Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Ferrovial

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Budowa.

Ticker FER
Cena 38,22
Liczba akcji 740.688.365
Kapitalizacja 28.309.109.310
Wartość księgowa na akcję 5,08
Cena / wartość księgowa 7,52
EV / EBITDA 34,60
  2023
BPA 0,62
PER 61,65
DPA 0,7000
RPD 1,83%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 8,22% 0,42% 1,74% #¡DIV/0!
EBITDA 15,43% 0,59% -8,63% #¡DIV/0!
EBIT 6,12% -3,32% -0,21% #¡DIV/0!
BPA ordinario 2,45% -4,57% 1,95% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda -0,56% 0,13% 8,01% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję -3,85% -4,18% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 8,37% -0,26% 3,66% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 51,20 41,14 23,61 #¡DIV/0!
RD media 2,66% 3,34% 3,68% 2,68%
Cena / średnia wartość księgowa 4,55 3,43 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 66,48 42,54 26,37 #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 52,85 37,74 26,52 #¡DIV/0!
ROA Średnia 1,15% 1,55% 1,71% #¡DIV/0!
ROE Średnia 6,79% 7,68% 8,65% #¡DIV/0!
ROCE Średnia 6,27% 6,57% 9,19% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Przychody 8.514,00 7.550,76 6.778,25 6.341,20 6.053,91 5.736,54 12.208,17 10.758,66 9.700,52 8.802,02 8.166,48 7.686,45 7.445,78 12.169,11 12.231,87 14.125,96 14.630,01 12.354,58 8.320,59 7.254,01 6.026,00 5.040,00 4.240,00 3.598,00  
% 12.76% 11.4% 6.89% 4.75% 5.53% -53.01% 13.47% 10.91% 10.21% 7.78% 6.25% 3.23% -38.81% -0.51% -13.41% -3.45% 18.42% 48.48% 14.7% 20.38% 19.56% 18.87% 17.84%  
EBITDA 991,00 727,74 596,35 408,71 121,27 483,66 932,42 943,85 1.026,60 982,53 934,35 926,79 818,54 2.514,32 2.591,49 2.851,56 3.044,02 2.221,34 1.044,69 961,02 6.026,00 5.040,00 4.240,00 3.598,00 0,00
% 36.18% 22.03% 45.91% 237.02% -74.93% -48.13% -1.21% -8.06% 4.49% 5.16% 0.82% 13.22% -67.44% -2.98% -9.12% -6.32% 37.04% 112.63% 8.71% -84.05% 19.56% 18.87% 17.84%
Marża EBITDA / Sprzedaż 11,64% 9,64% 8,80% 6,45% 2,00% 8,43% 7,64% 8,77% 10,58% 11,16% 11,44% 12,06% 10,99% 20,66% 21,19% 20,19% 20,81% 17,98% 12,56% 13,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0!
EBIT 590,00 423,26 1.475,79 226,62 401,37 438,49 637,92 926,02 901,20 743,28 826,73 759,96 768,81 3.393,27 876,26 1.836,73 2.678,30 1.459,13 714,03 716,76 614,90 485,10 389,00 271,00 0,00
% 39.39% -71.32% 551.22% -43.54% -8.47% -31.26% -31.11% 2.75% 21.25% -10.09% 8.79% -1.15% -77.34% 287.24% -52.29% -31.42% 83.55% 104.35% -0.38% 16.57% 26.76% 24.7% 43.54%
Marża EBIT / Sprzedaż 6,93% 5,61% 21,77% 3,57% 6,63% 7,64% 5,23% 8,61% 9,29% 8,44% 10,12% 9,89% 10,33% 27,88% 7,16% 13,00% 18,31% 11,81% 8,58% 9,88% 10,20% 9,63% 9,17% 7,53% #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 460,00 122,13 836,01 -406,09 466,19 403,01 453,86 376,24 719,88 401,83 727,24 709,68 424,90 2.163,29 -73,53 -837,76 733,66 552,39 336,42 496,77 296,20 257,90 389,00 271,00 0,00
Całkowity wynik netto 460,00 185,66 1.197,14 -409,55 268,06 -447,90 453,86 376,24 719,88 401,83 727,24 709,68 1.268,97 2.163,29 -73,53 -837,76 733,66 1.425,74 415,85 528,55 340,60 455,80 218,00 159,00 0,00
BPA ordinario 0,62 0,17 1,14 -0,55 0,36 0,55 0,62 0,51 0,47 0,55 0,99 0,97 0,58 2,95 -0,10 -1,19 1,05 0,79 0,48 0,71 0,42 0,37 0,31 0,23 0,00
% 264.71% -85.09% 307.27% -252.78% -34.55% -11.29% 21.57% 8.51% -14.55% -44.44% 2.06% 67.24% -80.34% 3050% 91.6% -213.33% 32.91% 64.58% -32.39% 69.05% 13.51% 19.35% 34.78%
BPA extraordinario 0,00 0,09 0,49 0,00 -0,27 -1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,11 0,05 0,06 0,28 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,62 0,26 1,63 -0,56 0,36 -0,61 0,62 0,51 0,98 0,55 0,99 0,97 1,73 2,95 -0,10 -1,19 1,05 2,03 0,59 0,75 0,49 0,65 0,31 0,23 0,00
Zwykła dywidenda 0,7000 0,7000 0,5830 0,3970 0,7200 0,7200 0,7180 0,7230 0,7090 0,6850 0,6910 0,4500 0,4500 0,4200 0,4000 0,5000 0,2875 0,2500 0,2250 0,2050 0,1500 0,1175 0,1025 0,0700 0,0500
% -0% 20.07% 46.85% -44.86% -0% 0.28% -0.69% 1.97% 3.5% -0.87% 53.56% -0% 7.14% 5% -20% 73.91% 15% 11.11% 9.76% 36.67% 27.66% 14.63% 46.43% 40%
Pay-out 112,71% 416,95% 51,16% -71,65% 200,00% 130,82% 115,84% 140,77% 150,85% 124,85% 69,70% 46,51% 77,68% 14,24% -399,04% -41,86% 27,48% 31,74% 46,90% 28,94% 35,52% 31,95% 32,98% 30,88% #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                       0,8000                   0,0500      
Łączna dywidenda 0,7000 0,7000 0,5830 0,3970 0,7200 0,7200 0,7180 0,7230 0,7090 0,6850 0,6910 1,2500 0,4500 0,4200 0,4000 0,5000 0,2875 0,2500 0,2250 0,2050 0,1500 0,1675 0,1025 0,0700 0,0500
                                                 
Uwagi                                                  
                                                 
Wartość księgowa na akcję 5,08 5,65 5,52 4,35 5,85 6,19 7,51 7,64 8,27 7,74 7,80 7,69 8,37 7,08 4,23 2,25 5,58 5,00 2,96 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -10.09% 2.36% 26.9% -25.64% -5.49% -17.58% -1.7% -7.62% 6.85% -0.77% 1.43% -8.12% 18.22% 67.38% 88% -59.68% 11.6% 68.92% 12.98%
Dług netto 5.979,00 5.781,00 4.451,00 2.541,00 2.957,00 3.664,00 3.463,00 4.266,00 4.542,00 6.230,00 5.352,00 5.105,50 5.170,90 19.788,70 22.271,40 24.112,50 30.263,80 3.064,20 271,80 -139,00 591,00 -303,00 287,00 417,00 0,00
% 3.43% 29.88% 75.17% -14.07% -19.3% 5.8% -18.82% -6.08% -27.09% 16.41% 4.83% -1.26% -73.87% -11.15% -7.64% -20.33% 887.66% 1027.37% 295.54% -123.52% 295.05% -205.57% -31.18%
Dług netto / EBITDA 6,03 7,94 7,46 6,22 24,38 7,58 3,71 4,52 4,42 6,34 5,73 5,51 6,32 7,87 8,59 8,46 9,94 1,38 0,26 -0,14 0,10 -0,06 0,07 0,12 #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 4,73 5,77 5,49 2,32 2,51 4,34 2,71 3,64 4,02 4,36 4,13 4,33 7,25 7,90 8,79 8,99 11,23 4,52 0,61 -0,21 0,96 -0,62 0,74 1,54 #¡DIV/0!
ROA 1,75% 0,46% 3,36% -1,76% 1,93% 1,77% 1,97% 1,61% 2,84% 1,58% 3,19% 3,19% 1,85% 5,00% -0,17% -1,74% 1,42% 1,00% 1,56% 3,28% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 12,21% 2,97% 20,65% -12,74% 10,83% 8,90% 8,25% 6,72% 11,88% 7,08% 12,72% 12,58% 6,92% 41,65% -2,37% -53,05% 18,76% 15,76% 16,20% 27,02% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 4,98% 3,49% 14,34% 3,56% 4,99% 4,86% 6,58% 8,75% 8,13% 6,07% 7,24% 6,99% 6,71% 12,84% 3,25% 6,61% 7,22% 15,00% 22,04% 30,12% 104,04% -160,10% 135,54% 64,99% #¡DIV/0!
                                                 
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1.263,00 1.002,19 810,14 1.093,08 1.177,91 844,99 1.279,66 1.171,51 1.130,24 1.429,25 1.296,41 1.179,82 712,88 2.504,67 2.533,52 2.681,75 2.693,86 677,84 445,63 676,34 614,90 485,10 389,00 271,00 0,00
% 26.02% 23.71% -25.88% -7.2% 39.4% -33.97% 9.23% 3.65% -20.92% 10.25% 9.88% 65.5% -71.54% -1.14% -5.53% -0.45% 297.42% 52.11% -34.11% 9.99% 26.76% 24.7% 43.54%
Przepływy pieniężne z inwestycji -426,00 -731,52 458,18 382,17 -247,35 -201,95 -467,55 -939,46 -669,89 -871,72 -891,46 -24,62 319,98 -850,44 251,91 -1.460,98 786,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 41.77% -259.66% 19.89% 254.51% -22.48% 56.81% 50.23% -40.24% 23.15% 2.21% -3520.88% -107.69% 137.63% -437.6% 117.24% -285.77%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.304,00 -394,58 -2.377,53 355,16 -244,06 -1.190,94 281,68 49,27 -584,18 -289,74 -193,31 -787,28 -1.403,19 -1.603,33 -2.919,81 -435,73 -3.551,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -230.48% 83.4% -769.43% 245.52% 79.51% -522.8% 471.71% 108.43% -101.62% -49.88% 75.45% 43.89% 12.48% 45.09% -570.1% 87.73%
Zmienność kursu walutowego 126,00 -282,65 98,82 -133,39 57,70 -48,04 -71,03 17,92 -36,29 101,05 -48,09 255,07 18,76 169,70 112,17 -287,32 -33,17                
Przepływy pieniężne netto -341,00 -406,56 -1.010,39 1.697,02 744,20 -595,93 1.022,76 299,25 -160,12 368,84 163,55 622,99 -351,58 220,60 -22,22 497,72 -104,44 677,84 445,63 676,34 614,90 485,10 389,00 271,00 0,00
% 16.13% 59.76% -159.54% 128.03% 224.88% -158.27% 241.77% 286.89% -143.41% 125.52% -73.75% 277.2% -259.37% 1092.8% -104.46% 576.56% -115.41% 52.11% -34.11% 9.99% 26.76% 24.7% 43.54%
CFE-CFI-PID 837,00 -58,38 973,72 1.200,76 644,60 384,61 541,83 -152,46 106,18 246,36 54,35 812,81 596,49 310,36 1.387,75 -1.523,49 1.452,63                
Wypłaty dywidend 518,48 509,21 427,69 290,96 529,36 527,23 525,77 529,63 519,14 501,69 525,08 827,09 382,26 397,14 388,69 247,98 222,98 175,33 157,80 143,77 105,20 82,41 71,89 49,09 35,53
                                                 
Liczba akcji na koniec roku 740.688.365 727.443.261 733.602.481 732.902.376 735.215.443 732.265.472 732.265.472 732.548.474 732.211.074 732.389.174 733.510.255 733.510.255 733.510.255 733.510.255 733.510.255 701.323.715 701.323.715 701.323.715 701.323.715 701.323.715 701.323.715 701.323.715 701.323.715 701.323.715 710.660.735
Cena maksymalna 33,19 27,97 28,07 30,50 27,54 19,88 20,81 21,09 23,38 16,76 14,26 11,69 9,77 8,95 8,77 13,74 20,74 19,59 17,86 9,95 7,07 7,24 5,50 3,85 6,00
Cena minimalna 24,30 22,19 19,81 16,45 17,35 16,12 16,63 15,16 16,05 13,85 10,99 7,41 7,25 4,88 3,82 4,41 11,98 12,80 9,77 6,90 5,48 4,92 3,75 3,06 3,62
                                                 
Maksymalny PER 197,70 24,54 -50,66 84,72 50,04 32,07 40,52 44,87 42,61 16,90 14,74 20,18 3,31 -89,29 -7,34 13,13 26,33 40,84 25,21 23,56 19,23 23,29 24,26 #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 171,22 22,01 -43,21 65,21 40,78 29,04 36,45 38,56 35,93 15,44 13,05 16,49 2,89 -68,98 -5,27 8,68 20,77 33,76 19,50 19,95 17,06 19,56 20,40 #¡DIV/0!
Minimum PER 144,74 19,47 -35,75 45,69 31,52 26,01 32,38 32,26 29,25 13,97 11,36 12,79 2,46 -48,68 -3,20 4,22 15,21 26,68 13,79 16,34 14,90 15,83 16,54 #¡DIV/0!
RD% máxima 2,88% 2,63% 2,00% 4,38% 4,15% 4,45% 4,35% 4,68% 4,27% 4,99% 4,09% 6,07% 5,79% 8,20% 13,09% 6,52% 2,09% 1,76% 2,10% 2,17% 2,14% 2,08% 1,87% 1,63%
RD% media 2,49% 2,36% 1,71% 3,37% 3,38% 4,03% 3,91% 4,02% 3,60% 4,56% 3,63% 4,96% 5,05% 6,33% 9,40% 4,31% 1,65% 1,45% 1,62% 1,84% 1,90% 1,75% 1,57% 1,47%
RD% mínima 2,11% 2,08% 1,41% 2,36% 2,61% 3,61% 3,47% 3,36% 2,93% 4,12% 3,16% 3,85% 4,30% 4,47% 5,70% 2,09% 1,21% 1,15% 1,15% 1,51% 1,66% 1,42% 1,27% 1,30%
Cena / maksymalna wartość księgowa 5,87 5,07 6,45 5,21 4,45 2,65 2,72 2,55 3,02 2,15 1,85 1,40 1,38 2,12 3,89 2,46 4,15 6,62 6,81 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 5,08 4,55 5,51 4,01 3,63 2,40 2,45 2,19 2,55 1,96 1,64 1,14 1,20 1,64 2,80 1,63 3,27 5,47 5,27 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 4,30 4,02 4,56 2,81 2,80 2,15 2,18 1,83 2,07 1,78 1,43 0,89 1,02 1,15 1,70 0,79 2,40 4,32 3,73 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 41,72 41,58 56,60 208,71 49,44 19,33 20,66 19,47 23,76 18,87 16,79 16,79 10,72 11,13 10,71 13,11 7,93 13,41 12,89 1,26 0,92 1,27 1,19 #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 37,20 38,06 49,19 166,25 41,69 17,85 19,04 17,36 21,03 17,72 15,50 14,88 10,35 10,55 10,08 12,03 6,54 11,13 9,94 1,08 0,81 1,07 1,02 #¡DIV/0!
EV / EBITDA minimalna 32,68 34,53 41,77 123,80 33,95 16,37 17,42 15,24 18,30 16,58 14,21 12,96 9,99 9,98 9,44 10,96 5,16 8,85 6,99 0,90 0,70 0,88 0,85 #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

 

2019

 

4T2019: EBITDA -75% (por la provisión que hizo en el primer trimestre por posibles pérdidas en varios proyectos en EEUU). La deuda neta se reduce el 19% hasta los 2.957 millones de euros, y el ratio deuda neta / EBITDA (24 veces) no es significativo en 2019, por los efectos “no habituales” que ha tenido. Quitando estos “no habituales” el ratio deuda neta / EBITDA es de alrededor de 3,5 veces. Los dividendos de los proyectos, que es de lo que depende el dividendo de Ferrovial, han subido el 17%, hasta 0,99 euros por acción. La autopista NTE, recientemente puesta en explotación, ya ha pagado en 2019 un dividendo de 166 millones de euros (0,23 euros por acción de Ferrovial), lo cual es muy importante. Ya ha acordado la venta de Broadspectrum, con lo que sale de uno de los negocios poco rentables que tiene, lo cual aumentará los beneficios en próximos años. A finales de 2019 se han abierto 2 nuevas autopistas en Norteamérica (407 East Extension Phase II y Toowoomba) A pesar de los problemas en EEUU, 2019 ha sido un buen año para Ferrovial, porque el principal valor de la empresa está en los dividendos que cobra de sus proyectos, y esos han aumentado el 17%.

 

3T2019: El resultado es una pérdida de 104 millones de euros, por una provisión que ha hecho en por posibles pérdidas en varios proyectos de construcción en EEUU. Ventas =. Cartera de Construcción +2%. Ha conseguido un contrato para una nueva ampliación de la autopista NTE en EEUU, por 900 millones de dólares, que entrará en explotación en 2023 (concesión hasta 2061). La deuda neta aumenta un 7% desde el final de 2018 y queda en 3.894 millones de euros. Tráfico de las principales concesiones: ETR 407 -0,3%, NTE +18%, LBJ +8%, Heathrow +0,7% y AGS (aeropuertos regionales Reino Unido) -7,6%. En 2020 abrirá una nueva ampliación de la 407 ETR. La autopista Toowoomba, en EEUU, abrió el 7 de septiembre de 2019. Y antes de que acabe 2019 abrirá completamente la I77, también en EEUU. Dividendos recibidos de Concesiones y otros proyectos (que es de lo que depende el dividendo que Ferrovial paga a sus accionistas) 0,50 euros (-15%, por la menor aportación de la división de Servicios, que sigue en proceso de venta). 2019 no está siendo un buen año para Ferrovial, pero las principales concesiones siguen creciendo en beneficios, y esa es la parte más importante de su negocio. Además, cuando venda la división de Servicios crecerán los dividendos que recibe de sus concesiones (porque invertirá ese dinero en más autopistas y aeropuertos).

 

2T2019: El resultado neto mejora bastante desde el primer trimestre, y es una pérdida de 6 millones de euros. Se va diluyendo la provisión que hizo en el primer trimestre de 2019 por posibles pérdidas en varios proyectos de EEUU. Ventas -4% (cae la Construcción, y suben las Autopistas). EBITDA -116 millones de euros. La deuda neta sube el 8% desde el final de 2018 por las inversiones que está haciendo en nuevos proyectos de Concesiones. Entre las desinversiones destaca la venta del 65% de Ausol, ganando unos 474 millones de euros, y aún mantiene el 15% de esta autopista. Tráfico de los principales activos: Autopista ETR 407 -1,4% (por peor clima y menor actividad económica), Autopista NTE +20,8% (por las ampliaciones que comenté el trimestre pasado, pero también porque el uso de la autopista está creciendo mucho), Autopista LBJ +5%, Autopista Ausol I +6,7%, Aeropuerto de Heathrow +1,8%, Aeropuertos AGS -7,5%. En el resto de autopistas el crecimiento del tráfico también es bastante bueno. Ferrovial está intentando comprar un 5% más de la autopista 407-ETR (por unos 1.100 millones de euros). En cuanto a los proyectos en marcha, espera abrir la 407 East Extension PhaseII a principios de 2020 y abrir totalmente la autopista Toowoomba a finales de 2019. En junio de 2019 ha abierto parcialmente la I-77 Express, y espera abrirla totalmente este otoño de 2019. Parece que la posible tercera pista de Heathrow (que sería importantísima para Ferrovial) ha aumentado este trimestre sus posibilidades de construirse. Continúa con las negociaciones para vender la división de Servicios (quizá venda la filial británica Amey por un lado y el resto por otro). Los dividendos que cobra de sus autopistas y aeropuertos han aumentado un 8%, que es de lo que depende el dividendo que paga Ferrovial.

 

 

1T2019: El resultado neto es de -98 millones de euros y el EBITDA de -230 millones de euros, por la provisión que ha hecho. Ventas +7%. Esta vez Ferrovial ha tenido problemas en varios proyectos de construcción en EEUU, como le pasa de vez en cuando a todas las constructoras, y ese es el motivo de las pérdidas de este primer trimestre de 2019. La deuda neta baja el 2% desde el final de 2018, por lo que apenas varía. El tráfico crece en casi todas las autopistas y aeropuertos: autopista 407ETR -2% (por clima extremo), autopista NTE +21% (por apertura de 2 ampliaciones: NTE35W y 183 TEXpress), autopista LBJ +5%, autopista Ausol I +8%, autopista Ausol II +7%, aeropuerto Heatrow +1%, aeropuertos regionales Reino Unido (AGS) -6%. En cuanto a proyectos en marcha, espera abrir parcialmente la autopista I-77 en el segundo trimestre de 2019, abrir totalmente (ya lo está parcialmente) la autopista Toowoomba en la segunda mitad de 2019 y la autopista 407 East Extension Phase II a principios de 2020. Sigue el proceso de venta de la división de Servicios, y parece que en el segundo trimestre podría llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Birmimgham que facilitaría la venta de la división de Servicios entera. Los dividendos cobrados de proyectos (que es el origen principal del dividendo de Ferrovial) han sido de 0,16 euros (+8%). A pesar del resultado neto negativo, las autopistas y los aeropuertos siguen creciendo en tráfico y en dividendos pagados, por lo que estos resultados son aceptables.

 

2018

 

4T2018: El resultado neto es una pérdida de 448 millones de euros, principalmente por la provisión de 774 millones de euros que ha hecho en la filial de Servicios británica Amey, para preparar a toda esta división para su venta, como ahora comentaré. Ventas +6%. EBITDA +2%. EBITDA por divisiones: Autopistas +9%, Aeropuertos +4% y Construcción -8%. Estas cifras de Ventas y EBITDA incluyen la participación proporcional en las distintas concesiones de Ferrovial. Los dividendos cobrados de sus concesiones han sido de 0,85 euros por acción (+13%). Este es el dato del que depende principalmente el dividendo que paga Ferrovial. La deuda neta sube el 6% desde el final de 2017, hasta 3.664 millones de euros, por los nuevos proyectos de crecimiento. En Autopistas crece el tráfico en las principales concesiones. La autopista de Dallas que abrió en julio de 2018 (NTE35W) está teniendo un buen inicio. El tráfico crece en las autopistas de los 5 países principales (Canadá, EEUU, España, Portugal e Irlanda). También han subido las tarifas en la mayoría de las autopistas principales. En 2019 pondrá en funcionamiento nuevas autopistas . En diciembre ha vendido las participaciones que le quedaban en las autopistas griegas Central Greece e Ionian Roads por 85 millones de euros, consiguiendo una plusvalía de 80 millones de euros después de impuestos. En Aeropuertos ha subido el tráfico en Heathrow (+2,7%) y ha bajado en los aeropuertos regionales del Reino Unido (-2,4%). En Construcción han aumentado las ventas (porque se han iniciado grandes proyectos en EEUU), pero se ha reducido el margen de beneficios (por mayores costes de materiales y de mano de obra, sobre todo en Polonia). Cartera de Construcción -1,6%. Ya es oficial que Ferrovial tiene a la venta su división de Servicios entera. El dinero que consiga por esta venta lo utilizará en aumentar más la división de Infraestructuras, y aún pareciéndome bien que mantuviera la división de Servicios creo que con su venta va a ganar en estabilidad y crecimiento a la vez, por lo que me parece una buena decisión, ya que con esta venta van a aumentar más los dividendos que cobra de sus concesiones (esos 0,85 euros por acción de 2018). El dividendo de 2018 va a ser de 0,72 euros, igual al de 2017.

 

 

3T2018: BPA 0,08 euros (-85%). En este tercer trimestre el resultado ya entra en positivo. Ventas (-1%). EBITDA (-52%). La principal causa de la caída del EBITDA son los problemas en el contrato de Birmingham que expliqué en trimestres anteriores, aunque sin este efecto el EBITDA seguiría cayendo un 13% (menos que en el segundo trimestre). Los dividendos cobrados de sus concesiones (que es de lo que depende el dividendo de Ferrovial) suben a 0,58 euros (+17%). En julio de 2018 ha inaugurado con 3 meses de adelanto una nueva autopista en Dallas (NTE35W), que apenas ha dado ingresos aún, lógicamente, pero los dará a partir de ahora. A finales de 2018 espera abrir otra autopista en EEUU (la I-77). La deuda neta sube un 11,9% desde el final de 2017, hasta 3.875 millones de euros. Cartera de Construcción +3%. Cartera de Servicios -0,2%. Crece bien el tráfico en Autopistas y Aeropuertos. Construcción sigue con un margen de beneficios bajo (que Ferrovial espera que suba en los próximos trimestres) y su EBITDA cae el 34%. Servicios sigue siendo la peor división en 2018 por los problemas del contrato de Birmimgham, y otros problemas menores en Reino Unido, y también en Australia. Ferrovial está estudiando la venta de esta división (por unos 3.000 millones de euros) para enfocarse más en Autopistas y Aeropuertos, lo cuál le daría mayor estabilidad al conjunto de la empresa.

 

2T2018: Ventas -2%. EBITDA ordinario (sin la provisión de Birmimgham) -17%. La pérdida de 161 millones del primer trimestre por la provisión por el contrato con el Ayuntamiento de Birmimgham se reduce a una pérdida de 72 millones al final del segundo trimestre de 2018. Cartera de Construcción -1%. Cartera de Servicios -1%. El margen de beneficios en Construcción ha seguido siendo bajo este trimestre (se espera que se recupere en el futuro). La deuda neta sube un 13% desde el final de 2017, hasta 3.909 millones de euros, por las mayores inversiones. La autopista NTE35 en EEUU se ha abierto 3 meses antes de lo previsto. A finales de 2018 tiene previsto abrir otra autopista en EEUU, la I-77. El tráfico sigue creciendo a buen ritmo en Autopistas y Aeropuertos. En resumen, Ferrovial está teniendo problemas en 2018 en sus divisiones más cíclicas (Construcción y Servicios), pero las más estables (Autopistas y Aeropuertos) están creciendo a buen ritmo, ya que los dividendos cobrados de sus concesiones aumentan un 19%.

 

1T2018: Ventas -6%. EBITDA ordinario -15%. Ha tenido que hacer una provisión de 237 millones de euros por el contrato con el Ayuntamiento de Birmimgham, y eso le ha hecho tener pérdidas en este primer trimestre de 2018, con un resultado neto de -161 millones de euros. Además de este problema en Birmingham el margen de beneficios de Construcción ha bajado bastante, pero de forma temporal por la fase en la que están algunos proyectos importantes, y los cambios de las divisas han perjudicado (por la caída del dólar y otras monedas respecto al euro). Tanto la división de Autopistas como la de Aeropuertos (que son de las que depende principalmente el dividendo de Ferrovial) han tenido un crecimiento muy bueno en cuanto a tráfico, tarifas y dividendos pagados a Ferrovial. Y eso que el invierno ha sido duro y ha reducido mucho los tráficos algunos días por temporales de lluvia y nieve en varios países. La Cartera de proyectos baja el 3,5% respecto al final de 2017. La deuda neta queda en 3.647 millones de euros, el 5,3% más que al final de 2017. Ha comprado un 3,6% adicional de la autopista estadounidense LBJ, y ya tiene el 54,6%. Debido al problema de Birmingham 2018 va a ser un mal año para Ferrovial en cuanto al resultado neto (salvo que tuviera algún extraordinario positivo inesperado en este momento), pero los dividendos de sus concesiones van muy bien, por lo que lo más probable es que el dividendo de 2018 sea similar al de 2017.

 
 

2017

 

4T2017: BPA 0,62 euros (+22%). Ventas +13%. EBITDA -1%. La deuda neta baja a 3.463 millones de euros, el 19% menos que al final de 2016. Las Concesiones han dado a Ferrovial unos dividendos de 0,75 euros por acción (+16%). Cartera de proyectos -4% (mejora bastante desde el trimestre pasado, y principalmente cae porque en la británica Amey está saliendo de los proyectos que no son rentables). En Autopistas el tráfico crece en todas las autopistas, el EBITDA sube el 8% y a lo largo de 2018 entrarán en explotación 2 autopistas nuevas en EEUU. En Aeropuertos el tráfico crece el 3% y el EBITDA el 4%. En Construcción las Ventas suben el 10% y el EBITDA cae el 42% (de forma temporal, por la fase en la que están en este momento algunos proyectos importantes, además de alguna pérdida no prevista en algún proyecto que ya ha finalizado o está a punto de hacerlo). En Servicios las Ventas suben el 16% y el EBITDA el 30%, en gran parte por la compra hace unos trimestres de la australiana Broadspectrum (en 2016 sólo aportó los últimos 7 meses del año), y también porque la británica Amey ya resolvió sus problemas y ha vuelto a subir sus márgenes de beneficios.3T2017: BPA 0,53 euros (+39%). Ventas +19,5%. EBITDA +9%. La cartera de proyectos cae un 11% hasta 30.000 millones de euros. Es una caída de cierta importancia, que principalmente se debe a que en la filial británica Amey está seleccionando más los negocios para evitar los problemas que ha tenido en el pasado reciente en esta filial. Con esta reducción de cartera busca también mejorar los márgenes de beneficios, abandonado los peores proyectos. Ha aumentado su participación en las autopistas estadounidenses NTE (un 6,3% más, pasando a tener el 63%) y LBJ (un 3,6% más, pasando a tener el 54,6%). Sus principales concesiones (407ETR, Heathrow y AGS) siguen subiendo los dividendos). El tráfico de las autopistas crece a muy buen ritmo, y también están subiendo las tarifas. También el tráfico de los aeropuertos tiene un buen crecimiento. En Construcción suben las ventas (+12%) pero baja el margen de beneficios por 2 proyectos que han tenido problemas y el calendario de trabajos de otros. Así que en próximos trimestres debería volver a subir el margen de beneficios de Construcción. En Servicios las ventas crecen mucho (+26%) principalmente por la compra de Broadspectrum hace unos meses, y el margen de beneficios de Amey aún es bajo tras los problemas de los últimos trimestres, pero ya está subiendo. La deuda neta sube el 5,4% desde el final de 2016 hasta 4.495 millones de euros.

 

2T2017: BPA 0,33 euros (+27%). Ventas +29%. EBITDA +11%. La deuda neta sube sólo un 1% desde el final de 2016, quedando en 4.310 millones de euros. La Cartera de Construcción aumenta el 3,4% (9.400 millones de euros), y la de Servicios se reduce el 9,1% (22.211 millones de euros). El tráfico de Autopistas crece con fuerza, y también el de Aeropuertos. El BPA de este segundo trimestre ya refleja mejor la marcha del negocio ordinario de Ferrovial, aunque es una empresa con muchos más altibajos que otras por cómo funciona su negocio (la rotación de activos es habitual).

 

1T2017: BPA 0,10 euros (-54%). Ventas +39%. EBITDA +17%. La divergencia entre el BPA y el EBITDA se debe a que en el primer trimestre de 2016 vendió más activos (Chicago Skyway y autopistas irlandesas) que en el primer trimestre de 2017. El negocio ordinario de Ferrovial va bien, y creciendo. Ha vendido un 4% de su filial polaca Budimex por 59 millones de euros, de la que sigue teniendo el 55%. Autopistas y Aeropuertos van muy bien, subiendo el tráfico y los dividendos en las principales concesiones (autopista 407ETR en Canadá. Heathrow, y resto de aeropuertos británicos). La cartera de proyectos de Construcción aumenta un 2,4% desde el final de 2016 hasta 9.307 millones de euros, y la cartera de Servicios cae el 1,7% hasta 24.022 millones de euros. La deuda neta sube el 5,8% desde el final de 2016 hasta 4.514 millones de euros. No es una deuda baja, pero es correcta para Ferrovial. 

 
 

2016

 

4T2016: BPA 0,51 euros (-48%). Ventas +11%. EBITDA -8%. Flujo de caja de explotación +3,7%. El BPA cae tanto porque en 2015 tuvo venta de activos importantes (que en Ferrovial no son claramente extraordinarios), porque sigue bajando la Construcción en España (aunque ya debería estar cerca del fondo), los problemas con el ayuntamiento de Birmimgham en Servicios, y la cobertura con derivados en Aeropuertos. La cartera de Construcción crece el 4% y la de Servicios aumenta el 7%. El negocio de Autopistas ha mejorado bastante en todos los países por la mejora de la actividad económica y la caída del precio del petróleo, pero los ingresos (-5%) y el beneficio (-14% el EBIT) caen por las ventas de autopistas que comento a continuación. En Servicios han bajado los beneficios, en parte por la bajada del margen de beneficios de la división, y en parte por los costes extraordinarios del conflicto con el ayuntamiento de Birmimgham, que parece que está cerca de resolverse definitivamente de forma favorable a Ferrovial. Construcción cae en ventas y beneficios, el peor país ha sido España, aunque EEUU ha bajado algo, dentro de los altibajos normales de este negocio, y en Polonia, Australia, Chile y Reino Unido ha crecido. Aeropuertos ha tenido pérdidas por un efecto contable (tiene derivados para cubrirse de las subidas de la inflación y los tipos de interés), pero es un efecto que de una forma u otra (por recuperación de los precios de esos derivados, o por mayores ingresos en el negocio) se va a recuperar, y el negocio en sí ha ido bien, con un aumento del tráfico de pasajeros del 1%, y los ingresos creciendo el 1,5% y el EIBTDA el 5%. La inversión más importante de 2016 ha sido la compra de la australiana Broadspectrum, que creo que la ha hecho a un precio muy bueno por la situación que pasaba esta empresa, y que le va a dar una rentabilidad muy alta en el futuro. En desinversiones, ha vendido la autopista Chicago Skyway, y participaciones en 2 autopistas irlandesas (mantiene el 20%) y otras 2 portuguesas (mantiene el 48% y 49%). La compra de Transchile no es muy grande, pero es interesante porque entra en el negocio de transmisión de electricidad (el de REE en España) en Chile. La deuda neta baja hasta 4.266 millones de euros (.6%), que es una bajada especialmente buena si se tiene en cuenta que sólo la compra de Broadspectrum supuso un aumento de la deuda de 934 millones de euros (entre lo pagado por Ferrovial, y la deuda que tenía Broadspectrum en el momento de la compra). Está construyendo varias autopistas importantes, las primera de las cuales se inaugurarán en 2018.

 

3T2016: BPA 0,38 euros (-42%). Ventas +6%. EBITDA -20%. La caída se debe fundamentalmente a la bajada de la libra respecto al euro, al menor negocio que ha tenido en Reino Unido, y a los costes legales por el conflicto con el ayuntamiento de Birmimgham (que está camino de resolverse favorablemente). También influye que ha vendido varios activos (como la Chicago Skyway, la mayor parte de 2 autopistas en Irlanda, y la mitad de otras 2 autopistas en Portugal), y por tanto esos activos ya no le reportan beneficios, y aún no han sido reemplazados por otros proyectos nuevos, que ya está desarrollando. El área de Construcción reduce sus beneficios, aunque mejora en algunos sitios como Polonia. En la división de Aeropuertos ha habido un efecto contable importante (-117 millones de euros) por la valoración de derivados que cubren la subida de la inflación a precios de mercado que no supone que salga dinero de la caja, y que se recuperará en el futuro (suba o no la inflación, porque es una cobertura). En las autopistas que mantiene (EEUU, Canadá, España, Irlanda y Portugal), el tráfico está creciendo a tasas altas, y los beneficios también. En este tercer trimestre ha comprado la empresa chilena Transchile, que se dedica a la transmisión de electricidad (como REE), un negocio muy estable. Está reduciendo sus costes financieros con refinanciaciones de deuda. La deuda neta sube hasta 5.693 millones de euros, el 25% más que al final de 2015. Aunque es una subida importante, se debe a las inversiones que ha hecho, la principal la compra de la australiana Broadspectrum, que creo que la hizo a buen precio. La caída de la libra creo que se recuperará en el futuro, pero la actividad de Servicios en Reino Unido está cayendo bastante por el menor gasto de las administraciones públicas, y este problema puede ser más duradero, por lo que Ferrovial está reduciendo plantilla para reducir el tamaño de esta filial, al menos mientras dure esta situación. De todas las cosas que están afectando negativamente en 2016, esta de la bajada de actividad en la división de Servicios en Reino Unido es la más importante, ya que las otras son efectos temporales, que se deberían recuperar en los próximos trimestres. Parece que está más cerca la construcción de la tercera pista en Heathrow (aunque, de hacerse, es un proyecto a años vista), y esto sería muy importante para la valoración de Ferrovial. La cartera de Construcción crece el 9% y la de Servicios el 11%, lo cual es una buena señal para el futuro.

 

2T2016: BPA 0,26 euros (-29%). Ha tenido costes extraordinarios por el contrato del ayuntamiento de Birmimgham, uno de los contratos importantes que consiguió hace pocos años y que parecía un buen negocio, pero no ha resultado bien. También le ha perjudicado la caída de la libra, y los activos que ha vendido y ya no tiene (las autopistas Chicago Skyway, y las irlandesas M3 y M4), la bajada de márgenes de beneficios en la división de Servicios en Reino Unido, y la caída de Construcción. Ventas -0,8%. EBITDA -21,8%. La cartera de Construcción aumenta el 8,4% (9.462 millones de euros), y la de Servicios crece el 18,5% (27.000 millones de euros). La deuda neta sube hasta los 5.571 millones de euros, un 23% más. La subida de la deuda se debe casi en su totalidad (934 millones de euros) a la compra de la australiana Broadspectrum, que creo que es una compra muy interesante, por el negocio, y por el precio pagado. Broadspectrum sólo ha aportado de momento el mes de junio, por lo que a partir de ahora se irá notando más en los resultados de Ferrovial. El tráfico de las autopistas crece a buen ritmo, no sólo en EEUU y Canadá, sino también en España (algunas autopistas crecen por encima del 10%), Portugal e Irlanda. A finales de junio ha abierto una nueva fase de la autopista canadiense 407ETR, que es un proyecto importante. Continúa con la construcción de otras autopistas, que se inaugurarán en 2017, o años posteriores. En Servicios, en el Reino Unido han bajado bastante los márgenes por el menor gasto de las administraciones públicas, y espera compensarlo, al menos parcialmente, en próximos trimestres con una reducción de plantilla acorde a ese menor gasto. El tráfico en Heathrow crece el 0,6% (algo menos que en el primer trimestre de 2016), y el EBITDA mejora el 4,5%. Posiblemente consiga el contrato para la construcción y explotación de la nueva terminal del aeropuerto de Denver, que sería un contrato muy importante, pero aún no es seguro al 100%.

 

 

1T2016: BPA +32% (en gran parte por venta de activos, como las que ahora menciono). Ventas -3%. EBITDA -7%. La caída de ventas y EBITDA se debe en gran parte a los cambios de las divisas. Crece mucho el tráfico en autopistas y aeropuertos. Ya se han ejecutado las ventas de la autopista Chicago Skyway en USA y M4 y M3 en Irlanda (de estas 2 irlandesas aún mantiene el 20%). La deuda neta sube un 2% hasta 4.647 millones de euros. Ha conseguido la compra de la australiana Broadspectrum a través de la OPA que lanzó, y creo que va a ser una compra muy importante y positiva para el futuro, por el tamaño de la empresa, sus negocios, y sus posibilidades de mejora de la eficiencia. Entre los contratos conseguidos destaca un tramo de AVE en California. La Cartera de Construcción aumenta el 2% y la de Servicios cae el 7%.

 

2015

 

Cuarto trimestre de 2015

4T 2015: Reduce ligeramente el número de acciones respecto a 2014 por las recompras y amortizaciones de autocartera, más que compensando las emitidas en los scrip dividend. La cartera de Construcción aumenta un 8% y la de Servicios un 2%. Tiene bastantes extraordinarios, que suman 373 millones de euros al beneficio neto por venta de activos, efectos positivos extraordinarios en algunas concesiones, etc.

 

Tercer trimestre de 2015

3T 2015: BPA +79%. Ventas +11,5%. EBITDA +16%. El dividendo a cuenta de 2015 (scrip + recompra de acciones) será de 0,398 euros, el 4,5% más que en 2014. Sigue consiguiendo concesiones nuevas importantes. Posiblemente venda la autopista Chicago Skyway, y en ese caso podría comprarla Abertis. La deuda neta sube un 4,2% hasta 6.491 millones de euros. La cartera de Construcción crece el 1,9% y la de Servicios el 3%. El tráfico aumenta prácticamente en todas las autopistas y aeropuertos.

 

Segundo trimestre de 2015

2T 2015: BPA +59%. Ventas +14%. EBITDA +24%. La cartera de proyectos sube el 6,4% desde el final de 2014. La deuda neta es de 6.199 millones de euros, muy similar a la del final de 2014. En España crece el tráfico de las autopistas, sobre todo el de vehículos pesados, lo cual es un indicio de mejora económica. Crece el tráfico de autopistas y aeropuertos en general en todos los países en que está Ferrovial.

 

Primer trimestre de 2015

1T 2015: BPA +81%. En Ferrovial es más significativo el EBITDA, que crece el 14%. Los ingresos suben el 10%. LA deuda neta aumenta el 3%. La cartera de Construcción crece el 6% y la de Servicios el 5%. Crece el tráfico tanto en Aeropuertos como en Autopistas, el negocio está creciendo a buen ritmo.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.