,2627 0,2502 0,2338 0,2598 0,2598 0,2437 0,2305 0,2170 0,1590 0,1325 0,1043 0,0907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 7.14% 18.81% 6.51% -0% 8.01% 7.11% 4.02% 4.99% 5% 7.01% -10.01% -0% 6.61% 5.73% 6.22% 36.48% 20% 27.04% 14.99%
Pay-out 35,43% 35,54% 35,81% 36,88% 37,72% 36,00% 35,04% 35,05% 34,81% 37,18% 38,17% 25,80% 19,64% 20,31% 20,65% 20,87% 19,46% 21,74% 19,85% 24,81% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                           0,0437     0,0450                  
Łączna dywidenda 0,4500 0,4200 0,3535 0,3319 0,3319 0,3073 0,2869 0,2758 0,2627 0,2502 0,2338 0,2598 0,2598 0,2874 0,2305 0,2170 0,2040 0,1325 0,1043 0,0907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 10,42 9,28 7,00 6,62 8,11 5,84 6,02 6,32 4,80 5,35 5,19 6,46 6,57 6,32 4,94 3,32 3,25 2,39 2,15 1,57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 12.28% 32.57% 5.74% -18.37% 38.87% -2.99% -4.75% 31.67% -10.28% 3.08% -19.66% -1.67% 3.96% 27.94% 48.8% 2.15% 35.98% 11.16% 36.94%
Dług netto 735,00 547,00 535,00 537,00 494,00 1.280,00 1.268,00 1.167,00 1.105,75 1.251,00 1.163,80 924,36 663,52 620,49 486,09 351,20 466,09 363,37 249,43 210,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 34.37% 2.24% -0.37% 8.7% -61.41% 0.95% 8.65% 5.54% -11.61% 7.49% 25.9% 39.31% 6.93% 27.65% 38.41% -24.65% 28.27% 45.68% 18.3%
Dług netto / EBITDA 4,62 2,07 2,12 2,71 2,70 5,79 5,38 5,32 6,71 6,14 5,63 3,61 3,19 3,29 2,66 1,79 3,03 3,44 4,26 4,46 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 3,57 2,41 2,59 2,77 2,14 6,79 29,68 5,89 4,67 -16,12 27,20 3,24 2,60 3,85 3,67 1,21 6,47 5,01 3,65 4,86 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 1,54% 2,89% 2,61% 2,57% 4,24% 1,96% 1,87% 1,75% 1,88% 1,66% 1,57% 2,41% 3,76% 4,49% 4,46% 4,84% 3,76% 3,40% 4,08% 4,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 6,92% 12,74% 14,10% 13,59% 17,91% 14,61% 13,59% 12,46% 15,72% 12,57% 11,81% 15,59% 20,14% 23,04% 22,60% 31,29% 25,14% 25,51% 24,40% 23,28% 21,08% 21,72% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 7,30% 15,41% 15,29% 12,89% 19,46% 7,16% 8,37% 7,77% 6,74% 6,54% 8,34% 12,76% 11,40% 11,06% 14,24% 21,59% 14,64% 12,43% 8,15% 10,06% 30,76% 25,02% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 206,00 226,87 206,19 193,99 230,77 188,58 42,72 198,06 236,92 -77,58 42,79 285,41 254,71 161,35 132,32 289,21 72,03 72,49 68,27 43,40 37,81 26,66 0,00 0,00 0,00 0,00
% -9.2% 10.03% 6.29% -15.94% 22.37% 341.43% -78.43% -16.4% 405.39% -281.3% -85.01% 12.05% 57.86% 21.94% -54.25% 301.51% -0.63% 6.18% 57.3% 14.78% 41.82%
Przepływy pieniężne z inwestycji -268,06 -128,46 -99,96 -209,60 -79,49 -26,10 -118,73 -146,19 -85,44 121,24 -317,11 -484,66 -163,68 -55,81 -177,21 -129,60 -113,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -108.67% -28.51% 52.31% -163.68% -204.56% 78.02% 18.78% -71.1% -170.47% 138.23% 34.57% -196.1% -193.28% 68.51% -36.74% -14.51%
Finansowanie przepływów pieniężnych 73,70 -113,91 -109,75 82,13 -119,56 -133,80 156,82 -71,51 -73,39 -29,11 -9,41 472,12 -69,62 -32,95 47,20 -80,18 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 164.7% -3.79% -233.63% 168.69% 10.64% -185.32% 319.3% 2.56% -152.11% -209.35% -101.99% 778.14% -111.29% -169.81% 158.87% -512.66%
Zmienność kursu walutowego                                                    
Przepływy pieniężne netto 11,65 -15,49 -3,52 66,51 31,72 28,68 80,81 -19,64 78,09 14,55 -283,74 272,86 21,42 72,58 2,31 79,44 -21,71 72,49 68,27 43,40 37,81 26,66 0,00 0,00 0,00 0,00
% 175.21% -340.06% -105.29% 109.68% 10.6% -64.51% 511.46% -125.15% 436.7% 105.13% -203.99% 1173.86% -70.49% 3041.99% -97.09% 465.91% -129.95% 6.18% 57.3% 14.78% 41.82%
CFE-CFI-PID -86,20 49,17 67,65 -47,81 94,06 65,09 -184,25 -44,07 59,34 -53,75 -357,24 -282,55 34,55 59,98 -83,50 119,79 -68,03                  
Wypłaty dywidend 37,08 31,01 34,67 33,83 43,15 35,45 26,76 24,03 22,43 22,24 28,49 26,42 29,18 19,98 22,62 22,91 16,73 11,93 9,39 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000            
Cena maksymalna 19,75 13,40 11,30 11,20 12,88 13,86 14,00 9,17 10,19 11,74 11,54 10,18 11,74 12,39 13,09 20,75 22,06 14,75 7,00 4,20 3,43 2,75 2,47 1,52 1,54 1,30
Cena minimalna 10,40 9,54 9,42 6,40 9,26 10,74 8,90 6,10 7,74 8,12 8,20 8,32 8,32 8,13 5,26 6,96 13,50 6,80 4,00 3,23 2,10 1,90 1,47 1,07 0,83 0,72
                                                   
Maksymalny PER 16,71 13,57 12,56 12,73 15,09 16,93 17,79 12,15 15,14 19,17 11,46 7,70 9,78 11,10 12,59 25,39 36,19 28,07 19,15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 12,76 11,62 11,51 10,00 12,97 15,02 14,55 10,12 13,32 16,21 9,80 6,99 8,36 9,19 8,82 16,95 29,17 20,51 15,04 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 8,80 9,66 10,47 7,27 10,85 13,12 11,31 8,08 11,50 13,26 8,14 6,29 6,93 7,28 5,06 8,52 22,15 12,94 10,94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 4,04% 3,71% 3,52% 5,19% 3,32% 2,67% 3,10% 4,31% 3,23% 2,88% 3,17% 3,12% 2,93% 2,84% 4,13% 2,28% 0,98% 1,53% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 3,08% 3,17% 3,23% 4,07% 2,85% 2,37% 2,53% 3,59% 2,84% 2,44% 2,71% 2,84% 2,50% 2,35% 2,89% 1,53% 0,79% 1,12% 1,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 2,13% 2,64% 2,94% 2,96% 2,39% 2,07% 1,97% 2,86% 2,46% 1,99% 2,25% 2,55% 2,08% 1,86% 1,66% 0,77% 0,60% 0,71% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,13 1,91 1,71 1,38 2,20 2,30 2,22 1,91 1,90 2,26 1,79 1,55 1,86 2,51 3,94 6,38 9,23 6,85 4,46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,62 1,64 1,56 1,09 1,89 2,04 1,81 1,59 1,68 1,91 1,53 1,41 1,59 2,08 2,76 4,26 7,44 5,00 3,50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,12 1,36 1,42 0,79 1,58 1,78 1,41 1,27 1,45 1,57 1,27 1,27 1,32 1,65 1,58 2,14 5,65 3,16 2,55 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 8,56 6,73 7,67 8,02 10,85 10,51 10,87 11,56 10,49 10,56 7,52 7,45 8,70 8,56 7,59 15,15 22,21 26,96 17,78 0,61 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 7,02 6,06 7,26 6,88 10,14 9,93 9,86 10,75 9,97 9,80 6,96 7,06 7,91 7,55 5,86 11,12 18,57 20,84 14,92 0,54 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA minimalna 5,49 5,40 6,85 5,74 9,43 9,35 8,85 9,94 9,44 9,04 6,39 6,67 7,12 6,53 4,12 7,09 14,93 14,73 12,07 0,47 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

3T2019: BPA ordinario 0,66 euros (+5%). Ventas +2%. Cartera de proyectos +0,6%. Ha ampliado su acuerdo con el fondo de pensiones holandés APG para crecer más en el negocio de Concesiones en los próximos años. Parece que últimamente Elecnor está buscando un mayor crecimiento que en años anteriores.

2T2019: BPA 0,43 euros (+5%). Ventas +1%. EBITDA +7%. Cartera de proyectos =. Ha entrado en el negocio de ingeniería de exploración y producción de gas y petróleo comprando el 30% de una empresa de Ecuador. No es una compra muy grande, pero puede ser el primer paso para aumentar de tamaño en este negocio en los próximos años.

1T2019: BPA 0,25 euros (+4%). Ventas +3%. Cartera de proyectos +4%. En 2019 Elecnor probablemente aumentará su BPA alrededor del 4% que lleva en este primer trimestre.

 

 

2018

 

3T2018: BPA 0,62 euros (+4%). Ventas +0,1%. Cartera de proyectos +3% (sobre el final de 2017). Muy probablemente ya cumplirá el objetivo de aumentar el BPA y el dividendo un 4% en 2018.

 

2T2018: BPA 0,41 euros (+4%). Ventas =. EBITDA -6% (por la caída del real brasileño respecto al euro). Cartera de proyectos +8%.

 

1T2018: BPA 0,24 euros (+4%). Ventas +2%. Cartera de proyectos +4%. Elecnor está cumpliendo sus previsiones, que siguen siendo que tanto el BPA como el dividendo crezcan alrededor de un 4% en 2018.

 

2017

 

3T2017: BPA 0,60 euros (+4%). Ventas +18%. La Cartera de Proyectos baja un 7,5% (en el segundo trimestre caía el 10%), por lo que se ha recuperado algo en estos 3 últimos meses. Probablemente el BPA de Elecnor en 2017 crezca más o menos el mismo 4% que lo ha hecho en los 3 trimestres anteriores. 

 

2T2017: BPA 0,39 euros (+4%). Ventas +18%. EBITDA +22%. Las ventas en España crecen el 1%, pero en el extranjero aumentan el 33%. El peor dato es que la Cartera de proyectos cae el 10%, algo más que en el primer trimestre, hasta 2.365 millones de euros. El 81% de la Cartera está fuera de España. En próximos trimestres habrá que prestar especial atención a la evolución de la Cartera de proyectos.

 

1T2017: BPA 0,23 euros (+4%). Ventas +14%. La subida del real brasileño respecto al euro ha ayudado a la mejora de los beneficios, cotizando ahora las divisas en un cambio más equilibrado que el que tenían el año pasado, con la fuerte caída que tuvo el real brasileño. Mejoran las 2 divisiones, Infraestructuras y Concesiones. El negocio en España continúa la mejoría que empezó a tener en 2016, tras varios años malos por la crisis. El peor dato es que la cartera de proyectos es un 5% inferior a la de hace un año, quedando en 2.413 millones de euros, pero creo que entra dentro de los altibajos habituales, y no tiene mayor importancia.

2016

 

3T2016: BPA 0,57 euros (+4,3%). Ingresos +4,5%. Le está perjudicando la devaluación del real brasileño, pero eso es algo temporal, es mucho más importante que el negocio en España se está recuperando. Está teniendo costes extraordinarios por el inicio de su actividad en nuevos países, por lo que en próximos años la importancia de estos costes se irá reduciendo, y empezará a tener ingresos nuevos. La cartera de proyectos está en el mismo nivel que hace un año, 2.505 millones de euros.

 

2T2016: BPA 0,39 euros (+5%). Ingresos +7%. 

 

1T2016: BPA +4%. Ingresos +7%. 

 

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.