Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Adidas

Kraj: Strefa euro.

DE

Sector: Zużycie.

Cena 228,40
Liczba akcji 178.549.084
Kapitalizacja 40.780.610.786
Wartość księgowa na akcję 25,65
Cena / wartość księgowa 8,90
EV / EBITDA 33,36
EV / EBIT 56,83
  2023
BPA -0,42
PER -543,81
DPA 0,7000
RPD 0,31%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody -0,45% 3,99% 6,34%
EBITDA -13,97% -1,14% 3,74%
EBIT -35,32% -13,94% -2,97%
BPA ordinario -154,74% #¡NUM! #¡NUM!
Zwykła dywidenda -26,88% -7,34% 5,28%
Wartość księgowa na akcję -4,34% -0,23% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -0,12% 15,29% 1,37%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 49,22 39,68 30,31
RD media 1,08% 1,38% 1,34%
Cena / średnia wartość księgowa 6,70 5,48 4,16
EV / EBITDA średnia 17,23 15,83 12,85
EV /EBIT średnia 36,93 27,95 20,43
ROA Średnia 4,75% 5,76% 5,79%
ROE Średnia 14,91% 15,38% 14,92%
ROCE Średnia 15,55% 21,16% 20,88%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Przychody 21.427,00 22.511,00 21.234,00 19.844,00 23.640,00 21.915,00 21.218,00 19.291,00 16.915,00 14.534,00 14.492,00 14.883,00 13.344,00 11.990,00 10.381,00 10.799,00 10.299,00 10.084,00 6.636,00 5.860,00 6.267,00 6.523,00 6.112,00 5.835,00 5.354,00 5.066,00
% -4.82% 6.01% 7% -16.06% 7.87% 3.28% 9.99% 14.05% 16.38% 0.29% -2.63% 11.53% 11.29% 15.5% -3.87% 4.85% 2.13% 51.96% 13.24% -6.49% -3.92% 6.72% 4.75% 8.98% 5.68%
Koszt własny sprzedaży -11.244,00 -11.867,00 -10.469,00 -9.990,00 -11.347,00 -10.552,00 -10.514,00 -9.912,00 -8.748,00 -7.610,00 -7.352,00 -7.780,00 -7.000,00 -6.260,00 -5.669,00 -5.543,00 -5.417,00 -5.589,00 -3.439,00 -3.047,00 -3.453,00 -3.704,00 -3.511,00 -3.307,00 -3.002,00 -2.942,00
% 5.25% -13.35% -4.79% 11.96% -7.53% -0.36% -6.07% -13.31% -14.95% -3.51% 5.5% -11.14% -11.82% -10.43% -2.27% -2.33% 3.08% -62.52% -12.87% 11.76% 6.78% -5.5% -6.17% -10.16% -2.04%
Marża brutto 10.183,00 10.644,00 10.765,00 9.854,00 12.293,00 11.363,00 10.704,00 9.379,00 8.167,00 6.924,00 7.140,00 7.103,00 6.344,00 5.730,00 4.712,00 5.256,00 4.882,00 4.495,00 3.197,00 2.813,00 2.814,00 2.819,00 2.601,00 2.528,00 2.352,00 2.124,00
% -4.33% -1.12% 9.24% -19.84% 8.18% 6.16% 14.13% 14.84% 17.95% -3.03% 0.52% 11.96% 10.72% 21.6% -10.35% 7.66% 8.61% 40.6% 13.65% -0.04% -0.18% 8.38% 2.89% 7.48% 10.73%
EBITDA 1.358,00 1.874,00 3.066,00 2.079,00 3.845,00 2.882,00 2.511,00 1.883,00 1.475,00 1.283,00 1.523,00 1.445,00 1.199,00 1.159,00 780,00 1.280,00 1.165,00 1.078,00 806,00 716,00 652,00 622,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -27.53% -38.88% 47.47% -45.93% 33.41% 14.77% 33.35% 27.66% 14.96% -15.76% 5.4% 20.52% 3.45% 48.59% -39.06% 9.87% 8.07% 33.75% 12.57% 9.82% 4.82%
Marża EBITDA / Sprzedaż 6,34% 8,32% 14,44% 10,48% 16,26% 13,15% 11,83% 9,76% 8,72% 8,83% 10,51% 9,71% 8,99% 9,67% 7,51% 11,85% 11,31% 10,69% 12,15% 12,22% 10,40% 9,54% #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 268,00 669,00 1.986,00 751,00 2.660,00 2.368,00 2.070,00 1.491,00 1.059,00 883,00 1.202,00 920,00 1.011,00 894,00 508,00 1.070,00 949,00 881,00 707,00 584,00 490,00 477,00 475,00 437,00 482,00 416,00
% -59.94% -66.31% 164.45% -71.77% 12.33% 14.4% 38.83% 40.79% 19.93% -26.54% 30.65% -9% 13.09% 75.98% -52.52% 12.75% 7.72% 24.61% 21.06% 19.18% 2.73% 0.42% 8.7% -9.34% 15.87%
Marża EBIT / Sprzedaż 1,25% 2,97% 9,35% 3,78% 11,25% 10,81% 9,76% 7,73% 6,26% 6,08% 8,29% 6,18% 7,58% 7,46% 4,89% 9,91% 9,21% 8,74% 10,65% 9,97% 7,82% 7,31% 7,77% 7,49% 9,00% 8,21%
Zwykły zysk netto -75,00 612,00 2.116,00 432,00 1.976,00 1.702,00 1.097,00 1.017,00 634,00 490,00 787,00 526,00 671,00 567,00 245,00 642,00 551,00 483,00 383,00 314,00 260,00 229,00 208,00 182,00 228,00 205,00
Całkowity wynik netto -75,00 612,00 2.116,00 432,00 1.976,00 1.702,00 1.097,00 1.017,00 634,00 490,00 787,00 526,00 671,00 567,00 245,00 642,00 551,00 483,00 383,00 314,00 260,00 229,00 208,00 182,00 228,00 -165,00
BPA ordinario -0,42 3,43 11,04 2,21 10,08 8,55 7,05 5,05 3,17 2,35 3,76 2,51 3,21 2,71 1,17 3,32 2,71 2,37 1,89 1,71 1,43 1,26 1,15 1,00 1,26 1,13
% -112.24% -68.93% 399.55% -78.08% 17.89% 21.28% 39.6% 59.31% 34.89% -37.5% 49.8% -21.81% 18.45% 131.62% -64.76% 22.51% 14.35% 25.4% 10.53% 19.58% 13.49% 9.57% 15% -20.63% 11.5%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total -0,42 3,43 11,04 2,21 10,08 8,55 5,38 5,05 3,17 2,35 3,76 2,51 3,21 2,71 1,17 3,32 2,71 2,37 1,89 1,71 1,43 1,26 1,15 1,00 1,26 -0,91
Zwykła dywidenda 0,7000 0,7000 3,3000 3,0000 0,0000 3,3500 2,6000 2,0000 1,6000 1,5000 1,5000 1,3500 1,0000 0,8000 0,3500 0,5000 0,5000 0,4200 0,3300 0,3300 0,2500 0,2500 0,2300 0,2300 0,2300 0,2100
% -0% -78.79% 10% -100% 28.85% 30% 25% 6.67% -0% 11.11% 35% 25% 128.57% -30% -0% 19.05% 27.27% -0% 32% -0% 8.7% -0% -0% 9.52%
Pay-out -166,65% 20,42% 29,88% 135,46% 0,00% 39,20% 36,88% 39,62% 50,52% 63,91% 39,88% 53,70% 31,18% 29,52% 29,89% 15,07% 18,48% 17,70% 17,49% 19,28% 17,48% 19,84% 20,06% 22,92% 18,30% 18,58%
Dywidenda nadzwyczajna                                                    
Łączna dywidenda 0,7000 0,7000 3,3000 3,0000 0,0000 3,3500 2,6000 2,0000 1,6000 1,5000 1,5000 1,3500 1,0000 0,8000 0,3500 0,5000 0,5000 0,4200 0,3300 0,3300 0,2500 0,2500 0,2300 0,2300 0,2300 0,2100
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 25,65 27,95 39,24 33,09 34,68 32,02 31,64 32,12 28,30 26,94 26,24 25,35 25,46 22,06 18,02 17,50 14,85 13,89 13,22 8,42 7,46 5,95 5,60 4,49 3,75 2,55
% -8.23% -28.77% 18.59% -4.58% 8.31% 1.2% -1.49% 13.5% 5.05% 2.67% 3.51% -0.43% 15.41% 22.42% 2.97% 17.85% 6.91% 5.07% 57.01% 12.87% 25.38% 6.25% 24.72% 19.73% 47.06%
Dług netto 4.518,00 6.047,00 2.963,00 3.148,00 -873,00 -959,00 -484,00 103,00 460,00 185,00 -295,00 -448,00 -90,00 221,00 917,00 2.189,00 1.766,00 2.231,00 -551,00 665,00 1.018,00 1.498,00 1.679,00 1.791,00 1.591,00 1.655,00
% -25.29% 104.08% -5.88% 460.6% 8.97% -98.14% -569.9% -77.61% 148.65% 162.71% 34.15% -397.78% -140.72% -75.9% -58.11% 23.95% -20.84% 504.9% -182.86% -34.68% -32.04% -10.78% -6.25% 12.57% -3.87%
Dług netto / EBITDA 3,33 3,23 0,97 1,51 -0,23 -0,33 -0,19 0,05 0,31 0,14 -0,19 -0,31 -0,08 0,19 1,18 1,71 1,52 2,07 -0,68 0,93 1,56 2,41 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Dług netto / wykorzystanie FC 1,72 -11,14 0,93 2,12 -0,31 -0,36 -0,29 0,08 0,42 0,26 -0,47 -0,48 -0,11 0,25 0,77 4,40 2,26 2,93 -1,57 1,15 1,56 2,81 4,37 -179,10 4,85 13,79
ROA -0,42% 3,02% 9,56% 2,05% 9,56% 10,90% 7,55% 6,70% 4,75% 3,95% 6,79% 4,51% 5,90% 5,34% 2,76% 6,73% 6,62% 5,76% 6,66% 7,08% 6,21% 5,37% 4,97% 4,53% 6,35% 6,39%
ROE -1,64% 12,26% 28,14% 6,69% 29,08% 26,69% 17,01% 15,71% 11,19% 8,71% 14,34% 9,92% 12,60% 12,28% 6,50% 18,96% 18,23% 17,08% 14,27% 20,34% 19,17% 21,18% 20,49% 22,33% 33,53% 44,28%
ROCE 2,84% 5,87% 18,39% 7,63% 43,01% 43,81% 34,78% 22,74% 17,34% 15,22% 23,18% 19,00% 19,29% 18,46% 10,82% 19,14% 19,77% 17,39% 32,72% 26,20% 20,16% 18,13% 17,26% 16,21% 20,65% 19,29%
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2.630,00 -543,00 3.192,00 1.486,00 2.819,00 2.646,00 1.648,00 1.348,00 1.090,00 701,00 634,00 942,00 792,00 894,00 1.198,00 497,00 780,00 762,00 352,00 578,00 651,00 534,00 384,00 -10,00 328,00 120,00
% 584.35% -117.01% 114.8% -47.29% 6.54% 60.56% 22.26% 23.67% 55.49% 10.57% -32.7% 18.94% -11.41% -25.38% 141.05% -36.28% 2.36% 116.48% -39.1% -11.21% 21.91% 39.06% 3940% -103.05% 173.33%
Przepływy pieniężne z inwestycji -450,00 495,00 -424,00 -115,00 -925,00 -636,00 -680,00 -614,00 -591,00 -537,00 -243,00 -217,00 -566,00 -330,00 -162,00 -444,00 -285,00 -2.988,00 440,00 -365,00 -238,00 -315,00 -177,00 -120,00 -133,00 -781,00
% -190.91% 216.75% -268.7% 87.57% -45.44% 6.47% -10.75% -3.89% -10.06% -120.99% -11.98% 61.66% -71.52% -103.7% 63.51% -55.79% 90.46% -779.09% 220.55% -53.36% 24.44% -77.97% -47.5% 9.77% 82.97%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.425,00 -2.963,00 -2.991,00 479,00 -2.273,00 -951,00 -769,00 -553,00 -691,00 -118,00 -439,00 42,00 -491,00 -238,00 -512,00 -106,00 -510,00 1.035,00 514,00 -205,00 -274,00 -207,00 -229,00 165,00 -181,00 681,00
% 51.91% 0.94% -724.43% 121.07% -139.01% -23.67% -39.06% 19.97% -485.59% 73.12% -1145.24% 108.55% -106.3% 53.52% -383.02% 79.22% -149.28% 101.36% 350.73% 25.18% -32.37% 9.61% -238.79% 191.16% -126.58%
Zmienność kursu walutowego -122,00 -19,00 57,00 -75,00 -30,00 -29,00 -111,00 -35,00 -126,00 50,00 -35,00 -3,00 15,00 55,00 7,00 2,00 -1,00 -23,00 23,00 -2,00 -17,00 -10,00 2,00 1,00 3,00 -1,00
Przepływy pieniężne netto 633,00 -3.030,00 -166,00 1.775,00 -409,00 1.030,00 88,00 146,00 -318,00 96,00 -83,00 764,00 -250,00 381,00 531,00 -51,00 -16,00 -1.214,00 1.329,00 6,00 122,00 2,00 -20,00 36,00 17,00 19,00
% 120.89% -1725.3% -109.35% 533.99% -139.71% 1070.45% -39.73% 145.91% -431.25% 215.66% -110.86% 405.6% -165.62% -28.25% 1141.18% -218.75% 98.68% -191.35% 22050% -95.08% 6000% 110% -155.56% 111.76% -10.53%
CFE-CFI-PID 2.180,00 -48,00 2.768,00 1.371,00 1.894,00 2.010,00 968,00 734,00 499,00 164,00 391,00 725,00 226,00 564,00 1.036,00 53,00 495,00 -2.226,00 792,00 213,00 413,00 219,00 207,00 -130,00 195,00 -661,00
Wypłaty dywidend 0,00 0,00 0,00 0,00 664,00 528,00 405,00 320,00 303,00 314,00 282,00 209,00 167,00 73,00 97,00 99,00 85,00 66,00 60,00 45,00 45,00 42,00 42,00 42,00 75,00 75,00
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 178.549.084 178.537.198 191.594.855 195.066.060 195.969.387 199.171.345 203.861.234 201.489.310 200.197.417 208.776.457 209.216.186 209.216.186 209.216.186 209.216.186 209.216.186 193.515.512 203.628.960 203.536.860 203.047.000 183.436.000 181.816.000 181.692.000 181.396.000 181.396.000 181.396.000 181.396.000
Cena maksymalna 198,66 263,75 336,25 317,45 296,75 218,00 202,10 160,30 94,50 93,22 92,68 69,26 57,62 51,55 39,30 51,63 51,26 44,00 41,00 30,83 23,03 22,19 20,62 18,68 25,95 41,44
Cena minimalna 126,22 93,40 242,95 162,20 181,35 165,25 142,60 82,09 53,80 53,94 66,05 49,51 62,40 34,64 22,10 21,22 34,50 34,66 27,78 22,13 16,98 15,42 11,25 11,50 16,11 18,98
                                                   
Maksymalny PER 57,95 23,88 151,83 31,48 34,73 30,92 40,04 50,62 40,26 24,78 36,86 21,60 21,26 44,02 11,85 19,08 21,60 23,33 23,95 21,56 18,27 19,35 20,55 14,86 22,96
Średni współczynnik PER 47,39 16,17 130,77 23,78 27,97 27,18 34,15 38,27 31,59 19,56 31,57 18,52 22,14 36,80 9,25 13,46 18,07 20,85 20,09 18,52 15,87 16,40 15,88 12,01 18,61
Minimum PER 36,82 8,46 109,70 16,09 21,22 23,44 28,25 25,92 22,92 14,34 26,27 15,44 23,02 29,58 6,66 7,84 14,54 18,37 16,23 15,48 13,47 13,45 11,21 9,15 14,26
RD% máxima 0,55% 3,53% 1,23% 0,00% 1,85% 1,57% 1,40% 1,95% 2,79% 2,78% 2,04% 2,02% 1,28% 1,01% 2,26% 2,36% 1,22% 0,95% 1,19% 1,13% 1,47% 1,49% 2,04% 2,00% 1,30%
RD% media 0,45% 2,39% 1,06% 0,00% 1,49% 1,38% 1,20% 1,47% 2,19% 2,19% 1,75% 1,73% 1,34% 0,84% 1,77% 1,66% 1,02% 0,85% 1,00% 0,97% 1,28% 1,26% 1,58% 1,62% 1,06%
RD% mínima 0,35% 1,25% 0,89% 0,00% 1,13% 1,19% 0,99% 1,00% 1,59% 1,61% 1,46% 1,44% 1,39% 0,68% 1,27% 0,97% 0,82% 0,75% 0,80% 0,81% 1,09% 1,04% 1,12% 1,23% 0,81%
Cena / maksymalna wartość księgowa 7,11 6,72 10,16 9,15 9,27 6,89 6,29 5,66 3,51 3,55 3,66 2,72 2,61 2,86 2,25 3,48 3,69 3,33 4,87 4,13 3,87 3,97 4,59 4,98 10,17
Cena / średnia wartość księgowa 5,81 4,55 8,75 6,92 7,47 6,06 5,37 4,28 2,75 2,80 3,13 2,33 2,72 2,39 1,75 2,45 3,09 2,98 4,09 3,55 3,36 3,36 3,55 4,03 8,24
Cena / minimalna wartość księgowa 4,52 2,38 7,34 4,68 5,66 5,22 4,44 2,90 2,00 2,06 2,61 1,94 2,83 1,92 1,26 1,43 2,48 2,62 3,30 2,97 2,85 2,76 2,50 3,07 6,31
EV / EBITDA maksymalna 22,15 16,32 32,50 15,88 19,85 17,10 21,93 22,21 14,89 12,59 13,11 12,01 10,59 15,00 8,13 10,09 11,75 10,43 12,56 10,24 9,14 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 18,70 11,37 28,20 11,94 15,92 15,01 18,71 16,87 11,71 9,89 11,18 10,29 11,02 12,73 6,73 7,57 10,17 9,25 10,68 9,01 8,26 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA minimalna 15,25 6,41 23,90 8,00 12,00 12,91 15,49 11,53 8,54 7,20 9,25 8,56 11,45 10,47 5,32 5,04 8,59 8,07 8,81 7,79 7,37 #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.