Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące National Grid

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Elektryczny.

Ticker NG
Cena 9,49
Liczba akcji 3.709.000.000
Kapitalizacja 35.198.410.000
Wartość księgowa na akcję 8,05
Cena / wartość księgowa 1,18
EV / EBITDA 12,06
  2024 2025 oszacowanie %s/2024
BPA 0,62
PER 15,31
DPA 0,5852 0,4500 -30,04%
RPD 6,17% 4,74%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 5,86% 2,97% 4,02% #¡REF!
EBITDA 5,38% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF!
EBIT 5,39% 1,82% 4,48% #¡REF!
BPA ordinario 0,43% -0,67% 2,77% #¡REF!
Zwykła dywidenda 4,33% 3,37% 5,57% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 7,20% 9,74% 16,28% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 9,95% 5,61% #¡DIV/0! #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 18,94 17,27 14,84 10,72
RD media 5,20% 5,05% 5,01% 3,49%
Cena / średnia wartość księgowa 1,61 1,99 3,66 2,73
EV / EBITDA średnia 12,97 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 19,42 17,32 15,47 10,82
ROA Średnia 2,40% 4,12% 4,90% 3,42%
ROE Średnia 8,25% 14,50% 27,97% 21,67%
ROCE Średnia 6,26% 7,63% 10,32% 7,32%
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Przychody 19.850,00 21.659,00 18.449,00 14.779,00 14.540,00 14.933,00 15.250,00 15.035,00 15.115,00 15.201,00 14.809,00 14.359,00 13.832,00 14.343,00 14.007,00 15.624,00 11.423,00 8.695,00 8.868,00 7.382,00 9.033,00 9.400,00 7.554,00    
% -8.35% 17.4% 24.83% 1.64% -2.63% -2.08% 1.43% -0.53% -0.57% 2.65% 3.13% 3.81% -3.56% 2.4% -10.35% 36.78% 31.37% -1.95% 20.13% -18.28% -3.9% 24.44%    
Koszt własny sprzedaży                                                  
%                                                  
Marża brutto                                                  
%                                                  
EBITDA 6.536,00 6.863,00 6.201,00 4.567,00 4.420,00 5.030,00 5.023,00 4.689,00 5.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -4.76% 10.68% 35.78% 3.33% -12.13% 0.14% 7.12% -13.1%
Marża EBITDA / Sprzedaż 32,93% 31,69% 33,61% 30,90% 30,40% 33,68% 32,94% 31,19% 35,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 4.475,00 4.879,00 4.371,00 2.895,00 2.780,00 3.442,00 3.493,00 3.208,00 4.085,00 3.780,00 3.735,00 3.749,00 3.535,00 3.745,00 3.293,00 2.623,00 2.964,00 2.513,00 2.374,00 2.142,00 1.862,00 1.736,00 359,00    
% -8.28% 11.62% 50.98% 4.14% -19.23% -1.46% 8.88% -21.47% 8.07% 1.2% -0.37% 6.05% -5.61% 13.73% 25.54% -11.5% 17.95% 5.86% 10.83% 15.04% 7.26% 383.57%    
Marża EBIT / Sprzedaż 22,54% 22,53% 23,69% 19,59% 19,12% 23,05% 22,90% 21,34% 27,03% 24,87% 25,22% 26,11% 25,56% 26,11% 23,51% 16,79% 25,95% 28,90% 26,77% 29,02% 20,61% 18,47% 4,75% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 2.290,00 2.655,00 2.353,00 1.640,00 1.264,00 2.055,00 3.550,00 7.795,00 2.591,00 2.019,00 2.476,00 2.153,00 1.917,00 2.159,00 1.386,00 944,00 3.190,00 1.394,00 3.848,00 1.424,00 1.099,00 391,00 -321,00    
Całkowity wynik netto                                                  
BPA ordinario 0,62 0,70 0,65 0,46 0,36 0,60 0,60 0,48 0,69 0,53 0,66 0,58 0,51 0,63 0,47 0,32 1,02 0,51 1,35 0,46 0,36 0,16 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -11.43% 7.69% 41.3% 27.78% -40% -0% 25% -30.43% 30.19% -19.7% 13.79% 13.73% -19.05% 34.04% 46.88% -68.63% 100% -62.22% 193.48% 27.78% 125%
BPA extraordinario 0,00 0,04 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 0,42 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,62 0,74 0,49 0,30 0,20 0,44 1,02 2,06 0,69 0,53 0,66 0,58 0,51 0,63 0,47 0,32 1,02 0,51 1,35 0,46 0,36 0,16 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,5852 0,5544 0,5097 0,4916 0,4857 0,4734 0,4593 0,4427 0,4334 0,4287 0,4203 0,4085 0,3928 0,3637 0,3849 0,3564 0,3300 0,2870 0,2610 0,2370 0,1978 0,1720 0,1604 0,1508 0,1394
% 5.56% 8.77% 3.68% 1.21% 2.6% 3.07% 3.75% 2.15% 1.1% 2% 2.89% 4% 8% -5.51% 8% 8% 14.98% 9.96% 10.13% 19.82% 15% 7.23% 6.37% 8.18%
Pay-out 94,78% 79,20% 78,33% 106,11% 133,64% 78,35% 76,55% 92,23% 63,08% 80,33% 63,62% 71,00% 76,59% 58,12% 81,37% 111,60% 32,38% 56,35% 19,34% 51,53% 55,38% 108,57% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                  
Łączna dywidenda 0,5852 0,5544 0,5097 0,4916 0,4857 0,4734 0,4593 0,4427 0,4334 0,4287 0,4203 0,4085 0,3928 0,3637 0,3849 0,3564 0,3300 0,2870 0,2610 0,2370 0,1978 0,1720 0,1604 0,1508 0,1394
                                                 
Uwagi                                                  
                                                 
Wartość księgowa na akcję 8,05 8,04 6,59 5,60 5,62 5,69 5,42 5,39 3,59 3,16 3,18 2,73 2,47 2,63 1,43 1,34 1,71 1,51 1,22 0,68 0,39 0,45 #¡REF! #¡REF!
% 0.12% 22% 17.68% -0.36% -1.23% 4.98% 0.56% 50.14% 13.61% -0.63% 16.48% 10.53% -6.08% 83.92% 6.72% -21.64% 13.25% 23.77% 79.41% 74.36% -13.33%
Dług netto 43.607,00 40.973,00 42.809,00 28.546,00 28.590,00 26.259,00 23.002,00 19.274,00 25.325,00 23.915,00 21.190,00 21.429,00 19.597,00 18.731,00 22.139,00 22.673,00 17.641,00 11.788,00 10.850,00 13.638,00 12.632,00 13.878,00 14.299,00 9.105,00 0,00
% 6.43% -4.29% 49.96% -0.15% 8.88% 14.16% 19.34% -23.89% 5.9% 12.86% -1.12% 9.35% 4.62% -15.39% -2.36% 28.52% 49.65% 8.65% -20.44% 7.96% -8.98% -2.94% 57.05%
Dług netto / EBITDA 6,67 5,97 6,90 6,25 6,47 5,22 4,58 4,11 4,69 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 6,28 5,94 6,83 6,40 6,19 6,08 5,11 3,69 4,72 4,78 5,27 5,71 4,64 3,86 4,90 6,64 5,57 3,99 3,65 4,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 2,33% 2,86% 2,48% 2,44% 1,88% 3,26% 6,04% 11,84% 4,40% 3,66% 4,73% 3,94% 4,07% 4,68% 3,18% 2,12% 8,78% 5,28% 14,84% 5,17% 4,70% 1,57% #¡REF! #¡REF!
ROE 7,67% 8,99% 9,87% 8,27% 6,46% 10,62% 18,85% 38,27% 19,11% 16,88% 20,79% 21,05% 20,75% 23,83% 33,01% 23,78% 59,49% 33,79% 110,51% 67,46% 90,60% 35,13% #¡REF! #¡REF!
ROCE 6,09% 6,92% 6,56% 5,98% 5,77% 7,54% 8,35% 8,09% 10,50% 10,53% 11,28% 11,84% 12,26% 13,47% 12,50% 9,84% 12,88% 15,78% 16,55% 13,59% 13,40% 11,52% #¡REF! #¡REF!
                                                 
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 6.939,00 6.898,00 6.272,00 4.461,00 4.618,00 4.318,00 4.503,00 5.229,00 5.368,00 5.007,00 4.019,00 3.750,00 4.228,00 4.858,00 4.516,00 3.413,00 3.165,00 2.958,00 2.971,00 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0.59% 9.98% 40.6% -3.4% 6.95% -4.11% -13.88% -2.59% 7.21% 24.58% 7.17% -11.31% -12.97% 7.57% 32.32% 7.84% 7% -0.44% -10.19%
Przepływy pieniężne z inwestycji -7.499,00 264,00 -14.010,00 -5.116,00 -3.195,00 -3.034,00 2.237,00 -4.314,00 -4.036,00 -2.001,00 -1.330,00 -6.130,00 -2.371,00 4.774,00 -2.332,00 -1.998,00 -3.023,00 -4.061,00 4.052,00 -2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -2940.53% 101.88% -173.85% -60.13% -5.31% -235.63% 151.85% -6.89% -101.7% -50.45% 78.3% -158.54% -149.66% 304.72% -16.72% 33.91% 25.56% -200.22% 236.2%
Finansowanie przepływów pieniężnych 987,00 -7.173,00 7.769,00 750,00 -1.606,00 -1.364,00 -7.547,00 69,00 -1.328,00 -3.253,00 -2.972,00 2.715,00 -1.900,00 430,00 -2.212,00 -877,00 -1.592,00 1.278,00 -5.842,00 -325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 113.76% -192.33% 935.87% 146.7% -17.74% 81.93% -11037.68% 105.2% 59.18% -9.45% -209.47% 242.89% -541.86% 119.44% -152.22% 44.91% -224.57% 121.88% -1697.54%
Zmienność kursu walutowego -1,00 7,00 5,00 -7,00 4,00 3,00 -3,00 31,00 4,00 24,00 -26,00 14,00 0,00 -3,00 -1,00 18,00 27,00 -14,00 14,00 -1,00          
Przepływy pieniężne netto 426,00 -4,00 36,00 88,00 -179,00 -77,00 -810,00 1.015,00 8,00 -223,00 -309,00 349,00 -43,00 10.059,00 -29,00 556,00 -1.423,00 161,00 1.195,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 10750% -111.11% -59.09% 149.16% -132.47% 90.49% -179.8% 12587.5% 103.59% 27.83% -188.54% 911.63% -100.43% 34786.21% -105.22% 139.07% -983.85% -86.53% 16971.43%
CFE-CFI-PID -2.187,00 5.732,00 -8.791,00 -1.490,00 466,00 370,00 5.887,00 76,00 498,00 2.180,00 1.788,00 -3.172,00 1.108,00 8.667,00 1.181,00 354,00 -758,00 -1.961,00 6.140,00 -504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 1.718,00 1.607,00 922,00 1.413,00 892,00 1.160,00 4.487,00 1.463,00 1.337,00 1.271,00 1.059,00 810,00 1.006,00 858,00 688,00 838,00 806,00 756,00 2.702,00 628,00 608,63 424,50 0,00 0,00 0,00
                                                 
Liczba akcji na koniec roku 3.709.000.000 3.676.000.000 3.616.000.000 3.540.000.000 3.478.000.000 3.401.000.000 3.476.000.000 3.780.000.000 3.771.000.000 3.783.000.000 3.748.000.000 3.742.000.000 3.738.000.000 3.450.000.000 2.930.000.000 2.956.000.000 3.130.000.000 2.737.000.000 2.851.000.000 3.096.000.000 3.077.000.000 2.468.000.000      
Cena maksymalna 11,45 11,81 12,86 10,93 10,73 9,70 8,95 10,97 11,48 9,66 9,65 8,50 7,22 6,54 6,86 7,17 8,67 8,50 7,56 5,19 4,47 4,12 4,62 5,65 5,98
Cena minimalna 8,26 9,18 8,44 8,05 7,90 7,46 7,33 8,59 8,89 8,06 7,69 6,78 6,06 5,22 4,75 5,11 5,32 6,80 5,40 4,32 3,45 3,23 3,56 3,74 3,66
                                                 
Maksymalny PER 16,36 18,15 27,76 30,07 17,76 16,17 18,65 15,97 21,51 14,62 16,77 16,57 11,54 13,83 21,48 7,04 17,02 6,30 16,44 14,53 28,21 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 14,08 16,13 22,99 26,11 15,42 14,30 16,96 14,23 19,08 13,41 15,07 14,90 10,61 12,43 18,18 6,02 13,73 5,67 14,09 13,31 25,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 11,80 14,11 18,22 22,15 13,07 12,43 15,27 12,50 16,66 12,20 13,37 13,22 9,68 11,04 14,87 5,01 10,45 5,04 11,74 12,10 21,78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 6,71% 5,55% 5,82% 6,03% 5,99% 6,16% 6,04% 5,05% 4,82% 5,21% 5,31% 5,79% 6,00% 7,37% 7,50% 6,46% 5,39% 3,84% 4,39% 4,58% 4,99% 4,97% 4,24% 3,73%
RD% media 5,78% 4,93% 4,82% 5,24% 5,20% 5,45% 5,49% 4,50% 4,28% 4,78% 4,77% 5,21% 5,52% 6,63% 6,35% 5,53% 4,35% 3,45% 3,76% 4,19% 4,42% 4,43% 3,75% 3,10%
RD% mínima 4,84% 4,32% 3,82% 4,44% 4,41% 4,74% 4,95% 3,95% 3,73% 4,35% 4,23% 4,62% 5,04% 5,89% 5,20% 4,60% 3,31% 3,07% 3,13% 3,81% 3,85% 3,89% 3,26% 2,47%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,42 1,79 2,29 1,94 1,89 1,79 1,66 3,05 3,63 3,04 3,53 3,44 2,75 4,56 5,11 4,19 5,75 6,96 11,09 13,17 9,91 #¡REF! #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 1,23 1,59 1,90 1,69 1,64 1,58 1,51 2,72 3,22 2,79 3,17 3,09 2,53 4,10 4,32 3,58 4,64 6,26 9,50 12,06 8,78 #¡REF! #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,03 1,39 1,51 1,43 1,39 1,38 1,36 2,39 2,81 2,54 2,81 2,74 2,31 3,64 3,54 2,98 3,53 5,57 7,92 10,96 7,65 #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA maksymalna 12,16 13,90 16,43 15,22 12,64 11,15 10,75 12,38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 12,97 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                          
EV / EBITDA minimalna 10,43 12,35 12,93 12,92 10,68 9,63 9,54 10,71 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.