Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Banco Santander

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Banki.

Ticker SAN
Cena 4,43
Liczba akcji 15.825.578.572
Kapitalizacja 70.107.313.074
Wartość księgowa na akcję 6,03
Cena / wartość księgowa 0,73
  2023
BPA 0,65
PER 6,82
DPA 0,1760
RPD 3,97%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Marża odsetkowa 4,73% 5,25% 8,83%
Marża brutto 3,47% 3,75% 7,66%
Marża operacyjna netto 4,53% 4,86% 8,99%
BPA ordinario 7,63% 5,32% 0,86% 3,24%
Zwykła dywidenda -2,03% - -2,68%
Wartość księgowa na akcję 2,73% -0,32% 2,07%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 7,96% - -
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 4,32 8,73 10,57 12,80
RD media 4,54% 3,34% 4,11% 3,32%
Cena / średnia wartość księgowa 0,62 0,76 1,05 #¡DIV/0!
P/CFPA medio
ROA Średnia 0,31% 0,39% 0,51% #¡DIV/0!
ROE Średnia 5,15% 6,27% 8,61% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Marża odsetkowa 43.261,00 38.619,00 33.370,00 31.994,00 35.283,00 34.341,00 33.293,00 31.089,00 32.189,00 29.548,00 25.935,00 30.147,00 30.821,00 29.224,00 26.299,00 20.945,00 14.882,00 12.076,00 10.493,00 7.576,00 7.958,30 9.358,70 10.256,80 8.289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
% 12.02% 15.73% 4.3% -9.32% 2.74% 3.15% 7.09% -3.42% 8.94% 13.93% -13.97% -2.19% 5.46% 11.12% 25.56% 40.74% 23.24% 15.09% 38.5% -4.8% -14.96% -8.76% 23.73%        
Prowizje netto 12.057,00 11.790,00 10.502,00 10.015,00 11.779,00 11.485,00 11.308,00 10.180,00 10.033,00 9.696,00 9.761,00 10.307,00 10.471,00 9.734,00 9.080,00 9.020,00 8.040,00 7.024,00 6.314,00 4.769,00 4.170,60 4.289,36 4.621,70 4.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
% 2.26% 12.26% 4.86% -14.98% 2.56% 1.57% 11.08% 1.47% 3.48% -0.67% -5.3% -1.57% 7.57% 7.2% 0.67% 12.19% 14.46% 11.24% 32.4% 14.35% -2.77% -7.19% 15.17%          
Marża brutto 57.423,00 52.117,00 46.404,00 44.279,00 49.229,00 48.424,00 47.082,00 43.853,00 45.272,00 42.612,00 39.753,00 43.675,00 44.262,00 42.049,00 39.381,00 33.489,00 27.095,00 22.333,00 19.807,00 14.055,00 13.127,70 14.004,20 15.563,60 13.004,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
% 10.18% 12.31% 4.8% -10.06% 1.66% 2.85% 7.36% -3.13% 6.24% 7.19% -8.98% -1.33% 5.26% 6.77% 17.59% 23.6% 21.32% 12.75% 40.92% 7.06% -6.26% -10.02% 19.68%          
Marża operacyjna netto 31.998,00 28.214,00 24.989,00 23.149,00 25.949,00 25.645,00 25.038,00 22.766,00 23.702,00 22.574,00 19.909,00 23.559,00 24.373,00 23.853,00 22.960,00 18.540,00 14.842,00 11.218,00 9.285,00 6.662,00 5.720,70 5.565,80 5.944,50 4.688,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
% 13.41% 12.91% 7.95% -10.79% 1.19% 2.42% 9.98% -3.95% 5% 13.39% -15.49% -3.34% 2.18% 3.89% 23.84% 24.92% 32.31% 20.82% 39.37% 16.45% 2.78% -6.37% 26.79%          
Zwykły zysk netto 11.076,00 9.605,00 8.124,00 -8.771,00 6.515,00 7.810,00 6.656,00 6.204,00 5.966,12 5.842,32 4.385,27 2.211,54 5.375,25 8.207,83 9.427,00 9.030,00 8.111,00 6.582,00 5.212,00 3.606,00 2.610,80 2.247,20 2.486,30 2.258,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 11.076,00 9.605,00 8.124,00 -8.771,00 6.515,00 7.810,00 6.656,00 6.204,00 5.966,12 5.816,04 4.370,10 2.204,60 5.350,83 8.180,91 8.942,54 8.876,41 9.060,26 7.596,00 6.220,00 3.606,00 2.610,80 2.247,20 2.486,30 2.258,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 0,65 0,54 0,44 -0,51 0,47 0,45 0,41 0,43 0,41 0,46 0,39 0,21 0,60 0,94 1,04 1,13 1,30 1,05 0,83 0,58 0,55 0,47 0,53 0,50 0,43 0,38 0,34 0,26 0,23 0,21 0,25 0,22 0,27 #¡DIV/0!
% 20.37% 22.73% 186.27% -208.51% 4.44% 9.76% -4.65% 4.88% -10.87% 17.95% 85.71% -65% -36.17% -9.62% -7.96% -13.08% 23.81% 26.51% 43.1% 5.45% 17.02% -11.32% 6% 16.28% 13.16% 11.76% 30.77% 13.04% 9.52% -16% 13.64% -18.52%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 0,65 0,54 0,44 -0,51 0,36 0,45 0,41 0,43 0,41 0,46 0,39 0,21 0,60 0,98 1,09 1,11 1,45 1,21 0,99 0,58 0,55 0,47 0,53 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,1760 0,1180 0,1000 0,0275 0,2000 0,1950 0,1800 0,1650 0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,1352 0,3640 0,4800 0,6508 0,6508 0,5206 0,4165 0,3332 0,3029 0,2884 0,2884 0,2734 0,2275 0,1893 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 49.15% 18% 263.64% -86.25% 2.56% 8.33% 9.09% 10% -100% -62.86% -24.17% -26.24% -0% 25.01% 24.99% 25% 10% 5.03% -0% 5.49% 20.18% 20.18%
Pay-out 25,15% 20,63% 21,34% -5,44% 55,56% 43,33% 43,64% 38,78% 36,29% 0,00% 0,00% 0,00% 22,41% 36,94% 44,32% 57,61% 50,18% 49,47% 49,98% 57,79% 55,32% 61,20% 54,05% 55,21% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                    
Łączna dywidenda 0,1760 0,1180 0,1000 0,0275 0,2000 0,1950 0,1800 0,1650 0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,1352 0,3640 0,4800 0,6508 0,6508 0,5206 0,4165 0,3332 0,3029 0,2884 0,2884 0,2734 0,2275 0,1893 0,0000 0,0000 0,0000          
                                                                   
Uwagi                                                                    
                                                                   
Wartość księgowa na akcję 6,03 5,31 5,01 4,70 5,38 5,27 5,09 5,43 6,10 6,42 7,44 7,87 8,62 8,58 8,04 7,58 8,31 6,41 5,87 5,13 3,85 0,00                        
% 13.56% 5.99% 6.6% -12.64% 2.09% 3.54% -6.26% -10.98% -4.98% -13.71% -5.46% -8.7% 0.47% 6.72% 6.07% -8.78% 29.64% 9.2% 14.42% 33.25%                        
Fundusze własne 130.443,00 124.732,00 119.649,00 114.619,64 111.515,00 107.724,00 103.921,00 94.216,00 91.689,00 91.663,62 84.739,52 81.243,48 80.895,32 77.333,54 71.831,69 65.886,58 54.477,85 40.062,00 35.841,00 32.111,00 17.207,40 16.737,40 17.993,00 16.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 4.58% 4.25% 4.39% 2.78% 3.52% 3.66% 10.3% 2.76% 0.03% 8.17% 4.3% 0.43% 4.61% 7.66% 9.02% 20.94% 35.98% 11.78% 11.62% 86.61% 2.81% -6.98% 6.87%
Aktywa ogółem 1.797.062,00 1.734.659,00 1.595.835,00 1.508.250,00 1.522.695,00 1.459.271,00 1.444.305,00 1.339.125,00 1.340.261,65 1.266.295,67 1.115.636,60 1.269.628,13 1.251.524,82 1.217.500,68 1.110.529,46 1.049.631,55 912.914,97 833.873,00 809.107,00 511.587,00 351.790,50 324.208,10 358.137,50 348.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
% 3.6% 8.7% 5.81% -0.95% 4.35% 1.04% 7.85% -0.08% 5.84% 13.5% -12.13% 1.45% 2.79% 9.63% 5.8% 14.98% 9.48% 3.06% 58.16% 45.42% 8.51% -9.47% 2.64%          
Inwestycja kredytowa 1.036.349,00 1.036.004,00 972.682,00 916.199,00 942.218,00 882.921,00 848.914,00 790.470,00 790.848,00 722.819,00 668.856,00 720.483,00 750.100,00 724.154,00 682.551,00 626.888,00 565.477,00 523.346,00 435.829,00 369.350,00 172.504,00 162.973,00 173.822,00 169.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
% 0.03% 6.51% 6.16% -2.76% 6.72% 4.01% 7.39% -0.05% 9.41% 8.07% -7.17% -3.95% 3.58% 6.1% 8.88% 10.86% 8.05% 20.08% 18% 114.11% 5.85% -6.24% 2.62%          
Depozyty klientów 1.047.169,00 1.025.401,00 918.344,00 849.310,00 824.365,00 780.496,00 777.730,00 691.112,00 683.122,00 608.956,00 607.836,00 626.639,00 632.533,00 616.736,00 506.976,00 420.229,00 355.704,00 331.223,00 305.765,00 283.212,00 159.335,60 167.815,80 181.527,30 169.554,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
% 2.12% 11.66% 8.13% 3.03% 5.62% 0.36% 12.53% 1.17% 12.18% 0.18% -3% -0.93% 2.56% 21.65% 20.64% 18.14% 7.39% 8.33% 7.96% 77.75% -5.05% -7.55% 7.06%          
Aktywa ogółem / kapitał własny 13,78 13,91 13,34 13,16 13,65 13,55 13,90 14,21 14,62 13,81 13,17 15,63 15,47 15,74 15,46 15,93 16,76 20,81 22,57 15,93 20,44 19,37 19,90 20,72 #¡DIV/0!                  
Pożyczki i należności / kapitał własny 7,94 8,31 8,13 7,99 8,45 8,20 8,17 8,39 8,63 7,89 7,89 8,87 9,27 9,36 9,50 9,51 10,38 13,06 12,16 11,50 10,02 9,74 9,66 10,06 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Pożyczki i należności / depozyty klientów 98,97% 101,03% 105,92% 107,88% 114,30% 113,12% 109,15% 114,38% 115,77% 118,70% 110,04% 114,98% 118,59% 117,42% 134,63% 149,18% 158,97% 158,00% 142,54% 130,41% 108,26% 97,11% 95,76% 99,90% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Wskaźnik zaległości płatniczych 3,14% 3,08% 3,16% 3,21% 3,32% 3,73% 4,08% 3,93% 4,36% 5,19% 5,64% 4,54% 3,89% 3,55% 3,24% 2,04% 0,95% 0,78% 0,89% 1,00% 1,55% 1,89% 1,86% 2,26% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%        
Pokrycie kredytów zagrożonych 66,00% 68,00% 71,00% 76,00% 68,00% 67,40% 65,20% 73,80% 73,10% 67,20% 61,70% 72,60% 61,40% 73,00% 75,00% 91,00% 150,55% 187,23% 182,02% 165,59% 165,19% 139,94% 143,32% 123,04% 121,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%        
Współczynnik wydajności 44,10% 45,80% 46,20% 47,00% 47,00% 47,00% 47,40% 48,10% 47,60% 47,00% 53,00% 46,10% 44,90% 43,30% 41,70% 44,60% 44,22% 48,56% 52,55% 52,00% 49,34% 52,58% 54,00% 56,10% 57,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%        
Core Capital 12,30% 12,04% 12,12% 11,89% 11,41% 11,47% 12,26% 12,53% 12,55% 12,20% 11,71% 10,33% 10,02% 8,80% 8,60% 7,50% 6,25% 5,91% 6,05% 5,20% 6,14% 5,07% 5,10% 4,30% 4,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%        
Tier 1 12,30% 12,04% 12,12% 11,89% 11,41% 11,47% 12,26% 12,53% 12,55% 12,20% 12,60% 11,17% 11,01% 10,02% 10,10% 9,10% 7,71% 7,42% 7,88% 7,16% 8,26% 8,01% 8,44% 7,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%        
ROA 0,62% 0,55% 0,51% -0,58% 0,43% 0,54% 0,46% 0,46% 0,45% 0,46% 0,39% 0,17% 0,43% 0,67% 0,85% 0,86% 0,89% 0,79% 0,64% 0,70% 0,74% 0,69% 0,69% 0,65% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 10,63% 9,84% 8,37% -9,60% 6,52% 8,10% 7,04% 6,82% 7,72% 7,23% 6,21% 2,96% 7,03% 10,94% 13,73% 15,68% 14,69% 14,68% 13,10% 10,48% 13,69% 12,32% 12,57% 12,24% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 5.011,84 27.706,93 56.690,85 66.153,93 3.390,40 3.417,85 40.186,40 21.823,00 12.855,80 -3.938,94 -34.853,38 24.322,91 35.994,28 51.874,23 -18.035,53 15.827,17 31.645,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
% -81.91% -51.13% -14.3% 1851.21% -0.8% -91.5% 84.15% 69.75% 426.38% 88.7% -243.29% -32.43% -30.61% 387.62% -213.95% -49.99%              
Przepływy pieniężne z inwestycji -5.363,84 -3.898,06 -3.714,49 -7.220,61 -7.230,84 3.146,23 -4.008,07 -13.762,47 -6.219,40 -6.004,59 677,36 -62,78 -7.098,75 -2.634,79 7.968,97 950,03 -21.144,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -37.6% -4.94% 48.56% 0.14% -329.83% 178.5% 70.88% -121.28% -3.58% -986.47% 1178.94% 99.12% -169.42% -133.06% 738.81% 104.49%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.057,20 -9.964,79 -1.321,31 -1.908,74 -10.121,88 -3.300,60 4.207,98 -5.744,42 8.961,88 -62,62 -1.675,57 -703,28 -8.110,57 -11.301,01 -4.651,70 432,33 6.897,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 79.36% -654.16% 30.78% 81.14% -206.67% -178.44% 173.25% -164.1% 14411.53% 96.26% -138.25% 91.33% 28.23% -142.94% -1175.96% -93.73%
Zmienność kursu walutowego -322,12 -1.460,23 5.195,60 -4.252,28 1.365,86 -595,43 -5.845,40 -3.612,89 -3.697,67 2.331,19 -5.533,78 -1.592,34 -2.046,42 4.957,43 3.826,32 -2.490,95 -171,53                                  
Przepływy pieniężne netto -2.731,31 12.383,86 56.850,64 52.772,30 -12.596,46 2.668,05 34.540,92 -1.296,79 11.900,61 -7.674,96 -41.385,36 21.964,51 18.738,55 42.895,87 -10.891,93 14.718,57 17.227,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -122.06% -78.22% 7.73% 518.95% -572.12% -92.28% 2763.57% -110.9% 255.06% 81.45% -288.42% 17.22% -56.32% 493.83% -174% -14.56%
CFE-CFI -352,00 23.808,87 52.976,36 58.933,32 -3.840,44 6.564,07 36.178,34 8.060,53 6.636,40 -9.943,53 -34.176,02 24.260,13 28.895,53 49.239,44 -10.066,56 16.777,19 10.501,62                                  
Wypłaty dywidend 2.261,03 1.847,97 1.312,38 0,00 3.772,57 3.117,66 2.665,22 2.308,07 1.497,03 908,41 818,83 1.287,33 3.488,74 4.107,01 4.386,55 4.243,02 3.456,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  
                                                                   
Liczba akcji na koniec roku 15.825.578.572 16.794.401.584 17.340.641.302 17.340.641.302 16.618.114.582 16.236.573.942 16.136.154.000 14.582.341.000 14.434.492.579 12.584.414.659 11.333.420.488 10.321.179.750 8.909.043.203 8.329.122.098 8.228.826.135 7.994.059.403 6.254.296.579 6.254.296.579 6.254.296.579 6.254.296.579 4.768.402.943 4.768.402.943 4.659.362.499 4.560.236.413 3.667.793.148 2.340.849.660 1.916.583.864 1.916.583.864 1.916.583.864 1.916.583.864 1.347.681.396      
Cena maksymalna 3,97 3,48 3,51 3,80 4,68 6,09 6,25 5,05 7,17 7,96 6,78 6,65 9,20 12,14 11,97 13,76 14,20 13,45 10,42 9,11 8,80 9,76 11,62 11,83 10,88 11,83 6,88 3,76 2,75 3,37 3,23 2,25 2,61 2,48
Cena minimalna 2,81 2,32 2,38 1,44 3,38 3,80 4,84 3,15 4,45 6,20 4,79 3,98 5,05 7,11 3,92 4,90 11,53 9,73 8,32 7,18 4,66 4,42 6,27 9,16 6,21 4,82 3,65 2,45 1,87 1,98 1,92 1,45 1,66 1,56
                                                                   
Maksymalny PER 7,35 7,91 -6,94 8,09 10,40 14,76 14,69 12,22 15,44 20,57 31,64 11,02 9,83 11,67 10,60 10,61 13,49 16,14 18,07 16,64 18,67 18,29 23,47 27,51 28,63 34,79 26,46 16,35 13,10 13,48 14,68 8,33 #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 6,28 6,59 -5,82 5,57 8,96 11,99 13,03 9,92 12,51 18,30 27,00 8,81 7,62 9,25 7,03 7,19 12,22 13,91 16,25 14,88 14,28 13,29 18,06 24,41 22,49 24,49 20,25 13,50 11,00 10,70 11,70 6,85 #¡DIV/0!
Minimum PER 5,20 5,27 -4,71 3,06 7,51 9,21 11,38 7,62 9,59 16,02 22,35 6,60 5,40 6,84 3,47 3,78 10,96 11,68 14,43 13,11 9,89 8,28 12,66 21,30 16,34 14,18 14,04 10,65 8,90 7,92 8,73 5,37 #¡DIV/0!
RD% máxima 4,20% 4,31% 1,16% 13,89% 5,77% 4,74% 3,41% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 3,40% 7,21% 6,75% 16,60% 13,28% 4,52% 4,28% 4,00% 4,22% 6,19% 6,52% 4,36% 2,48% 3,05% 0,00% 0,00%
RD% media 3,59% 3,59% 0,97% 9,58% 4,97% 3,85% 3,02% 3,87% 0,00% 0,00% 0,00% 2,72% 5,58% 5,35% 11,02% 9,01% 4,09% 3,69% 3,60% 3,77% 4,73% 4,74% 3,36% 2,20% 2,39% 0,00% 0,00%            
RD% mínima 2,97% 2,87% 0,78% 5,26% 4,17% 2,96% 2,64% 2,97% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 3,96% 3,95% 5,44% 4,73% 3,67% 3,10% 3,20% 3,32% 3,28% 2,95% 2,35% 1,92% 1,74% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 0,75 0,69 0,75 0,71 0,89 1,20 1,15 0,83 1,12 1,07 0,86 0,77 1,07 1,51 1,58 1,66 2,22 2,29 2,03 2,37 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 0,64 0,58 0,63 0,49 0,76 0,97 1,02 0,67 0,90 0,95 0,74 0,62 0,83 1,20 1,05 1,12 2,01 1,97 1,83 2,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 0,53 0,46 0,51 0,27 0,64 0,75 0,89 0,52 0,69 0,83 0,61 0,46 0,59 0,88 0,52 0,59 1,80 1,66 1,62 1,86 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Banki

 

2019

 

4T2019: BPA ordinario 0,47 euros (+4%). BPA total 0,36 euros (-19%). Los “no habituales” que han reducido el BPA total fundamentalmente han sido los costes de reducir la red de oficinas y la plantilla en España y Reino Unido, por lo que eso debería mejorar los resultados a partir de 2020. Los márgenes bancarios suben un poco: Intereses +3%, Bruto +2%, Explotación +1%. Comisiones netas +3%. El ROE baja al 6,6%, lo que muestra que la capacidad de mejorar los beneficios es alta. El ratio de eficiencia se mantiene en el 47%, que es un nivel aceptable, pero debería mejorarlo más. El CET 1 fully loaded sube al 11,65%, aún por debajo del objetivo del 12%. La tasa de morosidad ya está bastante bien, porque mejora hasta el 3,3% desde el 3,7% de 2018. La cobertura de la morosidad sube muy ligeramente hasta el 68%, aunque probablemente sea suficiente. Clientes vinculados +9%. El valor contable por acción sube un poco hasta los 6 euros. El dividendo sube un 2,5% hasta 0,20 euros. El Santander ha dicho que cuando el CET 1 fully loaded llegue al 12% (previsto para 2020, antes del coronavirus) contempla la posibilidad de empezar a recomprar y amortizar acciones.

 

3T2019: BPA 0,20 euros (-39%). Sin una provisión que ha hecho en la filial del Reino Unido por la incertidumbre del Brexit y otras para reducir plantilla (que es ahorro de costes para el futuro), el BPA sería de 0,35 euros, igual al de los 9 primeros meses de 2018. El dividendo de 2019 (que será de unos 0,22 euros) se va a pagar en base al BPA “sin no habituales”, que en estos primeros 9 meses es de 0,35 euros. Los márgenes bancarios tienen un crecimiento bajo: Intereses +5%, Bruto +3% y Explotación +3%. Comisiones netas +3%. Los créditos de clientes crecen el 6% y los depósitos de clientes aumentan el 5%, lo cual es un crecimiento alto y sano. El ratio de eficiencia es el mismo de hace un años, el 46,9%, que es una buena cifra pero debería bajarlo algo más. El número de sucursales se ha reducido en un 5,4% en el último año. En estos 9 primeros meses de 2019 los costes sin tener en cuenta la inflación se reducen el 1%. El CET 1 fully loaded es del 11,3%, con lo que probablemente al objetivo del 12% llegue ya en 2020 (más tarde que otros bancos españoles). La tasa de morosidad baja hasta el 3,5% desde el 3,9% de hace un año. Es una morosidad bastante aceptable ya, y que además seguramente seguirá bajando en los próximos trimestres. La cobertura de la morosidad es casi la misma que hace un año, el 67%, y aunque es algo baja creo que en este momento es aceptable. Clientes vinculados +10% y clientes digitales +20% (esto es mayor ahorro de costes y rentabilidad para el futuro). Los ahorros de costes que han supuesto el cierre de 1.150 oficinas en España en los últimos meses de 2019, y otros como los planes para integrar más los servicios centrales y la tecnología en todo el mundo se deberían ir notando en los próximos trimestres. Creo que en 2020 el Santander tendrá un BPA superior al que tuvo en 2018 (que fue de 0,45 euros).

 

2T2019: BPA 0,23 euros (+4%). El BPA publicado es de 0,18 euros (-16%), debido a los gastos “no habituales” de 814 millones de euros, principalmente por la integración del Popular, pero creo que es mejor incluir ya la plusvalía de 700 por la fusión de la depositaria con la de Credit de 700 millones de euros, que está sólo a falta de la firma y se cerrará antes de acabar 2019. Los créditos a clientes crecen el 5,4% y los depósitos a clientes aumentan el 5,2%, lo cual es un crecimiento muy sano. Los márgenes bancarios crecen ligeramente: Intereses +4,2%, Bruto +1,1% y Neto +1,3%. Comisiones netas -0,4%. Costes de explotación (+1%). El ratio de eficiencia es del 47,4%, casi igual al 47,5% de hace un año, y aunque no está mal, debe mejorarlo, y probablemente lo hará con los planes de ahorros de costes que tiene en marcha (reducción del 25% de las sucursales en España en los próximos trimestres). El CET 1 fully loaded es del 11,30%, que está muy bien, pero quiere elevarlo hacia el 12% antes de dejar de hacer dividendos flexibles. La tasa de morosidad mejora hasta el 3,51% desde el 3,92% de hace un año, y ya está en un nivel bastante bueno. La cobertura de la morosidad es del 68% (hace un año era del 69%), que es algo baja, pero suficiente en el momento actual. Los clientes vinculados crecen el 10% y los digitales el 22%, lo cual es bueno para aumentar la rentabilidad en el futuro. En este semestre aún ha tenido pérdidas por la venta de inmuebles, que suponen alrededor del 4% de BPA, por lo que sin ellas el BPA crecería ese 4% más. En próximos trimestres dejará de tener este tipo de pérdidas, y eso hará que crezcan más los beneficios. El Santander acaba de iniciar un plan de reducción de costes y de mayor integración entre todas sus filiales a nivel mundial que creo que le a hacer ir mejorando la rentabilidad en los próximos años, y prepararse para el nuevo negocio bancario, mucho más digitalizado, y colaborando con las empresas fintech. Los resultados de 2019 de momento son correctos.

 

1T2019: BPA 0,12 euros (-13%). Los márgenes bancarios varían poco: Intereses +3%, Bruto -1% y Neto -1%. Los préstamos a clientes suben el 6,3% y los depósitos crecen el 5,3%, por lo que el crecimiento es bueno, y sano. El ROE baja ligeramente al 7,9%, lo cual significa que aún está por debajo de su potencial de beneficios (ROE de alrededor del 10%). El ratio de eficiencia apenas varía, empeorando un poco del 47,4% de hace un año al 47,6% actual. El CET 1 fully loaded mejora hasta el 11,2%, que es un buen nivel, aunque tiene el objetivo de acercarse al 12% a finales de 2019. La tasa de morosidad mejora bastante, ya que baja hasta el 3,62% desde el 4,02% de hace un año. Este nivel de morosidad ya está dentro de lo normal, fuera de los niveles de una crisis. La cobertura de la morosidad baja un poco hasta el 68% desde el 70% de hace un año, y aunque es un poco baja probablemente será suficiente (por cómo está bajando la morosidad). Los clientes vinculados crecen el 10% y los digitales el 24%, lo cual da más estabilidad y mayores márgenes de beneficios. Santander ha iniciado un plan importante de ahorro de costes unificando compras en todo el mundo, e integrando a todos sus bancos en una única plataforma tecnológica, que debería suponer un ahorro de costes importante a largo plazo, y una mayor capacidad para dar más y mejores servicios en todo el mundo. En los próximos meses va a lanzar una OPA por el 25% de Santander México que cotiza en Bolsa, porque espera un crecimiento alto de esta filial en los próximos años (y es probable que así sea). Aunque ha conseguido reducir los costes en los últimos12 meses (y eso es bueno para la rentabilidad futura) en este inicio de 2019 el beneficio cae por la menor actividad económica mundial.

 

2018

 

4T2018: BPA 0,45 euros (+9%). Sin ajustar por los instrumentos de capital emitido el BPA es de 0,48 euros. El beneficio crece bastante en Europa continental, Latinoamérica y EEUU, y baja en el Reino Unido. Los préstamos a clientes aumentan el 4% y los depósitos de clientes suben el 0,4%, lo cual supone un crecimiento sano del negocio del banco. El ratio créditos / depósitos es del 113%, que es un nivel correcto. Los márgenes bancario apenas varían: Intereses +0,1%, Bruto +0,1% y Neto +0,7%. Comisiones netas -1%. A tipos de cambios constantes la subida de los márgenes es: Intereses (+9%), Bruto (+9%) y Neto (+11%), y la de las comisiones netas es del +9%. El ROE sube hasta el 9,2% desde el 7,1% de hace un año, y aunque sigue siendo un poco bajo, ya empieza a estar en zonas normales. El ratio de eficiencia mejora ligeramente hasta el 47% desde el 47,4% de hace un año, y es un buen nivel, aunque posiblemente lo mejorará. El CET 1 fully loaded sube hasta el 11,3% desde el 10,84% de hace un año, y supera el objetivo del 11% que tenía para el final de 2018. La tasa de morosidad ya cae por debajo del 4%, quedando en el 3,73% desde el 4,08% de hace un año. La cobertura de la morosidad es un poco baja, a pesar de subir hasta el 67% desde el 65% de hace un año. Los clientes vinculados aumentan el 15% y los digitales el 26%, lo cual mejorará la rentabilidad futura del banco. El riesgo inmobiliario ya es bastante bajo, porque le queda un riesgo neto de 4.700 millones, que es algo menos del 20% del margen neto de 2018. Y ya tiene acordada otra venta de inmuebles por 1.535 millones de euros a Cerberus que se firmará ya en 2019. El Santander está en medio de una optimización de sus sistemas informáticos (con tecnologías en la nube, robots, etc) que le debería llevar a obtener un ahorro de costes importante en los próximos años. Además de eso, la integración del Banco Popular se está realizando bien. A medio plazo (no lo precisa exactamente) quiere mantener el CET 1 fully loaded en el 11%-12% (ahora está en el 11,3%).

 

 

3T2018: BPA 0,33 euros (+4%). A tipos de cambio constantes el BPA sube el 18%. Las divisas han perjudicado bastante todas las cifras, que vamos a ver ahora. Los créditos a clientes se mantienen estables y los depósitos de clientes se reducen el 0,2%. Los márgenes bancarios bajan un poco: Intereses -1,6%, Bruto -1,2% y Neto de Explotación -1,7%. A tipos de cambio constantes: Intereses +8,3%, Bruto +9% y Neto de explotación +9,5%. Comisiones netas -1,4% (a tipos de cambio constantes +9,7%). El ROE sube hasta el 8,2% desde el 7,5% de hace un año, y ya va entrando en zonas más normales, aunque aún debe subir hasta alrededor del 10%. El ratio de eficiencia apenas empeora hasta el 46,9% desde el 46,7% de hace un año. El CET 1 fully loaded ya está por encima del 11%, en el 11,1%. La tasa de morosidad mejora hasta el 3,9% desde el 4,1% del final de 2017. No es una gran mejora, pero ya está entrando en zonas normales. La cobertura de la morosidad apenas sube hasta el 68% desde el 66% de hace un año, y aunque es algo baja es suficiente. La gran venta de inmuebles a Cerberus, que mejorará las cifras de morosidad, se cerrará a finales de 2018 ó principios de 2019. Los clientes vinculados aumentan el 19% y los clientes digitales crecen el 24%. A la hora de transformar esta tendencia en ahorro de costes va por detrás del BBVA, pero se acabará notando en unos menores costes permanentes en el futuro. 2018 va a ser buen año para el Santander, y en 2019 probablemente volverán a crecer los beneficios.

 

2T2018: BPA 0,22 euros (-7%) .Los créditos a clientes suben el 0,1% y los depósitos de clientes crecen el 1,3%. Los márgenes bancarios se mantienen estables: Intereses -0,5%, Bruto +0,3% y Neto de explotación -1,6%. Comisiones netas +2%. El ROE sube un poco hasta el 8,2%, y se va acercando al objetivo del 10%. El ratio de eficiencia empeora un poco hasta el 47,5% desde el 46,5% de hace un año. El CET 1 fully loaded es del 10,8%, aún un poco por debajo del objetivo del 11% para final de 2018. La tasa de morosidad mejora bastante, bajando hasta el 3,9% desde el 5,4% de hace un año. La cobertura de la morosidad sube ligeramente hasta el 69% desde el 68% de hace un año. En el último año los clientes vinculados aumentan el 17% (19,1 millones) y los clientes digitales crecen el 23% (28,3 millones). Ya ha empezado a utilizar el blockchain para algunas operaciones de comercio internacional de sus clientes. El Santander va mejor de lo que parece al ver el crecimiento del 1% en el BPA, ya que sin efectos no habituales (como las provisiones por el Banco Popular) y a tipos de cambio constantes el BPA crecería alrededor del 20%. Beneficio ordinario por países a tipos de cambio constantes: Brasil +28%, España +25%, Reino Unido -14%, Santander Consumer Finance +7%, México +13%, EEUU +54%, Chile +8%, Portugal -2%, Polonia +8%y Argentina +8%. Los activos inmobiliarios con problemas quedan en 5.100 millones de euros, un nivel relativamente bajo para el tamaño del Santander.

 

1T2018: BPA 0,12 euros (=). A tipos de cambio constantes el BPA crecería el 10%. Los créditos a clientes suben el 7,7% y los depósitos el 8,7%. Los márgenes bancarios de mantienen planos: Intereses +0,6%, Bruto +1% y Neto de Explotación -1,5%. Comisiones netas +3,9%. El ROE sube al 8,67%, y ya se acerca al 10% al que debería llegar en unos trimestres. El ratio de eficiencia mejora hasta el 47,4% desde el 49,4% del final de 2017. El CET 1 fully loaded ya es del 11%, el objetivo para el final de 2018, por lo que en 2019 ya pagará todo el dividendo en efectivo. La tasa de morosidad baja un poco hasta el 4,02% desde el 4,08% del final de 2017, y la cobertura de la morosidad sube al 70% desde el 65% en que estaba al acabar 2017. Los clientes vinculados crecen el 22% y los clientes digitales el 24%. El aumento de la participación en Santander Asset Management (había vendido un parte hace unos años, para cumplir más rápidamente los nuevos requisitos regulatorios) ya está haciendo subir el BPA. Ya ha cerrado la venta de casi todos los inmuebles del Banco Popular a Blackstone, por lo que el saldo neto de inmuebles adjudicados es de sólo 5.200 millones de euros, bastante poco para el tamaño del Banco Santander. Ya está utilizando la tecnología blockchain en procesos reales. La segunda parte del año será más favorable en la comparación con el BPA de 2017 porque en el segundo trimestre de 2017 ya existían las acciones que se emitieron en la ampliación de capital de 7.000 millones de euros que hizo en junio de 2017. Espera que en 2018 el BPA crezca algo más del 10%.

 

 

2017

 

4T2017: BPA 0,40 euros (-8%). El crédito a clientes suben el 7% y los depósitos de clientes crecen el 13%, principalmente gracias a la compra del Banco Popular (que afecta a todas las cifras que vamos a ver). Los márgenes bancarios tienen una buena subida: Intereses +10%, Bruto +10% y Neto de explotación +12%. Comisiones netas +14%. El ROE apenas sube hasta el 7,1% desde el 7% de 2016, y aún es bajo y debe subir más. El ratio de eficiencia mejora hasta el 47,4% desde el 48,1% de 2016. El CET 1 fully loaded aumenta hasta el 10,84%, y ya está casi en el 11% que espera tener a finales de 2018. La tasa de morosidad empeora ligeramente por la compra del Popular hasta el 4,08% desde el 3,93% de finales de 2016. La cobertura de la morosidad baja hasta el 65% desde el 74% de finales de 2016, aunque es suficiente. Los clientes vinculados aumentan el 13% y los clientes digitales el 21%. Esto es bueno para la rentabilidad futura. El dividendo de 2017 es de 0,185 euros, el 12% más que en 2016. Creo que el BPA del Santander en 2018 será de alrededor de 0,45-0,50 euros.

 

3T2017: BPA 0,32 euros (+6%). En este crecimiento del BPA ya se tienen en cuenta las acciones emitidas en la ampliación de capital de 7.000 millones de euros que hizo coincidiendo con la compra del Banco Popular. El Santander en 2017 tiene tasas de crecimiento altas, que principalmente se deben a la compra del Banco Popular, aunque el resto del negocio también ha crecido. El beneficio neto sube en todos los países menos en EEUU (cae un 12%, por los clientes de petróleo y gas). Los márgenes bancarios crecen bastante: Intereses +12%, Bruto +12% y Neto de explotación +14%. Comisiones netas +13%. El crédito a clientes crece el 10% y los depósitos de clientes el 17%. El ROE sube al 7,5% desde el 7% de hace un año, pero aún es bajo y tiene que subir más. El ratio de eficiencia mejora hasta el 46,7% desde el 48% de hace un año. El CET1 fully loaded sube hasta el 10,80%, que está bien, pero aún por debajo del objetivo del 11%. La tasa de morosidad sube un poco (por la compra del Banco Popular) hasta el 4,24% desde el 4,15% de hace un año, aunque sigue siendo baja. La cobertura de la morosidad baja bastante, hasta el 65,8% desde el 72,7% de hace un año, pero es suficiente. En el último años los clientes vinculados crecen el 12% y los clientes digitales el 20%, variables importantes para seguir cómo se desarrolla la estrategia actual del Banco Santander. Ha llegado a un acuerdo con Blackstone para venderle el 51% de una sociedad en la que se incluirían todos los activos problemáticos del Banco Popular, pero esta operación se cerraría ya en 2018, y no tiene ningún impacto en estas cuentas, ni en las que presente a final de 2017.

 

2T2017: BPA 0,24 euros (+24%). Los márgenes bancarios crecen mucho: Intereses (+12%), Bruto (+12%) y Neto (+16%). El ROE ya es del 8%, mejorando, pero aún algo por debajo del 10% por el que debería estar. El ratio de eficiencia mejora un poco hasta el 46,5% desde el 48,3% de hace un año, y está en un buen nivel. El CET 1 fully loaded es del 10,72%, aún por debajo objetivo del 11%. La tasa de morosidad sube hasta el 5,37% desde el 4,29% de hace un año, por la compra del Popular. También por eso la cobertura de la morosidad baja un poco hasta el 67,7% desde el 72,5% de hace un año. La compra del Popular va a ser (a no ser que ganen las demandas para que se anule y se devuelvan las acciones a los anteriores dueños del Popular) más rentable de lo que ha anunciado el Santander, porque ha comprado por 1 euro un banco que el día de la compra valía 10.000-15.000 millones de euros (siendo independiente, sin ningún tipo de sinergias por fusión), y valdrá más a medida que pase el tiempo. Aún sin el extraordinario positivo de la compra del Popular, los beneficios del Santander ya están en crecimiento, igual que sus dividendos.

 

1T2017: BPA 0,12 euros (+14%). Está creciendo el negocio en todos los países importantes en los que está el Santander. Los márgenes bancarios tienen un crecimiento muy bueno: Intereses +10%, Bruto +12% y Neto +16%. Las comisiones netas aumentan el 19%. A tipos de cambio constantes: Margen de Intereses +4%, Bruto +6%, Neto +9% y comisiones netas +12%. El crédito a clientes crece algo menos (2,8%) que los depósitos de clientes (+5,2%), lo cual da seguridad, pero frena algo el crecimiento de los beneficios. La tasa de morosidad mejora mucho y ya está en niveles relativamente bajos, bajando hasta el 3,74% desde el 4,33% de hace un año. La cobertura de la morosidad se mantiene casi igual que hace un año, quedando en el 74,6%, que es un nivel no alto, pero sí suficiente. El ROE sube algo hasta el 8,2% (hace un año era el 7,5%), y ya empieza a estar en niveles más normales, pero aún debe subir más en los próximos años. El ratio de eficiencia mejora hasta el 46,1% desde el 48,1% de hace un año, por la mejora del beneficio, y por los importantes planes de ahorro de costes, que aún se notarán más en los próximos años. En el último año el número de empleados se ha reducido el 3,3% y el de oficinas el 6,5%, que son recortes muy importantes, y que aumentarán en 2017 y 2018. El CET 1 fully-loaded ya está en el 10,66%, bastante cerca del 11%, al que probablemente llegue a finales de 2018. Los clientes vinculados suben el 10% (15,5 millones) y los clientes digitales crecen el 24% (22,1 millones), un buen crecimiento (importante para la rentabilidad futura), según lo previsto. Está empezando a integrar la filial de Citibank en Argentina que compró hace poco, y que creo que fue una buena compra a un precio muy bueno, que se irá notando en los beneficios del Santander en los próximos años. La buena marcha de la morosidad está haciendo que bajen las provisiones (y seguirán bajando), y eso hace aumentar el beneficio. Además, los ahorros de costes irán aumentando en los próximos trimestres, y los beneficios del Santander irán creciendo en 2017 y en los años siguientes.

 

2016

 

4T2016: BPA 0,43 euros (+3%). Los cambios de las divisas han restado unos 10 puntos porcentuales al BPA, esto no es un extraordinario, pero es posible que en los próximos años se corrija, y supongo un impulso al BPA de un importe similar. Los márgenes bancarios caen un poco por los cambios de las divisas: Intereses -3,4%, Bruto -3,1% y Explotación -3,9%. A tipos de cambios constantes suben todos: Intereses +2,3%, Bruto +2,5% y Explotación +1,6%. Las comisiones netas suben el 1,5%. Los clientes vinculados aumentan el 10%, hasta 15,2 millones, y los clientes digitales aumentan el 26%, hasta 20,9 millones. El crédito a clientes se mantiene plano y los depósitos de clientes suben el 1,2%, con lo que por este lado no se ha crecido en 2016, pero en próximos años debería mejorar algo. El ROE sube algo hasta el 6,99% desde el 6,57% de 2015, pero sigue siendo excesivamente bajo. El ratio de eficiencia empeora un poco hasta el 48,1% desde el 47,6% de 2015, pero probablemente mejor en los próximos años por los planes de cierre de oficinas que está realizando, y que son de un tamaño importante, además de ahorros en los servicios centrales, y que en un primer momento suponen ciertos gastos extraordinarios, además. El CET 1 fully loaded sube hasta el 10,55% desde el 10,05% de 2015, y ya está cerca del 11%, en que ya la situación del balance estará totalmente normalizada. La tasa de morosidad ya es bastante baja, porque cierra 2016 en el 3,93%, desde el 4,36% de 2016. La cobertura de la morosidad es del 73,8% (casi igual al 73,1% de 2015), no es muy alta, pero no es correcta. El valor contable de la acción sube a 6,23 euros. En 2017 y siguientes años lo más probable es que crezca tanto el BPA como el dividendo del Santander.

 

3T2016: BPA ordinario 0,33 euros (-6%). El BPA total cae el 26%, incluyendo los extraordinarios de 2015 y 2016. El crédito a clientes cae el 0,5% y los depósitos de clientes se reducen el 0,3%, se mantiene el equlibrio. Los márgenes bancarios bajan, pero algo menos que en el segundo trimestre: Intereses -5,4%, Bruto -4,8% y Neto -6,2%. Los tipos de cambio siguen perjudicando los resultados, a tipos de cambio constantes el Margen de Intereses sube el 2,2%, el Bruto +2,7%, el neto +1,4%, y el BPA ordinario es similar al de los 9 primeros meses de 2015. Las comisiones netas bajan el 0,5% (a tipos de cambio constantes suben el 8%). El CET1 fully loaded sube hasta el 10,47%, ya cerca del objetivo del 11%, que probablemente conseguirá en 2017-2018. El ROE sube un poco hasta el 7,52% desde el 7,49 de hace un año, no está mal, pero aún es bajo. La tasa de eficiencia empeora un poco hasta el 47,8% desde el 47%, por los gastos iniciales que suponen la reducción de plantilla y oficinas que está realizando, así que lo esperable es que vaya mejorando en los próximos trimestres. La tasa de morosidad baja bastante, hasta el 4,15% desde el 4,50% de hace un año, y ya está en un nivel bastante bueno, que aún bajará más en los próximos trimestres. La cobertura de la morosidad apenas sube hasta el 72,7% desde el 71,1% de hace un año, es algo baja, pero suficiente. Están bajando mucho en los últimos meses las entradas netas en morosidad. Los clientes vinculados aumentan el 10% en un año, y ya son 14,8 millones, y los clientes digitales suben el 25% (20,2 millones). La compra del negocio de Citibank en Argentina, a unas 0,3-0,4 veces su valor contable, creo que es una buena compra, y que le dará una buena rentabilidad en el futuro. Mantiene la previsión de pagar un dividendo en efectivo por el ejercicio 2016 de 0,165 euros.

 

2T2016: BPA -36%. Sin extraordinarios (algunos claros, otros relativos) y el efecto de las divisas, el BPA crecería un 9%. Sí hay cosas, como el cambio de las fechas de pago del Fondo Único de Resolución (similar al FGD) que en estos 6 meses han perjudicado, pero en el conjunto del año se corregirá este perjuicio a las cuentas de los primeros 6 meses. Los márgenes bancarios caen: Intereses -6,9%, Bruto -6,1% y Neto -8%. A tipos de cambio constantes el de Intereses sube el 3%, el Bruto aumenta el 3,6% y el Neto crece el 2,2%. Las comisiones netas suben el 5,5% )+7,7% a tipos de cambio constantes). El crédito a clientes baja el 2% y los depósitos de clientes se reducen el 2,3%. A tipos de cambio constantes tanto el crédito como los depósitos crecen el 4%, lo cual es buena señal. La tasa de morosidad mejora hasta el 4,29% desde el 4,63% de hace un año, y ya está bastante baja. La cobertura de la morosidad sube un poco hasta el 72,5% desde el 70,1% de hace un año, no es alta, pero no está mal. El ROE (sin extraordinarios) es del 7,45%, similar al de hace un año (7,51%), y aún algo bajo, aunque ya no excesivamente. El ratio de eficiencia empeora hasta el 47,9% desde el 46,9% de hace un año, no es malo, pero con la reducción de sucursales prevista para los próximos 3 años debería mejorar. El Core Capital CET 1 fully loaded mejora hasta el 10,36% desde el 9,83% de hace un año, algo mejor de lo previsto a estas alturas. En los últimos 12 meses el número de acciones del Banco Santander sólo ha aumentado un 0,8%, gracias a la reducción al mínimo del scrip dividend, que en 1-3 años debería desaparecer. Los clientes vinculados han aumentado un 10%, y los clientes digitales crecen el 23%, esto es importante porque cada vez va a influir más en la rentabilidad de los bancos. Este verano va a empezar a popularizarse el pago por móvil de pequeñas cantidades en España, que será otro negocio más para los bancos en el futuro. La Cuenta 1 2 3 en España ya tiene 1,2 millones de clientes personas físicas y 100.000 pymes, está dando buen resultado y mejorando la rentabilidad de los clientes. El Banco Santander está empezando a mejorar su rentabilidad, y creo que lo va a seguir haciendo en los próximos trimestres, por los ahorros de costes, que van a ir a más en los próximos años, y su adaptación cada vez mejor a unos tipos de interés tan bajos.

 

 

1T2016: BPA -11%. Los cambios de las divisas son el motivo de la caída de todas las cifras, por ejemplo a tipos de cambio constantes el BPA sería sólo ligeramente inferior al del primer trimestre de 2015. Los márgenes bancarios caen (Intereses -5,2%, Bruto -6,2% y Explotación -8,1%). Las comisiones netas caen el 5%. El ROE es del 7,5%, razonable en la situación actual, aunque bajo para lo que debería ser en los próximos años. El ratio de eficiencia empeora un poco hasta el 48,1% desde el 47% de hace un año. El CET 1 fully loaded (Core Capital) sube hasta el 10,27%, y esto es bastante importante. La tasa de morosidad baja un poco hasta el 4,33% desde el 4,36% del final de 2015. La cobertura de la morosidad sube un poco hasta el 74% desde el 73,1% del final de 2015. El valor contable por acción queda en 6,06 euros. Los clientes vinculados aumentan un 8% y los clientes digitales crecen un 17% en el último año, esta es una de las claves de la nueva estrategia del Banco Santander.

 

2015

 

Cuarto trimestre de 2015

4T 2015: BPA -11%. El negocio ordinario ha crecido, pero el aumento del número de acciones por la ampliación de capital de principios de 2015 y las de los scrip dividends hacen que caiga el BPA. En 2016 aún hará un pequeño scrip, pero el número de acciones ya debería crecer muy poco en 2016. A tipos de cambio constantes los costes se mantienen similares a los de 2014. Ha avanzado bastante en el saneamiento del capital, la bajada de la morosidad y eso se debería empezar a notar en los resultados en 2016, aunque los tipos de interés al 0% le perjudican como a todos los bancos. Con tipos de interés normales 2016 sería un buen año para Banco Santander. Muy importantes son las nuevas políticas comerciales de vinculación de clientes, que creo que suponen un cambio muy positivo de cara a la rentabilidad futura. El stock neto de inmuebles adjudicados se mantiene en niveles similares a los de 2014 (3.700 millones de euros), es relativamente bajo, aunque a medida que lo vaya reduciendo irá aumentando su rentabilidad.

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA -5% (por la ampliación de capital de principios de 2015, el negocio del banco crece, y en casi todos los países en los que está presente). 2015 está yendo de más a menos para el Santander. Los márgenes bancarios tienen una buena subida: Intereses +11,3%, Bruto +8,9% y Explotación +8,8%. El ROE sube un poco hasta el 7,5%, aún debe subir más en próximos trimestres y años. El ratio de eficiencia se mantiene en el 47%. El CET 1 (nuevo Core Capital) fully loaded queda en el 9,85%, que es un buen nivel, pero probablemente hará lo posible para subirlo hasta el 11% lo más rápidamente posible. La tasa de morosidad mejora hasta el 4,50% desde el 4,64% de hace 3 meses. La cobertura de la morosidad sube hasta el 71%, que en el momento actual es un buen nivel. El valor contable de la acción queda en 6,19 euros. La Cuenta 1 2 3 está funcionando bastante bien, creo que va a ser aún más importante en los próximos años.

 

Segundo trimestre de 2015

2T2015: BPA igual del del primer semestre de 2014 (0,24 euros). Los márgenes bancarios tienen un crecimiento muy bueno (12%-13%). El ROE es del 7,5%, que aunque sigue siendo un poco bajo, ya se va acercando a los niveles normales de al menos un 10%. El ratio de eficiencia se mantiene más o menos estable en el 46,9%. El Core Capital está en el 12,4% (9,8% según las condiciones que habrá que cumplir en 2018), niveles bastante altos. La tasa de morosidad baja hasta el 4,64%, niveles ya relativamente bajos. La cobertura de la morosidad está en el 79,1%, que no es muy alta, pero no está mal. El valor contable por acción queda en 6,40 euros. En agosto de 2015 el Santander ya ha vuelto a pagar dividendo en efectivo, que en el ejercicio 2015 hará un total de 0,15 euros. Ha tenido un extraordinario positivo de 835 millones de euros en Brasil por una sentencia favorable, que ha dedicado a reforzar el balance.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA +6%. El crédito a clientes crece casi el 15%, que es un ritmo muy alto. Respecto al 31-12-2014 el crédito crece un 8%. En la ampliación de capital de principios de 2015 dijeron que uno de los objetivos era captar ese dinero para crecer más dando más crédito, y estas cifras parecen indicar que ya lo está haciendo. Los márgenes bancarios tienen un crecimiento muy bueno (Intereses +15%, Bruto +13% y Explotación +15%). El ROE llega al 7m6%, aún por debajo de su potencial, pero en la buena línea para ir subiendo en los próximos trimestres. La tasa de morosidad baja hasta el 4,85%, nivel bastante bueno. El valor contable de la acción sube a 6,55 euros. El stock de inmuebles se reduce un poco. Resultados bastante buenos.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.