Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Burberry

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Moda.

Ticker BRBY
Cena 7,21
Liczba akcji 366.200.000
Kapitalizacja 2.640.302.000
Wartość księgowa na akcję 3,13
Cena / wartość księgowa 2,30
EV / EBITDA 4,72
  2024
BPA 0,74
PER 9,74
DPA 0,6100
RPD 8,46%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 1,76% 2,45% 7,68% #¡DIV/0!
EBITDA 7,58% 3,43% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT -0,89% -0,63% 5,75% #¡DIV/0!
BPA ordinario -2,03% 0,22% 7,28% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 7,49% 6,66% 13,92% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję -2,23% 1,86% 6,65% #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 4,23% 1,75% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 27,38 25,89 -6,85 #¡DIV/0!
RD media 2,76% 2,54% 2,27% #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 4,87 5,03 5,77
EV / EBITDA średnia 10,65 11,45 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 19,69 17,89 -3,27 #¡DIV/0!
ROA Średnia 9,29% 11,49% 12,27%
ROE Średnia 22,84% 21,89% 22,50%
ROCE Średnia 24,71% 35,91% 41,11%
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 2.968,00 3.094,00 2.826,00 2.343,90 2.633,10 2.720,20 2.732,80 2.766,00 2.514,70 2.523,20 2.329,80 1.998,70 1.857,20 1.501,30 1.279,90 1.201,50 995,40 850,30 742,90 715,50 675,80 593,60 499,20                              
% -4.07% 9.48% 20.57% -10.98% -3.2% -0.46% -1.2% 9.99% -0.34% 8.3% 16.57% 7.62% 23.71% 17.3% 6.53% 20.71% 17.06% 14.46% 3.83% 5.87% 13.85% 18.91%                              
Koszt własny sprzedaży -959,00 -911,00 -831,00 -681,40 -927,60 -859,40 -835,40 -832,90 -752,00 -757,70 -671,30 -556,70 -558,30 -491,60 -475,90 -535,70 -377,70 -329,00 -296,80 -291,30 -284,20 -261,30 -248,10                              
% -5.27% -9.63% -21.95% 26.54% -7.94% -2.87% -0.3% -10.76% 0.75% -12.87% -20.59% 0.29% -13.57% -3.3% 11.16% -41.83% -14.8% -10.85% -1.89% -2.5% -8.76% -5.32%                              
Marża brutto 2.009,00 2.183,00 1.995,00 1.662,50 1.705,50 1.860,80 1.897,40 1.933,10 1.762,70 1.765,50 1.658,50 1.442,00 1.298,90 1.009,70 804,00 665,80 617,70 521,30 446,10 424,20 391,60 332,30 251,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -7.97% 9.42% 20% -2.52% -8.35% -1.93% -1.85% 9.67% -0.16% 6.45% 15.01% 11.02% 28.64% 25.58% 20.76% 7.79% 18.49% 16.86% 5.16% 8.32% 17.85% 32.34%
EBITDA 797,00 1.001,00 856,00 797,80 519,70 553,00 534,30 538,30 535,10 564,00 569,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -20.38% 16.94% 7.3% 53.51% -6.02% 3.5% -0.74% 0.6% -5.12% -0.9%
Marża EBITDA / Sprzedaż 26,85% 32,35% 30,29% 34,04% 19,74% 20,33% 19,55% 19,46% 21,28% 22,35% 24,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 418,00 657,00 543,00 521,10 188,70 437,20 410,30 394,30 402,90 440,30 445,40 345,80 376,90 302,10 171,10 -9,90 201,70 157,00 154,50 161,30 136,60 88,30 85,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -36.38% 20.99% 4.2% 176.15% -56.84% 6.56% 4.06% -2.13% -8.49% -1.15% 28.8% -8.25% 24.76% 76.56% 1828.28% -104.91% 28.47% 1.62% -4.22% 18.08% 54.7% 3.4%
Marża EBIT / Sprzedaż 14,08% 21,23% 19,21% 22,23% 7,17% 16,07% 15,01% 14,26% 16,02% 17,45% 19,12% 17,30% 20,29% 20,12% 13,37% -0,82% 20,26% 18,46% 20,80% 22,54% 20,21% 14,88% 17,11% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 270,00 490,00 396,00 375,70 121,60 339,10 293,50 286,80 309,50 336,30 322,50 254,30 263,30 208,40 81,40 -6,00 135,20 110,20 106,40 111,90 91,50 52,20 56,50                              
Całkowity wynik netto                                                                            
BPA ordinario 0,74 1,26 0,98 0,93 0,30 0,82 0,68 0,65 0,69 0,75 0,72 0,57 0,59 0,47 0,18 -0,01 0,31 0,25 0,22 0,22 0,18 0,10 0,11 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -41.27% 28.57% 5.38% 210% -63.41% 20.59% 4.62% -5.8% -8% 4.17% 26.32% -3.39% 25.53% 161.11% 1900% -103.23% 24% 13.64% -0% 22.22% 80% -9.09%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,74 1,26 0,98 0,93 0,30 0,82 0,68 0,65 0,69 0,75 0,72 0,57 0,59 0,47 0,18 -0,01 0,31 0,25 0,22 0,22 0,18 0,10 0,11 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,6100 0,6100 0,4700 0,4250 0,1130 0,4250 0,4130 0,3890 0,3700 0,3520 0,3200 0,2900 0,2500 0,2000 0,1400 0,1200 0,1200 0,1050 0,0800 0,0650 0,0450 0,0300 0,0000                              
% -0% 29.79% 10.59% 276.11% -73.41% 2.91% 6.17% 5.14% 5.11% 10% 10.34% 16% 25% 42.86% 16.67% -0% 14.29% 31.25% 23.08% 44.44% 50%                              
Pay-out 82,73% 48,30% 48,04% 45,83% 38,01% 52,03% 60,42% 59,98% 53,33% 46,87% 44,38% 50,92% 42,19% 42,61% 76,00% -876,20% 39,30% 42,50% 35,91% 29,31% 24,88% 29,09% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                                                                            
Łączna dywidenda 0,6100 0,6100 0,4700 0,4250 0,1130 0,4250 0,4130 0,3890 0,3700 0,3520 0,3200 0,2900 0,2500 0,2000 0,1400 0,1200 0,1200 0,1050 0,0800 0,0650 0,0450 0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                           
Uwagi                                                                            
                                                                           
Wartość księgowa na akcję 3,13 3,95 3,98 3,84 2,97 3,51 3,31 3,83 3,51 3,13 2,61 2,28 1,95 1,61 1,34 1,23 1,12 0,89 0,81 0,94 0,86 0,77 0,81 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -20.76% -0.75% 3.65% 29.29% -15.38% 6.04% -13.58% 9.12% 12.14% 19.92% 14.47% 16.92% 21.12% 20.15% 8.94% 9.82% 25.84% 9.88% -13.83% 9.3% 11.69% -4.94%
Dług netto 1.125,00 460,00 179,00 101,00 538,00 409,00 -892,00 -809,00 -660,00 -552,20 -402,50 -296,60 -338,30 -297,90 -262,00 -7,60 64,20 2,80 -62,50 -169,90 -157,90 -79,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 144.57% 156.98% 77.23% -81.23% 31.54% 145.85% -10.26% -22.58% -19.52% -37.19% -35.7% 12.33% -13.56% -13.7% -3347.37% -111.84% 2192.86% 104.48% 63.21% -7.6% -98.37%
Dług netto / EBITDA 1,41 0,46 0,21 0,13 1,04 0,74 -1,67 -1,50 -1,23 -0,98 -0,71 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 2,22 0,61 0,26 0,17 1,18 0,99 -1,31 -1,44 -1,60 -1,21 -0,95 -0,70 -0,91 -1,12 -0,71 -0,04 1,41 0,02 -0,60 -1,35 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 8,01% 13,29% 10,71% 10,73% 3,69% 14,54% 13,20% 11,88% 13,37% 15,47% 16,41% 14,56% 16,43% 15,43% 7,14% -0,53% 14,18% 14,70% 15,83% 16,32% 14,32% 8,99% 13,69% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 23,54% 31,96% 24,55% 24,14% 10,01% 23,31% 20,66% 16,95% 19,78% 24,01% 27,67% 25,00% 30,36% 29,20% 13,79% -1,11% 27,30% 27,77% 27,52% 23,69% 20,93% 13,38% 13,81% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 18,34% 32,87% 30,23% 31,38% 10,74% 23,39% 76,92% 44,36% 41,93% 48,96% 55,29% 45,73% 68,14% 69,32% 50,10% -1,85% 36,05% 39,28% 47,67% 53,34% 48,93% 28,45% 20,88% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                           
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 506,00 750,00 699,00 591,40 455,80 411,40 678,40 560,70 411,30 454,90 425,20 424,90 373,70 265,10 369,30 209,80 45,40 113,80 104,80 125,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -32.53% 7.3% 18.19% 29.75% 10.79% -39.36% 20.99% 36.32% -9.58% 6.98% 0.07% 13.7% 40.97% -28.22% 76.02% 362.11% -60.11% 8.59% -16.76%
Przepływy pieniężne z inwestycji -231,00 -147,00 -164,00 -90,50 -151,40 -124,50 -44,90 -95,60 -137,50 -154,40 -153,60 -320,90 -176,60 -160,30 -64,50 -90,10 -30,20 -35,70 -50,70 -34,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -57.14% 10.37% -81.22% 40.22% -21.61% -177.28% 53.03% 30.47% 10.95% -0.52% 52.13% -81.71% -10.17% -148.53% 28.41% -198.34% 15.41% 29.59% -48.68%
Finansowanie przepływów pieniężnych -865,00 -821,00 -581,00 -159,10 -262,90 -343,40 -536,10 -342,20 -167,10 -164,70 -151,80 -159,80 -154,30 -67,30 -94,30 -124,70 -34,60 -82,00 -166,70 -81,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -5.36% -41.31% -265.18% 39.48% 23.44% 35.94% -56.66% -104.79% -1.46% -8.5% 5.01% -3.56% -129.27% 28.63% 24.38% -260.4% 57.8% 50.81% -105.55%
Zmienność kursu walutowego -9,00 2,00 7,00 -13,20 8,50 1,70 -14,50 26,00 1,40 13,90 -13,90 12,80 -2,40 -1,50 -0,30 13,20 7,00 -1,40 5,20 1,30                                    
Przepływy pieniężne netto -599,00 -216,00 -39,00 328,60 50,00 -54,80 82,90 148,90 108,10 149,70 105,90 -43,00 40,40 36,00 210,20 8,20 -12,40 -5,30 -107,40 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -177.31% -453.85% -111.87% 557.2% 191.24% -166.1% -44.33% 37.74% -27.79% 41.36% 346.28% -206.44% 12.22% -82.87% 2463.41% 166.13% -133.96% 95.07% -995%
CFE-CFI-PID 275,00 603,00 535,00 500,90 304,40 286,90 633,50 465,10 273,80 300,50 271,60 104,00 197,10 104,80 304,80 119,70 15,20 78,10 54,10 91,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 0,00 0,00 0,00 0,00 175,20 171,10 169,40 164,40 157,70 144,90 130,70 113,50 99,20 68,70 52,50 51,70 47,40 36,50 38,21 32,79 22,77 15,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                           
Liczba akcji na koniec roku 366.200.000 388.000.000 404.800.000 405.100.000 409.000.000 415.100.000 429.400.000 442.200.000 446.100.000 447.800.000 447.300.000 446.500.000 444.300.000 444.000.000 441.900.000 438.100.000 442.800.000 446.100.000 477.600.000 504.500.000 505.900.000 506.200.000 506.300.000                              
Cena maksymalna 14,20 26,56 21,93 22,67 23,40 23,62 23,38 20,24 15,67 19,29 16,87 16,87 16,05 16,10 12,04 6,17 5,74 7,26 6,61 4,54 4,24 4,12 2,60                              
Cena minimalna 9,85 14,06 14,74 16,74 10,17 16,19 14,82 14,39 10,39 11,19 13,48 12,38 9,98 10,15 5,72 1,94 1,55 5,24 3,94 3,50 3,24 2,06 1,50                              
                                                                           
Maksymalny PER 11,24 27,15 23,65 76,25 28,64 34,56 36,05 29,17 20,87 26,75 29,62 28,47 34,19 87,40 -879,12 20,21 23,24 32,59 29,80 25,10 41,12 36,92 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 9,52 20,76 19,77 66,28 20,55 29,12 29,45 24,96 17,35 21,14 26,64 24,68 27,73 71,25 -648,39 13,28 14,76 28,05 23,78 22,23 36,27 27,69 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 7,80 14,37 15,89 56,30 12,45 23,69 22,85 20,74 13,83 15,52 23,67 20,89 21,26 55,10 -417,66 6,35 6,27 23,52 17,76 19,35 31,42 18,46 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 6,19% 3,34% 2,88% 0,68% 4,18% 2,55% 2,62% 2,57% 3,39% 2,86% 2,15% 2,02% 2,00% 1,38% 2,10% 6,19% 6,77% 1,53% 1,65% 1,29% 0,93% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 5,24% 2,56% 2,41% 0,59% 3,00% 2,15% 2,14% 2,20% 2,82% 2,26% 1,94% 1,75% 1,63% 1,12% 1,55% 4,07% 4,30% 1,31% 1,32% 1,14% 0,82% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 4,30% 1,77% 1,94% 0,50% 1,82% 1,75% 1,66% 1,83% 2,25% 1,66% 1,72% 1,48% 1,25% 0,87% 1,00% 1,94% 1,83% 1,10% 0,98% 0,99% 0,71% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 3,59 6,67 5,71 7,64 6,68 7,14 6,11 5,77 5,01 7,40 7,41 8,64 9,99 12,06 9,78 5,52 6,45 8,97 7,06 5,25 5,50 5,10 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 3,04 5,10 4,77 6,64 4,79 6,02 4,99 4,94 4,17 5,85 6,66 7,49 8,10 9,83 7,21 3,63 4,10 7,72 5,63 4,65 4,85 3,83 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 2,49 3,53 3,84 5,64 2,90 4,89 3,87 4,10 3,32 4,29 5,92 6,34 6,21 7,60 4,65 1,73 1,74 6,47 4,21 4,05 4,21 2,55 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 5,65 12,25 11,25 18,71 18,05 16,68 17,15 15,49 11,42 14,47 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 10,65 11,45 #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                                    
EV / EBITDA minimalna 4,06 6,58 7,61 14,08 8,26 10,91 10,32 10,66 7,24 8,10 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.