Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Mapfre

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Ubezpieczyciele.

Ticker MAP
Cena 2,16
Liczba akcji 3.079.553.273
Kapitalizacja 6.651.835.070
Wartość księgowa na akcję 2,75
Cena / wartość księgowa 0,79
  2023
BPA 0,22
PER 9,82
DPA 0,1500
RPD 6,94%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,93% 2,22% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Premie 3,62% 2,11% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA ordinario 5,07% -1,56% 1,93% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,68% 1,44% 6,57% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 1,16% 0,78% 2,96% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 30,22% 14,61% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 10,08 10,99 10,76 #¡DIV/0!
RD media 7,60% 6,43% 4,73% 3,54%
Cena / średnia wartość księgowa 0,74 0,86 1,18 #¡DIV/0!
ROA Średnia 1,02% 1,02% 1,29% #¡DIV/0!
ROE Średnia 7,78% 7,75% 10,58% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Premie 26.917,00 24.540,00 22.155,00 20.482,00 23.044,00 22.537,00 23.480,70 22.813,00 22.311,80 22.400,90 21.835,50 21.579,80 19.600,00 16.973,00 15.607,00 14.305,00 12.311,00 10.932,70 10.110,20                                    
% 9.69% 10.77% 8.17% -11.12% 2.25% -4.02% 2.93% 2.25% -0.4% 2.59% 1.18% 10.1% 15.48% 8.75% 9.1% 16.2% 12.61% 8.14%                                    
Pozostałe przychody 5.322,00 4.970,00 5.102,00 4.937,00 5.428,00 4.053,00 4.503,00 4.279,00 4.390,40 3.965,80 4.053,80 3.721,40 3.930,00 3.498,00 3.223,00 3.406,00 2.555,00 2.291,10 2.068,20                                    
% 7.08% -2.59% 3.34% -9.05% 33.93% -9.99% 5.23% -2.54% 10.71% -2.17% 8.93% -5.31% 12.35% 8.53% -5.37% 33.31% 11.52% 10.78%                                    
Całkowity dochód 32.239,00 29.510,00 27.257,00 25.419,00 28.472,00 26.590,00 27.983,70 27.092,00 26.702,20 26.366,70 25.889,30 25.301,20 23.530,00 20.471,00 18.830,00 17.711,00 14.866,00 13.223,80 12.178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 9.25% 8.27% 7.23% -10.72% 7.08% -4.98% 3.29% 1.46% 1.27% 1.84% 2.32% 7.53% 14.94% 8.71% 6.32% 19.14% 12.42% 8.58%
Zwykły zysk netto 677,22 642,13 765,19 526,53 609,24 528,86 700,51 775,45 522,25 845,62 792,12 678,38 965,31 933,48 929,17 902,88 735,05 330,16 249,82 209,38 141,30 113,40 96,20 91,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 677,22 642,13 765,19 526,53 609,24 528,86 700,51 775,45 708,78 845,13 790,47 665,69 962,96 933,54 926,84 900,69 731,06 330,16 249,82 209,38 141,30 113,40 96,20 91,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 0,22 0,21 0,25 0,17 0,20 0,17 0,23 0,25 0,17 0,27 0,26 0,22 0,31 0,31 0,32 0,33 0,32 0,28 0,21 0,18 0,15 0,12 0,10 0,10 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 4.76% -16% 47.06% -15% 17.65% -26.09% -8% 47.06% -37.04% 3.85% 18.18% -29.03% -0% -3.13% -3.03% 3.13% 14.29% 33.33% 16.67% 20% 25% 20% -0%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 0,22 0,21 0,25 0,17 0,20 0,17 0,23 0,25 0,23 0,27 0,26 0,22 0,31 0,31 0,32 0,33 0,32 0,15 0,21 0,18 0,15 0,12 0,10 0,10 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,1500 0,1450 0,1450 0,1250 0,1450 0,1450 0,1450 0,1450 0,1300 0,1400 0,1300 0,1100 0,1500 0,0700 0,0000 0,0000 0,1300 0,0900 0,0640 0,0540 0,0420 0,0380 0,0380 0,0380 0,0360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 3.45% -0% 16% -13.79% -0% -0% -0% 11.54% -7.14% 7.69% 18.18% -26.67% 114.29% -100% 44.44% 40.63% 18.52% 28.57% 10.53% -0% -0% 5.56%
Pay-out 68,21% 69,54% 58,36% 73,11% 73,29% 84,43% 63,74% 57,58% 76,66% 50,98% 50,54% 49,94% 47,85% 22,59% 0,00% 0,00% 40,46% 62,02% 30,60% 30,81% 28,00% 31,67% 38,00% 38,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 0,1500 0,1450 0,1450 0,1250 0,1450 0,1450 0,1450 0,1450 0,1300 0,1400 0,1300 0,1100 0,1500 0,0700 0,0000 0,0000 0,1300 0,0900 0,0640 0,0540 0,0420 0,0380 0,0380 0,0380 0,0360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000                
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 2,75 2,37 2,75 2,77 2,88 2,60 2,80 2,96 2,78 2,97 2,54 2,54 2,29 2,17 2,11 1,79 1,90 1,03 1,83 1,55 1,53 1,29 1,20 1,07 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!                  
% 16.03% -13.82% -0.72% -3.82% 10.77% -7.14% -5.41% 6.47% -6.4% 16.93% -0% 10.92% 5.53% 2.84% 17.88% -5.79% 84.47% -43.72% 18.06% 1.31% 18.6% 7.5% 12.15%                  
Dług netto 2.701,00 2.934,70 3.091,50 2.993,60 2.974,00 2.670,30 2.327,40 2.267,50 1.772,50 1.788,00 1.725,20 1.908,10 1.915,00 2.122,10 2.062,60 3.044,50 1.519,10 808,70 613,90 490,90 437,00 298,40 353,50 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -7.96% -5.07% 3.27% 0.66% 11.37% 14.73% 2.64% 27.93% -0.87% 3.64% -9.59% -0.36% -9.76% 2.88% -32.25% 100.41% 87.84% 31.73% 25.06% 12.33% 46.45% -15.59% 342.43%
Dług netto / EBITDA                                                                          
Dług netto / wykorzystanie FC 1,67 5,16 -6,36 -5,02 -81,16 6,19 5,13 14,30 -8,34 5,72 4,18 1,48 2,89 3,01 -4,20 -295,47 1,54 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Łączny wskaźnik 97,20% 98,00% 97,40% 92,90% 97,60% 97,60% 98,10% 97,40% 98,60% 95,70% 95,40% 95,40% 96,90% 95,80% 95,70% 93,90% 92,60% 93,90% 97,60% 95,10% 96,50% 101,30% 102,20% 104,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%              
ROA 1,23% 1,08% 1,20% 0,76% 0,84% 0,79% 1,04% 1,14% 0,82% 1,26% 1,39% 1,19% 1,76% 1,92% 2,16% 2,17% 1,95% 1,16% 0,91% 1,00% 0,74% 0,74% 0,69% 0,82% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 8,00% 8,81% 9,04% 6,17% 6,88% 6,62% 8,13% 8,50% 6,09% 9,24% 10,11% 8,69% 13,71% 14,27% 15,07% 18,42% 16,97% 14,11% 11,44% 11,31% 10,14% 9,68% 8,82% 9,42% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1.615,74 569,26 -485,88 -595,94 -36,64 431,57 454,10 158,62 -212,51 312,40 413,01 1.286,08 663,32 705,88 -491,23 -10,30 984,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                    
% 183.83% 217.16% 18.47% -1526.47% -108.49% -4.96% 186.28% 174.64% -168.02% -24.36% -67.89% 93.89% -6.03% 243.7% -4669.22% -101.05%                    
Przepływy pieniężne z inwestycji -673,73 -191,49 1.314,70 1.179,10 1.067,05 869,77 1.032,23 714,40 1.035,40 930,05 1.109,32 -503,46 -397,14 319,54 1.064,09 -1.549,17 -1.024,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -251.84% -114.57% 11.5% 10.5% 22.68% -15.74% 44.49% -31% 11.33% -16.16% 320.34% -26.77% -224.28% -69.97% 168.69% -51.21%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.323,31 -724,22 -369,28 -570,02 -692,37 -939,55 -985,04 -314,80 -768,24 -1.131,04 -1.172,04 -917,45 -471,04 -418,04 -1.126,19 1.358,67 493,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -82.72% -96.12% 35.22% 17.67% 26.31% 4.62% -212.91% 59.02% 32.08% 3.5% -27.75% -94.77% -12.68% 62.88% -182.89% 175.26%
Zmienność kursu walutowego -107,39 33,14 9,25 -131,72 -1,95 -24,39 -88,40 -96,18 -254,19 -85,58 -205,55 -101,47 -38,21 28,96 -0,68 -23,53 -8,61                                        
Przepływy pieniężne netto -488,69 -313,32 468,78 -118,58 336,09 337,40 412,88 462,04 -199,53 25,83 144,74 -236,30 -243,07 636,35 -554,01 -224,33 444,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -55.97% -166.84% 495.33% -135.28% -0.39% -18.28% -10.64% 331.56% -872.47% -82.15% 161.25% 2.79% -138.2% 214.86% -146.96% -150.46%
CFE-CFI-PID 845,24 297,88 755,28 513,37 960,62 1.244,00 1.418,39 819,71 714,59 1.122,93 1.404,61 685,17 185,36 930,09 472,80 -1.685,60 -105,35                                        
Wypłaty dywidend 1.007,58 876,37 614,34 844,06 844,06 863,09 1.019,47 786,67 784,80 807,69 911,82 577,14 528,91 510,46 465,81 422,18 788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.079.553.273 3.012.154.351 2.922.709.779 2.744.832.287 2.275.324.163 2.275.324.163 1.194.503.530 1.194.503.530 907.822.680 907.822.680 907.822.680 907.822.680                          
Cena maksymalna 2,11 2,01 1,98 2,45 2,75 2,96 3,35 3,15 3,62 3,46 3,17 2,65 2,89 3,12 3,38 3,51 4,04 3,62 2,98 2,42 2,27 1,59 1,75 1,43 1,64 2,62 1,92 1,61 1,44 1,53 1,50 1,01 1,26 1,78      
Cena minimalna 1,75 1,52 1,50 1,23 2,25 2,27 2,62 1,62 2,26 2,40 2,10 1,29 1,97 1,92 1,37 1,92 2,82 2,70 2,08 1,72 1,40 1,05 0,98 0,84 1,05 1,00 1,18 1,08 0,92 0,96 0,68 0,56 0,72 0,70      
                                                                         
Maksymalny PER 10,12 8,09 11,58 12,38 16,01 13,01 13,30 18,57 13,18 13,45 14,39 8,45 9,33 9,84 10,30 10,92 14,43 17,31 17,00 16,13 18,92 15,90 17,50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 9,26 7,10 10,18 9,30 14,56 11,50 11,85 14,06 10,71 11,39 11,96 6,28 7,84 7,95 7,24 8,45 12,25 15,11 14,43 13,80 15,29 13,20 13,65 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 8,39 6,12 8,77 6,22 13,10 9,98 10,40 9,55 8,23 9,33 9,53 4,12 6,36 6,05 4,18 5,98 10,07 12,91 11,87 11,47 11,67 10,50 9,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 8,29% 9,54% 8,33% 11,79% 6,44% 6,39% 5,53% 8,02% 6,19% 5,42% 5,24% 11,63% 3,55% 0,00% 0,00% 6,77% 3,19% 2,37% 2,60% 2,44% 2,71% 3,62% 3,88% 4,29% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 7,58% 8,38% 7,32% 8,85% 5,86% 5,64% 4,93% 6,08% 5,03% 4,59% 4,35% 8,64% 2,99% 0,00% 0,00% 5,24% 2,71% 2,07% 2,20% 2,09% 2,19% 3,00% 3,02% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00%                  
RD% mínima 6,87% 7,21% 6,31% 5,92% 5,27% 4,90% 4,33% 4,13% 3,87% 3,76% 3,47% 5,66% 2,42% 0,00% 0,00% 3,70% 2,23% 1,77% 1,81% 1,74% 1,67% 2,39% 2,17% 2,52% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 0,89 0,73 0,71 0,85 1,06 1,06 1,13 1,13 1,22 1,36 1,25 1,16 1,33 1,48 1,89 1,84 3,93 1,98 1,92 1,58 1,76 1,32 1,63 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 0,82 0,64 0,63 0,64 0,96 0,94 1,01 0,86 0,99 1,15 1,04 0,86 1,12 1,19 1,33 1,43 3,34 1,73 1,63 1,35 1,42 1,10 1,27 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 0,74 0,55 0,54 0,43 0,87 0,81 0,88 0,58 0,76 0,94 0,83 0,56 0,91 0,91 0,77 1,01 2,74 1,48 1,34 1,12 1,09 0,87 0,91 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Ubezpieczenie

2019

 

4T2019: BPA 0,20 euros (+15%). Ingresos +7%. Primas +2%. El ratio combinado (No Vida) se mantiene en el mismo 97,6% de 2018, que es un buen nivel, pero el objetivo era bajarlo en 2019. Además, la parte de los gastos ha subido (que es la que más controla Mapfre, y es la que debía bajar), y el total se ha mantenido igual que en 2018 porque ha bajado la siniestralidad en la misma medida que han subido los gastos. Resultado neto por divisiones: Iberia +4%, Latinoamérica +37%, Internacional +98%, Reaseguro -49% y Global Risk (pasa de ganar 20 millones a perder 19). El ROE ha subido algo hasta el 7,2%, señal de que Mapfre está por debajo de su potencial de beneficios. Aunque la mejora sobre 2018 ha estado bien, Mapfre debería estar teniendo un BPA de al menos 0,30 euros. La deuda neta sube el 11% hasta 2.974 millones de euros, pero sigue siendo relativamente baja. En los principales países en los que Mapfre tenía problemas de rentabilidad ha tenido una buena mejora, con estas subidas del beneficio neto: Brasil +80%, Norteamérica +125%, Italia +61% y Alemania +115%. De estos 5 países principales que necesitan una mejora solo Turquía (-50%) ha empeorado. Aunque la mejora en Brasil, Norteamérica (en 2020 saldrá de otros 3 estados en los que tiene pérdidas), Italia y Alemania no es suficiente, y debe mejorar más en todos ellos. El principal problema en 2019 ha estado en las catástrofes internacionales, que ya llevan varios años lastrando los resultados, y por eso caen los resultados de Reaseguro y Global Risk. Mapfre ha dicho que va a ser más selectivo en este negocio del reaseguro, para evitar que estas dos divisiones sigan dando malos resultados en los próximos años. El acuerdo de bancaseguros con el Santander, que debería ser importante, empezará a notarse en 2020. Mantiene el dividendo en 0,145 euros, igual que en 2018. Tiene el 1% del capital social en autocartera pero en este momento no espera ni amortizar este 1% ni comprar más para amortizarlo, y yo creo que debería hacer una recompra importante de acciones para amortizarlas.

 

3T2019: BPA 0,15 euros (-13%). Ingresos +7%. Primas +3%. El ratio combinado (de No Vida) mejora bastante hasta el 96,4% desde el 98,1% de hace un año. Resultado neto por divisiones: Iberia -1%, Latinoamérica +12%, Internacional +80%, Reaseguro -6%, Global Risks (pasa de ganar 11 millones a perder 4), Asistencia (aumenta las pérdidas de 7 millones a 86). Sin tener en cuenta el deterioro del fondo de comercio que ha hecho (en el negocio de Asistencia en Reino Unido, EEUU, y Canadá, y por eso es la división que peor lo hace, como se ve en las cifras anteriores) el BPA sería igual al del tercer trimestre de 2018 (0,17 euros), y el ROE bajaría un poco al 8,1% desde el 8,4% de hace un año. Estos resultados de Mapfre son malos, aunque si entramos en el detalle en 2019 está consiguiendo mejorar la rentabilidad estructural de los países que le lastraban (Brasil. EEUU, Italia, Alemania y Malta), y esta mejora debería mantenerse e incluso aumentar en los próximos años. En 2019 esta mejora ha sido compensada negativamente por el deterioro del negocio de Asistencia (que no supone salida de dinero de la caja, y no va a afectar al dividendo), y algunos otros efectos de los que unos años benefician y otros perjudican, y en 2019 están perjudicando (grandes riesgos, cambios de divisas, y algunos otros similares). Es más importante la mejora estructural en los países poco rentables que los efectos negativos temporales, pero esa mejora en Brasil, EEUU, Italia, Alemania y Malta solo se está empezando a notar, y debería ir a más para notarse en los próximos años.

 

2T2019: BPA 0,12 euros (-3%). Ingresos +7%. Primas +5%. El ratio combinado (de No Vida) tiene una buena mejora hasta el 95,9% desde el 96,4% de hace un año, pero es por la bajada de la siniestralidad, ya que los gastos suben un poco. Así que de momento Mapfre no está consiguiendo la mejora de rentabilidad que se espera de ella. El ROE, que es de sólo el 6% (o del 7,9%, sin el deterioro del fondo de comercio que ha hecho), muestra que Mapfre aún tiene bastante recorrido para mejorar su rentabilidad. Resultado neto por divisiones: Iberia -7,3% (por los peores resultados en Autos, y Salud & Accidentes), Latinoamérica +24,8%, Internacional +200% (porque EEUU se multiplica por 10 veces, y esta sí es una de las cosas que Mapfre debe mejorar y en 2019 lo está haciendo bien), Reaseguro -18,5%, Global Risks -90,2%, Asistencia (aumenta pérdidas de 3 a 5,6 millones). Mirando un poco más en detalle si Mapfre está mejorando la rentabilidad, en 2018 tuvo un “no habitual” positivo importante en Brasil (109 millones de euros), que en 2019 no lo ha tenido. Aunque estos resultados son similares a los del primer semestre de 2018 hay una cosa buena, y es que las zonas en donde Mapfre tenía problemas de rentabilidad estructurales están mejorando casi todas: El beneficio neto en Brasil (sin el “no habitual” que ya he comentado) sube el 63%, en EEUU se multiplica por 10 veces, en Alemania aumenta el 164%, y en Italia y Malta hay mejoras más pequeñas, pero mejoras. Esto se compensa se ha compensado con que Turquía empeora por la difícil situación del país, y en España, Reaseguro y Global Risk hay caída temporal del beneficio. Y en EEUU sigue teniendo “no habituales” negativos porque sigue saliendo de los negocios no rentables, así que esto también dejarán de lastrar en los próximos trimestres. Así que hay algo positivo de fondo en estos resultados, que hay que ver si se confirma en los próximos trimestres. El acuerdo con el Banco Santander al que ha llegado hace poco debería ayudar también a que mejoren los beneficios.

 

1T2019: BPA 0,06 euros (+1%). Ingresos +5,8%. Primas +3,3%. El ratio combinado de No Vida mejora hasta el 95,9% desde el 96,5% de hace un año (aunque en este caso los gastos suben un poco, y la mejora del ratio combinado se debe a la bajada de la siniestralidad). El ROE se mantiene bajo, en el 6,3%, por lo que Mapfre aún tiene que mejorar bastante su rentabilidad. Resultado neto por divisiones: España +1,5%, Latinoamérica +26,3%, Internacional (pasa de pérdidas a beneficios, por EEUU), Reaseguro -26,7%, Asistencia -44,5%. Como había previsto Mapfre (ver vídeo de la junta de accionistas 2019), la mejora de los resultados en Brasil (+68%) y EEUU (pasando de pérdidas a beneficios) es muy importante. Esperemos que se mantenga en los próximos trimestres. Así que de los 5 países que llevaban años lastrando la rentabilidad de Mapfre hay mejora en los 2 más importantes (EEUU y Brasil), mejora menos importante en Alemania e Italia, y empeoramiento en Turquía. La mejora de Alemania e Italia se compensa con el empeoramiento en Turquía (las variaciones de estos 3 países son relativamente pequeñas), y las mejoras de EEUU y Brasil se compensan con una mayor siniestralidad en el Reaseguro y Asistencia. Con todo, el BPA crece sólo un 1%. Pero de cara a los próximos trimestres, las mejoras de EEUU y Brasil, y en menor medida Alemania e Italia, son prometedoras.

 

2018

 

4T2018: BPA 0,17 euros (-25%). Sin el deterioro de los fondos de comercio que ha hecho en las filiales de EEUU, Italia e Indonesia (y que no suponen salida de dinero de la caja), el BPA sería de 0,23 euros (=). Ingresos -5%. Primas -4%. A tipos de cambios constantes: Ingresos +1% y Primas +2%. Activos gestionados -2,7%. Las divisas han perjudicado bastante en 2018 (y ya son 3 años seguidos de perjuicio alto de las divisas). En 2018 ha renovado y mejorado los acuerdos de bancaseguros con Banco do Brasil y Bankia, y ha conseguido uno nuevo con el Banco Santander. Los de Bankia y Mapfre empezarán a funcionar a lo largo de 2019, por lo que en 2018 aún no han tenido reflejo en los beneficios. Estos acuerdos para vender seguros a través de los bancos son muy importantes para Mapfre. El ratio combinado mejora hasta el 97,6% desde el 98,1% de 2017, pero queda por encima del objetivo del 96% que se había puesto Mapfre para el final de 2018. El ROE baja hasta el 6,4%, que es un nivel bajo que debe mejorar a partir de 2019. Sigue tomando medidas para mejorar la eficiencia y la digitalización, aunque en 2018 aún no se han notado en los resultados. Para 2019 espera que Brasil mejore los resultados, y en EEUU no tiene tan claro que lo vayan a hacer ya, a pesar de las medidas que ha tomado hasta ahora. Para que los beneficios de Mapfre crezcan es necesario que terminen de llevarse a cabo de forma efectiva todas estas medidas de reducción de costes que lleva unos años implementando. También será importante que empiecen a subir los tipos de interés en Europa. El dividendo de 2018 va a ser de 0,145 euros, igual al de 2017.

 

 

3T2018: BPA 0,17 euros (+19%). Ingresos -5%. Primas -4%. A tipos de cambio constantes los Ingresos subirían el 1% y las Primas crecerían el 2%, y el BPA aumentaría el 26%. El ROE crece hasta el 9,2% desde el 7,2% de hace un año. Es una buena subida, pero Mapfre aún tiene un potencial de subida del ROE (y del BPA) mayor. El ratio combinado (No Vida) mejora hasta el 98,1% desde el 98,8% de hace un año. Mapfre espera que las mejoras de eficiencia y procesos que lleva tiempo realizando en Brasil y EEUU empiecen a notarse de forma importante en 2019. Son 2 países muy importantes para Mapfre, y con bastante potencial de mejora desde los resultados actuales (en 2018 aún siguen cayendo los resultados en Brasil y EEUU), así que habrá que seguir de cerca si se cumplen estas previsiones. La previsión de Mapfre para 2018 es superar (sin especificar en cuanto) el BPA de 0,23 euros de 2017 (lo cual aún estaría por debajo de su potencial, y del BPA de años anteriores). El 8 de marzo de 2019, en la junta de accionistas, publicará su Plan Estratégico 2019-2021. La principal diferencia entre 2017 y 2018 es que en 2017 hubo siniestros importantes a nivel mundial, y en 2018 el nivel de grandes siniestros está siendo habitual. Y esto, junto con el alto crecimiento en Latinoamérica, es el motivo de que el BPA esté creciendo ese 19% respecto al resultado de los 9 primeros meses de 2017. Así que 2018 está siendo un año mejor que 2017 para Mapfre, pero aún va a quedar por debajo de su potencial de beneficios. Las medidas de mejora que lleva tiempo implantando aún no están haciendo crecer los beneficios, aunque Mapfre espera que empiecen a notarse en 2019.

 

2T2018: BPA 0,13 euros (-7%). Ingresos -9%. Primas -8%. En EEUU está terminando la reorganización de sus negocios (que le ha causado algunos gastos extras en 2018), y en los próximos trimestres muy probablemente mejoren los beneficios. También en Brasil, Chile, Colombia, Turquía, Riesgos Globales y Asistencia ha tenido gastos no habituales para reorganizar el negocio y hacerlo más rentable. Son muchas zonas en las que ha tenido gastos no habituales, pero eso es porque está haciendo una revisión integral de todos los negocios, que debería suponer una mejora de los resultados importante en el futuro. En Brasil ha comprado a Banco do Brasil el 50% que no tenía en la filial conjunta (con lo que Mapfre pasa a tener el 100%), lo cual es una compra de un tamaño importante, y que también debe mejorar los resultados a partir de los próximos trimestres. Otra operación importante que acaba de hacer es la unificación del negocio del reaseguro en una única filial (Mapfre Re), porque con esto mejorará la rentabilidad de ese negocio, y la asignación del capital en el conjunto de Mapfre. Resultado neto por divisiones: Iberia -4,2%, Latinoamérica -27,8%, Internacional -72,8%, Reaseguro +0,2%, Asistencia +89,5%. El ratio combinado (No Vida) empeora muy ligeramente hasta el 97,4% desde el 97,2% de hace un año (también como consecuencia de los gastos no habituales que he comentado, y que irán desapareciendo en los próximos trimestres). Mapfre está sentando unas bases muy buenas para mejorar sus beneficios en los próximos años.

 

1T2018: BPA 0,06 euros (-9%). Ingresos -7,6% (a tipos de cambio constantes caen el 1,3%). Ingresos -7,2% (a tipos de cambio constantes caen el 0,4%). El ratio combinado mejora hasta el 96,5% desde el 97,5% (aunque en este trimestre lo hace por menor siniestralidad en lugar de por menores gastos, que es preferible porque significa mayo eficiencia de la empresa). El ROE baja un poco hasta el 7,8% desde el 7,9%, y es un poco bajo por los efectos no habituales que se siguen produciendo en 2018. El trabajo de fondo que está haciendo Mapfre para mejorar la rentabilidad en el futuro es bueno, pero aún no se nota en el crecimiento de los beneficios porque todavía hay unidades importantes (como EEUU y Brasil) en pérdidas, y con potencial de mejora en los próximos trimestres. Los tipos de interés tan bajos siguen lastrando el negocio de Vida (porque hacen que estos productos sean poco atractivos para los clientes), que es el que hace caer el beneficio total de la empresa. Antes o después los tipos irán subiendo, y esto mejorará los resultados de Mapfre. Y a los bajos tipos se están sumando en 2018 la depreciación importante de varias divisas (dólar, lira turca y real brasileño principalmente) respecto al euro.

 

 

2017

 

4T2017: BPA 0,23 euros (-10%). Ingresos +3%. Primas +3%. El ratio combinado empeora un poco desde el 97,4% de 2016 al 98,1% de 2017, aunque principalmente por la subida de la siniestralidad y no de los gastos. Patrimonio gestionado +11%. En EEUU ya ha empezado a reorganizar el negocio para salir de las actividades con pérdidas, pero el efecto de estas medidas no se notará hasta 2018. El ROE cae hasta el 7,9% desde el 8,8% de 2016. En 2017 repite el dividendo de 0,145 euros de 2016. Las catástrofes naturales de 2017 al final han supuesto una pérdida inferior a la esperada al presentar los resultados del tercer trimestre, y por eso la caída del BPA se ha reducido del 22% al 10%. Sin estas pérdidas por catástrofes naturales el BPA crecería un 6,5%. Para mí estas pérdidas son ordinarias, y por tanto ese BPA de 0,23 euros (-10%) es ordinario, pero pensando ya en 2018 Mapfre podría tener un BPA de alrededor de 0,28 euros en este 2018.

 

3T2017: BPA 0,14 euros (-22%). El reaseguro le va a dar una pérdida no esperada a principios de año de unos 150-200 millones de euros (en el beneficio neto), por huracanes y catástrofes en varias zonas del mundo. El resto del negocio está mejorando y creciendo en 2017, y Mapfre está mejorando su rentabilidad (que es algo muy importante a largo plazo), pero esa pérdida no prevista en el reaseguro va a reducir el beneficio neto de 2017 por debajo del de 2016. Sin este efecto el BPA sería de 0,20 euros (+9%). Esta pérdida no prevista hace que el ROE baje al 7,2% desde el 8,8% de hace un año. Ingresos +1,6%. Primas +5,1%. El ratio combinado (de No Vida) empeora hasta el 98,7% desde el 97,2% de hace un año. Al menos los gastos apenas han subido (+0,1%), y casi todo este retroceso en el ratio combinado se ha debido a la siniestralidad (que es normal que oscile, a veces al alza y a veces a la baja). Activos gestionados +1,2% (de momento no se nota mucho la estrategia de Mapfre de crecer en este negocio).

 

2T2017: BPA 0,13 euros (+9,1%). Ingresos +5,4%. Primas +8,2%. El ratio combinado de No Vida mejora desde el 97,6% al 97,2%, en parte por mejora de la eficiencia (más permanente) y en parte porque ha bajado un poco la siniestralidad (algo temporal). El ROE sube desde el 8,85 hasta el 9,1%, y aún subirá más a medida que Mapfre vaya desarrollando sus planes de mejora de la eficiencia. Ha vendido Unión Duero y Duero Pensiones con un beneficio neto de 5,7 millones, y el negocio de rentas vitalicias en Perú con un beneficio neto de 4 millones de euros. Aumenta un poco el crecimiento respecto al primer trimestre, porque sigue mejorando su eficiencia con nuevas medidas, en un proceso paulatino que durará varios años.

 

 

1T2017: BPA 0,07 euros (+7,5%). Ingresos +8%. Primas +9%. Las primas de Vida han crecido mucho (+34%) por nuevos productos que está sacando (principalmente unit-linked). En el aumento de ingresos y beneficios ha ayudado algo la subida del dólar estadounidense y el real brasileño. Las divisiones que más están creciendo en 2017 son España, Brasil, EEUU y Reaseguro. El ROE sube hasta el 9% desde el 7,8% de hace un año. Aún tiene margen para mejorar algo más el ROE, y aumentar más los beneficios por mayores eficiencias. El dinero gestionado en fondos de inversión y de pensiones crece el 6,1%. El ratio combinado de No Vida empeora un poco hasta el 97,5% desde el 96,8% de hace un año, pero sigue siendo bueno. Además, el ratio combinado ha empeorado por la mayor siniestralidad, pero los gastos (que es algo sobre lo que tiene más control Mapfre, y su efecto es más duradero) están bajando. Esta mejora de la eficiencia es muy importante para el crecimiento futuro de los beneficios, y lo está haciendo bastante bien, y aún le queda por hacer. Mapre está haciendo una transformación interna bastante profunda, que creo que le está haciendo mejorar mucho como empresa, haciéndola más rentable. 

 
 

2016

 

4T2016: BPA ordinario 0,25 euros (+47%, pero aún por debajo del nivel de 0,30-0,35 euros en que debería estar). Ingresos +1,5%. Primas +2,2%. Es muy importante que Mapfre realmente está consiguiendo mejorar su eficiencia, y eso le va a dar más crecimiento en el futuro, con mucha probabilidad, ya que está haciendo una revisión integral de todos los procesos internos de la empresa, y eso ya le está suponiendo un ahorro de costes importante, que irá a más. El ROE mejora hasta el 8,8% desde el 9% de 2015, y creo que aún va a mejorar más en los próximos años, por la mejora de la eficiencia que acabo de comentar. En años anteriores se centró más en ganar tamaño, y ahora realmente se está centrando más en la rentabilidad que en el tamaño, y eso es muy bueno. También creo que va a ser importante a medio y largo plazo el negocio de gestión de activos (fondos de inversión, planes de pensiones, etc) que Mapfre siempre ha tenido, pero que está empezando a impulsar en 2016. El ratio combinado mejora hasta el 97,4% desde el 98,6% de 2015, pero aún está por encima del objetivo del 96% que se ha puesto Mapfre para 2018. La deuda neta sube hasta 2.203 millones de euros, el 24,3% más que en 2015, pero es una deuda baja. El valor contable por acción queda en 2,96 euros. 

 

3T2016: BPA 0,19 euros (-3%). Ingresos +1,8%. Primas -1,3%.El ratio combinado mejora hasta el 97,2% desde el 98,7% de hace un año. El ahorro gestionado aumenta el 6% (38.700 millones de euros). El valor contable de la acción queda en 2,97 euros (+7%). El ROE baja un poco hasta el 7,8% desde el 8% de hace un año. En España está mejorando el negocio y ya se está creciendo, pero los cambios de las divisas están perjudicando los beneficios en euros, sobre todo el real brasileño, aunque en los últimos meses se está recuperando, y posiblemente su efecto pase a ser positivo en unos trimestres. La bajada de los tipos de interés le está permitiendo reducir el coste de la deuda, como a todas las empresas, y además está vendiendo bonos a precios altos. Esto, en cierto modo, es en parte extraordinario (vender bonos es relativamente habitual en una empresa de seguros, aunque ahora se está produciendo en mayor medida). Cuando suban los tipos ya no podrá ganar dinero vendiendo bonos, aunque le beneficiará en otros productos más propios de su negocio ordinario. Está mejorando su eficiencia estrucutrtal, y eso es muy importante para el futuro. La deuda neta es un 17% superior a la de hace un año, quedando en 2.268 millones de euros. Los negocios que compró hace unos trimestres en Italia y Alemania están creciendo bastante, el precio pagado fue algo caro, pero si siguen creciendo así será una buena compra. El dividendo a cuenta de 2016 va a ser de 0,06 euros, igual al de 2015. De cara al futuro lo mejor es que sigue reduciendo los costes, y crecimiento el patrimonio gestionado, que en el futuro será un negocio mucho más importante para Mapfre que ahora.

 

2T2016: BPA 0,12 euros (+20%). Ingresos +0,8%. Primas -0,8%. El ratio combinado mejora hasta el 97,5% desde el 99,1% de hace un año, en parte por el ahorro de gastos que está consiguiendo la empresa. El ahorro gestionado aumenta el 6%. De cara al futuro, Mapfre quiere potenciar el negocio de gestión de fondos y planes de pensiones, que ahora suponer alrededor del 10% del negocio. El ROE sube hasta el 8,8% desde el 8% de hace un año. El valor contable por acción queda en 2,90 euros. Lo mejor de estos resultados es que parece que Mapfre está consiguiendo mejorar antes de lo esperado su eficiencia, que es su objetivo principal hasta 2018, y en los pocos meses que se llevan de 2016 ya parece que se ven avances importantes en este tema, que es la parte que más tiene que mejorar Mapfre desde hace años.

 

 

1T2016: BPA -5% (aunque el resultado es más sano que en 2015, por mejor evolución del negocio de seguros y menos plusvalías por venta de activos). Ingresos -3,4%. Primas =. El ratio combinado mejora hasta el 96,8% desde el 98,8% de hace un año (en 2015 se produjeron las fuertes nevadas en USA, que redujeron mucho los resultados de 2015). Ahorro gestionado +4%. El ROE baja un poco hasta el 7,8%. El valor contable por acción queda en 2,76 euros. 

 

2015

 

Cuarto trimestre de 2015

4T 2015: BPA ordinario -38%. Las tormentas de nieve en USA mucho mayores de lo habitual han hecho caer mucho el beneficio, aunque esto es parte del negocio ordinario de las aseguradoras. En general, la siniestralidad ha sido más alta en varios países y negocios (el ratio combinado empeora hasta el 98,6% desde el 95,7% de 2014), y eso es lo que ha hecho caer tanto el BPA ordinario. El BPA total es de 0,23 euros por el beneficio extraordinario por la venta del negocio de Catalunya Caixa (obligada por la fusión con el BBVA, que a partir de ahora será el que venda sus seguros en las sucursales de Catalunya Caixa, lógicamente). Los gastos también han subido algo, por los costes iniciales de varios negocios. A partir de 2016 Mapfre quiere mejorar su rentabilidad y dar menos importancia al aumento del tamaño, y creo que es una de las cosas que más necesita, ya que su rentabilidad es buena en comparación a otras aseguradoras europeas, pero tradicionalmente es inferior a la de Catalana Occidente o Línea Directa Aseguradora, por ejemplo, por lo que en este aspecto puede mejorar bastante.

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA ordinario -35%. Ingresos +6,8%. Primas +5,4%. El ratio combinado sube hasta el 98,7% desde el 95,8%. El ROE baja hasta el 8,7%. El BPA total baja el 12% por el beneficio extraordinario por la venta del negocio de seguros de Catalunya Caixa por 155 millones de euros. El valor contable por acción baja un poco a 2,80 euros. Los bajos tipos de interés le están perjudicando, igual que la banca necesita tipos más altos para que el negocio funcione con normalidad. El dividendo a cuenta de 2015 es de 0,06 euros, igual que el de 2014.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: BPA -31%. Ingresos +5,8%. Primas +3,3%. Ratio combinado 99,1%. ROE 8,2%. Valor contable por acción 2,83 euros. Los tipos de interés tan bajos hacen poco atractivos algunos de los productos de las aseguradoras, como los seguros de vida, además de que les hacen cobrar menos intereses por sus inversiones en renta fija (aunque en este semestre ha mejorado el resultado financiero por la venta de algunos bonos, pero si no suben los tipos se acabará notando). La siniestralidad ha subido bastante en USA, es la principal causa de la caída de los resultados, junto con la caída de los seguros de Vida ya citada. La deuda neta sube un 28% hasta 2.283 millones de euros (por la compra del negocio de Direct Line en Alemania e Italia, por lo tanto una subida normal, y para crecer más en el futuro). Creo que ya no es posible el objetivo de mejorar el BPA y el dividendo respecto a los de 2014.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA -8%. Ingresos +9%. Primas +3%. Ahorro gestionado +13%. El ratio combinado sube hasta el 98,8%, y por eso cae el BPA. El ROE está en el 9,5%, un buen nivel. El valor contable por acción sube a 3,03 euros. La deuda neta sube el 3%.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.