Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące 3M

Kraj: USA.

US

Sector: Przemysłowcy.

Cena 103,97
Liczba akcji 553.900.000
Kapitalizacja 57.588.983.000
Wartość księgowa na akcję 8,68
Cena / wartość księgowa 11,98
EV / EBITDA -9,47
EV / EBIT -9,60
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA -12,63 7,00 280,43%
PER -8,23 14,85
DPA 6,0000 2,8000 -114,29%
RPD 5,77% 2,69%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody -0,05% 0,57% 2,96% 2,86%
EBITDA -196,14%
EBIT -204,84%
BPA ordinario -207,28%
Zwykła dywidenda 1,98% 8,98% 7,86% 6,82%
Wartość księgowa na akcję -11,81% -10,12% -0,66% 0,49%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 0,74% 1,39% 2,90% 3,95%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 16,84 20,03 18,77 20,72
RD media 4,17% 3,20% 2,82% 2,72%
Cena / średnia wartość księgowa 7,59 8,42 6,84 6,53
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 14,78 15,51 13,00 13,58
ROA Średnia 6,56% 10,62% 12,49% 12,11%
ROE Średnia 4,07% 24,51% 27,20% 26,66%
ROCE Średnia 7,73% 22,31% 30,88% 37,44%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 32.681,00 34.229,00 35.355,00 32.184,00 32.136,00 32.765,00 31.657,00 30.109,00 30.274,00 31.821,00 30.871,00 29.904,00 29.611,00 26.662,00 23.123,00 25.269,00 24.462,00 22.923,00 21.167,00 20.011,00 18.232,00 16.332,00 16.054,00 16.699,00 15.748,00 15.094,00 15.070,00 14.236,00 13.460,00 12.148,00 14.020,00 13.883,00 13.340,00        
% -4.52% -3.18% 9.85% 0.15% -1.92% 3.5% 5.14% -0.55% -4.86% 3.08% 3.23% 0.99% 11.06% 15.31% -8.49% 3.3% 6.71% 8.3% 5.78% 9.76% 11.63% 1.73% -3.86% 6.04% 4.33% 0.16% 5.86% 5.77% 10.8% -13.35% 0.99% 4.07%        
Koszt własny sprzedaży -18.477,00 -19.232,00 -18.795,00 -16.605,00 -17.136,00 -16.682,00 -16.001,00 -15.040,00 -15.383,00 -16.447,00 -16.106,00 -15.685,00 -15.693,00 -13.831,00 -12.109,00 -13.379,00 -12.735,00 -11.713,00 -10.408,00 -9.958,00 -285,00 -8.496,00 -8.749,00 -8.787,00 -8.126,00 -8.020,00 -8.580,00 -8.099,00 -7.720,00 -6.829,00 -8.529,00 -8.346,00 -8.058,00        
% 3.93% -2.33% -13.19% 3.1% -2.72% -4.26% -6.39% 2.23% 6.47% -2.12% -2.68% 0.05% -13.46% -14.22% 9.49% -5.06% -8.73% -12.54% -4.52% -3394.04% 96.65% 2.89% 0.43% -8.13% -1.32% 6.53% -5.94% -4.91% -13.05% 19.93% -2.19% -3.57%        
Marża brutto 14.204,00 14.997,00 16.560,00 15.579,00 15.000,00 16.083,00 15.656,00 15.069,00 14.891,00 15.374,00 14.765,00 14.219,00 13.918,00 12.831,00 11.014,00 11.890,00 11.727,00 11.210,00 10.759,00 10.053,00 17.947,00 7.836,00 7.305,00 7.912,00 7.622,00 7.074,00 6.490,00 6.137,00 5.740,00 5.319,00 5.491,00 5.537,00 5.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -5.29% -9.44% 6.3% 3.86% -6.73% 2.73% 3.9% 1.2% -3.14% 4.12% 3.84% 2.16% 8.47% 16.5% -7.37% 1.39% 4.61% 4.19% 7.02% -43.99% 129.03% 7.27% -7.67% 3.8% 7.75% 9% 5.75% 6.92% 7.92% -3.13% -0.83% 4.83%
EBITDA -7.141,00 8.370,00 9.284,00 9.072,00 7.767,00 8.695,00 9.364,00 8.697,00 8.381,00 8.543,00 8.037,00 7.771,00 7.414,00 7.038,00 5.971,00 6.371,00 7.265,00 6.775,00 5.840,00 5.577,00 13.677,00 4.000,00 3.362,00 4.058,00 3.778,00 2.837,00 3.475,00 3.316,00 3.016,00 2.888,00 2.932,00 2.970,00 2.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -185.32% -9.84% 2.34% 16.8% -10.67% -7.14% 7.67% 3.77% -1.9% 6.3% 3.42% 4.82% 5.34% 17.87% -6.28% -12.31% 7.23% 16.01% 4.72% -59.22% 241.93% 18.98% -17.15% 7.41% 33.17% -18.36% 4.79% 9.95% 4.43% -1.5% -1.28% 4.47%
Marża EBITDA / Sprzedaż -21,85% 24,45% 26,26% 28,19% 24,17% 26,54% 29,58% 28,89% 27,68% 26,85% 26,03% 25,99% 25,04% 26,40% 25,82% 25,21% 29,70% 29,56% 27,59% 27,87% 75,02% 24,49% 20,94% 24,30% 23,99% 18,80% 23,06% 23,29% 22,41% 23,77% 20,91% 21,39% 21,31% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) -9.128,00 6.539,00 7.369,00 7.161,00 6.174,00 7.207,00 7.820,00 7.223,00 6.946,00 7.135,00 6.666,00 6.483,00 6.178,00 5.918,00 4.814,00 5.218,00 6.193,00 5.696,00 4.854,00 4.578,00 12.713,00 3.046,00 2.273,00 3.033,00 2.956,00 2.039,00 2.675,00 2.491,00 2.221,00 2.095,00 1.956,00 1.966,00 1.959,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -239.59% -11.26% 2.9% 15.99% -14.33% -7.84% 8.27% 3.99% -2.65% 7.04% 2.82% 4.94% 4.39% 22.93% -7.74% -15.74% 8.73% 17.35% 6.03% -63.99% 317.37% 34.01% -25.06% 2.6% 44.97% -23.78% 7.39% 12.16% 6.01% 7.11% -0.51% 0.36%
Marża EBIT / Sprzedaż -27,93% 19,10% 20,84% 22,25% 19,21% 22,00% 24,70% 23,99% 22,94% 22,42% 21,59% 21,68% 20,86% 22,20% 20,82% 20,65% 25,32% 24,85% 22,93% 22,88% 69,73% 18,65% 14,16% 18,16% 18,77% 13,51% 17,75% 17,50% 16,50% 17,25% 13,95% 14,16% 14,69% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto -6.995,00 5.777,00 5.921,00 5.384,00 4.570,00 5.349,00 4.858,00 5.050,00 4.833,00 4.956,00 4.659,00 4.444,00 4.283,00 4.085,00 3.193,00 3.460,00 4.096,00 3.851,00 3.111,00 2.990,00 2.403,00 1.974,00 1.430,00 1.782,00 1.763,00 1.175,00 2.121,00 1.526,00 976,00 1.322,00 1.263,00 1.233,00 1.154,00        
Całkowity wynik netto                                                                          
BPA ordinario -12,63 10,18 10,12 9,25 7,81 8,89 7,93 8,16 7,58 7,49 6,72 6,32 5,96 5,63 4,52 4,89 5,60 5,06 3,98 3,75 3,02 2,50 1,79 2,23 2,17 1,44 2,53 1,81 1,16 1,56 1,45 1,41 1,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -224.07% 0.59% 9.41% 18.44% -12.15% 12.11% -2.82% 7.65% 1.2% 11.46% 6.33% 6.04% 5.86% 24.56% -7.57% -12.68% 10.67% 27.14% 6.13% 24.17% 20.8% 39.66% -19.73% 2.76% 50.69% -43.08% 39.78% 56.03% -25.64% 7.59% 2.84% 7.63%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total -12,63 10,18 10,12 9,25 7,81 8,89 7,93 8,16 7,58 7,49 6,72 6,32 5,96 5,63 4,52 4,89 5,60 5,06 3,98 3,75 3,02 2,50 1,79 2,23 2,17 1,44 2,53 1,81 1,16 1,56 1,45 1,41 1,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 6,0000 5,9600 5,9200 5,8800 5,7600 5,4400 4,7000 4,4400 4,1000 3,4200 2,5400 2,3600 2,2000 2,1000 2,0400 2,0000 1,9200 1,8400 1,6800 1,4400 1,3200 1,2400 1,2000 1,1600 1,1200 1,1000 1,0600 0,9600 0,9400 0,8800 0,8300 0,8000 0,7800 0,7300 0,6500 0,5300 0,4650
% 0.67% 0.68% 0.68% 2.08% 5.88% 15.74% 5.86% 8.29% 19.88% 34.65% 7.63% 7.27% 4.76% 2.94% 2% 4.17% 4.35% 9.52% 16.67% 9.09% 6.45% 3.33% 3.45% 3.57% 1.82% 3.77% 10.42% 2.13% 6.82% 6.02% 3.75% 2.56% 6.85% 12.31% 22.64% 13.98% 3.33%
Pay-out -47,51% 58,56% 58,52% 63,58% 73,75% 61,22% 59,28% 54,40% 54,06% 45,68% 37,81% 37,35% 36,93% 37,30% 45,15% 40,88% 34,31% 36,36% 42,19% 38,36% 43,69% 49,69% 67,12% 52,06% 51,65% 76,39% 41,85% 53,11% 80,86% 56,31% 57,08% 56,86% 59,37% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 6,0000 5,9600 5,9200 5,8800 5,7600 5,4400 4,7000 4,4400 4,1000 3,4200 2,5400 2,3600 2,2000 2,1000 2,0400 2,0000 1,9200 1,8400 1,6800 1,4400 1,3200 1,2400 1,2000 1,1600 1,1200 1,1000 1,0600 0,9600 0,9400 0,8800 0,8300 0,8000 0,7800 0,7300 0,6500 0,5300 0,4650
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 8,68 25,94 25,71 22,10 17,20 16,27 18,87 16,64 18,37 19,80 25,23 24,99 21,45 21,59 18,06 13,97 16,05 13,09 12,93 13,03 9,91 7,58 7,61 8,17 7,74 7,27 7,08 7,44 8,20 7,96 7,50 7,53 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -66.54% 0.89% 16.33% 28.49% 5.72% -13.78% 13.4% -9.42% -7.22% -21.52% 0.96% 16.5% -0.65% 19.55% 29.28% -12.96% 22.61% 1.24% -0.77% 31.48% 30.74% -0.39% -6.85% 5.56% 6.46% 2.68% -4.84% -9.27% 3.02% 6.13% -0.4%
Dług netto 10.049,00 12.046,00 12.598,00 13.757,00 17.862,00 11.389,00 9.820,00 8.955,00 8.872,00 3.486,00 1.219,00 308,00 590,00 434,00 1.101,00 4.144,00 1.965,00 1.469,00 1.309,00 64,00 1.101,00                                
% -16.58% -4.38% -8.42% -22.98% 56.84% 15.98% 9.66% 0.94% 154.5% 185.97% 295.78% -47.8% 35.94% -60.58% -73.43% 110.89% 33.76% 12.22% 1945.31% -94.19%                                
Dług netto / EBITDA -1,41 1,44 1,36 1,52 2,30 1,31 1,05 1,03 1,06 0,41 0,15 0,04 0,08 0,06 0,18 0,65 0,27 0,22 0,22 0,01 0,08                                
Dług netto / wykorzystanie FC 1,50 2,15 1,69 1,70 2,53 1,77 1,57 1,34 1,38 0,53 0,21 0,06 0,11 0,08 0,22 0,91 0,46 0,38 0,31 0,01 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA -13,83% 12,44% 12,58% 11,37% 10,23% 14,65% 12,79% 15,35% 14,77% 15,85% 13,89% 13,12% 13,55% 13,55% 11,72% 13,41% 16,59% 18,08% 15,17% 14,44% 13,65% 12,88% 9,79% 12,27% 12,69% 8,30% 16,02% 11,42% 6,88% 9,80% 10,36% 10,31% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE -145,52% 39,24% 39,35% 41,84% 45,41% 54,60% 42,01% 49,04% 41,28% 37,81% 26,62% 25,29% 27,78% 26,08% 25,02% 35,02% 34,87% 38,67% 30,80% 28,81% 30,48% 32,94% 23,50% 27,29% 28,03% 19,79% 35,79% 24,28% 14,18% 19,63% 19,39% 18,68% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE -61,19% 24,38% 26,59% 26,83% 22,06% 33,94% 36,47% 37,43% 33,69% 42,91% 34,78% 35,33% 37,55% 35,97% 33,42% 36,12% 45,16% 49,84% 42,55% 43,84% 141,48% 50,83% 37,35% 46,44% 47,00% 34,35% 45,14% 39,64% 32,26% 31,11% 30,04% 29,79% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 6.680,00 5.591,00 7.454,00 8.113,00 7.070,00 6.439,00 6.240,00 6.662,00 6.420,00 6.626,00 5.817,00 5.300,00 5.284,00 5.174,00 4.941,00 4.533,00 4.246,00 3.839,00 4.204,00 4.282,00 3.773,00 2.992,00 3.078,00 2.326,00 3.081,00 2.417,00 1.706,00 2.211,00 2.260,00 1.929,00 2.091,00 2.277,00 1.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 19.48% -24.99% -8.12% 14.75% 9.8% 3.19% -6.33% 3.77% -3.11% 13.91% 9.75% 0.3% 2.13% 4.72% 9% 6.76% 10.6% -8.68% -1.82% 13.49% 26.1% -2.79% 32.33% -24.51% 27.47% 41.68% -22.84% -2.17% 17.16% -7.75% -8.17% 19.28%
Przepływy pieniężne z inwestycji -1.207,00 -1.046,00 -1.317,00 -580,00 -6.444,00 222,00 -3.086,00 -1.403,00 -2.817,00 -596,00 -856,00 -2.686,00 -2.817,00 -2.626,00 -1.732,00 -2.399,00 -1.367,00 -1.460,00 -2.241,00 -938,00 -969,00 -1.927,00 -1.050,00 -1.373,00 -1.114,00 -1.572,00 -357,00 -1.261,00 -1.208,00 -1.171,00 -1.092,00 -1.236,00 -1.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -15.39% 20.58% -127.07% 91% -3002.7% 107.19% -119.96% 50.2% -372.65% 30.37% 68.13% 4.65% -7.27% -51.62% 27.8% -75.49% 6.37% 34.85% -138.91% 3.2% 49.71% -83.52% 23.53% -23.25% 29.13% -340.34% 71.69% -4.39% -3.16% -7.23% 11.65% -3.26%
Finansowanie przepływów pieniężnych -3.147,00 -5.350,00 -6.145,00 -5.300,00 -1.124,00 -6.701,00 -2.655,00 -4.626,00 -3.648,00 -6.603,00 -5.246,00 -2.058,00 -3.675,00 -2.184,00 -2.014,00 -1.766,00 -2.518,00 -2.061,00 -3.625,00 -2.534,00 -1.627,00 -1.021,00 -1.716,00 -1.131,00 -1.771,00 -781,00 -1.759,00 -906,00 -901,00 -740,00 -1.128,00 -902,00 -686,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 41.18% 12.94% -15.94% -371.53% 83.23% -152.39% 42.61% -26.81% 44.75% -25.87% -154.91% 44% -68.27% -8.44% -14.04% 29.86% -22.17% 43.14% -43.05% -55.75% -59.35% 40.5% -51.72% 36.14% -126.76% 55.6% -94.15% -0.55% -21.76% 34.4% -25.06% -31.49%
Zmienność kursu walutowego -48,00 -104,00 -62,00 48,00 -2,00 -160,00 156,00 -33,00 -54,00 -111,00 -17,00 108,00 -49,00 -27,00 -4,00 -415,00 88,00 57,00 -23,00 111,00 41,00 -42,00 2,00 93,00 -20,00 -83,00 57,00 54,00 37,00 5,00 21,00 -15,00 -62,00        
Przepływy pieniężne netto 2.278,00 -909,00 -70,00 2.281,00 -500,00 -200,00 655,00 600,00 -99,00 -684,00 -302,00 664,00 -1.257,00 337,00 1.191,00 -47,00 449,00 375,00 -1.685,00 921,00 1.218,00 2,00 314,00 -85,00 176,00 -19,00 -353,00 98,00 188,00 23,00 -108,00 124,00 -36,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 350.61% -1198.57% -103.07% 556.2% -150% -130.53% 9.17% 706.06% 85.53% -126.49% -145.48% 152.82% -473% -71.7% 2634.04% -110.47% 19.73% 122.26% -282.95% -24.38% 60800% -99.36% 469.41% -148.3% 1026.32% 94.62% -460.2% -47.87% 717.39% 121.3% -187.1% 444.44%
CFE-CFI-PID 5.473,00 4.545,00 6.137,00 7.533,00 626,00 6.661,00 3.154,00 5.259,00 3.603,00 6.030,00 4.961,00 2.614,00 2.467,00 2.548,00 3.209,00 2.134,00 2.879,00 2.379,00 1.963,00 3.344,00 2.804,00 1.065,00 2.028,00 953,00 1.967,00 845,00 1.349,00 950,00 1.052,00 758,00 999,00 1.041,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 3.311,00 3.369,00 3.420,00 3.388,00 3.316,00 3.193,00 2.803,00 2.678,00 2.561,00 2.216,00 1.730,00 1.635,00 1.555,00 1.500,00 1.431,00 1.398,00 1.380,00 1.376,00 1.286,00 1.125,00 1.034,00 968,00 948,00 918,00 901,00 887,00 876,00 903,00 790,00 744,00 721,00 701,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 553.900.000 567.600.000 585.300.000 582.200.000 585.100.000 602.000.000 612.700.000 618.700.000 637.200.000 662.000.000 693.600.000 703.300.000 719.000.000 725.500.000 706.700.000 707.200.000 732.000.000 761.000.000 781.300.000 796.500.000 795.300.000 791.000.000 799.800.000 799.800.000 813.000.000 816.000.000 837.400.000 844.200.000 839.600.000 846.000.000 868.600.000 876.400.000 878.400.000        
Cena maksymalna 120,49 181,78 208,95 182,55 219,75 259,77 244,23 182,27 170,50 168,16 140,43 95,46 98,19 91,49 84,32 84,76 97,00 88,35 87,45 90,29 85,40 65,78 63,50 61,47 51,69 42,94 52,75 42,94 33,62 27,48 28,15 25,74 23,46 21,99 19,70 16,24 20,09
Cena minimalna 82,65 107,07 163,38 114,04 150,58 176,87 173,55 134,64 134,00 123,61 93,96 81,99 68,63 69,00 40,87 50,01 72,90 67,05 69,71 73,31 59,73 50,00 42,93 39,09 34,66 32,81 40,00 29,83 24,42 22,32 23,58 20,57 18,82 17,72 14,47 13,29 10,83
                                                                         
Maksymalny PER 11,84 17,97 22,59 23,37 24,73 32,76 29,92 24,03 22,77 25,03 22,22 16,03 17,44 20,25 17,23 15,15 19,17 22,19 23,30 29,88 34,22 36,79 28,50 28,35 35,90 16,95 29,18 36,94 21,51 18,90 20,01 19,59 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 9,98 14,28 20,13 18,99 20,84 27,53 25,59 20,89 20,34 21,72 18,55 14,89 14,81 17,76 12,79 12,04 16,79 19,51 20,93 27,07 29,08 32,38 23,88 23,19 29,98 14,95 25,66 31,30 18,57 17,12 18,38 17,63 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 8,12 10,58 17,67 14,60 16,95 22,31 21,26 17,75 17,90 18,40 14,87 13,76 12,19 15,27 8,35 8,94 14,41 16,84 18,57 24,26 23,93 27,97 19,27 18,03 24,07 12,95 22,13 25,66 15,63 15,35 16,76 15,66 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 7,21% 5,53% 3,60% 5,05% 3,61% 2,66% 2,56% 3,05% 2,55% 2,05% 2,51% 2,68% 3,06% 2,96% 4,89% 3,84% 2,52% 2,51% 2,07% 1,80% 2,08% 2,40% 2,70% 2,87% 3,17% 3,23% 2,40% 3,15% 3,60% 3,72% 3,39% 3,79% 3,88% 3,67% 3,66% 3,50% 4,16%
RD% media 6,08% 4,39% 3,21% 4,10% 3,04% 2,23% 2,19% 2,65% 2,28% 1,78% 2,10% 2,49% 2,60% 2,59% 3,63% 3,05% 2,21% 2,20% 1,86% 1,63% 1,76% 2,11% 2,26% 2,34% 2,65% 2,85% 2,11% 2,67% 3,11% 3,37% 3,12% 3,41% 3,50% 3,31% 3,18% 3,18% 3,20%
RD% mínima 4,95% 3,26% 2,81% 3,16% 2,48% 1,81% 1,82% 2,25% 2,01% 1,51% 1,68% 2,30% 2,14% 2,23% 2,37% 2,27% 1,90% 1,90% 1,65% 1,46% 1,45% 1,82% 1,83% 1,82% 2,13% 2,47% 1,82% 2,19% 2,62% 3,02% 2,84% 3,03% 3,11% 2,96% 2,69% 2,86% 2,24%
Cena / maksymalna wartość księgowa 4,65 7,07 9,45 10,61 13,50 13,76 14,67 9,92 8,61 6,66 5,62 4,45 4,55 5,07 6,04 5,28 7,41 6,83 6,71 9,11 11,27 8,64 7,78 7,95 7,11 6,07 7,09 5,24 4,22 3,67 3,74 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 3,92 5,62 8,42 8,62 11,38 11,57 12,55 8,62 7,69 5,78 4,69 4,14 3,86 4,44 4,48 4,20 6,49 6,01 6,03 8,25 9,58 7,61 6,52 6,50 5,94 5,35 6,23 4,44 3,65 3,32 3,44 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 3,19 4,17 7,39 6,63 9,25 9,37 10,43 7,33 6,77 4,90 3,76 3,82 3,18 3,82 2,93 3,12 5,57 5,19 5,35 7,39 7,88 6,57 5,26 5,05 4,76 4,64 5,37 3,64 3,07 2,98 3,13 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 9,41 12,47 15,00 15,98 16,10 17,75 18,24 14,51 13,13 14,00 12,57 9,14 10,09 11,30 10,00 8,52 10,70 11,74 12,26 5,34 16,98 15,48 12,52 13,01 14,81 10,08 13,32 12,02 9,77 7,93 8,23 7,93 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 11,81 12,66 10,71 10,74                                                                  
EV / EBITDA minimalna 6,91 7,90 12,06 10,85 11,44 12,42 13,26 11,00 10,40 10,33 8,43 7,86 7,07 8,57 5,18 5,14 8,09 8,96 9,78 4,35 11,88 11,76 8,46 8,28 9,93 7,70 10,10 8,35 7,10 6,44 6,90 6,34 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.