Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Boeing

Kraj: USA.

US

Sector: Przemysłowcy.

Cena 179,88
Liczba akcji 606.100.000
Kapitalizacja 109.025.268.000
Wartość księgowa na akcję -28,43
Cena / wartość księgowa -6,33
EV / EBITDA -86,22
EV / EBIT -34,17
  2023
BPA -3,67
PER -49,01
DPA 0,00
RPD 0,00%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody -5,11% -1,07% 2,21% #¡REF!
EBITDA -165,39% #¡NUM! #¡NUM! #¡REF!
EBIT -178,38% #¡NUM! #¡NUM! #¡REF!
BPA ordinario -172,87% #¡NUM! #¡NUM! #¡REF!
Zwykła dywidenda -100,00% -100,00% -100,00% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję -317,94% #¡NUM! #¡NUM! #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -17,21% -3,12% 4,02% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER -47,03 -12,24 6,23 2,09
RD media 1,53% 1,88% 2,05% 1,72%
Cena / średnia wartość księgowa 128,48 144,50 76,34 51,75
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia -33,07 -8,48 9,35 3,91
ROA Średnia -3,31% 1,79% 3,16% 2,84%
ROE Średnia 28,84% 635,60% 333,71% 225,42%
ROCE Średnia -26,05% 178,64% 131,76% 90,58%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Przychody 77.794,00 66.608,00 62.286,00 58.158,00 76.559,00 101.127,00 94.005,00 94.571,00 96.114,00 90.762,00 86.623,00 81.698,00 68.735,00 64.306,00 68.281,00 60.909,00 66.387,00 61.530,00 53.621,00 52.457,00 50.256,00 53.831,00 58.198,00 51.321,00 57.993,00 56.154,00 45.800,00 35.453,00 19.515,00 21.924,00 25.438,00
% 16.79% 6.94% 7.1% -24.04% -24.29% 7.58% -0.6% -1.61% 5.9% 4.78% 6.03% 18.86% 6.89% -5.82% 12.1% -8.25% 7.89% 14.75% 2.22% 4.38% -6.64% -7.5% 13.4% -11.5% 3.27% 22.61% 29.19% 81.67% -10.99% -13.81%
Koszt własny sprzedaży -70.070,00 -63.106,00 -59.269,00 -63.843,00 -72.093,00 -81.490,00 -76.612,00 -80.790,00 -82.088,00 -76.752,00 -73.268,00 -68.665,00 -55.888,00 -51.483,00 -56.540,00 -50.352,00 -53.402,00 -50.437,00 -44.984,00 -45.025,00 -44.150,00 -45.804,00 -48.778,00 -43.712,00 -51.320,00 -50.456,00 -40.644,00 -29.383,00 -18.613,00 -20.773,00 -23.747,00
% -11.04% -6.47% 7.16% 11.44% 11.53% -6.37% 5.17% 1.58% -6.95% -4.76% -6.7% -22.86% -8.56% 8.94% -12.29% 5.71% -5.88% -12.12% 0.09% -1.98% 3.61% 6.1% -11.59% 14.82% -1.71% -24.14% -38.32% -57.86% 10.4% 12.52%
Marża brutto 7.724,00 3.502,00 3.017,00 -5.685,00 4.466,00 19.637,00 17.393,00 13.781,00 14.026,00 14.010,00 13.355,00 13.033,00 12.847,00 12.823,00 11.741,00 10.557,00 12.985,00 11.093,00 8.637,00 7.432,00 6.106,00 8.027,00 9.420,00 7.609,00 6.673,00 5.698,00 5.156,00 6.070,00 902,00 1.151,00 1.691,00
% 120.56% 16.08% 153.07% -227.3% -77.26% 12.9% 26.21% -1.75% 0.11% 4.9% 2.47% 1.45% 0.19% 9.22% 11.22% -18.7% 17.06% 28.44% 16.21% 21.72% -23.93% -14.79% 23.8% 14.03% 17.11% 10.51% -15.06% 572.95% -21.63% -31.93%
EBITDA -1.686,00 -1.568,00 -758,00 -10.521,00 296,00 14.101,00 12.391,00 7.744,00 9.276,00 9.379,00 8.406,00 8.101,00 7.498,00 6.698,00 3.762,00 5.441,00 7.316,00 4.559,00 4.315,00 3.516,00 1.798,00 4.876,00 5.646,00 4.537,00 4.815,00 3.189,00 1.202,00 3.751,00 1.335,00 2.293,00 2.716,00
% -7.53% -106.86% 92.8% -3654.39% -97.9% 13.8% 60.01% -16.52% -1.1% 11.58% 3.76% 8.04% 11.94% 78.04% -30.86% -25.63% 60.47% 5.65% 22.72% 95.55% -63.13% -13.64% 24.44% -5.77% 50.99% 165.31% -67.96% 180.97% -41.78% -15.57%
Marża EBITDA / Sprzedaż -2,17% -2,35% -1,22% -18,09% 0,39% 13,94% 13,18% 8,19% 9,65% 10,33% 9,70% 9,92% 10,91% 10,42% 5,51% 8,93% 11,02% 7,41% 8,05% 6,70% 3,58% 9,06% 9,70% 8,84% 8,30% 5,68% 2,62% 10,58% 6,84% 10,46% 10,68%
EBIT (Operating profit) -3.547,00 -3.547,00 -2.902,00 -12.767,00 -1.975,00 11.987,00 10.344,00 5.834,00 7.443,00 7.473,00 6.562,00 6.290,00 5.823,00 4.971,00 2.096,00 3.950,00 5.830,00 3.014,00 2.812,00 2.007,00 398,00 3.426,00 3.896,00 3.058,00 3.170,00 1.567,00 -256,00 2.485,00 302,00 1.151,00 1.691,00
% -0% -22.23% 77.27% -546.43% -116.48% 15.88% 77.31% -21.62% -0.4% 13.88% 4.32% 8.02% 17.14% 137.17% -46.94% -32.25% 93.43% 7.18% 40.11% 404.27% -88.38% -12.06% 27.4% -3.53% 102.3% 712.11% -110.3% 722.85% -73.76% -31.93%
Marża EBIT / Sprzedaż -4,56% -5,33% -4,66% -21,95% -2,58% 11,85% 11,00% 6,17% 7,74% 8,23% 7,58% 7,70% 8,47% 7,73% 3,07% 6,49% 8,78% 4,90% 5,24% 3,83% 0,79% 6,36% 6,69% 5,96% 5,47% 2,79% -0,56% 7,01% 1,55% 5,25% 6,65%
Zwykły zysk netto -2.222,00 -4.935,00 -4.202,00 -11.873,00 -636,00 10.460,00 8.458,00 4.895,00 5.176,00 5.446,00 4.585,00 3.900,00 4.018,00 3.307,00 1.312,00 2.672,00 4.074,00 2.215,00 2.572,00 1.872,00 718,00 492,00 2.827,00 2.128,00 2.309,00 1.120,00 -178,00 1.818,00 393,00 856,00 1.244,00
Całkowity wynik netto -2.222,00 -4.935,00 -4.202,00 -11.873,00 -636,00 10.460,00 8.458,00 4.895,00 5.176,00 5.446,00 4.585,00 3.900,00 4.018,00 3.307,00 1.312,00 2.672,00 4.074,00 2.215,00 2.572,00 1.872,00 718,00 492,00 2.827,00 2.128,00 2.309,00 1.120,00 -178,00 1.818,00 393,00 856,00 1.244,00
BPA ordinario -3,67 -8,29 -7,15 -20,87 -1,12 17,84 13,85 7,60 7,44 7,38 5,96 5,11 5,34 4,44 1,84 3,67 5,27 2,81 3,20 2,30 0,89 0,61 3,41 2,44 2,49 1,15 -0,18 1,85 0,38 0,84 1,22
% 55.73% -15.94% 65.74% -1763.39% -106.28% 28.81% 82.24% 2.15% 0.81% 23.83% 16.63% -4.31% 20.27% 141.3% -49.86% -30.36% 87.54% -12.19% 39.13% 158.43% 45.9% -82.11% 39.75% -2.01% 116.52% 738.89% -109.73% 386.84% -54.76% -31.15%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total -3,67 -8,29 -7,15 -20,87 -1,12 17,84 13,85 7,60 7,44 7,38 5,96 5,11 5,34 4,44 1,84 3,67 5,27 2,81 3,20 2,30 0,89 0,61 3,41 2,44 2,49 1,15 -0,18 1,85 0,38 0,84 1,22
Zwykła dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 8,22 7,19 5,97 4,69 3,82 3,10 2,19 1,81 1,70 1,68 1,68 1,68 1,45 1,25 1,05 0,85 0,68 0,68 0,68 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,33 0,33 0,33
% -100% 14.33% 20.44% 27.29% 22.77% 23.23% 41.55% 20.99% 6.47% 1.19% -0% -0% 15.86% 16% 19.05% 23.53% 25% -0% -0% 21.43% -0% -0% -0% 1.82% 66.67% -0% -0%
Pay-out 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -731,53% 40,29% 43,11% 61,68% 51,37% 42,01% 36,75% 35,45% 31,86% 37,81% 91,35% 45,84% 27,49% 44,45% 32,78% 36,92% 76,61% 111,73% 19,95% 22,93% 22,46% 48,84% -305,20% 29,71% 87,05% 39,78% 27,31%
Dywidenda nadzwyczajna                                                              
Łączna dywidenda 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,2200 7,1900 5,9700 4,6900 3,8200 3,1000 2,1900 1,8100 1,7000 1,6800 1,6800 1,6800 1,4500 1,2500 1,0500 0,8500 0,6800 0,6800 0,6800 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5500 0,3333 0,3333 0,3333
                                                             
Uwagi                                                              
                                                             
Wartość księgowa na akcję -28,43 -26,69 -25,51 -32,19 -15,22 0,58 0,58 1,27 9,10 11,74 19,33 7,68 4,67 3,72 2,98 -1,78 11,66 6,02 13,77 13,88 10,06 9,52 13,05 12,65 12,38 12,61 13,35 11,14 9,64 9,49 8,81
% -6.52% -4.63% 20.75% -111.5% -2724.14% -0% -54.33% -86.04% -22.49% -39.27% 151.69% 64.45% 25.54% 24.83% 267.42% -115.27% 93.69% -56.28% -0.79% 37.97% 5.67% -27.05% 3.16% 2.18% -1.82% -5.54% 19.84% 15.56% 1.58% 7.72%
Dług netto 36.342,00 39.781,00 41.858,00 37.993,00 17.272,00 5.283,00 1.125,00 -77,00 -1.338,00 -4.022,00 -5.623,00 -3.149,00 1.099,00 1.904,00 1.701,00 4.233,00 -1.091,00 3.152,00 4.761,00 8.677,00 9.810,00 12.070,00 11.632,00 7.789,00 3.278,00 4.510,00 1.705,00 -1.265,00 -1.115,00 -34,00 -478,00
% -8.64% -4.96% 10.17% 119.97% 226.94% 369.6% 1561.04% 94.25% 66.73% 28.47% -78.56% -386.53% -42.28% 11.93% -59.82% 487.99% -134.61% -33.8% -45.13% -11.55% -18.72% 3.77% 49.34% 137.61% -27.32% 164.52% 234.78% -13.45% -3179.41% 92.89%
Dług netto / EBITDA -21,56 -25,37 -55,22 -3,61 58,35 0,37 0,09 -0,01 -0,14 -0,43 -0,67 -0,39 0,15 0,28 0,45 0,78 -0,15 0,69 1,10 2,47 5,46 2,48 2,06 1,72 0,68 1,41 1,42 -0,34 -0,84 -0,01 -0,18
Dług netto / wykorzystanie FC 6,10 11,33 -12,25 -2,06 -7,06 0,34 0,08 -0,01 -0,14 -0,45 -0,69 -0,42 0,27 0,64 0,30 -10,56 -0,11 0,42 0,68 2,51 3,62 5,17 3,05 1,31 0,53 1,91 0,81 -0,35 -1,05 -0,03 -0,35
ROA -1,63% -3,60% -3,03% -7,80% -0,48% 8,91% 9,16% 5,44% 5,48% 5,49% 4,95% 4,39% 5,02% 4,82% 2,11% 4,97% 6,91% 4,28% 4,28% 3,47% 1,36% 0,94% 5,85% 4,99% 6,39% 3,05% -0,47% 6,67% 1,78% 3,99% 6,08%
ROE 12,89% 31,07% 28,02% 64,82% 7,38% 3085,55% 2382,54% 599,14% 81,70% 62,85% 30,82% 66,47% 114,31% 119,56% 61,65% -206,49% 45,25% 46,74% 23,26% 16,59% 8,82% 6,39% 26,12% 19,31% 20,14% 9,09% -1,37% 16,62% 3,97% 8,82% 13,85%
ROCE -18,56% -14,82% -10,74% -64,10% -22,01% 210,56% 673,00% 729,25% 147,12% 156,73% 70,00% 223,21% 123,71% 104,30% 53,39% 134,40% 73,68% 38,20% 17,77% 10,05% 2,22% 17,33% 17,35% 16,26% 21,51% 9,31% -1,75% 25,68% 3,44% 11,91% 19,88%
                                                             
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 5.960,00 3.512,00 -3.416,00 -18.410,00 -2.446,00 15.322,00 13.346,00 10.499,00 9.363,00 8.858,00 8.179,00 7.508,00 4.023,00 2.952,00 5.603,00 -401,00 9.584,00 7.499,00 7.000,00 3.458,00 2.709,00 2.336,00 3.814,00 5.942,00 6.224,00 2.367,00 2.100,00 3.611,00 1.066,00 1.077,00 1.354,00
% 69.7% 202.81% 81.44% -652.66% -115.96% 14.81% 27.12% 12.13% 5.7% 8.3% 8.94% 86.63% 36.28% -47.31% 1497.26% -104.18% 27.8% 7.13% 102.43% 27.65% 15.97% -38.75% -35.81% -4.53% 162.95% 12.71% -41.84% 238.74% -1.02% -20.46%
Przepływy pieniężne z inwestycji -2.437,00 4.370,00 9.324,00 -18.366,00 -1.530,00 -4.621,00 -2.058,00 -3.380,00 -1.846,00 2.467,00 -5.154,00 -3.757,00 2.369,00 -4.831,00 -3.794,00 1.888,00 -3.822,00 -3.186,00 -98,00 -1.369,00 112,00 -1.382,00 -4.714,00 -7.628,00 -1.433,00 -2.826,00 -2.250,00 -686,00 770,00 -1.000,00 -2.243,00
% -155.77% -53.13% 150.77% -1100.39% 66.89% -124.54% 39.11% -83.1% -174.83% 147.87% -37.18% -258.59% 149.04% -27.33% -300.95% 149.4% -19.96% -3151.02% 92.84% -1322.32% 108.1% 70.68% 38.2% -432.31% 49.29% -25.6% -227.99% -189.09% 177% 55.42%
Finansowanie przepływów pieniężnych -5.487,00 -1.266,00 -5.600,00 34.955,00 5.739,00 -11.722,00 -11.350,00 -9.587,00 -7.920,00 -8.593,00 -4.249,00 -3.477,00 -1.700,00 -1.962,00 4.094,00 -5.202,00 -4.884,00 -3.645,00 -4.657,00 -3.518,00 -521,00 746,00 523,00 -658,00 -3.620,00 -1.778,00 -899,00 -1.983,00 -190,00 -335,00 520,00
% -333.41% 77.39% -116.02% 509.08% 148.96% -3.28% -18.39% -21.05% 7.83% -102.24% -22.2% -104.53% 13.35% -147.92% 178.7% -6.51% -33.99% 21.73% -32.38% -575.24% -169.84% 42.64% 179.48% 81.82% -103.6% -97.78% 54.66% -943.68% 43.28% -164.42%
Zmienność kursu walutowego 30,00 -73,00 -39,00 85,00 -5,00 -53,00 80,00 -33,00 -28,00 -87,00 -29,00 18,00 -2,00 -15 44 -59 46 38 -37                        
Przepływy pieniężne netto -1.934,00 6.543,00 269,00 -1.736,00 1.758,00 -1.074,00 18,00 -2.501,00 -431,00 2.645,00 -1.253,00 292,00 4.690,00 -3.856,00 5.947,00 -3.774,00 924,00 706,00 2.208,00 -1.429,00 2.300,00 1.700,00 -377,00 -2.344,00 1.171,00 -2.237,00 -1.049,00 942,00 1.646,00 -258,00 -369,00
% -129.56% 2332.34% 115.5% -198.75% 263.69% -6066.67% 100.72% -480.28% -116.29% 311.09% -529.11% -93.77% 221.63% -164.84% 257.58% -508.44% 30.88% -68.03% 254.51% -162.13% 35.29% 550.93% 83.92% -300.17% 152.35% -113.25% -211.36% -42.77% 737.98% 30.08%
CFE-CFI-PID 3.523,00 7.882,00 5.908,00 -36.776,00 -3.976,00 10.701,00 11.288,00 7.119,00 7.517,00 11.325,00 3.025,00 3.751,00 6.392,00 -1.879,00 1.809,00 1.487,00 5.762,00 4.313,00 6.902,00 2.089,00 2.821,00 954,00 -900,00 -1.686,00 4.791,00 -459,00 -150,00 2.925,00 1.836,00 77,00 -889,00
Wypłaty dywidend 0,00 0,00 0,00 1.158,00 4.630,00 3.946,00 3.417,00 2.756,00 2.490,00 2.115,00 1.467,00 1.322,00 1.244,00 1.253,00 1.220,00 1.192,00 1.096,00 956,00 820,00 648,00 572,00 571,00 582,00 504,00 537,00 564,00 557,00 480,00 342,00 340,00 340,00
                                                             
Liczba akcji na koniec roku 606.100.000 595.200.000 588.000.000 569.000.000 566.000.000 586.200.000 610.700.000 643.800.000 696.100.000 738.000.000 769.500.000 763.800.000 753.100.000 744.300.000 713.400.000 729.000.000 772.500.000 787.600.000 802.900.000 813.000.000 808.900.000 808.400.000 829.300.000 871.300.000 925.900.000 976.700.000 970.100.000 981.900.000 1.026.479.223 1.021.724.337 1.019.209.920
Cena maksymalna 267,54 229,67 278,57 349,95 446,01 394,28 299,33 160,07 158,83 144,57 142,00 77,83 80,65 76,00 56,54 88,29 107,80 92,05 72,40 55,48 43,37 51,07 69,85 70,94 48,50 56,25 60,50 53,75 40,00 25,06 22,38
Cena minimalna 176,25 113,02 185,26 89,00 339,40 292,47 155,21 102,10 115,14 116,32 72,68 66,82 56,01 54,80 29,05 36,17 84,60 65,90 49,52 38,04 24,73 28,53 29,75 31,56 32,56 29,50 43,00 37,06 22,19 21,06 16,69
                                                             
Maksymalny PER -32,27 -32,14 -13,35 -311,43 25,00 28,47 39,37 21,53 21,52 24,26 27,81 14,59 18,15 41,33 15,43 16,74 38,33 28,74 31,44 62,50 71,26 14,98 28,60 28,45 42,29 -306,56 32,68 140,39 47,74 20,53
Średni współczynnik PER -26,76 -23,98 -11,11 -195,32 22,01 24,79 29,89 17,63 18,56 21,89 21,02 13,56 15,38 35,56 11,68 11,80 34,21 24,65 26,47 52,68 55,95 11,68 20,39 20,55 35,34 -233,67 27,95 118,59 37,12 18,89
Minimum PER -21,26 -15,82 -8,88 -79,20 19,02 21,12 20,41 13,73 15,60 19,52 14,23 12,52 12,61 29,80 7,93 6,86 30,08 20,57 21,51 42,86 40,63 8,37 12,18 12,66 28,39 -160,78 23,22 96,80 26,49 17,25
RD% máxima 0,00% 0,00% 0,00% 9,24% 2,12% 2,04% 3,02% 3,74% 2,69% 1,88% 2,49% 2,54% 3,00% 3,07% 5,78% 4,01% 1,48% 1,59% 1,72% 1,79% 2,75% 2,38% 1,88% 1,77% 1,72% 1,90% 1,28% 0,90% 1,50% 1,58%
RD% media 0,00% 0,00% 0,00% 5,79% 1,87% 1,78% 2,29% 3,06% 2,32% 1,70% 1,88% 2,36% 2,54% 2,64% 4,38% 2,83% 1,32% 1,37% 1,45% 1,51% 2,16% 1,86% 1,34% 1,28% 1,44% 1,45% 1,09% 0,76% 1,17% 1,46%
RD% mínima 0,00% 0,00% 0,00% 2,35% 1,61% 1,51% 1,57% 2,39% 1,95% 1,51% 1,27% 2,18% 2,08% 2,21% 2,97% 1,64% 1,16% 1,14% 1,17% 1,23% 1,57% 1,33% 0,80% 0,79% 1,15% 1,00% 0,91% 0,62% 0,83% 1,33%
Cena / maksymalna wartość księgowa -10,03 -9,00 -8,65 -22,99 771,24 678,27 235,87 17,59 13,53 7,48 18,49 16,68 21,70 25,48 -31,85 7,57 17,92 6,68 5,22 5,51 4,56 3,91 5,52 5,73 3,85 4,21 5,43 5,57 4,21 2,84
Cena / średnia wartość księgowa -8,32 -6,72 -7,20 -14,42 679,07 590,70 179,09 14,40 11,67 6,75 13,97 15,50 18,39 21,92 -24,11 5,34 15,99 5,73 4,39 4,65 3,58 3,05 3,94 4,14 3,21 3,21 4,64 4,71 3,28 2,62
Cena / minimalna wartość księgowa -6,60 -4,43 -5,76 -5,85 586,89 503,13 122,31 11,22 9,81 6,02 9,46 14,32 15,07 18,37 -16,37 3,10 14,06 4,78 3,57 3,78 2,60 2,19 2,35 2,55 2,58 2,21 3,86 3,84 2,34 2,39
EV / EBITDA maksymalna -128,79 -235,56 -19,18 731,06 18,28 18,74 23,60 10,97 11,36 12,02 13,10 8,07 9,35 15,49 8,19 8,65 18,96 17,90 19,00 30,54 9,67 9,37 14,48 13,52 15,50 47,13 15,31 38,70 17,89 9,25
EV / EBITDA średnia 35,78 24,26 18,46 15,61                                                      
EV / EBITDA minimalna -93,50 -143,97 -13,97 229,44 14,00 13,93 12,23 6,94 8,12 9,54 6,52 6,95 6,58 11,29 4,59 3,46 15,03 13,13 13,78 22,66 6,58 6,15 7,15 6,39 10,87 25,39 10,78 26,42 9,92 7,75

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.