Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Ebro Foods

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Karmienie.

Ticker EBRO
Cena 15,26
Liczba akcji 153.865.392
Kapitalizacja 2.347.985.882
Wartość księgowa na akcję 14,20
Cena / wartość księgowa 1,07
EV / EBITDA 7,74
  2023
BPA 1,22
PER 12,51
DPA 0,6600
RPD 4,33%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,11% 4,66% 2,18% #¡DIV/0!
EBITDA 4,69% 2,95% 1,86% #¡DIV/0!
EBIT 5,24% 2,70% 2,56% #¡DIV/0!
BPA ordinario 5,72% 2,92% 1,53% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 2,98% 2,82% 4,02% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 0,21% 2,51% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 17,71% 11,50% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 17,71 17,81 18,24 #¡DIV/0!
RD media 3,33% 3,20% 3,04% 2,20%
Cena / średnia wartość księgowa 1,26 1,34 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 10,87 10,46 10,30 #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 16,75 15,06 14,90 #¡DIV/0!
ROA Średnia 0,03 0,04 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE Średnia 6,55% 7,35% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE Średnia 7,55% 8,47% 0,11 #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Przychody 3.084,46 2.967,67 2.427,07 2.897,59 2.813,30 2.646,52 2.506,97 2.459,25 2.461,92 2.120,72 1.956,65 2.041,27 1.804,11 1.702,02 1.765,40 2.367,90 2.004,18 2.448,79 2.128,96 2.121,73 2.002,99          
% 3.94% 22.27% -16.24% 3% 6.3% 5.57% 1.94% -0.11% 16.09% 8.39% -4.15% 13.15% 6% -3.59% -25.44% 18.15% -18.16% 15.02% 0.34% 5.93%          
EBITDA 377,05 322,40 294,52 356,64 318,86 299,83 358,64 343,78 314,22 286,61 281,86 298,96 272,07 268,28 233,93 263,77 222,94 306,01 281,56 298,58 260,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 16.95% 9.47% -17.42% 11.85% 6.35% -16.4% 4.32% 9.41% 9.63% 1.69% -5.72% 9.88% 1.41% 14.68% -11.31% 18.31% -27.15% 8.68% -5.7% 14.59%
Marża EBITDA / Sprzedaż 12,22% 10,86% 12,13% 12,31% 11,33% 11,33% 14,31% 13,98% 12,76% 13,51% 14,41% 14,65% 15,08% 15,76% 13,25% 11,14% 11,12% 12,50% 13,23% 14,07% 13,01% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 277,74 200,22 203,14 206,35 206,26 215,20 270,90 264,43 238,16 206,05 212,73 279,03 218,90 200,86 146,90 187,43 154,75 188,41 176,10 193,60 167,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 38.72% -1.44% -1.56% 0.04% -4.15% -20.56% 2.45% 11.03% 15.58% -3.14% -23.76% 27.47% 8.98% 36.73% -21.62% 21.12% -17.87% 6.99% -9.04% 15.52%
Marża EBIT / Sprzedaż 9,00% 6,75% 8,37% 7,12% 7,33% 8,13% 10,81% 10,75% 9,67% 9,72% 10,87% 13,67% 12,13% 11,80% 8,32% 7,92% 7,72% 7,69% 8,27% 9,12% 8,37% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 186,96 122,98 133,86 126,61 125,71 141,59 220,60 169,72 144,85 148,24 140,27 158,59 151,54 129,27 97,00 72,67 60,33 120,78 148,50 152,06 138,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 186,05 122,06 238,88 192,42 141,75 141,59 220,60 169,72 144,85 146,01 132,76 158,59 151,54 388,80 176,54 130,64 90,58 180,36 155,64 121,04 100,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 1,22 0,79 1,16 1,25 0,92 0,92 1,10 1,10 0,94 0,95 0,91 1,03 0,98 0,84 0,63 0,47 0,39 0,78 0,97 0,99 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 54.43% -31.9% -7.2% 35.87% -0% -16.36% -0% 17.02% -1.05% 4.4% -11.65% 5.1% 16.67% 33.33% 34.04% 20.51% -50% -19.59% -2.02% 10%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 1,69 0,52 0,38 0,20 0,39 0,05 -0,20 -0,24 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 1,22 0,79 1,55 1,25 0,92 0,92 1,43 1,10 0,94 0,95 0,86 1,03 0,98 2,53 1,15 0,85 0,59 1,17 1,01 0,79 0,65 0,77 0,77 0,03 0,63 0,51
Zwykła dywidenda 0,6600 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5400 0,5100 0,5000 0,4800 0,4500 0,4160 0,4000 0,3600 0,3600 0,3600 0,3400 0,3300 0,3000 0,2400 0,2400 0,0000 0,0000 0,0000
% 15.79% -0% -0% -0% -0% -0% -0% 5.56% 5.88% 2% 4.17% 6.67% 8.17% 4% 11.11% -0% -0% 5.88% 3.03% 10% 25% -0%
Pay-out 54,32% 72,15% 49,14% 45,60% 61,96% 61,94% 51,82% 51,67% 57,36% 53,68% 54,85% 46,57% 45,69% 49,51% 63,45% 76,22% 91,82% 45,86% 35,23% 33,39% 33,45% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna     0,5700 1,9400           0,1500   0,1200   0,6000   0,3600                    
Łączna dywidenda 0,6600 0,5700 1,1400 2,5100 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5400 0,6600 0,5000 0,6000 0,4500 1,0160 0,4000 0,7200 0,3600 0,3600 0,3400 0,3300 0,3000 0,2400 0,2400 0,0000 0,0000  
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 14,20 14,07 13,66 12,53 14,70 14,05 13,48 13,51 12,78 12,02 11,09 11,00 10,32 10,35 8,32 7,82 7,79 7,72 7,00              
% 0.92% 3% 9.02% -14.76% 4.63% 4.23% -0.22% 5.71% 6.32% 8.39% 0.82% 6.59% -0.29% 24.4% 6.39% 0.39% 0.91% 10.29%              
Dług netto 570,40 762,64 504,72 950,87 1.000,00 705,00 517,20 443,21 426,28 405,60 338,29 244,80 390,07 17,60 556,80 1.055,85 988,25 1.134,89 931,32 472,12 248,52 386,75 436,70 0,00 0,00 0,00
% -25.21% 51.1% -46.92% -4.91% 41.84% 36.31% 16.69% 3.97% 5.1% 19.9% 38.19% -37.24% 2116.31% -96.84% -47.27% 6.84% -12.92% 21.86% 97.26% 89.97% -35.74% -11.44%
Dług netto / EBITDA 1,51 2,37 1,71 2,67 3,14 2,35 1,44 1,29 1,36 1,42 1,20 0,82 1,43 0,07 2,38 4,00 4,43 3,71 3,31 1,58 0,95 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 1,19 -54,41 28,87 2,57 3,99 3,33 2,63 2,39 1,68 1,92 2,10 1,11 6,67 0,09 2,27 7,35 4,28 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 4,83% 3,15% 3,40% 3,14% 2,87% 3,69% 6,03% 4,66% 4,26% 4,69% 5,06% 5,81% 5,59% 4,48% 3,61% 2,12% 1,79% 3,59% 4,97% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 8,56% 5,68% 6,37% 6,57% 5,56% 6,55% 10,63% 8,16% 7,37% 8,01% 8,22% 9,37% 9,55% 8,12% 7,58% 6,04% 5,03% 10,17% 13,79% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 9,95% 6,76% 7,70% 7,09% 6,27% 7,43% 10,26% 10,37% 9,84% 9,04% 10,29% 14,40% 11,06% 12,36% 7,92% 8,20% 7,00% 8,03% 8,68% 41,01% 67,43% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 478,49 -14,02 17,48 369,86 250,46 211,71 196,72 185,66 254,14 211,28 161,12 220,73 58,50 199,49 245,81 143,70 230,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 3512.91% -180.21% -95.27% 47.67% 18.3% 7.62% 5.96% -26.95% 20.29% 31.13% -27.01% 277.32% -70.68% -18.84% 71.06% -37.78%
Przepływy pieniężne z inwestycji -127,89 -139,60 609,71 105,00 -356,69 -216,87 -145,25 -104,73 -146,85 -60,19 -163,96 -37,03 -253,66 531,13 298,63 -70,08 -83,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 8.39% -122.9% 480.68% 129.44% -64.47% -49.31% -38.69% 28.68% -143.98% 63.29% -342.78% 85.4% -147.76% 77.86% 526.13% 16.39%
Finansowanie przepływów pieniężnych -200,11 -218,23 -315,37 -507,27 178,93 -93,10 -48,31 -8,18 -98,23 -66,37 -70,48 -106,05 -265,05 -384,34 -466,42 -52,08 -126,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 8.3% 30.8% 37.83% -383.5% 292.19% -92.71% -490.59% 91.67% -48% 5.83% 33.54% 59.99% 31.04% 17.6% -795.58% 58.78%
Zmienność kursu walutowego -5,45 17,56 16,92 -9,17 7,93 0,31 -25,09 6,95 10,3 13,25 -6,11 -1,79 2,38 9,5 -0,47 1,44 -1,25                  
Przepływy pieniężne netto 145,04 -354,29 328,75 -41,59 80,62 -97,96 -21,93 79,70 19,36 97,96 -79,43 75,87 -457,84 355,78 77,54 22,99 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 140.94% -207.77% 890.45% -151.59% 182.3% -346.69% -127.52% 311.67% -80.24% 223.33% -204.69% 116.57% -228.69% 358.83% 237.28% 17.72%
CFE-CFI-PID 350,60 -153,62 627,20 474,86 -106,23 -5,16 51,47 80,94 107,29 151,08 -2,84 183,71 -195,17 730,62 544,43 73,62 147,13                  
Wypłaty dywidend 97,35 96,53 185,72 397,38 98,59 95,57 93,77 85,68 102,66 76,93 92,32 71,50 131,70 105,33 110,48 55,44 56,96 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 153.865.392 123.092.314 102.688.789    
Cena maksymalna 17,27 17,40 19,18 21,05 20,22 21,56 21,35 21,38 19,00 17,37 17,90 15,39 17,37 16,88 14,75 14,15 19,47 19,86 15,77 10,59 9,24 12,90 13,84 15,89 20,10 30,02
Cena minimalna 14,61 14,48 16,26 15,87 17,27 16,02 18,71 16,81 13,46 13,47 13,99 12,20 11,81 13,00 8,25 9,30 12,40 13,82 10,44 8,96 6,92 9,05 9,21 11,11 13,52 17,19
                                                   
Maksymalny PER 21,86 15,00 15,34 22,88 21,97 19,60 19,36 22,71 20,00 19,05 17,37 15,63 20,67 26,78 31,23 36,09 24,80 20,58 15,96 11,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 20,18 13,74 14,18 20,07 20,37 17,08 18,16 20,28 17,08 16,92 15,47 14,01 17,37 23,70 24,35 29,91 20,30 17,45 13,26 10,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 18,49 12,48 13,01 17,25 18,77 14,56 16,96 17,86 14,17 14,78 13,57 12,39 14,06 20,62 17,47 23,72 15,80 14,32 10,56 9,99 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 3,90% 3,94% 3,51% 3,59% 3,30% 3,56% 3,05% 3,21% 3,79% 3,71% 3,43% 3,69% 3,52% 3,08% 4,36% 3,87% 2,90% 2,46% 3,16% 3,35% 3,47% 2,65% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 3,60% 3,61% 3,24% 3,15% 3,06% 3,10% 2,86% 2,87% 3,24% 3,30% 3,06% 3,31% 2,96% 2,72% 3,40% 3,21% 2,38% 2,09% 2,63% 3,09% 3,03% 2,26% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 3,30% 3,28% 2,97% 2,71% 2,82% 2,64% 2,67% 2,53% 2,68% 2,88% 2,68% 2,92% 2,39% 2,37% 2,44% 2,54% 1,85% 1,71% 2,09% 2,83% 2,60% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,23 1,27 1,53 1,43 1,44 1,60 1,58 1,67 1,58 1,57 1,63 1,49 1,68 2,03 1,89 1,82 2,52 2,84 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,13 1,17 1,41 1,26 1,33 1,39 1,48 1,49 1,35 1,39 1,45 1,34 1,41 1,80 1,47 1,51 2,06 2,41 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,04 1,06 1,30 1,08 1,23 1,19 1,38 1,32 1,12 1,22 1,27 1,18 1,14 1,56 1,06 1,19 1,61 1,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 10,61 10,80 10,94 13,29 12,73 10,69 10,84 11,83 11,62 10,68 10,03 10,14 10,03 13,48 12,61 14,20 13,50 14,16 9,71 7,21 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 9,97 10,04 10,31 12,04 11,97 9,50 10,25 10,71 10,13 9,62 9,03 9,24 8,43 12,21 10,71 12,53 11,72 12,51 8,33 6,73 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA minimalna 9,34 9,28 9,68 10,79 11,21 8,32 9,66 9,59 8,64 8,55 8,02 8,33 6,84 10,93 8,82 10,85 9,94 10,86 6,96 6,24 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

4T2019: BPA 0,92 euros (=). Ventas +8%. EBITDA +12%. La deuda neta crece el 42%, hasta 1.000 millones de euros, con lo que el ratio deuda neta / EBITDA sube hasta las 2,9 veces. Por la política prudente de Ebro, lo más probable es que no haga más compras importantes al menos hasta que baje algo la deuda.. La inversión principal ha sido la compra de la arrocera británica Tilda, por 342 millones de dólares. Tilda apenas ha dado beneficios en 2019, pero en 2020 debería tener una aportación apreciable a los resultados. Además de eso sigue con la construcción de una nueva fábrica de arroz en La Rinconada (España), la ampliación de la fábrica de vasitos en Memphis (EEUU), y otras inversiones en fábricas de Francia, Italia y Canadá. Ebro no espera que estas inversiones que está haciendo en nuevas fábricas se noten hasta 2021. Además de eso está pensando en vender los negocios menos rentables, como algunos de los que tiene en EEUU. En 2019 vendió el negocio Bio, con beneficios, porque no ha visto la forma de llegar a tener un tamaño relevante en este sector. De momento el EBITDA está subiendo bien pero el BPA se mantiene plano, por el aumento de los intereses de la deuda. A medida que vayan entrando en rentabilidad los nuevos negocios y bajando la deuda, el BPA debería ir creciendo. El dividendo de 2019 va a ser de 0,57 euros, igual al de 2018.

 

3T2019: BPA 0,75 euros (+15%). Ventas +7%. EBITDA +13%. Realmente Ebro no está creciendo este año, sino recuperando su nivel normal de beneficios (aproximadamente) tras la caída que tuvo en 2018. Para todo 2019 Ebro espera tener un BPA de 1,03 euros, que sería un 12% más que en 2018, pero un 6% menos que en 2017. La deuda neta sube bastante en los últimos 12 meses (44%) hasta 1.040 millones de euros. La subida de la deuda se debe a la compra de la británica Tilda, que es una compra muy importante para Ebro. El ratio deuda neta / EBITDA sube hasta las 3 veces, bastante más alto que en los próximos años. Además de Tilda, las inversiones más importantes que está haciendo Ebro en este momento son la ampliación de la planta de arroz de La Rinconada, las nuevas líneas de Gnocci a la sartén en Canadá, la optimización de la distribución en Francia, y la ampliación de la fábrica de vasitos en Memphis. De momento Ebro no está consiguiendo rentabilizar todas las compras que ha hecho en los últimos años, a la que ahora se suma la de Tilda (la más importante de todas, ya que ha costado 342 millones de dólares, que es alrededor del 10% de la capitalización de Ebro). Será importante ver si en 2020 consigue empezar a rentabilizar todas estas inversiones y los beneficios empiezan a aumentar, saliendo del lateral en el que llevan varios años.

 

2T2019: BPA 0,48 euros (-3%). Ventas +8%, EBITDA +6%. Ya está consiguiendo trasladas a sus precios de venta la subida de las materias primas, y por el BPA mejora bastante respecto a la caída del 15% que llevaba en el primer trimestre de 2019. La deuda neta es una 14% más alta que la del final de 2018, quedando en 832 millones de euros, que supone un ratio deuda neta / EBITDA de 2,6 veces. No es muy alto, aunque sí se acerca ya a las 3 veces. Pero aún no ha cobrado los 57 millones de euros por la venta de su negocio bio. Este negocio bio era una de las vías por las que Ebro estaba entrando en nuevos negocios, y a mi me parecía interesante, pero ha visto que no para llegar al tamaño que querría (para conseguir una rentabilidad adecuada) tendría que invertir más dinero del que pensaba, y ha decidido salir de este negocio. De momento se va a centrar en el arroz y pasta de calidad (premium), el negocio de fresco, y el conveniencia (platos preparados). Espera que el resultado del segundo semestre sea mejor que el del primero, porque ya ha conseguido trasladas las subidas de las materias primas a los precios. También ha solucionado ya los problemas que tenía en la planta de arroz para microondas en EEUU, por lo que espera que aumenten las ventas de este producto en los próximos meses. Las ampliaciones de las fábricas de arroz de India y Tailandia aún siguen en marcha, y por eso en lo que queda de 2019 seguirán dando gastos y aún no darán ingresos (pero en 2020 ya sí lo harán).

 

 

1T2019: BPA 0,24 euros (-15%). El año pasado vendió una filial (SOS México), y si tener en cuenta esto el BPA sería similar al del primer trimestre de 2018. Ventas +11%. EBITDA +8%. La deuda neta sube el 13% desde el final de 2018 (por el cambio legislativo en la forma de contabilizar los alquileres), con lo que el ratio deuda neta / EBITDA es de 2,4 veces (más alto de lo que ha sido los años anteriores, pero dentro de lo razonable). En cuanto a nuevos negocios, antes de acabar el primer semestre de 2019 espera poner en marcha la línea de gnocchi a la sartén de Canadá, y antes de acabar el año espera tener terminadas las ampliaciones de las plantas de Tailandia, India, Memphis y Camboya. El margen de beneficios del negocio habitual (sin tener en cuenta la venta de SOS México el año pasado) empieza a mejorar, porque va trasladando las subidas de las materias primas a los precios de venta al cliente. Los nuevos productos que está lanzando en general están siendo bien aceptados por los clientes, y ha mejorado algo sus cuotas de mercado. En EEUU está mejorando los problemas por subida de costes (petróleo, sueldos, transportistas, etc) que tuvo en 2018, aunque aún le siguen afectando algo. Por todo esto, y porque el efecto de la venta de SOS México el año pasado se irá diluyendo en los próximos trimestres, lo más probable es que el resultado de Ebro en 2019 vaya mejorando a medida que vayan pasando los trimestres.

 

 

2018

 

4T2018: BPA 0,92 euros (el 16% menos que el BPA ordinario de 1,10 euros que tuvo en 2017). Ventas +6%. EBITDA -13%. Las divisas han perjudicado algo a los resultados. La deuda neta sube el 36% hasta 705 millones de euros. Así que el ratio deuda neta / EBITDA sube a las 2,3 veces, que no es alto, pero sí superior al que ha tenido Ebro desde hace bastantes años. La deuda ha subido por la compra de la italiana Bertagni (pasta fresca, que es un nuevo negocio muy interesante para Ebro), por haber comprado más materias primas de las habituales (esperando que eso le mejore el margen de beneficios de los próximos trimestres) y por las inversiones de crecimiento que ha hecho en varias de sus fábricas, por lo que esta subida de la deuda debería traer mayor crecimiento de beneficios en el futuro. Los productos de arroz para microondas han tenido más éxito del que esperaba Ebro, y por eso ha iniciado una inversión de 70 millones de euros en la fábrica de La Rinconada para ampliar este negocio, que espera que entre en funcionamiento a finales de 2020. En EEUU ha conseguido subir los precios y mejorar el funcionamiento de la fábrica de microondas de Memphis, pero sigue teniendo los problemas de encarecimiento de sueldos por la situación de pleno empleo en EEUU (que a la larga será también mayor poder de compra de los clientes). En conjunto los márgenes de beneficios están empezando a mejorar ya en EEUU en el cuarto trimestre de 2018. La división de Pasta también ha caído (EBITDA -4%), pero menos que la de arroz (EBITDA -21%). 2018 ha sido un mal año para Ebro. Probablemente 2019 sea mejor, porque en EEUU ya están teniendo efecto positivo las subidas de precios (para compensar la subida de las materias primas), las fuertes compras de materias primas que ha hecho en 2018 le deberían ayudar a mejorar el margen de beneficios de los próximos trimestres, y las nuevas inversiones y compras irán aportando cada vez más. El dividendo de 2018 es de 0,57 euros, igual al de 2017.

 

 

3T2018: BPA 0,65 euros (-22%). Ingresos +5%. EBITDA -19%. Aunque las divisas han perjudicado un poco, el principal problema en 2018 está siendo la subida de costes en en EEUU. Los problemas de la división de arroz en EEUU son la subida de costes (tanto del arroz, como de los envases y embalajes), los daños que el huracán Harvey hizo en una fábrica (Freeport), subida de salarios por la situación de pleno empleo en EEUU, subida de los costes de transporte (por subida de petróleo y sueldos) y aumento de capacidad de la fábrica de Memphis para productos de microondas y congelados. En Europa y Tailandia también han subido los costes, aunque algo menos. La subida de las ventas y de las cuotas de mercado sólo ha podido compensar de forma parcial esa subida de costes. La división de pasta ha tenido problemas similares en EEUU en cuanto a la subida de costes por el petróleo, sueldos y embalajes. Además, el verano en Europa ha sido muy caluroso, y eso reduce el consumo de pasta. Está tomando medidas para compensar todas esas subidas de de costes, que espera que vayan teniendo efecto a lo largo de los próximos trimestres. La deuda neta sube el 40% en el año, hasta 719 millones de euros, y supone un ratio deuda neta / EBITDA de 2,4 veces. Es más alto que en las 1,4 veces del final de 2017. Parte del empeoramiento se debe a la bajada temporal del EBITDA por los problemas que hemos visto, y la subida de la deuda se debe a la compra de Bertagni, a otras inversiones menores, y a que ha hecho fuertes compras de materia prima (a precios que considera relativamente bajos), esperando que eso le reduzca los costes en los próximos trimestres. En el conjunto de 2018 Ebro espera tener un BPA de 0,96 euros, un 13% menos que el BPA ordinario de 1,10 euros de 2017.

 

2T2018: BPA 0,50 euros (-17%). Ventas +2%. EBITDA -17%. Aunque las divisas han perjudicado un poco, el principal motivo de la caída es la subida de los precios del arroz. La deuda sube un 42% desde el final de 2017 porque ha invertido bastante (compra de la italiana Bertagni, compras extraordinarias de materias primas en arroz y pasta por los precios, y otras inversiones de crecimiento superiores a las habituales en sus fábricas). La subida de costes en la división de arroz ha sido en parte por la situación general del sector, y en parte propios de la empresa. Esta subida de costes particular de Ebro se debe a mayores costes de los previstos en el lanzamiento de nuevos productos para microondas en Europa y EEUU, y en la ampliación de una fábrica en Thailandia, y ya está tomando medidas para reducirlos. Además, en EEUU la situación de pleno empleo sigue dificultando la contratación de nuevos empleados y subiendo los sueldos (lo cual tendrá un efecto positivo para la economía). También la subida del precio del petróleo ha encarecido el transporte de los productos en EEUU. En la división de pasta han crecido más las ventas de los productos menos rentables, y eso ha bajado algo el margen de beneficios. En resumen, en 2018 Ebro está teniendo bastantes problemas de diferentes tipos, pero son todos temporales, y pasarán antes o después.

 

1T2018: BPA 0,28 euros (-16%). Ventas -1%. EBITDA -16%. 2018 ha empezado mal porque se ha estrechado bastante el margen de beneficios de la división de Arroz, al haber subido mucho el precio del arroz como materia prima y no haber podido subir aún los precios de venta de sus productos a los clientes. Ebro espera poder empezar a subir estos precios en el segundo trimestre de 2018, por lo que hasta que no pasen unos meses no empezará a corregirse este problema. Otros problemas que le han hecho reducir su margen de beneficios han sido la subida del petróleo (por el transporte de sus productos), el encarecimiento de los costes de transporte por cambios en la ley, y la subida de los sueldos en EEUU por la situación de pleno empleo que ha generado la bajada de impuestos en aquel país. Todos estos problemas son temporales (los mayores sueldos también suponen mayor capacidad de gasto de los ciudadanos), y se irán corrigiendo con el tiempo. La deuda neta sube el 18% respecto al final de 2017, pero el ratio deuda neta / EBITDA sigue siendo bajo, de sólo 1,4 veces. La deuda ha subido por el pago de la compra de Bertagni, y por los problemas de subidas de precios con las materias primas, que le han llevado a comprar más de lo que pensaba, ya que espera más subidas de precios de la materia prima a corto plazo por las sequías que hay en distintas zonas (y que en el momento de presentar estos resultados parece que es un riesgo que ya ha desaparecido). El negocio de fresco ya supone el 12% de las ventas, y esto es bueno porque tiene mayores barreras de entrada y mayores márgenes de beneficios.

 

2017

 

4T2017: BPA ordinario 1,10 euros (igual que en 2016). BPA total 1,43 euros (+30%, por la bajada de impuesto en EEUU, que ha supuesto un beneficio positivo extraordinario en muchas empresas). Ventas +2%. EBITDA +4%. La deuda neta sube a 517,2 millones de euros, el 16% más que en 2016. La deuda sigue siendo baja (deuda neta / EBITDA de 1,4 veces) y ha subido por la compra de varias empras, por lo que probablemente esta subida de la deuda le haga crecer más en el futuro. En 2017 la división de Arroz ha ido algo mejor que la de Pasta, aunque la diferencia es pequeña. Está entrando en el negocio de las legumbres, y lo veo muy bien porque diversifica y conseguirá más crecimiento. En 2017 mantiene el dividendo en 0,57 euros, igual que en 2016.

 

3T2017: BPA 0,83 euros (+0,5%). Ventas +0,6%. EBITDA +4%. El crecimiento de los beneficios de Ebro en 2017 ha ido de más a menos, y la previsión de Ebro tras la presentación de resultados de este tercer trimestre es repetir en 2017 el BPA de 1,10 euros que tuvo en 2016. La deuda neta sube un 9% hasta los 484 millones de euros por las inversiones que ha hecho en 2017, pero sigue siendo muy baja (deuda neta / EBITDA de 1,3 veces).

 

2T2017: BPA 0,60 euros (+5%). Ventas +3%. EBITDA +11%. La deuda neta apenas sube un 2% desde el final de 2016, quedando en 455 millones de euros, que es un ratio deuda neta / EBITDA de 1,2 veces. Ebro espera comprar alguna empresa más antes de acabar 2017, se entiende que de un tamaño similar al de las compras de los últimos años, es decir, relativamente pequeño, pero de importancia a largo plazo, por cosas como la entrada en nuevos negocios. Cada vez vende más productos de mayor margen de beneficios (bio, microondas, especialidades, etc).

 

1T2017: BPA 0,34 euros (+19%). Ha tenido un beneficio extraordinario por la venta de los terrenos de la antigua fábrica de Houston. No da la plusvalía neta, pero el ingreso ha sido de 7,5 millones de euros, y en 2016 tuvo otro extraordinario por la venta de la filial de Puerto Rico, así que el BPA ordinario está creciendo alrededor del 15%-20%, que es mucho. Ventas +3%. EBITDA +14%. La deuda neta se reduce un 4% desde el final de 2016, y queda en 396 millones de euros. El ratio deuda neta / EBITDA baja un poco y es de sólo 1,3 veces, importante porque Ebro hace compras de empresas, aunque pequeñas, de forma habitual. La última compra ha sido la de Vegetalia (14 millones de euros), pequeña empresa especializada en proteínas vegetales y alimentación ecológica. Ebro Foods está invirtiendo para crecer aumentando su capacidad de producción en muchos países, y aumentando sus productos más elaborados (platos más hechos, más fáciles de preparar), que tienen mayor margen de beneficios. Quiere crear una división bio importante, partiendo de las compras de pequeñas empresas que está haciendo en los últimos años, y creo que lo va a conseguir, y puede ser un salto de tamaño importante para Ebro, además de darle mayor diversificación.

 
 

2016

 

4T2016: BPA 1,10 euros (+17%). Ventas -0,1%. EBITDA +9,3%. La bajada del precio de las materias primas ha hecho que las ventas queden planas, pero los beneficios que ya están dando las compras de pequeñas empresas que ha hecho Ebro en los últimos trimestres y el mejor margen de beneficios por las mejoras de eficiencia que está consiguiendo Ebro han hecho aumentar el EBITDA y los beneficios. Una parte de la subida del beneficio se debe a la venta de una pequeña filial en Puerto Rico y de un inmueble. En arroz ha lanzado 82 productos nuevos en todo el mundo, entre ellos “vasitos” de productos distintos al arroz, como quinoa, chía y legumbres, que parece que están funcionando muy bien. La división de Pasta en 2016 ha ido peor que la de arroz, aunque también ha tenido un buen crecimiento, y está lanzando productos nuevos, como los productos sin gluten y muchos otros, para tener un mayor crecimiento. La deuda neta sube un 4% (poco, para las compras de empresas que ha hecho en 2016, Celnat, Harinas Santa Rita, y aumento de la participación en Riso Scotti), y el ratio deuda neta / EBITDA baja hasta 1,3 veces. Partiendo de Alimentación Santé ha creado una nueva división Bio, de alimentación ecológica. Creo que debido a las mejoras de eficiencia y las compras que está haciendo, es probable que en los próximos años Ebro crezca más de lo que lo ha hecho en los años anteriores.

 

3T2016: BPA 0,83 euros (+25%). Ventas +1,7%. EBITDA +17%. Están bajando los precios de las materias primas (por eso los ingresos suben poco), y subiendo los márgenes de beneficios (por eso el EBITDA sube mucho). La bajada de los precios del arroz se debe a que las cosechas están siendo abundantes en todo el Mundo. En la pasta, sin embargo, el trigo de la calidad que usa Ebro ha tenido cosechas inferiores, y por su precio ha subido, pero aún así también mejora el margen de beneficios de Ebro en la división de Pasta. Los productos más elaborados están creciendo más que la media, lo cual es bueno porque tienen mayor margen de beneficios, y le deberían dar más crecimiento en el futuro. La deuda neta es un 6% menor que hace un año, quedando en 420 millones de euros, y a final de 2016 Ebro espera que baje un poco más, quedando el ratio deuda neta / EBITDA en 1,1 veces. Esta bajada de la deuda es mejor de lo que parece, porque en el último año ha hecho varias compras, y aún así ha está bajando la deuda. Para el conjunto de 2016 Ebro Foods espera que el BPA sea de 1,09 euros, lo que supone un 16% más que en en 2015, pero una parte importante de esa subida se debe a que ha vendido un edificio en Madrid (calle Montalbán), y la filial de Puerto Rico. El negocio ordinario crece, pero a ritmos bajos, aunque algo más que en años anteriores, por las compras que está haciendo, y también porque el negocio que ya tenía está mejorando sus beneficios.

 

2T2016: BPA 0,57 euros (+47%. Esta subida tan fuerte se debe a los extraordinarios por la venta de una filial en Puerto Rico y una antigua fábrica azucarera en España, pero las 2 divisiones de arroz y pasta tienen un buen crecimiento, favorecidas por los nuevos productos, el ahorro de costes, y los bajos precios de las materias primas). Ventas +2%. EBITDA +16,4%. La deuda neta se reduce el 9,5% hasta 462 millones de euros, lo cual es muy buena señal de la marcha del negocio ordinario, porque en los últimos 12 meses ha hecho varias compras.

 

1T2016: BPA +43% (principalmente por extraordinarios por la venta de negocios en Puerto Rico, aunque el negocio ordinario crece a tasas aceptables, creciendo tanto la división de Arroz como la de Pasta). Ventas +3%. EBITDA +19%. Las compras recientes de Roland Monterrat y RiceSelect ya están añadiendo algo de crecimiento a los resultados. La deuda neta queda en 414 millones de euros, un 7% menos que hace un año, a pesar de haber comprado varias empresas, como las dos citadas y algunas más. Va aumentado la oferta de productos bajos en caloría, sin gluten, etc, que es necesario por las nuevas tendencias que empiezan a verse en el mercado de la pasta. Ha comprado la francesa Celnat (por 24 millones de euros), especializada en productos ecológicos. Esta compra le va a permitir conocer un nuevo negocio en el que hasta ahora no estaba, el de los productos ecológicos, que podría darle mayor crecimiento en el futuro.

 

 

2015

 

Cuarto trimestre de 2015

4T 2015: BPA -2%. Ventas +16%. EBITDA +10%. La caída del BPA se debe a que en 2014 tuvo un pequeño beneficio extraordinario positivo por la venta de la participación que tenía en Deoleo. Sigue teniendo una deuda muy baja a pesar de las compras de empresas que hace todos los años (Rice Select y Roland Monterrat en 2015). La división de arroz ha tenido un buen crecimiento, pero la de pasta ha bajado algo su rentabilidad por la subida del precio del trigo.

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA -4%. Ventas +18%. EBITDA +9%. Para todo 2015 espera un BPA de unos 0,93 euros. La deuda neta baja a 448 millones de euros. La subida del trigo es lo que ha reducido los márgenes de la división de pasta y ha hecho caer el BPA. También influye que en 2014 tuvo un beneficio extraordinario por la venta de su participación en Deoleo.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: BPA -18%. Ventas +21%. EBITDA +8%. La caída del BPA sigue siendo consecuencia de los extraordinarios positivos que tuvo en 2014 por la venta de su participación en Deoleo. Sigue creciendo mucho la división de arroz y cayendo la de pasta. La deuda neta sube algo hasta 510 millones, pero sigue siendo baja.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA -22%. Esta caída del BPA se debe a que en el primer trimestre de 2014 tuvo beneficios extraordinarios por la venta de su participación en Deoleo. Ventas +19%. EBITDA +2%. La división de Arroz ha crecido mucho, pero la de Pasta ha caído claramente. La deuda neta sube un 20%, pero el ratio deuda neta / EBITDA sigue siendo bajo, de 1,4 veces.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.