Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Repsol

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Energia.

Ticker REP
Cena 13,80
Liczba akcji 1.217.396.053
Kapitalizacja 16.800.065.531
Wartość księgowa na akcję 21,52
Cena / wartość księgowa 0,64
EV / EBITDA 2,69
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 2,60
PER 5,31
DPA 0,9000 0,9500 5,26%
RPD 6,52% 6,88%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,40% 0,56% 2,33%
EBITDA 4,69% 2,96% -
EBIT 11,85% 5,26% 0,53%
BPA ordinario 12,41% 14,45% 2,29%
Zwykła dywidenda -0,35% 4,14%
Wartość księgowa na akcję 1,42% 0,30% 4,43%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 7,29% 4,67% -
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 4,96 8,18 8,95
RD media 7,04% 3,52% 3,64% 3,01%
Cena / średnia wartość księgowa 0,74 0,73 1,06
EV / EBITDA średnia 5,59 6,67 -
EV /EBIT średnia 0,81 31,56 18,94
ROA Średnia 0,67% 1,23% 3,06%
ROE Średnia 1,68% 2,58% 7,94%
ROCE Średnia 5,72% 4,23% 11,55%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Przychody 58.948,00 75.153,00 49.745,00 33.282,00 49.328,00 49.873,00 41.668,00 34.689,00 39.737,00 45.842,00 55.746,00 58.924,00 61.502,00 55.535,00 47.277,00 59.632,00 53.865,00 53.092,00 49.368,00 38.273,00 37.206,00 36.490,00 43.653,00 45.742,00                    
% -21.56% 51.08% 49.47% -32.53% -1.09% 19.69% 20.12% -12.7% -13.32% -17.77% -5.39% -4.19% 10.74% 17.47% -20.72% 10.71% 1.46% 7.54% 28.99% 2.87% 1.96% -16.41% -4.57%                    
EBITDA 7.036,00 10.794,00 6.414,00 1.710,00 4.358,00 5.596,00 5.245,00 3.760,00 3.579,00 2.171,00 5.257,00 6.731,00 8.284,00 8.716,00 6.622,00 8.108,00 8.337,00 9.135,00 8.546,00 6.966,00         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -34.82% 68.29% 275.09% -60.76% -22.12% 6.69% 39.49% 5.06% 64.85% -58.7% -21.9% -18.75% -4.96% 31.62% -18.33% -2.75% -8.74% 6.89% 22.68%        
Marża EBITDA / Sprzedaż 11,94% 14,36% 12,89% 5,14% 8,83% 11,22% 12,59% 10,84% 9,01% 4,74% 9,43% 11,42% 13,47% 15,69% 14,01% 13,60% 15,48% 17,21% 17,31% 18,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 4.294,00 5.860,00 3.757,00 -2.554,00 -3.251,00 2.453,00 2.789,00 1.911,00 -2.440,00 78,00 2.571,00 4.286,00 4.805,00 7.621,00 3.244,00 5.083,00 5.808,00 6.041,00 6.095,00 4.598,00 3.860,00 3.323,00 4.920,00 6.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -26.72% 55.98% 247.1% 21.44% -232.53% -12.05% 45.94% 178.32% -3228.21% -96.97% -40.01% -10.8% -36.95% 134.93% -36.18% -12.48% -3.86% -0.89% 32.56% 19.12% 16.16% -32.46% -21.18%
Marża EBIT / Sprzedaż 7,28% 7,80% 7,55% -7,67% -6,59% 4,92% 6,69% 5,51% -6,14% 0,17% 4,61% 7,27% 7,81% 13,72% 6,86% 8,52% 10,78% 11,38% 12,35% 12,01% 10,37% 9,11% 11,27% 13,65% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 3.168,00 4.251,00 2.499,00 -3.320,00 -3.816,00 1.929,00 2.121,00 1.437,00 -1.227,00 1.015,00 879,00 1.781,00 2.193,00 4.693,00 1.547,00 2.711,00 3.188,00 3.124,00 3.120,00 2.414,00 2.020,00 1.952,00 1.025,00 2.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 3.168,00 4.251,00 2.499,00 -3.351,00 -3.816,00 2.341,00 2.121,00 1.736,00 -1.227,00 1.612,00 195,00 2.060,00 2.193,00 4.693,00 1.559,00 2.711,00 3.188,00 3.124,00 3.120,00 2.414,00 2.020,00 1.952,00 1.025,00 2.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 2,60 3,20 1,64 -2,17 1,37 1,45 1,39 1,18 -0,88 0,75 0,67 1,42 1,80 3,84 1,27 2,22 2,61 2,56 2,56 1,98 1,65 1,60 0,84 1,99 0,85 0,97 0,84 0,80 0,79 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -18.75% 95.12% 175.58% -258.39% -5.52% 4.32% 17.8% 234.09% -217.33% 11.94% -52.82% -21.11% -53.13% 202.36% -42.79% -14.94% 1.95% -0% 29.29% 20% 3.12% 90.48% -57.79% 134.12% -12.37% 15.48% 5% 1.27%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 -0,53 0,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 2,60 3,20 1,64 -2,19 -2,50 1,45 1,39 1,18 -0,88 1,19 0,15 1,64 1,80 3,84 1,28 2,22 2,61 2,56 2,56 1,98 1,65 1,60 0,84 1,99 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,9000 0,7000 0,6300 0,6000 0,9160 0,9160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0400 0,5775 1,0500 0,8500 1,0500 1,0000 0,7200 0,6000 0,5000 0,4000 0,3100 0,2100 0,5000 0,4200 0,4407 0,4006 0,3625 0,3425 0,2804 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 28.57% 11.11% 5% -34.5% -0% -100% -93.07% -45% 23.53% -19.05% 5% 38.89% 20% 20% 25% 29.03% 47.62% -58% 19.05% -4.7% 10.01% 10.51% 5.84% 22.15%
Pay-out 34,59% 21,86% 38,51% -27,60% 66,86% 63,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,82% 32,15% 27,32% 67,08% 47,29% 38,30% 28,14% 23,48% 25,29% 24,18% 19,39% 25,01% 25,13% 49,41% 45,43% 47,69% 45,31% 43,35% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                   1,0000               0,0200                                
Łączna dywidenda 0,9000 0,7000 0,6300 0,6000 0,9160 0,9160 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0400 0,5775 1,0500 0,8500 1,0500 1,0000 0,7400 0,6000 0,5000 0,4000 0,3100 0,2100 0,5000 0,4200 0,4407 0,4006 0,3625 0,3425          
                                                                   
Uwagi                                                                    
                                                                   
Wartość księgowa na akcję 21,52 19,06 14,67 13,29 16,32 20,05 19,51 21,06 20,32 20,69 20,89 21,26 19,28 19,77 16,34 16,46 15,16 14,28 13,32 10,49 9,04 8,62 7,65 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 12.91% 29.93% 10.38% -18.57% -18.6% 2.77% -7.36% 3.64% -1.79% -0.96% -1.74% 10.27% -2.48% 20.99% -0.73% 8.58% 6.16% 7.21% 26.98% 16.04% 4.87% 12.68%
Dług netto 2.096,00 2.256,00 5.762,00 6.778,00 8.083,00 3.439,00 6.267,00 9.988,00 11.934,00 1.935,00 9.655,00 8.938,00 11.663,00 7.224,00 10.928,00 3.334,00 3.493,00 4.396,00 4.513,00 4.920,00 5.047,00 7.472,00 16.555,00 20.398,00 17.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -7.09% -60.85% -14.99% -16.14% 135.04% -45.13% -37.25% -16.31% 516.74% -79.96% 8.02% -23.36% 61.45% -33.89% 227.77% -4.55% -20.54% -2.59% -8.27% -2.52% -32.45% -54.87% -18.84% 19.04%
Dług netto / EBITDA 0,30 0,21 0,90 3,96 1,85 0,61 1,19 2,66 3,33 0,89 1,84 1,33 1,41 0,83 1,65 0,41 0,42 0,48 0,53 0,71 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 0,32 0,29 1,23 2,48 1,67 0,75 1,23 2,57 2,46 0,62 2,34 1,32 2,83 1,28 2,29 0,50 0,61 0,79 0,81 1,17 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 5,14% 7,09% 4,44% -6,73% -6,59% 3,17% 3,54% 2,22% -1,95% 1,96% 1,35% 2,74% 3,09% 6,94% 2,66% 5,48% 6,76% 6,91% 6,81% 6,08% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 12,09% 16,81% 11,15% -16,36% -15,31% 6,30% 7,12% 4,66% -4,31% 3,63% 3,23% 6,67% 9,32% 19,44% 7,75% 13,49% 17,22% 17,92% 19,18% 18,85% 18,31% 18,54% 10,97% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 13,78% 20,76% 13,16% -9,35% -9,77% 7,14% 7,68% 4,65% -6,01% 0,26% 6,84% 11,77% 12,41% 22,95% 10,04% 20,66% 25,64% 26,92% 26,15% 25,33% 24,01% 18,46% 19,00% 30,60% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 6.511,00 7.832,00 4.677,00 2.738,00 4.849,00 4.579,00 5.113,00 3.890,00 4.850,00 3.097,00 4.125,00 6.778,00 4.120,00 5.642,00 4.765,00 6.699,00 5.712,00 5.568,00 5.555,00 4.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
% -16.87% 67.46% 70.82% -43.53% 5.9% -10.44% 31.44% -19.79% 56.6% -24.92% -39.14% 64.51% -26.98% 18.41% -28.87% 17.28% 2.59% 0.23% 32.48%              
Przepływy pieniężne z inwestycji -5.853,00 -4.103,00 -2.933,00 222,00 -4.407,00 -1.359,00 -2.789,00 391,00 -8.874,00 1.131,00 -969,00 -3.757,00 -5.304,00 -73,00 -7.854,00 -4.715,00 -4.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -42.65% -39.89% -1421.17% 105.04% -224.28% 51.27% -813.3% 104.41% -884.62% 216.72% 74.21% 29.17% -7165.75% 99.07% -66.57% -15.51%
Finansowanie przepływów pieniężnych -3.053,00 -2.832,00 -529,00 -1.615,00 -2.289,00 -3.032,00 -2.361,00 -2.053,00 1.775,00 -5.453,00 -1.567,00 290,00 -2.503,00 -1.459,00 2.505,00 -1.720,00 -1.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -7.8% -435.35% 67.24% 29.45% 24.51% -28.42% -15% -215.66% 132.55% -247.99% -640.34% 111.59% -71.56% -158.24% 245.64% -24.82%
Zmienność kursu walutowego 12,00 20,00 59,00 -3,00 40,00 -3,00 -49,00 11,00 59,00 147,00 -58,00 -85,00 -84,00 30,00 -30,00 42,00 -224,00                                  
Przepływy pieniężne netto -2.383,00 917,00 1.274,00 1.342,00 -1.807,00 185,00 -86,00 2.239,00 -2.190,00 -1.078,00 1.531,00 3.226,00 -3.771,00 4.140,00 -614,00 306,00 28,00 5.568,00 5.555,00 4.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -359.87% -28.02% -5.07% 174.27% -1076.76% 315.12% -103.84% 202.24% -103.15% -170.41% -52.54% 185.55% -191.09% 774.27% -300.65% 992.86% -99.5% 0.23% 32.48%
CFE-CFI-PID 325,00 3.364,00 1.388,00 2.543,00 -25,00 2.766,00 1.787,00 3.690,00 -4.706,00 3.618,00 2.329,00 2.121,00 -2.132,00 4.607,00 -3.865,00 1.361,00 995,00                                  
Wypłaty dywidend 1.095,66 929,18 962,26 916,44 1.399,09 1.399,09 332,00 420,00 488,00 1.712,00 528,00 947,00 1.686,00 806,00 1.935,00 1.608,00 949,00 879,02 732,52 610,43 488,35 378,47 256,38 610,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   
Liczba akcji na koniec roku 1.217.396.053 1.327.396.053 1.527.396.053 1.527.396.053 1.527.396.053 1.527.396.053 1.527.396.053 1.465.644.100 1.400.361.059 1.350.272.389 1.302.471.907 1.256.178.727 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463 1.220.863.463                    
Cena maksymalna 15,87 16,23 11,78 14,48 15,67 17,51 16,30 13,90 18,75 21,07 19,94 16,80 24,90 21,80 19,27 27,91 30,59 28,55 28,81 19,28 15,88 16,20 21,97 24,01 24,25 17,77 13,52 10,24 8,28 9,82 8,92 6,14 5,76 6,01
Cena minimalna 12,46 10,28 7,96 5,04 12,37 13,61 13,28 7,95 9,90 14,97 15,14 10,90 17,31 15,31 11,24 12,56 22,90 20,00 18,52 15,38 11,79 10,15 13,75 16,20 14,33 11,42 9,83 7,95 6,96 6,93 5,22 4,16 4,02 3,97
                                                                   
Maksymalny PER 4,96 9,92 -5,42 10,57 10,81 12,61 13,81 -15,86 24,94 31,22 14,06 9,35 6,48 17,20 8,68 10,69 11,95 11,17 14,57 11,65 9,93 19,30 11,04 28,25 25,00 21,15 16,90 12,96 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 4,42 8,10 -4,54 7,12 9,67 11,21 12,53 -12,47 19,06 26,70 12,37 7,71 5,49 14,64 6,87 7,75 10,45 9,50 11,97 10,47 8,65 15,69 8,98 23,65 19,89 17,38 14,59 11,51 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 3,89 6,28 -3,66 3,68 8,53 9,80 11,25 -9,07 13,17 22,18 10,68 6,07 4,50 12,08 5,06 4,81 8,95 7,83 9,37 9,30 7,37 12,09 6,91 19,06 14,77 13,60 12,29 10,06 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 5,62% 6,13% 7,54% 18,17% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 5,30% 6,07% 5,55% 9,34% 7,96% 3,14% 3,00% 2,70% 2,60% 2,63% 2,07% 3,64% 2,59% 3,08% 3,51% 3,69%
RD% media 5,01% 5,01% 6,32% 12,25% 6,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 4,37% 5,14% 4,73% 7,40% 5,77% 2,75% 2,55% 2,22% 2,34% 2,29% 1,68% 2,96% 2,17% 2,45% 2,88% 3,18%            
RD% mínima 4,41% 3,88% 5,09% 6,33% 5,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 3,44% 4,22% 3,90% 5,45% 3,58% 2,35% 2,10% 1,74% 2,07% 1,95% 1,30% 2,28% 1,75% 1,82% 2,25% 2,68%
Cena / maksymalna wartość księgowa 0,83 1,11 0,89 0,89 0,78 0,90 0,77 0,68 0,91 1,01 0,94 0,87 1,26 1,33 1,17 1,84 2,14 2,14 2,75 2,13 1,84 2,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 0,74 0,90 0,74 0,60 0,70 0,80 0,70 0,54 0,69 0,86 0,83 0,72 1,07 1,14 0,93 1,33 1,87 1,82 2,26 1,92 1,60 1,72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
Cena / minimalna wartość księgowa 0,65 0,70 0,60 0,31 0,62 0,70 0,63 0,39 0,48 0,72 0,71 0,57 0,88 0,94 0,68 0,83 1,60 1,50 1,77 1,70 1,37 1,33 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 2,00 4,26 14,49 6,93 4,89 6,29 9,28 9,03 12,99 7,25 5,19 3,96 4,32 5,67 3,31 4,51 4,57 4,61 5,76 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 1,81 3,64 12,78 5,28 4,44 5,73 8,66 7,81 10,13 6,47 4,72 3,51 3,79 5,07 2,71 3,38 4,06 4,00 4,85 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
EV / EBITDA minimalna 1,61 3,03 11,07 3,62 3,99 5,16 8,05 6,59 7,28 5,68 4,26 3,06 3,25 4,47 2,10 2,26 3,54 3,39 3,95 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

3T2019: BPA 0,96 euros (-33%). EBITDA -9%. Producción total -1,6%. La deuda neta sube el 66% en el último año, hasta 3.836 millones de euros, aunque el ratio deuda neta / EBITDA sigue siendo bajo (0,8 veces). Incluyendo el cambio contable sobre los alquileres la deuda neta es de 7.751 millones de euros.

2T2019: BPA 0,73 euros (-25%). EBITDA +3%. Producción total -3,7%. La deuda neta es de 3.662 millones de euros, el 35% más que hace un año. Incluyendo los alquileres la deuda neta es de 7.464 millones de euros.

1T2019: BPA 0,39 euros (=). EBITDA +0,3%. Producción total -3,7%. La deuda neta sube el 7% desde el final de 2018 hasta 3.686 millones de euros por las compras de autocartera que está haciendo para compensar el dividendo flexible, y aún así es bastante baja, porque supone un ratio deuda neta / EBITDA de sólo 0,6 veces. Incluyendo los alquileres, como hago en los datos de las demás empresas, la deuda neta es de 7.457 millones de euros (+117% desde el final de 2018), que supone un ratio deuda neta / EBITDA de 1,3 veces. En Repsol he desglosado la deuda con y sin alquileres porque la diferencia es importante, y conviene ver que el motivo es simplemente el cambio de las normas contables sobre los alquileres. La deuda “correcta” a partir de ahora es la de 7.457 millones de euros.

 

2018

 

3T2018: BPA 1,39 euros (+31%). EBITDA +24%. Producción +3,7%. La deuda neta cae un 67% en el último año hasta los 2.304 millones de euros, que supone un ratio deuda neta / EBITDA muy bajo, de sólo 0,4 veces. Las inversiones en estos 9 primeros meses de 2018 están siendo un 10% superiores a las de los 9 primeros meses de 2017. El alto precio del petróleo y el gas le sigue beneficiando.

 

2T2018: BPA 0,97 euros (+46%). Ventas +16%. EBITDA +23%. Producción +5,7%. La deuda neta baja el 64% en el último año, quedando en 2.706 millones de euros. En los últimos meses Repsol ha tomado una serie de decisiones que me parecen muy buenas, porque le hacen ganar estabilidad y mejorar sus perspectivas futuras. Las más importantes son la entrada seria en el mercado de la electricidad con la compra de Viesgo, la venta del 20% que le quedaba en Naturgy (Gas Natural) y la decisión de reducir sus inversiones futuras en la exploración y producción de petróleo. En 2018 los precios del petróleo siguen muy altos, y esto está beneficiando a todas las petroleras. Si el precio del petróleo cae, los resultados de Repsol lo notarán.

 

1T2018: BPA 0,39 euros (-20%). EBITDA -2,2%. La deuda neta es de 6.836 millones de euros, el 9% más que al final de 2017. Es una deuda baja (ratio deuda neta / EBITDA de 1 vez), y bajará bastante cuando cobre la venta del 20% que tenía en Gas Natural, ya en el segundo trimestre de 2018. Aún no ha decidido qué hará con el dinero de esta venta del 20% de Gas Natural, pero es una cantidad muy importante, que influirá mucho en los resultados futuros. La subida de la deuda se debe a la recompra de acciones propias, para amortizarlas y compensar así las acciones que se emitan en los próximos dividendos flexibles, con lo que pasa a tener un dividendo real de 0,90 euros. La producción ha aumentado el 5%. 

 

 

2017

 

3T2017: BPA 1,06 euros (+36%). EBITDA +33%. La deuda neta baja un 30% hasta 6.972 millones de euros. La producción se reduce un ligero 0,9%. Aunque el crecimiento del BPA se reduce respecto a los 2 primeros trimestres sigue siendo muy bueno, y lo está aprovechando muy bien para reducir la deuda, incluso aunque está haciendo inversiones importantes (1.800 millones de euros). De momento el precio del petróleo sigue alto, y eso sigue beneficiando a Repsol.

 

2T2017: BPA 0,71 euros (+61%). Siguen los altos precios del petróleo y el gas, y eso beneficia mucho a Repsol. Pero me sigue pareciendo que hay más probabilidades de que los precios del petróleo y el gas bajen que de que suban. EBITDA +29%. Ha invertido un 13% más que en el primer semestre de 2016. La producción se ha reducido el 3%. Esta buena situación le está ayudando a reducir la deuda neta con fuerza, que queda en 7.477 millones de euros, el 36% menos que hace un año. En caso de que bajen los precios de petróleo y gas, será muy importante que eso suceda con la deuda neta lo más baja posible. Incluso Repsol ya está pensando en dejar de hacer dividendos flexibles y volver a pagar dividendo (en efectivo).

 

1T2017: BPA 0,46 euros (+59%). Le ha beneficiado mucho la subida del precio del petróleo y el gas, pero creo que es difícil que ambos sigan subiendo mucho más, y me parece más probable que se mantengan en los niveles actuales, o incluso caigan algo, lo cual perjudicaría a los resultados de Repsol. EBITDA +80%. Las inversiones caen el 23%. La deuda neta es de 8.345 millones de euros, el 2,5% más que a final de 2016. La producción cae el 2,9%. 

 
 

2016

 

3T2016: BPA 0,78 euros (+30%). EBITDA +4,8%. La deuda neta baja hasta 10.000 millones de euros, el 24% menos que a final de 2015, es un dato muy bueno. Producción total (+36%). Está consiguiendo unos ahorros de costes mayores de los previstos, al habar alcanzado ya los 1.100 millones de euros de ahorros que tenía como objetivo para 2016, por lo que establece un nuevo objetivo para 2016 de 1.400 millones de euros en ahorros. La venta del 10% de Gas Natural por 1.900 millones de euros le ha ayudado a reducir mucho la deuda, y en este sentido ha sido una buena venta, aunque el precio al que ha vendido lo considero un buen precio de compra, no de venta. Lo más positivo está siendo la reducción de la deuda, ya que eso contribuye más a la estabilidad de los beneficios futuros que la subida de beneficios que está teniendo en 2016, que lógicamente es positiva.

 

2T2016: BPA 0,44 euros (-41%). EBITDA +1,4%. La deuda neta se reduce el 12%, respecto a hace un año, hasta 11.700 millones de euros. Producción total +60% (en gran parte por la reciente compra de Talisman).

 

 

1T2016: BPA -43% (el primer trimestre de 2015 tuvo extraordinarios positivos importantes por ganancias en divisas por la compensación de YPF). EBITDA +6,7%. El negocio ordinario mejora tanto en Upstream como en Downstream. La deuda neta es de 11.978 millones de euros, el 0,4% más que al final de 2015. Producción total (petróleo y gas) +101%.

 

2015

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA -50%. EBITDA +4,5%. Producción +47%. La deuda neta baja un poco hasta13.123 millones de euros, y se mantiene el ratio deuda neta / EBITDA en las 2,5 veces.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: BPA -21%. EBITDA +8%. Producción +30% (por la incorporación de Talisman). La deuda neta es de 13.264 millones de euros, tras la compra de Talisman, aproximadamente un ratio deuda neta / EBITDA de 2,5 veces.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA -10%. EBITDA -18%. Producción +4%.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.