Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Munich Re

Kraj: Strefa euro.

DE

Sector: Ubezpieczyciele.

Cena 452,30
Liczba akcji 135.976.812
Kapitalizacja 61.502.312.068
Wartość księgowa na akcję 218,05
Cena / wartość księgowa 2,07
  2023
BPA 33,87
PER 13,35
DPA 15,0000
RPD 3,32%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody
EBIT
BPA ordinario 17,00% 6,25% #¡NUM!
Zwykła dywidenda 10,15% 7,54% 13,23%
Wartość księgowa na akcję 4,23% 4,17% -10,50%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -3,24% 1,52% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 16,08 19,65 12,76 18,27
RD media 4,28% 4,50% 4,43% 3,09%
Cena / średnia wartość księgowa 1,37 1,18 1,09 1,06
EV / EBIT średni #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA Średnia 1,02% 0,94% 1,03% 0,76%
ROE Średnia 10,82% 9,28% 9,93% 7,36%
ROCE Średnia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Premie 57.884,00 63.462,00 55.202,00 51.223,00 48.280,00 45.735,00 47.164,00 47.118,00 48.309,00 47.384,00 49.172,00 50.499,00 47.412,00 43.075,00 39.526,00 35.724,00 35.675,00 35.714,00 36.210,00 36.534,00 37.617,00 36.306,00 31.680,00 28.129,00 24.945,00 23.545,00
% -8.79% 14.96% 7.77% 6.1% 5.56% -3.03% 0.1% -2.47% 1.95% -3.64% -2.63% 6.51% 10.07% 8.98% 10.64% 0.14% -0.11% -1.37% -0.89% -2.88% 3.61% 14.6% 12.62% 12.76% 5.95%
Całkowity dochód                                                    
%                                                    
Zwykły zysk netto 4.606,00 3.419,00 2.932,00 1.211,00 2.724,00 2.310,00 375,00 2.580,00 3.107,00 3.153,00 3.313,00 3.188,00 702,00 2.422,00 2.521,00 1.555,00 3.854,00 3.425,00 2.671,00 1.833,00 -434,00 288,00 250,00 1.750,00 1.133,00 1.200,00
Całkowity wynik netto 4.606,00 3.419,00 2.932,00 1.211,00 2.724,00 2.310,00 375,00 2.580,00 3.107,00 3.153,00 3.313,00 3.188,00 702,00 2.422,00 2.521,00 1.555,00 3.854,00 3.425,00 2.671,00 1.833,00 -434,00 288,00 250,00 1.750,00 1.133,00 1.200,00
BPA ordinario 33,87 24,53 20,93 8,64 18,88 15,45 2,42 16,02 18,63 18,23 18,47 17,78 3,91 12,85 12,77 7,53 17,69 14,92 11,63 7,98 -1,89 1,61 1,41 9,84 6,43 6,82
% 38.08% 17.2% 142.25% -54.24% 22.2% 538.43% -84.89% -14.01% 2.19% -1.3% 3.88% 354.73% -69.57% 0.63% 69.59% -57.43% 18.57% 28.29% 45.74% 522.22% -217.39% 14.18% -85.67% 53.03% -5.72%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 33,87 24,53 20,93 8,64 18,88 15,45 2,42 16,02 18,63 18,23 18,47 17,78 3,91 12,85 12,77 7,53 17,69 14,92 11,63 7,98 -1,89 1,61 1,41 9,84 6,43 6,82
Zwykła dywidenda 15,0000 11,6000 11,0000 9,8000 9,8000 9,2500 8,6000 8,6000 8,2500 7,7500 7,2500 7,0000 6,2500 6,2500 5,7500 5,5000 5,5000 4,5000 3,1000 2,0000 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 0,9500 0,9200
% 29.31% 5.45% 12.24% -0% 5.95% 7.56% -0% 4.24% 6.45% 6.9% 3.57% 12% -0% 8.7% 4.55% -0% 22.22% 45.16% 55% 60% -0% -0% -0% 31.58% 3.26%
Pay-out 44,28% 47,28% 52,56% 113,37% 51,92% 59,88% 355,53% 53,68% 44,29% 42,51% 39,25% 39,38% 159,67% 48,63% 45,02% 73,00% 31,09% 30,16% 26,65% 25,05% -66,12% 77,40% 88,84% 12,70% 14,76% 13,50%
Dywidenda nadzwyczajna                                                    
Łączna dywidenda 15,0000 11,6000 11,0000 9,8000 9,8000 9,2500 8,6000 8,6000 8,2500 7,7500 7,2500 7,0000 6,2500 6,2500 5,7500 5,5000 5,5000 4,5000 3,1000 2,0000 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 0,9500 0,9200
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 218,05 152,13 220,88 214,09 211,87 177,21 181,89 197,36 185,65 173,66 144,88 151,65 128,59 120,88 111,70 100,88 114,54 112,56 105,37 87,97 82,32 78,21 108,94 132,75 104,81 91,80
% 43.33% -31.13% 3.17% 1.05% 19.56% -2.57% -7.84% 6.31% 6.9% 19.86% -4.46% 17.93% 6.38% 8.22% 10.73% -11.93% 1.76% 6.82% 19.78% 6.86% 5.26% -28.21% -17.94% 26.66% 14.17%
Dług netto 4.979,00 5.048,00 5.348,00 5.320,00 4.172,00 4.015,00 3.125,00 4.601,00 4.791,00 4.757,00 4.734,00 5.796,00 5.219,00 5.405,00 5.302,00 5.540,00 5.443,00 4.059,00 5.277,00 6.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -1.37% -5.61% 0.53% 27.52% 3.91% 28.48% -32.08% -3.97% 0.71% 0.49% -18.32% 11.06% -3.44% 1.94% -4.3% 1.78% 34.1% -23.08% -19.01%
Dług netto / wykorzystanie FC 1,96 -0,66 1,02 0,74 0,44 1,34 1,70 1,47 1,11 0,63 2,16 1,05 0,86 0,61 0,61 0,66 0,82 0,59 0,86 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Łączny wskaźnik 91,60% 96,20% 99,60% 105,60% 101,00% 99,40% 114,10% 98,50% 100,10% 95,70% 97,20% 98,70% 99,10% 96,80% 93,20% 90,90% 93,40% 90,80% 93,10% 93,00% 96,40% 99,90% 101,40%      
ROA 1,68% 1,15% 0,94% 0,41% 0,95% 0,86% 0,14% 0,96% 1,12% 1,16% 1,30% 1,23% 0,28% 1,02% 1,13% 0,72% 1,80% 1,59% 1,22% 0,85% -0,21% 0,15% 0,12% 0,90% 0,63% 0,75%
ROE 15,53% 16,13% 9,47% 4,04% 8,91% 8,72% 1,33% 8,12% 10,03% 10,50% 12,75% 11,72% 3,04% 10,63% 11,43% 7,47% 15,44% 13,25% 11,04% 9,08% -2,30% 2,06% 1,29% 7,41% 6,14% 7,42%
ROCE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2.543,00 -7.644,00 5.226,00 7.219,00 9.493,00 2.998,00 1.833,00 3.132,00 4.327,00 7.527,00 2.187,00 5.535,00 6.075,00 8.836,00 8.654,00 8.424,00 6.628,00 6.886,00 6.119,00 5.308,00 3.145,00 3.260,00 8.686,00 4.364,00 10.346,00 5.555,00
% 133.27% -246.27% -27.61% -23.95% 216.64% 63.56% -41.48% -27.62% -42.51% 244.17% -60.49% -8.89% -31.25% 2.1% 2.73% 27.1% -3.75% 12.53% 15.28% 68.78% -3.53% -62.47% 99.04% -57.82% 86.25%
Przepływy pieniężne z inwestycji -329,00 11.347,00 -3.818,00 -6.135,00 -6.919,00 -95,00 2.326,00 -1.284,00 -1.030,00 -4.939,00 292,00 -4.733,00 -3.525,00 -7.696,00 -5.460,00 -5.578,00 -5.355,00 -4.496,00 -2.928,00 -4.223,00 -11.211,00 -2.607,00 -10.753,00 -4.091,00 -10.924,00 -6.942,00
% -102.9% 397.2% 37.77% 11.33% -7183.16% -104.08% 281.15% -24.66% 79.15% -1791.44% 106.17% -34.27% 54.2% -40.95% 2.12% -4.16% -19.11% -53.55% 30.67% 62.33% -330.03% 75.76% -162.85% 62.55% -57.36%
Finansowanie przepływów pieniężnych -2.983,00 -2.702,00 -1.681,00 -323,00 -2.496,00 -1.338,00 -3.754,00 -2.531,00 -2.337,00 -2.694,00 -2.558,00 -466,00 -2.974,00 -1.384,00 -2.483,00 -2.982,00 -911,00 -2.496,00 -2.901,00 -932,00 7.243,00 231,00 1.667,00 1.518,00 480,00 1.258,00
% -10.4% -60.74% -420.43% 87.06% -86.55% 64.36% -48.32% -8.3% 13.25% -5.32% -448.93% 84.33% -114.88% 44.26% 16.73% -227.33% 63.5% 13.96% -211.27% -112.87% 3035.5% -86.14% 9.82% 216.25% -61.84%
Zmienność kursu walutowego -47,00 35,00 146,00 -134,00 -57,00 -40,00 -130,00 -5,00 169,00 198,00 39,00 34,00 14,00 62,00 6,00 -10,00 -29,00 -59,00 20,00 -10,00 -28,00 -15,00 -7,00 -5,00 4,00 -2,00
Przepływy pieniężne netto -816,00 1.036,00 -127,00 627,00 21,00 1.525,00 275,00 -688,00 1.129,00 92,00 -40,00 370,00 -410,00 -182,00 717,00 -146,00 333,00 -165,00 310,00 143,00 -851,00 869,00 -407,00 1.786,00 -94,00 -131,00
% -178.76% 915.75% -120.26% 2885.71% -98.62% 454.55% 139.97% -160.94% 1127.17% 330% -110.81% 190.24% -125.27% -125.38% 591.1% -143.84% 301.82% -153.23% 116.78% 116.8% -197.93% 313.51% -122.79% 2000% 28.24%
CFE-CFI-PID 2.214,00 3.703,00 1.408,00 1.084,00 2.574,00 2.903,00 4.159,00 1.848,00 3.297,00 2.588,00 2.479,00 802,00 2.550,00 1.140,00 3.194,00 2.846,00 1.273,00 2.390,00 3.191,00 1.085,00 -8.066,00 653,00 -2.067,00 273,00 -578,00 -1.387,00
Wypłaty dywidend 1.583,00 1.549,00 1.378,00 1.388,00 1.336,00 1.287,00 1.338,00 1.330,00 1.295,00 1.257,00 1.258,00 1.113,00 1.119,00 1.076,00 1.076,00 1.181,00 1.002,00 723,00 473,00 295,00 230,00 230,00 259,00 197,00 111,00 107,00
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 135.976.812 139.364.438 140.098.931 140.098.931 144.317.861 149.538.477 155.027.908 161.053.897 166.800.000 172.942.618 179.341.212 179.341.212 179.341.212 188.468.471 197.401.624 206.403.804 217.888.670 229.580.233 229.580.233 229.580.233 229.580.233 178.330.916 177.678.482 177.787.055 176.079.077 176.079.077
Cena maksymalna 400,40 310,20 269,30 284,20 268,00 200,30 198,40 185,50 206,50 170,40 162,70 137,95 126,00 123,55 116,80 133,47 142,75 131,99 121,88 100,15 119,21 293,08 376,46 378,29 255,60 237,85
Cena minimalna 292,40 205,10 215,30 141,10 185,45 174,90 167,40 140,80 156,00 141,10 130,85 91,39 77,80 98,38 79,01 76,17 112,35 97,15 83,32 72,22 47,91 89,61 196,90 217,80 150,28 149,54
                                                   
Maksymalny PER 16,32 14,82 31,15 15,06 17,35 82,81 12,38 9,96 11,33 9,22 9,15 35,24 9,80 9,67 15,50 7,55 9,57 11,34 15,27 -52,98 73,82 208,30 38,25 58,79 37,50
Średni współczynnik PER 14,12 12,31 28,03 11,27 14,68 77,56 11,42 8,76 9,94 8,43 8,26 29,29 7,93 8,69 13,00 5,93 8,55 9,85 12,85 -45,59 51,74 135,99 29,12 46,32 29,78
Minimum PER 11,92 9,80 24,91 7,48 12,01 72,31 10,45 7,56 8,56 7,64 7,36 23,35 6,05 7,70 10,49 4,31 7,53 8,35 10,44 -38,20 29,67 63,69 20,00 33,85 22,05
RD% máxima 3,97% 5,36% 4,55% 6,95% 4,99% 4,92% 5,14% 5,86% 4,97% 5,14% 5,35% 6,84% 8,03% 5,84% 6,96% 7,22% 4,01% 3,19% 2,40% 1,73% 2,61% 1,39% 0,63% 0,44% 0,61%
RD% media 3,43% 4,45% 4,10% 5,20% 4,22% 4,61% 4,74% 5,15% 4,36% 4,70% 4,83% 5,68% 6,50% 5,25% 5,84% 5,67% 3,58% 2,77% 2,02% 1,49% 1,83% 0,91% 0,48% 0,34% 0,49%
RD% mínima 2,90% 3,55% 3,64% 3,45% 3,45% 4,29% 4,33% 4,45% 3,75% 4,25% 4,30% 4,53% 4,96% 4,65% 4,71% 4,12% 3,15% 2,35% 1,64% 1,25% 1,05% 0,43% 0,33% 0,25% 0,36%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,63 1,40 1,26 1,34 1,51 1,10 1,01 1,00 1,19 1,18 1,07 1,07 1,04 1,11 1,16 1,17 1,27 1,25 1,39 1,22 1,52 2,69 2,84 3,61 2,78
Cena / średnia wartość księgowa 2,28 1,17 1,13 1,00 1,28 1,03 0,93 0,88 1,04 1,08 0,97 0,89 0,84 0,99 0,97 0,92 1,13 1,09 1,17 1,05 1,07 1,76 2,16 2,84 2,21
Cena / minimalna wartość księgowa 1,92 0,93 1,01 0,67 1,05 0,96 0,85 0,76 0,90 0,97 0,86 0,71 0,64 0,88 0,78 0,67 1,00 0,92 0,95 0,88 0,61 0,82 1,48 2,08 1,64

BPA / Dividendo / PER medio

Ubezpieczenie

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.