Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Danone

Kraj: Strefa euro.

FR

Sector: Karmienie.

Cena 59,06
Liczba akcji 675.837.932
Kapitalizacja 39.914.988.264
Wartość księgowa na akcję 0,00
EV / EBITDA 13,72
EV / EBIT 23,21
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 1,30 3,00 56,67%
PER 45,43 19,69
DPA 2,1000
RPD 3,56%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 2,30% 2,63% 3,79% #¡DIV/0!
EBITDA -3,40% 2,56% #¡REF! #¡DIV/0!
EBIT -5,72% -0,41% 1,21% #¡DIV/0!
BPA ordinario -17,59% -5,99% -1,00% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,60% 3,77% 4,21% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję -100,00% -100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2,04% 3,86% 2,74% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 24,07 24,73 22,99 22,93
RD media 3,45% 3,07% 2,76% 2,25%
Cena / średnia wartość księgowa 2,41 2,74 2,99 2,47
EV / EBITDA średnia 12,62 13,54 #¡REF! #¡REF!
EV /EBIT średnia 20,07 19,94 18,02 14,37
ROA Średnia #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE Średnia #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE Średnia 11,26% 10,87% 11,94%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Przychody 27.619,00 27.661,00 24.281,00 23.620,00 25.287,00 24.651,00 24.677,00 21.944,00 22.412,00 21.144,00 21.298,00 20.869,00 19.318,00 17.010,00 14.982,00 15.220,00 12.776,00 12.068,00 13.024,00 12.273,00 13.131,00 13.555,00 14.470,00 14.287,00 13.293,00 12.935,00
% -0.15% 13.92% 2.8% -6.59% 2.58% -0.11% 12.45% -2.09% 6% -0.72% 2.06% 8.03% 13.57% 13.54% -1.56% 19.13% 5.87% -7.34% 6.12% -6.53% -3.13% -6.32% 1.28% 7.48% 2.77%
Koszt własny sprzedaży   -14.922,00 -12.760,00 -12.267,00 -12.878,00 -12.729,00 -12.459,00 -10.744,00 -11.212,00 -11.056,00 -10.977,00 -10.409,00 -9.541,00 -7.957,00 -6.749,00 -7.172,00 -6.380,00 -6.163,00 -6.644,00 -6.223,00 -5.983,00 -6.442,00 -7.196,00 -6.973,00 -6.663,00 -6.807,00
%   -16.94% -4.02% 4.74% -1.17% -2.17% -15.96% 4.17% -1.41% -0.72% -5.46% -9.1% -19.91% -17.9% 5.9% -12.41% -3.52% 7.24% -6.77% -4.01% 7.13% 10.48% -3.2% -4.65% 2.12%
Marża brutto 27.619,00 12.739,00 11.521,00 11.353,00 12.409,00 11.922,00 12.218,00 11.200,00 11.200,00 10.088,00 10.321,00 10.460,00 9.777,00 9.053,00 8.233,00 8.048,00 6.396,00 5.905,00 6.380,00 6.050,00 7.148,00 7.113,00 7.274,00 7.314,00 6.630,00 6.128,00
% 116.81% 10.57% 1.48% -8.51% 4.08% -2.42% 9.09% -0% 11.02% -2.26% -1.33% 6.99% 8% 9.96% 2.3% 25.83% 8.31% -7.45% 5.45% -15.36% 0.49% -2.21% -0.55% 10.32% 8.19%
EBITDA 3.653,00 4.006,00 3.522,00 4.250,00 4.623,00 4.342,00 4.708,00 3.709,00 3.427,00 3.107,00 2.838,00 3.417,00 3.366,00 3.109,00 3.060,00 2.712,00 1.966,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -8.81% 13.74% -17.13% -8.07% 6.47% -7.77% 26.93% 8.23% 10.3% 9.48% -16.94% 1.52% 8.27% 1.6% 12.83% 37.95%
Marża EBITDA / Sprzedaż 13,23% 14,48% 14,51% 17,99% 18,28% 17,61% 19,08% 16,90% 15,29% 14,69% 13,33% 16,37% 17,42% 18,28% 20,42% 17,82% 15,39% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 2.042,00 2.143,00 2.257,00 2.798,00 3.237,00 2.741,00 3.734,00 2.923,00 2.210,00 2.151,00 2.128,00 2.747,00 2.729,00 2.517,00 2.511,00 2.187,00 1.546,00 1.560,00 1.706,00 1.559,00 1.604,00 1.590,00 1.609,00 1.550,00 1.391,00 1.293,00
% -4.71% -5.05% -19.34% -13.56% 18.1% -26.59% 27.75% 32.26% 2.74% 1.08% -22.53% 0.66% 8.42% 0.24% 14.81% 41.46% -0.9% -8.56% 9.43% -2.81% 0.88% -1.18% 3.81% 11.43% 7.58%
Marża EBIT / Sprzedaż 7,39% 7,75% 9,30% 11,85% 12,80% 11,12% 15,13% 13,32% 9,86% 10,17% 9,99% 13,16% 14,13% 14,80% 16,76% 14,37% 12,10% 12,93% 13,10% 12,70% 12,22% 11,73% 11,12% 10,85% 10,46% 10,00%
Zwykły zysk netto 881,00 959,00 1.924,00 1.956,00 1.929,00 2.349,00 2.453,00 1.720,00 1.282,00 1.119,00 1.422,00 1.672,00 1.671,00 1.875,00 1.361,00 1.313,00 1.185,00 1.194,00 1.464,00 449,00 839,00 1.283,00 132,00 721,00 682,00 598,00
Całkowity wynik netto 881,00 959,00 1.924,00 1.956,00 1.929,00 2.349,00 2.453,00 1.720,00 1.282,00 1.119,00 1.422,00 1.672,00 1.671,00 1.875,00 1.361,00 1.313,00 4.180,00 1.353,00 1.464,00 449,00 839,00 1.283,00 132,00 721,00 682,00 598,00
BPA ordinario 1,30 1,42 2,80 2,85 2,81 3,43 3,66 2,62 2,10 1,88 2,42 2,77 2,77 3,04 2,48 2,66 2,47 2,44 2,92 0,87 1,59 2,34 0,23 1,27 1,14 0,95
% -8.45% -49.29% -1.75% 1.42% -18.08% -6.28% 39.69% 24.76% 11.7% -22.31% -12.64% -0% -8.88% 22.58% -6.77% 7.69% 1.23% -16.44% 235.63% -45.28% -32.05% 917.39% -81.89% 11.4% 20%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 1,30 1,42 2,80 2,85 2,81 3,43 3,66 2,62 2,10 1,88 2,42 2,77 2,77 3,04 2,48 2,66 8,71 2,76 2,92 0,87 1,59 2,34 0,23 1,27 1,14 0,95
Zwykła dywidenda 2,1000 2,0000 1,9400 1,9400 2,1000 1,9400 1,9000 1,7000 1,6000 1,5000 1,4500 1,4500 1,3900 1,3000 1,2000 1,2000 1,1000 1,0000 0,8500 0,6750 0,9200 0,8625 0,7720 0,7125 0,6575 0,5625
% 5% 3.09% -0% -7.62% 8.25% 2.11% 11.76% 6.25% 6.67% 3.45% -0% 4.32% 6.92% 8.33% -0% 9.09% 10% 17.65% 25.93% -26.63% 6.67% 11.72% 8.35% 8.37% 16.89%
Pay-out 161,10% 140,95% 69,23% 68,10% 74,69% 56,58% 51,95% 64,83% 76,15% 79,83% 60,01% 52,30% 50,25% 42,71% 48,39% 45,18% 44,54% 40,99% 29,06% 77,43% 57,72% 36,90% 333,83% 55,88% 57,46% 59,12%
Dywidenda nadzwyczajna                                                    
Łączna dywidenda 2,1000 2,0000 1,9400 1,9400 2,1000 1,9400 1,9000 1,7000 1,6000 1,5000 1,4500 1,4500 1,3900 1,3000 1,2000 1,2000 1,1000 1,0000 0,8500 0,6750 0,9200 0,8625 0,7720 0,7125 0,6575 0,5625
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 0,00 26,52 25,16 23,60 25,13 23,86 21,62 19,99 20,66 19,64 18,17 20,21 20,03 19,05 24,15 17,49 18,79 11,90 10,55 8,26 9,16 9,27 10,42 12,71 10,31 10,37
% -100% 5.41% 6.61% -6.09% 5.32% 10.36% 8.15% -3.24% 5.19% 8.09% -10.09% 0.9% 5.14% -21.12% 38.08% -6.92% 57.9% 12.8% 27.72% -9.83% -1.19% -11.04% -18.02% 23.28% -0.58%
Dług netto 10.221,00 10.107,00 10.519,00 11.941,00 12.819,00 12.744,00 19.635,00 15.270,00 7.799,00 7.764,00 7.966,00 6.292,00 6.633,00 7.074,00 6.562,00 11.055,00 11.261,00 2.902,00 7.204,00 6.561,00 2.692,00 2.269,00 4.827,00 4.132,00 4.401,00 3.119,00
% 1.13% -3.92% -11.91% -6.85% 0.59% -35.1% 28.59% 95.79% 0.45% -2.54% 26.61% -5.14% -6.23% 7.8% -40.64% -1.83% 288.04% -59.72% 9.8% 143.72% 18.64% -52.99% 16.82% -6.11% 41.1%
Dług netto / EBITDA 2,80 2,52 2,99 2,81 2,77 2,94 4,17 4,12 2,28 2,50 2,81 1,84 1,97 2,28 2,14 4,08 5,73 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,97 3,41 3,03 4,02 3,72 4,10 6,64 5,76 3,29 3,55 3,38 2,20 2,55 2,86 3,28 6,30 6,99 1,50 3,90 3,87 1,63 1,38 2,15 2,91 3,32 2,30
ROA #¡DIV/0! 2,12% 4,24% 4,57% 4,25% 5,32% 5,54% 3,91% 3,92% 3,52% 4,60% 5,66% 5,88% 6,69% 5,06% 4,89% 4,30% 7,08% 8,75% 2,79% 5,87% 8,40% 0,78% 4,18% 4,54% 3,98%
ROE #¡DIV/0! 5,35% 11,14% 12,07% 11,19% 14,37% 16,92% 13,12% 10,17% 9,57% 13,30% 13,72% 13,81% 15,98% 10,27% 15,19% 13,14% 20,50% 27,73% 10,55% 17,39% 25,22% 2,22% 10,03% 11,10% 9,18%
ROCE 19,98% 7,63% 8,09% 9,91% 10,72% 9,38% 10,92% 10,27% 10,80% 11,03% 11,38% 14,81% 14,49% 13,35% 12,64% 11,07% 7,59% 17,39% 13,30% 14,09% 19,51% 19,67% 13,93% 12,76% 12,34% 12,41%
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3.442,00 2.964,00 3.474,00 2.967,00 3.444,00 3.111,00 2.958,00 2.652,00 2.369,00 2.189,00 2.356,00 2.858,00 2.605,00 2.476,00 2.000,00 1.754,00 1.611,00 1.930,00 1.847,00 1.694,00 1.653,00 1.641,00 2.240,00 1.422,00 1.325,00 1.358,00
% 16.13% -14.68% 17.09% -13.85% 10.7% 5.17% 11.54% 11.95% 8.22% -7.09% -17.56% 9.71% 5.21% 23.8% 14.03% 8.88% -16.53% 4.49% 9.03% 2.48% 0.73% -26.74% 57.52% 7.32% -2.43%
Przepływy pieniężne z inwestycji -834,00 -749,00 561,00 -610,00 -1.008,00 326,00 -11.437,00 -848,00 -1.519,00 -1.966,00 -2.156,00 -1.071,00 -767,00 -552,00 214,00 -569,00 -8.098,00 -263,00 312,00 214,00 -1.442,00 2.080,00 -1.482,00 -2.935,00 -352,00 -958,00
% -11.35% -233.51% 191.97% 39.48% -409.2% 102.85% -1248.7% 44.17% 22.74% 8.81% -101.31% -39.63% -38.95% -357.94% 137.61% 92.97% -2979.09% -184.29% 45.79% 114.84% -169.33% 240.35% 49.51% -733.81% 63.26%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.057,00 -1.934,00 -4.027,00 -2.360,00 -2.400,00 -3.251,00 8.289,00 -1.616,00 -982,00 -357,00 -343,00 -1.484,00 -1.864,00 -1.586,00 -2.169,00 -1.111,00 6.396,00 -1.552,00 -2.102,00 -1.872,00 -255,00 -3.783,00 -582,00 1.585,00 -913,00 -472,00
% -6.36% 51.97% -70.64% 1.67% 26.18% -139.22% 612.93% -64.56% -175.07% -4.08% 76.89% 20.39% -17.53% 26.88% -95.23% -117.37% 512.11% 26.17% -12.29% -634.12% 93.26% -550% -136.72% 273.6% -93.43%
Zmienność kursu walutowego -503,00 112,00 58,00 -48,00 -231,00 14,00 272,00 -151,00 -228,00 45,00 0,00 0,00 -1,00 72,00 8,00 -31,00 -16,00 -36,00 53,00 -21,00 -73,00 -83,00 -11,00 12,00 33,00 -16,00
Przepływy pieniężne netto 48,00 393,00 66,00 -51,00 -195,00 200,00 82,00 37,00 -360,00 -89,00 -143,00 303,00 -27,00 410,00 53,00 43,00 -107,00 79,00 110,00 15,00 -117,00 -145,00 165,00 84,00 93,00 -88,00
% -87.79% 495.45% 229.41% 73.85% -197.5% 143.9% 121.62% 110.28% -304.49% 37.76% -147.19% 1222.22% -106.59% 673.58% 23.26% 140.19% -235.44% -28.18% 633.33% 112.82% 19.31% -187.88% 96.43% -9.68% 205.68%
CFE-CFI-PID 2.608,00 2.215,00 4.035,00 2.357,00 2.436,00 3.437,00 -8.479,00 1.804,00 850,00 223,00 200,00 1.787,00 1.838,00 1.924,00 2.214,00 1.185,00 -6.487,00 1.667,00 2.159,00 1.908,00 211,00 3.721,00 758,00 -1.513,00 973,00 400,00
Wypłaty dywidend 1.279,00 1.238,00 1.261,00 1.363,00 1.363,00 1.256,00 1.201,00 985,00 314,00 307,00 848,00 835,00 783,00 737,00 451,00 705,00 622,00 607,00 489,00 456,00 432,00 404,00 393,00 366,00 350,00 253,00
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 675.837.932 675.837.932 686.629.600 686.629.600 686.120.806 685.055.200 670.710.400 655.892.200 610.155.241 595.536.328 588.469.577 603.105.304 604.049.698 615.990.584 548.791.367 494.302.397 479.863.143 489.377.826 500.561.900 515.061.964 526.392.992 548.964.516 570.789.520 565.494.884 595.960.008 628.460.616
Cena maksymalna 61,86 58,39 65,30 75,16 82,38 71,78 72,13 70,53 67,74 57,44 60,45 54,96 53,16 48,50 45,81 64,00 64,17 60,55 45,42 34,60 32,32 35,48 38,40 40,81 32,45 33,89
Cena minimalna 48,32 46,47 51,42 46,03 60,20 59,72 57,99 57,49 51,73 48,33 49,21 45,60 41,92 39,35 32,29 38,60 51,30 42,60 31,97 29,35 24,58 25,81 29,47 21,27 24,28 23,28
                                                   
Maksymalny PER 43,59 20,84 22,92 26,73 24,03 19,63 27,51 33,57 36,05 23,77 21,80 19,87 17,46 19,56 17,25 25,92 26,30 20,70 52,10 21,71 13,83 153,42 30,12 35,66 34,10
Średni współczynnik PER 38,82 18,71 20,49 21,55 20,79 17,98 24,81 30,46 31,79 21,89 19,78 18,18 15,62 17,71 14,70 20,77 23,66 17,63 44,39 20,06 12,17 132,51 26,62 27,12 29,81
Minimum PER 34,05 16,58 18,05 16,37 17,56 16,33 22,11 27,36 27,53 20,00 17,75 16,48 13,77 15,87 12,16 15,63 21,03 14,57 36,67 18,41 10,52 111,61 23,11 18,59 25,52
RD% máxima 4,14% 4,17% 3,77% 4,56% 3,22% 3,18% 2,93% 2,78% 2,90% 3,00% 2,95% 3,05% 3,10% 3,05% 3,72% 2,85% 1,95% 2,00% 2,11% 3,13% 3,51% 2,99% 2,42% 3,09% 2,32%
RD% media 3,69% 3,75% 3,37% 3,68% 2,79% 2,91% 2,64% 2,53% 2,56% 2,76% 2,67% 2,79% 2,77% 2,76% 3,17% 2,28% 1,75% 1,70% 1,80% 2,90% 3,09% 2,58% 2,14% 2,35% 2,03%
RD% mínima 3,23% 3,32% 2,97% 2,79% 2,35% 2,65% 2,36% 2,27% 2,21% 2,52% 2,40% 2,53% 2,45% 2,47% 2,62% 1,72% 1,56% 1,40% 1,49% 2,66% 2,67% 2,18% 1,86% 1,61% 1,73%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,33 2,32 2,77 2,99 3,45 3,32 3,61 3,41 3,45 3,16 2,99 2,74 2,79 2,01 2,62 3,41 5,39 5,74 5,50 3,78 3,49 3,41 3,02 3,96 3,13
Cena / średnia wartość księgowa 2,08 2,08 2,47 2,41 2,99 3,04 3,26 3,10 3,04 2,91 2,71 2,51 2,50 1,82 2,23 2,73 4,85 4,89 4,68 3,49 3,07 2,94 2,67 3,01 2,74
Cena / minimalna wartość księgowa 1,82 1,85 2,18 1,83 2,52 2,76 2,90 2,78 2,63 2,66 2,43 2,28 2,20 1,63 1,85 2,05 4,31 4,04 3,87 3,20 2,65 2,48 2,32 2,06 2,34
EV / EBITDA maksymalna 12,96 14,19 13,36 13,94 15,95 14,62 17,16 15,77 15,80 14,86 12,25 11,82 12,60 11,91 13,35 21,82 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 11,82 13,05 12,24 11,77 14,20 13,74 15,88 14,53 14,23 13,90 11,28 10,98 11,51 10,99 11,98 18,63 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA minimalna 10,67 11,90 11,12 9,61 12,45 12,86 14,60 13,28 12,66 12,95 10,32 10,14 10,42 10,07 10,61 15,43 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.