Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące CAF

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Przemysłowcy.

Ticker CAF
Cena 36,15
Liczba akcji 34.280.750
Kapitalizacja 1.239.249.113
Wartość księgowa na akcję 24,95
Cena / wartość księgowa 1,45
EV / EBITDA 5,23
  2023
BPA 2,60
PER 13,90
DPA 1,1100
RPD 3,07%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 13,30% 9,56% 10,77% #¡DIV/0!
EBITDA 7,23% 2,51% 12,11% #¡DIV/0!
EBIT 4,40% 1,68% 12,92% #¡DIV/0!
BPA ordinario 15,45% -0,11% 10,73% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 7,73% 0,56% 12,30% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 2,61% 1,75% 9,59% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -22,89% #¡NUM! 10,02% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 50,58 37,15 25,59 #¡DIV/0!
RD media 2,24% 2,21% 2,41% 2,35%
Cena / średnia wartość księgowa 1,63 1,57 1,92 #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 6,96 8,07 7,67 #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 10,99 11,42 11,14 #¡DIV/0!
ROA Średnia 1,13% 1,26% 2,88% #¡DIV/0!
ROE Średnia 6,75% 6,37% 12,76%
ROCE Średnia 13,67% 12,68% 71,17%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 3.825,29 3.165,47 2.942,69 2.762,47 2.597,66 2.048,42 1.477,04 1.318,20 1.283,59 1.447,14 1.535,24 1.721,19 1.725,10 1.563,21 1.258,04 1.004,95 874,47 805,73 680,80 578,01 495,00 393,00 387,00 368,00 307,00 280,00 263,00
% 20.84% 7.57% 6.52% 6.34% 26.81% 38.68% 12.05% 2.7% -11.3% -5.74% -10.8% -0.23% 10.36% 24.26% 25.18% 14.92% 8.53% 18.35% 17.78% 16.77% 25.95% 1.55% 5.16% 19.87% 9.64% 6.46%
EBITDA 285,68 232,18 254,01 201,48 205,83 201,48 180,25 135,27 166,02 146,43 222,93 181,90 228,84 202,26 161,29 122,47 128,03 60,88 39,90 32,72 29,03 26,39          
% 23.04% -8.59% 26.07% -2.11% 2.16% 11.78% 33.25% -18.52% 13.38% -34.32% 22.56% -20.51% 13.14% 25.4% 31.7% -4.34% 110.3% 52.58% 21.94% 12.71% 10%          
Marża EBITDA / Sprzedaż 7,47% 7,33% 8,63% 7,29% 7,92% 9,84% 12,20% 10,26% 12,93% 10,12% 14,52% 10,57% 13,27% 12,94% 12,82% 12,19% 14,64% 7,56% 5,86% 5,66% 5,86% 6,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EBIT 178,81 138,64 164,94 120,90 124,99 144,17 145,71 111,84 126,78 114,99 151,31 141,39 164,78 156,64 135,77 102,35 86,08 42,86 23,30 17,54 15,73 13,88          
% 28.97% -15.95% 36.43% -3.27% -13.3% -1.06% 30.28% -11.78% 10.25% -24% 7.02% -14.19% 5.2% 15.37% 32.65% 18.9% 100.84% 83.95% 32.84% 11.51% 13.33%          
Marża EBIT / Sprzedaż 4,67% 4,38% 5,61% 4,38% 4,81% 7,04% 9,87% 8,48% 9,88% 7,95% 9,86% 8,21% 9,55% 10,02% 10,79% 10,18% 9,84% 5,32% 3,42% 3,03% 3,18% 3,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Zwykły zysk netto 89,16 52,19 85,92 9,01 24,75 43,46 42,41 35,01 41,04 59,68 90,18 99,45 134,34 147,90 124,34 105,74 87,63 34,64 18,14 14,04 11,61 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 89,16 52,19 85,92 9,01 24,75 43,46 42,41 35,01 41,04 59,68 90,18 99,45 146,18 129,62 124,34 105,74 87,63 34,64 18,14 14,04 11,61 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 2,60 1,52 2,51 0,26 0,72 1,27 1,24 1,02 1,20 1,74 2,63 2,90 3,92 4,31 3,63 3,08 2,56 1,01 0,53 0,41 0,34 0,29 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 71.05% -39.44% 865.38% -63.89% -43.31% 2.42% 21.57% -15% -31.03% -33.84% -9.31% -26.02% -9.05% 18.73% 17.86% 20.31% 153.47% 90.57% 29.27% 20.59% 17.24%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 2,60 1,52 2,51 0,26 0,72 1,27 1,24 1,02 1,20 1,74 2,63 2,90 4,26 3,78 3,63 3,08 2,56 1,01 0,53 0,41 0,34 0,29 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,1100 0,8600 1,0000 0,0000 0,8420 0,7650 0,6600 0,5800 0,5250 0,5250 1,0500 1,0500 1,0500 1,0500 1,0500 0,9500 0,8500 0,3200 0,1600 0,1370 0,1090 0,1090 0,1090 0,1090 0,1010 0,1010 0,1010
% 29.07% -14% -100% 10.07% 15.91% 13.79% 10.48% -0% -50% -0% -0% -0% -0% 10.53% 11.76% 165.63% 100% 16.79% 25.69% -0% -0% -0% 7.92% -0% -0%
Pay-out 42,68% 56,49% 39,90% 0,00% 116,65% 60,34% 53,35% 56,79% 43,85% 30,16% 39,91% 36,19% 26,79% 24,34% 28,95% 30,80% 33,25% 31,67% 30,23% 33,46% 32,20% 37,98% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                      
Łączna dywidenda 1,1100 0,8600 1,0000 0,0000 0,8420 0,7650 0,6600 0,5800 0,5250 0,5250 1,0500 1,0500 1,0500 1,0500 1,0500 0,9500 0,8500 0,3200 0,1600 0,1370 0,1090 0,1090 0,1090 0,1090 0,1010 0,1010 0,1010
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 24,95 22,63 21,20 18,46 21,39 21,93 21,89 22,52 20,53 21,48 20,98 20,48 19,38 16,44 13,40 10,56 8,78 6,52 5,54 5,13 4,00 3,79 3,53 3,37 3,21 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 10.25% 6.75% 14.84% -13.7% -2.46% 0.18% -2.8% 9.69% -4.42% 2.38% 2.44% 5.68% 17.88% 22.69% 26.89% 20.27% 34.66% 17.69% 7.99% 28.25% 5.54% 7.37% 4.75% 4.98%
Dług netto 256,00 278,00 278,00 311,00 434,00 324,00 219,00 265,00 479,00 543,00 512,20 384,33 16,77 -66,18 -274,80 -367,04 -215,91 -98,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -7.91% -0% -10.61% -28.34% 33.95% 47.95% -17.36% -44.68% -11.79% 6.01% 33.27% 2191.77% 125.34% 75.92% 25.13% -70% -118.29%
Dług netto / EBITDA 0,90 1,20 1,09 1,54 2,11 1,61 1,21 1,96 2,89 3,71 2,30 2,11 0,07 -0,33 -1,70 -3,00 -1,69 -1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,41 2,51 1,81 1,76 3,37 0,83 1,33 0,79 5,01 8,70 -11,79 3,66 0,25 2,79 -6,72 -1,72 -3,29 -2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 1,76% 1,06% 2,01% 0,22% 0,57% 1,08% 1,36% 1,08% 1,43% 2,01% 3,21% 3,73% 5,64% 6,65% 5,29% 5,53% 6,75% 3,28% 2,83% 2,13% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 10,42% 6,73% 11,82% 1,42% 3,37% 5,78% 5,65% 4,54% 5,83% 8,11% 12,54% 14,17% 20,22% 26,24% 27,06% 29,20% 29,12% 15,51% 9,55% 7,98% 8,47% 7,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ROCE 15,91% 13,00% 16,20% 12,66% 10,60% 13,33% 14,88% 10,66% 10,62% 8,90% 12,19% 12,95% 24,09% 30,89% 68,70% 994,98% 97,18% 33,72% 12,10% 9,86% 11,48% 10,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 106,13 110,97 153,55 177,15 128,78 389,33 165,06 335,42 95,51 62,43 -43,44 104,97 67,94 -23,69 40,87 213,11 65,71 42,52 22,65 17,47 15,73 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -4.36% -27.73% -13.32% 37.56% -66.92% 135.87% -50.79% 251.19% 52.99% 243.72% -141.38% 54.5% 386.79% -157.96% -80.82% 224.32% 54.54% 87.73% 29.65% 11.06% 13.33%
Przepływy pieniężne z inwestycji 40,64 27,60 -61,23 -26,77 -93,27 -238,36 -22,04 6,22 5,34 -11,88 7,65 -429,76 -236,55 37,08 -43,37 -132,99 -133,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 47.25% 145.08% -128.73% 71.3% 60.87% -981.49% -454.34% 16.48% 144.95% -255.29% 101.78% -81.68% -737.94% 185.5% 67.39% 0.28%
Finansowanie przepływów pieniężnych -177,69 -220,75 -127,10 -112,27 -102,42 80,56 -148,68 -251,39 3,78 14,86 96,40 316,48 201,67 -44,62 -32,49 12,38 81,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 19.51% -73.68% -13.21% -9.62% -227.14% 154.18% 40.86% -6750.53% -74.56% -84.59% -69.54% 56.93% 551.97% -37.33% -362.44% -84.9%
Zmienność kursu walutowego 0,37 4,15 12,22 -3,17 3,44 -0,34 -14,73 4,33 -4,31 4,55 -10,14 -1,22 -2,55 5,21                          
Przepływy pieniężne netto -30,55 -78,03 -22,56 34,95 -63,47 231,19 -20,40 94,58 100,33 69,96 50,47 -9,53 30,51 -26,02 -34,99 92,50 14,31 42,52 22,65 17,47 15,73 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 60.85% -245.88% -164.55% 155.07% -127.45% 1233.28% -121.57% -5.73% 43.41% 38.62% 629.59% -131.24% 217.26% 25.64% -137.83% 546.4% -66.35% 87.73% 29.65% 11.06% 13.33%
CFE-CFI-PID 95,10 91,90 52,50 97,25 -28,94 86,43 66,15 282,69 46,96 12,08 -78,71 -359,95 -189,30 0,55 -10,89 80,12 -67,65                    
Wypłaty dywidend 32,59 36,23 29,09 27,55 27,55 24,18 22,89 19,93 21,22 38,99 36,91 36,13 36,08 36,06 32,57 29,14 10,97 10,97 5,48 4,70 3,74 3,74 3,74 3,74 3,46 0,00 0,00
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750 34.280.750    
Cena maksymalna 33,45 38,00 42,10 43,30 44,90 43,60 39,50 38,39 34,39 39,70 40,63 41,70 41,87 45,00 37,80 30,50 30,85 14,20 9,85 7,00 6,05 4,00 3,55 2,58 3,01 4,50 4,39
Cena minimalna 24,00 22,30 33,05 25,20 35,30 31,30 32,22 20,66 23,46 23,01 26,11 33,20 33,28 31,02 19,03 18,01 13,40 8,86 6,07 5,41 3,65 2,99 2,01 1,70 1,91 2,28 2,61
                                                     
Maksymalny PER 21,97 15,16 160,14 59,99 35,41 35,25 38,67 32,07 19,75 15,09 14,00 10,64 9,71 12,41 12,25 11,93 30,53 26,83 24,05 20,68 21,08 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 18,87 12,03 142,93 47,45 31,63 30,27 35,11 24,66 16,61 11,92 11,50 9,56 8,71 10,48 9,21 9,49 21,90 21,79 19,44 18,33 16,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 15,76 8,90 125,72 34,91 27,84 25,30 31,55 17,26 13,47 8,75 9,00 8,47 7,71 8,55 6,17 7,05 13,26 16,74 14,82 15,98 12,72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 3,58% 4,48% 0,00% 3,34% 2,17% 2,11% 1,80% 2,54% 2,24% 4,56% 4,02% 3,16% 3,16% 3,38% 4,99% 4,72% 2,39% 1,81% 2,26% 2,01% 2,99% 3,65% 5,42% 5,94% 5,29% 4,43%
RD% media 3,08% 3,56% 0,00% 2,64% 1,94% 1,81% 1,63% 1,95% 1,88% 3,60% 3,30% 2,84% 2,83% 2,86% 3,75% 3,75% 1,71% 1,47% 1,82% 1,79% 2,39% 3,19% 4,25% 4,93% 4,32% 3,34%
RD% mínima 2,57% 2,63% 0,00% 1,94% 1,70% 1,51% 1,47% 1,37% 1,53% 2,64% 2,58% 2,52% 2,51% 2,33% 2,51% 2,79% 1,04% 1,13% 1,39% 1,56% 1,80% 2,73% 3,07% 3,91% 3,36% 2,24%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,48 1,79 2,28 2,02 2,05 1,99 1,75 1,87 1,60 1,89 1,98 2,15 2,55 3,36 3,58 3,47 4,73 2,56 1,92 1,75 1,59 1,13 1,05 0,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,27 1,42 2,04 1,60 1,83 1,71 1,59 1,44 1,35 1,49 1,63 1,93 2,29 2,84 2,69 2,76 3,40 2,08 1,55 1,55 1,28 0,99 0,82 0,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,06 1,05 1,79 1,18 1,61 1,43 1,43 1,01 1,09 1,10 1,28 1,71 2,02 2,31 1,80 2,05 2,06 1,60 1,18 1,35 0,96 0,85 0,60 0,53 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 6,14 6,22 8,71 9,32 9,25 9,51 11,97 10,81 11,76 8,40 9,77 6,32 6,77 7,86 7,58 6,48 15,75 12,20 10,32 8,27 7,86 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 5,44 5,16 7,94 7,81 8,43 8,34 11,05 8,98 10,48 7,12 8,40 5,68 6,04 6,37 4,96 4,81 10,83 9,91 8,34 7,33 6,30 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA minimalna 4,74 4,10 7,17 6,31 7,61 7,17 10,12 7,15 9,20 5,84 7,03 5,05 5,31 4,89 2,33 3,14 5,92 7,61 6,36 6,39 4,74 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.