Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące IBM

Kraj: USA.

US

Sector: Tecnológicas.

Cena 184,31
Liczba akcji 922.073.828
Kapitalizacja 169.947.427.239
Wartość księgowa na akcję 24,44
Cena / wartość księgowa 7,54
EV / EBITDA 14,50
EV / EBIT 16,72
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 8,14
PER 22,64
DPA 6,63 6,6700 0,60%
RPD 3,60% 3,62%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody -4,92% -4,67% -1,81% #¡REF!
EBITDA -2,35% -5,02% -0,40% #¡REF!
EBIT -3,12% -6,39% -0,34% #¡REF!
BPA ordinario -3,10% -5,90% 3,22% #¡REF!
Zwykła dywidenda 1,32% 6,01% 12,49% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 2,50% 1,69% 2,18% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -1,79% -2,25% -0,22% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 29,63 21,90 18,73
RD media 5,01% 4,16% 2,75%
Cena / średnia wartość księgowa 5,94 7,70 7,73
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 31,34 21,39 16,42
ROA Średnia 4,19% 6,49% 8,76%
ROE Średnia 28,71% 47,92% 52,79%
ROCE Średnia 10,59% 20,66% 31,55%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Przychody 61.860,00 60.530,00 57.350,00 73.620,00 77.147,00 79.591,00 79.139,00 79.919,00 81.741,00 92.793,00 99.751,00 104.507,00 106.916,00 99.870,00 95.758,00 103.630,00 98.786,00 91.424,00 91.134,00 96.293,00 89.131,00 81.186,00 85.866,00 88.396,00 87.548,00 81.667,00 78.508,00 75.947,00 71.940,00 64.052,00 62.716,00
% 2.2% 5.54% -22.1% -4.57% -3.07% 0.57% -0.98% -2.23% -11.91% -6.98% -4.55% -2.25% 7.06% 4.29% -7.6% 4.9% 8.05% 0.32% -5.36% 8.04% 9.79% -5.45% -2.86% 0.97% 7.2% 4.02% 3.37% 5.57% 12.31% 2.13%
Koszt własny sprzedaży -27.560,00 -27.843,00 -25.864,00 -38.045,00 -40.659,00 -42.655,00 -42.196,00 41.625,00 41.057,00 46.386,00 51.246,00 54.209,00 56.778,00 53.857,00 51.973,00 57.969,00 57.057,00 53.129,00 54.602,00 60.261,00 56.113,00 50.902,00 54.084,00 56.342,00 55.994,00 50.795,00 47.899,00 45.408,00 41.573,00 38.768,00 38.568,00
% 1.02% -7.65% 32.02% 6.43% 4.68% -1.09% -201.37% 1.38% -11.49% -9.48% -5.47% -4.52% 5.42% 3.62% -10.34% 1.6% 7.39% -2.7% -9.39% 7.39% 10.24% -5.88% -4.01% 0.62% 10.24% 6.05% 5.49% 9.22% 7.24% 0.52%
Marża brutto 34.300,00 32.687,00 31.486,00 35.575,00 36.488,00 36.936,00 36.943,00 121.544,00 122.798,00 139.179,00 150.997,00 158.716,00 163.694,00 153.727,00 147.731,00 161.599,00 155.843,00 144.553,00 145.736,00 156.554,00 145.244,00 132.088,00 139.950,00 144.738,00 143.542,00 132.462,00 126.407,00 121.355,00 113.513,00 102.820,00 101.284,00
% 4.93% 3.81% -11.49% -2.5% -1.21% -0.02% -69.61% -1.02% -11.77% -7.83% -4.86% -3.04% 6.48% 4.06% -8.58% 3.69% 7.81% -0.81% -6.91% 7.79% 9.96% -5.62% -3.31% 0.83% 8.36% 4.79% 4.16% 6.91% 10.4% 1.52%
EBITDA 14.693,00 7.174,00 12.408,00 12.621,00 17.569,00 16.545,00 14.069,00 17.341,00 20.268,00 24.962,00 24.604,00 27.037,00 26.229,00 24.922,00 23.534,00 22.838,00 20.331,00 18.578,00 17.634,00 17.082,00 15.935,00 12.162,00 16.011,00 16.876,00 18.694,00 14.745,00 14.756,00 14.315,00 14.140,00 12.677,00 -863,00
% 104.81% -42.18% -1.69% -28.16% 6.19% 17.6% -18.87% -14.44% -18.8% 1.46% -9% 3.08% 5.24% 5.9% 3.05% 12.33% 9.44% 5.35% 3.23% 7.2% 31.02% -24.04% -5.13% -9.73% 26.78% -0.07% 3.08% 1.24% 11.54% 1568.95%
Marża EBITDA / Sprzedaż 23,75% 11,85% 21,64% 17,14% 22,77% 20,79% 17,78% 21,70% 24,80% 26,90% 24,67% 25,87% 24,53% 24,95% 24,58% 22,04% 20,58% 20,32% 19,35% 17,74% 17,88% 14,98% 18,65% 19,09% 21,35% 18,06% 18,80% 18,85% 19,66% 19,79% -1,38%
EBIT (Operating profit) 10.297,00 2.372,00 5.992,00 5.926,00 11.510,00 12.065,00 12.015,00 12.960,00 16.413,00 20.470,00 19.926,00 22.361,00 21.414,00 20.091,00 18.540,00 17.388,00 15.100,00 13.595,00 12.446,00 12.167,00 11.019,00 7.669,00 11.191,00 11.881,00 12.109,00 9.753,00 9.755,00 9.303,00 8.538,00 6.382,00 -7.524,00
% 334.11% -60.41% 1.11% -48.51% -4.6% 0.42% -7.29% -21.04% -19.82% 2.73% -10.89% 4.42% 6.59% 8.37% 6.63% 15.15% 11.07% 9.23% 2.29% 10.42% 43.68% -31.47% -5.81% -1.88% 24.16% -0.02% 4.86% 8.96% 33.78% 184.82%
Marża EBIT / Sprzedaż 16,65% 3,92% 10,45% 8,05% 14,92% 15,16% 15,18% 16,22% 20,08% 22,06% 19,98% 21,40% 20,03% 20,12% 19,36% 16,78% 15,29% 14,87% 13,66% 12,64% 12,36% 9,45% 13,03% 13,44% 13,83% 11,94% 12,43% 12,25% 11,87% 9,96% -12,00%
Zwykły zysk netto 7.502,00 1.639,00 5.743,00 5.590,00 9.431,00 8.728,00 5.753,00 11.872,00 13.190,00 12.022,00 16.483,00 16.604,00 15.855,00 14.833,00 13.425,00 12.334,00 10.418,00 9.492,00 7.934,00 8.430,00 7.583,00 3.579,00 7.723,00 8.093,00 7.712,00 6.308,00 6.073,00 5.409,00 4.116,00 2.937,00 -8.148,00
Całkowity wynik netto                                                              
BPA ordinario 8,14 1,80 6,35 6,23 10,56 9,53 6,14 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37 13,06 11,52 10,01 8,89 7,18 6,11 4,87 4,93 4,32 2,07 4,36 4,47 4,12 3,38 3,09 2,56 1,81 1,26 -3,55
% 352.22% -71.65% 1.93% -41% 10.81% 55.21% -50.4% -7.75% 12.77% -20.35% 3.97% 10.03% 13.37% 15.08% 12.6% 23.82% 17.51% 25.46% -1.22% 14.12% 108.7% -52.52% -2.46% 8.5% 21.89% 9.39% 20.7% 41.44% 43.65% 135.49%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 8,14 1,80 6,35 6,23 10,56 9,53 6,14 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37 13,06 11,52 10,01 8,89 7,18 6,11 4,87 4,93 4,32 2,07 4,36 4,47 4,12 3,38 3,09 2,56 1,81 1,26 -3,55
Zwykła dywidenda 6,63 6,59 6,55 6,51 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90 2,50 2,15 1,90 1,50 1,10 0,78 0,70 0,63 0,59 0,55 0,51 0,47 0,43 0,39 0,33 0,25 0,25 0,40
% 0.61% 0.61% 0.61% 1.24% 3.54% 5.25% 7.27% 10% 17.65% 14.86% 12.12% 13.79% 16% 16.28% 13.16% 26.67% 36.36% 41.03% 11.43% 11.11% 6.78% 7.27% 7.84% 8.51% 9.3% 10.26% 18.18% 32% -0% -37.5%
Pay-out 81,49% 366,81% 103,17% 104,42% 60,87% 65,20% 96,13% 44,41% 37,25% 35,71% 24,76% 22,96% 22,20% 21,70% 21,48% 21,38% 20,89% 18,00% 16,00% 14,19% 14,59% 28,53% 12,61% 11,42% 11,40% 12,74% 12,55% 12,70% 13,83% 19,92% -11,12%
Dywidenda nadzwyczajna                                                              
Łączna dywidenda 6,6300 6,5900 6,5500 6,5100 6,4300 6,2100 5,9000 5,5000 5,0000 4,2500 3,7000 3,3000 2,9000 2,5000 2,1500 1,9000 1,5000 1,1000 0,7800 0,7000 0,6300 0,5900 0,5500 0,5100 0,4700 0,4300 0,3875 0,3250 0,2500 0,2500 0,3950
                                                             
Uwagi                                                              
                                                             
Wartość księgowa na akcję 24,44 24,05 20,89 22,97 23,34 21,60 18,77 19,03 14,51 11,75 20,66 16,32 16,59 17,90 16,88 9,70 19,63 18,35 20,34 17,41 15,87 13,16 13,33 11,38 10,96 10,40 10,08 10,23 9,85 10,01 8,61
% 1.62% 15.13% -9.06% -1.59% 8.06% 15.08% -1.37% 31.15% 23.49% -43.13% 26.59% -1.63% -7.32% 6.04% 74.02% -50.59% 6.98% -9.78% 16.83% 9.7% 20.59% -1.28% 17.14% 3.83% 5.38% 3.17% -1.47% 3.86% -1.6% 16.26%
Dług netto 43.106,00 42.108,00 44.147,00 47.263,00 53.890,00 33.590,00 34.244,00 33.641,00 31.695,00 32.328,00 28.652,00 22.140,00 19.398,00 16.973,00 12.126,00 21.018,00 19.128,00 12.026,00 8.955,00 12.357,00 15.985,00 20.042,00 20.758,00 24.854,00 22.523,00 23.645,00 19.373,00 14.692,00 13.928,00 11.564,00 20.209,00
% 2.37% -4.62% -6.59% -12.3% 60.43% -1.91% 1.79% 6.14% -1.96% 12.83% 29.41% 14.14% 14.29% 39.97% -42.31% 9.88% 59.06% 34.29% -27.53% -22.7% -20.24% -3.45% -16.48% 10.35% -4.75% 22.05% 31.86% 5.49% 20.44% -42.78%
Dług netto / EBITDA 2,93 5,87 3,56 3,74 3,07 2,03 2,43 1,94 1,56 1,30 1,16 0,82 0,74 0,68 0,52 0,92 0,94 0,65 0,51 0,72 1,00 1,65 1,30 1,47 1,20 1,60 1,31 1,03 0,99 0,91 -23,42
Dług netto / wykorzystanie FC 3,09 4,04 3,45 2,60 3,65 2,20 2,05 1,98 1,86 1,92 1,64 1,13 0,98 0,87 0,58 1,12 1,19 0,80 0,60 0,80 1,10 1,45 1,46 2,68 2,23 2,55 2,19 1,43 1,30 0,98 2,43
ROA 5,55% 1,29% 4,35% 3,58% 6,20% 7,07% 4,59% 10,11% 11,94% 10,23% 13,06% 13,93% 13,62% 13,07% 12,31% 11,26% 8,65% 9,19% 7,50% 7,72% 7,26% 3,71% 8,75% 9,16% 8,81% 7,33% 7,45% 6,67% 5,13% 3,62% -10,05%
ROE 33,29% 7,47% 30,38% 27,14% 45,25% 44,09% 32,70% 65,07% 92,48% 101,30% 72,32% 88,04% 78,73% 64,36% 59,31% 91,60% 36,59% 33,30% 23,97% 28,34% 27,21% 15,71% 32,71% 39,24% 37,60% 32,46% 30,65% 25,01% 18,36% 12,54% -41,28%
ROCE 15,67% 3,70% 9,49% 8,72% 15,37% 23,88% 23,12% 24,91% 35,59% 46,16% 38,63% 54,37% 54,03% 50,05% 53,15% 50,42% 31,72% 33,54% 29,60% 28,90% 25,13% 17,91% 25,22% 26,12% 28,14% 22,64% 24,89% 25,61% 23,49% 18,25% -18,83%
                                                             
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 13.931,00 10.435,00 12.796,00 18.197,00 14.770,00 15.247,00 16.724,00 16.958,00 17.008,00 16.868,00 17.485,00 19.586,00 19.846,00 19.549,00 20.773,00 18.812,00 16.094,00 15.019,00 14.914,00 15.406,00 14.569,00 13.788,00 14.265,00 9.274,00 10.111,00 9.273,00 8.865,00 10.275,00 10.708,00 11.793,00 8.327,00
% 33.5% -18.45% -29.68% 23.2% -3.13% -8.83% -1.38% -0.29% 0.83% -3.53% -10.73% -1.31% 1.52% -5.89% 10.42% 16.89% 7.16% 0.7% -3.19% 5.75% 5.66% -3.34% 53.82% -8.28% 9.04% 4.6% -13.72% -4.04% -9.2% 41.62%
Przepływy pieniężne z inwestycji -7.070,00 -4.202,00 -5.975,00 -3.028,00 -26.936,00 -4.913,00 -7.081,00 -10.976,00 -8.159,00 -3.001,00 -7.326,00 -9.004,00 -4.396,00 -8.507,00 -6.729,00 -9.285,00 -4.675,00 -11.549,00 -4.423,00 -5.346,00 -5.122,00 -6.897,00 -6.106,00 -4.248,00 -1.669,00 -6.131,00 -6.155,00 -5.723,00 -5.052,00 -3.426,00 -4.202,00
% -68.25% 29.67% -97.32% 88.76% -448.26% 30.62% 35.49% -34.53% -171.88% 59.04% 18.64% -104.82% 48.32% -26.42% 27.53% -98.61% 59.52% -161.11% 17.27% -4.37% 25.74% -12.95% -43.74% -154.52% 72.78% 0.39% -7.55% -13.28% -47.46% 18.47%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.769,00 -4.958,00 -13.354,00 -9.721,00 9.042,00 -10.469,00 -6.418,00 -5.791,00 -9.166,00 -15.452,00 -9.883,00 -11.976,00 -13.696,00 -12.429,00 -14.700,00 -11.834,00 -4.740,00 -8.204,00 -7.147,00 -7.619,00 -7.798,00 -7.265,00 -5.309,00 -6.359,00 -8.625,00 -4.993,00 -3.090,00 -3.952,00 -6.384,00 -6.412,00 -1.914,00
% 64.32% 62.87% -37.37% -207.51% 186.37% -63.12% -10.83% 36.82% 40.68% -56.35% 17.48% 12.56% -10.19% 15.45% -24.22% -149.66% 42.22% -14.79% 6.2% 2.3% -7.34% -36.84% 16.51% 26.27% -72.74% -61.59% 21.81% 38.1% 0.44% -235.01%
Zmienność kursu walutowego 9,00 -244,00 -185,00 -87,00 -167,00                                                    
Przepływy pieniężne netto 5.101,00 1.031,00 -6.718,00 5.361,00 -3.291,00 -135,00 3.225,00 191,00 -317,00 -1.585,00 276,00 -1.394,00 1.754,00 -1.387,00 -656,00 -2.307,00 6.679,00 -4.734,00 3.344,00 2.441,00 1.649,00 -374,00 2.850,00 -1.333,00 -183,00 -1.851,00 -380,00 600,00 -728,00 1.955,00 2.211,00
% 394.76% 115.35% -225.31% 262.9% -2337.78% -104.19% 1588.48% 160.25% 80% -674.28% 119.8% -179.48% 226.46% -111.43% 71.56% -134.54% 241.09% -241.57% 36.99% 48.03% 540.91% -113.12% 313.8% -628.42% 90.11% -387.11% -163.33% 182.42% -137.24% -11.58%
CFE-CFI-PID 6.861,00 6.233,00 6.821,00 15.169,00 -12.166,00 10.334,00 9.643,00 5.982,00 8.849,00 13.867,00 10.159,00 10.582,00 15.450,00 11.042,00 14.044,00 9.527,00 11.419,00 3.470,00 10.491,00 10.060,00 9.447,00 6.891,00 8.159,00 5.026,00 8.442,00 3.142,00 2.710,00 4.552,00 5.656,00 8.367,00 4.125,00
Wypłaty dywidend 6.040,00 5.948,00 5.869,00 5.797,00 5.707,00 5.666,00 5.506,00 5.256,00 4.897,00 4.265,00 4.058,00 3.773,00 3.473,00 3.177,00 2.860,00 2.585,00 2.147,00 1.683,00 1.250,00 1.174,00 1.085,00 1.005,00 966,00 929,00 879,00 834,00 783,00 706,00 591,00 662,00 933,00
                                                             
Liczba akcji na koniec roku 922.073.828 912.300.000 904.600.000 896.600.000 892.813.376 916.315.714 937.385.625 958.714.097 982.700.267 1.010.000.480 1.103.042.156 1.155.449.317 1.213.767.985 1.287.355.388 1.341.352.754 1.387.797.198 1.450.570.579 1.553.535.384 1.627.632.662 1.708.872.279 1.756.090.689 1.730.941.054 1.771.230.599 1.812.118.422 1.871.073.912 1.869.005.570 1.966.572.722 2.113.408.376 2.277.536.116 2.339.834.796 2.292.956.960
Cena maksymalna 166,34 153,21 152,84 158,75 152,95 171,13 182,79 169,95 176,3 199,21 215,9 211,79 194,9 147,53 132,85 130,93 121,46 97,88 99,1 100,43 94,54 126,39 124,7 134,94 139,19 94,97 56,75 41,5 28,66 19,09 14,97
Cena minimalna 120,55 115,54 114,56 90,56 111,69 105,94 139,13 116,9 131,65 150,5 172,57 177,35 146,64 116,03 81,76 69,5 88,77 72,73 71,85 81,91 73,17 54,01 83,75 80,06 80,88 47,66 31,78 20,78 17,56 12,84 10,16
                                                             
Maksymalny PER 92,59 24,13 24,51 15,03 16,06 27,88 14,76 12,66 14,81 13,33 15,02 16,21 16,92 14,74 14,95 18,23 19,88 20,08 20,09 23,26 45,72 28,99 27,92 32,74 41,24 30,75 22,17 22,96 22,83 -5,37
Średni współczynnik PER 79,84 21,17 21,44 11,80 13,89 22,57 13,00 10,69 12,94 11,70 13,52 14,90 14,82 13,17 12,07 13,95 17,20 17,50 17,33 21,11 40,56 20,69 23,34 26,08 32,60 23,09 17,30 17,23 18,41 -4,49
Minimum PER 67,10 18,20 18,37 8,57 11,73 17,26 11,24 8,71 11,06 10,07 12,01 13,58 12,73 11,59 9,20 9,68 14,53 14,92 14,56 18,97 35,39 12,39 18,75 19,42 23,96 15,43 12,42 11,50 13,99 -3,61
RD% máxima 5,47% 5,67% 5,68% 7,10% 5,56% 5,57% 3,95% 4,28% 3,23% 2,46% 1,91% 1,64% 1,70% 1,85% 2,32% 2,16% 1,24% 1,07% 0,97% 0,77% 0,81% 1,02% 0,61% 0,59% 0,53% 0,81% 1,02% 1,20% 1,42% 3,08%
RD% media 4,71% 4,97% 4,97% 5,58% 4,81% 4,51% 3,48% 3,61% 2,82% 2,16% 1,72% 1,50% 1,49% 1,66% 1,88% 1,65% 1,07% 0,93% 0,84% 0,70% 0,72% 0,73% 0,51% 0,47% 0,42% 0,61% 0,80% 0,90% 1,15% 2,57%
RD% mínima 3,96% 4,28% 4,26% 4,05% 4,06% 3,45% 3,01% 2,94% 2,41% 1,86% 1,53% 1,37% 1,28% 1,46% 1,43% 1,15% 0,91% 0,80% 0,71% 0,63% 0,62% 0,44% 0,41% 0,35% 0,31% 0,41% 0,57% 0,60% 0,87% 2,07%
Cena / maksymalna wartość księgowa 6,92 7,33 6,65 6,80 7,08 9,12 9,60 11,71 15,00 9,64 13,23 12,77 10,89 8,74 13,69 6,67 6,62 4,81 5,69 6,33 7,18 9,48 10,96 12,31 13,39 9,42 5,55 4,22 2,86 2,22
Cena / średnia wartość księgowa 5,96 6,43 5,82 5,34 6,12 7,38 8,46 9,88 13,10 8,46 11,90 11,73 9,54 7,81 11,06 5,11 5,73 4,19 4,91 5,75 6,37 6,77 9,16 9,81 10,58 7,08 4,33 3,16 2,31 1,85
Cena / minimalna wartość księgowa 5,01 5,53 4,99 3,88 5,17 5,64 7,31 8,05 11,20 7,28 10,57 10,69 8,19 6,88 8,43 3,54 4,84 3,58 4,13 5,16 5,56 4,05 7,36 7,30 7,78 4,73 3,11 2,11 1,75 1,49
EV / EBITDA maksymalna 27,25 14,82 14,70 11,17 10,28 13,58 11,82 9,60 8,24 9,34 9,63 10,07 10,17 8,59 8,72 9,88 10,13 9,13 10,17 11,77 15,30 14,96 14,56 14,29 19,27 13,34 8,82 7,19 6,06 -75,18
EV / EBITDA średnia 13,93 11,58 10,11                                                        
EV / EBITDA minimalna 21,36 12,05 11,96 7,69 8,06 9,33 9,46 7,09 6,48 7,34 7,86 8,55 7,82 6,86 5,72 5,68 7,58 6,92 7,57 9,79 12,21 7,14 10,26 8,97 11,87 7,35 5,39 4,09 4,07 -58,23

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.