Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Coca Cola

Kraj: USA.

US

Sector: Zużycie.

Cena 64,80
Liczba akcji 4.339.000.000
Kapitalizacja 281.167.200.000
Wartość księgowa na akcję 5,98
Cena / wartość księgowa 10,84
EV / EBITDA 24,89
EV / EBIT 17,86
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 2,47
PER 26,23
DPA 1,8400 1,9400 5,15%
RPD 2,84% 2,99%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 7,51% -0,24% 4,07% 4,02%
EBITDA 4,91% 0,19% 3,89% 4,36%
EBIT 5,39% 1,01% 4,22% 4,41%
BPA ordinario 10,53% 2,63% 5,28% 6,13%
Zwykła dywidenda 3,36% 5,09% 7,42% 8,26%
Wartość księgowa na akcję 8,64% -2,05% 3,75% 6,62%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 9,64% 0,96% 3,84% 5,24%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 27,68 26,47 23,63 29,49
RD media 3,18% 3,12% 2,86% 2,32%
Cena / średnia wartość księgowa 11,38 9,58 7,86 10,85
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 26,83 25,39 21,51 23,93
ROA Średnia 10,16% 8,33% 11,07% 13,06%
ROE Średnia 42,10% 33,62% 31,42% 34,38%
ROCE Średnia 19,02% 18,31% 25,51% 35,18%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 45.754,00 43.004,00 38.655,00 33.014,00 37.266,00 31.856,00 35.410,00 41.863,00 44.294,00 45.998,00 46.854,00 48.017,00 46.542,00 35.119,00 30.990,00 31.944,00 28.857,00 24.088,00 23.104,00 21.742,00 20.587,00 19.564,00 17.545,00 19.889,00 19.284,00 18.813,00 18.868,00 18.673,00 18.127,00 16.264,00 14.030,00 13.119,00 11.599,00 10.261,00 8.637,00    
% 6.39% 11.25% 17.09% -11.41% 16.98% -10.04% -15.41% -5.49% -3.7% -1.83% -2.42% 3.17% 32.53% 13.32% -2.99% 10.7% 19.8% 4.26% 6.26% 5.61% 5.23% 11.51% -11.79% 3.14% 2.5% -0.29% 1.04% 3.01% 11.45% 15.92% 6.94% 13.1% 13.04% 18.8%    
Koszt własny sprzedaży -18.520,00 -18.000,00 -15.357,00 -13.433,00 -14.619,00 -11.770,00 -13.256,00 -16.465,00 -17.482,00 -17.889,00 -18.421,00 -19.053,00 -18.215,00 -12.693,00 -11.088,00 -11.374,00 -10.406,00 -8.164,00 -8.195,00 -7.674,00 -7.776,00 -7.105,00 -6.044,00 -6.204,00 -6.009,00 -5.562,00 -6.015,00 -6.738,00 -6.940,00 -6.168,00 -5.160,00 -5.055,00 -4.649,00 -4.208,00 -3.548,00    
% -2.89% -17.21% -14.32% 8.11% -24.21% 11.21% 19.49% 5.82% 2.28% 2.89% 3.32% -4.6% -43.5% -14.48% 2.51% -9.3% -27.46% 0.38% -6.79% 1.31% -9.44% -17.55% 2.58% -3.25% -8.04% 7.53% 10.73% 2.91% -12.52% -19.53% -2.08% -8.73% -10.48% -18.6%    
Marża brutto 27.234,00 25.004,00 23.298,00 19.581,00 22.647,00 20.086,00 22.154,00 25.398,00 26.812,00 28.109,00 28.433,00 28.964,00 28.327,00 22.426,00 19.902,00 20.570,00 18.451,00 15.924,00 14.909,00 14.068,00 12.811,00 12.459,00 11.501,00 13.685,00 13.275,00 13.251,00 12.853,00 11.935,00 11.187,00 10.096,00 8.870,00 8.064,00 6.950,00 6.053,00 5.089,00 0,00 0,00
% 8.92% 7.32% 18.98% -13.54% 12.75% -9.33% -12.77% -5.27% -4.61% -1.14% -1.83% 2.25% 26.31% 12.68% -3.25% 11.48% 15.87% 6.81% 5.98% 9.81% 2.83% 8.33% -15.96% 3.09% 0.18% 3.1% 7.69% 6.69% 10.81% 13.82% 10% 16.03% 14.82% 18.94%
EBITDA 12.439,00 12.169,00 11.760,00 10.533,00 11.451,00 9.786,00 8.761,00 10.413,00 10.698,00 11.684,00 12.205,00 12.761,00 12.127,00 9.892,00 9.467,00 9.674,00 8.415,00 7.246,00 7.017,00 6.591,00 5.801,00 6.264,00 6.155,00 4.464,00 4.774,00 5.612,00 5.627,00 4.548,00 4.588,00 4.048,00 3.459,00 3.069,00 2.570,00        
% 2.22% 3.48% 11.65% -8.02% 17.01% 11.7% -15.86% -2.66% -8.44% -4.27% -4.36% 5.23% 22.59% 4.49% -2.14% 14.96% 16.13% 3.26% 6.46% 13.62% -7.39% 1.77% 37.88% -6.49% -14.93% -0.27% 23.72% -0.87% 13.34% 17.03% 12.71% 19.42%        
Marża EBITDA / Sprzedaż 27,19% 28,30% 30,42% 31,90% 30,73% 30,72% 24,74% 24,87% 24,15% 25,40% 26,05% 26,58% 26,06% 28,17% 30,55% 30,28% 29,16% 30,08% 30,37% 30,31% 28,18% 32,02% 35,08% 22,44% 24,76% 29,83% 29,82% 24,36% 25,31% 24,89% 24,65% 23,39% 22,16% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 11.311,00 10.909,00 10.308,00 8.997,00 10.086,00 8.700,00 7.501,00 8.626,00 8.728,00 9.708,00 10.228,00 10.779,00 10.173,00 8.449,00 8.231,00 8.446,00 7.252,00 6.308,00 6.085,00 5.698,00 4.951,00 5.458,00 5.352,00 3.691,00 3.982,00 4.967,00 5.001,00 3.915,00 4.026,00 3.637,00 3.099,00 2.747,00 2.309,00 1.950,00 1.747,00 #¡REF! #¡REF!
% 3.69% 5.83% 14.57% -10.8% 15.93% 15.98% -13.04% -1.17% -10.09% -5.08% -5.11% 5.96% 20.4% 2.65% -2.55% 16.46% 14.97% 3.66% 6.79% 15.09% -9.29% 1.98% 45% -7.31% -19.83% -0.68% 27.74% -2.76% 10.7% 17.36% 12.81% 18.97% 18.41% 11.62%
Marża EBIT / Sprzedaż 24,72% 25,37% 26,67% 27,25% 27,06% 27,31% 21,18% 20,61% 19,70% 21,11% 21,83% 22,45% 21,86% 24,06% 26,56% 26,44% 25,13% 26,19% 26,34% 26,21% 24,05% 27,90% 30,50% 18,56% 20,65% 26,40% 26,51% 20,97% 22,21% 22,36% 22,09% 20,94% 19,91% 19,00% 20,23% #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 10.714,00 9.542,00 9.771,00 7.747,00 8.920,00 6.434,00 1.248,00 6.527,00 7.351,00 7.098,00 8.584,00 9.019,00 8.584,00 11.809,00 6.824,00 5.807,00 5.981,00 5.080,00 4.872,00 4.847,00 4.347,00 3.050,00 3.969,00 2.177,00 2.431,00 3.533,00 4.129,00 3.492,00 2.986,00 2.554,00 2.176,00 1.664,00 1.617,00 1.364,00 1.516,00    
Całkowity wynik netto                                                                          
BPA ordinario 2,47 2,19 2,25 1,79 2,07 1,50 1,91 1,49 1,67 1,60 1,90 1,97 1,85 2,53 1,47 1,24 1,28 1,08 1,02 1,00 0,88 0,61 0,80 0,44 0,49 0,71 0,82 0,69 0,59 0,49 0,41 0,31 0,30 0,25 0,27 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 12.79% -2.67% 25.7% -13.53% 38% -21.47% 28.19% -10.78% 4.37% -15.79% -3.55% 6.49% -26.88% 72.11% 18.55% -3.13% 18.52% 5.88% 2% 13.64% 44.26% -23.75% 81.82% -10.2% -30.99% -13.41% 18.84% 16.95% 20.41% 19.51% 32.26% 3.33% 20% -7.41%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,47 2,19 2,25 1,79 2,07 1,50 0,29 1,49 1,67 1,60 1,90 1,97 1,85 2,53 1,47 1,24 1,28 1,08 1,02 1,00 0,88 0,61 0,80 0,44 0,49 0,71 0,82 0,69 0,59 0,49 0,41 0,31 0,30 0,25 0,27 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,8400 1,7600 1,6800 1,6400 1,6000 1,5600 1,4800 1,4000 1,3200 1,2200 1,1200 1,0200 0,9400 0,8800 0,8200 0,7600 0,6800 0,6200 0,5600 0,5000 0,4400 0,4000 0,3600 0,3400 0,3200 0,3000 0,2800 0,2500 0,2200 0,1950 0,1700 0,1400 0,1200 0,1000 0,0850 0,0750 0,0700
% 4.55% 4.76% 2.44% 2.5% 2.56% 5.41% 5.71% 6.06% 8.2% 8.93% 9.8% 8.51% 6.82% 7.32% 7.89% 11.76% 9.68% 10.71% 12% 13.64% 10% 11.11% 5.88% 6.25% 6.67% 7.14% 12% 13.64% 12.82% 14.71% 21.43% 16.67% 20% 17.65% 13.33% 7.14% 7.69%
Pay-out 74,52% 80,23% 74,62% 91,52% 77,38% 104,23% 77,49% 93,67% 79,10% 76,49% 58,83% 51,84% 50,88% 34,77% 55,97% 61,15% 53,00% 57,36% 55,01% 50,11% 49,84% 65,13% 45,12% 77,68% 65,47% 42,39% 34,11% 36,13% 37,56% 39,69% 41,03% 44,89% 40,00% 39,68% 31,28% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 1,8400 1,7600 1,6800 1,6400 1,6000 1,5600 1,4800 1,4000 1,3200 1,2200 1,1200 1,0200 0,9400 0,8800 0,8200 0,7600 0,6800 0,6200 0,5600 0,5000 0,4400 0,4000 0,3600 0,3400 0,3200 0,3000 0,2800 0,2500 0,2200 0,1950 0,1700 0,1400 0,1200 0,1000 0,0850 0,0750 0,0700
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 5,98 5,54 5,30 4,46 4,40 3,95 3,95 5,28 5,80 6,81 7,36 7,15 6,81 6,64 5,32 4,38 4,66 3,60 3,42 3,28 2,86 2,38 2,29 1,87 1,71 1,68 1,45 1,22 1,06 1,01 0,87 0,73 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 7.94% 4.53% 18.83% 1.36% 11.39% -0% -25.19% -8.97% -14.83% -7.47% 2.94% 4.99% 2.56% 24.81% 21.46% -6.01% 29.44% 5.26% 4.27% 14.69% 20.17% 3.93% 22.46% 9.36% 1.79% 15.86% 18.85% 15.09% 4.95% 16.09% 19.18%
Dług netto 28.401,00 28.587,00 30.136,00 31.879,00 31.588,00 29.583,00 27.010,00 23.508,00 24.216,00 23.735,00 19.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -0.65% -5.14% -5.47% 0.92% 6.78% 9.53% 14.9% -2.92% 2.03% 18.92%
Dług netto / EBITDA 2,28 2,35 2,56 3,03 2,76 3,02 3,08 2,26 2,26 2,03 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,45 2,59 2,39 3,24 3,02 4,04 3,86 2,67 2,30 2,24 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 10,97% 10,29% 10,36% 8,87% 10,33% 7,73% 1,42% 7,48% 8,16% 7,71% 9,53% 10,47% 10,73% 16,19% 14,02% 14,33% 13,82% 16,95% 16,56% 15,42% 15,90% 12,50% 17,71% 10,45% 11,24% 18,45% 24,37% 21,61% 19,85% 18,41% 18,10% 15,06% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 41,30% 39,59% 42,48% 40,14% 46,99% 37,89% 7,31% 28,30% 28,77% 23,41% 25,88% 27,51% 27,13% 38,09% 27,52% 28,37% 27,51% 30,02% 29,79% 30,42% 30,85% 25,85% 34,92% 23,37% 28,56% 42,04% 56,48% 56,73% 55,38% 48,79% 47,47% 42,80% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 20,24% 20,05% 18,74% 16,92% 19,14% 17,89% 16,31% 18,46% 17,46% 17,88% 19,15% 32,50% 31,87% 26,98% 32,47% 40,49% 33,35% 37,28% 37,21% 35,76% 35,14% 46,25% 47,09% 39,62% 41,86% 59,11% 68,40% 63,60% 74,67% 69,47% 67,60% 70,65% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 11.599,00 11.018,00 12.625,00 9.844,00 10.471,00 7.320,00 6.995,00 8.796,00 10.528,00 10.615,00 10.542,00 10.645,00 9.474,00 9.532,00 8.186,00 7.571,00 7.150,00 5.957,00 6.423,00 5.968,00 5.456,00 4.742,00 4.110,00 3.585,00 3.883,00 3.433,00 4.033,00 3.463,00 3.328,00 3.183,00 2.508,00 2.232,00 2.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 5.27% -12.73% 28.25% -5.99% 43.05% 4.65% -20.48% -16.45% -0.82% 0.69% -0.97% 12.36% -0.61% 16.44% 8.12% 5.89% 20.03% -7.26% 7.62% 9.38% 15.06% 15.38% 14.64% -7.67% 13.11% -14.88% 16.46% 4.06% 4.56% 26.91% 12.37% 7.1%
Przepływy pieniężne z inwestycji -3,35 -763,00 -2.765,00 -1.477,00 -3.976,00 6.348,00 -2.385,00 -999,00 -6.186,00 -7.506,00 -4.214,00 -11.404,00 -2.524,00 -4.405,00 -4.149,00 -2.363,00 -6.719,00 -1.700,00 -1.496,00 -503,00 -936,00 -1.065,00 -1.188,00 -1.165,00 -3.421,00 -2.161,00 -500,00 -1.050,00 -1.226,00 -1.037,00 -885,00 -1.359,00 -1.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 99.56% 72.41% -87.2% 62.85% -162.63% 366.16% -138.74% 83.85% 17.59% -78.12% 63.05% -351.82% 42.7% -6.17% -75.58% 64.83% -295.24% -13.64% -197.42% 46.26% 12.11% 10.35% -1.97% 65.95% -58.31% -332.2% 52.38% 14.36% -18.23% -17.18% 34.88% -20.91%
Finansowanie przepływów pieniężnych -8.310,00 -10.250,00 -6.786,00 -8.070,00 -9.004,00 -10.552,00 -7.409,00 -6.545,00 -5.113,00 -3.631,00 -3.745,00 -3.347,00 -2.234,00 -3.465,00 -2.293,00 -3.985,00 973,00 -6.583,00 -6.785,00 -2.261,00 -3.601,00 -3.327,00 -2.830,00 -2.072,00 -471,00 -1.333,00 -3.095,00 -2.102,00 -2.278,00 -1.792,00 -1.540,00 -917,00 -1.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 18.93% -51.05% 15.91% 10.37% 14.67% -42.42% -13.2% -28.01% -40.82% 3.04% -11.89% -49.82% 35.53% -51.11% 42.46% -509.56% 114.78% 2.98% -200.09% 37.21% -8.24% -17.56% -36.58% -339.92% 64.67% 56.93% -47.24% 7.73% -27.12% -16.36% -67.94% 31.1%
Zmienność kursu walutowego -73,00 -205,00 -159,00 76,00 -72,00 -171,00 250,00 -6,00 -878,00 -934,00 -611,00 -255,00 -430,00 -166,00 576,00 -615,00 249,00 65,00 -148,00 141,00 183,00 44,00 -45,00 -140,00 -28,00 -28,00 -134,00 -45,00 -43,00 34,00 -41,00 -58,00          
Przepływy pieniężne netto 3.212,65 -200,00 2.915,00 373,00 -2.581,00 2.945,00 -2.549,00 1.246,00 -1.649,00 -1.456,00 1.972,00 -4.361,00 4.286,00 1.496,00 2.320,00 608,00 1.653,00 -2.261,00 -2.006,00 3.345,00 1.102,00 394,00 47,00 208,00 -37,00 -89,00 304,00 266,00 -219,00 388,00 42,00 -102,00 -371,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 1706.33% -106.86% 681.5% 114.45% -187.64% 215.54% -304.57% 175.56% -13.26% -173.83% 145.22% -201.75% 186.5% -35.52% 281.58% -63.22% 173.11% -12.71% -159.97% 203.54% 179.7% 738.3% -77.4% 662.16% 58.43% -129.28% 14.29% 221.46% -156.44% 823.81% 141.18% 72.51%
CFE-CFI-PID 11.595,65 10.255,00 9.860,00 8.367,00 6.495,00 13.668,00 4.610,00 7.797,00 4.342,00 3.109,00 6.328,00 -759,00 6.950,00 5.127,00 4.037,00 5.208,00 431,00 4.257,00 4.927,00 5.465,00 4.520,00 3.677,00 2.922,00 2.420,00 462,00 1.272,00 3.533,00 2.413,00 2.102,00 2.146,00 1.623,00 873,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 7.952,00 7.616,00 7.252,00 7.047,00 6.845,00 6.644,00 6.320,00 6.043,00 5.741,00 5.350,00 4.969,00 4.595,00 4.300,00 4.068,00 3.800,00 3.521,00 3.149,00 2.911,00 2.678,00 2.429,00 2.166,00 1.987,00 1.791,00 1.685,00 1.580,00 1.480,00 1.387,00 1.247,00 1.110,00 1.006,00 883,00 738,00 640,00 541,20 474,13 0,00 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 4.339.000.000 4.350.000.000 4.340.000.000 4.323.000.000 4.314.000.000 4.299.000.000 4.324.000.000 4.367.000.000 4.405.000.000 4.450.000.000 4.509.000.000 4.584.000.000 4.646.000.000 4.666.000.000 4.658.000.000 4.672.000.000 4.662.000.000 4.700.000.000 4.786.000.000 4.858.000.000 4.924.000.000 4.966.000.000 4.974.000.000 4.974.000.000 4.974.000.000 4.992.000.000 5.030.000.000 5.046.000.000 5.098.000.000 5.198.000.000 5.252.000.000 5.336.000.000 5.390.000.000 5.412.000.000 5.578.000.000    
Cena maksymalna 64,99 67,20 59,07 60,13 55,92 50,84 47,48 47,13 43,91 45,00 43,43 40,67 35,88 32,94 29,73 32,79 32,16 24,67 22,75 26,75 25,45 28,95 31,09 33,44 35,44 44,47 36,31 27,12 20,10 13,38 11,28 11,35 10,23 6,12 5,06 2,83 3,32
Cena minimalna 51,55 54,01 41,53 36,27 44,42 41,45 40,22 39,88 36,56 36,89 36,52 33,28 30,65 24,74 18,72 20,15 22,82 19,68 20,00 19,15 18,50 21,45 21,18 21,12 23,66 26,81 25,56 18,03 12,19 9,73 9,38 8,89 5,32 4,08 2,71 2,19 1,82
                                                                         
Maksymalny PER 29,63 29,85 32,96 29,08 37,36 26,62 31,77 28,24 27,53 23,64 22,07 22,01 14,18 22,48 23,92 25,56 29,75 24,23 22,80 30,30 41,44 36,28 71,03 68,42 50,08 54,17 52,47 46,30 40,91 32,29 36,17 37,83 40,59 22,52 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 26,56 26,92 28,07 23,31 33,52 24,16 29,34 26,07 25,22 21,51 20,32 20,01 13,14 19,69 19,49 20,63 25,43 21,78 21,42 26,00 35,78 31,58 59,71 55,82 41,75 43,42 44,70 38,54 32,86 27,89 33,13 33,73 30,85 18,77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 23,50 23,99 23,17 17,54 29,68 21,70 26,91 23,90 22,92 19,38 18,56 18,01 12,11 16,89 15,06 15,71 21,11 19,33 20,05 21,69 30,12 26,88 48,39 43,21 33,43 32,66 36,93 30,78 24,81 23,48 30,08 29,63 21,11 15,01 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 3,41% 3,11% 3,95% 4,41% 3,51% 3,57% 3,48% 3,31% 3,34% 3,04% 2,79% 2,82% 2,87% 3,31% 4,06% 3,37% 2,72% 2,85% 2,50% 2,30% 2,16% 1,68% 1,61% 1,52% 1,27% 1,04% 0,98% 1,22% 1,60% 1,75% 1,49% 1,35% 1,88% 2,08% 2,77% 3,20% 3,57%
RD% media 3,06% 2,81% 3,36% 3,54% 3,15% 3,24% 3,21% 3,06% 3,06% 2,76% 2,57% 2,57% 2,66% 2,90% 3,31% 2,72% 2,32% 2,56% 2,35% 1,97% 1,87% 1,46% 1,35% 1,24% 1,06% 0,84% 0,83% 1,02% 1,28% 1,51% 1,37% 1,20% 1,43% 1,74% 2,12% 2,83% 2,76%
RD% mínima 2,71% 2,50% 2,78% 2,66% 2,79% 2,91% 2,95% 2,80% 2,78% 2,49% 2,35% 2,31% 2,45% 2,49% 2,56% 2,07% 1,93% 2,27% 2,20% 1,64% 1,57% 1,24% 1,09% 0,96% 0,85% 0,63% 0,69% 0,81% 0,97% 1,27% 1,24% 1,06% 0,98% 1,39% 1,48% 2,47% 1,96%
Cena / maksymalna wartość księgowa 11,73 12,68 13,23 13,67 14,16 12,88 8,99 8,12 6,44 6,12 6,07 5,97 5,40 6,19 6,78 7,03 8,93 7,22 6,94 9,35 10,71 12,67 16,60 19,54 21,05 30,60 29,76 25,64 19,96 15,33 15,48 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 10,52 11,44 11,27 10,95 12,70 11,69 8,30 7,50 5,91 5,57 5,59 5,43 5,01 5,42 5,53 5,68 7,64 6,49 6,52 8,02 9,25 11,03 13,95 15,94 17,55 24,52 25,36 21,34 16,03 13,24 14,18 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 9,30 10,19 9,30 8,24 11,25 10,50 7,62 6,87 5,37 5,01 5,11 4,89 4,61 4,65 4,27 4,32 6,34 5,76 6,10 6,69 7,79 9,39 11,31 12,34 14,06 18,45 20,95 17,05 12,10 11,15 12,87 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 25,52 27,42 27,37 25,46 27,67 28,03 21,97 21,50 18,59 18,04 15,35 15,37 16,85 16,24 14,31 18,20 20,69 16,52 16,52 22,40 20,01 23,36 34,64 34,84 31,41 39,45 40,16 29,83 25,31 20,11 19,30 23,57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 23,59 21,79 18,48 20,64                                                                  
EV / EBITDA minimalna 20,73 22,54 20,14 16,45 22,60 23,42 18,96 18,54 15,81 15,09 12,90 12,58 14,40 12,19 9,01 11,19 14,68 13,18 14,52 16,04 14,54 17,31 23,60 22,00 20,97 23,78 28,27 19,83 15,35 14,62 16,05 18,46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.