Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Aviva

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Ubezpieczyciele.

Ticker AV
Cena 4,90
Liczba akcji 2.739.487.140
Kapitalizacja 13.423.486.986
Wartość księgowa na akcję 3,21
Cena / wartość księgowa 1,53
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 0,38
PER 12,89
DPA 0,3340 0,3500 4,57%
RPD 6,82% 7,14%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 0,77% -7,26% #¡DIV/0! #¡REF!
EBIT #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
BPA ordinario -5,87% -7,82% -1,77% #¡REF!
Zwykła dywidenda -3,28% 5,40% 0,25% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję -10,21% -1,27% -0,72% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -185,56% #¡NUM! #¡DIV/0! #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 3,26 9,36 15,19 #¡DIV/0!
RD media 6,72% 5,69% 6,26% 4,79%
Cena / średnia wartość księgowa 0,80 1,05 1,19
EV / EBIT średni #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROA Średnia 0,33% 0,32% 0,30%
ROE Średnia 8,50% 8,44% 7,87%
ROCE Średnia #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Premie   14.978,00 14.390,00 25.254,00 27.471,00 26.252,00 25.224,00 22.868,00 18.924,00 20.057,00 22.112,00 24.746,00 30.078,00 34.336,00 32.673,00 34.642,00 29.312,00 27.327,00 24.859,00 23.351,00            
%   4.09% -43.02% -8.07% 4.64% 4.08% 10.3% 20.84% -5.65% -9.29% -10.64% -17.73% -12.4% 5.09% -5.68% 18.18% 7.26% 9.93% 6.46%            
Całkowity dochód 18.497,00 16.429,00 33.184,00 46.569,00 70.552,00 17.799,00 49.653,00 55.292,00 23.728,00 43.497,00 39.311,00 46.640,00 38.519,00 58.401,00 59.083,00 19.363,00 40.645,00 45.394,00 50.939,00 40.452,00            
% 12.59% -50.49% -28.74% -33.99% 296.38% -64.15% -10.2% 133.02% -45.45% 10.65% -15.71% 21.08% -34.04% -1.15% 205.13% -52.36% -10.46% -10.89% 25.92%            
Zwykły zysk netto 1.085,00 -1.160,00 1.966,00 2.798,00 2.548,00 1.568,00 1.497,00 703,00 918,00 1.425,00 1.921,00 -2.934,00 60,00 1.892,00 1.085,00 -915,00 1.327,00 2.215,00 1.767,00 1.275,00 932,00 -551,00        
Całkowity wynik netto                                                    
BPA ordinario 0,38 -0,41 0,69 0,94 0,86 0,51 0,48 0,23 0,30 0,64 0,86 -1,31 0,03 0,88 0,52 -0,45 0,67 1,14 0,97 0,74 0,54 -0,32 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA % 192.68% -159.42% -26.6% 9.3% 68.63% 6.25% 108.7% -23.33% -53.13% -25.58% 165.65% -4466.67% -96.59% 69.23% 215.56% -167.16% -41.23% 17.53% 31.08% 37.04% 268.75%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,38 -0,41 0,69 0,94 0,86 0,51 0,48 0,23 0,30 0,64 0,86 -1,31 0,03 0,88 0,52 -0,45 0,67 1,14 0,97 0,74 0,54 -0,32 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,3340 0,3100 0,2901 0,2763 0,2039 0,3947 0,3605 0,3066 0,2737 0,2382 0,1974 0,2500 0,3421 0,3355 0,3158 0,4342 0,4342 0,3947 0,3588 0,3337 0,3178 0,3026 0,5000 0,5000 0,4513 0,4171
% 7.74% 6.86% 4.99% 35.51% -48.34% 9.49% 17.58% 12.02% 14.9% 20.67% -21.04% -26.92% 1.97% 6.24% -27.27% -0% 10.01% 10.01% 7.52% 5% 5.02% -39.48% -0% 10.79% 8.2%
Pay-out 87,89% -75,04% 42,23% 29,48% 23,85% 76,77% 74,33% 134,62% 91,74% 37,48% 23,01% -19,08% 1259,25% 38,00% 61,20% -95,85% 65,20% 34,75% 36,97% 45,40% 58,50% -94,19% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                    
Łączna dywidenda 0,3340 0,3100 0,2901 0,2763 0,2039 0,3947 0,3605 0,3066 0,2737 0,2382 0,1974 0,2500 0,3421 0,3355 0,3158 0,4342 0,4342 0,3947 0,3588 0,3337 0,3178 0,3026 0,5000 0,5000 0,4513 0,4171
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 3,21 4,48 6,71 6,55 5,77 5,50 5,56 5,51 5,19 4,56 3,65 3,75 5,82 6,06 5,02 5,63 6,65 5,83 4,93 4,09 3,70 3,29 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -28.35% -33.23% 2.44% 13.52% 4.91% -1.08% 0.91% 6.17% 13.82% 24.93% -2.67% -35.57% -3.96% 20.72% -10.83% -15.34% 14.07% 18.26% 20.54% 10.54% 12.46%
Dług netto 5.174,00 5.469,00 6.133,00 8.253,00 7.496,00 7.699,00 8.640,00 8.577,00 6.912,00 5.310,00 5.125,00 5.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -5.39% -10.83% -25.69% 10.1% -2.64% -10.89% 0.73% 24.09% 30.17% 3.61% -0.27%
Dług netto / wykorzystanie FC -1,89 0,34 -2,15 -3,07 1,26 1,29 1,12 1,81 1,45 -9,76 1,28 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Łączny wskaźnik 96,20% 94,60% 94,10% 96,20% 97,50% 97,20% 97,20% 95,20% 94,60% 95,70% 97,30%                              
ROA 0,33% -0,37% 0,55% 0,58% 0,55% 0,36% 0,34% 0,16% 0,24% 0,50% 0,69% -0,93% 0,02% 0,51% 0,31% -0,26% 0,41% 0,75% 0,67% 0,53% 0,45% -0,30% #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 12,35% -9,22% 10,24% 14,31% 14,81% 9,36% 8,72% 4,13% 5,75% 13,95% 23,53% -34,91% 0,47% 14,56% 10,28% -8,04% 10,02% 19,47% 19,69% 17,98% 14,67% -9,78% #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -2.732,00 15.883,00 -2.858,00 -2.684,00 5.968,00 5.958,00 7.741,00 4.747,00 4.755,00 -544,00 3.997,00 2.499,00 -342,00 1.807,00 2.685,00 8.095,00 4.032,00 1.879,00 2.409,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -117.2% 655.74% -6.48% -144.97% 0.17% -23.03% 63.07% -0.17% 974.08% -113.61% 59.94% 830.7% -118.93% -32.7% -66.83% 100.77% 114.58% -22% 29.87%
Przepływy pieniężne z inwestycji -350,00 -339,00 74,00 -165,00 -150,00 437,00 -195,00 -407,00 7.641,00 -248,00 -1.225,00 -15,00 78,00 349,00 498,00 -395,00 -635,00 -1.574,00 -1.303,00 -242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -3.24% -558.11% 144.85% -10% -134.32% 324.1% 52.09% -105.33% 3181.05% 79.76% -8066.67% -119.23% -77.65% -29.92% 226.08% 37.8% 59.66% -20.8% -438.43%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.820,00 -5.939,00 -4.402,00 -884,00 -2.190,00 -3.465,00 -2.630,00 -388,00 -1.365,00 -1.955,00 -1.529,00 -1.119,00 -1.773,00 -1.353,00 -1.501,00 -2.137,00 -1.174,00 659,00 -117,00 1.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 69.36% -34.92% -397.96% 59.63% 36.8% -31.75% -577.84% 71.58% 30.18% -27.86% -36.64% 36.89% -31.04% 9.86% 29.76% -82.03% -278.15% 663.25% -108.02%
Zmienność kursu walutowego -22,00 93,00 -196,00 236,00 -245,00 92,00 266,00 1.283,00 -425,00 -678,00 161,00 -313,00 -257,00 -359,00 -962,00 2.834,00 605,00 -166,00 -48,00 32,00            
Przepływy pieniężne netto -4.924,00 9.698,00 -7.382,00 -3.497,00 3.383,00 3.022,00 5.182,00 5.235,00 10.606,00 -3.425,00 1.404,00 1.052,00 -2.294,00 444,00 720,00 8.397,00 2.828,00 798,00 941,00 3.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -150.77% 231.37% -111.1% -203.37% 11.95% -41.68% -1.01% -50.64% 409.66% -343.95% 33.46% 145.86% -616.67% -38.33% -91.43% 196.92% 254.39% -15.2% -69.67%
CFE-CFI-PID -3.288,00 15.094,00 -3.273,00 -3.385,00 5.265,00 5.844,00 6.936,00 3.745,00 11.808,00 -1.319,00 2.167,00 1.819,00 -972,00 1.460,00 1.984,00 6.163,00 2.189,00 -520,00 497,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 878,00 828,00 1.110,00 253,00 1.201,00 1.145,00 1.000,00 888,00 652,00 464,00 446,00 647,00 448,00 489,00 493,00 749,00 517,00 507,00 515,00 467,00 545,20 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 2.739.487.140 2.807.964.676 2.862.232.524 2.985.652.719 2.980.058.150 3.049.638.845 3.086.769.797 3.086.769.797 3.076.833.531 2.242.370.378 2.239.674.113 2.238.938.918 2.208.560.000 2.143.200.000 2.102.624.644 2.019.853.234 1.992.562.549 1.949.972.608 1.820.727.203 1.734.612.752 1.715.534.700 1.715.120.229        
Cena maksymalna 4,67 4,74 5,66 5,62 5,82 7,30 7,24 6,67 7,62 7,12 5,96 5,13 6,33 5,64 6,24 8,96 11,29 11,70 9,38 8,39 7,08 11,80 14,63 15,00 13,75 17,06
Cena minimalna 3,66 3,61 4,23 2,71 4,61 4,76 6,14 3,82 5,63 5,68 3,86 3,32 3,51 3,82 2,11 2,78 8,03 8,97 7,54 6,32 4,37 4,12 8,55 9,08 10,54 9,64
                                                   
Maksymalny PER -11,30 6,90 6,04 6,57 11,32 15,05 31,79 22,36 11,99 8,30 -4,55 188,83 7,17 10,93 -13,77 13,45 9,94 12,06 12,76 15,44 -22,04 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER -10,08 6,08 5,28 4,87 10,14 12,43 29,37 17,58 10,43 7,46 -3,75 155,52 5,57 9,17 -9,22 8,81 8,50 10,65 11,51 13,54 -17,82 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER -8,86 5,26 4,51 3,17 8,97 9,81 26,96 12,80 8,86 6,62 -2,95 122,21 3,98 7,40 -4,66 4,17 7,07 9,24 10,26 11,63 -13,60 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 8,47% 8,04% 6,53% 7,52% 8,56% 7,57% 4,99% 7,16% 4,23% 3,48% 6,48% 10,30% 9,56% 8,27% 20,58% 15,62% 4,92% 4,00% 4,43% 5,03% 6,92% 12,14% 5,85% 4,97% 3,96%
RD% media 7,55% 7,08% 5,71% 5,58% 7,67% 6,26% 4,61% 5,63% 3,68% 3,12% 5,34% 8,49% 7,43% 6,93% 13,77% 10,23% 4,21% 3,53% 3,99% 4,41% 5,60% 8,19% 4,63% 3,99% 3,50%
RD% mínima 6,64% 6,12% 4,88% 3,63% 6,78% 4,94% 4,23% 4,10% 3,13% 2,77% 4,19% 6,67% 5,30% 5,60% 6,96% 4,85% 3,50% 3,07% 3,56% 3,79% 4,27% 4,24% 3,42% 3,01% 3,03%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,04 0,71 0,86 0,97 1,06 1,31 1,31 1,29 1,67 1,95 1,59 0,88 1,04 1,12 1,11 1,35 1,94 2,37 2,29 2,27 2,15 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 0,93 0,62 0,76 0,72 0,95 1,08 1,21 1,01 1,45 1,76 1,31 0,73 0,81 0,94 0,74 0,88 1,66 2,10 2,07 1,99 1,74 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 0,82 0,54 0,65 0,47 0,84 0,86 1,11 0,74 1,24 1,56 1,03 0,57 0,58 0,76 0,37 0,42 1,38 1,82 1,84 1,71 1,33 #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Ubezpieczenie

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.