Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące ACS

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Budowa.

Ticker ACS
Cena 39,00
Liczba akcji 271.664.594
Kapitalizacja 10.594.919.166
Wartość księgowa na akcję 19,16
Cena / wartość księgowa 2,04
EV / EBITDA 5,34
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 3,04 3,40 10,59%
PER 12,83 11,47
DPA 2,0000 2,1000 4,76%
RPD 5,13% 5,38%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody -0,51% -0,71% 7,24% #¡DIV/0!
EBITDA -2,59% -4,25% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT -4,61% -3,63% 3,48% #¡DIV/0!
BPA ordinario 0,89% 3,15% 5,36% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,14% 5,66% 10,46% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 6,56% 6,32% 6,89% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -6,04% 4,03% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 11,64 14,56 13,79 #¡DIV/0!
RD media 7,78% 5,98% 5,67% 4,08%
Cena / średnia wartość księgowa 1,87 2,32 2,57 #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 3,86 4,73 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 8,91 9,68 13,48 #¡DIV/0!
ROA Średnia 1,05% 1,41% 1,59% #¡DIV/0!
ROE Średnia 9,80% 13,00% 11,48% #¡DIV/0!
ROCE Średnia 16,91% 17,62% 13,46% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Przychody 35.737,76 33.615,23 27.836,66 34.937,36 39.048,87 36.658,52 34.898,21 31.975,21 34.924,66 34.880,86 38.372,52 38.396,18 28.471,88 15.379,66 15.387,35 16.009,99 15.344,89 14.067,17 12.113,89 10.817,88 8.825,10 4.420,20 3.921,40 3.410,40 2.699,70 2.459,80                
% 6.31% 20.76% -20.32% -10.53% 6.52% 5.04% 9.14% -8.45% 0.13% -9.1% -0.06% 34.86% 85.13% -0.05% -3.89% 4.33% 9.08% 16.12% 11.98% 22.58% 99.65% 12.72% 14.98% 26.33% 9.75%                
EBITDA 1.909,00 1.747,00 2.397,00 2.397,00 2.546,02 2.176,87 2.125,39 1.881,22 2.221,26 2.415,33 2.948,65 3.044,67 2.282,73 1.500,42 1.413,95 1.434,45 1.338,89 1.252,51 1.047,56 954,45                            
% 9.27% -27.12% -0% -5.85% 16.96% 2.42% 12.98% -15.31% -8.03% -18.09% -3.15% 33.38% 52.14% 6.12% -1.43% 7.14% 6.9% 19.56% 9.76%                            
Marża EBITDA / Sprzedaż 5,34% 5,20% 8,61% 6,86% 6,52% 5,94% 6,09% 5,88% 6,36% 6,92% 7,68% 7,93% 8,02% 9,76% 9,19% 8,96% 8,73% 8,90% 8,65% 8,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 1.136,28 1.073,73 369,48 1.362,41 881,23 1.438,82 1.329,23 1.237,43 1.221,30 959,64 1.644,66 1.591,50 1.374,15 1.076,96 1.034,77 1.247,63 989,01 971,60 817,43 723,93 573,50 305,30 222,30 214,30 141,30 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 5.83% 190.61% -72.88% 54.6% -38.75% 8.24% 7.42% 1.32% 27.27% -41.65% 3.34% 15.82% 27.6% 4.08% -17.06% 26.15% 1.79% 18.86% 12.92% 26.23% 87.85% 37.34% 3.73% 51.66% 22.34%
Marża EBIT / Sprzedaż 3,18% 3,19% 1,33% 3,90% 2,26% 3,92% 3,81% 3,87% 3,50% 2,75% 4,29% 4,14% 4,83% 7,00% 6,72% 7,79% 6,45% 6,91% 6,75% 6,69% 6,50% 6,91% 5,67% 6,28% 5,23% 4,70% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 780,12 602,89 -912,69 574,01 962,03 915,02 802,01 329,92 725,32 252,97 701,54 -2.033,90 916,25 1.269,21 666,62 204,14 347,74 1.250,09 608,66 452,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 845,46 668,23 3.045,41 574,01 962,03 915,02 802,01 751,02 725,32 717,09 701,54 -1.926,44 961,94 1.312,56 1.946,19 1.805,04 1.551,11 1.250,09 608,66 452,49 380,30 181,40 149,20 120,80 85,10 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 3,04 2,35 2,36 1,85 3,06 2,91 2,55 2,39 2,31 0,81 2,23 -6,46 3,20 3,08 2,68 3,53 0,99 3,54 1,72 1,28 1,07 0,94 0,78 0,63 0,52 0,47 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 29.36% -0.42% 27.57% -39.54% 5.15% 14.12% 6.69% 3.46% 185.19% -63.68% 134.52% -301.88% 3.9% 14.93% -24.08% 256.57% -72.03% 105.81% 34.38% 19.63% 13.83% 20.51% 23.81% 21.15% 10.64%
BPA extraordinario 0,00 0,00 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,34 0,15 0,14 4,07 5,02 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 3,04 2,35 10,00 1,85 3,06 2,91 2,55 2,39 2,31 2,28 2,23 -6,12 3,06 4,17 6,18 5,66 4,40 3,54 1,72 1,28 1,07 0,94 0,78 0,63 0,52 0,47 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 2,0000 2,0000 2,0000 1,7200 1,9900 1,8900 1,3900 1,2100 1,1510 1,1530 1,1530 1,1120 1,9680 2,0500 2,0500 2,0500 1,7500 1,2500 0,6000 0,3900 0,2733 0,2400 0,2000 0,1660 0,1300 0,1200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% -0% -0% 16.28% -13.57% 5.29% 35.97% 14.88% 5.13% -0.17% -0% 3.69% -43.5% -4% -0% -0% 17.14% 40% 108.33% 53.85% 42.7% 13.88% 20% 20.48% 27.69% 8.33%
Pay-out 65,79% 85,11% 84,75% 93,09% 65,09% 64,99% 54,54% 50,63% 49,93% 142,35% 51,72% -17,20% 61,50% 66,56% 76,49% 58,07% 177,58% 35,28% 34,79% 30,41% 25,55% 25,43% 25,76% 26,41% 25,19% 25,30% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                    
Łączna dywidenda 2,0000 2,0000 2,0000 1,7200 1,9900 1,8900 1,3900 1,2100 1,1510 1,1530 1,1530 1,1120 1,9680 2,0500 2,0500 2,0500 1,7500 1,2500 0,6000 0,3900 0,2733 0,2400 0,2000 0,1660 0,1300 0,1200 0,0000 0,0000 0,0000          
                                                                   
Uwagi                                                                    
                                                                   
Wartość księgowa na akcję 19,16 19,52 20,79 11,48 14,03 13,95 11,89 11,38 10,87 9,64 10,39 8,44 10,55 13,28 13,41 10,68 13,19 12,37 8,76 6,68 5,05 5,10 4,74 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00            
% -1.84% -6.11% 81.1% -18.18% 0.57% 17.33% 4.48% 4.69% 12.76% -7.22% 23.1% -20% -20.56% -0.97% 25.56% -19.03% 6.63% 41.21% 31.14% 32.28% -0.98% 7.59% 11.79%            
Dług netto -400,00 -224,00 -2.009,00 1.820,00 54,00 -3,00 153,00 1.437,00 3.061,00 5.935,00 7.208,00 7.975,00 13.057,00 10.917,00 9.756,00 9.355,80 16.575,00 8.746,30 4.264,60 1.423,90 1.230,60 594,50 124,70 212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -78.57% 88.85% -210.38% 3270.37% 1900% -101.96% -89.35% -53.05% -48.42% -17.66% -9.62% -38.92% 19.6% 11.9% 4.28% -43.55% 89.51% 105.09% 199.5% 15.71% 107% 376.74% -41.35%
Dług netto / EBITDA -0,21 -0,13 -0,84 0,76 0,02 0,00 0,07 0,76 1,38 2,46 2,44 2,62 5,72 7,28 6,90 6,52 12,38 6,98 4,07 1,49 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC -0,27 -0,13 -9,89 1,55 0,02 0,00 0,08 1,02 1,52 7,20 7,12 6,14 10,15 7,93 6,13 8,82 18,18 5,32 5,30 2,28 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 2,14% 1,60% -2,56% 1,57% 2,49% 2,67% 2,52% 0,99% 2,06% 0,64% 1,76% -4,89% 1,91% 3,71% 2,13% 0,40% 0,70% 4,97% 3,44% 3,65% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 14,64% 10,87% -14,41% 16,10% 21,78% 20,85% 21,43% 9,21% 21,20% 8,34% 21,47% -76,56% 27,61% 30,37% 15,80% 6,00% 7,47% 28,63% 19,70% 19,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 21,72% 17,45% 7,36% 22,12% 15,88% 23,77% 25,00% 19,28% 14,79% 8,86% 12,95% 11,63% 7,14% 7,01% 7,25% 6,47% 3,66% 7,33% 10,89% 18,58% 18,95% 19,39% 21,47% 20,86% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1.502,34 1.743,34 203,14 1.173,45 2.378,71 2.050,89 1.863,48 1.402,88 2.009,36 824,02 1.011,81 1.299,55 1.286,65 1.376,47 1.590,64 1.060,47 911,54 1.644,38 804,31 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
% -13.82% 758.2% -82.69% -50.67% 15.98% 10.06% 32.83% -30.18% 143.85% -18.56% -22.14% 1% -6.53% -13.46% 49.99% 16.34% -44.57% 104.45% 29.04%              
Przepływy pieniężne z inwestycji -15,75 -198,10 3.397,64 238,51 -1.324,08 -3.646,15 -301,88 883,78 709,87 -190,67 -97,74 2.285,12 -454,91 -2.070,27 1.327,18 -451,37 -2.474,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 92.05% -105.83% 1324.53% 118.01% 63.69% -1107.81% -134.16% 24.5% 472.3% -95.08% -104.28% 602.32% 78.03% -255.99% 394.03% 81.76%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.052,86 -3.537,77 -770,95 -1.054,41 -52,38 2.181,60 -477,95 -2.476,54 -2.231,04 416,22 -1.496,07 -3.174,97 695,48 975,08 -2.896,14 -963,86 3.209,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 41.97% -358.88% 26.88% -1913% -102.4% 556.45% 80.7% -11% -636.02% 127.82% 52.88% -556.51% -28.67% 133.67% -200.47% -130.03%
Zmienność kursu walutowego -166,43 159,10 342,78 -366,17 120,71 60,8 -419,11 40,94 148,39 193,60 -176,75 -37,04 175,39 0,00 0,00 0,00 0,00                                  
Przepływy pieniężne netto -732,70 -1.833,43 3.172,61 -8,61 1.122,96 647,14 664,54 -148,93 636,57 1.243,18 -758,75 372,66 1.702,61 281,28 21,68 -354,76 1.646,09 1.644,38 804,31 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 60.04% -157.79% 36947.97% -100.77% 73.53% -2.62% 546.21% -123.4% -48.8% 263.85% -303.6% -78.11% 505.31% 1197.42% 106.11% -121.55% 0.1% 104.45% 29.04%
CFE-CFI-PID 1.486,59 1.545,24 3.600,78 1.411,96 1.054,63 -1.595,26 1.561,59 2.286,67 2.719,22 633,36 914,07 3.584,67 831,74 -693,79 2.917,82 609,10 -1.563,42                                  
Wypłaty dywidend 556,33 568,33 609,33 534,34 626,18 594,72 437,38 380,74 362,18 362,81 362,81 349,91 619,26 645,06 653,22 600,25 441,09 441,09 211,72 137,62 97,18 46,12 38,44 31,90 21,44 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   
Liczba akcji na koniec roku 278.164.594 284.164.594 304.664.594 310.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 318.643.974 352.873.134 352.873.134 352.873.134 352.873.134 355.580.493 192.185.448 192.185.448 192.185.448 164.895.294 143.387.211 127.455.300              
Cena maksymalna 40,74 27,48 29,48 35,89 40,97 38,36 36,75 30,55 34,40 34,50 25,20 25,10 38,27 38,80 38,75 40,99 50,95 43,70 27,30 17,13 13,30 12,33 11,23 10,73 13,02 11,52 7,87 1,88 1,90 2,58 1,66 3,00 6,09 4,71
Cena minimalna 26,56 19,84 20,55 11,20 32,32 26,67 28,34 19,31 25,06 25,70 16,68 10,38 21,32 28,59 27,67 24,03 32,10 26,62 16,80 12,55 9,82 8,84 7,02 5,70 7,09 7,01 1,75 1,46 1,43 1,48 0,83 0,58 1,71 3,53
                                                                   
Maksymalny PER 17,34 11,64 15,96 11,74 14,09 15,05 15,38 13,25 42,47 15,47 -3,90 7,84 12,43 14,48 10,98 41,60 14,38 25,34 21,29 16,02 14,09 15,88 17,87 20,79 27,45 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 14,32 10,03 13,54 7,70 12,60 12,76 13,62 10,82 36,70 13,50 -3,24 5,54 9,67 12,57 9,41 32,99 11,72 20,38 17,20 13,88 12,25 13,63 14,52 15,92 21,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 11,30 8,41 11,12 3,66 11,11 10,46 11,86 8,38 30,94 11,53 -2,58 3,24 6,92 10,67 7,84 24,38 9,06 15,43 13,10 11,73 10,40 11,39 11,17 11,04 14,95 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 7,53% 10,08% 8,37% 17,77% 5,85% 5,21% 4,27% 5,96% 4,60% 4,49% 6,67% 18,96% 9,62% 7,17% 7,41% 7,28% 3,89% 2,25% 2,32% 2,18% 2,44% 2,26% 2,36% 2,28% 1,69% 0,00% 0,00%
RD% media 6,22% 8,68% 7,10% 11,66% 5,23% 4,42% 3,78% 4,86% 3,98% 3,91% 5,54% 13,40% 7,49% 6,23% 6,35% 5,78% 3,17% 1,81% 1,88% 1,89% 2,12% 1,94% 1,92% 1,75% 1,31% 0,00% 0,00%            
RD% mínima 4,91% 7,28% 5,83% 5,54% 4,61% 3,62% 3,29% 3,77% 3,35% 3,34% 4,41% 7,84% 5,36% 5,28% 5,29% 4,27% 2,45% 1,37% 1,43% 1,60% 1,80% 1,62% 1,48% 1,21% 0,92% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,09 1,32 2,57 2,56 2,94 3,22 3,23 2,81 3,57 3,32 2,98 2,38 2,88 2,89 3,63 3,11 4,12 4,99 4,09 3,39 2,61 2,60 2,65 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,72 1,14 2,18 1,68 2,63 2,73 2,86 2,29 3,08 2,90 2,48 1,68 2,24 2,51 3,11 2,47 3,36 4,02 3,30 2,94 2,27 2,23 2,15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
Cena / minimalna wartość księgowa 1,36 0,95 1,79 0,80 2,32 2,24 2,49 1,78 2,60 2,47 1,98 0,98 1,61 2,13 2,59 1,82 2,59 3,04 2,51 2,48 1,92 1,87 1,66 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 6,36 2,42 4,51 4,40 5,92 5,75 6,91 5,71 6,94 6,13 5,22 9,18 15,30 15,53 15,02 22,13 21,34 18,79 11,59 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 5,23 1,97 3,94 2,89 5,30 4,89 6,21 4,91 6,33 5,66 4,78 8,17 13,52 14,40 13,81 20,12 18,68 15,91 9,64 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
EV / EBITDA minimalna 4,10 1,51 3,37 1,39 4,67 4,02 5,50 4,11 5,72 5,19 4,34 7,15 11,75 13,26 12,59 18,10 16,03 13,04 7,70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

4T2019: BPA 3,06 euros (+5%). Ventas +7% (Europa =, América del Norte +16%, América del Sur +13%, Asia Pacífico -5%, África -19%). EBITDA +7%. Cartera de proyectos +8% (Europa +9%, América del Norte +12%, América del Sur -8%, Asia Pacífico =, África +400%). Ha invertido 1.254 millones, el 19% menos que en 2018. Tiene una deuda neta de 54 millones de euros, casi nula. Ha tenido una pérdida “no habitual” en la filial CIMIC, que se ha compensado con otros beneficios “no habituales”, por lo que el BPA de 3,06 euros puede considerarse como ordinario. Resultados por divisiones: Infraestructuras (Ventas +8%, EBITDA +8%, Cartera +10%), Servicios Industriales (Ventas +2%, EBITDA +3%, Cartera +1%), Servicios (Ventas +5%, EBITDA +8%, Cartera -6%). De cara al futuro ACS va a cambiar su estrategia, de forma positiva. Va a hacer proyectos de construcción con menor margen de beneficios pero también menor riesgo (menos modificados y reclamaciones), y más enfocados a explotar esos proyectos de Infraestructuras mediante concesiones a varias décadas. Con ello será una empresa más sólida y estable y con menor riesgo, por lo que me parece un cambio muy positivo.

 

3T2019: BPA 2,44 euros (+11%). Ventas +6% (Europa +4%, América del Norte +14%, América del Sur +14%, Asia Pacífico -4%, África -44%). EBITDA +11%. Cartera de proyectos +10% (Europa +4%, América del Norte +17%, América del Sur -2%, Asia Pacífico +3%, África +169%). Ha invertido casi 1.300 millones de euros, casi 6 veces más que en los 9 primeros meses de 2018. La deuda neta es muy baja, de 1.236 millones de euros, que supone un ratio deuda neta / EBITDA de sólo 0,4 veces. El aumento de la deuda se debe a la compra de Abertis y a que está invirtiendo bastante en energías renovables. Resultados por divisiones: Infraestructuras (Ventas +7%, EBITDA +13%, Cartera +12%), Servicios Industriales (Ventas +3%, EBITDA +3%, Cartera +3%). Servicios (Ventas +5%, EBITDA +9%, Cartera +2%). Como se esperaba, el crecimiento de los 6 primeros meses (+17%) se reduce algo, por el efecto de Abertis que comenté el trimestre pasado. Es lógico y normal que sea así. ACS mantiene su objetivo de tener en 2019 un BPA de alrededor de 3,20 euros.

 

2T2019: BPA 1,66 euros (+17%). La mayor parte de este crecimiento se debe a que en 2018 Abertis aportó desde junio, y en 2019 lo ha hecho los 6 meses de este primer semestre. Este efecto será menor en el segundo semestre (porque en 2018 Abertis ya aportó el segundo semestre entero), así que debemos esperar un crecimiento para todo 2019 algo inferior al 17% que lleva en este momento. Ventas +6% (Europa +12%, América del Norte +12%, América del Sur +3%, Asia Pacífico -5,2%, África -42%). EBITDA +15%. Cartera de proyectos +10% (cubre 24 meses, y evoluciona así: Europa +7%, América del Norte +17%, América del Sur +12%, Asia Pacífico -3%, África +345%). Ha realizado inversiones por 1.008 millones de euros. La deuda neta sube de 58 millones hace un año a 725 millones ahora, pero sigue siendo bajísima para el tamaño de ACS (ratio deuda neta / EBITA de 0,3 veces). Es importante fijarse que el crecimiento de la deuda neta crece menos que las inversiones que ha hace, para ver la buena situación financiera de ACS. Resultados por divisiones: Infraestructuras (Ventas +7%, EBITDA +20%: Esta es la división en la que se incluye Abertis, y el negocio de Construcción, que está creciendo a buen ritmo), Servicios Industriales (Ventas +3%, EBITDA +3%: lo que está yendo mejor es el negocio de energía renovable en España, que está pensando en sacar a Bolsa como hizo con Saeta Yield), Servicios (Ventas +4%, EBITDA +7%). Los resultados de ACS están siendo muy sanos, aunque por lo que he comentado al principio de Abertis debemos esperar que en el conjunto del año el BPA crezca algo menos de lo que lo está haciendo en estos 6 primeros meses (ACS mantiene su previsión de crecer al menos el 10% en 2019).

 

1T2019: BPA 0,90 euros (+13%). Ventas +7% (Europa +18%, América del Norte +10%, América del Sur -4%, Asia Pacífico = y África -50%). EBITDA +11%. Cartera de proyectos +13% (Europa +7%, América del Norte +20%, América del Sur +27%, Asia Pacífico +1%, y África +231%). A tipos de cambio constantes: Ventas +4%, EBITDA +11% (igual) y Cartera de proyectos +9%. Ha invertido 544 millones de euros, el triple que en el primer trimestre de 2018, y la deuda neta queda en 900 millones de euros, bajísima para el tamaño de ACS, y más teniendo en cuenta que ha comprado el 50% de Abertis. Resultado por divisiones: Infraestructuras (Ventas +8%, EBITDA +15%: mejoran los márgenes de beneficio y se nota la contribución de Abertis), Servicios Industriales (Ventas +3%, EBITDA +3%: crece mantenimiento, que es la parte más estable de esta división), Servicios (Ventas +5%, EBITDA +8%). Mantiene su previsión de aumentar BPA y dividendo al menos un 10% en 2019.

 

2018

 

4T2018: BPA 2,91 euros (+14%). De los 915 millones que ha tenido de beneficio neto Abertis ha aportado 175 millones desde junio a diciembre. Ventas +5%. EBITDA +7%. A tipos de cambio constantes las Ventas crecerían el 10% y el EBITDA el 13%. Cartera de proyectos +8% (Europa +8%, América del Norte +18%, América del Sur +26%, Asia Pacífico -5% y África -42%). La deuda neta es inexistente, con un exceso de liquidez de 3 millones de euros. Y eso que las inversiones netas han sido de 1.538 millones de euros, 5,5 veces más que en 2017. Entre las desinversiones más importantes han estado las ventas de las participaciones que le quedaban en Saeta Yield y en Masmóvil. La principal inversión ha sido la compra del 50% (menos 1 acción)Abertis (que ha llevado consigo la venta de una participación de Hochtief a Atlantia, la compradora del otro 50% de Abertis). Ventas por zonas geográficas: Europa +10%, América del Norte +8%, América del Sur +10%, Asia Pacífico -1% y África -27%. EBITDA por divisiones: Construcción +9%, Servicios Industriales +2%, Servicios +9%. Estos resultados de ACS en 2018 han sido muy sanos y equilibrados, y en 2019 espera un crecimiento de BPA y dividendo de alrededor del 10%.

 

 

3T2018: BPA 2,20 euros (+14%). A tipo de cambio constante el BPA crecería el 20%. Ventas +5%. EBITDA +6%. Cartera de proyectos +8%. A tipos de cambio constantes las Ventas crecen el 11%, el EBITDA el 12% y la Cartera de proyectos el 10%. Ha realizado inversiones por 679 millones de euros y desinversiones por 465 millones de euros, con lo que queda si deuda neta y con un exceso de liquidez de 128 millones de euros, sin incluir la compra de Abertis, que a nivel de deuda se contabilizará en los próximos meses. Incluyendo la deuda que le va a generar la compra de Abertis, la deuda neta es de 916 millones de euros, que es una cifra muy baja para ACS. EBITDA por divisiones: Construcción +7%, Servicios Industriales +3%, Servicios +10%. Ya en el cuarto trimestre ha vendido los bonos convertibles que tenía de MásMóvil, a cambio de 407 millones de euros y una pequeña participación en MásMóvil. Creo que es una buena venta, porque sacará más rentabilidad a ese dinero en sus negocios habituales. Las ventas de Construcción en España creen el 10%, recuperándose algo de la caída de los años previos. Abertis está aportando en 2018 sólo desde junio, por lo que en los próximos trimestres se irá notando más en el crecimiento de los beneficios, así que el crecimiento de Abertis en realidad es mayor del que parece viendo estas cifras.

 

2T2018: BPA 1,42 euros (+7%). Ventas +2%. EBITDA +2%. Cartera de proyectos +7%. A tipos de cambio constantes el BPA aumenta el 13%, las ventas crecen el 10% y la cartera de proyectos sube el 11%. La deuda neta cae a 58 millones de euros, casi inexistente. Estas cuentas apenas reflejan la reciente compra de Abertis (aporta al BPA menos de 1 céntimo), por lo que el crecimiento del beneficio será mayor en los próximos trimestres. La deuda también se incrementará (hasta unas 0,5 veces de ratio deuda neta / EBITDA) cuando termine de formalizarse la compra de Abertis y se cierre la operación. La cartera de Construcción en España crece el 6,3% (es relativamente poco importante para ACS por su tamaño en el total de la empresa, pero es un buen dato para ver la situación general del sector en España). EBITDA por áreas: Construcción +2,1%, Servicios Industriales +2%, Servicios +11,6%, Tras la compra de Abertis, ACS va a subir su payout hasta el 65%. Esta compra de Abertis hace que tras la subida de la cotización ACS no esté más cara que antes de esa subida, porque es una muy buena compra de un negocio muy estable, y a muy buen precio.

 

1T2018: BPA 0,79 euros (+7%). A tipos de cambio constantes el BPA crece el 13%. Ventas +4% (a tipos de cambio constantes subirían un 15%). EBITDA +4%. La deuda ya es de sólo 359 millones de euros, el 80% menos que hace un año, lo cual supone un ratio deuda neta / EBITDA de 0,1 veces. Y eso que ha invertido un 106% más que en el primer trimestre de 2017. La cartera de proyectos es un 2% inferior a la de hace un año (aunque a tipos de cambio constantes aumenta el 10%). En Construcción (EBITDA +2%) están creciendo mucho EEUU y España. Servicios Industriales (EBITDA +5%) crece algo más, y Servicios (EBITDA +10%) es la división que más crece (porque le han perjudicado menos las divisas, en realidad a tipos de cambios constantes crecen más Construcción y Servicios Industriales). Creo que la compra de Abertis es una muy buena compra y a muy buen precio, que le dará beneficios muy importantes y estables a largo plazo (y desde el primer momento, por supuesto). Es muy importante que haya hecho esta compra de Abertis sin ampliar capital, y por tanto sin dilución para los accionistas de ACS.

 

2017

 

4T2017: BPA 2,57 euros (+7,5%). Ventas +9%. EBITDA +13%. En Construcción crecen mucho Ventas (+12%) y EBITDA (+15%). Servicios Industriales se mantiene plana en Ventas (+0,1%) y EBITDA (+0,6%). En Servicios caen Ventas (-6%) y EBITDA (-5%) por la venta de la filial Sintax a principios de 2017 (el resto del negocio crece un 5% en EBITDA). Ha hecho inversiones netas por 308 millones de euros (en 2016 las desinversiones netas fueron de 523 millones de euros, y a la vez ha reducido la deuda neta casi a 0, quedando en 153 millones de euros, que es un ratio deuda neta / EBITDA de 0,1 veces. Esta situación de deuda casi inexistente mejora la capacidad de crecimiento de ACS en los próximos años. Cartera de proyectos +0,8% (22 meses de trabajo). En 2018 ACS espera tener un BPA de 2,70 euros, que sería un 5% más que en 2017. El dividendo probablemente aumente en un porcentaje muy similar. ACS está creciendo de forma sana. Y con la OPA sobre Saeta no sólo eliminará toda su deuda, sino que quedará con exceso de liquidez.

 

3T2017: BPA 1,93 euros (+6%). Ventas +10%. EBITDA +13%. Ha invertido 260 millones de euros, casi el triple que en los 9 primeros meses de 2016, y es la muestra de que ACS está iniciando una nueva fase de crecimiento. La cartera de proyectos aumenta el 5%. La deuda neta es un 49% inferior a la de hace un año, y queda en 1.416 millones de euros (ya está cobrada la venta de Urbaser, y es la principal causa de esta reducción de deuda, aunque también el negocio ordinario está ayudando a reducir la deuda). El mayor crecimiento lo está teniendo en Construcción en Asia Pacífico (por la filial australiana CIMIC, más la compra reciente de la también australiana UGL), aunque en EEUU también crece, y en general el crecimiento es bueno en todo el mundo, incluida España. En Hochtief ha conseguido mejorar mucho la gestión en los últimos años y el beneficio también crece de forma importante ya. El dividendo de ACS en 2017 probablemente será alrededor de un 1,28 euros, un 5%-7% superior al de 2016.

 

2T2017: BPA 1,33 euros (+7%). Ventas +12%. EBITDA +12%. Cartera de proyectos +6%. Las inversiones netas han sido de 224 millones de euros (en el primer semestre de 2016 fueron de -77 millones de euros, porque desinvirtió más de lo que invirtió). Y aún así la deuda neta baja mucho, hasta 1.654 millones de euros, el 56% menos que hace un año. Esta bajada tan fuerte de la deuda se ha producido en gran parte por el cobro de la venta de la filial de Medio Ambiente Urbaser, además de por el dinero generado por el negocio ordinario. La deuda de ACS ya es muy baja (deuda neta / EBITDA de sólo 0,7 veces), y lo más probable es que en los próximos años crezcan el BPA y los dividendos, como ya lo están haciendo, por el negocio que ya tiene, y por las compras que pueda hacer, ahora que está en una nueva fase de crecimiento.

 

1T2017: BPA 0,74 euros (+6%). De momento el BPA está un poco por debajo de la previsión de ACS para 2017 de que crezca un 7%-10%. Ventas +11%. EBITDA +17%. La cartera de proyectos aumenta muchísimo, el 15%, y queda en 68.092 millones de euros. La deuda neta ya es de sólo 1.695 millones de euros, el 56% menos que hace un año. Ya está incluida en esta cifra de deuda neta el cobro de la venta de Urbaser. Esto supone un ratio deuda neta / EBITDA de sólo 0,7 veces. Creo que ACS está entrando en una nueva fase de crecimiento, y eso hay que tenerlo muy en cuenta al establecer los precios de compra. Ya dejó atrás todos los problemas que tuvo, sus beneficios crecen, y es muy poco probable que cotice en las zonas en las que lo hizo durante la crisis.

 

2016

 

4T2016: BPA 2,39 euros (+3,5%). Ventas -4%. EBITDA -5,5%. El negocio ordinario ha caído algo, el BPA mejora por los menores intereses que ha pagado por la reducción de la deuda. Pero de carfa a próximos años, está mejorando mucho la eficiencia de Hochtief y CIMIC, y eso hará mejorar los resultados ordinarios de los próximos años. La cartera de proyectos sube mucho, el 13%, hasta 66.500 millones de euros. La deuda neta ya es muy baja, cae el 53%, hasta 1.437 millones de euros (ya incluyendo la venta de Urbaser), con lo que el ratio deuda neta / EBITDA baja hasta las 0,7 veces. Las operaciones más importantes han sido la venta de Urbaser (que es un negocio estable, creo que para facilitar la fusión de ACS, Hochtief y CIMIC) y la compra de la australiana UGL por CIMIC. Creo que en los próximos años crecerá el beneficio ordinario de ACS, y subirá su dividendo, porque ya ha resuelto totalmente el problema de deuda que tuvo hace años, está mejorando mucho su eficiencia, y está volviendo a invertir para crecer.

 

3T2016: BPA 1,81 euros (-0,7%). Ventas -11%. EBITDA -17%. Cartera de proyectos -4%. Parte de la caída de los ingresos y el EBITDA es por la venta de la filial de medio ambiente, Urbaser, poco antes de presentar estos resultados del tercer trimestre de 2016 y de activos renovables (Saeta Yield) en 2015. Además de la venta de Urbaser y de los activos renovables, las ventas y el EBITDA caen porque CIMIC ha terminado proyectos importantes que no han sido sustituidos por otros, aunque en este tercer trimestre se recupera algo respecto al primer semestre de 2016. Pero el EITDA (sin tener en cuenta la venta de Urbaser) cae un poco menos (Ventas -7%, EBITDA -6%) por las mejoras en la gestión que está consiguiendo, y que son una mejora de rentabilidad que se mantendrá en el futuro, lo cual es más importante que una caída temporal de las ventas. Donde más han caído las ventas ha sido en Australia (por lo que he comentado de CIMIC) y en España (tanto en Construcción como en Servicios Industriales, en Medio Ambiente se mantienen si no se tiene en cuenta la venta de Urbaser). En África se duplican, aunque siguen siendo muy pequeñas. En la parte positiva, bajan los gastos financieros por la bajada de la deuda y su coste, y eso hace que el beneficio neto lo haga mucho mejor que las ventas y el EBITDA. Hochtief ha amortizado autocartera por el 1,4% de su capital social. La deuda neta baja mucho, el 14% en los últimos 12 meses, y queda en 3.715 millones de euros. Teniendo en cuenta la venta de Urbaser, que se ha producido ya en el cuarto trimestre, la deuda neta es de 1.809 millones de euros, y el ratio deuda neta / EBITDA es de sólo 0,8 veces. El negocio ordinario de ACS está bastante estable, y la deuda se ha reducido a niveles muy bajos, lo que le permite volver a invertir para crecer.

 

2T2016: BPA 1,27 euros (-4,7%, principalmente por un descenso temporal de actividad en la filial australiana CIMIC, que parece que ya se está recuperando). Ventas -8,2%. EBITDA -6,9%. Cartera de proyectos 69.561 millones de euros (+3,3%). La deuda neta sube hasta 3.934 millones de euros, el 4,4% menos que hace un año, y eso que ha hecho una inversión importante (766 millones de euros) en la compra de más acciones de Hochtief y CIMIC.

 

1T2016: BPA +6%. Ventas -8%. EBITDA -10%. La caída de ingresos y EBITDA se debe principalmente a la filial australiana CIMIC, porque han terminado algunos contratos, el inicio de otros se ha retrasado, y además se ha devaluado el dólar australiano. También caen las ventas en España y Europa. En la bajada del EBITDA influye también que ya no tiene las instalaciones renovables que vendió el año pasado con la OPV de Saeta Yield. El efecto de CIMIC se debería recuperar en los próximos trimestres. El BPA mejora, a pesar de la caída del EBITDA, por los menores intereses pagados por la deuda. La deuda neta se mantiene en 3.840 millones de euros (+0,4%). La cartera de proyectos se mantiene en 68.106 millones de euros (+0,1%).

 

2015

 

Cuarto trimestre de 2015

4T 2015: BPA +1% (tomando como BPA ordinario de 2014 2,28 euros). Ventas +0,1%. EBITDA -8% (por la salida a Bolsa de Saeta Yield). La cartera de proyectos aumenta hasta 67.072 millones de euros (+5%), que son 21 meses de trabajo, 1 más que en 2014. El negocio de Construcción crece mucho (beneficio neto +36%), por las medidas de reestructuración que ido tomando a nivel mundial en los últimos años. La deuda neta baja mucho, hasta los 2.624 millones de euros, aunque en esta cifra no está la deuda neta de los activos que ACS tiene en venta. ACS no facilita este dato d ella deuda de sus activos en venta, pero la deuda bruta es de 525 millones de euros, por lo que la deuda neta total de ACS es superior a 2.624 millones de euros e inferior a 3.149 millones de euros (2.624 + 525). La OPV de Saeta Yield ha ayudado mucho en la reducción de la deuda, pero el negocio ordinario también ha contribuido en la bajada de la deuda.

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA +4,2%. Ingresos -6,6%. EBITDA -2,6%. Cartera de proyectos -2,1%. La deuda neta baja el 34% hasta 3.880 millones de euros y con ello el ratio deuda neta / EBITDA es de sólo 1,5 veces. Ya tiene aproximadamente el 70% de Hochtief. La evolución del negocio ordinario ha sido buena en todas las divisiones. La construcción en España sigue cayendo, pero mejora levemente en los últimos meses. El margen de beneficios de Construcción mejora bastante por las medidas que lleva unos trimestres implementando.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: BPA +3,1%. Ventas -4,8%. EBITDA +3%. Cartera de proyectos +5,9%. Parte del crecimiento se debe a la subida del dólar. Deuda neta 3.508 millones de euros -40% (ya incluyendo el cobro de la venta de la participación en Saeta por la OPV y el acuerdo adicional de otro porcentaje directamente a la empresa GIP). Esto supone un ratio deuda neta / EBITDA de 1,3 veces, que es una deuda bastante baja. ACS ya no sólo no tiene problemas de deuda, sino que está en posición de volver a invertir para aumentar su crecimiento. Para el conjunto de 2015 se espera un crecimiento del BPA similar a este 3%.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA +2%. Ventas -2,6%. EBITDA -0,8%. Cartera de proyectos +4%. En julio de 2015 pagará un dividendo complementario de 0,71 euros (en scrip dividend + recompra de acciones), lo que hará un dividendo total de 1,16 euros con cargo a 2014. Tras la salida a Bolsa de Saeta Yield y la venta de otros activos la deuda neta de ACS ha tenido una reducción muy importante, quedando en 3.827 millones de euros, el 35% menos que al final de 2014.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.