Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące LVMH

Kraj: Strefa euro.

FR

Sector: Luksus.

Cena 724,80
Liczba akcji 502.048.400
Kapitalizacja 363.884.680.320
Wartość księgowa na akcję 121,54
Cena / wartość księgowa 5,96
EV / EBITDA 12,60
EV / EBIT 4,15
  2023
BPA 30,22
PER 23,98
DPA 13,0000
RPD 1,79%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 12,97% 11,45% 10,38% #¡DIV/0!
EBITDA 19,55% #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EBIT 17,96% 14,36% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA ordinario 19,20% 16,14% 16,30% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 16,72% 15,41% 14,61% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 13,75% 8,74% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 27,54% 19,66% 11,73% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 35,10 28,57 25,99 #¡DIV/0!
RD media 1,49% 1,81% 1,92% 1,54%
Cena / średnia wartość księgowa 6,61 5,13 4,23 #¡REF!
EV / EBITDA średnia 15,72 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV /EBIT średnia 22,80 18,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA Średnia 8,47% 8,18% 7,23% #¡DIV/0!
ROE Średnia 21,63% 20,13% 17,60% #¡REF!
ROCE Średnia 27,15% 24,52% 21,64% #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 86.153,00 79.184,00 64.215,00 44.651,00 53.670,00 46.826,00 42.636,00 37.600,00 35.664,00 30.638,00 29.149,00 28.103,00 23.659,00 20.320,00 17.053,00 17.193,00 16.481,00 15.306,00 13.910,00 12.623,00 11.962,00 12.693,00 12.229,00 11.581,00      
% 8.8% 23.31% 43.82% -16.8% 14.62% 9.83% 13.39% 5.43% 16.4% 5.11% 3.72% 18.78% 16.43% 19.16% -0.81% 4.32% 7.68% 10.04% 10.2% 5.53% -5.76% 3.79% 5.6%      
Koszt własny sprzedaży -26.876,00 -24.988,00 -20.355,00 -15.871,00 -18.123,00 -15.625,00 -14.783,00 -13.039,00 -12.553,00 -10.801,00 -10.055,00 -9.917,00 -8.092,00 -7.184,00 -6.164,00 -6.012,00 -5.786,00 -5.481,00 -5.001,00 -4.493,00 -4.171,00 -4.563,00 -4.654,00 -4.221,00      
% -7.56% -22.76% -28.25% 12.43% -15.99% -5.7% -13.38% -3.87% -16.22% -7.42% -1.39% -22.55% -12.64% -16.55% -2.53% -3.91% -5.56% -9.6% -11.31% -7.72% 8.59% 1.96% -10.26%      
Marża brutto 59.277,00 54.196,00 43.860,00 28.780,00 35.547,00 31.201,00 27.853,00 24.561,00 23.111,00 19.837,00 19.094,00 18.186,00 15.567,00 13.136,00 10.889,00 11.181,00 10.695,00 9.825,00 8.909,00 8.130,00 7.791,00 8.130,00 7.575,00 7.360,00 0,00 0,00 0,00
% 9.38% 23.57% 52.4% -19.04% 13.93% 12.02% 13.4% 6.27% 16.5% 3.89% 4.99% 16.82% 18.51% 20.64% -2.61% 4.54% 8.85% 10.28% 9.58% 4.35% -4.17% 7.33% 2.92%
EBITDA 29.737,00 27.227,00 22.985,00 14.022,00 16.381,00 12.179,00 10.488,00 9.047,00 8.465,00 7.326,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 9.22% 18.46% 63.92% -14.4% 34.5% 16.12% 15.93% 6.88% 15.55%
Marża EBITDA / Sprzedaż 34,52% 34,38% 35,79% 31,40% 30,52% 26,01% 24,60% 24,06% 23,74% 23,91% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 22.560,00 21.001,00 17.155,00 7.972,00 11.273,00 9.877,00 8.113,00 6.904,00 6.384,00 5.431,00 5.898,00 5.742,00 5.154,00 4.169,00 3.161,00 3.485,00 3.429,00 3.052,00 2.522,00 2.173,00              
% 7.42% 22.42% 115.19% -29.28% 14.13% 21.74% 17.51% 8.15% 17.55% -7.92% 2.72% 11.41% 23.63% 31.89% -9.3% 1.63% 12.35% 21.02% 16.06%              
Marża EBIT / Sprzedaż 26,19% 26,52% 26,71% 17,85% 21,00% 21,09% 19,03% 18,36% 17,90% 17,73% 20,23% 20,43% 21,78% 20,52% 18,54% 20,27% 20,81% 19,94% 18,13% 17,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 15.174,00 14.084,00 12.036,00 4.702,00 7.171,00 6.354,00 5.129,00 3.981,00 3.573,00 5.648,00 3.436,00 3.424,00 3.065,00 3.032,00 1.755,00 2.026,00 2.025,00 1.879,00 1.440,00 1.010,00 723,00 556,00 10,00 722,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 15.174,00 14.084,00 12.036,00 4.702,00 7.171,00 6.354,00 5.129,00 3.981,00 3.573,00 5.648,00 3.436,00 3.424,00 3.065,00 3.032,00 1.755,00 2.026,00 2.025,00 1.879,00 1.440,00 1.010,00 723,00 556,00 10,00 722,00      
BPA ordinario 30,22 27,99 23,85 9,32 14,19 12,56 10,12 7,85 7,05 11,12 6,77 6,74 6,04 6,18 3,58 4,14 4,13 3,84 2,94 2,06 1,48 1,13 0,02 1,47 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 7.97% 17.36% 155.9% -34.32% 12.98% 24.11% 28.92% 11.35% -36.6% 64.25% 0.45% 11.59% -2.27% 72.63% -13.53% 0.24% 7.55% 30.61% 42.72% 39.19% 30.97% 5550% -98.64%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 30,22 27,99 23,85 9,32 14,19 12,56 10,12 7,85 7,05 11,12 6,77 6,74 6,04 6,18 3,58 4,14 4,13 3,84 2,94 2,06 1,48 1,13 0,02 1,47 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 13,0000 12,0000 10,0000 6,0000 4,8000 6,0000 5,0000 4,0000 3,5500 3,2000 3,1000 2,9000 2,6000 2,1000 1,6500 1,6000 1,6000 1,4000 1,1500 0,9500 0,8500 0,8000 0,7500 0,7500 0,6800 0,6200 0,0000
% 8.33% 20% 66.67% 25% -20% 20% 25% 12.68% 10.94% 3.23% 6.9% 11.54% 23.81% 27.27% 3.12% -0% 14.29% 21.74% 21.05% 11.76% 6.25% 6.67% -0% 10.29% 9.68%
Pay-out 43,01% 42,88% 41,94% 64,41% 33,82% 47,78% 49,43% 50,95% 50,39% 28,77% 45,81% 43,04% 43,08% 33,98% 46,11% 38,69% 38,71% 36,50% 39,13% 46,08% 57,60% 70,49% 3674,26% 50,89% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                      
Łączna dywidenda 13,0000 12,0000 10,0000 6,0000 4,8000 6,0000 5,0000 4,0000 3,5500 3,2000 3,1000 2,9000 2,6000 2,1000 1,6500 1,6000 1,6000 1,4000 1,1500 0,9500 0,8500 0,8000 0,7500 0,7500 0,6800 0,6200 0,0000
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 121,54 109,51 93,35 74,12 72,41 63,82 56,90 52,04 47,99 42,86 52,57 48,06 44,05 35,05 28,13 26,13 23,66 21,64 19,31 15,26 14,36 14,43 14,09 14,35 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 10.99% 17.31% 25.94% 2.36% 13.46% 12.16% 9.34% 8.44% 11.97% -18.47% 9.38% 9.1% 25.68% 24.6% 7.65% 10.44% 9.33% 12.07% 26.54% 6.27% -0.49% 2.41% -1.81%
Dług netto 10.746,00 9.201,00 9.607,00 4.241,00 6.206,00 5.761,00 7.178,00 3.265,00 4.235,00 4.805,00 5.338,00 4.261,00 4.660,00 2.730,00 2.960,00 3.860,00 3.130,00 3.360,00 4.300,00 5.050,00 5.435,00 6.450,00 8.265,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00
% 16.79% -4.23% 126.53% -31.66% 7.72% -19.74% 119.85% -22.9% -11.86% -9.99% 25.28% -8.56% 70.7% -7.77% -23.32% 23.32% -6.85% -21.86% -14.85% -7.08% -15.74% -21.96% 11.69%
Dług netto / EBITDA 0,36 0,34 0,42 0,30 0,38 0,47 0,68 0,36 0,50 0,66 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!  
Dług netto / wykorzystanie FC 0,58 0,52 0,52 0,39 0,53 1,06 1,51 0,82 1,15 1,70 1,75 1,72 2,14 0,89 1,34 2,90 1,27 1,47 2,16 2,57 2,95 3,30 14,40 8,61 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 10,56% 10,46% 9,60% 4,29% 7,43% 8,55% 7,48% 6,68% 6,20% 10,58% 6,17% 6,85% 6,51% 8,16% 5,47% 6,44% 6,59% 6,53% 5,13% 4,93% 3,52% 2,60% 0,04% 3,11% #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF!
ROE 24,87% 25,56% 25,54% 12,57% 19,60% 19,68% 17,78% 15,08% 14,68% 25,95% 12,87% 14,02% 13,70% 17,63% 12,72% 15,82% 17,47% 17,72% 15,22% 13,51% 10,28% 7,86% 0,14% 10,27% #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 30,72% 31,91% 29,32% 18,51% 25,29% 24,87% 21,67% 22,15% 21,26% 19,53% 17,84% 19,29% 18,35% 19,91% 17,81% 19,74% 21,90% 20,41% 17,06% 15,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 18.400,00 17.833,00 18.648,00 10.897,00 11.648,00 5.452,00 4.754,00 3.974,00 3.679,00 2.832,00 3.057,00 2.474,00 2.177,00 3.073,00 2.205,00 1.331,00 2.458,00 2.288,00 1.994,00 1.963,00 1.842,00 1.954,00 574,00 859,00 0,00 0,00 0,00
% 3.18% -4.37% 71.13% -6.45% 113.65% 14.68% 19.63% 8.02% 29.91% -7.36% 23.57% 13.64% -29.16% 39.37% 65.66% -45.85% 7.43% 14.74% 1.58% 6.57% -5.73% 240.42% -33.18%
Przepływy pieniężne z inwestycji -8.310,00 -5.920,00 -15.979,00 -2.939,00 -5.869,00 -3.932,00 -8.435,00 -2.646,00 -2.601,00 -2.193,00 -4.228,00 -2.000,00 -3.858,00 -2.735,00 -1.180,00 -1.693,00 -2.120,00 -1.440,00 -1.349,00 -958,00 -751,00 -724,00 -894,00 176,00 0,00 0,00 0,00
% -40.37% 62.95% -443.69% 49.92% -49.26% 53.38% -218.78% -1.73% -18.6% 48.13% -111.4% 48.16% -41.06% -131.78% 30.3% 20.14% -47.22% -6.75% -40.81% -27.56% -3.73% 19.02% -607.95%
Finansowanie przepływów pieniężnych -9.397,00 -12.685,00 -15.156,00 7.403,00 -4.734,00 -792,00 4.076,00 -1.334,00 -1.438,00 201,00 2.147,00 -525,00 1.660,00 -758,00 651,00 -94,00 28,00 -1.153,00 -407,00 -798,00 -1.014,00 -1.546,00 566,00 -821,00 0,00 0,00 0,00
% 25.92% 16.3% -304.73% 256.38% -497.73% -119.43% 405.55% 7.23% -815.42% -90.64% 508.95% -131.63% 319% -216.44% 792.55% -435.71% 102.43% -183.29% 49% 21.3% 34.41% -373.14% 168.94%
Zmienność kursu walutowego -273,00 55,00 498,00 -1.052,00 39,00 67,00 -114,00 -47,00 -33,00 27,00 46,00 -42,00 60,00 188,00 -120,00 87,00 -44,00 -10,00 41,00 -9,00 -18,00 -18,00 2,00 -22,00 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto 420,00 -717,00 -11.989,00 14.309,00 1.084,00 795,00 281,00 -53,00 -393,00 867,00 1.022,00 -93,00 39,00 -232,00 1.556,00 -369,00 322,00 -315,00 279,00 198,00 59,00 -334,00 248,00 192,00 0,00 0,00 0,00
% 158.58% 94.02% -183.79% 1220.02% 36.35% 182.92% 630.19% 86.51% -145.33% -15.17% 1198.92% -338.46% 116.81% -114.91% 521.68% -214.6% 202.22% -212.9% 40.91% 235.59% 117.66% -234.68% 29.17%
CFE-CFI-PID 10.090,00 11.913,00 2.669,00 7.958,00 5.779,00 1.520,00 -3.681,00 1.328,00 1.078,00 639,00 -1.171,00 474,00 -1.681,00 338,00 1.025,00 -362,00 338,00 848,00 645,00 1.005,00 1.091,00 1.230,00 -320,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 7.159,00 6.774,00 4.161,00 2.799,00 3.678,00 2.715,00 2.110,00 1.810,00 1.671,00 1.619,00 1.501,00 1.447,00 1.069,00 953,00 758,00 758,00 686,00 566,00 446,00 412,00 374,00 349,00 343,00 322,00 0,00 0,00 0,00
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 502.048.400 503.257.339 504.757.339 504.757.339 505.281.934 505.986.323 507.042.596 507.126.088 507.139.110 507.711.713 507.793.661 508.163.349 507.815.624 490.642.232 490.405.654 489.937.410 489.937.410 489.937.410 489.937.410 489.937.410 489.937.410 489.937.410 489.901.115 489.858.345      
Cena maksymalna 904,70 758,40 741,60 517,20 419,50 313,70 260,55 181,40 176,60 147,20 150,05 140,40 132,65 129,05 79,27 83,93 89,36 85,95 76,85 63,45 61,55 61,60 75,50 98,70 91,48 42,05 50,61
Cena minimalna 654,90 535,00 489,10 278,70 243,65 232,50 175,80 130,55 123,50 121,00 117,80 108,00 94,16 74,19 39,08 38,10 77,06 68,75 52,95 49,90 33,97 31,61 28,40 66,50 30,85 18,87 26,65
                                                     
Maksymalny PER 32,33 31,81 79,61 36,44 33,41 31,01 33,19 25,75 15,87 21,75 22,27 23,26 21,47 36,06 19,17 20,31 23,30 29,24 37,28 43,00 54,24 3017,79 51,22 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 27,86 27,12 66,06 28,04 26,40 27,00 27,79 22,14 13,49 19,82 19,88 20,58 18,35 28,40 14,31 14,76 21,70 26,32 31,48 38,41 42,09 2283,18 35,25 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 23,40 22,44 52,50 19,64 19,40 22,98 22,39 18,53 11,10 17,88 17,48 17,89 15,24 20,73 9,45 9,22 20,09 23,39 25,69 33,81 29,93 1548,58 19,27 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 1,83% 1,87% 1,23% 1,72% 2,46% 2,15% 2,28% 2,72% 2,59% 2,56% 2,46% 2,41% 2,23% 2,22% 4,09% 4,20% 1,82% 1,67% 1,79% 1,70% 2,36% 2,37% 2,64% 1,02% 2,01% 0,00%
RD% media 1,58% 1,59% 1,02% 1,33% 1,95% 1,87% 1,91% 2,34% 2,20% 2,33% 2,20% 2,13% 1,91% 1,75% 3,06% 3,05% 1,69% 1,51% 1,52% 1,52% 1,83% 1,80% 1,82% 0,86% 1,34% 0,00%
RD% mínima 1,33% 1,32% 0,81% 0,93% 1,43% 1,59% 1,54% 1,96% 1,81% 2,11% 1,93% 1,85% 1,58% 1,28% 2,02% 1,91% 1,57% 1,34% 1,24% 1,34% 1,30% 1,22% 0,99% 0,69% 0,68% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 8,26 8,12 10,01 7,14 6,57 5,51 5,01 3,78 4,12 2,80 3,12 3,19 3,78 4,59 3,03 3,55 4,13 4,45 5,03 4,42 4,27 4,37 5,26 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 7,12 6,93 8,30 5,50 5,20 4,80 4,19 3,25 3,50 2,55 2,79 2,82 3,24 3,61 2,26 2,58 3,84 4,01 4,25 3,95 3,31 3,31 3,62 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 5,98 5,73 6,60 3,85 3,82 4,09 3,38 2,72 2,88 2,30 2,45 2,45 2,69 2,64 1,50 1,61 3,56 3,56 3,47 3,48 2,35 2,24 1,98 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA maksymalna 17,02 17,02 27,00 16,32 17,88 15,82 14,96 11,37 12,88 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 14,72 14,58 22,45 12,64 14,23 13,86 12,59 9,84 11,04 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA minimalna 12,41 12,13 17,91 8,97 10,58 11,90 10,21 8,32 9,21 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.