Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące CIE Automotive

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Samochody.

Ticker CIE
Cena 26,05
Liczba akcji 119.807.484
Kapitalizacja 3.120.984.958
Wartość księgowa na akcję 10,66
Cena / wartość księgowa 2,44
EV / EBITDA 5,97
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 2,67
PER 9,76
DPA 0,8290 0,9100 8,90%
RPD 3,18% 3,49%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 5,50% 8,44% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA 6,16% 11,50% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 7,63% 13,37% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA ordinario 7,27% 18,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 5,98% 16,50% 16,37% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 15,12% 11,64% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 4,61% 12,88% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 11,52 14,69 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD media 3,35% 2,67% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 3,42 3,44 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 7,65 7,94 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 11,08 11,73 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA Średnia 4,97% 4,71% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE Średnia 27,81% 26,10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE Średnia 15,18% 15,14% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 3.959,48 3.838,61 3.269,11 2.882,49 3.461,05 3.029,50 3.724,46 2.879,04 2.631,52 2.209,52 1.760,25 1.645,71 1.839,67 1.693,82 1.149,01 1.455,31                      
% 3.15% 17.42% 13.41% -16.72% 14.24% -18.66% 29.36% 9.41% 19.1% 25.52% 6.96% -10.54% 8.61% 47.42% -21.05%                      
EBITDA 713,20 633,37 574,66 431,23 594,36 529,02 530,42 407,47 365,26 268,56 240,13 224,06 234,11 195,61 109,18 157,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 12.6% 10.22% 33.26% -27.45% 12.35% -0.26% 30.17% 11.56% 36.01% 11.84% 7.17% -4.29% 19.68% 79.16% -30.57%
Marża EBITDA / Sprzedaż 18,01% 16,50% 17,58% 14,96% 17,17% 17,46% 14,24% 14,15% 13,88% 12,15% 13,64% 13,61% 12,73% 11,55% 9,50% 10,80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 527,67 446,74 403,49 283,42 427,08 365,29 376,18 279,33 244,31 172,18 150,44 141,38 144,90 110,75 52,66 103,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 18.12% 10.72% 42.36% -33.64% 16.92% -2.89% 34.67% 14.33% 41.89% 14.45% 6.41% -2.43% 30.84% 110.31% -49.2%
Marża EBIT / Sprzedaż 13,33% 11,64% 12,34% 9,83% 12,34% 12,06% 10,10% 9,70% 9,28% 7,79% 8,55% 8,59% 7,88% 6,54% 4,58% 7,12% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 306,80 290,57 266,12 184,96 286,53 242,80 215,49 173,92 129,83 81,40 69,75 97,51 60,56 30,71 18,07 53,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 320,18 300,12 267,54 185,23 287,48 396,75 215,41 162,35 129,06 81,05 60,13 61,03 60,58 19,00 11,12 53,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 2,67 2,45 2,18 1,44 2,23 1,88 1,67 1,26 1,00 0,63 0,51 0,54 0,53 0,17 0,10 0,47 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 8.98% 12.39% 51.39% -35.43% 18.62% 12.57% 32.54% 26% 58.73% 23.53% -5.56% 1.89% 211.76% 70% -78.72%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 2,67 2,45 2,18 1,51 2,23 3,08 1,67 1,26 1,00 0,63 0,51 0,54 0,53 0,17 0,10 0,47 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,8290 0,8290 0,7200 0,5000 0,7400 0,6200 0,5600 0,4100 0,3300 0,2000 0,1800 0,1800 0,1800 0,0000 0,0000 0,0000 0,1300 0,1100 0,0900 0,0480 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% -0% 15.14% 44% -32.43% 19.35% 10.71% 36.59% 24.24% 65% 11.11% -0% -0% -100% 18.18% 22.22% 87.5% 20%
Pay-out 31,05% 33,84% 33,03% 34,72% 33,18% 32,98% 33,52% 32,54% 33,00% 31,69% 35,29% 33,33% 33,88% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                      
Łączna dywidenda 0,8290 0,8290 0,7200 0,5000 0,7400 0,6200 0,5600 0,4100 0,3300 0,2000 0,1800 0,1800 0,1800 0,0000 0,0000 0,0000 0,1300 0,1100 0,0900 0,0480 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000    
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 10,66 9,33 8,06 5,28 6,52 5,27 6,31 5,91 4,47 4,36 3,54 3,04 3,35 1,79 2,32 2,04 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 14.26% 15.76% 52.65% -19.02% 23.72% -16.48% 6.77% 32.21% 2.52% 23.16% 16.45% -9.25% 87.15% -22.84% 13.73%
Dług netto 1.134,70 1.289,80 1.394,90 1.594,90 1.522,00 948,20 854,80 816,20 670,10 720,60 574,00 394,00 342,00 507,00 538,00 535,00                      
% -12.03% -7.53% -12.54% 4.79% 60.51% 10.93% 4.73% 21.8% -7.01% 25.54% 45.69% 15.2% -32.54% -5.76% 0.56%                      
Dług netto / EBITDA 1,59 2,04 2,43 3,70 2,56 1,79 1,61 2,00 1,83 2,68 2,39 1,76 1,46 2,59 4,93 3,40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,20 2,23 3,00 4,07 2,77 2,30 1,82 2,37 1,92 3,36 3,74 3,26 1,51 5,12 5,16 7,22 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 5,41% 5,15% 4,93% 3,71% 5,65% 6,63% 4,81% 4,27% 3,97% 2,55% 2,94% 4,40% 2,75% 1,64% 1,17% 3,85% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 24,03% 25,41% 26,96% 28,60% 34,05% 35,71% 26,46% 22,82% 22,50% 14,49% 16,57% 28,14% 15,86% 15,07% 6,83% 23,13% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 18,87% 15,99% 14,61% 10,94% 15,49% 18,29% 17,16% 13,43% 15,71% 10,88% 13,23% 15,68% 16,70% 12,91% 6,37% 13,12% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 515,65 578,65 465,45 391,42 550,19 411,71 468,97 344,44 348,16 214,50 153,50 120,91 226,19 99,08 104,25 74,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -10.89% 24.32% 18.91% -28.86% 33.64% -12.21% 36.15% -1.07% 62.31% 39.74% 26.95% -46.54% 128.29% -4.96% 40.73%
Przepływy pieniężne z inwestycji -273,10 -270,24 -215,33 -251,18 -915,60 -424,31 -505,03 -578,43 -194,44 -339,46 -295,05 -108,81 -69,54 -173,79 -96,30 -149,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -1.06% -25.5% 14.27% 72.57% -115.79% 15.98% 12.69% -197.49% 42.72% -15.05% -171.16% -56.47% 59.99% -80.47% 35.43%
Finansowanie przepływów pieniężnych -121,04 -236,15 -201,07 -53,58 635,79 -26,70 -44,29 336,78 -183,36 88,48 17,65 -33,70 222,04 74,98 24,37 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 48.74% -17.45% -275.27% -108.43% 2481.24% 39.72% -113.15% 283.67% -307.23% 401.3% 152.37% -115.18% 196.13% 207.67% -75.46%
Zmienność kursu walutowego -23,69 10,42 44,76 -36,80 -4,59 -1,25 -2,76 8,75 -7,06 7,22 -18,33 -37,04 -11,28 13,56                          
Przepływy pieniężne netto 97,82 82,67 93,81 49,85 265,80 -40,55 -83,10 111,54 -36,69 -29,26 -142,22 -58,65 367,42 13,83 32,32 24,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 18.33% -11.88% 88.18% -81.25% 755.49% 51.2% -174.5% 404.01% -25.39% 79.43% -142.49% -115.96% 2556.69% -57.21% 33.5%
CFE-CFI-PID 242,55 308,41 250,12 140,23 -365,41 -12,60 -36,06 -233,99 153,72 -124,96 -141,55 12,09 156,66 -74,71 7,95 -75,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 108,14 94,35 63,91 93,94 79,98 72,17 54,86 48,94 29,57 29,04 25,48 35,26 0,00 0,00 0,00 7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 119.807.484 122.550.000 122.550.000 122.550.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 118.820.046,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00                      
Cena maksymalna 29,26 28,44 27,54 22,52 26,08 36,30 26,20 18,98 15,46 12,28 8,35 5,86 6,65 4,79 4,40 7,37                      
Cena minimalna 23,76 18,68 20,44 9,71 19,31 19,90 17,15 11,98 10,65 7,21 5,00 5,05 4,51 3,00 2,00 3,10                      
                                                     
Maksymalny PER 11,94 13,05 19,13 10,10 13,87 21,73 20,79 18,98 24,50 24,08 15,46 11,03 39,12 47,90 9,32 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 10,82 10,81 16,66 7,23 12,07 16,82 17,20 15,48 20,69 19,11 12,36 10,27 32,82 38,95 6,78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 9,70 8,57 14,19 4,35 10,27 11,91 13,61 11,98 16,88 14,14 9,26 9,51 26,53 30,00 4,24 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 3,49% 3,85% 2,45% 7,62% 3,21% 2,81% 2,39% 2,75% 1,88% 2,50% 3,60% 3,56% 0,00% 0,00% 0,00% 4,19% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 3,16% 3,19% 2,13% 5,45% 2,79% 2,18% 1,98% 2,25% 1,59% 1,98% 2,88% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 2,98% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 2,83% 2,53% 1,82% 3,29% 2,38% 1,54% 1,56% 1,74% 1,29% 1,47% 2,16% 3,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,76% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 3,14 3,53 5,22 3,45 4,95 5,75 4,44 4,24 3,55 3,47 2,75 1,75 3,72 2,06 2,16 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 2,84 2,92 4,55 2,47 4,31 4,45 3,67 3,46 3,00 2,75 2,20 1,63 3,12 1,68 1,57 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 2,55 2,32 3,87 1,49 3,66 3,15 2,90 2,68 2,45 2,04 1,65 1,51 2,52 1,29 0,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 7,57 8,49 11,52 7,20 8,15 10,44 10,30 8,54 10,11 8,99 6,19 4,31 6,47 9,93 6,59 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 7,05 7,45 10,52 5,88 7,33 8,45 8,87 7,30 8,95 7,63 5,30 4,12 5,84 8,99 5,72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA minimalna 6,53 6,41 9,51 4,56 6,50 6,45 7,43 6,07 7,80 6,26 4,41 3,92 5,22 8,06 4,85 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.