Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Colgate

Kraj: USA.

US

Sector: Zużycie.

Cena 98,07
Liczba akcji 829.200.000
Kapitalizacja 81.319.644.000
Wartość księgowa na akcję 0,73
Cena / wartość księgowa 134,34
EV / EBITDA 19,53
EV / EBIT 15,43
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 2,77
PER 35,40
DPA 1,9100 1,9800 3,54%
RPD 1,95% 2,02%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 4,59% 1,11% 3,43% 3,40%
EBITDA 1,59% 1,31% 3,08% 4,87%
EBIT 1,52% 1,14% 3,09% 5,15%
BPA ordinario 0,18% 1,52% 4,16% 6,67%
Zwykła dywidenda 2,85% 3,69% 7,50% 8,45%
Wartość księgowa na akcję -244,44% -11,36% -0,21% -2,50%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 4,15% 1,57% 3,82% 5,70%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 28,32 28,08 25,02 26,36
RD media 2,41% 2,33% 2,20% 2,00%
Cena / średnia wartość księgowa 62,22 -108,21 -42,97 -21,27
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 20,38 19,68 16,65 16,91
ROA Średnia 14,49% 15,61% 16,64% 15,24%
ROE Średnia 712,85% -343,90% -124,51% -52,31%
ROCE Średnia 43,34% 52,66% 94,46% 113,33%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 19.457,00 17.967,00 17.421,00 16.471,00 15.693,00 15.544,00 15.454,00 15.195,00 16.034,00 17.277,00 17.420,00 17.085,00 16.734,00 15.564,00 15.327,00 15.330,00 13.780,00 12.238,00 11.397,00 10.584,00 9.903,00 9.294,00 9.084,00 9.004,00 9.118,00 8.972,00 9.057,00 8.749,00 8.358,00 7.588,00 7.141,00 7.007,00 6.060,00        
% 8.29% 3.13% 5.77% 4.96% 0.96% 0.58% 1.7% -5.23% -7.19% -0.82% 1.96% 2.1% 7.52% 1.55% -0.02% 11.25% 12.6% 7.38% 7.68% 6.88% 6.55% 2.31% 0.89% -1.25% 1.63% -0.94% 3.52% 4.68% 10.15% 6.26% 1.91% 15.63%        
Koszt własny sprzedaży -8.131,00 -7.719,00 -7.046,00 -6.454,00 -6.368,00 -6.313,00 -6.174,00 -6.072,00 -6.635,00 -7.168,00 -7.219,00 -7.153,00 -7.144,00 -6.360,00 -6.319,00 -6.704,00 -6.042,00 -5.536,00 -5.192,00 -4.747,00 -4.456,00 -4.224,00 -4.235,00 -4.257,00 -4.224,00 -4.290,00 -4.462,00 -4.451,00 -4.353,00 -3.913,00 -3.730,00 -3.708,00 -3.296,00        
% -5.34% -9.55% -9.17% -1.35% -0.87% -2.25% -1.68% 8.49% 7.44% 0.71% -0.92% -0.13% -12.33% -0.65% 5.74% -10.96% -9.14% -6.63% -9.37% -6.53% -5.49% 0.26% 0.52% -0.78% 1.54% 3.85% -0.25% -2.25% -11.24% -4.91% -0.59% -12.5%        
Marża brutto 11.326,00 10.248,00 10.375,00 10.017,00 9.325,00 9.231,00 9.280,00 9.123,00 9.399,00 10.109,00 10.201,00 9.932,00 9.590,00 9.204,00 9.008,00 8.626,00 7.738,00 6.702,00 6.205,00 5.837,00 5.447,00 5.070,00 4.849,00 4.747,00 4.894,00 4.682,00 4.595,00 4.298,00 4.005,00 3.675,00 3.411,00 3.299,00 2.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 10.52% -1.22% 3.57% 7.42% 1.02% -0.53% 1.72% -2.94% -7.02% -0.9% 2.71% 3.57% 4.19% 2.18% 4.43% 11.48% 15.46% 8.01% 6.3% 7.16% 7.44% 4.56% 2.15% -3% 4.53% 1.89% 6.91% 7.32% 8.98% 7.74% 3.39% 19.36%
EBITDA 4.551,00 3.438,00 3.888,00 4.424,00 4.073,00 4.205,00 4.064,00 4.280,00 3.238,00 3.999,00 3.995,00 4.314,00 4.262,00 3.865,00 3.966,00 3.449,00 2.978,00 2.490,00 2.544,00 2.450,00 2.482,00 2.310,00 2.170,00 2.078,00 1.906,00 1.754,00 1.606,00 1.468,00 868,00 1.202,00 1.093,00 971,00 428,00        
% 32.37% -11.57% -12.12% 8.62% -3.14% 3.47% -5.05% 32.18% -19.03% 0.1% -7.39% 1.22% 10.27% -2.55% 14.99% 15.82% 19.6% -2.12% 3.84% -1.29% 7.45% 6.45% 4.43% 9.02% 8.67% 9.22% 9.4% 69.12% -27.79% 9.97% 12.56% 126.87%        
Marża EBITDA / Sprzedaż 23,39% 19,14% 22,32% 26,86% 25,95% 27,05% 26,30% 28,17% 20,19% 23,15% 22,93% 25,25% 25,47% 24,83% 25,88% 22,50% 21,61% 20,35% 22,32% 23,15% 25,06% 24,85% 23,89% 23,08% 20,90% 19,55% 17,73% 16,78% 10,39% 15,84% 15,31% 13,86% 7,06% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 3.984,00 2.893,00 3.332,00 3.885,00 3.554,00 3.694,00 3.589,00 3.837,00 2.789,00 3.557,00 3.556,00 3.889,00 3.841,00 3.489,00 3.615,00 3.101,00 2.644,00 2.161,00 2.215,00 2.122,00 2.166,00 2.013,00 1.834,00 1.740,00 1.566,00 1.424,00 1.286,00 1.152,00 568,00 967,00 883,00 778,00 282,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 37.71% -13.18% -14.23% 9.31% -3.79% 2.93% -6.46% 37.58% -21.59% 0.03% -8.56% 1.25% 10.09% -3.49% 16.58% 17.28% 22.35% -2.44% 4.38% -2.03% 7.6% 9.76% 5.4% 11.11% 9.97% 10.73% 11.63% 102.82% -41.26% 9.51% 13.5% 175.89%
Marża EBIT / Sprzedaż 20,48% 16,10% 19,13% 23,59% 22,65% 23,76% 23,22% 25,25% 17,39% 20,59% 20,41% 22,76% 22,95% 22,42% 23,59% 20,23% 19,19% 17,66% 19,43% 20,05% 21,87% 21,66% 20,19% 19,32% 17,17% 15,87% 14,20% 13,17% 6,80% 12,74% 12,37% 11,10% 4,65% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 2.300,00 1.785,00 2.166,00 2.695,00 2.367,00 2.400,00 2.024,00 2.441,00 1.384,00 2.180,00 2.241,00 2.472,00 2.431,00 2.203,00 2.291,00 1.957,00 1.737,00 1.353,00 1.351,00 1.327,00 1.421,00 1.288,00 1.147,00 1.064,00 937,00 849,00 740,00 635,00 172,00 580,00 190,00 477,00 125,00        
Całkowity wynik netto                                                                          
BPA ordinario 2,77 2,13 2,55 3,14 2,75 2,75 2,28 2,72 2,26 2,36 2,38 2,57 2,47 2,16 2,18 1,83 1,60 1,23 1,21 1,17 1,23 1,09 0,94 0,85 0,73 0,65 0,57 0,49 0,42 0,45 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,18 #¡DIV/0!
% 30.05% -16.47% -18.79% 14.18% -0% 20.61% -16.18% 20.35% -4.24% -0.84% -7.39% 4.05% 14.35% -0.92% 19.13% 14.38% 30.08% 1.65% 3.42% -4.88% 12.84% 15.96% 10.59% 16.44% 12.31% 14.04% 16.33% 16.67% -6.67% 12.5% 17.65% 13.33% 11.11% 12.5% 33.33%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,77 2,13 2,55 3,14 2,75 2,75 2,28 2,72 2,26 2,36 2,38 2,57 2,47 2,16 2,18 1,83 1,60 1,23 1,21 1,17 1,23 1,09 0,94 0,85 0,73 0,65 0,57 0,49 0,42 0,45 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,18 #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,9100 1,8600 1,7900 1,7500 1,7100 1,6600 1,5900 1,5500 1,5000 1,4200 1,3300 1,2200 1,1350 1,0150 0,8600 0,7800 0,7000 0,6250 0,5550 0,4800 0,4500 0,3600 0,3375 0,3150 0,2950 0,2750 0,2650 0,2350 0,2200 0,1925 0,1675 0,1450 0,1275 0,1125 0,0975 0,0925 0,0000
% 2.69% 3.91% 2.29% 2.34% 3.01% 4.4% 2.58% 3.33% 5.63% 6.77% 9.02% 7.49% 11.82% 18.02% 10.26% 11.43% 12% 12.61% 15.63% 6.67% 25% 6.67% 7.14% 6.78% 7.27% 3.77% 12.77% 6.82% 14.29% 14.93% 15.52% 13.73% 13.33% 15.38% 5.41%
Pay-out 68,86% 87,40% 70,10% 55,80% 62,21% 60,38% 69,74% 57,05% 66,37% 60,21% 55,78% 47,39% 45,95% 47,08% 39,39% 42,65% 43,82% 50,86% 45,72% 41,19% 36,66% 32,93% 35,76% 37,14% 40,22% 42,00% 46,49% 47,96% 52,38% 42,78% 41,88% 42,65% 42,50% 41,67% 40,63% 51,39% #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 1,9100 1,8600 1,7900 1,7500 1,7100 1,6600 1,5900 1,5500 1,5000 1,4200 1,3300 1,2200 1,1350 1,0150 0,8600 0,7800 0,7000 0,6250 0,5550 0,4800 0,4500 0,3600 0,3375 0,3150 0,2950 0,2750 0,2650 0,2350 0,2200 0,1925 0,1675 0,1450 0,1275 0,1125 0,0975 0,0925 0,0000
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 0,73 0,48 0,72 0,86 0,14 -0,12 -0,07 -0,27 -0,33 1,24 2,45 2,28 2,41 2,62 2,97 1,80 2,10 1,28 1,21 1,09 0,77 0,30 0,78 1,17 1,44 1,61 1,84 1,73 1,44 1,58 1,57 2,04 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 52.08% -33.33% -16.28% 514.29% 216.67% -71.43% 74.07% 18.18% -126.61% -49.39% 7.46% -5.39% -8.02% -11.78% 65% -14.29% 64.06% 5.79% 11.01% 41.56% 156.67% -61.54% -33.33% -18.75% -10.56% -12.5% 6.36% 20.14% -8.86% 0.64% -23.04%
Dług netto 7.583,00 9.542,00 6.413,00 6.713,00 6.964,00 5.640,00 5.042,00 5.218,00 5.601,00 5.059,00 4.695,00                                                    
% -20.53% 48.79% -4.47% -3.6% 23.48% 11.86% -3.37% -6.84% 10.71% 7.75%                                                    
Dług netto / EBITDA 1,67 2,78 1,65 1,52 1,71 1,34 1,24 1,22 1,73 1,27 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,02 3,73 1,93 1,81 2,22 1,85 1,65 1,66 1,90 1,53 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 14,03% 11,35% 14,40% 16,93% 15,74% 19,74% 15,97% 20,14% 11,57% 16,20% 16,15% 18,46% 19,11% 19,72% 20,58% 19,61% 17,18% 14,81% 15,88% 15,30% 21,93% 18,17% 16,42% 14,67% 12,62% 11,05% 9,82% 8,04% 2,25% 9,44% 3,30% 8,78% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 377,67% 445,14% 355,67% 362,72% 2023,08% -2352,94% -3373,33% -1004,53% -462,88% 190,39% 97,22% 112,93% 102,36% 82,36% 73,52% 101,82% 75,98% 95,89% 100,07% 106,59% 160,20% 368,00% 121,25% 72,48% 51,09% 40,70% 33,96% 31,22% 10,24% 31,82% 10,13% 18,21% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 46,65% 27,96% 45,12% 49,72% 47,25% 63,29% 67,91% 73,30% 50,19% 55,20% 49,18% 162,72% 151,16% 123,86% 110,99% 161,34% 115,66% 153,15% 164,07% 170,44% 244,19% 575,14% 216,78% 118,53% 85,39% 68,26% 59,02% 56,64% 33,81% 53,04% 47,09% 29,69% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3.745,00 2.556,00 3.325,00 3.719,00 3.133,00 3.056,00 3.054,00 3.141,00 2.949,00 3.298,00 3.204,00 3.196,00 2.896,00 3.211,00 3.277,00 2.302,00 2.204,00 1.822,00 1.784,00 1.754,00 1.768,00 1.611,00 1.504,00 1.536,00 1.293,00 1.179,00 1.098,00 917,00 810,00 829,00 710,00 543,00 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 46.52% -23.13% -10.59% 18.7% 2.52% 0.07% -2.77% 6.51% -10.58% 2.93% 0.25% 10.36% -9.81% -2.01% 42.35% 4.45% 20.97% 2.13% 1.71% -0.79% 9.75% 7.11% -2.08% 18.79% 9.67% 7.38% 19.74% 13.21% -2.29% 16.76% 30.76% 11.73%
Przepływy pieniężne z inwestycji -742,00 -1.601,00 -592,00 -779,00 -2.099,00 -1.170,00 -471,00 -499,00 -685,00 -859,00 -890,00 -865,00 -1.213,00 -658,00 -841,00 -613,00 -528,00 -620,00 -221,00 -1.090,00 -118,00 -357,00 -324,00 -209,00 -332,00 -352,00 -337,00 -504,00 -1.743,00 -458,00 -453,00 -398,00 -536,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 53.65% -170.44% 24.01% 62.89% -79.4% -148.41% 5.61% 27.15% 20.26% 3.48% -2.89% 28.69% -84.35% 21.76% -37.19% -16.1% 14.84% -180.54% 79.72% -823.73% 66.95% -10.19% -55.02% 37.05% 5.68% -4.45% 33.13% 71.08% -280.57% -1.1% -13.82% 25.75%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.793,00 -952,00 -2.774,00 -2.919,00 -870,00 -2.679,00 -2.450,00 -2.233,00 -2.276,00 -2.170,00 -2.142,00 -2.301,00 -1.242,00 -2.624,00 -2.270,00 -1.530,00 -1.754,00 -1.059,00 -1.524,00 -611,00 -1.557,00 -1.260,00 -1.211,00 -1.316,00 -940,00 -830,00 -813,00 -372,00 976,00 -343,00 -226,00 -186,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -193.38% 65.68% 4.97% -235.52% 67.53% -9.35% -9.72% 1.89% -4.88% -1.31% 6.91% -85.27% 52.67% -15.59% -48.37% 12.77% -65.63% 30.51% -149.43% 60.76% -23.57% -4.05% 7.98% -40% -13.25% -2.09% -118.55% -138.11% 384.55% -51.77% -21.51% -420.69%
Zmienność kursu walutowego -19,00 -60,00 -15,00 -16,00 -7,00 -16,00 87,00 -64,00 -107,00 -142,00 -94,00 -24,00 -53,00 -39,00 -121,00 -33,00 17,00 6,00 -18,00 2,00 4,00 1,00 -3,00 -4,00 -3,00 2,00 -13,00 -2,00 -4,00 -3,00 -5,00 -9,00 -6,00        
Przepływy pieniężne netto 191,00 -57,00 -56,00 5,00 157,00 -809,00 220,00 345,00 -119,00 127,00 78,00 6,00 388,00 -110,00 45,00 126,00 -61,00 149,00 21,00 55,00 97,00 -5,00 -34,00 7,00 18,00 -1,00 -65,00 39,00 39,00 25,00 26,00 -50,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 435.09% -1.79% -1220% -96.82% 119.41% -467.73% -36.23% 389.92% -193.7% 62.82% 1200% -98.45% 452.73% -344.44% -64.29% 306.56% -140.94% 609.52% -61.82% -43.3% 2040% 85.29% -585.71% -61.11% 1900% 98.46% -266.67% -0% 56% -3.85% 152% -2600%
CFE-CFI-PID 3.003,00 955,00 2.733,00 2.940,00 1.034,00 1.886,00 2.583,00 2.642,00 2.264,00 2.439,00 2.314,00 2.331,00 1.683,00 2.553,00 2.436,00 1.689,00 1.676,00 1.202,00 1.563,00 664,00 1.650,00 1.254,00 1.180,00 1.327,00 961,00 827,00 761,00 413,00 -933,00 371,00 257,00 145,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 1.749,00 1.691,00 1.679,00 1.654,00 1.614,00 1.591,00 1.529,00 1.508,00 1.493,00 1.446,00 1.382,00 1.277,00 1.203,00 1.142,00 981,00 889,00 750,00 678,00 607,00 536,00 507,00 413,00 397,00 382,00 366,00 346,00 333,00 296,00 277,00 247,00 231,00 201,00 157,00 119,88 103,12 102,19 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 829.200.000 838.800.000 848.300.000 859.300.000 861.100.000 873.000.000 887.800.000 898.400.000 909.700.000 924.300.000 939.900.000 960.200.000 984.100.000 1.021.800.000 1.049.200.000 1.070.000.000 1.087.400.000 1.101.000.000 1.113.000.000 1.138.600.000 1.157.600.000 1.178.200.000 1.215.400.000 1.254.600.000 1.277.600.000 1.296.800.000 1.181.600.000 1.176.800.000 1.166.400.000 1.155.200.000 1.194.400.000 1.281.600.000 1.178.400.000 1.065.600.000 1.057.600.000 1.104.800.000  
Cena maksymalna 82,09 85,61 85,56 86,41 76,41 77,91 77,27 75,38 71,56 71,31 66,49 55,49 47,44 43,08 43,69 40,99 40,63 33,54 28,58 29,52 30,50 29,43 32,38 33,38 32,50 24,72 19,67 12,06 9,67 8,17 8,41 7,58 6,14 4,72 4,04 3,10 3,29
Cena minimalna 67,62 67,84 74,01 58,49 58,62 57,41 63,43 61,40 50,84 59,75 52,62 43,61 37,43 36,56 27,26 27,18 31,90 26,70 24,12 21,44 24,28 22,02 24,25 21,00 18,28 16,27 11,25 8,61 7,25 6,19 5,85 5,64 4,21 3,30 2,76 2,41 1,75
                                                                         
Maksymalny PER 38,58 33,53 27,28 31,44 27,79 34,17 28,44 33,35 30,34 29,91 25,83 22,46 22,00 19,73 23,89 25,66 33,06 27,63 24,52 24,05 27,90 31,19 38,18 45,51 49,64 43,37 40,14 28,71 21,49 20,43 24,74 25,27 22,74 19,67 22,44 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 35,18 30,05 25,44 26,36 24,56 29,68 25,89 30,26 25,95 27,48 23,13 20,06 19,68 18,24 19,40 21,34 29,51 24,81 22,61 20,76 25,06 27,26 33,39 37,07 38,78 35,96 31,55 24,61 18,80 17,95 20,97 22,03 19,17 16,71 18,89 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 31,78 26,57 23,60 21,28 21,32 25,18 23,35 27,17 21,56 25,06 20,44 17,65 17,36 16,74 14,90 17,02 25,96 22,00 20,70 17,47 22,21 23,33 28,59 28,63 27,92 28,54 22,96 20,50 16,11 15,48 17,21 18,80 15,59 13,75 15,33 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 2,75% 2,64% 2,36% 2,92% 2,83% 2,77% 2,44% 2,44% 2,79% 2,23% 2,32% 2,60% 2,71% 2,35% 2,86% 2,58% 1,96% 2,08% 1,99% 2,10% 1,48% 1,53% 1,30% 1,40% 1,50% 1,63% 2,09% 2,56% 2,66% 2,71% 2,48% 2,26% 2,67% 2,95% 3,35% 0,00% 0,00%
RD% media 2,51% 2,36% 2,20% 2,45% 2,50% 2,41% 2,22% 2,22% 2,39% 2,05% 2,08% 2,32% 2,43% 2,17% 2,32% 2,14% 1,75% 1,87% 1,83% 1,81% 1,33% 1,34% 1,14% 1,14% 1,18% 1,35% 1,64% 2,19% 2,32% 2,38% 2,10% 1,97% 2,25% 2,51% 2,82% 0,00% 0,00%
RD% mínima 2,27% 2,09% 2,05% 1,98% 2,17% 2,04% 2,01% 1,99% 1,98% 1,87% 1,83% 2,05% 2,14% 2,00% 1,79% 1,71% 1,54% 1,65% 1,68% 1,52% 1,18% 1,15% 0,97% 0,88% 0,85% 1,07% 1,19% 1,82% 1,99% 2,05% 1,72% 1,68% 1,83% 2,07% 2,29% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 171,71 119,25 98,95 635,96 -653,98 -1152,81 -285,68 -229,34 57,77 29,08 29,17 22,99 18,12 14,51 24,32 19,50 31,70 27,65 26,14 38,53 102,67 37,81 27,67 23,25 20,20 13,40 11,38 8,37 6,13 5,20 4,11 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 156,58 106,87 92,27 533,22 -577,85 -1001,14 -260,09 -208,07 49,40 26,72 26,12 20,53 16,21 13,41 19,75 16,21 28,30 24,83 24,10 33,25 92,20 33,05 24,20 18,94 15,78 11,11 8,94 7,18 5,36 4,57 3,49 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 141,45 94,50 85,59 430,48 -501,72 -849,48 -234,51 -186,81 41,04 24,36 23,08 18,07 14,30 12,31 15,18 12,93 24,89 22,01 22,06 27,98 81,73 28,29 20,72 14,63 11,36 8,82 6,51 5,98 4,59 3,94 2,86 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 22,57 20,12 17,92 19,94 16,99 17,98 17,25 22,64 17,54 17,67 14,49 12,50 12,08 11,10 13,29 14,73 17,74 14,52 12,98 13,54 15,28 15,98 18,94 21,97 23,67 19,96 15,83 16,35 9,38 8,63 10,34 22,70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 17,60 17,18 14,63 14,40                                                                  
EV / EBITDA minimalna 19,08 16,29 15,71 14,05 13,35 13,57 14,38 18,77 12,83 15,00 11,46 9,83 9,53 9,42 8,29 9,77 13,93 11,56 10,96 9,84 12,17 11,96 14,18 13,82 13,32 13,14 9,06 11,67 7,04 6,54 7,20 16,89 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.