Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Airbus

Kraj: Strefa euro.

NL

Sector: Przemysłowcy.

Cena 133,12
Liczba akcji 787.421.967
Kapitalizacja 104.821.612.247
Wartość księgowa na akcję 22,47
Cena / wartość księgowa 5,92
EV / EBITDA 13,75
EV / EBIT 8,79
  2023
BPA 4,81
PER 27,68
DPA 1,8000
RPD 1,35%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 0,54% 1,29% 3,95% #¡DIV/0!
EBITDA -1,79% 4,20% 4,32% #¡DIV/0!
EBIT -1,83% 6,00% 11,10% #¡DIV/0!
BPA ordinario 4,11% 10,00% 17,54% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,76% 9,15% 7,81% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 12,40% 4,95% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 21,96% 12,47% 5,86% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER -10,75 9,23 23,03
RD media 1,42% 1,69% 1,56%
Cena / średnia wartość księgowa 9,92 8,83 5,26
EV / EBITDA średnia 15,45 11,56 7,60
EV /EBIT średnia -11,44 1,01 -3,03
ROA Średnia 1,71% 1,96% 1,47%
ROE Średnia 11,67% 21,69% 14,27%
ROCE Średnia 92,24% -856,23% -426,10%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Przychody 65.446,00 58.763,00 52.149,00 49.912,00 70.478,00 63.707,00 66.767,00 66.581,00 64.450,00 60.713,00 57.567,00 56.480,00 49.128,00 45.752,00 42.822,00 43.265,00 39.123,00 39.434,00 34.206,00 31.761,00 30.133,00 29.901,00 30.798,00 24.208,00
% 11.37% 12.68% 4.48% -29.18% 10.63% -4.58% 0.28% 3.31% 6.16% 5.46% 1.92% 14.96% 7.38% 6.84% -1.02% 10.59% -0.79% 15.28% 7.7% 5.4% 0.78% -2.91% 27.22%
Koszt własny sprzedaży -55.402,00 -48.192,00 -42.518,00 -44.250,00 -59.973,00 -54.920,00 -59.160,00 -61.317,00 -55.599,00 -51.776,00 -49.613,00 -48.545,00 -42.285,00 -39.528,00 -38.383,00 -35.907,00 -34.802,00 -34.722,00 -27.530,00 -25.522,00 -24.594,00 -24.465,00 -25.440,00 -20.072,00
% -14.96% -13.34% 3.91% 26.22% -9.2% 7.17% 3.52% -10.28% -7.38% -4.36% -2.2% -14.8% -6.97% -2.98% -6.9% -3.18% -0.23% -26.12% -7.87% -3.77% -0.53% 3.83% -26.74%
Marża brutto 10.044,00 10.571,00 9.631,00 5.662,00 10.505,00 8.787,00 7.607,00 5.264,00 8.851,00 8.937,00 7.954,00 7.935,00 6.843,00 6.224,00 4.439,00 7.358,00 4.321,00 4.712,00 6.676,00 6.239,00 5.539,00 5.436,00 5.358,00 4.136,00
% -4.99% 9.76% 70.1% -46.1% 19.55% 15.51% 44.51% -40.53% -0.96% 12.36% 0.24% 15.96% 9.95% 40.21% -39.67% 70.28% -8.3% -29.42% 7% 12.64% 1.89% 1.46% 29.55%
EBITDA 6.845,00 8.041,00 7.667,00 2.321,00 4.266,00 7.492,00 5.719,00 4.552,00 6.528,00 6.141,00 4.538,00 4.184,00 3.497,00 2.769,00 1.446,00 4.439,00 1.739,00 1.969,00 4.365,00 3.836,00 2.936,00 2.928,00 6.074,00 1.740,00
% -14.87% 4.88% 230.33% -45.59% -43.06% 31% 25.64% -30.27% 6.3% 35.32% 8.46% 19.65% 26.29% 91.49% -67.43% 155.26% -11.68% -54.89% 13.79% 30.65% 0.27% -51.79% 249.08%
Marża EBITDA / Sprzedaż 10,46% 13,68% 14,70% 4,65% 6,05% 11,76% 8,57% 6,84% 10,13% 10,11% 7,88% 7,41% 7,12% 6,05% 3,38% 10,26% 4,44% 4,99% 12,76% 12,08% 9,74% 9,79% 19,72% 7,19%
EBIT (Operating profit) 4.603,00 5.325,00 5.342,00 -510,00 1.339,00 5.048,00 3.421,00 2.258,00 4.062,00 3.991,00 2.570,00 2.131,00 1.613,00 1.187,00 -380,00 2.772,00 -33,00 278,00 2.712,00 2.215,00 561,00 160,00 2.514,00 200,00
% -13.56% -0.32% 1147.45% -138.09% -73.47% 47.56% 51.51% -44.41% 1.78% 55.29% 20.6% 32.11% 35.89% 412.37% -113.71% 8500% -111.87% -89.75% 22.44% 294.83% 250.63% -93.64% 1157%
Marża EBIT / Sprzedaż 7,03% 9,06% 10,24% -1,02% 1,90% 7,92% 5,12% 3,39% 6,30% 6,57% 4,46% 3,77% 3,28% 2,59% -0,89% 6,41% -0,08% 0,70% 7,93% 6,97% 1,86% 0,54% 8,16% 0,83%
Zwykły zysk netto 3.789,00 4.247,00 4.213,00 -1.133,00 -1.362,00 3.054,00 2.873,00 995,00 2.696,00 2.343,00 1.473,00 1.228,00 1.033,00 553,00 -763,00 1.572,00 -446,00 99,00 1.676,00 1.203,00 152,00 -299,00 1.372,00 -909,00
Całkowity wynik netto 3.789,00 4.247,00 4.213,00 -1.133,00 -1.362,00 3.054,00 2.873,00 995,00 2.696,00 2.343,00 1.473,00 1.228,00 1.033,00 553,00 -763,00 1.572,00 -446,00 99,00 1.676,00 1.203,00 152,00 -299,00 1.372,00 -909,00
BPA ordinario 4,81 5,39 5,36 -1,44 -1,74 3,93 3,69 1,28 3,42 2,99 1,85 1,50 1,27 0,68 -0,94 1,95 -0,55 0,12 2,09 1,50 0,19 -0,37 1,70 -1,13
% -10.76% 0.56% 472.22% 17.24% -144.27% 6.5% 188.28% -62.57% 14.38% 61.62% 23.33% 18.11% 86.76% 172.34% -148.21% 454.55% -558.33% -94.26% 39.33% 689.47% 151.35% -121.76% 250.44%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,81 5,39 5,36 -1,44 -1,74 3,93 3,69 1,28 3,42 2,99 1,85 1,50 1,27 0,68 -0,94 1,95 -0,55 0,12 2,09 1,50 0,19 -0,37 1,70 -1,13
Zwykła dywidenda 1,8000 1,8000 1,5000 0,0000 1,8000 1,6500 1,5000 1,3500 1,3000 1,2000 0,7500 0,6000 0,4500 0,2200 0,0000 0,2000 0,1200 0,1200 0,6500 0,5000 0,4000 0,3000 0,5000 0,5000
% -0% 20% -100% 9.09% 10% 11.11% 3.85% 8.33% 60% 25% 33.33% 104.55% -100% 66.67% -0% -81.54% 30% 25% 33.33% -40% -0%
Pay-out 37,41% 33,38% 27,97% 0,00% -103,50% 41,95% 40,69% 105,71% 38,02% 40,16% 40,43% 40,09% 35,45% 32,26% 0,00% 10,27% -21,67% 97,49% 31,03% 33,42% 210,78% -80,68% 29,42% -44,40%
Dywidenda nadzwyczajna                                                
Łączna dywidenda 1,8000 1,8000 1,5000 0,0000 1,8000 1,6500 1,5000 1,3500 1,3000 1,2000 0,7500 0,6000 0,4500 0,2200 0,0000 0,2000 0,1200 0,1200 0,6500 0,5000 0,4000 0,3000 0,5000 0,5000
                                               
Uwagi                                                
                                               
Wartość księgowa na akcję 22,47 16,44 12,05 8,22 7,63 12,52 17,13 4,69 7,57 9,00 13,87 12,69 10,88 10,90 12,99 13,65 16,24 16,18 16,31 18,16 17,44 14,18 11,54 12,43
% 36.68% 36.43% 46.59% 7.73% -39.06% -26.91% 265.25% -38.04% -15.89% -35.11% 9.3% 16.64% -0.18% -16.09% -4.84% -15.95% 0.37% -0.8% -10.19% 4.13% 22.99% 22.88% -7.16%
Dług netto -10.726,00 -9.431,00 -7.643,00 -4.319,00 -12.534,00 -13.281,00 -13.391,00 -11.113,00 -10.003,00 -9.092,00 -8.454,00 -12.292,00 -11.681,00 -11.918,00 -9.797,00 -9.193,00 -7.024,00 -4.229,00 -5.489,00 -4.058,00 -3.105,00 -1.224,00 -1.533,00 -2.143,00
% -13.73% -23.39% -76.96% 65.54% 5.62% 0.82% -20.5% -11.1% -10.02% -7.55% 31.22% -5.23% 1.99% -21.65% -6.57% -30.88% -66.09% 22.96% -35.26% -30.69% -153.68% 20.16% 28.46%
Dług netto / EBITDA -1,57 -1,17 -1,00 -1,86 -2,94 -1,77 -2,34 -2,44 -1,53 -1,48 -1,86 -2,94 -3,34 -4,30 -6,78 -2,07 -4,04 -2,15 -1,26 -1,06 -1,06 -0,42 -0,25 -1,23
Dług netto / wykorzystanie FC -1,71 -1,50 -1,65 0,80 -3,34 -5,73 -3,01 -2,54 -2,78 -3,55 -4,38 -3,20 -2,72 -2,68 -4,02 -2,09 -1,38 -1,24 -1,07 -0,81 -0,66 -0,46 -0,58 -0,68
ROA 3,19% 3,66% 3,94% -1,03% -1,19% 2,66% 2,52% 0,90% 2,53% 2,44% 1,58% 1,33% 1,17% 0,66% -0,95% 2,06% -0,59% 0,14% 2,40% 2,06% 0,30% -0,71% 2,82% -2,19%
ROE 21,41% 32,80% 44,51% -17,58% -22,79% 31,41% 21,52% 27,21% 45,19% 33,18% 13,38% 11,80% 11,67% 6,25% -7,24% 14,26% -3,41% 0,76% 12,84% 8,24% 1,09% -2,62% 14,72% -9,06%
ROCE 65,72% 149,96% 289,85% -23,87% -20,46% -141,72% -8552,50% -30,26% -100,79% -198,26% 98,85% -114,69% -57,28% -39,81% -45,02% 143,40% -0,54% 3,12% 35,14% 17,15% 4,30% 1,39% 30,13% 2,47%
                                               
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 6.255,00 6.288,00 4.639,00 -5.420,00 3.753,00 2.318,00 4.444,00 4.369,00 3.600,00 2.560,00 1.931,00 3.840,00 4.289,00 4.443,00 2.438,00 4.399,00 5.098,00 3.398,00 5.107,00 5.013,00 4.709,00 2.666,00 2.656,00 3.159,00
% -0.52% 35.55% 185.59% -244.42% 61.91% -47.84% 1.72% 21.36% 40.63% 32.57% -49.71% -10.47% -3.47% 82.24% -44.58% -13.71% 50.03% -33.46% 1.88% 6.46% 76.63% 0.38% -15.92%
Przepływy pieniężne z inwestycji -4.128,00 -3.113,00 -2.719,00 4.126,00 -2.864,00 -1.635,00 -2.530,00 -830,00 -3.459,00 -3.223,00 -1.742,00 -26,00 -4.198,00 -5.436,00 -2.847,00 -4.952,00 -4.937,00 1.988,00 -1.795,00 -4.723,00 -3.475,00 -3.217,00 -2.272,00 -1.628,00
% -32.61% -14.49% -165.9% 244.06% -75.17% 35.38% -204.82% 76% -7.32% -85.02% -6600% 99.38% 22.77% -90.94% 42.51% -0.3% -348.34% 210.75% 61.99% -35.91% -8.02% -41.59% -39.56%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.276,00 -2.115,00 -2.179,00 6.833,00 -958,00 -3.222,00 321,00 -116,00 -25,00 495,00 -1.068,00 -365,00 165,00 -1.119,00 752,00 -201,00 -638,00 -2.572,00 -934,00 52,00 852,00 -1.447,00 -677,00 1.635,00
% 39.67% 2.94% -131.89% 813.26% 70.27% -1103.74% 376.72% -364% -105.05% 146.35% -192.6% -321.21% 114.75% -248.8% 474.13% 68.5% 75.19% -175.37% -1896.15% -93.9% 158.88% -113.74% -141.41%
Zmienność kursu walutowego -201,00 191,00 392,00 -414,00 -45,00 -54,00 -374,00 60,00 171,00 256,00 -112,00 23,00 -2,00 104,00 -50,00 -50,00 -117,00 -57,00 17,00 -2,00 -83,00 -82,00 14,00 6,00
Przepływy pieniężne netto 650,00 1.251,00 133,00 5.125,00 -114,00 -2.593,00 1.861,00 3.483,00 287,00 88,00 -991,00 3.472,00 254,00 -2.008,00 293,00 -804,00 -594,00 2.757,00 2.395,00 340,00 2.003,00 -2.080,00 -279,00 3.172,00
% -48.04% 840.6% -97.4% 4595.61% 95.6% -239.33% -46.57% 1113.59% 226.14% 108.88% -128.54% 1266.93% 112.65% -785.32% 136.44% -35.35% -121.55% 15.11% 604.41% -83.03% 196.3% -645.52% -108.8%
CFE-CFI-PID 2.127,00 3.175,00 1.920,00 -1.294,00 889,00 683,00 1.914,00 3.539,00 141,00 -663,00 189,00 3.814,00 91,00 -993,00 -409,00 -553,00 161,00 5.386,00 3.312,00 290,00 1.234,00 -551,00 384,00 1.531,00
Wypłaty dywidend 1.421,00 1.181,00 0,00 0,00 1.280,00 1.161,00 1.043,00 1.008,00 945,00 587,00 467,00 369,00 178,00 0,00 162,00 97,00 97,00 520,00 396,00 320,00 240,00 403,00 404,00 31,00
                                               
Liczba akcji na koniec roku 787.421.967 787.557.508 785.628.955 784.149.270 783.173.115 776.367.881 779.301.228 779.109.634 788.491.929 784.155.749 794.127.812 820.551.931 813.701.912 810.935.930 811.190.113 807.596.942 805.548.401 804.315.663 800.216.353 804.082.872 800.957.248 804.116.877 807.295.879 807.157.667
Cena maksymalna 143,98 121,10 121,00 139,40 137,32 111,16 89,27 64,98 68,50 57,33 56,66 31,69 25,39 19,70 16,57 22,20 26,48 35,42 33,45 24,95 20,20 18,45 25,07 25,00
Cena minimalna 111,68 86,52 81,84 48,12 77,50 78,83 62,31 48,07 40,78 39,64 29,88 24,02 17,56 13,30 8,12 9,29 19,35 16,75 20,76 16,37 6,33 8,67 9,14 16,05
                                               
Maksymalny PER 26,70 22,58 -83,74 -80,16 34,91 30,15 69,90 19,00 22,93 30,91 37,86 24,96 37,23 -20,94 8,51 -40,10 215,13 16,91 22,36 131,47 -54,32 10,86 -22,26
Średni współczynnik PER 23,70 19,36 -70,19 -53,91 27,31 25,77 59,35 16,53 18,29 26,14 28,91 21,94 31,49 -17,54 6,34 -28,44 186,17 12,45 18,12 108,87 -35,67 7,98 -15,19
Minimum PER 20,71 16,13 -56,64 -27,67 19,70 21,38 48,79 14,06 13,65 21,37 19,97 18,92 25,75 -14,14 4,17 -16,78 157,21 8,00 13,88 86,26 -17,02 5,10 -8,12
RD% máxima 1,61% 1,73% 0,00% 3,74% 2,13% 1,90% 2,17% 2,70% 2,94% 1,89% 2,01% 1,87% 1,25% 0,00% 2,46% 1,29% 0,62% 3,88% 2,41% 2,44% 4,74% 5,77% 5,47%
RD% media 1,43% 1,49% 0,00% 2,52% 1,67% 1,63% 1,84% 2,35% 2,35% 1,60% 1,53% 1,65% 1,06% 0,00% 1,84% 0,92% 0,54% 2,86% 1,95% 2,02% 3,11% 4,24% 3,73%
RD% mínima 1,25% 1,24% 0,00% 1,29% 1,20% 1,35% 1,51% 2,00% 1,75% 1,31% 1,06% 1,42% 0,87% 0,00% 1,21% 0,54% 0,45% 1,84% 1,49% 1,60% 1,49% 2,71% 1,99%
Cena / maksymalna wartość księgowa 8,76 10,05 14,72 18,27 10,96 6,49 19,02 8,59 7,61 4,13 4,47 2,91 2,33 1,52 1,21 1,37 1,64 2,17 1,84 1,43 1,42 1,60 2,02
Cena / średnia wartość księgowa 7,77 8,62 12,34 12,29 8,58 5,55 16,15 7,47 6,07 3,50 3,41 2,56 1,97 1,27 0,90 0,97 1,42 1,60 1,49 1,18 0,94 1,17 1,38
Cena / minimalna wartość księgowa 6,79 7,18 9,96 6,31 6,19 4,60 13,27 6,35 4,53 2,86 2,36 2,21 1,61 1,02 0,59 0,57 1,20 1,03 1,14 0,94 0,45 0,75 0,74
EV / EBITDA maksymalna 12,93 11,44 39,10 22,69 12,58 12,75 12,84 6,22 7,31 8,04 7,82 4,10 3,16 4,27 0,96 6,27 8,69 5,27 5,92 5,78 5,11 2,19 10,40
EV / EBITDA średnia 11,35 9,67 32,47 14,30 9,46 10,55 10,53 5,21 5,54 6,52 5,27 3,20 2,01 2,48 0,18 3,27 7,23 3,55 4,60 4,60 3,21 1,54 6,70
EV / EBITDA minimalna 9,76 7,89 25,84 5,91 6,33 8,36 8,23 4,20 3,76 4,99 2,73 2,30 0,86 0,68 -0,59 0,28 5,77 1,83 3,27 3,43 1,31 0,90 3,01

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.