Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące LSE

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Finansowy.

Ticker LSE
Cena 94,62
Liczba akcji 551.000.000
Kapitalizacja 52.135.620.000
Wartość księgowa na akcję 43,21
Cena / wartość księgowa 2,19
EV / EBITDA 11,78
  2023
BPA 3,22
PER 29,39
DPA 1,1500
RPD 1,22%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 31,45% 21,35% 19,51% #¡REF!
EBITDA 41,38% 28,26% 21,57% #¡REF!
EBIT 30,68% 23,28% 19,47% #¡REF!
BPA ordinario 18,67% 18,03% 14,48% #¡REF!
Zwykła dywidenda 13,74% 14,08% 17,21% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 35,28% 13,52% 19,36% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 32,44% 24,63% #¡DIV/0! #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 46,07 46,79 31,87 24,53
RD media 1,15% 1,23% 1,99% 1,45%
Cena / średnia wartość księgowa 4,86 3,96 3,12 2,42
EV / EBITDA średnia 21,76 24,06 16,67 12,35
EV /EBIT średnia 37,06 34,29 23,05 17,08
ROA Średnia 4,91% 5,47% 5,76% 5,14%
ROE Średnia 8,62% 9,28% 8,89% 7,63%
ROCE Średnia 8,68% 8,86% 10,00% 8,92%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Przychody 8.379,00 7.743,00 6.740,00 2.444,00 2.314,00 2.135,00 1.768,00 1.515,60 1.324,70 1.044,00 1.209,60 871,20 814,80 674,90 628,30 671,40 546,40 349,60 297,50 244,40 237,10 225,90 206,60 188,40 171,20 149,80
% 8.21% 14.88% 175.78% 5.62% 8.38% 20.76% 16.65% 14.41% 26.89% -13.69% 38.84% 6.92% 20.73% 7.42% -6.42% 22.88% 56.29% 17.51% 21.73% 3.08% 4.96% 9.34% 9.66% 10.05% 14.29%
Koszt własny sprzedaży                                                    
%                                                    
Marża brutto 8.379,00 7.743,00 6.740,00 2.444,00 2.314,00 2.135,00 1.768,00 1.515,60 1.324,70 1.044,00 1.209,60 871,20 814,80 674,90 628,30 671,40 546,40 349,60 297,50 244,40 237,10 225,90 206,60 188,40 171,20 149,80
% 8.21% 14.88% 175.78% 5.62% 8.38% 20.76% 16.65% 14.41% 26.89% -13.69% 38.84% 6.92% 20.73% 7.42% -6.42% 22.88% 56.29% 17.51% 21.73% 3.08% 4.96% 9.34% 9.66% 10.05% 14.29%
EBITDA 5.005,00 3.317,00 2.766,00 1.161,00 1.133,00 886,00 729,00 511,80 301,00 285,80 415,40 388,80 408,00 345,80 218,70 -159,50 289,30 200,70 114,10 108,00 100,70 87,50 86,80 62,00 75,00 27,22
% 50.89% 19.92% 138.24% 2.47% 27.88% 21.54% 42.44% 70.03% 5.32% -31.2% 6.84% -4.71% 17.99% 58.12% 237.12% -155.13% 44.15% 75.9% 5.65% 7.25% 15.09% 0.81% 40% -17.33% 175.53%
Marża EBITDA / Sprzedaż 59,73% 42,84% 41,04% 47,50% 48,96% 41,50% 41,23% 33,77% 22,72% 27,38% 34,34% 44,63% 50,07% 51,24% 34,81% -23,76% 52,95% 57,41% 38,35% 44,19% 42,47% 38,73% 42,01% 32,91% 43,81% 18,17%
EBIT (Operating profit) 2.862,00 1.417,00 1.158,00 755,00 738,00 751,00 626,00 426,80 242,10 242,10 353,10 348,40 358,50 283,00 182,30 -207,90 265,20 174,20 85,40 84,50 81,60 70,00 66,90 39,80 41,90 12,50
% 101.98% 22.37% 53.38% 2.3% -1.73% 19.97% 46.67% 76.29% -0% -31.44% 1.35% -2.82% 26.68% 55.24% 187.69% -178.39% 52.24% 103.98% 1.07% 3.55% 16.57% 4.63% 68.09% -5.01% 235.2%
Marża EBIT / Sprzedaż 34,16% 18,30% 17,18% 30,89% 31,89% 35,18% 35,41% 28,16% 18,28% 23,19% 29,19% 39,99% 44,00% 41,93% 29,01% -30,97% 48,54% 49,83% 28,71% 34,57% 34,42% 30,99% 32,38% 21,13% 24,47% 8,34%
Zwykły zysk netto 1.775,00 1.491,00 1.541,00 421,00 417,00 480,00 505,00 151,90 328,30 123,00 170,10 217,00 522,00 151,60 90,40 -338,00 173,80 109,60 70,70 65,00 63,70 52,70 49,90 15,20 33,90 14,70
Całkowity wynik netto                                                    
BPA ordinario 3,22 2,67 2,87 1,20 1,19 1,37 1,44 0,43 0,93 0,35 0,61 0,79 1,91 0,56 0,33 -1,26 0,72 0,49 0,27 0,24 0,22 0,18 0,17 0,05 0,11 0,05
% 20.6% -6.97% 139.17% 0.84% -13.14% -4.86% 234.88% -53.76% 165.71% -42.62% -22.78% -58.64% 241.07% 69.7% 126.19% -275% 46.94% 81.48% 12.5% 9.09% 22.22% 5.88% 240% -54.55% 120%
BPA extraordinario 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 3,22 2,67 4,39 1,20 1,19 1,37 1,44 0,43 0,93 0,35 0,61 0,79 1,91 0,56 0,33 -1,26 0,72 0,49 0,27 0,24 0,22 0,18 0,17 0,05 0,11 0,05
Zwykła dywidenda 1,1500 1,0700 0,9500 0,7500 0,7000 0,6040 0,5160 0,4320 0,3600 0,2250 0,3080 0,2950 0,2830 0,2680 0,2440 0,2440 0,2400 0,1800 0,1200 0,0700 0,0480 0,0430 0,0360 0,0320 0,0000 0,0000
% 7.48% 12.63% 26.67% 7.14% 15.89% 17.05% 19.44% 20% 60% -26.95% 4.41% 4.24% 5.6% 9.84% -0% 1.67% 33.33% 50% 71.43% 45.83% 11.63% 19.44% 12.5%
Pay-out 35,70% 40,06% 33,10% 62,47% 58,87% 44,12% 35,82% 99,63% 38,61% 63,46% 50,17% 37,33% 14,82% 47,98% 72,88% -19,35% 33,36% 36,43% 43,86% 29,28% 22,28% 24,06% 21,20% 62,32% 0,00% 0,00%
Dywidenda nadzwyczajna                                                    
Łączna dywidenda 1,1500 1,0700 0,9500 0,7500 0,7000 0,6040 0,5160 0,4320 0,3600 0,2250 0,3080 0,2950 0,2830 0,2680 0,2440 0,2440 0,2400 0,1800 0,1200 0,0700 0,0480 0,0430 0,0360 0,0320 0,0000 0,0000
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 43,21 46,57 67,41 10,58 9,85 9,53 9,21 8,87 7,79 12,80 12,16 12,39 12,07 11,80 11,57 11,61 16,11 11,66 1,11 0,87 1,25 1,09 0,96 0,82 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -7.21% -30.92% 537.15% 7.41% 3.36% 3.47% 3.83% 13.86% -39.14% 5.26% -1.86% 2.65% 2.29% 1.99% -0.34% -27.93% 38.16% 950.45% 27.59% -30.4% 14.68% 13.54% 17.07%
Dług netto 6.808,00 6.226,00 6.308,00 1.425,00 1.755,00 1.860,00 1.639,00 839,70 836,80 900,80 819,90 795,70 743,30 511,20 624,10 624,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 9.35% -1.3% 342.67% -18.8% -5.65% 13.48% 95.19% 0.35% -7.1% 9.87% 3.04% 7.05% 45.4% -18.09% -0.11%
Dług netto / EBITDA 1,36 1,88 2,28 1,23 1,55 2,10 2,25 1,64 2,78 3,15 1,97 2,05 1,82 1,48 2,85 -3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dług netto / wykorzystanie FC 2,31 2,27 2,42 1,47 2,10 2,58 2,49 3,80 1,68 3,13 2,52 2,32 2,45 1,93 2,90 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 4,28% 3,49% 4,03% 5,59% 7,18% 8,54% 9,06% 3,10% 7,19% 2,25% 3,87% 4,97% 11,96% 3,86% 2,29% -8,54% 3,67% 3,34% 17,09% 18,04% 13,00% 12,33% 13,65% 4,67% 9,57% 4,17%
ROE 7,46% 5,74% 6,52% 11,34% 12,07% 14,36% 15,65% 4,89% 11,96% 2,77% 5,05% 6,38% 15,82% 4,74% 2,89% -10,86% 4,47% 4,24% 24,62% 27,64% 17,17% 16,39% 17,74% 6,28% 15,05% 7,68%
ROCE 8,74% 4,12% 3,64% 13,60% 13,28% 13,51% 11,61% 9,58% 6,00% 4,53% 8,43% 8,30% 8,87% 7,62% 4,86% -5,56% 6,81% 6,73% 29,57% 35,76% 21,93% 21,76% 23,78% 16,45% 17,90% 5,53%
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2.942,00 2.737,00 2.602,00 972,00 837,00 722,00 659,00 221,00 497,90 287,90 325,30 342,50 303,00 264,50 215,20 225,10 177,90 138,20 117,50 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 7.49% 5.19% 167.7% 16.13% 15.93% 9.56% 198.19% -55.61% 72.94% -11.5% -5.02% 13.04% 14.56% 22.91% -4.4% 26.53% 28.73% 17.62% 48.73%
Przepływy pieniężne z inwestycji -1.369,00 -909,00 3.684,00 -193,00 -440,00 -163,00 -821,00 243,10 -86,00 -1.456,30 -28,00 -59,40 -486,10 -43,80 -49,50 -55,90 52,00 -17,90 3,20 -7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -50.61% -124.67% 2008.81% 56.14% -169.94% 80.15% -437.72% 382.67% 94.09% -5101.07% 52.86% 87.78% -1009.82% 11.52% 11.45% -207.5% 390.5% -659.38% 145.07%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.086,00 -1.468,00 -5.346,00 -542,00 -340,00 -475,00 378,00 -677,60 -321,60 1.422,90 194,40 -55,50 140,20 -174,00 -83,20 -237,80 -116,10 -274,20 -18,30 -175,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 26.02% 72.54% -886.35% -59.41% 28.42% -225.66% 155.79% -110.7% -122.6% 631.94% 450.27% -139.59% 180.57% -109.13% 65.01% -104.82% 57.66% -1398.36% 89.57%
Zmienność kursu walutowego -116,00 184,00 -60,00 55,00 -74,00 44,00 15,00 187,80 -41,10 -46,50 -18,70 2,60 -8,10 -2,80 -3,10 11,70 13,90 0,00 0,00 0,00            
Przepływy pieniężne netto 371,00 544,00 880,00 292,00 -17,00 128,00 231,00 -25,70 49,20 208,00 473,00 230,20 -51,00 43,90 79,40 -56,90 127,70 -153,90 102,40 -103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -31.8% -38.18% 201.37% 1817.65% -113.28% -44.59% 998.83% -152.24% -76.35% -56.03% 105.47% 551.37% -216.17% -44.71% 239.54% -144.56% 182.98% -250.29% 198.94%
CFE-CFI-PID 1.573,00 1.828,00 6.286,00 779,00 397,00 559,00 -162,00 464,10 411,90 -1.168,40 297,30 283,10 -183,10 220,70 165,70 169,20 229,90 120,30 120,70 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 611,00 567,00 426,00 257,00 221,00 189,00 159,00 129,70 115,50 56,20 80,80 77,40 73,60 66,60 65,20 65,30 46,00 33,20 22,80 177,60 14,19 12,68 10,58 9,47 0,00 0,00
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 551.000.000 558.244.024 350.672.122 350.672.122 350.672.122 350.604.102 350.531.339 350.306.374 352.100.000 346.900.000 277.100.000 274.600.000 273.400.000 271.400.000 270.000.000 268.100.000 241.600.000 221.800.000 258.400.000 271.900.000 295.700.000 294.900.000 293.900.000 296.000.000    
Cena maksymalna 94,36 86,12 100,10 92,64 79,22 48,14 40,69 29,60 27,86 22,76 15,99 10,34 10,03 7,92 8,75 18,44 18,42 12,36 5,90 5,53 3,51 4,61 3,89      
Cena minimalna 70,94 62,30 65,00 53,00 40,05 36,12 28,77 20,83 21,66 15,76 10,14 7,09 6,92 4,98 3,28 3,84 10,82 5,58 4,10 3,03 2,48 2,66 2,32      
                                                   
Maksymalny PER 35,33 30,01 83,38 77,90 57,86 33,42 93,84 31,75 78,57 37,08 20,23 5,42 17,96 23,65 -6,94 25,63 37,28 45,17 24,68 25,67 19,64 27,15 75,75 0,00 0,00
Średni współczynnik PER 30,94 25,86 68,76 61,24 43,56 29,24 80,09 27,04 69,83 31,38 16,53 4,56 15,17 19,26 -4,77 15,49 29,59 32,78 20,92 19,87 16,76 21,41 60,47 0,00 0,00
Minimum PER 26,56 21,71 54,14 44,57 29,25 25,07 66,35 22,34 61,09 25,67 12,83 3,71 12,39 14,87 -2,60 5,34 21,90 20,39 17,15 14,07 13,88 15,67 45,18 0,00 0,00
RD% máxima 1,51% 1,52% 1,15% 1,32% 1,51% 1,43% 1,50% 1,73% 1,04% 1,95% 2,91% 3,99% 3,87% 4,90% 7,44% 6,25% 1,66% 2,15% 1,71% 1,58% 1,73% 1,35% 1,38% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 1,32% 1,31% 0,95% 1,04% 1,14% 1,25% 1,28% 1,47% 0,92% 1,65% 2,38% 3,36% 3,27% 3,99% 5,11% 3,78% 1,32% 1,56% 1,45% 1,23% 1,48% 1,07% 1,10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 1,13% 1,10% 0,75% 0,76% 0,76% 1,07% 1,06% 1,22% 0,81% 1,35% 1,84% 2,74% 2,67% 3,08% 2,79% 1,30% 0,98% 0,97% 1,19% 0,87% 1,23% 0,78% 0,82% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,03 1,28 9,46 9,40 8,31 5,23 4,59 3,80 2,18 1,87 1,29 0,86 0,85 0,68 0,75 1,14 1,58 11,12 6,82 4,41 3,22 4,82 4,76 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,77 1,10 7,80 7,39 6,25 4,58 3,92 3,24 1,93 1,58 1,05 0,72 0,72 0,56 0,52 0,69 1,25 8,07 5,78 3,41 2,75 3,80 3,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,52 0,92 6,14 5,38 4,20 3,92 3,24 2,67 1,69 1,30 0,82 0,59 0,59 0,43 0,28 0,24 0,93 5,02 4,74 2,41 2,27 2,78 2,84 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 17,55 19,66 31,46 30,22 33,45 25,40 29,51 37,23 37,47 20,98 13,44 8,78 9,41 12,68 -18,73 17,09 22,17 24,03 14,12 14,93 11,86 15,66 18,44 0,00 0,00
EV / EBITDA średnia 21,76 24,06 16,67 12,35                                            
EV / EBITDA minimalna 13,66 14,85 20,86 17,95 17,95 19,62 21,35 27,02 29,84 15,13 9,27 6,59 6,95 9,03 -9,47 3,56 13,02 10,85 9,81 8,18 8,38 9,04 11,00 0,00 0,00

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.