Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Royal Mail

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Usługi.

Ticker IDS
Cena 3,42
Liczba akcji 956.193.475
Kapitalizacja 3.270.181.685
Wartość księgowa na akcję 3,71
Cena / wartość księgowa 0,92
EV / EBITDA 9,83
  2024
BPA 0,06
PER 57,00
DPA 0,0000
RPD 0,00%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,68% 2,98%
EBITDA
EBIT
BPA ordinario
Zwykła dywidenda
Wartość księgowa na akcję -4,30% 4,47%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -15,29% -12,41%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 9,93 12,28 7,49 5,00
RD media 5,67% 5,74% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 0,65 0,88 0,44 0,29
EV / EBITDA średnia -1,71 1,89 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 26,08 23,92 15,14 10,10
ROA Średnia 0,82% 2,13% 1,61% 1,07%
ROE Średnia 1,16% 3,48% 0,66% 0,44%
ROCE Średnia 1,59% 2,81% -8,35% -5,57%
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Przychody 12.679,00 12.044,00 12.712,00 12.638,00 10.840,00 10.581,00 10.172,00 9.776,00 9.251,00 9.328,00 9.456,00 9.279,00 9.532,00 9.156,00 9.349,00 9.560,00 9.388,00 9.179,00 9.056,00 8.956,00 8.633,00
% 5.27% -5.25% 0.59% 16.59% 2.45% 4.02% 4.05% 5.68% -0.83% -1.35% 1.91% -2.65% 4.11% -2.06% -2.21% 1.83% 2.28% 1.36% 1.12% 3.74%
Koszt własny sprzedaży                                          
%                                          
Marża brutto 12.679,00 12.044,00 12.712,00 12.638,00 10.840,00 10.581,00 10.172,00 9.776,00 9.251,00 9.328,00 9.456,00 9.279,00 9.532,00 9.156,00 9.349,00 9.560,00 9.388,00 9.179,00 9.056,00 8.956,00 8.633,00
% 5.27% -5.25% 0.59% 16.59% 2.45% 4.02% 4.05% 5.68% -0.83% -1.35% 1.91% -2.65% 4.11% -2.06% -2.21% 1.83% 2.28% 1.36% 1.12% 3.74%
EBITDA 507,00 -146,00 1.117,00 1.165,00 571,00 865,00 577,00 793,00 756,00 889,00 942,00 915,00 681,00 493,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 447.26% -113.07% -4.12% 104.03% -33.99% 49.91% -27.24% 4.89% -14.96% -5.63% 2.95% 34.36% 38.13% -17.14%
Marża EBITDA / Sprzedaż 4,00% -1,21% 8,79% 9,22% 5,27% 8,18% 5,67% 8,11% 8,17% 9,53% 9,96% 9,86% 7,14% 5,38% 6,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EBIT (Operating profit) 26,00 -748,00 577,00 611,00 55,00 160,00 66,00 219,00 138,00 351,00 1.662,00 399,00 301,00 60,00 118,00 183,00 -221,00 108,00 212,00 92,00 88,00
% 103.48% -229.64% -5.56% 1010.91% -65.63% 142.42% -69.86% 58.7% -60.68% -78.88% 316.54% 32.56% 401.67% -49.15% -35.52% 182.81% -304.63% -49.06% 130.43% 4.55%
Marża EBIT / Sprzedaż 0,21% -6,21% 4,54% 4,83% 0,51% 1,51% 0,65% 2,24% 1,49% 3,76% 17,58% 4,30% 3,16% 0,66% 1,26% 1,91% -2,35% 1,18% 2,34% 1,03% 1,02%
Zwykły zysk netto 54,00 -873,00 612,00 620,00 161,00 175,00 259,00 272,00 241,00 328,00 308,00 596,00 252,00 -259,00 -321,00 -232,00 135,00 286,00 395,00 151,00 7,00
Całkowity wynik netto                     1.277,00                    
BPA ordinario 0,06 -0,91 0,61 0,62 0,16 0,18 0,26 0,27 0,24 0,33 0,31 0,60 0,25 -0,26 -0,32 -0,23 0,14 0,29 0,40 0,15 0,01
% 106.59% -249.18% -1.61% 287.5% -11.11% -30.77% -3.7% 12.5% -27.27% 6.45% -48.33% 140% 196.15% 18.75% -39.13% -264.29% -51.72% -27.5% 166.67% 1400%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,06 -0,91 0,61 0,62 0,16 0,18 0,26 0,27 0,24 0,33 0,31 0,60 0,25 -0,26 -0,32 -0,23 0,14 0,29 0,40 0,15 0,01
Zwykła dywidenda 0,0000 0,0000 0,2000 0,1000 0,0750 0,2500 0,2400 0,2300 0,2210 0,2100 0,1330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% -100% 100% 33.33% -70% 4.17% 4.35% 4.07% 5.24% 57.89%
Pay-out 0,00% 0,00% 32,68% 16,13% 46,58% 142,86% 92,57% 83,71% 91,70% 64,02% 43,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dywidenda nadzwyczajna 0,0000 0,0000 0,2000                                    
Łączna dywidenda 0,0000 0,0000 0,4000 0,1000 0,0750 0,2500 0,2400 0,2300 0,2210 0,2100 0,1330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                         
Uwagi                                          
                                         
Wartość księgowa na akcję 3,71 3,98 5,33 4,81 5,62 4,62 4,44 5,05 4,46 3,84 2,39 1,40 -1,27 -3,12 6,29 4,66 -0,24 -2,27 -3,34 -2,04 #¡REF!
% -6.78% -25.33% 10.81% -14.41% 21.65% 4.05% -12.08% 13.23% 16.15% 60.67% 70.71% 210.24% 59.29% -149.6% 34.98% 2041.67% 89.43% 32.04% -63.73%
Dług netto 1.716,00 1.500,00 985,00 457,00 1.132,00 300,00 -14,00 338,00 224,00 275,00 555,00 906,00 1.186,00 1.272,00 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 14.4% 52.28% 115.54% -59.63% 277.33% 2242.86% -104.14% 50.89% -18.55% -50.45% -38.74% -23.61% -6.76% 32.92%
Dług netto / EBITDA 3,38 -10,27 0,88 0,39 1,98 0,35 -0,02 0,43 0,30 0,31 0,59 0,99 1,74 2,58 1,61 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 7,98 4,02 0,85 0,39 1,19 0,61 -0,02 0,45 0,31 0,36 0,69 1,19 3,51 -10,43 -7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
ROA 0,60% -9,90% 5,73% 6,23% 1,46% 2,38% 3,59% 3,28% 3,19% 4,71% 5,63% 12,92% 4,02% -4,47% -5,45% -3,92% 2,12% 5,09% 7,49% 2,81% 0,12%
ROE 1,52% -22,96% 11,47% 12,90% 2,86% 3,79% 5,84% 5,44% 5,41% 8,55% 12,87% 42,54% -19,86% 8,31% -5,10% -4,98% -55,33% -12,62% -11,82% -7,39% #¡REF!
ROCE 0,49% -14,11% 9,13% 11,61% 0,81% 3,25% 1,49% 4,10% 2,82% 8,52% 56,22% 17,27% -362,65% -3,27% 1,63% 3,93% 91,70% -4,77% -6,35% -4,51% #¡REF!
                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 215,00 373,00 1.160,00 1.173,00 950,00 493,00 905,00 754,00 727,00 762,00 809,00 761,00 338,00 -122,00 -127,00 -190,00 450,00 130,00 -6,00 -207,00 0,00
% -42.36% -67.84% -1.11% 23.47% 92.7% -45.52% 20.03% 3.71% -4.59% -5.81% 6.31% 125.15% 377.05% 3.94% 33.16% -142.22% 246.15% 2266.67% 97.1%
Przepływy pieniężne z inwestycji -370,00 -325,00 -759,00 -286,00 -274,00 -543,00 -325,00 -510,00 -363,00 -342,00 -374,00 -1.039,00 -106,00 11,00 -446,00 -431,00 -217,00 -405,00 -105,00 -63,00 0,00
% -13.85% 57.18% -165.38% -4.38% 49.54% -67.08% 36.27% -40.5% -6.14% 8.56% 64% -880.19% -1063.64% 102.47% -3.48% -98.62% 46.42% -285.71% -66.67%
Finansowanie przepływów pieniężnych 328,00 -392,00 -832,00 -944,00 722,00 -312,00 -281,00 -327,00 -290,00 -492,00 -419,00 -665,00 -36,00 280,00 448,00 248,00 -24,00 310,00 -68,00 245,00 0,00
% 183.67% 52.88% 11.86% -230.75% 331.41% -11.03% 14.07% -12.76% 41.06% -17.42% 36.99% -1747.22% -112.86% -37.5% 80.65% 1133.33% -107.74% 555.88% -127.76%
Zmienność kursu walutowego -8,00 16,00 -5,00 -10,00 6,00 -2,00 2,00 14,00 7,00 -7,00 -1,00 1,00 -4,00 -2,00 -1,00 13,00 15,00 0,00      
Przepływy pieniężne netto 165,00 -328,00 -436,00 -67,00 1.404,00 -364,00 301,00 -69,00 81,00 -79,00 15,00 -942,00 192,00 167,00 -126,00 -360,00 224,00 35,00 -179,00 -25,00 0,00
% 150.3% 24.77% -550.75% -104.77% 485.71% -220.93% 536.23% -185.19% 202.53% -626.67% 101.59% -590.63% 14.97% 232.54% 65% -260.71% 540% 119.55% -616%
CFE-CFI-PID -234,00 -13,00 345,00 830,00 623,00 -67,00 562,00 227,00 348,00 398,00 398,00 -327,00 232,00 -111,00 -573,00 -621,00 233,00 -275,00 -111,00 -270,00 0,00
Wypłaty dywidend 0,00 -127,00 -366,00 0,00 -244,00 -242,00 -231,00 -222,00 -213,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         
Liczba akcji na koniec roku 956.193.475 956.193.475 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 999.000.000 990.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Cena maksymalna 3,38 2,84 5,31 6,13 3,54 3,09 6,33 4,67 5,49 5,33 6,18 6,07                  
Cena minimalna 2,12 1,91 1,74 3,39 1,19 1,87 2,71 3,68 4,13 4,03 3,88 3,30                  
                                         
Maksymalny PER -3,70 4,64 8,56 38,07 20,23 11,92 23,04 19,38 16,74 17,31 10,37 24,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średni współczynnik PER -3,01 3,88 5,69 29,57 13,51 9,57 16,45 17,32 14,66 15,19 8,44 18,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimum PER -2,32 3,12 2,81 21,06 6,80 7,21 9,86 15,27 12,59 13,08 6,51 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RD% máxima 0,00% 10,47% 5,75% 2,21% 21,01% 12,83% 8,49% 6,01% 5,08% 3,30% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 0,00% 8,76% 3,82% 1,72% 14,04% 10,30% 6,06% 5,37% 4,45% 2,90% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 0,00% 7,04% 1,88% 1,22% 7,06% 7,77% 3,63% 4,73% 3,83% 2,50% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 0,85 0,53 1,11 1,09 0,77 0,70 1,25 1,05 1,43 2,23 4,41 -4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 0,69 0,45 0,73 0,85 0,51 0,56 0,90 0,94 1,25 1,95 3,59 -3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 0,53 0,36 0,36 0,60 0,26 0,42 0,54 0,83 1,08 1,68 2,77 -2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF!
EV / EBITDA maksymalna -32,41 3,31 4,95 12,72 4,44 5,33 8,40 6,41 6,48 6,25 7,74 10,65 2,58 1,61 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia -1,71 1,89 #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                  
EV / EBITDA minimalna -24,16 2,52 1,89 7,92 1,72 3,22 3,84 5,12 4,96 4,87 5,23 6,59 2,58 1,61 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.