Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Amazon

Kraj: USA.

US

Sector: Tecnológicas.

Cena 184,18
Liczba akcji 10.492.000.000
Kapitalizacja 1.932.416.560.000
Wartość księgowa na akcję 19,24
Cena / wartość księgowa 9,57
EV / EBITDA 22,26
EV / EBIT 39,09
  2023
BPA 2,90
PER 63,51
DPA 0,00
RPD 0,00%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 19,80% 22,68% 26,45%
EBITDA 23,50% 35,84% 31,72%
EBIT 20,64% 47,72% 27,85%
BPA ordinario 23,55% 58,24% 38,65%
Zwykła dywidenda
Wartość księgowa na akcję 34,60% 33,78% -
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 22,56% 31,55% 30,86%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER -25,14 34,52 -111,66 -85,21
RD media 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / średnia wartość księgowa 15,39 18,40 15,90 37,45
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 74,55 186,89 130,60 86,87
ROA Średnia 4,98% 3,67% 4,99% -1,20%
ROE Średnia 15,77% 12,74% 8,34% -79,34%
ROCE Średnia 32,13% 79,02% 37,83% -11,76%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Przychody 574.785,00 513.983,00 469.822,00 386.064,00 280.522,00 232.887,00 177.866,00 135.987,00 107.006,00 88.988,00 74.452,00 61.093,00 48.077,00 34.204,00 24.509,00 19.166,00 14.835,00 10.711,00 8.490,00 6.921,12 5.263,70 3.932,94 3.122,43 2.761,98 1.639,84 610,00 147,79 15,75 0,51
% 11.83% 9.4% 21.7% 37.62% 20.45% 30.93% 30.8% 27.08% 20.25% 19.52% 21.87% 27.07% 40.56% 39.56% 27.88% 29.19% 38.5% 26.16% 22.67% 31.49% 33.84% 25.96% 13.05% 68.43% 168.83% 312.75% 838.35% 2988.24%
Koszt własny sprzedaży -304.739,00 -288.831,00 -272.344,00 -233.307,00 -165.536,00 -139.156,00 -111.934,00 -88.265,00 -71.651,00 -62.752,00 -54.181,00 -45.971,00 -37.288,00 -26.561,00 -18.978,00 -14.896,00 -11.482,00 -8.255,00 -6.451,00 -5.319,13 -4.006,53 -2.940,32 -2.323,88 -2.106,21 -1.349,19 -476,16 -118,97 -12,29 -0,41
% -5.51% -6.05% -16.73% -40.94% -18.96% -24.32% -26.82% -23.19% -14.18% -15.82% -17.86% -23.29% -40.39% -39.96% -27.4% -29.73% -39.09% -27.96% -21.28% -32.76% -36.26% -26.53% -10.33% -56.11% -183.35% -300.24% -868.02% -2897.56%
Marża brutto 270.046,00 225.152,00 197.478,00 152.757,00 114.986,00 93.731,00 65.932,00 47.722,00 35.355,00 26.236,00 20.271,00 15.122,00 10.789,00 7.643,00 5.531,00 4.270,00 3.353,00 2.456,00 2.039,00 1.602,00 1.257,17 992,62 798,56 655,78 290,65 133,84 28,82 3,46 0,10
% 19.94% 14.01% 29.28% 32.85% 22.68% 42.16% 38.16% 34.98% 34.76% 29.43% 34.05% 40.16% 41.16% 38.18% 29.53% 27.35% 36.52% 20.45% 27.28% 27.43% 26.65% 24.3% 21.77% 125.63% 117.16% 364.4% 732.95% 3360%
EBITDA 85.515,00 54.169,00 59.175,00 48.150,00 36.330,00 29.762,00 15.584,00 12.302,00 8.514,00 4.924,00 3.998,00 2.835,00 1.945,00 1.974,00 1.507,00 1.129,00 901,00 594,00 553,00 516,15 346,15 146,40 -327,55 -779,42 -568,95 -102,27 -29,15 -6,15 -0,29
% 57.87% -8.46% 22.9% 32.54% 22.07% 90.98% 26.68% 44.49% 72.91% 23.16% 41.02% 45.76% -1.47% 30.99% 33.48% 25.31% 51.68% 7.41% 7.14% 49.11% 136.44% 144.7% 57.98% -36.99% -456.32% -250.84% -373.98% -2020.69%
Marża EBITDA / Sprzedaż 14,88% 10,54% 12,60% 12,47% 12,95% 12,78% 8,76% 9,05% 7,96% 5,53% 5,37% 4,64% 4,05% 5,77% 6,15% 5,89% 6,07% 5,55% 6,51% 7,46% 6,58% 3,72% -10,49% -28,22% -34,70% -16,77% -19,73% -39,04% -55,77%
EBIT (Operating profit) 36.852,00 12.248,00 24.879,00 22.899,00 14.541,00 14.421,00 4.106,00 4.186,00 2.233,00 178,00 745,00 676,00 862,00 1.406,00 1.129,00 842,00 655,00 389,00 432,00 440,43 270,60 64,12 -412,26 -863,88 -605,76 -111,96 -32,60 -6,44 -0,30
% 200.88% -50.77% 8.65% 57.48% 0.83% 251.22% -1.91% 87.46% 1154.49% -76.11% 10.21% -21.58% -38.69% 24.53% 34.09% 28.55% 68.38% -9.95% -1.91% 62.76% 322.02% 115.55% 52.28% -42.61% -441.05% -243.44% -406.21% -2046.67%
Marża EBIT / Sprzedaż 6,41% 2,38% 5,30% 5,93% 5,18% 6,19% 2,31% 3,08% 2,09% 0,20% 1,00% 1,11% 1,79% 4,11% 4,61% 4,39% 4,42% 3,63% 5,09% 6,36% 5,14% 1,63% -13,20% -31,28% -36,94% -18,35% -22,06% -40,92% -59,49%
Zwykły zysk netto 30.425,00 -2.722,00 33.364,00 21.331,00 11.588,00 10.073,00 3.033,00 2.371,00 596,00 -241,00 274,00 -39,00 631,00 1.152,00 902,00 645,00 476,00 190,00 359,00 588,45 35,28 -149,13 -567,28 -1.411,27 -719,97 -124,55 -31,02 -6,25 -0,30
Całkowity wynik netto 30.425,00 -2.722,00 33.364,00 21.331,00 11.588,00 10.073,00 3.033,00 2.371,00 596,00 -241,00 274,00 -39,00 631,00 1.152,00 902,00 645,00 476,00 190,00 359,00 588,45 35,28 -149,13 -567,28 -1.411,27 -719,97 -124,55 -31,02 -6,25 -0,30
BPA ordinario 2,90 -0,27 3,24 2,09 1,15 1,01 0,31 0,24 0,09 -0,03 0,03 0,00 0,07 0,13 0,10 0,07 0,06 0,02 0,04 0,07 0,00 -0,02 -0,08 -0,20 -0,11 -0,02 -0,01 0,00 0,00
% 1174.07% -108.33% 55.02% 81.74% 13.86% 225.81% 29.17% 166.67% 400% -200% -100% -46.15% 30% 42.86% 16.67% 200% -50% -42.86% 100% 75% 60% -81.82% -450% -100%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,90 -0,27 3,24 2,09 1,15 1,01 0,31 0,24 0,09 -0,03 0,03 0,00 0,07 0,13 0,10 0,07 0,06 0,02 0,04 0,07 0,00 -0,02 -0,08 -0,20 -0,11 -0,02 -0,01 0,00 0,00
Zwykła dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Pay-out 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dywidenda nadzwyczajna                                                          
Łączna dywidenda 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                         
Uwagi                                                          
                                                         
Wartość księgowa na akcję 19,24 14,33 13,42 9,16 6,16 4,35 2,81 1,99 2,05 1,16 1,05 0,90 0,84 0,75 0,59 0,31 0,14 0,05 0,03 -0,03 -0,12 -0,18 -0,20 -0,14 0,00 0,02 0,01 0,00  
% 34.26% 6.78% 46.51% 48.7% 41.61% 54.8% 41.21% -2.93% 76.72% 10.48% 16.67% 7.14% 12% 27.12% 90.32% 121.43% 180% 66.67% 200% 75% 33.33% 10% -42.86% -100% 100%  
Dług netto -28.466,00 2.942,00 -47.305,00 -52.580,00 -31.607,00 -17.755,00 -6.243,00 -18.287,00 -11.581,00 -9.151,00 -9.256,00 -8.364,00 -6.951,00 -7.201,00 -5.174,00 -3.259,00 -1.830,00 -772,00 -479,00 78,50 554,83 989,65 1.174,54 1.043,52 774,48 -24,68 -47,35 -6,25  
% -1067.57% 106.22% 10.03% -66.36% -78.02% -184.4% 65.86% -57.91% -26.55% 1.13% -10.66% -20.33% 3.47% -39.18% -58.76% -78.09% -137.05% -61.17% -710.19% -85.85% -43.94% -15.74% 12.56% 34.74% 3238.09% 47.88% -657.6%  
Dług netto / EBITDA -0,33 0,05 -0,80 -1,09 -0,87 -0,60 -0,40 -1,49 -1,36 -1,86 -2,32 -2,95 -3,57 -3,65 -3,43 -2,89 -2,03 -1,30 -0,87 0,15 1,60 6,76 -3,59 -1,34 -1,36 0,24 1,62 1,02  
Dług netto / wykorzystanie FC -0,34 0,06 -1,02 -0,80 -0,82 -0,58 -0,34 -1,11 -0,97 -1,34 -1,69 -2,00 -1,78 -2,06 -1,57 -1,92 -1,30 -1,10 -0,65 0,14 1,42 5,68 -9,81 -8,00 -8,52 -0,80 -68,93 3,11  
ROA 5,76% -0,59% 7,93% 6,64% 5,14% 6,19% 2,31% 2,84% 0,92% -0,44% 0,68% -0,12% 2,50% 6,13% 6,53% 7,76% 7,34% 4,35% 9,71% 18,11% 1,63% -7,49% -34,64% -66,10% -29,13% -19,21% -20,70% -75,52%  
ROE 15,07% -1,86% 24,13% 22,84% 18,67% 23,13% 10,95% 12,29% 4,45% -2,24% 2,81% -0,48% 8,13% 16,78% 17,16% 24,14% 39,77% 44,08% 145,93% -258,99% -3,41% 11,02% 39,39% 145,91% -2739,81% -89,77% -108,50% -183,65%  
ROCE 21,25% 8,22% 27,36% 56,09% 47,75% 55,91% 19,13% 419,44% 123,85% 11,19% 152,04% -393,02% 106,95% -417,21% 1360,24% -143,44% -103,48% -114,08% -185,41% -296,16% -56,22% -17,66% 155,30% -1132,69% -58,20% -98,16% 173,72% 226,31%  
                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 84.946,00 46.752,00 46.327,00 66.064,00 38.514,00 30.723,00 18.365,00 16.443,00 11.920,00 6.842,00 5.475,00 4.180,00 3.903,00 3.495,00 3.293,00 1.697,00 1.405,00 702,00 733,00 566,56 392,02 174,29 -119,78 -130,44 -90,88 31,04 0,69 -2,01 -0,23
% 81.69% 0.92% -29.88% 71.53% 25.36% 67.29% 11.69% 37.94% 74.22% 24.97% 30.98% 7.1% 11.67% 6.13% 94.05% 20.78% 100.14% -4.23% 29.38% 44.52% 124.92% 245.51% 8.17% -43.53% -392.78% 4398.55% 134.33% -773.91%
Przepływy pieniężne z inwestycji -49.833,00 -37.601,00 -58.154,00 -59.611,00 -24.281,00 -12.369,00 -27.084,00 -9.876,00 -6.450,00 -5.065,00 -4.276,00 -3.595,00 -1.930,00 -3.360,00 -2.337,00 -1.199,00 42,00 -333,00 -778,00 -317,63 236,65 -121,68 -253,29 163,98 -951,96 -261,78 -125,68 -6,57 -0,05
% -32.53% 35.34% 2.44% -145.5% -96.31% 54.33% -174.24% -53.12% -27.34% -18.45% -18.94% -86.27% 42.56% -43.77% -94.91% -2954.76% 112.61% 57.2% -144.94% -234.22% 294.49% 51.96% -254.46% 117.23% -263.65% -108.29% -1812.94% -13040%
Finansowanie przepływów pieniężnych -15.879,00 9.718,00 6.291,00 -1.104,00 -10.066,00 -7.686,00 9.928,00 -2.911,00 -3.763,00 4.432,00 -539,00 2.259,00 -482,00 181,00 -280,00 -198,00 50,00 -400,00 -193,00 -97,29 -331,99 106,89 106,88 693,15 1.104,07 254,46 126,00 8,37 1,23
% -263.4% 54.47% 669.84% 89.03% -30.97% -177.42% 441.05% 22.64% -184.91% 922.26% -123.86% 568.67% -366.3% 164.64% -41.41% -496% 112.5% -107.25% -98.38% 70.69% -410.59% 0.01% -84.58% -37.22% 333.89% 101.95% 1405.38% 580.49%
Zmienność kursu walutowego 403,00 -1.093,00 -364,00 618,00 70,00 -351,00 713,00 -212,00 -374,00 -310,00 -86,00 -29,00 1,00 17 -1 -70 20 40 -52 48,69 67,33 38,47 -15,96 -37,56 489 -35      
Przepływy pieniężne netto 19.637,00 17.776,00 -5.900,00 5.967,00 4.237,00 10.317,00 1.922,00 3.444,00 1.333,00 5.899,00 574,00 2.815,00 1.492,00 333,00 675,00 230,00 1.517,00 9,00 -290,00 200,33 364,02 197,97 -282,15 689,13 550,24 -11,28 1,01 -0,21 0,94
% 10.47% 401.29% -198.88% 40.83% -58.93% 436.78% -44.19% 158.36% -77.4% 927.7% -79.61% 88.67% 348.05% -50.67% 193.48% -84.84% 16755.56% 103.1% -244.76% -44.97% 83.88% 170.16% -140.94% 25.24% 4978.01% -1216.83% 580.95% -122.34%
CFE-CFI-PID 35.113,00 9.151,00 -11.827,00 6.453,00 14.233,00 18.354,00 -8.719,00 6.567,00 5.470,00 1.777,00 1.199,00 585,00 1.973,00 135,00 956,00 498,00 1.447,00 369,00 -45,00 248,93 628,67 52,61 -373,08 33,54 -1.042,83 -230,74 -124,99 -8,58 -0,28
Wypłaty dywidend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                         
Liczba akcji na koniec roku 10.492.000.000 10.189.000.000 10.300.000.000 10.200.000.000 10.080.000.000 10.000.000.000 9.860.000.000 9.680.000.000 6.540.000.000 9.240.000.000 9.300.000.000 9.060.000.000 9.220.000.000 9.120.000.000 8.840.000.000 8.640.000.000 8.480.000.000 8.480.000.000 8.520.000.000 8.495.140.000 8.387.040.000 7.567.260.000 7.284.220.000 7.017.460.000 6.535.060.000 5.926.880.000 5.213.640.000 4.450.840.000 3.454.560.000
Cena maksymalna 155,63 171,40 188,65 177,61 101,79 102,53 60,67 42,36 34,82 20,41 20,28 13,21 12,34 9,28 7,30 4,87 5,05 2,43 2,50 2,89 3,06 1,25 1,12 4,58 5,65 2,99 0,27    
Cena minimalna 81,43 81,69 144,05 81,30 73,05 58,53 37,39 23,70 14,26 14,20 12,29 8,60 8,03 5,29 2,38 1,73 1,82 1,29 1,53 1,68 0,93 0,45 0,28 0,74 2,05 0,21 0,07    
                                                         
Maksymalny PER -582,55 52,91 90,21 154,50 101,05 333,32 247,70 464,82 -1335,01 692,75 -4711,20 193,02 97,69 90,95 97,79 86,76 225,39 57,67 36,09 686,99 -155,27 -16,05 -5,57 -41,57 -268,87 -502,54 -192,40 0,00
Średni współczynnik PER -443,68 39,07 79,54 112,61 86,79 261,80 200,17 362,44 -940,87 587,36 -3783,13 159,34 80,63 71,40 64,83 58,79 153,31 44,14 29,09 543,18 -101,23 -10,91 -3,48 -24,14 -183,21 -268,92 -121,14 0,00
Minimum PER -304,81 25,22 68,88 70,72 72,52 190,28 152,65 260,06 -546,73 481,97 -2855,06 125,66 63,57 51,84 31,88 30,82 81,23 30,62 22,09 399,36 -47,19 -5,78 -1,39 -6,72 -97,56 -35,30 -49,88 0,00
RD% máxima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0!
RD% media 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0!
RD% mínima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 10,86 12,77 20,60 28,85 23,37 36,48 30,45 20,70 29,95 19,48 22,43 15,70 16,40 15,60 23,60 34,50 99,36 84,16 -93,47 -23,39 -17,12 -6,32 -8,13 1139,00 241,36 545,23 353,35 #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 8,27 9,43 18,17 21,03 20,07 28,66 24,61 16,14 21,11 16,51 18,01 12,96 13,53 12,25 15,65 23,38 67,58 64,42 -75,34 -18,50 -11,16 -4,30 -5,08 661,51 164,46 291,76 222,48 #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 5,68 6,09 15,73 13,21 16,77 20,83 18,77 11,58 12,27 13,55 13,59 10,22 10,67 8,90 7,70 12,26 35,81 44,68 -57,20 -13,60 -5,20 -2,28 -2,03 184,03 87,57 38,29 91,61 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 30,20 28,71 39,26 49,00 33,88 65,39 47,14 46,80 44,39 44,86 63,58 57,96 53,99 52,73 54,27 44,67 70,79 36,40 41,42 72,53 182,07 -32,46 -11,81 -57,85 -360,80 -606,25 -227,99 0,00
EV / EBITDA średnia 28,60 33,67 37,50 18,67                                                  
EV / EBITDA minimalna 15,83 13,27 29,72 21,96 24,14 37,16 28,48 25,59 17,08 30,50 37,37 36,49 33,86 28,58 15,75 14,56 24,68 18,92 25,41 42,83 60,04 -13,98 -3,96 -10,49 -130,76 -41,07 -58,35 0,00

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.