Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Archer Daniels

Kraj: USA.

US

Sector: Karmienie.

Cena 63,85
Liczba akcji 542.000.000
Kapitalizacja 34.606.700.000
Wartość księgowa na akcję 44,52
Cena / wartość księgowa 1,43
EV / EBITDA 7,56
EV / EBIT 7,68
  2023
BPA 6,43
PER 9,93
DPA 1,8000
RPD 2,82%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 7,86% 0,45% 5,75% 7,82%
EBITDA 11,42% 5,42% 2,79% #¡REF!
EBIT 14,45% 6,64% 2,86% #¡REF!
BPA ordinario 15,02% 12,25% 11,75% 7,27%
Zwykła dywidenda 6,08% 9,00% 10,60% 13,53%
Wartość księgowa na akcję 5,87% 3,89% 7,28% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -198,61% -1,57% 7,40% 6,50%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 15,25 16,09 16,26 17,49
RD media 2,68% 2,62% 2,18% 1,84%
Cena / średnia wartość księgowa 1,61 1,53 1,62 #¡REF!
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 15,25 14,99 12,36 #¡REF!
ROA Średnia 5,03% 4,65% 4,83% 4,53%
ROE Średnia 12,08% 10,79% 11,15% #¡REF!
ROCE Średnia 11,14% 10,35% 13,78% #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 93.935,00 101.848,00 85.249,00 64.355,00 64.656,00 64.341,00 60.828,00 62.346,00 67.702,00 81.201,00 89.804,00 90.559,00 80.676,00 61.682,00 69.207,00 69.816,00 44.018,00 36.596,00 35.943,00 36.151,00 30.708,00 22.612,00 20.051,00 18.612,00 14.283,00 16.109,00 13.583,00 13.240,00 12.672,00 11.374,00 9.811,00 9.232,00          
% -7.77% 19.47% 32.47% -0.47% 0.49% 5.78% -2.43% -7.91% -16.62% -9.58% -0.83% 12.25% 30.79% -10.87% -0.87% 58.61% 20.28% 1.82% -0.58% 17.73% 35.8% 12.77% 7.73% 30.31% -11.34% 18.6% 2.59% 4.48% 11.41% 15.93% 6.27%          
Koszt własny sprzedaży -86.422,00 -94.278,00 -79.262,00 -59.902,00 -60.509,00 -60.160,00 -57.322,00 -58.662,00 -63.682,00 -76.433,00 -85.915,00 -86.936,00 -76.736,00 -57.839,00 -65.118,00 -65.974,00 -40.781,00 -33.630,00 -33.512,00 -34.003,00 -28.981,00 -20.928,00 -18.620,00 -17.392,00 -13.051,00 -14.728,00 -12.553,00 -11.853,00 -11.029,00 -10.327,00 -8.748,00 -8.188,00          
% 8.33% -18.94% -32.32% 1% -0.58% -4.95% 2.28% 7.88% 16.68% 11.04% 1.17% -13.29% -32.67% 11.18% 1.3% -61.78% -21.26% -0.35% 1.44% -17.33% -38.48% -12.4% -7.06% -33.26% 11.39% -17.33% -5.91% -7.47% -6.8% -18.05% -6.84%          
Marża brutto 7.513,00 7.570,00 5.987,00 4.453,00 4.147,00 4.181,00 3.506,00 3.684,00 4.020,00 4.768,00 3.889,00 3.623,00 3.940,00 3.843,00 4.089,00 3.842,00 3.237,00 2.966,00 2.431,00 2.148,00 1.727,00 1.684,00 1.431,00 1.220,00 1.232,00 1.381,00 1.030,00 1.387,00 1.643,00 1.047,00 1.063,00 1.044,00          
% -0.75% 26.44% 34.45% 7.38% -0.81% 19.25% -4.83% -8.36% -15.69% 22.6% 7.34% -8.05% 2.52% -6.02% 6.43% 18.69% 9.14% 22.01% 13.18% 24.38% 2.55% 17.68% 17.3% -0.97% -10.79% 34.08% -25.74% -15.58% 56.92% -1.51% 1.82%          
EBITDA 5.501,00 6.364,00 4.478,00 3.087,00 2.791,00 3.203,00 2.730,00 2.338,00 3.403,00 4.269,00 3.244,00 3.165,00 3.878,00 3.793,00 3.568,00 3.391,00 3.855,00 2.512,00 2.181,00 1.404,00 3.171,00 1.285,00 1.093,00 958,00 1.227,00 1.357,00 782,00 1.167,00 1.631,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!          
% -13.56% 42.12% 45.06% 10.61% -12.86% 17.33% 16.77% -31.3% -20.29% 31.6% 2.5% -18.39% 2.24% 6.31% 5.22% -12.04% 53.46% 15.18% 55.34% -55.72% 146.77% 17.57% 14.09% -21.92% -9.58% 73.53% -32.99% -28.45%          
Marża EBITDA / Sprzedaż 5,86% 6,25% 5,25% 4,80% 4,32% 4,98% 4,49% 3,75% 5,03% 5,26% 3,61% 3,49% 4,81% 6,15% 5,16% 4,86% 8,76% 6,86% 6,07% 3,88% 10,33% 5,68% 5,45% 5,15% 8,59% 8,42% 5,76% 8,81% 12,87% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 4.442,00 5.336,00 3.482,00 2.111,00 1.798,00 2.262,00 1.806,00 1.438,00 2.521,00 3.375,00 2.335,00 2.317,00 3.001,00 2.881,00 2.788,00 2.624,00 3.154,00 1.855,00 1.516,00 718,00 2.527,00 719,00 521,00 354,00 642,00 830,00 336,00 773,00 1.246,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!          
% -16.75% 53.25% 64.95% 17.41% -20.51% 25.25% 25.59% -42.96% -25.3% 44.54% 0.78% -22.79% 4.17% 3.34% 6.25% -16.8% 70.03% 22.36% 111.14% -71.59% 251.46% 38% 47.18% -44.86% -22.65% 147.02% -56.53% -37.96%          
Marża EBIT / Sprzedaż 4,73% 5,24% 4,08% 3,28% 2,78% 3,52% 2,97% 2,31% 3,72% 4,16% 2,60% 2,56% 3,72% 4,67% 4,03% 3,76% 7,17% 5,07% 4,22% 1,99% 8,23% 3,18% 2,60% 1,90% 4,49% 5,15% 2,47% 5,84% 9,83% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 3.483,00 4.340,00 2.709,00 1.772,00 1.379,00 1.810,00 1.595,00 1.279,00 1.849,00 2.248,00 1.342,00 1.375,00 2.036,00 1.930,00 1.684,00 1.802,00 2.162,00 1.312,00 1.044,00 495,00 451,00 511,00 383,00 301,00 266,00 404,00 377,00 696,00 796,00 484,00 567,00 504,00          
Całkowity wynik netto                                                                          
BPA ordinario 6,43 7,71 4,79 3,15 2,44 3,19 2,79 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11 3,00 2,61 2,79 3,30 2,00 1,59 0,76 0,70 0,78 0,58 0,45 0,41 0,62 0,57 1,04 1,15 0,69 0,78 0,69 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -16.6% 60.96% 52.06% 29.1% -23.51% 14.34% 29.17% -27.52% -13.12% 69.8% -2.88% -33.12% 3.67% 14.94% -6.45% -15.45% 65% 25.79% 109.21% 8.57% -10.26% 34.48% 28.89% 9.76% -33.87% 8.77% -45.19% -9.57% 66.67% -11.54% 13.04%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 6,43 7,71 4,79 3,15 2,44 3,19 2,79 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11 3,00 2,61 2,79 3,30 2,00 1,59 0,76 0,70 0,78 0,58 0,45 0,41 0,62 0,57 1,04 1,15 0,69 0,78 0,69 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,8000 1,6000 1,4800 1,4400 1,4000 1,3400 1,2800 1,2000 1,1200 0,9600 0,7600 0,7000 0,6550 0,6000 0,5600 0,5200 0,4600 0,4000 0,3400 0,3000 0,2400 0,2200 0,1900 0,1900 0,1800 0,1700 0,1600 0,1400 0,0700 0,0500 0,0400 0,0400 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 12.5% 8.11% 2.78% 2.86% 4.48% 4.69% 6.67% 7.14% 16.67% 26.32% 8.57% 6.87% 9.17% 7.14% 7.69% 13.04% 15% 17.65% 13.33% 25% 9.09% 15.79% -0% 5.56% 5.88% 6.25% 14.29% 100% 40% 25% -0% -0%
Pay-out 28,01% 20,76% 30,92% 45,75% 57,36% 41,98% 45,90% 55,45% 37,62% 28,01% 37,55% 33,70% 21,04% 20,02% 21,42% 18,64% 13,96% 20,00% 21,37% 39,38% 34,42% 28,28% 32,97% 42,25% 44,17% 27,49% 27,90% 13,45% 6,07% 7,20% 5,10% 5,76% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 1,8000 1,6000 1,4800 1,4400 1,4000 1,3400 1,2800 1,2000 1,1200 0,9600 0,7600 0,7000 0,6550 0,6000 0,5600 0,5200 0,4600 0,4000 0,3400 0,3000 0,2400 0,2200 0,1900 0,1900 0,1800 0,1700 0,1600 0,1400 0,0700 0,0500 0,0400 0,0400 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 44,52 43,13 39,71 35,52 34,00 33,48 32,02 29,06 28,82 29,84 30,40 28,58 28,76 22,68 20,96 20,88 17,15 14,95 12,85 11,85 10,93 10,28 9,53 9,13 9,56 9,96 9,20 9,19 8,48 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 3.22% 8.61% 11.8% 4.47% 1.55% 4.56% 10.19% 0.83% -3.42% -1.84% 6.37% -0.63% 26.81% 8.21% 0.38% 21.75% 14.72% 16.34% 8.44% 8.42% 6.32% 7.87% 4.38% -4.5% -4.02% 8.26% 0.11% 8.37%
Dług netto 6.997,00 8.143,00 8.596,00 9.263,00 8.029,00 6.385,00 6.597,00 6.016,00 4.529,00 4.076,00 3.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -14.07% -5.27% -7.2% 15.37% 25.75% -3.21% 9.66% 32.83% 11.11% 22.92%
Dług netto / EBITDA 1,27 1,28 1,92 3,00 2,88 1,99 2,42 2,57 1,33 0,95 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 1,57 2,34 1,30 -3,88 -1,47 -1,33 2,98 4,08 1,83 0,82 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 6,38% 7,26% 4,83% 3,56% 3,13% 4,43% 3,99% 3,22% 4,60% 5,11% 3,07% 3,05% 4,83% 6,07% 5,33% 4,86% 8,61% 6,17% 5,61% 2,56% 2,62% 3,31% 2,67% 2,09% 1,90% 2,92% 3,32% 6,66% 8,16% 5,53% 6,75% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 14,43% 17,87% 12,05% 8,86% 7,18% 9,54% 8,71% 7,45% 10,33% 11,48% 6,66% 7,27% 10,83% 13,21% 12,47% 13,36% 19,21% 13,38% 12,38% 6,43% 6,38% 7,56% 6,05% 4,93% 4,26% 6,21% 6,23% 11,33% 13,60% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 14,26% 16,44% 11,19% 7,21% 6,60% 8,91% 7,25% 6,20% 11,23% 14,24% 9,93% 12,11% 15,93% 19,69% 20,65% 19,45% 28,03% 18,92% 17,98% 9,33% 35,75% 10,64% 8,23% 5,79% 10,29% 12,76% 5,55% 12,58% 21,28% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 4.460,00 3.478,00 6.595,00 -2.386,00 -5.452,00 -4.784,00 2.211,00 1.475,00 2.481,00 4.962,00 5.226,00 2.332,00 -2.340,00 2.684,00 5.341,00 -3.204,00 303,00 1.376,00 2.126,00 33,00 1.069,00 1.303,00 873,00 809,00 1.220,00 613,00 611,00 854,00 1.191,00 630,00 674,00 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 28.23% -47.26% 376.4% 56.24% -13.96% -316.37% 49.9% -40.55% -50% -5.05% 124.1% 199.66% -187.18% -49.75% 266.7% -1157.43% -77.98% -35.28% 6342.42% -96.91% -17.96% 49.26% 7.91% -33.69% 99.02% 0.33% -28.45% -28.3% 89.05% -6.53% -22.44%
Przepływy pieniężne z inwestycji -1.496,00 -1.400,00 -2.669,00 4.465,00 5.259,00 6.582,00 -886,00 -1.211,00 -21,00 -3.407,00 -577,00 -1.161,00 -1.675,00 -1.665,00 -1.871,00 -1.895,00 -355,00 -1.069,00 -301,00 -574,00 -1.059,00 -434,00 -199,00 -1.054,00 -421,00 -1.636,00 -985,00 -449,00 -814,00 -249,00 -1.660,00 -820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -6.86% 47.55% -159.78% -15.1% -20.1% 842.89% 26.84% -5666.67% 99.38% -490.47% 50.3% 30.69% -0.6% 11.01% 1.27% -433.8% 66.79% -255.15% 47.56% 45.8% -144.01% -118.09% 81.12% -150.36% 74.27% -66.09% -119.38% 44.84% -226.91% 85% -102.44%
Finansowanie przepływów pieniężnych -4.604,00 -2.499,00 -1.118,00 -423,00 -660,00 187,00 -1.028,00 -579,00 -2.649,00 -3.577,00 -3.242,00 -321,00 3.584,00 -1.028,00 -3.225,00 5.246,00 -398,00 284,00 -1.843,00 316,00 229,00 -932,00 -475,00 41,00 -464,00 971,00 237,00 -324,00 -240,00 -452,00 409,00 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -84.23% -123.52% -164.3% 35.91% -452.94% 118.19% -77.55% 78.14% 25.94% -10.33% -909.97% -108.96% 448.64% 68.12% -161.48% 1418.09% -240.14% 115.41% -683.23% 37.99% 124.57% -96.21% -1258.54% 108.84% -147.79% 309.7% 173.15% -35% 46.9% -210.51% 52.61%
Zmienność kursu walutowego                                                                          
Przepływy pieniężne netto -1.640,00 -421,00 2.808,00 1.656,00 -853,00 1.985,00 297,00 -315,00 -189,00 -2.022,00 1.407,00 850,00 -431,00 -9,00 245,00 147,00 -450,00 591,00 -18,00 -225,00 239,00 -63,00 199,00 -204,00 335,00 -52,00 -137,00 81,00 137,00 -71,00 -577,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -289.55% -114.99% 69.57% 294.14% -142.97% 568.35% 194.29% -66.67% 90.65% -243.71% 65.53% 297.22% -4688.89% -103.67% 66.67% 132.67% -176.14% 3383.33% 92% -194.14% 479.37% -131.66% 197.55% -160.9% 744.23% 62.04% -269.14% -40.88% 292.96% 87.69% -282.02%
CFE-CFI-PID 2.964,00 2.078,00 3.926,00 2.079,00 -193,00 1.798,00 1.325,00 264,00 2.460,00 1.555,00 4.649,00 1.171,00 -4.015,00 1.019,00 3.470,00 -5.099,00 -52,00 307,00 1.825,00 -541,00 10,00 869,00 674,00 -245,00 799,00 -1.023,00 -374,00 405,00 377,00 381,00 -986,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 977,00 899,00 834,00 809,00 789,00 758,00 730,00 701,00 687,00 624,00 501,00 461,00 395,00 372,00 347,00 316,00 281,00 242,00 209,00 174,00 156,00 130,00 125,00 120,00 107,00 108,00 104,00 84,00 45,00 32,00 29,00 30,00 29,12 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 542.000.000 563.000.000 566.000.000 563.000.000 565.000.000 567.000.000 572.000.000 591.000.000 621.000.000 656.000.000 663.000.000 662.000.000 654.000.000 644.000.000 644.000.000 646.000.000 656.123.000 656.123.000 656.123.000 649.810.000 646.863.000 656.955.000 664.507.000 669.279.000 652.694.000 653.378.000 657.478.000 668.583.000 690.105.000 697.246.000 723.479.000 725.415.000 727.927.000        
Cena maksymalna 92,85 98,88 69,30 52,05 47,20 52,06 47,44 47,88 53,31 53,91 43,99 33,98 38,02 34,03 33,00 48,95 47,33 46,71 25,37 22,55 15,24 14,85 15,80 14,46 14,04 17,63 18,38 17,25 14,18 14,27 11,84 12,72 12,92 9,57 8,28 4,95 5,83
Cena minimalna 69,31 65,64 49,28 28,92 36,45 39,16 38,59 29,86 33,84 37,92 27,90 24,38 23,69 24,22 23,13 13,53 30,20 24,05 17,50 14,90 10,50 10,00 10,24 7,62 10,37 11,61 12,69 11,61 10,12 9,60 8,98 8,70 7,17 6,47 4,59 3,97 3,55
                                                                         
Maksymalny PER 12,04 20,66 22,02 21,33 14,79 18,67 21,92 16,08 15,56 26,63 21,18 10,91 12,69 13,01 11,83 14,86 23,67 29,36 33,30 32,34 19,59 25,76 35,13 35,48 22,71 30,75 17,66 14,96 20,43 18,21 17,04 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 10,52 17,19 18,84 16,59 13,10 16,36 19,88 13,05 12,72 22,68 17,31 9,37 10,30 11,14 10,06 9,48 19,39 22,24 28,14 26,86 16,55 21,56 28,95 27,09 19,74 25,50 14,92 12,51 17,50 15,23 14,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 8,99 13,71 15,66 11,85 11,42 14,04 17,83 10,03 9,88 18,73 13,43 7,83 7,90 9,26 8,29 4,11 15,10 15,11 22,97 21,37 13,50 17,35 22,77 18,70 16,77 20,25 12,19 10,07 14,58 12,25 12,93 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 2,31% 2,25% 2,92% 4,84% 3,68% 3,27% 3,11% 3,75% 2,84% 2,00% 2,51% 2,69% 2,53% 2,31% 2,25% 3,40% 1,32% 1,41% 1,71% 1,61% 2,10% 1,90% 1,86% 2,36% 1,64% 1,38% 1,10% 0,60% 0,49% 0,42% 0,45% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 2,02% 1,88% 2,50% 3,77% 3,26% 2,86% 2,82% 3,05% 2,32% 1,71% 2,05% 2,31% 2,06% 1,98% 1,91% 2,17% 1,08% 1,07% 1,45% 1,34% 1,77% 1,59% 1,53% 1,80% 1,43% 1,14% 0,93% 0,50% 0,42% 0,35% 0,39% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 1,72% 1,50% 2,08% 2,69% 2,84% 2,46% 2,53% 2,34% 1,80% 1,41% 1,59% 1,93% 1,58% 1,65% 1,58% 0,94% 0,85% 0,73% 1,18% 1,06% 1,44% 1,28% 1,20% 1,24% 1,21% 0,91% 0,76% 0,41% 0,35% 0,28% 0,34% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,15 2,49 1,95 1,53 1,41 1,63 1,63 1,66 1,79 1,77 1,54 1,18 1,68 1,62 1,58 2,85 3,17 3,63 2,14 2,06 1,48 1,56 1,73 1,51 1,41 1,92 2,00 2,03 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,88 2,07 1,67 1,19 1,25 1,42 1,48 1,35 1,46 1,51 1,26 1,01 1,36 1,39 1,34 1,82 2,59 2,75 1,81 1,71 1,25 1,30 1,43 1,15 1,23 1,59 1,69 1,70 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,61 1,65 1,39 0,85 1,09 1,22 1,33 1,04 1,13 1,25 0,98 0,85 1,04 1,16 1,11 0,79 2,02 1,87 1,48 1,36 1,02 1,05 1,12 0,80 1,04 1,26 1,38 1,37 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 9,19 14,35 15,71 13,38 10,32 13,23 14,18 9,65 8,71 11,92 9,21 5,80 6,56 6,14 6,27 8,20 12,36 14,05 11,86 4,62 7,67 8,93 10,96 7,89 6,75 14,73 10,36 7,07 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 10,95 10,54 8,68 #¡REF!                                                                  
EV / EBITDA minimalna 7,18 10,17 12,04 8,71 8,42 10,55 12,01 6,52 5,88 8,69 5,84 4,16 4,08 4,37 4,39 2,27 7,89 7,24 8,18 3,05 5,29 6,01 7,10 4,16 4,99 9,70 7,15 4,76 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.