Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Chevron

Kraj: USA.

US

Sector: Energia.

Cena 157,83
Liczba akcji 1.880.307.000
Kapitalizacja 296.768.853.810
Wartość księgowa na akcję 85,60
Cena / wartość księgowa 1,84
EV / EBITDA 6,66
EV / EBIT 9,47
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 11,36
PER 13,89
DPA 6,04 6,5200 7,36%
RPD 3,83% 4,13%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,85% -1,29% 2,56% #¡REF!
EBITDA 2,65% -0,75% 4,72% #¡REF!
EBIT 6,43% -2,07% 4,05% #¡REF!
BPA ordinario 7,84% 0,25% 6,22% #¡REF!
Zwykła dywidenda 6,16% 4,47% 7,47% #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 1,06% 1,04% 8,44% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3,06% 0,17% 5,45% #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 12,74 -28,37 -9,13 -3,77
RD media 4,57% 4,33% 3,68% 2,58%
Cena / średnia wartość księgowa 1,64 1,50 1,82 1,29
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 5,71 0,22 2,95 2,62
ROA Średnia 5,47% 4,56% 8,03% 5,65%
ROE Średnia 8,92% 7,55% 14,49% 10,33%
ROCE Średnia 11,77% 9,56% 23,84% 16,90%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Przychody 200.949,00 246.252,00 162.465,00 94.692,00 146.516,00 166.339,00 141.722,00 114.472,00 138.477,00 211.970,00 228.848,00 241.909,00 253.706,00 204.928,00 171.636,00 273.005,00 220.904,00 210.118,00 198.200,00 155.300,00 121.277,00 98.537,00 106.245,00 119.130,00 85.713,00
% -18.4% 51.57% 71.57% -35.37% -11.92% 17.37% 23.8% -17.34% -34.67% -7.38% -5.4% -4.65% 23.8% 19.4% -37.13% 23.59% 5.13% 6.01% 27.62% 28.05% 23.08% -7.25% -10.82% 38.99%
Koszt własny sprzedaży -119.196,00 -145.416,00 -89.372,00 -50.488,00 -80.113,00 -94.578,00 -75.765,00 -59.321,00 -69.751,00 -119.671,00 -134.696,00 -140.766,00 -149.923,00 -116.467,00 -99.653,00 -171.397,00 -133.309,00 -128.151,00 -127.968,00 -94.419,00 -71.310,00 -57.051,00 -60.549,00 -69.814,00 -46.256,00
% 18.03% -62.71% -77.02% 36.98% 15.29% -24.83% -27.72% 14.95% 41.71% 11.15% 4.31% 6.11% -28.73% -16.87% 41.86% -28.57% -4.02% -0.14% -35.53% -32.41% -24.99% 5.78% 13.27% -50.93%
Marża brutto 81.753,00 100.836,00 73.093,00 44.204,00 66.403,00 71.761,00 65.957,00 55.151,00 68.726,00 92.299,00 94.152,00 101.143,00 103.783,00 88.461,00 71.983,00 101.608,00 87.595,00 81.967,00 70.232,00 60.881,00 49.967,00 41.486,00 45.696,00 49.316,00 39.457,00
% -18.92% 37.96% 65.35% -33.43% -7.47% 8.8% 19.59% -19.75% -25.54% -1.97% -6.91% -2.54% 17.32% 22.89% -29.16% 16% 6.87% 16.71% 15.36% 21.84% 20.44% -9.21% -7.34% 24.99%
EBITDA 46.441,00 65.477,00 38.852,00 12.752,00 35.552,00 40.742,00 28.877,00 17.096,00 25.879,00 47.995,00 50.091,00 59.745,00 60.545,00 45.168,00 30.666,00 52.585,00 41.041,00 39.933,00 31.592,00 25.892,00 18.476,00 9.834,00 16.183,00 20.480,00 11.878,00
% -29.07% 68.53% 204.67% -64.13% -12.74% 41.09% 68.91% -33.94% -46.08% -4.18% -16.16% -1.32% 34.04% 47.29% -41.68% 28.13% 2.77% 26.4% 22.01% 40.14% 87.88% -39.23% -20.98% 72.42%
Marża EBITDA / Sprzedaż 23,11% 26,59% 23,91% 13,47% 24,26% 24,49% 20,38% 14,93% 18,69% 22,64% 21,89% 24,70% 23,86% 22,04% 17,87% 19,26% 18,58% 19,01% 15,94% 16,67% 15,23% 9,98% 15,23% 17,19% 13,86%
EBIT (Operating profit) 29.115,00 49.158,00 20.927,00 -6.756,00 6.334,00 21.323,00 9.528,00 -2.361,00 4.842,00 31.202,00 35.905,00 46.332,00 47.634,00 32.105,00 18.556,00 43.057,00 32.333,00 32.427,00 25.679,00 20.957,00 13.150,00 4.665,00 9.124,00 15.159,00 6.944,00
% -40.77% 134.9% 409.75% -206.66% -70.29% 123.79% 503.56% -148.76% -84.48% -13.1% -22.5% -2.73% 48.37% 73.02% -56.9% 33.17% -0.29% 26.28% 22.53% 59.37% 181.89% -48.87% -39.81% 118.3%
Marża EBIT / Sprzedaż 14,49% 19,96% 12,88% -7,13% 4,32% 12,82% 6,72% -2,06% 3,50% 14,72% 15,69% 19,15% 18,78% 15,67% 10,81% 15,77% 14,64% 15,43% 12,96% 13,49% 10,84% 4,73% 8,59% 12,72% 8,10%
Zwykły zysk netto 21.369,00 35.465,00 15.625,00 -5.543,00 2.924,00 14.824,00 9.195,00 -497,00 4.587,00 19.241,00 21.423,00 26.179,00 26.895,00 19.024,00 10.483,00 23.931,00 18.688,00 17.138,00 14.099,00 13.328,00 7.230,00 1.132,00 3.288,00 7.727,00 3.247,00
Całkowity wynik netto 21.369,00 35.465,00 15.625,00 -5.543,00 2.924,00 14.824,00 9.195,00 -497,00 4.587,00 19.241,00 21.423,00 26.179,00 26.895,00 19.024,00 10.483,00 23.931,00 18.688,00 17.138,00 14.099,00 13.328,00 7.230,00 1.132,00 3.288,00 7.727,00 3.247,00
BPA ordinario 11,36 18,28 8,14 -2,88 1,55 7,79 4,83 -0,27 2,45 10,14 11,09 13,32 13,44 9,48 5,24 11,67 8,77 7,80 6,54 6,28 3,40 0,53 1,55 3,61 1,51
% -37.86% 124.57% 382.64% -285.81% -80.1% 61.28% 1888.89% -111.02% -75.84% -8.57% -16.74% -0.89% 41.77% 80.92% -55.1% 33.07% 12.44% 19.27% 4.14% 84.71% 541.51% -65.81% -57.06% 139.07%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 11,36 18,28 8,14 -2,88 1,55 7,79 4,83 -0,27 2,45 10,14 11,09 13,32 13,44 9,48 5,24 11,67 8,77 7,80 6,54 6,28 3,40 0,53 1,55 3,61 1,51
Zwykła dywidenda 6,04 5,68 5,31 5,16 4,76 4,48 4,32 4,29 4,28 4,21 3,90 3,51 3,09 2,84 2,66 2,53 2,26 2,01 1,75 1,53 1,43 1,40 1,33 1,30 1,24
% 6.34% 6.97% 2.91% 8.4% 6.25% 3.7% 0.7% 0.23% 1.66% 7.95% 11.11% 13.59% 8.8% 6.77% 5.14% 11.95% 12.44% 14.86% 14.38% 6.99% 2.14% 5.26% 2.31% 4.84%
Pay-out 53,15% 31,08% 65,26% -179,22% 306,40% 57,51% 89,49% -1616,73% 174,95% 41,53% 35,17% 26,35% 22,99% 29,96% 50,77% 21,67% 25,78% 25,77% 26,75% 24,36% 42,07% 262,93% 85,99% 36,00% 82,00%
Dywidenda nadzwyczajna                                                  
Łączna dywidenda 6,0400 5,6800 5,3100 5,1600 4,7600 4,4800 4,3200 4,2900 4,2800 4,2100 3,9000 3,5100 3,0900 2,8400 2,6600 2,5300 2,2600 2,0100 1,7500 1,5300 1,4300 1,4000 1,3300 1,3000 1,2400
                                                 
Uwagi                                                  
                                                 
Wartość księgowa na akcję 85,60 82,09 72,42 68,40 76,62 81,22 77,77 77,71 81,45 81,68 77,18 69,48 60,66 52,36 45,93 42,04 36,06 31,28 28,99 21,23 16,94 14,72 15,84 15,25  
% 4.28% 13.35% 5.88% -10.73% -5.66% 4.44% 0.08% -4.59% -0.28% 5.83% 11.08% 14.54% 15.85% 14% 9.25% 16.58% 15.28% 7.9% 36.55% 25.32% 15.08% -7.07% 3.87%  
Dług netto 12.613,00 5.438,00 25.694,00 38.688,00 21.224,00 24.114,00 33.847,00 39.032,00 27.137,00 14.535,00 3.818,00 -9.820,00 -10.047,00 -5.880,00 1.391,00 -1.000,00 -1.268,00 -1.882,00 1.402,00 291,00 7.087,00 12.243,00 13.983,00 12.347,00  
% 131.94% -78.84% -33.59% 82.28% -11.98% -28.76% -13.28% 43.83% 86.7% 280.7% 138.88% 2.26% -70.87% -522.72% 239.1% 21.14% 32.62% -234.24% 381.79% -95.89% -42.11% -12.44% 13.25%  
Dług netto / EBITDA 0,27 0,08 0,66 3,03 0,60 0,59 1,17 2,28 1,05 0,30 0,08 -0,16 -0,17 -0,13 0,05 -0,02 -0,03 -0,05 0,04 0,01 0,38 1,24 0,86 0,60  
Dług netto / wykorzystanie FC 0,35 0,11 0,88 3,66 0,78 0,79 1,66 3,04 1,39 0,46 0,11 -0,25 -0,24 -0,19 0,07 -0,03 -0,05 -0,08 0,07 0,02 0,58 1,23 1,22 0,92  
ROA 8,17% 13,76% 6,52% -2,31% 1,23% 5,84% 3,62% -0,19% 1,73% 7,23% 8,44% 11,24% 12,84% 10,30% 6,38% 14,85% 12,56% 12,92% 11,20% 14,30% 8,87% 1,46% 4,24% 9,95%  
ROE 13,28% 22,27% 11,24% -4,21% 2,03% 9,59% 6,21% -0,34% 3,00% 12,41% 14,37% 19,18% 22,16% 18,10% 11,41% 27,77% 24,31% 24,94% 22,57% 29,58% 20,07% 3,62% 9,76% 23,69%  
ROCE 16,68% 29,67% 12,63% -3,94% 3,81% 11,86% 5,20% -1,27% 2,67% 18,28% 23,28% 36,19% 42,48% 32,13% 19,75% 50,27% 42,64% 48,36% 40,07% 46,04% 30,31% 10,64% 19,03% 33,16%  
                                                 
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 35.600,00 49.600,00 29.200,00 10.577,00 27.314,00 30.618,00 20.338,00 12.846,00 19.456,00 31.475,00 35.002,00 38.812,00 41.095,00 31.359,00 19.373,00 29.632,00 24.977,00 24.323,00 20.105,00 14.690,00 12.315,00 9.943,00 11.457,00 13.467,00 7.771,00
% -28.23% 69.86% 176.07% -61.28% -10.79% 50.55% 58.32% -33.97% -38.19% -10.08% -9.82% -5.56% 31.05% 61.87% -34.62% 18.64% 2.69% 20.98% 36.86% 19.29% 23.86% -13.21% -14.93% 73.3%
Przepływy pieniężne z inwestycji -15.200,00 -12.100,00 -5.900,00 -6.965,00 -11.458,00 -12.290,00 -8.320,00 -16.852,00 -23.808,00 -29.893,00 -35.609,00 -24.796,00 -27.489,00 -20.915,00 -16.572,00 -17.081,00 -13.933,00 -12.219,00 -11.561,00 -3.499,00 -4.072,00 -5.047,00 -9.542,00 -5.642,00 -5.610,00
% -25.62% -105.08% 15.29% 39.21% 6.77% -47.72% 50.63% 29.22% 20.36% 16.05% -43.61% 9.8% -31.43% -26.21% 2.98% -22.59% -14.03% -5.69% -230.41% 14.07% 19.32% 47.11% -69.12% -0.57%
Finansowanie przepływów pieniężnych -30.100,00 -25.000,00 -23.100,00 -3.736,00 -19.758,00 -13.699,00 -14.554,00 25,00 2.815,00 -4.999,00 -3.821,00 -8.980,00 -11.769,00 -5.170,00 -3.546,00 -10.400,00 -14.295,00 -11.848,00 -7.668,00 -6.224,00 -7.029,00 -4.071,00 -2.095,00 -7.489,00 -1.130,00
% -20.4% -8.23% -518.31% 81.09% -44.23% 5.87% -58316% -99.11% 156.31% -30.83% 57.45% 23.7% -127.64% -45.8% 65.9% 27.25% -20.65% -54.51% -23.2% 11.45% -72.66% -94.32% 72.03% -562.74%
Zmienność kursu walutowego -100,00 -200,00 -200,00 -50,00 332,00 -91,00 65,00 -53,00 -226,00 -43,00 -266,00 39,00 -33,00 70,00 114,00 -166,00 120,00 194,00 -124,00 58,00 95 15 -31 -5 -30
Przepływy pieniężne netto -9.800,00 12.300,00 0,00 -174,00 -3.570,00 4.538,00 -2.471,00 -4.034,00 -1.763,00 -3.460,00 -4.694,00 5.075,00 1.804,00 5.344,00 -631,00 1.985,00 -3.131,00 450,00 752,00 5.025,00 1.309,00 840,00 -211,00 331,00 1.001,00
% -179.67% 100% 95.13% -178.67% 283.65% 38.75% -128.81% 49.05% 26.29% -192.49% 181.32% -66.24% 946.91% -131.79% 163.4% -795.78% -40.16% -85.03% 283.88% 55.83% 498.1% -163.75% -66.93%
CFE-CFI-PID 20.400,00 37.500,00 23.300,00 3.612,00 15.856,00 18.328,00 12.018,00 -4.006,00 -4.352,00 1.582,00 -607,00 14.016,00 13.606,00 10.444,00 2.801,00 12.551,00 11.044,00 12.104,00 8.544,00 11.191,00 8.243,00 4.896,00 1.915,00 7.825,00 2.161,00
Wypłaty dywidend 11.300,00 11.000,00 10.200,00 9.651,00 8.959,00 8.502,00 8.132,00 8.032,00 7.992,00 7.928,00 7.474,00 6.844,00 6.136,00 5.674,00 5.302,00 5.162,00 4.791,00 4.396,00 3.778,00 3.236,00 3.033,00 2.965,00 2.739,00 2.679,00 2.617,00
                                                 
Liczba akcji na koniec roku 1.880.307.000 1.940.277.000 1.920.275.000 1.925.186.317 1.882.168.101 1.902.837.690 1.904.701.885 1.873.000.000 1.875.000.000 1.898.000.000 1.932.000.000 1.965.000.000 2.001.000.000 2.007.000.000 2.001.000.000 2.050.000.000 2.132.000.000 2.197.000.000 2.155.000.000 2.122.000.000 2.127.000.000 2.126.000.000 2.125.800.000 2.139.800.000 2.147.200.000
Cena maksymalna 187,81 189,68 119,34 122,72 127,34 133,88 126,20 119,00 113,00 135,10 127,83 118,53 110,01 92,39 76,82 104,63 95,50 76,20 65,98 56,07 43,50 45,80 49,25 47,44 52,47
Cena minimalna 140,72 117,29 83,89 51,60 107,10 100,22 102,55 75,33 69,58 100,15 108,74 95,73 86,68 66,83 56,12 55,50 65,00 53,76 49,50 42,00 30,66 32,71 39,22 34,97 36,56
                                                 
Maksymalny PER 10,28 23,31 -41,45 78,99 16,35 27,73 -475,60 48,64 11,15 12,18 9,59 8,82 11,61 17,64 6,58 11,94 12,24 11,65 10,50 16,50 81,70 29,61 13,64 31,37
Średni współczynnik PER 8,99 18,86 -35,29 56,10 15,05 24,25 -431,03 39,72 9,01 10,61 8,88 7,97 10,38 15,20 5,69 9,13 10,29 9,93 9,19 14,43 69,64 25,38 12,25 27,25
Minimum PER 7,70 14,41 -29,14 33,21 13,75 20,76 -386,47 30,79 6,86 9,03 8,16 7,12 9,14 12,76 4,81 6,33 8,33 8,22 7,88 12,36 57,58 21,15 10,86 23,13
RD% máxima 4,04% 4,53% 6,15% 9,22% 4,18% 4,31% 4,18% 5,68% 6,05% 3,89% 3,23% 3,23% 3,28% 3,98% 4,51% 4,07% 3,09% 3,26% 3,09% 3,40% 4,57% 4,07% 3,31% 3,55%
RD% media 3,53% 3,66% 5,24% 6,55% 3,85% 3,77% 3,79% 4,64% 4,89% 3,39% 2,99% 2,92% 2,93% 3,43% 3,90% 3,12% 2,60% 2,78% 2,70% 2,98% 3,89% 3,48% 2,98% 3,08%
RD% mínima 3,02% 2,80% 4,32% 3,88% 3,52% 3,23% 3,40% 3,60% 3,73% 2,89% 2,75% 2,61% 2,58% 2,88% 3,29% 2,16% 2,10% 2,30% 2,32% 2,55% 3,22% 2,90% 2,64% 2,61%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,29 2,62 1,74 1,60 1,57 1,72 1,62 1,46 1,38 1,75 1,84 1,95 2,10 2,01 1,83 2,90 3,05 2,63 3,11 3,31 2,95 2,89 3,23 #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 2,00 2,12 1,49 1,14 1,44 1,51 1,47 1,19 1,12 1,52 1,70 1,77 1,88 1,73 1,58 2,22 2,57 2,24 2,72 2,89 2,52 2,48 2,90 #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,71 1,62 1,23 0,67 1,32 1,29 1,32 0,92 0,85 1,30 1,57 1,58 1,66 1,45 1,33 1,54 2,08 1,85 2,33 2,48 2,08 2,06 2,57 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 5,48 10,13 21,00 7,24 6,47 9,99 16,34 9,66 4,72 5,20 3,97 3,68 4,74 6,09 2,90 5,20 5,05 5,34 5,50 6,82 10,65 6,88 5,71 8,55
EV / EBITDA średnia 8,56 8,32 6,29 4,50                                          
EV / EBITDA minimalna 4,12 6,52 15,67 3,39 5,54 7,78 13,71 6,50 3,02 3,87 3,35 2,94 3,71 4,42 2,12 2,74 3,42 3,78 4,13 5,21 7,88 5,16 4,67 6,30

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.