Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Allianz

Kraj: Strefa euro.

DE

Sector: Ubezpieczyciele.

Cena 262,50
Liczba akcji 391.718.983
Kapitalizacja 102.826.233.038
Wartość księgowa na akcję 149,28
Cena / wartość księgowa 1,76
  2023
BPA 21,80
PER 12,04
DPA 13,8000
RPD 5,26%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 4,37% 3,86% 2,76% #¡DIV/0!
EBIT 5,08% 3,89% 6,65% #¡DIV/0!
BPA ordinario 4,40% 5,27% 7,89% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 8,92% 10,04% 11,74% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 0,69% 3,13% -12,18% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -0,96% 0,51% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 11,67 11,29 10,32 11,60
RD media 5,32% 4,94% 4,54% 3,21%
Cena / średnia wartość księgowa 1,21 1,19 1,14 1,08
EV / EBIT średni 8,49 8,43 7,50 #¡DIV/0!
ROA Średnia 0,71% 0,74% 0,64% #¡DIV/0!
ROE Średnia 10,94% 10,82% 10,05% 7,77%
ROCE Średnia 14,31% 13,63% 15,60% 10,88%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Premie   83.912,00 77.656,00 75.714,00 75.914,00 71.472,00 71.427,00 70.357,00 70.645,00 68.274,00 66.628,00 66.045,00 63.668,00 63.337,00 59.792,00 60.444,00 59.362,00 58.524,00 57.682,00 56.789,00 55.978,00 55.133,00 52.745,00      
%   8.06% 2.56% -0.26% 6.22% 0.06% 1.52% -0.41% 3.47% 2.47% 0.88% 3.73% 0.52% 5.93% -1.08% 1.82% 1.43% 1.46% 1.57% 1.45% 1.53% 4.53%      
Całkowity dochód 161.700,00 122.708,00 122.230,00 140.455,00 142.369,00 130.557,00 126.149,00 122.416,00 125.190,00 103.161,00 110.773,00 106.383,00 103.560,00 106.451,00 97.385,00 92.568,00 97.689,00 94.873,00 100.967,00 96.949,00 93.779,00 92.600,00 95.650,00      
% 31.78% 0.39% -12.98% -1.34% 9.05% 3.49% 3.05% -2.22% 21.35% -6.87% 4.13% 2.73% -2.72% 9.31% 5.2% -5.24% 2.97% -6.04% 4.14% 3.38% 1.27% -3.19%      
Zwykły zysk netto 8.541,00 6.738,00 6.610,00 6.807,00 7.914,00 7.462,00 6.803,00 6.883,00 6.616,00 6.221,00 5.996,00 5.231,00 2.591,00 5.053,00 4.207,00 -2.363,00 7.966,00 7.021,00 4.380,00 2.266,00 1.890,00 -1.229,00 1.585,00 3.460,00 2.317,00 2.176,00
Całkowity wynik netto 8.541,00 6.738,00 6.610,00 6.807,00 7.914,00 7.462,00 6.803,00 6.883,00 6.616,00 6.221,00 5.996,00 5.231,00 2.591,00 5.053,00 4.207,00 -2.363,00 7.966,00 7.021,00 4.380,00 2.266,00 1.890,00 -1.229,00 1.585,00 3.460,00 2.317,00 2.176,00
BPA ordinario 21,80 16,71 15,83 16,32 18,97 17,58 15,45 15,06 14,48 13,61 13,05 11,47 5,58 11,12 9,27 -5,29 17,71 16,78 11,14 6,16 4,77 4,44 5,71 12,32 8,29 7,87
% 30.46% 5.56% -3% -13.97% 7.91% 13.79% 2.59% 4.01% 6.39% 4.29% 13.78% 105.56% -49.82% 19.96% 275.24% -129.87% 5.54% 50.63% 80.84% 29.14% 7.43% -22.24% -53.65% 48.61% 5.34%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 21,80 16,71 15,83 16,32 18,97 17,58 15,45 15,06 14,48 13,61 13,13 11,47 5,69 11,12 9,27 -5,22 17,70 16,25 10,79 5,87 4,91 -4,61 5,95 14,08 9,45 8,88
Zwykła dywidenda 13,8000 11,4000 10,8000 9,6000 9,6000 9,0000 8,0000 7,6000 7,3000 6,8500 5,3000 4,5000 4,5000 4,5000 4,1000 3,5000 5,5000 3,8000 2,0000 1,7500 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,2500 1,1200
% 21.05% 5.56% 12.5% -0% 6.67% 12.5% 5.26% 4.11% 6.57% 29.25% 17.78% -0% -0% 9.76% 17.14% -36.36% 44.74% 90% 14.29% 16.67% -0% -0% -0% 20% 11.61%
Pay-out 63,29% 68,24% 68,22% 58,82% 50,60% 51,19% 51,77% 50,46% 50,42% 50,32% 40,61% 39,22% 80,65% 40,48% 44,24% -66,16% 31,06% 22,65% 17,95% 28,41% 31,45% 33,78% 26,27% 12,18% 15,08% 14,23%
Dywidenda nadzwyczajna                                                    
Łączna dywidenda 13,8000 11,4000 10,8000 9,6000 9,6000 9,0000 8,0000 7,6000 7,3000 6,8500 5,3000 4,5000 4,5000 4,5000 4,1000 3,5000 5,5000 3,8000 2,0000 1,7500 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,2500 1,1200
                                                   
Uwagi                                                    
                                                   
Wartość księgowa na akcję 149,28 127,63 195,74 205,18 177,39 144,26 148,90 147,35 138,17 132,93 109,71 110,51 95,45 97,89 88,36 74,43 106,08 114,89 95,20 77,75 74,34 81,41 118,98 144,86 121,09 102,48
% 16.96% -34.8% -4.6% 15.67% 22.97% -3.12% 1.05% 6.64% 3.94% 21.16% -0.72% 15.78% -2.49% 10.79% 18.72% -29.84% -7.67% 20.68% 22.44% 4.59% -8.68% -31.58% -17.87% 19.63% 18.16%
Dług netto 24.695,00 24.841,00 21.743,77 24.409,00 23.021,00 22.633,00 22.921,00 20.013,00 19.563,00 18.881,00 14.506,00 14.297,00 9.346,00 9.406,00 9.347,00 9.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -0.59% 14.24% -10.92% 6.03% 1.71% -1.26% 14.53% 2.3% 3.61% 30.16% 1.46% 52.97% -0.64% 0.63% 0.01%
Dług netto / wykorzystanie FC 1,01 12,65 0,87 0,76 0,63 0,88 0,69 0,93 0,83 0,59 0,62 0,76 0,56 0,61 0,69 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Łączny wskaźnik 93,80% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 94,00% 95,20% 94,30% 94,60% 94,30% 94,30% 96,20% 97,80% 97,20% 97,40% 95,10% 93,60% 92,90% 94,30% 94,90% 97,00% 105,70% 108,80% 104,90%    
ROA 0,87% 0,66% 0,58% 0,64% 0,78% 0,83% 0,75% 0,78% 0,78% 0,77% 0,84% 0,75% 0,40% 0,81% 0,72% -0,25% 0,75% 0,63% 0,42% 0,21% 0,20% -0,14% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 14,61% 13,09% 8,27% 8,05% 10,69% 12,19% 10,38% 10,22% 10,48% 10,24% 11,97% 10,38% 5,96% 11,36% 10,49% -7,01% 16,68% 14,14% 11,33% 7,55% 6,61% -5,66% 5,00% 9,72% 7,80% 8,67%
ROCE 17,73% 18,56% 13,18% 9,86% 12,22% 13,73% 12,54% 12,40% 12,98% 13,06% 15,58% 14,43% 14,70% 15,29% 14,24% 17,31% 21,61% 18,57% 20,70% 23,34% 14,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 24.462,00 1.964,00 25.124,00 32.049,00 36.448,00 25.672,00 33.188,00 21.461,00 23.663,00 32.232,00 23.239,00 18.888,00 16.642,00 15.414,00 13.610,00 25.278,00 11.524,00 20.099,00 47.311,00 1.293,00 5.155,00 -758,00 -834,00 0,00 0,00 0,00
% 1145.52% -92.18% -21.61% -12.07% 41.98% -22.65% 54.64% -9.31% -26.59% 38.7% 23.04% 13.5% 7.97% 13.25% -46.16% 119.35% -42.66% -57.52% 3559.01% -74.92% 780.08% 9.11%
Przepływy pieniężne z inwestycji -12.007,00 2.958,00 -19.783,00 -28.870,00 -27.703,00 -19.310,00 -24.755,00 -19.765,00 -20.394,00 -26.927,00 -22.802,00 -14.860,00 -17.043,00 -19.536,00 -50.387,00 -6.236,00 -2.357,00 -33.951,00 -22.922,00 -9.155,00 -2.770,00 -13.780,00 11.395,00 0,00 0,00 0,00
% -505.92% 114.95% 31.48% -4.21% -43.46% 22% -25.25% 3.08% 24.26% -18.09% -53.45% 12.81% 12.76% 61.23% -708% -164.57% 93.06% -48.12% -150.38% -230.51% 79.9% -220.93%
Finansowanie przepływów pieniężnych -5.724,00 -6.626,00 -3.786,00 -1.390,00 -4.850,00 -6.821,00 -5.027,00 -1.732,00 -2.837,00 -3.189,00 -1.435,00 -2.036,00 2.035,00 4.465,00 3.649,00 -11.285,00 -10.746,00 15.314,00 -8.442,00 -2.014,00 2.255,00 14.415,00 6.452,00 0,00 0,00 0,00
% 13.61% -75.01% -172.37% 71.34% 28.9% -35.69% -190.24% 38.95% 11.04% -122.23% 29.52% -200.05% -54.42% 22.36% 132.33% -5.02% -170.17% 281.4% -319.17% -189.31% -84.36% 123.42%
Zmienność kursu walutowego -417,00 5.275,00 216,00 -758,00 90,00 41,00 -749,00 52,00 548,00 541,00 -232,00 -47,00 111,00 265,00 21,00 102,00 -115,00 -78,00 72,00 -24,00 -120,00 -109,00 18,00      
Przepływy pieniężne netto 6.314,00 3.571,00 1.771,00 1.031,00 3.985,00 -418,00 2.657,00 16,00 980,00 2.657,00 -1.230,00 1.945,00 1.745,00 608,00 -33.107,00 7.859,00 -1.694,00 1.384,00 16.019,00 -9.900,00 4.520,00 -232,00 17.031,00 0,00 0,00 0,00
% 76.81% 101.64% 71.77% -74.13% 1053.35% -115.73% 16506.25% -98.37% -63.12% 316.02% -163.24% 11.46% 187.01% 101.84% -521.26% 563.93% -222.4% -91.36% 261.81% -319.03% 2048.28% -101.36%
CFE-CFI-PID 12.455,00 4.922,00 5.341,00 3.179,00 8.745,00 6.362,00 8.433,00 1.696,00 3.269,00 5.305,00 437,00 4.028,00 -401,00 -4.122,00 -36.777,00 19.042,00 9.167,00 -13.852,00 24.389,00 -7.862,00 2.385,00 -14.538,00 10.561,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 4.931,00 4.860,00 4.270,00 4.146,00 4.062,00 3.673,00 3.661,00 3.646,00 3.382,00 2.716,00 2.303,00 2.214,00 2.198,00 1.978,00 1.701,00 2.759,00 1.995,00 1.463,00 1.403,00 1.072,00 675,00 682,00 362,00 368,63 306,59 274,30
                                                   
Liczba akcji na koniec roku 391.718.983 403.313.996 408.457.873 412.293.128 417.172.859 424.459.661 440.249.646 457.000.000 457.000.000 457.000.000 456.500.000 455.950.000 455.300.000 454.500.000 453.900.000 453.050.000 450.150.000 432.150.000 406.040.000 385.775.000 384.718.750 266.565.625 266.428.000 245.750.000 245.270.000 244.914.000
Cena maksymalna 246,30 232,50 223,50 232,60 225,90 206,85 204,50 160,15 170,15 140,00 130,90 106,20 108,85 95,99 89,51 148,99 180,29 157,00 130,24 112,24 101,50 260,50 363,66 402,66 321,22 320,85
Cena minimalna 192,50 156,22 182,52 117,10 171,46 170,12 154,25 118,35 131,05 115,05 100,25 68,50 56,16 75,82 46,68 45,15 131,96 109,22 89,18 72,66 40,27 66,96 175,25 281,00 212,46 187,86
                                                   
Maksymalny PER 14,74 14,69 13,69 12,26 12,85 13,39 13,58 11,06 12,50 10,73 11,41 19,03 9,79 10,36 -16,92 8,41 10,74 14,09 21,14 23,53 22,86 45,62 29,52 48,57 40,82
Średni współczynnik PER 13,13 12,28 12,44 9,22 11,30 12,20 11,91 9,62 11,06 9,77 10,07 15,65 7,42 9,27 -12,87 5,48 9,30 11,95 17,81 19,38 15,97 28,67 21,87 41,23 33,91
Minimum PER 11,52 9,87 11,18 6,17 9,75 11,01 10,24 8,18 9,63 8,82 8,74 12,28 5,05 8,18 -8,82 2,55 7,86 9,80 14,48 15,23 9,07 11,73 14,22 33,90 27,00
RD% máxima 5,92% 6,91% 5,26% 8,20% 5,25% 4,70% 4,93% 6,17% 5,23% 4,61% 4,49% 6,57% 8,01% 5,41% 7,50% 12,18% 2,88% 1,83% 1,96% 2,06% 3,72% 2,24% 0,86% 0,44% 0,53%
RD% media 5,28% 5,78% 4,78% 6,16% 4,62% 4,29% 4,32% 5,36% 4,63% 4,20% 3,96% 5,40% 6,07% 4,84% 5,70% 7,94% 2,49% 1,55% 1,65% 1,70% 2,60% 1,41% 0,63% 0,38% 0,44%
RD% mínima 4,63% 4,65% 4,30% 4,13% 3,98% 3,87% 3,72% 4,56% 4,03% 3,79% 3,44% 4,24% 4,13% 4,27% 3,91% 3,69% 2,11% 1,27% 1,34% 1,34% 1,48% 0,58% 0,41% 0,31% 0,35%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,93 1,19 1,09 1,31 1,57 1,39 1,39 1,16 1,28 1,28 1,18 1,11 1,11 1,09 1,20 1,40 1,57 1,65 1,68 1,51 1,25 2,19 2,51 3,33 3,13
Cena / średnia wartość księgowa 1,72 0,99 0,99 0,99 1,38 1,27 1,22 1,01 1,13 1,16 1,05 0,92 0,84 0,97 0,91 0,92 1,36 1,40 1,41 1,24 0,87 1,38 1,86 2,82 2,60
Cena / minimalna wartość księgowa 1,51 0,80 0,89 0,66 1,19 1,14 1,05 0,86 0,99 1,05 0,91 0,72 0,57 0,86 0,63 0,43 1,15 1,15 1,15 0,98 0,49 0,56 1,21 2,32 2,07

BPA / Dividendo / PER medio

Ubezpieczenie

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.