Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Catalana Occidente

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Ubezpieczyciele.

Ticker GCO
Cena 38,00
Liczba akcji 120.000.000
Kapitalizacja 4.560.000.000
Wartość księgowa na akcję 42,53
Cena / wartość księgowa 0,89
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 4,84 5,30 8,68%
PER 7,85 7,17
DPA 1,1177 1,2300 9,13%
RPD 2,94% 3,24%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 6,08% 6,28% 7,76% #¡DIV/0!
Premie 5,90% 6,06% 7,54% #¡DIV/0!
BPA ordinario 10,52% 10,14% 13,03% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 6,33% 6,60% 8,88% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 12,25% 11,46% 26,01% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -2,52% 3,57% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 9,57 11,51 12,62 #¡DIV/0!
RD media 3,14% 2,73% 2,97% 2,28%
Cena / średnia wartość księgowa 0,99 1,29 2,56 #¡DIV/0!
ROA Średnia 2,45% 2,33% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE Średnia 10,73% 11,23% 14,21% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Premie 5.565,60 5.245,60 4.746,90 4.426,40 4.466,60 4.178,90 4.094,20 4.085,30 3.703,90 3.289,60 3.091,40 3.070,10 3.066,70 2.971,80 3.160,30 3.333,20 2.035,50 1.936,00 1.862,00 1.730,00 1.300,00 1.298,00 1.117,00                            
% 6.1% 10.51% 7.24% -0.9% 6.88% 2.07% 0.22% 10.3% 12.59% 6.41% 0.69% 0.11% 3.19% -5.96% -5.19% 63.75% 5.14% 3.97% 7.63% 33.08% 0.15% 16.2%                            
Pozostałe przychody 227,00 141,90 135,60 133,10 136,50 132,50 130,80 127,40 121,50 115,30 60,00 59,30 53,20 51,10 77,10 67,80                                          
% 59.97% 4.65% 1.88% -2.49% 3.02% 1.3% 2.67% 4.86% 5.38% 92.17% 1.18% 11.47% 4.11% -33.72% 13.72%                                          
Całkowity dochód 5.792,60 5.387,50 4.882,50 4.559,50 4.603,10 4.311,40 4.225,00 4.212,70 3.825,40 3.404,90 3.151,40 3.129,40 3.119,90 3.022,90 3.237,40 3.401,00 2.035,50 1.936,00 1.862,00 1.730,00 1.300,00 1.298,00 1.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 7.52% 10.34% 7.08% -0.95% 6.77% 2.04% 0.29% 10.12% 12.35% 8.04% 0.7% 0.3% 3.21% -6.63% -4.81% 67.08% 5.14% 3.97% 7.63% 33.08% 0.15% 16.2%
Zwykły zysk netto 576,28 508,20 427,23 262,33 385,94 352,16 325,45 295,60 268,12 242,11 221,06 200,10 210,48 181,27 101,16 104,45 234,72 191,39 137,59 103,58 50,10 30,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 580,60 486,57 427,23 262,33 385,94 352,16 325,45 295,60 268,12 242,11 221,06 200,10 210,48 181,27 101,16 104,45 234,72 191,39 137,59 103,58 50,10 30,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 4,84 4,05 3,56 2,19 3,22 2,93 2,71 2,46 2,23 2,02 1,84 1,67 1,75 1,51 0,84 0,87 1,96 1,59 1,15 0,86 0,42 0,25 0,34 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 19.51% 13.76% 62.56% -31.99% 9.9% 8.12% 10.16% 10.31% 10.4% 9.78% 10.18% -4.57% 15.89% 79.76% -3.45% -55.61% 23.27% 38.26% 33.72% 104.76% 68% -26.47%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 4,84 4,05 3,56 2,19 3,22 2,93 2,71 2,46 2,23 2,02 1,84 1,67 1,75 1,51 0,84 0,87 1,96 1,59 1,15 0,86 0,42 0,25 0,34 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,1177 1,0285 0,9500 0,8800 0,6800 0,8224 0,7751 0,7230 0,6726 0,6279 0,5900 0,5694 0,5694 0,5177 0,5073 0,5073 0,4800 0,4000 0,2920 0,2240 0,2040 0,1940 0,1860 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 8.67% 8.26% 7.95% 29.41% -17.32% 6.1% 7.21% 7.49% 7.12% 6.42% 3.62% -0% 9.99% 2.05% -0% 5.69% 20% 36.99% 30.36% 9.8% 5.15% 4.3%
Pay-out 23,27% 24,29% 26,68% 40,25% 21,14% 28,02% 28,58% 29,35% 30,10% 31,12% 32,03% 34,15% 32,46% 34,27% 60,18% 58,28% 24,54% 25,08% 25,47% 25,95% 48,86% 77,60% 54,31% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                          
Łączna dywidenda 1,1177 1,0285 0,9500 0,8800 0,6800 0,8224 0,7751 0,7230 0,6726 0,6279 0,5900 0,5694 0,5694 0,5177 0,5073 0,5073 0,4800 0,4000 0,2920 0,2240 0,2040 0,1940 0,1860 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000                
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 42,53 31,52 33,97 29,82 28,98 23,86 22,94 21,11 19,16 18,06 14,36 11,94 10,28 9,45 8,70 7,62 8,79 7,53 6,01 3,04 0,42 0,25 0,34 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!                  
% 34.93% -7.21% 13.92% 2.9% 21.46% 4.01% 8.67% 10.18% 6.09% 25.77% 20.27% 16.15% 8.78% 8.62% 14.17% -13.31% 16.73% 25.29% 97.7% 623.81% 68% -26.47%                  
Dług netto 156,20 191,30 194,90 200,70 200,50 200,40 200,27 204,90 211,80 248,10                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -18.35% -1.85% -2.89% 0.1% 0.05% 0.06% -2.26% -3.26% -14.63%                        
Dług netto / EBITDA                                                                          
Dług netto / wykorzystanie FC 0,36 0,36 0,36 0,40 0,39 0,41 0,53 0,47 0,92 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Łączny wskaźnik 92,60% 90,80% 88,90% 88,60% 90,40% 91,20% 91,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%              
ROA 3,27% 2,83% 2,34% 1,51% 2,31% 2,43% 2,29% 2,13% 2,02% 2,15% 2,19% 2,06% 2,23% 1,96% 1,01% 1,06% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 11,29% 13,44% 10,48% 7,33% 11,10% 12,30% 11,82% 11,67% 11,66% 11,17% 12,82% 13,96% 17,06% 15,99% 9,69% 11,43% 22,24% 21,18% 19,08% 28,44% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 428,09 534,42 548,94 498,13 513,46 486,46 380,89 431,46 229,49 373,43 301,52 240,68 300,93 -92,33 -159,76 63,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                    
% -19.9% -2.65% 10.2% -2.99% 5.55% 27.72% -11.72% 88.01% -38.55% 23.85% 25.28% -20.02% 425.93% 42.21% -351.16%                    
Przepływy pieniężne z inwestycji -882,79 -12,16 -139,32 -237,77 -177,50 -467,93 -57,90 84,37 -168,87 -230,99 -164,90 -530,48 -168,12 -261,21 492,09 -230,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -7159.79% 91.27% 41.41% -33.95% 62.07% -708.17% -168.63% 149.96% 26.89% -40.08% 68.91% -215.54% 35.64% -153.08% 313.5%
Finansowanie przepływów pieniężnych -308,00 -125,99 -159,39 -128,86 -144,42 -111,24 -98,71 -91,98 -92,79 47,51 -73,43 -76,23 -71,59 -55,93 -81,59 -67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -144.46% 20.95% -23.69% 10.77% -29.83% -12.69% -7.32% 0.87% -295.31% 164.7% 3.67% -6.48% -28% 31.45% -20.34%
Zmienność kursu walutowego 10,03 -3,03 4,97 -8,27 -0,34 0,04 -4,71 3,04 10,32 8,69 -10,11                                                    
Przepływy pieniężne netto -752,67 393,24 255,20 123,24 191,21 -92,66 219,57 426,89 -21,86 198,63 53,07 -366,04 61,21 -409,47 250,74 -234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -291.4% 54.09% 107.08% -35.55% 306.36% -142.2% -48.57% 2052.84% -111.01% 274.28% 114.5% -698.01% 114.95% -263.3% 206.84%
CFE-CFI-PID -463,71 512,16 395,72 246,25 321,44 6,19 312,54 505,88 47,49 135,39 136,61 -289,81 132,81 -353,54 332,33 -166,88 0,00                                        
Wypłaty dywidend 126,64 116,57 107,75 81,51 100,51 94,74 88,44 83,02 76,81 73,14 68,99 68,33 64,52 48,86 72,89 59,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000                            
Cena maksymalna 32,40 30,90 36,45 32,60 35,70 39,75 39,13 31,99 32,50 31,65 26,74 14,76 18,87 17,30 18,45 25,63 35,39 28,20 15,59 9,40 4,98 4,62 4,36 3,44 4,71 15,10 10,46                    
Cena minimalna 26,50 23,15 27,15 16,08 28,10 31,75 29,16 22,60 22,50 21,35 13,90 9,15 10,55 10,70 7,00 11,02 22,00 14,74 8,91 4,86 3,74 3,53 3,28 2,75 3,08 3,97 7,81                    
                                                                         
Maksymalny PER 8,00 8,68 16,67 10,14 12,16 14,66 15,89 14,32 16,11 17,18 16,04 8,42 12,49 20,52 21,20 13,10 22,19 24,59 18,06 22,51 19,92 13,49 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 7,27 7,59 14,55 7,57 10,87 13,18 13,86 12,22 13,63 14,39 12,19 6,82 9,74 16,61 14,62 9,37 17,99 18,72 14,19 17,08 17,44 11,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 6,54 6,50 12,42 5,00 9,58 11,71 11,84 10,11 11,15 11,59 8,34 5,22 6,98 12,69 8,04 5,63 13,79 12,86 10,32 11,64 14,96 10,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 3,88% 4,10% 3,24% 4,23% 2,93% 2,44% 2,48% 2,98% 2,79% 2,76% 4,10% 6,22% 4,91% 4,74% 7,25% 4,36% 1,82% 1,98% 2,51% 4,20% 5,19% 5,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 3,53% 3,59% 2,83% 3,16% 2,62% 2,20% 2,16% 2,54% 2,36% 2,31% 3,11% 5,04% 3,83% 3,84% 5,00% 3,11% 1,47% 1,51% 1,98% 3,18% 4,54% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                  
RD% mínima 3,17% 3,07% 2,41% 2,09% 2,30% 1,95% 1,85% 2,10% 1,93% 1,86% 2,13% 3,86% 2,74% 2,93% 2,75% 1,87% 1,13% 1,04% 1,44% 2,17% 3,90% 4,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,03 0,91 1,22 1,13 1,50 1,73 1,85 1,67 1,80 2,20 2,24 1,44 2,00 1,99 2,42 2,91 4,70 4,69 5,14 22,51 19,92 13,49 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 0,93 0,80 1,07 0,84 1,34 1,56 1,62 1,42 1,52 1,84 1,70 1,16 1,56 1,61 1,67 2,08 3,81 3,57 4,04 17,08 17,44 11,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 0,84 0,68 0,91 0,55 1,18 1,38 1,38 1,18 1,25 1,49 1,16 0,89 1,12 1,23 0,92 1,25 2,92 2,45 2,94 11,64 14,96 10,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Ubezpieczenie

 

2019

 

3T2019: BPA 2,32 euros (+10%). El ROE baja un poco al 11,3% desde el 12% de hace un año, aunque sigue estando muy bien. El ratio combinado mejora hasta el 89,5% desde el 90,2% de hace un año.

2T2019: BPA 1,72 euros (+10%). El ROE baja un poco al 11,4% desde el 12% de hace un año, aunque sigue estando muy bien. El ratio combinado mejora hasta el 89,2% desde el 90,2% de hace un año.

1T2019: BPA 0,82 euros (+9,1%). El ROE baja un poco hasta el 11,5% desde el 11,8% de hace un año, pero sigue siendo muy bueno. El ratio combinado, que ya era muy bueno hace un año (90,5%), mejora un poco más hasta el 89,6%.

 

2018

 

3T2018: BPA 2,32 euros (+7%). El ROE se mantiene muy alto, en el 11,7%. También el ratio combinado sigue en niveles muy buenos, del 90,2%.

 

2T2018: BPA 1,56 euros (+9%). El ratio combinado mejora muy ligeramente hasta el 90,2% desde el 90,5% de hace un año, y es un dato muy bueno. El ROE llega al 12%, también muy buen dato.

 

1T2018: BPA 0,75 euros (+8%). El ratio combinado mejora hasta el 90,5% desde el 92,5% de hace un año. El ROE sube hasta el 11,8% desde el 11,5% de hace 1 año. De momento el crecimiento de los beneficios es ligeramente inferior al 9%-10% de años anteriores, pero sigue siendo muy bueno.

 

2017

 

3T2017: BPA 2,16 euros (+10%). Ingresos +1,3%. El ROE es del 11,9%. El ratio combinado (de no Vida) es del 90,4%, muy bueno. En 2017 Catalana Occidente probablemente tendrá un BPA de 2,70 euros, un 10% más que en 2016. Los 2 primeros dividendos a cuenta de 2017 han subido un 5%, y el dividendo total creo que subirá algo más.

 

2T2017: BPA 1,43 euros (+9,6%). El ROE sube al 11,8%, muy bueno. El ratio combinado (se No Vida) sigue mejorando, y ya es del 90,5%. El primer dividendo a cuenta de 2017 es un 5% superior al de 2016.

 

1T2017: BPA 0,70 euros (+9,4%). Ingresos +2,8%. El ROE baja un poco hasta el 11,5% (11,8% hace un año), pero está en un buen nivel. El ratio combinado (de No Vida), que ya era muy bueno, mejora un poco hasta el 92,2%.

 

2016

 

3T2016: BPA 1,97 euros (+8%). Ingresos +17%. El ROE se mantiene algo por encima del 12%, muy buen nivel. En España está creciendo bastante, por la mayor actividad económica, y las compras de otras empresas que ha hecho en los últimos trimestres. El ratio combinado del negocio tradicional es del 90,6%, muy bueno. Los 2 dividendos a cuenta de 2016 que ya ha pagado han sido un 7,5% superiores a los de 2015, y el dividendo total, aunque aún no se conoce, tendrá un crecimiento similar a ese.

 

2T2016: BPA +9%. Ingresos +25%. El ROE sube hasta el 12%, muy bueno. El ratio combinado del negocio tradicional es del 90,8%, muy bueno, y el del seguro de crédito del 73,8%. En el negocio de seguro de crédito, ha fusionado Atradius y Crédito y Caución, con lo que reducirá los costes y mejorará la rentabilidad de este negocio. El primer dividendo a cuenta de 2016 ha subido el 7,5%.

 

 

1T2016: BPA +10%. Ha comprado Previsora Bilbaína (especializada en decesos), que no es una empresa muy grande, pero sí con un tamaño aceptable, en lo que probablemente sea el inicio de la concentración del sector asegurador por la nueva regulación. Creo que es una buena compra para Catalana Occidente.

 

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.