Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Caterpillar

Kraj: USA.

US

Sector: Przemysłowcy.

Cena 345,79
Liczba akcji 513.600.000
Kapitalizacja 177.597.744.000
Wartość księgowa na akcję 37,96
Cena / wartość księgowa 9,11
EV / EBITDA 13,80
EV / EBIT 6,34
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 20,12
PER 17,19
DPA 5,0000 5,42 7,75%
RPD 1,45% 1,57%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 4,15% 1,88% 5,55% #¡DIV/0!
EBITDA 6,44% 5,66% 8,59% #¡DIV/0!
EBIT 9,35% 8,70% 10,73% #¡REF!
BPA ordinario 14,43% 13,34% 13,63% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 8,27% 7,98% 10,17% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 10,14% 1,85% 7,68% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 14,46% 2,37% #¡NUM! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 20,27 20,15 -35,69 #¡DIV/0!
RD media 2,41% 2,72% 2,53% 2,28%
Cena / średnia wartość księgowa 6,72 5,46 5,25 #¡REF!
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 19,32 38,06 28,01 #¡REF!
ROA Średnia 7,89% 5,52% 5,35% #¡REF!
ROE Średnia 39,19% 28,10% 30,80% #¡REF!
ROCE Średnia 17,52% 13,70% 29,54% #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 67.060,00 59.427,00 50.971,00 41.748,00 53.800,00 54.722,00 45.462,00 38.537,00 47.011,00 55.184,00 55.656,00 65.875,00 60.138,00 42.588,00 32.396,00 51.324,00 44.958,00 41.517,00 36.339,00 30.251,00 22.763,00 20.152,00                              
% 12.84% 16.59% 22.09% -22.4% -1.68% 20.37% 17.97% -18.03% -14.81% -0.85% -15.51% 9.54% 41.21% 31.46% -36.88% 14.16% 8.29% 14.25% 20.12% 32.9% 12.96%                              
Koszt własny sprzedaży -42.767,00 -41.350,00 -35.513,00 -29.082,00 -36.630,00 -36.997,00 -31.049,00 -28.309,00 -33.742,00 -39.767,00 -40.727,00 -47.055,00 -43.578,00 -30.367,00 -23.886,00 -38.415,00 -32.626,00 -29.549,00 -26.558,00 -22.420,00 -16.945,00 -15.146,00                              
% -3.43% -16.44% -22.11% 20.61% 0.99% -19.16% -9.68% 16.1% 15.15% 2.36% 13.45% -7.98% -43.5% -27.13% 37.82% -17.74% -10.41% -11.26% -18.46% -32.31% -11.88%                              
Marża brutto 24.293,00 18.077,00 15.458,00 12.666,00 17.170,00 17.725,00 14.413,00 10.228,00 13.269,00 15.417,00 14.929,00 18.820,00 16.560,00 12.221,00 8.510,00 12.909,00 12.332,00 11.968,00 9.781,00 7.831,00 5.818,00 5.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 34.39% 16.94% 22.04% -26.23% -3.13% 22.98% 40.92% -22.92% -13.93% 3.27% -20.67% 13.65% 35.5% 43.61% -34.08% 4.68% 3.04% 22.36% 24.9% 34.6% 16.22%
EBITDA 15.110,00 10.123,00 9.230,00 6.985,00 10.867,00 11.059,00 7.283,00 3.532,00 6.302,00 8.491,00 8.715,00 11.386,00 9.680,00 6.259,00 2.913,00 6.428,00 6.718,00 6.523,00 5.261,00 4.130,00 2.908,00 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 49.26% 9.67% 32.14% -35.72% -1.74% 51.85% 106.2% -43.95% -25.78% -2.57% -23.46% 17.62% 54.66% 114.86% -54.68% -4.32% 2.99% 23.99% 27.38% 42.02% 16.65%
Marża EBITDA / Sprzedaż 22,53% 17,03% 18,11% 16,73% 20,20% 20,21% 16,02% 9,17% 13,41% 15,39% 15,66% 17,28% 16,10% 14,70% 8,99% 12,52% 14,94% 15,71% 14,48% 13,65% 12,78% 12,37% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 12.966,00 7.904,00 6.878,00 4.553,00 8.290,00 8.293,00 4.406,00 498,00 3.256,00 5.328,00 5.628,00 8.573,00 7.153,00 3.963,00 577,00 4.448,00 4.921,00 4.921,00 3.784,00 2.733,00 1.688,00 1.324,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 64.04% 14.92% 51.07% -45.08% -0.04% 88.22% 784.74% -84.71% -38.89% -5.33% -34.35% 19.85% 80.49% 586.83% -87.03% -9.61% -0% 30.05% 38.46% 61.91% 27.49%
Marża EBIT / Sprzedaż 19,33% 13,30% 13,49% 10,91% 15,41% 15,15% 9,69% 1,29% 6,93% 9,65% 10,11% 13,01% 11,89% 9,31% 1,78% 8,67% 10,95% 11,85% 10,41% 9,03% 7,42% 6,57% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 10.335,00 6.705,00 6.489,00 2.998,00 6.093,00 6.147,00 754,00 -67,00 2.102,00 3.695,00 3.789,00 5.681,00 4.928,00 2.700,00 895,00 3.557,00 3.541,00 3.537,00 2.854,00 2.035,00 1.099,00 798,00                              
Całkowity wynik netto                                                                          
BPA ordinario 20,12 12,64 11,83 5,46 10,74 10,26 5,17 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 59.18% 6.85% 116.67% -49.16% 4.68% 98.45% 4800% -103.14% -40.48% 2.26% -32.19% 14.59% 78.31% 190.21% -74.73% 5.4% 3.87% 27.97% 40.28% 84.62% 35.65%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 20,12 12,64 11,83 5,46 10,74 10,26 1,26 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 5,0000 4,6200 4,2800 4,1200 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 8.23% 7.94% 3.88% 4.3% 17.56% 8.04% 0.97% 2.33% 11.48% 16.38% 14.85% 10.99% 4.6% 3.57% 3.7% 17.39% 20% 20.42% 19.38% 11.11% 2.86% 0.72% 3.35% 5.49% 10.87% 21.05% 22.58%
Pay-out 24,85% 36,55% 36,18% 75,39% 36,79% 32,76% 60,15% -2686,04% 86,10% 45,95% 40,33% 23,81% 24,60% 41,91% 117,51% 28,60% 25,70% 22,24% 23,64% 27,81% 46,04% 60,86% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 5,0000 4,6200 4,2800 4,1200 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 37,96 29,92 30,05 27,95 25,71 23,42 22,85 22,48 24,63 26,63 31,60 26,18 19,34 16,64 13,96 9,69 13,47 10,03 11,95 10,56 8,65 7,89 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 26.87% -0.43% 7.51% 8.71% 9.78% 2.49% 1.65% -8.73% -7.51% -15.73% 20.7% 35.37% 16.23% 19.2% 44.07% -28.06% 34.3% -16.07% 13.16% 22.08% 9.63%
Dług netto 30.900,00 29.989,00 28.535,00 27.811,00 29.373,00 28.696,00 26.617,00 29.615,00 31.633,00 31.944,00                                                      
% 3.04% 5.1% 2.6% -5.32% 2.36% 7.81% -10.12% -6.38% -0.97%                                                      
Dług netto / EBITDA 2,05 2,96 3,09 3,98 2,70 2,59 3,65 8,38 5,02 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,40 3,86 3,96 4,40 4,25 4,38 4,67 5,28 4,74 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 11,81% 8,18% 7,84% 3,83% 7,77% 7,83% 0,98% -0,09% 2,68% 4,36% 4,46% 6,39% 6,05% 4,22% 1,49% 5,25% 6,31% 6,87% 6,00% 4,72% 2,99% 2,44% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 53,02% 42,25% 39,37% 19,56% 41,77% 43,79% 5,50% -0,51% 14,19% 22,06% 18,21% 32,40% 38,25% 24,94% 10,24% 58,44% 39,86% 51,57% 33,85% 27,25% 18,08% 14,58% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 25,72% 17,23% 15,27% 10,54% 18,84% 19,39% 10,91% 1,16% 7,00% 10,92% 26,96% 48,76% 55,33% 36,48% 6,54% 71,86% 54,70% 71,75% 44,88% 36,60% 27,77% 24,20% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 12.885,00 7.766,00 7.198,00 6.327,00 6.912,00 6.558,00 5.702,00 5.608,00 6.675,00 8.057,00 10.191,00 5.184,00 7.010,00 5.009,00 6.343,00 4.797,00 7.955,00 5.799,00 3.113,00 -3.991,00 -5.611,00 -3.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 65.92% 7.89% 13.77% -8.46% 5.4% 15.01% 1.68% -15.99% -17.15% -20.94% 96.59% -26.05% 39.95% -21.03% 32.23% -39.7% 37.18% 86.28% 178% 28.87% -41.62%
Przepływy pieniężne z inwestycji -5.871,00 -2.541,00 -3.084,00 -1.485,00 -1.928,00 -3.212,00 -994,00 -1.760,00 -3.517,00 -3.627,00 -5.046,00 -6.190,00 -11.427,00 -1.595,00 1.002,00 -6.296,00 -4.408,00 -3.796,00 -3.525,00 2.077,00 4.884,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -131.05% 17.61% -107.68% 22.98% 39.98% -223.14% 43.52% 49.96% 3.03% 28.12% 18.48% 45.83% -616.43% -259.18% 115.91% -42.83% -16.12% -7.69% -269.72% -57.47% 34.92%
Finansowanie przepływów pieniężnych -6.932,00 -7.281,00 -4.188,00 -3.755,00 -4.538,00 -3.650,00 -3.653,00 -3.112,00 -3.870,00 -2.996,00 -4.511,00 3.606,00 3.966,00 -4.613,00 -5.215,00 2.955,00 -2.989,00 -2.593,00 1.153,00 1.874,00 745,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 4.79% -73.85% -11.53% 17.25% -24.33% 0.08% -17.38% 19.59% -29.17% 33.58% -225.1% -9.08% 185.97% 11.54% -276.48% 198.86% -15.27% -324.89% -38.47% 151.54% 231.11%
Zmienność kursu walutowego -110,00 -194,00 -29,00 -13,00 -44,00 -126,00 38,00 -28,00 -169,00 -174,00 -43,00 -167,00 -84,00 -76,00 1,00 158,00 34,00 12,00 -78,00 143,00 15,00 26,00                              
Przepływy pieniężne netto -28,00 -2.250,00 -103,00 1.074,00 402,00 -430,00 1.093,00 708,00 -881,00 1.260,00 591,00 2.433,00 -535,00 -1.275,00 2.131,00 1.614,00 592,00 -578,00 663,00 103,00 33,00 -91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 98.76% -2084.47% -109.59% 167.16% 193.49% -139.34% 54.38% 180.36% -169.92% 113.2% -75.71% 554.77% 58.04% -159.83% 32.03% 172.64% 202.42% -187.18% 543.69% 212.12% 136.26%
CFE-CFI-PID 7.014,00 5.225,00 4.114,00 4.842,00 4.984,00 3.346,00 4.708,00 3.848,00 3.158,00 4.430,00 5.145,00 -1.006,00 -4.417,00 3.414,00 7.345,00 -1.499,00 3.547,00 2.003,00 -412,00 -1.914,00 -727,00 -342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 2.563,00 2.440,00 2.332,00 2.243,00 2.132,00 1.951,00 1.831,00 1.799,00 1.757,00 1.620,00 1.111,00 1.617,00 1.159,00 1.084,00 1.029,00 953,00 845,00 726,00 618,00 534,00 491,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 513.600.000 530.400.000 548.500.000 548.600.000 567.500.000 599.400.000 599.300.000 584.300.000 601.300.000 628.900.000 658.600.000 669.600.000 666.100.000 650.400.000 626.000.000 627.900.000 659.500.000 683.800.000 705.800.000 707.400.000 702.800.000 693.800.000                              
Cena maksymalna 299,20 245,05 246,69 183,81 148,93 173,24 158,65 97,40 92,37 111,46 99,70 116,95 116,55 94,89 61,21 85,96 87,00 82,03 59,88 49,36 42,47 30,00 28,42 27,56 33,22 30,38 30,81 20,25 18,82 15,19 11,64 7,77 7,20 8,56 8,63 8,56 9,35
Cena minimalna 204,04 160,60 179,34 87,50 111,75 112,06 90,34 56,36 62,99 85,88 79,49 78,25 67,54 50,50 21,72 31,95 57,98 57,05 41,31 34,25 20,62 16,88 19,88 14,78 21,00 19,53 18,12 13,50 12,06 11,10 6,74 5,16 4,70 4,77 6,61 6,74 4,99
                                                                         
Maksymalny PER 23,67 20,71 45,14 17,12 14,52 33,51 -1383,57 27,86 15,72 19,37 11,75 15,81 28,08 66,37 10,81 16,01 16,83 20,30 20,82 31,57 36,92 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 19,90 17,14 38,98 12,63 12,71 27,59 -1085,71 21,99 13,22 17,15 10,56 13,19 22,17 50,85 7,32 10,98 14,02 17,21 17,59 26,73 27,43 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 16,14 13,58 32,82 8,15 10,90 21,68 -787,85 16,12 10,72 14,93 9,37 10,58 16,27 35,32 3,83 5,95 11,21 14,12 14,36 21,90 17,93 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 2,26% 2,67% 2,30% 4,51% 3,01% 2,78% 3,41% 5,34% 4,29% 2,70% 2,54% 2,33% 2,58% 3,33% 7,46% 4,32% 1,98% 1,67% 1,94% 2,10% 3,39% 4,12% 3,38% 4,31% 2,74% 2,43% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 1,90% 2,21% 1,98% 3,33% 2,63% 2,29% 2,68% 4,22% 3,60% 2,39% 2,28% 1,94% 2,03% 2,55% 5,05% 2,96% 1,65% 1,42% 1,64% 1,78% 2,52% 3,22% 2,87% 3,31% 2,23% 2,00% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 1,54% 1,75% 1,67% 2,15% 2,26% 1,80% 1,94% 3,09% 2,92% 2,08% 2,03% 1,56% 1,49% 1,77% 2,65% 1,61% 1,32% 1,16% 1,34% 1,46% 1,65% 2,32% 2,37% 2,31% 1,73% 1,56% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 10,00 8,15 8,83 7,15 6,36 7,58 7,06 3,95 3,47 3,53 3,81 6,05 7,00 6,80 6,31 6,38 8,67 6,87 5,67 5,71 5,38 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 8,41 6,75 7,62 5,28 5,56 6,24 5,54 3,12 2,92 3,12 3,42 5,05 5,53 5,21 4,28 4,38 7,23 5,82 4,79 4,83 4,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 6,82 5,34 6,42 3,40 4,77 4,90 4,02 2,29 2,37 2,72 3,04 4,05 4,06 3,62 2,24 2,37 5,78 4,78 3,91 3,96 2,61 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 18,14 17,17 23,35 11,98 10,24 17,91 35,30 14,05 10,30 8,04 5,77 8,09 12,40 21,19 5,96 8,03 8,80 10,66 10,23 12,01 11,97 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 14,00 14,35 11,31 #¡DIV/0!                                                                  
EV / EBITDA minimalna 13,31 12,32 18,06 7,12 8,33 12,88 23,71 10,25 8,22 6,20 4,60 5,41 7,19 11,28 2,12 2,99 5,86 7,42 7,06 8,33 5,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.