Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące E.on

Kraj: Strefa euro.

DE

Sector: Elektryczny.

Cena 12,46
Liczba akcji 2.641.318.800
Kapitalizacja 32.910.832.248
Wartość księgowa na akcję 5,34
Cena / wartość księgowa 2,33
EV / EBITDA 7,53
EV / EBIT 64,70
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 0,20 0,92 78,26%
PER 62,30 13,54
DPA 0,5300
RPD 4,25%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 25,94% -2,64% 4,03% #¡DIV/0!
EBITDA 11,13% 0,06% -0,05% #¡DIV/0!
EBIT -21,28% -13,62% -7,67% #¡DIV/0!
BPA ordinario -33,34% -16,04% -11,71% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 4,27% 12,04% -1,14% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 15,00% -11,22% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 14,66% -1,19% 5,33% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 14,06 7,66 8,33 #¡DIV/0!
RD media 4,84% 4,33% 4,83% 3,64%
Cena / średnia wartość księgowa 3,23 0,75 0,99 #¡REF!
EV / EBITDA średnia 10,04 8,57 7,47
EV /EBIT średnia 30,00 8,15 4,12 #¡DIV/0!
ROA Średnia 1,70% -0,05% 1,55% #¡REF!
ROE Średnia 18,54% 99,21% 54,69% #¡REF!
ROCE Średnia 4,78% 7,32% 8,84% #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 93.686,00 115.660,00 77.358,00 60.944,00 41.003,00 29.565,00 37.965,00 38.173,00 116.218,00 111.556,00 122.450,00 132.093,00 112.954,00 92.863,00 81.817,00 86.753,00 68.731,00 64.091,00 51.854,00 42.384,00 42.541,00 35.691,00 69.839,00 71.344,00 65.680,00    
% -19% 49.51% 26.93% 48.63% 38.69% -22.13% -0.54% -67.15% 4.18% -8.9% -7.3% 16.94% 21.64% 13.5% -5.69% 26.22% 7.24% 23.6% 22.34% -0.37% 19.19% -48.9% -2.11% 8.62%    
Koszt własny sprzedaży                                                      
%                                                      
Marża brutto 93.686,00 115.660,00 77.358,00 60.944,00 41.003,00 29.565,00 37.965,00 38.173,00 116.218,00 111.556,00 122.450,00 132.093,00 112.954,00 92.863,00 81.817,00 86.753,00 68.731,00 64.091,00 51.854,00 42.384,00 42.541,00 35.691,00 69.839,00 71.344,00 65.680,00 0,00 0,00
% -19% 49.51% 26.93% 48.63% 38.69% -22.13% -0.54% -67.15% 4.18% -8.9% -7.3% 16.94% 21.64% 13.5% -5.69% 26.22% 7.24% 23.6% 22.34% -0.37% 19.19% -48.9% -2.11% 8.62%
EBITDA 9.370,00 8.059,00 7.889,00 7.049,00 3.853,00 5.528,00 4.955,00 4.939,00 7.557,00 8.337,00 9.315,00 10.771,00 9.293,00 13.346,00 12.975,00 12.836,00 11.907,00 11.724,00 10.722,00 9.741,00 9.458,00 7.558,00 8.626,00 8.041,00 #¡REF! #¡REF!
% 16.27% 2.15% 11.92% 82.95% -30.3% 11.56% 0.32% -34.64% -9.36% -10.5% -13.52% 15.9% -30.37% 2.86% 1.08% 7.8% 1.56% 9.35% 10.07% 2.99% 25.14% -12.38% 7.28%
Marża EBITDA / Sprzedaż 10,00% 6,97% 10,20% 11,57% 9,40% 18,70% 13,05% 12,94% 6,50% 7,47% 7,61% 8,15% 8,23% 14,37% 15,86% 14,80% 17,32% 18,29% 20,68% 22,98% 22,23% 21,18% 12,35% 11,27% #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 1.195,00 1.077,00 6.509,00 2.883,00 1.351,00 3.953,00 4.664,00 -411,00 4.369,00 4.664,00 5.165,00 4.677,00 -757,00 11.247,00 14.266,00 4.934,00 10.455,00 6.342,00 7.382,00 6.719,00 5.897,00 514,00 3.208,00 6.498,00 5.718,00    
% 10.96% -83.45% 125.77% 113.4% -65.82% -15.24% 1234.79% -109.41% -6.33% -9.7% 10.43% 717.83% -106.73% -21.16% 189.14% -52.81% 64.85% -14.09% 9.87% 13.94% 1047.28% -83.98% -50.63% 13.64%    
Marża EBIT / Sprzedaż 1,28% 0,93% 8,41% 4,73% 3,29% 13,37% 12,28% -1,08% 3,76% 4,18% 4,22% 3,54% -0,67% 12,11% 17,44% 5,69% 15,21% 9,90% 14,24% 15,85% 13,86% 1,44% 4,59% 9,11% 8,71% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 517,00 1.944,00 4.691,00 1.017,00 1.566,00 3.223,00 3.925,00 -8.450,00 -6.999,00 -3.160,00 2.142,00 2.189,00 -2.219,00 5.853,00 8.396,00 1.621,00 7.204,00 5.586,00 7.407,00 4.339,00 4.647,00 2.777,00 2.408,00 3.570,00 2.839,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 517,00 1.831,00 4.691,00 1.017,00 1.566,00 3.223,00 3.925,00 -8.450,00 -6.999,00 -3.160,00 2.142,00 2.189,00 -2.219,00 5.853,00 8.396,00 1.621,00 7.204,00 5.586,00 7.407,00 4.339,00 4.647,00 2.777,00 2.408,00 3.570,00 2.839,00    
BPA ordinario 0,20 0,74 1,78 0,39 0,59 1,49 1,81 -4,33 -3,58 -1,63 1,12 1,15 -1,16 3,07 4,41 0,85 3,80 2,82 3,75 2,19 2,36 1,42 1,19 1,92 1,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -72.97% -58.43% 356.41% -33.9% -60.4% -17.68% 141.8% -20.95% -119.63% -245.54% -2.61% 199.14% -137.79% -30.39% 418.82% -77.63% 34.75% -24.8% 71.23% -7.2% 66.2% 19.33% -38.02% 2.13%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,20 0,69 1,78 0,39 0,59 1,49 1,81 -4,33 -3,58 -1,63 1,12 1,15 -1,16 3,07 4,41 0,85 3,80 2,82 3,75 2,19 2,36 1,42 1,19 1,92 1,88 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,5300 0,5100 0,4900 0,4700 0,4600 0,4300 0,3000 0,2100 0,5000 0,5000 0,1700 1,1000 1,0000 1,5000 1,5000 1,5000 1,3700 1,1200 0,9200 0,7800 0,6666 0,5833 0,5333 0,4500 0,4166 0,0000 0,0000
% 3.92% 4.08% 4.26% 2.17% 6.98% 43.33% 42.86% -58% -0% 194.12% -84.55% 10% -33.33% -0% -0% 9.49% 22.32% 21.74% 17.95% 17.01% 14.28% 9.38% 18.51% 8.02%
Pay-out 270,77% 69,29% 27,59% 122,07% 77,59% 28,91% 16,56% -4,85% -13,95% -30,59% 15,12% 95,73% -85,85% 48,82% 34,03% 176,28% 36,06% 39,70% 24,56% 35,54% 28,23% 41,09% 44,78% 23,48% 22,14% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                      
Łączna dywidenda 0,5300 0,5100 0,4900 0,4700 0,4600 0,4300 0,3000 0,2100 0,5000 0,5000 0,1700 1,1000 1,0000 1,5000 1,5000 1,5000 1,3700 1,1200 0,9200 0,7800 0,6666 0,5833 0,5333 0,4500 0,4166 0,0000 0,0000
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 5,34 6,03 4,56 1,86 3,44 2,66 1,85 -0,54 8,41 12,72 17,57 18,35 18,76 21,87 21,18 18,10 26,04 24,60 22,50 16,98 15,13 13,12 12,10 15,05 17,42 #¡REF! #¡REF!
% -11.44% 32.24% 145.16% -45.93% 29.32% 43.78% 442.59% -106.42% -33.88% -27.6% -4.25% -2.19% -14.22% 3.26% 17.02% -30.49% 5.85% 9.33% 32.51% 12.23% 15.32% 8.43% -19.6% -13.61%
Dług netto 37.691,00 32.742,00 38.773,00 40.736,00 39.430,00 16.580,00 19.248,00 26.320,00 27.714,00 33.394,00 31.991,00 35.845,00 36.385,00 37.701,00 44.665,00 44.946,00 23.432,00 18.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 15.12% -15.55% -4.82% 3.31% 137.82% -13.86% -26.87% -5.03% -17.01% 4.39% -10.75% -1.48% -3.49% -15.59% -0.63% 91.81% 28.51%
Dług netto / EBITDA 4,02 4,06 4,91 5,78 10,23 3,00 3,88 5,33 3,67 4,01 3,43 3,33 3,92 2,82 3,44 3,50 1,97 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF!  
Dług netto / wykorzystanie FC 6,67 3,26 9,53 7,67 13,30 5,81 -6,52 4,97 4,49 5,15 5,02 4,07 5,50 3,40 4,93 6,67 2,69 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 0,46% 1,45% 3,92% 1,07% 1,59% 5,93% 7,02% -13,27% -6,16% -2,51% 1,64% 1,56% -1,45% 3,83% 5,50% 1,03% 5,25% 4,38% 5,97% 3,87% 4,23% 2,52% 2,50% 3,41% 3,05% #¡REF! #¡REF!
ROE 3,66% 12,21% 38,92% 20,65% 17,25% 55,97% 97,95% 800,95% -42,60% -12,85% 6,40% 6,26% -6,21% 14,05% 20,81% 4,70% 14,59% 11,47% 16,65% 12,93% 15,61% 10,83% 9,84% 12,73% 10,80% #¡REF! #¡REF!
ROCE 2,07% 1,97% 11,49% 5,79% 2,57% 15,75% 17,97% -1,49% 9,34% 7,76% 7,55% 6,26% -1,00% 13,50% 16,10% 5,92% 13,31% 9,13% 15,00% 17,82% 17,14% 1,60% 10,41% 19,60% 18,34% #¡REF! #¡REF!
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 5.654,00 10.045,00 4.069,00 5.313,00 2.965,00 2.853,00 -2.952,00 5.293,00 6.179,00 6.478,00 6.375,00 8.808,00 6.610,00 11.085,00 9.054,00 6.738,00 8.726,00 7.161,00 6.601,00 5.840,00 5.538,00 3.614,00 3.907,00 3.243,00 3.255,00 0,00 0,00
% -43.71% 146.87% -23.41% 79.19% 3.93% 196.65% -155.77% -14.34% -4.62% 1.62% -27.62% 33.25% -40.37% 22.43% 34.37% -22.78% 21.85% 8.48% 13.03% 5.45% 53.24% -7.5% 20.47% -0.37%
Przepływy pieniężne z inwestycji -5.588,00 -3.146,00 -5.399,00 -1.864,00 -5.820,00 1.011,00 -391,00 -4.366,00 -287,00 -3.235,00 -1.075,00 -3.018,00 -3.051,00 756,00 -3.399,00 -17.078,00 -8.789,00 -4.457,00 399,00 -382,00 39,00 -10.409,00 10.844,00 -3.940,00 -1.712,00 0,00 0,00
% -77.62% 41.73% -189.65% 67.97% -675.67% 358.57% 91.04% -1421.25% 91.13% -200.93% 64.38% 1.08% -503.57% 122.24% 80.1% -94.31% -97.2% -1217.04% 204.45% -1079.49% 100.37% -195.99% 375.23% -130.14%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.844,00 -3.146,00 2.263,00 -2.624,00 792,00 -2.637,00 540,00 -288,00 -3.858,00 -4.611,00 -4.025,00 -6.848,00 -5.835,00 -9.924,00 -5.170,00 11.391,00 1.808,00 -5.860,00 -6.465,00 -4.766,00 -3.545,00 4.499,00 -11.963,00 1.712,00 -1.383,00 0,00 0,00
% 41.39% -239.02% 186.24% -431.31% 130.03% -588.33% 287.5% 92.53% 16.33% -14.56% 41.22% -17.36% 41.2% -91.95% -145.39% 530.03% 130.85% 9.36% -35.65% -34.44% -178.8% 137.61% -798.77% 223.79%
Zmienność kursu walutowego 27,00 -59,00 42,00 -74,00 -11,00 -66,00 -8,00 -255,00 -60,00 26,00 -59,00 26,00 -12,00 16,00 54,00 -267,00 -12,00 -38,00 77,00 -60,00 -53,00 -611,00 66,00 30,00 15,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto -1.751,00 3.694,00 975,00 751,00 -2.074,00 1.161,00 -2.811,00 384,00 1.974,00 -1.342,00 1.216,00 -1.032,00 -2.288,00 1.933,00 539,00 784,00 1.733,00 -3.194,00 612,00 632,00 1.979,00 -2.907,00 2.854,00 1.045,00 175,00 0,00 0,00
% -147.4% 278.87% 29.83% 136.21% -278.64% 141.3% -832.03% -80.55% 247.09% -210.36% 217.83% 54.9% -218.37% 258.63% -31.25% -54.76% 154.26% -621.9% -3.16% -68.06% 168.08% -201.86% 173.11% 497.14%
CFE-CFI-PID 66,00 6.899,00 -1.330,00 3.449,00 -2.855,00 3.864,00 -3.343,00 927,00 5.892,00 3.243,00 5.300,00 5.790,00 3.559,00 11.841,00 5.655,00 -10.340,00 -63,00 2.704,00 7.000,00 5.458,00 5.577,00 -6.795,00 14.751,00 -697,00 1.543,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 1.331,00 1.278,00 1.225,00 1.199,00 932,00 650,00 345,00 976,00 706,00 840,00 2.097,00 1.905,00 2.858,00 2.858,00 2.857,00 2.560,00 2.210,00 4.614,00 1.549,00 1.312,00 1.142,00 1.100,00 954,00 628,00 540,00 0,00 0,00
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 2.641.318.800 2.641.318.800 2.641.318.800 2.641.318.800 2.641.318.800 2.167.149.433 2.167.149.433 1.952.396.600 1.952.396.600 1.933.000.000 1.905.000.000 1.905.000.000 1.905.000.000 1.905.000.000 1.905.000.000 1.905.000.000 1.896.000.000 1.980.000.000 1.977.000.000 1.977.000.000 1.968.000.000 1.956.000.000 2.022.000.000 1.863.000.000 1.509.000.000    
Cena maksymalna 12,81 12,54 12,28 11,56 12,26 9,95 10,81 9,83 14,85 15,46 14,92 19,74 25,54 29,60 30,97 51,37 48,83 34,83 29,78 22,44 17,42 20,08 21,63 22,33 21,08 22,58 21,63
Cena minimalna 9,35 7,28 8,27 7,60 8,08 7,88 6,53 6,06 7,08 12,23 11,82 13,61 12,50 20,86 17,77 22,75 31,50 27,02 21,30 16,23 11,37 12,67 15,47 13,67 13,77 13,46 14,32
                                                     
Maksymalny PER 17,40 7,06 31,89 19,50 8,24 5,49 -2,50 -2,74 -9,08 13,75 12,98 -16,95 8,31 6,72 36,40 13,52 17,31 9,30 13,57 9,50 12,27 16,86 11,29 11,87 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 15,05 5,58 26,69 16,16 6,84 4,92 -2,00 -2,22 -6,71 12,31 11,64 -14,32 6,19 5,72 28,64 9,75 14,24 8,25 11,64 8,19 10,14 13,75 9,68 9,57 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 12,70 4,10 21,48 12,82 5,43 4,35 -1,51 -1,69 -4,33 10,88 10,29 -11,68 4,07 4,73 20,88 5,99 11,17 7,21 9,71 6,87 8,01 10,64 8,07 7,27 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 5,45% 6,73% 5,68% 6,05% 5,32% 3,81% 3,22% 8,25% 7,06% 1,39% 9,31% 7,35% 12,00% 7,19% 8,44% 6,02% 3,56% 3,40% 3,66% 4,11% 5,13% 4,21% 2,91% 3,05% 0,00% 0,00%
RD% media 4,72% 5,32% 4,76% 5,02% 4,41% 3,41% 2,58% 6,67% 5,21% 1,24% 8,34% 6,21% 8,94% 6,13% 6,64% 4,34% 2,92% 3,02% 3,14% 3,54% 4,24% 3,43% 2,49% 2,46% 0,00% 0,00%
RD% mínima 3,98% 3,91% 3,83% 3,98% 3,51% 3,02% 1,94% 5,09% 3,37% 1,10% 7,37% 5,07% 5,87% 5,07% 4,84% 2,67% 2,29% 2,64% 2,62% 2,97% 3,35% 2,66% 2,08% 1,87% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,12 2,75 6,59 3,36 4,61 5,38 -20,01 1,17 1,17 0,88 0,81 1,05 1,17 1,40 1,71 1,97 1,98 1,55 1,75 1,48 1,33 1,66 1,44 1,28 #¡REF! #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 1,84 2,17 5,51 2,79 3,83 4,82 -16,04 0,94 0,86 0,79 0,73 0,89 0,87 1,19 1,35 1,42 1,63 1,37 1,50 1,28 1,10 1,35 1,23 1,03 #¡REF! #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,55 1,60 4,44 2,21 3,04 4,26 -12,08 0,72 0,56 0,70 0,64 0,73 0,57 0,98 0,98 0,87 1,28 1,20 1,25 1,07 0,87 1,05 1,03 0,78 #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA maksymalna 8,26 9,11 10,38 18,16 8,86 8,24 10,07 6,21 7,48 6,64 5,97 7,96 6,47 7,79 8,10 10,19 9,45 6,43 6,04 4,69 4,54 4,55 5,44 #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 7,69 8,23 9,63 16,80 7,86 7,78 9,13 5,72 6,57 6,31 5,69 7,33 5,54 7,15 7,12 7,90 8,05 5,71 5,18 4,04 3,75 3,71 4,66 #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA minimalna 7,13 7,35 8,88 15,44 6,86 7,33 8,19 5,23 5,66 5,97 5,42 6,71 4,61 6,51 6,14 5,61 6,65 4,99 4,32 3,39 2,96 2,87 3,89 #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.