Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Iberdrola

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Elektryczny.

Ticker IBE
Cena 12,05
Liczba akcji 6.240.000.000
Kapitalizacja 75.192.000.000
Wartość księgowa na akcję 6,91
Cena / wartość księgowa 1,74
EV / EBITDA 8,98
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 0,72 0,78 7,69%
PER 16,74 15,45
DPA 0,5500 0,5900 6,78%
RPD 4,56% 4,90%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 7,06% 4,16% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA 8,73% 6,64% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 10,49% 13,93% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA ordinario 8,90% 5,74% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 9,40% 7,37% 6,11% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 3,34% 2,23% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 9,84% 7,48% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 17,99 16,32 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD media 4,34% 4,65% 3,76% 3,14%
Cena / średnia wartość księgowa 1,63 1,34 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 9,67 9,35 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 15,67 17,83 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA Średnia 0,03 0,03 0,03 #¡DIV/0!
ROE Średnia 10,21% 8,86% 0,10 #¡DIV/0!
ROCE Średnia 7,54% 6,67% 0,08 #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Przychody 49.334,90 53.949,44 39.113,45 33.145,10 36.437,91 35.075,87 31.263,26 29.215,38 31.418,69 30.032,27 32.807,92 34.201,19 31.648,04 30.431,03 25.891,94 25.196,17 17.468,04 11.017,41 11.738,23 8.724,71                            
% -8.55% 37.93% 18.01% -9.04% 3.88% 12.2% 7.01% -7.01% 4.62% -8.46% -4.07% 8.07% 4% 17.53% 2.76% 44.24% 58.55% -6.14% 34.54%                            
EBITDA 13.706,30 12.629,47 11.239,65 9.554,60 9.729,86 9.020,61 7.318,70 7.807,74 7.305,90 6.964,53 7.205,04 7.726,59 7.650,47 7.527,97 6.815,27 6.412,49 5.538,18 3.688,07 3.230,38 2.871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 8.53% 12.37% 17.64% -1.8% 7.86% 23.25% -6.26% 6.87% 4.9% -3.34% -6.75% 0.99% 1.63% 10.46% 6.28% 15.79% 50.16% 14.17% 12.51%
Marża EBITDA / Sprzedaż 27,78% 23,41% 28,74% 28,83% 26,70% 25,72% 23,41% 26,72% 23,25% 23,19% 21,96% 22,59% 24,17% 24,74% 26,32% 25,45% 31,70% 33,47% 27,52% 32,91% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 8.973,06 7.983,91 7.342,81 5.564,34 6.080,02 5.448,22 2.712,63 4.554,04 3.829,29 3.940,92 2.434,71 4.376,89 4.505,09 4.829,74 4.509,18 4.261,52 3.697,47 2.654,45 2.262,22 1.990,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 12.39% 8.73% 31.96% -8.48% 11.6% 100.85% -40.43% 18.93% -2.83% 61.86% -44.37% -2.85% -6.72% 7.11% 5.81% 15.26% 39.29% 17.34% 13.67%
Marża EBIT / Sprzedaż 18,19% 14,80% 18,77% 16,79% 16,69% 15,53% 8,68% 15,59% 12,19% 13,12% 7,42% 12,80% 14,23% 15,87% 17,42% 16,91% 21,17% 24,09% 19,27% 22,81% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 4.823,77 4.410,04 3.920,37 3.629,24 3.471,67 3.065,22 3.057,01 2.704,98 2.421,58 2.326,52 2.571,80 2.840,69 2.804,55 2.870,92 2.824,34 2.860,61 2.353,74 1.660,26 1.382,05 1.195,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 4.802,78 4.338,59 3.884,79 3.610,71 3.406,31 3.014,05 2.803,99 2.704,98 2.421,58 2.326,52 2.571,80 2.840,69 2.804,55 2.870,92 2.824,34 2.860,61 2.353,74 1.660,26 1.382,05 1.195,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 0,72 0,67 0,58 0,55 0,51 0,47 0,44 0,43 0,39 0,37 0,41 0,46 0,48 0,52 0,54 0,57 0,47 0,46 0,38 0,33 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 7.46% 15.52% 5.45% 7.84% 8.51% 6.82% 2.33% 10.26% 5.41% -9.76% -10.87% -4.17% -7.69% -3.7% -5.26% 21.28% 2.17% 21.05% 15.15%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 0,72 0,67 0,58 0,55 0,51 0,47 0,44 0,43 0,39 0,37 0,41 0,46 0,48 0,52 0,54 0,57 0,47 0,46 0,38 0,33 0,29 0,27 0,25 0,24 0,20 0,19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,5500 0,4900 0,4400 0,4200 0,4000 0,3510 0,3230 0,3100 0,2800 0,2700 0,2700 0,0300 0,0300 0,0300 0,1480 0,3270 0,2710 0,2608 0,2213 0,1920 0,1680 0,1498 0,1445 0,1350 0,1251 0,1172 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 12.24% 11.36% 4.76% 5% 13.96% 8.67% 4.19% 10.71% 3.7% -0% 800% -0% -0% -79.73% -54.74% 20.66% 3.91% 17.85% 15.26% 14.29% 12.15% 3.67% 7.04% 7.91% 6.74%
Pay-out 76,39% 73,13% 75,86% 76,36% 78,43% 74,68% 73,41% 71,51% 72,15% 72,42% 65,51% 6,48% 6,29% 5,73% 27,52% 57,18% 57,50% 56,65% 57,74% 57,91% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna             0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050                                
Łączna dywidenda 0,5500 0,4900 0,4400 0,4200 0,4000 0,3510 0,3280 0,3150 0,2850 0,2750 0,2750 0,0350 0,0350 0,0350 0,1530 0,3320 0,2760 0,2658 0,2213 0,1920 0,1680 0,1498 0,1445 0,1350 0,1251 0,1172 0,0000 0,0000 0,0000          
                                                                   
Uwagi                                                                    
                                                                   
Wartość księgowa na akcję 6,91 6,59 6,49 5,68 6,04 5,86 5,69 5,88 5,95 5,62 5,54 5,50 5,59 5,30 5,07 4,67 5,11 2,89 2,57 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
% 4.86% 1.54% 14.26% -5.96% 3.07% 2.99% -3.23% -1.18% 5.87% 1.44% 0.73% -1.61% 5.47% 4.54% 8.57% -8.61% 76.82% 12.45% 9.83%            
Dług netto 47.832,00 43.749,00 39.119,00 35.925,00 37.769,00 34.199,00 32.856,00 29.414,00 28.067,00 25.619,00 28.053,00 30.324,00 31.706,00 30.014,83 29.979,39 28.363,00 20.470,00 13.549,43 12.211,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 9.33% 11.84% 8.89% -4.88% 10.44% 4.09% 11.7% 4.8% 9.56% -8.68% -7.49% -4.36% 5.63% 0.12% 5.7% 38.56% 51.08% 10.96%
Dług netto / EBITDA 3,49 3,46 3,48 3,76 3,88 3,79 4,49 3,77 3,84 3,68 3,89 3,92 4,14 3,99 4,40 4,42 3,70 3,67 3,78 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 3,94 4,19 4,82 4,30 5,46 4,51 5,78 4,38 4,48 3,77 4,76 4,34 5,19 3,79 4,63 3,67 2,90 5,68 6,24 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 3,22% 2,85% 2,77% 2,96% 2,84% 2,71% 2,76% 2,53% 2,31% 2,48% 2,78% 2,93% 2,89% 3,06% 3,25% 3,33% 3,49% 5,02% 4,53% 4,57% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 11,19% 10,73% 9,68% 10,25% 9,21% 8,38% 8,61% 7,37% 6,52% 6,64% 7,44% 8,41% 8,53% 9,87% 10,60% 12,24% 9,22% 15,94% 14,91% 14,19% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 8,30% 7,84% 7,71% 6,69% 7,16% 6,97% 3,59% 6,50% 5,55% 6,42% 3,84% 6,80% 6,94% 7,83% 7,64% 7,88% 7,65% 11,01% 10,46% 23,62% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 12.130,69 10.442,59 8.108,18 8.346,19 6.915,12 7.586,25 5.685,45 6.719,88 6.259,94 6.800,30 5.895,82 6.979,90 6.111,68 7.919,06 6.481,16 7.728,34 7.058,75 2.386,18 1.957,81 1.728,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
% 16.17% 28.79% -2.85% 20.69% -8.85% 33.43% -15.39% 7.35% -7.95% 15.34% -15.53% 14.21% -22.82% 22.19% -16.14% 9.49% 195.82% 21.88% 13.27%              
Przepływy pieniężne z inwestycji -9.692,54 -10.154,28 -9.487,10 -6.644,49 -7.382,03 -6.050,41 -5.192,67 -4.825,77 -4.407,90 -2.352,11 -3.127,78 -3.408,73 -4.202,97 -5.577,62 -5.245,35 -13.345,69 -13.310,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 4.55% -7.03% -42.78% 9.99% -22.01% -16.52% -7.6% -9.48% -87.4% 24.8% 8.24% 18.9% 24.65% -6.33% 60.7% -0.27%
Finansowanie przepływów pieniężnych -4.089,12 152,13 1.865,85 -70,04 -276,93 -1.796,16 1.421,63 -1.675,93 -2.507,50 -4.031,07 -3.950,62 -2.504,21 -1.894,79 -1.411,18 -2.343,49 6.779,53 6.708,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -2787.91% -91.85% 2763.98% 74.71% 84.58% -226.35% 184.83% 33.16% 37.8% -2.04% -57.76% -32.16% -34.27% 39.78% -134.57% 1.06%
Zmienność kursu walutowego 62,46 134,68 118,65 -317,82 55,97 -135,86 -149,76 61,23 3,20 56,68 -152,12 -114,07 -24,77 80,98 111,69 -56,14 -181,11                                  
Przepływy pieniężne netto -1.588,51 575,12 605,58 1.313,84 -687,88 -396,18 1.764,65 279,41 -652,26 473,80 -1.334,70 952,89 -10,85 1.011,24 -996,00 1.106,04 276,00 2.386,18 1.957,81 1.728,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -376.2% -5.03% -53.91% 291% -73.63% -122.45% 531.56% 142.84% -237.67% 135.5% -240.07% 8882.4% -101.07% 201.53% -190.05% 300.74% -88.43% 21.88% 13.27%
CFE-CFI-PID 365,11 -1.268,17 -2.169,31 925,54 -1.318,68 656,45 -348,20 856,76 729,10 3.256,11 1.238,31 1.943,01 299,40 850,54 -250,44 -7.148,36 -7.606,91                                  
Wypłaty dywidend 4.666,09 3.192,88 2.697,60 3.422,79 1.912,70 2.076,32 1.941,79 2.231,83 1.243,20 1.945,34 1.306,00 1.312,06 3.027,22 967,89 2.824,55 2.266,88 3.062,87 940,50 798,05 692,39 605,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   
Liczba akcji na koniec roku 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.240.000.000 6.239.975.000 6.138.893.000 5.882.490.000 5.483.843.000 5.252.323.716 5.002.323.716 4.993.742.040 3.606.196.724 3.606.196.724 3.606.196.724 3.606.196.724                          
Cena maksymalna 12,81 11,49 12,57 11,73 9,58 7,17 7,30 6,60 6,71 5,97 4,79 4,87 6,30 6,78 6,91 10,85 12,03 9,67 5,95 4,71 4,00 3,91 4,33 4,03 4,54 4,31 3,15 2,82 1,73 1,82 1,55 1,18 1,13 1,11
Cena minimalna 9,88 8,47 8,59 7,76 6,83 5,71 5,76 4,80 5,35 4,46 3,58 2,63 4,16 4,50 4,36 4,85 7,90 5,59 4,58 3,79 3,22 2,85 3,25 2,89 3,03 2,89 2,17 1,59 1,05 1,17 0,96 0,75 0,88 0,78
                                                                   
Maksymalny PER 19,12 19,81 22,85 23,00 20,38 16,30 16,84 17,01 18,00 14,49 10,35 10,21 12,03 12,61 12,08 23,02 26,13 25,23 17,95 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 16,93 17,21 19,24 19,11 17,46 14,64 15,06 14,69 16,17 12,65 9,04 7,87 9,99 10,49 9,85 16,65 21,64 19,91 15,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 14,75 14,60 15,62 15,22 14,53 12,98 13,29 12,37 14,35 10,82 7,74 5,52 7,95 8,37 7,62 10,29 17,16 14,59 13,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 4,96% 5,19% 4,89% 5,15% 5,14% 5,66% 5,38% 5,83% 5,05% 6,05% 0,84% 1,14% 0,72% 3,29% 7,50% 5,59% 3,30% 3,96% 4,19% 4,43% 4,65% 5,07% 4,15% 4,33% 3,87% 0,00% 0,00%
RD% media 4,39% 4,51% 4,12% 4,28% 4,40% 5,08% 4,81% 5,04% 4,54% 5,29% 0,73% 0,88% 0,60% 2,74% 6,12% 4,04% 2,73% 3,12% 3,71% 4,00% 4,20% 4,38% 3,64% 3,72% 3,22% 0,00% 0,00%            
RD% mínima 3,83% 3,83% 3,34% 3,41% 3,66% 4,50% 4,25% 4,24% 4,02% 4,52% 0,63% 0,62% 0,48% 2,18% 4,73% 2,50% 2,17% 2,29% 3,23% 3,57% 3,74% 3,70% 3,12% 3,10% 2,58% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,94 1,77 2,21 1,94 1,63 1,26 1,24 1,11 1,19 1,08 0,87 0,87 1,19 1,34 1,48 2,12 4,16 3,76 2,55 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,72 1,54 1,86 1,61 1,40 1,13 1,11 0,96 1,07 0,94 0,76 0,67 0,99 1,11 1,21 1,54 3,45 2,97 2,25 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
Cena / minimalna wartość księgowa 1,50 1,31 1,51 1,29 1,17 1,00 0,98 0,81 0,95 0,80 0,65 0,47 0,78 0,89 0,93 0,95 2,73 2,18 1,96 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 9,79 9,86 11,97 11,40 10,42 10,60 9,60 9,48 9,69 9,06 7,79 8,05 8,91 9,85 10,08 13,50 19,96 14,58 7,47 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 9,07 9,02 10,67 10,13 9,47 9,98 8,99 8,71 9,08 8,41 7,30 7,15 8,07 8,94 9,04 10,79 17,17 12,30 6,61 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
EV / EBITDA minimalna 8,35 8,18 9,37 8,86 8,52 9,36 8,37 7,94 8,47 7,76 6,82 6,25 7,24 8,02 7,99 8,08 14,37 10,02 5,75 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

4T2019: Ventas +4%. Gasto operativo +4,2%. EBITDA +8%. Producción de electricidad -1%. Electricidad distribuida (Gwh) =. Capacidad de generación de electricidad +8,7% (esto es un crecimiento muy alto). Clientes de electricidad +0,3%. Gas distribuido (Gwh) -1,4%. Clientes de gas +1,5%. La deuda neta sube el 10,4% desde el final de 2018, hasta 37.769 millones de euros, pero el ratio deuda neta / EBITDA baja un poco hasta las 3,7 veces. La deuda ha subido porque ha invertido mucho, 7.240 millones de euros, el 36% más que en 2018. El dividendo de 2019 va a ser de 0,40 euros, el 14% más que en 2018. La combinación de mejora de la eficiencia e inversiones en redes y renovables es lo que le está dando a Iberdrola este crecimiento tan alto. Ya en enero de 2020 ha vendido la participación que tenían en Gamesa por 1.100 millones de euros, con una plusvalía de 485 millones de euros, lo cual me parece una muy buena venta.

 

3T2019: BPA 0,40 euros (+20%). Ventas +1%. Gastos operativos +2%. EBITDA +12%. La deuda sube el 6% desde el final de 2018 hasta 36.227 millones de euros, pero el ratio deuda neta / EBITDA baja hasta las 3,5 veces desde las 3,9 veces de hace un año. Y es una subida de la deuda pequeña teniendo en cuenta que ha invertido 4.700 millones de euros, el 30% más que en los 9 primeros meses de 2018. Ha vendido el 40% del parque marino East Anglia One por 1.630 millones de libras esterlinas, pero esta operación está a falta de cerrarse definitivamente, y por eso no está reflejada aún en estas cuentas. Con esta venta completa el plan de desinversiones que tenía previsto para el período 2018-2022. Hay que tener en cuenta que sin algunos ingresos “no habituales” el BPA crecería el 12%. Producción de electricidad +2,3%. Electricidad distribuida (Gwh) -0,3%. Capacidad instalada de generación de electricidad +2,4%. Gas distribuido (Gwh) -0,3%. Clientes electricidad -1,3%. Clientes gas -1,2%. Confirma su objetivo de pagar un dividendo de al menos 0,40 euros en 2022. El dividendo a cuenta de 2019 sube el 10,6%, y probablemente la subida del dividendo total de 2019 suba en un porcentaje similar.

 

2T2019: BPA 0,26 euros (+17%). Ventas +4%. Gastos operativos +1,6%. EBITDA +12%. Estos buenos resultados se deben principalmente a la subida de tarifas en Brasil, los ahorros de costes que está consiguiendo Iberdrola, y la mayor capacidad de generación renovable instalada en los últimos trimestres (destacando el parque matino de Wikinger en Alemania). Electricidad distribuida +0,3%. Producción electricidad (=).Capacidad instalada generación electricidad -0,5%. El 62% de la capacidad instalada ya es renovable. Puntos suministro electricidad (clientes) +1,1%. Gas distribuido +0,7%. Puntos suministro gas (clientes) +0,7%. La deuda neta crece el 8% hasta 36.792 millones de euros desde el final de 2018. Esta subida de la deuda se debe principalmente a las inversiones de crecimiento que está haciendo Iberdrola, aunque también han influido algo el tipo de cambio y la nueva normativa contable sobre los alquileres. Ha hecho inversiones por 3.054 millones de euros, el 23% más que en el primer semestre de 2018. Y aún con esa subida de la deuda el ratio deuda neta / EBITDA baja hasta las 3,7 veces desde las 4,1 veces de hace un año. Espera bajar la deuda en el segundo semestre de 2019, ayudada por la venta de activos que tiene ya acordadas, y las que pueda acordar en los próximos meses. Una operación que no es demasiado grande (va a ingresar 115 millones de euros) es la venta de sus contratos de compra de gas a largo plazo. Y me parece importante porque cree que le va a ser más rentable comprar el gas a medida que lo vaya necesitando, porque espera que el precio del gas va a tener una tendencia bajista en los próximos bastantes años. Si el gas cae como espera Iberdrola, será un factor positivo para la economía mundial (y bueno para empresa como Enagás, porque se usará más). El 1 de julio sacó a Bolsa la filial brasileña Neoenergía. Estos resultados de Iberdrola son muy buenos, y eso que la hidraulicidad ha sido baja (lo cual ha perjudicado también a Endesa y Naturgy), ya que con una hidraulicidad normal habrían sido mejores. Iberdrola sube su objetivo de crecimiento de BPA y dividendo para 2019 a algo más del 10%.

 

1T2019: BPA 0,15 euros (+15%). Ventas +8,5%. EBITDA +12%. Electricidad distribuida (=). Gas distribuido +5,5%. Puntos de suministro electricidad (clientes) +1,1%. Puntos de suministro electricidad (gas) +0,3%. Producción de electricidad -2,1%. Capacidad instalada -1,9% (por la venta de toda la capacidad no renovable en Reino Unido, que está “sustituyendo” por energías renovables). El 62% de la capacidad instalada de Iberdrola ya es renovable. La deuda neta sube el 4,3% desde el final de 2018, hasta 35.664 millones de euros, con lo que el ratio deuda neta / EBITDA es de 3,7 veces (algo alto, aunque no excesivamente, e inferior a las 4 veces de hace un año). Ha realizado inversiones por 1.190 millones de euros (el 86% en redes y renovables), casi igual que en el primer trimestre de 2018. Y gran parte del aumento de la deuda se debe al cambio de las divisas (que a veces perjudica y a veces beneficia), y a la nueva norma contable sobre los alquileres. El ROE sube hasta el 8,64% (aún debería subir algo más, hasta el entorno del 10%). Ha bajado el precio del petróleo, gas y carbón respecto a 1T2018, y eso ha ayudado mucha a este buen crecimiento de los beneficios. Más importante que eso (porque las materias primas a veces suben, y a veces bajan) es que Iberdrola sigue reduciendo sus gastos fijos y aumentando su eficiencia. Por ejemplo, el gasto en lectura de contadores ya está bajando de forma apreciable, por los contadores inteligentes. Este primer trimestre ha sido muy bueno para Iberdrola. El país que mejor lo ha hecho ha sido Brasil. Iberdrola sube su previsión de crecimiento de BPA y dividendo para todo 2019 al 7%-9%.

 

 

2018

 

4T2018: BPA 0,47 euros (+7%). Ventas +12%. Gasto operativo -0,4%. EBITDA +28%. Ha aumentado el margen de beneficios porque en España ha subido la producción hidroeléctrica y ha bajado la de carbón (la eólica y otras han sido similares a las de 2017). Además han subido las tarifas en EEUU y Brasil, la regulación en Reino Unido se va normalizando, y sigue aumentando la capacidad de generación renovable. Las divisas han perjudicado algo. EEUU, Reino Unido y Brasil. Electricidad distribuida +1,4%. Gas distribuido +8,8%. Puntos de suministro (clientes) gestionados Electricidad +1% y gas +1,5%. Producción electricidad +5,9%. Capacidad instalada de generación de electricidad -2,1% (por la rotación de generación fósil por renovable que está haciendo). En Reino Unido ha vendido sus centrales hidroeléctricas (que allí tienen una mala regulación) y de gas, con lo que pasa a ser la primera eléctrica 100% renovable del Reino Unido. Ha puesto en servicio un cable submarino de 2.000 MW entre Escocia y Gales. En España ya ha finalizado la instalación de contadores inteligentes (10,8 millones), lo cual supone menos gastos y mayores ingresos por nuevos servicios a partir de ahora. En Brasil se está realizando bien la fusión de las Elektro y Neoenergía. La deuda neta sube el 4% hasta 34.199 millones de euros, pero el ratio deuda neta / EBITDA baja a 3,7 veces. La subida de la deuda es porque está invirtiendo bastante (sobre todo en renovables y redes) en crecimiento futuro. El ROE sube al 8,4%, y aún tiene potencial para subir algo más. El dividendo sube a 0,351 euros (+7,7%).

 

 

3T2018: BPA 0,34 euros (-13%). En 2017 tuvo como efectos positivos las revalorizaciones contables por la fusión de Gamesa con Siemens (y el dividendo extraordinario) y por la reorganización de las filiales en Brasil. Sin efectos no habituales ni en 2017 ni en 2018 el BPA crecería el 38%, por lo que está siendo un año muy bueno para Iberdrola. Ventas +20%. EBITDA +22%. Las mayores lluvias están mejorando mucho la producción hidráulica, y por tanto la rentabilidad de Iberdrola. Además de eso, la producción eólica ha sido algo mejor, han subido las tarifas en EEUU, México y Brasil, y en el Reino Unido las condiciones del mercado han vuelto a la normalidad tras el empeoramiento temporal que tuvieron. También continúa reduciendo los gastos fijos, y lo seguirá haciendo por los planes de reducción de costes que está desarrollando. Electricidad distribuida +1,8%. Gas distribuido +8,7%. Clientes de electricidad -0,8%. Clientes de gas +1%. Producción de electricidad +6,9%. Capacidad instalada de generación de electricidad +1,9%. La deuda neta sube el 6% desde el final de 2017, quedando en 34.801 millones de euros, porque está haciendo inversiones importantes (3.645 millones de euros en lo que llevamos de 2018, principalmente en redes, eólica marina, y otras renovables). Gracias a que el EBITDA ha subido más el ratio deuda neta / EBITDA baja hasta las 3,9 veces, que es un poco alto. El coste medio de la deuda ha subido algo hasta el 3,4%, pero sigue siendo bajo. El ROE está en el 7%, por lo que Iberdrola aún tiene margen para mejorar su rentabilidad. Este tercer trimestre de 2018 ha sido incluso algo mejor que los 2 primeros. Ya en el cuarto trimestre ha vendido sus activos de generación tradicional en el Reino Unido (por 800 millones de euros), pasando a ser la primera eléctrica 100% de energías de renovables del Reino Unido. En enero de 2019 pagará el dividendo a cuenta de 2018, que será de 0,15 euros, el 7% más que en 2017.

 

2T2018: BPA 0,23 euros (-7%). Sin tener en cuenta efectos contables no habituales en 2017 (como la fusión de Siemens Gamesa) el negocio ordinario mejora, creciendo el BPA un 27% sin estos efectos no habituales. Ventas (+18%). EBITDA (+17%). Clientes electricidad -0,8%. Clientes gas -0,7%. Producción electricidad +6,5%. Capacidad instalada de generación de electricidad +2,3%. Energía eléctrica distribuida +1,1%. Gas distribuido +8,4%. La deuda neta queda en 34.068 millones de euros, el 4% más que hace un año. Continúan las buenas condiciones de viento y lluvia en 2017, y es una de las principales causas de que crezcan tanto el EBITDA y el BPA sin los efectos no habituales. Han subido las tarifas en EEUU y Brasil. También está reduciendo los gastos, lo que supone una mejora permanente del margen de beneficios para los próximos años. El parque eólico marino de Wikinger (350 MW en Alemania) ya está funcionando. 2018 está siendo un buen año para Iberdrola, y está haciendo inversiones de crecimiento importantes.

 

1T2018: BPA 0,13 euros (+2%). Ventas +14%. EBITDA +24%. Electricidad distribuida +2%. Gas distribuido +6%. Puntos suministro de electricidad (clientes) +0,9%. Puntos suministro de gas (clientes) +0,4%. Producción de electricidad +6,6%. Capacidad instalada de generación de electricidad +2,8%. La deuda neta sube un 1% desde el final de 2017 y queda en 33.299 millones de euros. El coste medio de la deuda baja un poco hasta el 3,09%, muy bueno. El ratio deuda neta / EBITDA es de 3,9 veces, que es un poco alto y sería conveniente que bajara hacia las 3 veces. El ROE sube un poco al 8%, que está bien, pero aún tiene margen de mejora. Ha invertido un 16% más que en el primer trimestre de 2017. En EEUU ha vendido los negocios de trading y almacenamiento de gas, que eran relativamente pequeños y los adquirió como parte de un paquete de activos hace años. Las condiciones de lluvia y viento están siendo muy buenas en 2018, y por eso está mejorando el margen de beneficios (al consumir menos carbón y gas para generar electricidad). Estos resultados de 2018 son más sanos que los de 2017 porque no hay efectos “no habituales”, y el negocio está creciendo bien y de forma equilibrada en todos los negocios. En 2018 espera tener un BPA de alrededor de 0,48 euros, lo que supondría un dividendo de alrededor de 0,34 euros.

 

 

2017

 

4T2017: BPA 0,44 euros (+3,7%). Ventas +8,7%. EBITDA -8%. Producción de electricidad -3,4%. Capacidad de generación de electricidad +3%. Electricidad distribuida +0,1%. Clientes distribución electricidad +1%. Gas distribuido +0,5%. Gas suministrado -8,4%. Clientes distribución gas +0,4%. El ROE sube hasta el 7,8% desde el 7,3% de 2016, pero aún es un poco bajo y debe subir más (aumentando la rentabilidad de la empresa). La subida del precio del petróleo, el carbón y el gas junto con la baja hidraulicidad ha hecho que bajasen los márgenes de beneficios (esta es la razón de que suban los ingresos y baje el EBITDA). En realidad el negocio ordinario ha ido algo peor de lo que parece al ver el BPA, porque ahí están incluidos los beneficios extraordinarios (251 millones, como el 9% del BPA) por la fusión de Gamesa con Siemens Renovables, y la causa son esos menores márgenes por la baja hidraulicidad. También ha tenido un beneficio extraordinario de 1.284 millones de euros por la reforma fiscal en EEUU, que ha utilizado en hacer mejoras y saneamientos en varios negocios para facilitar su venta (como en el caso del negocio de almacenamiento de gas en EEUU, que ha vendido a principios de 2018 por 121 millones de euros) o mejorar su rentabilidad futura con nuevos planes de eficiencia. Ha invertido 5.900 millones, el 38% más que en 2016. La deuda neta sube el 12,4% desde final de 2016 hasta 32.856 millones de euros. La mayor parte de la subida de la deuda es un efecto contable por la fusión de las filiales de Brasil (al controlar mayor parte de la empresa fusionada, le corresponde mayor parte de la deuda de esta), y el resto se debe a las inversiones que ha hecho (pero es un aumento muy pequeño de la deuda para los 5.900 millones de euros que ha invertido). El ratio deuda neta / EBITDA queda en 4,5 veces (es un poco alto, pero en 2017 ha “cogido” toda la deuda de la filial de Brasil, pero no los 12 meses de beneficios, así que en 2018 esta ratio mejorará seguro).

 

3T2017: BPA 0,39 euros (+18%). Esta subida del beneficio se debe a la fusión de Gamesa con la filial de Siemens y a efectos contables de la fusión de las 2 filiales brasileñas, porque realmente el beneficio ordinario ha caído, quedando el BPA ordinario en 0,27 euros (-23%). La causa de la caída del negocio ordinario es la misma que en resto de las eléctricas, las malas condiciones de viento y lluvia en España, que han obligado a generar mucha más electricidad con carbón y gas. Ventas +3,5%. EBITDA -5%. Producción de electricidad -4,3%. Electricidad distribuida -0,3%. Clientes de electricidad +1%. Capacidad instalada de generación de electricidad +3,8%. Gas distribuido -0,9%. Gas suministrado -9%. Clientes de gas -0,6%. La deuda neta sube el 15,3% desde el final de 2016 y queda en 33.698 millones de euros. Esta subida de la deuda se debe a efectos contables (no ha salido dinero de la caja) de la fusión de las filiales brasileñas, y a las mayores inversiones que ha hecho, ya que ha invertido 4.000 millones de euros, un 31% más que en los 9 primeros meses de 2016. En este trimestre ha fusionado sus 2 filiales en Brasil, Elektro y Neoenergía, que es una operación muy importante para Iberdrola y que le permitirá mejorar su rentabilidad en Brasil a partir de ahora. En enero de 2018 pagará el dividendo a cuenta de los resultados de 2017, que será de 0,14 euros (+3,7%).

 

2T2017: BPA 0,24 euros (+4%) . Ventas +1,8%. EBITDA -3,6%. Electricidad distribuida +0,1%. Gas distribuido +0,3%. Clientes de electricidad -1,2%. Clientes de gas -0,4%. Producción de electricidad -4,7%. Capacidad instalada de generación de electricidad +3,6%. Gas suministrado -9,8%. La deuda neta es 29.474 millones de euros, el 0,8% más que a final de 2016. El ROE sube hasta el 7%, aún algo bajo, por lo que hay potencial para subir los beneficios mejorando la eficiencia. Ha invertido 2.512 millones de euros, el 35% más que en el primer semestre de 2016. Va a fusionar sus filiales brasileñas Neoenergía y Elektro, con lo que mejorará la rentabilidad de todo el negocio en Brasil. Es una fusión muy lógica, y esperada desde hace tiempo, porque tiene mucho sentido. Iberdrola tendrá el 52% de esta nueva filial brasileña. El segundo trimestre de 2017 aislado ha sido bastante mejor que el primero, como era esperable, y probablemente continúe esta mejoría en la segunda parte de 2017.

 

 

1T2017: BPA 0,13 euros (-5%, los extraordinarios por la fusión de Gamesa con la filial de Siemens han ayudado a que la caída del BPA no sea mayor, de un 34%, pero también por factores extraordinarios negativos que ahora explico). Ventas +1,3%. EBITDA -8,2%. Producción de electricidad -4,7%. Capacidad de generación de electricidad -1,8% (se sigue notando el cierre de la gran central de carbón en Escocia, pero ya va recuperando terreno). Electricidad distribuida +0,5%. Gas distribuido +3,1%. Clientes de electricidad +1.3%. Clientes de gas +0,5%. La deuda neta sube un poco hasta 29.760 millones de euros, el 1,2% más que al final de 2016. Pero al caer el EBITDA el ratio deuda neta / EBITDA sube hasta las 3,9 veces, que es alto. No es preocupante porque probablemente mejore en los próximos trimestres (por lo que explico más adelante), pero es alto, y hay que vigilarlo. Ha invertido 1.016 millones de euros, el 13% más que en el primer trimestre de 2016, y la mayor parte de ellos en inversiones de crecimiento. El ROE es del 6,6%, aún bastante bajo, Iberdrola tiene bastante potencial de subida de los beneficios. A medida que avance 2017 los resultados irán mejorando, por estos motivos: Las condiciones climáticas es poco probable que se mantengan tan malas como en este trimestre, los precios de petróleo y gas deberían ser más favorables, acaban de subir las tarifas en Reino Unido, sigue sustituyendo la capacidad cerrada en la central de carbón en Escocia por plantas nuevas, principalmente renovables. Iberdrola sigue esperando que su BPA y su dividendo crezcan alrededor de un 5% en 2017.

 

2016

 

4T2016: BPA 0,43 euros (+12%). En 2016 Iberdrola ha crecido bastante más de lo que se esperaba a principios de año (alrededor del 6%), y es porque está consiguiendo más mejoras en la gestión de las que preveía la mayoría del mercado, y creo que es una tendencia que se va a mantener en los próximos años. Ventas -7%. Gastos operativos -4,5%. EBITDA +5,5%. Bajan las ventas por la caída del precio de los combustibles y las mejores condiciones de lluvia y viento, pero mejora el EBITDA por el mayor margen de beneficios, por los mismos motivos, que es lo que importa. Producción de electricidad +2,2%. Capacidad instalada -2,4%, por el cierre de la central de carbón de 2.300 MW en Escocia, en el resto de tecnologías sigue aumentando ligeramente su capacidad de generación de electricidad. Gas suministrado +26%. Usuarios de electricidad +1,2%, usuarios de gas +11,4%. La deuda neta sube el 4,8% hasta 29.414 millones de euros, pero es bueno porque se debe a que Iberdrola está volviendo a invertir para crecer (en 2016 ha invertido un 32% más que en 2015), y además el ratio deuda neta / EBITDA baja ligeramente, y queda en 3,8 veces. El coste medio de la deuda baja hasta el 3,49% desde el 4,06%, y esto también ha ayudado al crecimiento del BPA, aunque haya subido un poco la deuda. El ROE sube un poco hasta el 6,6% desde el 6,3% de 2015, pero aún está lejos del 10%, que es la zona en la que debería estar aproximadamente, por lo que Iberdrola sigue teniendo potencial se aumentar sus beneficios a ritmos relativamente altos. El 74% de los contadores en España ya son inteligentes, y esto es ahorro de costes y nuevos servicios, e ingresos, para el futuro. En 2017 Iberdrola espera que su Bpa y su dividendo crezcan alrededor del 6%-8%.

 

3T2016: BPA 0,33 euros (+6%). Ventas -10%. EBITDA +4,2%. La producción de electricidad crece el 2,1%, y la electricidad distribuida aumenta el 1,9%. La capacidad instalada se reduce el 1,9%, por el cierre de la gran central de carbón de Escocia (2.300 MW) que ha cerrado, el resto de tecnologías aumentan su capacidad instalada. Los usuarios de electricidad aumentan el 2,4%, y los de gas el 11,8%. El gas suministrado crece el 24%. La deuda neta crece el 1% desde final de 2015, hasta 28.418 millones de euros, que es una subida pequeña, y además debida a que Iberdrola ha entrado en un nuevo ciclo inversor y de crecimiento. El ratio deuda neta / EBITDA es de 3,7 veces. El coste medio de la deuda baja hasta el 3,46%, desde el 4,10% de hace un año. El ROE es del 6,6%, similar al 6,7% de hace un año, y aún bajo, por lo que en próximos trimestres lo esperable es que vaya aumentando su rentabilidad. Ha subido el dividendo a cuenta de 2016 el 8%, hasta 0,135 euros (a pagar en enero de 2017, con scrip dividend + amortización de acciones), más que el 6% que preveía a principios de año. Iberdrola está creciendo más de lo que se esperaba.

 

2T2016: BPA -4%. Ventas -7,6%. EBITDA +1,4%. Sin tener en cuenta un ingreso fiscal extraordinario que tuvo en 2015 por la recuperación de una provisión, el BPA crece el 14%. Producción de electricidad +5%. Capacidad instalada de generación de electricidad -2,4%. Energía eléctrica distribuida +1,1%. La deuda neta apenas baja el 0,3% desde el final de 2015, quedando en 27.978 millones de euros. La deuda no baja más porque la compra de la estadounidense UIL, cuya deuda ha pasado a ser de Iberdrola, lógicamente (también sus ingresos y beneficios, y el ratio deuda neta / EBITDA mejora hasta el 3,65%, desde el 3,75% de hace un año). El coste medio de la deuda baja hasta el 3,51% desde el 4,2% de hace un año. El ROE baja hasta el 6,1% desde el 6,6% de hace un año, es bastante bajo, debería ir hacia la zona del 10%. En España crece algo (+0,9%) la demanda de electricidad, en Reino Unido baja el 2,1%, en EEUU se reduce el 4,1% y en Brasil sube el 0,8%. Las inversiones aumentan un 43%, Iberdrola ya no tiene problemas de deuda, y está volviendo a crecer.

 

1T2016: BPA +3%. Ventas -7%. EBITDA -6%. El BPA sube a pesar de caer el EBITDA por la bajada del coste de la deuda. Producción de electricidad +2,4%. Electricidad distribuida -0,9%. Capacidad instalada de generación de electricidad -2,2% (baja por el cierre de una central de carbón, Longannet, y la venta de algunas renovables en Reino Unido, en las demás zonas crece). La deuda neta sube menos del 1% desde el final de 2015, hasta 28.274 millones de euros. El coste medio de la deuda cae hasta el 3,55% desde el 4,23% de hace un año. La subida de la deuda se debe a la integración en este primer trimestre de 2016 de la recientemente comprada estadounidense UIL, habiéndose ya formado la nueva filial en USA, Avangrid, con la fusión de UIL y los activos que ya tenía Iberdrola en USA. El ROE baja un poco hasta el 6,3%.

 

Hasta 2020 Iberdrola espera que el BPA crezca a una media del 6% anual, el dividendo aumente a una tasa similar (pay out entre el 65% y el 75%) y que el ratio deuda neta / EBITDA en 2020 esté alrededor de las 3,1 veces. Va a continuar pagando el dividendo en acciones (scrip dividend), pero manteniendo el número de acciones en 6.240 millones, por lo que es un un dividendo real.

 

2015

 

Cuarto trimestre de 2015

4T 2015: BPA +4%. Producción de electricidad (-1,5%). Capacidad instalada de generación de electricidad (+3,1%). Electricidad distribuida (+0,6%). Gas suministrado (+6%). A finales de 2015 integra UIL en sus cuentas, con la constitución de Avangrid, su filial en USA. Avangrid apenas se nota en los resultados de 2015, pero es una operación importante que se notará en los resultados a partir de 2016. La compra de la estadounidense UIL es precisamente el motivo del aumento de la deuda en 2015. El coste medio de la deuda queda en el 4,05%, muy bajo.

 

Hasta 2020 Iberdrola espera que el BPA crezca a una media del 6% anual, el dividendo aumente a una tasa similar (pay out entre el 65% y el 75%) y que el ratio deuda neta / EBITDA en 2020 esté alrededor de las 3,1 veces. Va a continuar pagando el dividendo en acciones (scrip dividend), pero manteniendo el número de acciones en 6.240 millones, por lo que es un un dividendo real.

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA ordinario +8,5%. Ingresos +6,7%. EBITDA +5,8%. El ratio deuda neta / EBITDA es de 3,6 veces, aún algo alto, aunque baja un poco. Mantiene el compromiso de pagar un dividendo de al menos 0,27 euros en 2015.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: BPA ordinario +5%. Ventas +6,2%. EBITDA +5,7%. La deuda neta sube un 2,2%, principalmente por la caída del euro respecto a otras monedas.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA ordinario +7% (BPA total -1%). Ingresos +6%, EBITDA +9%. La deuda neta sube el 3%, por la depreciación del euro respecto a otras monedas, es algo sin simportancia. Ratio deuda neta / EBITDA mejora un poco hasta las 3,7 veces.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.