Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Acerinox

Kraj: Hiszpania.

ES

Sector: Przemysłowcy.

Ticker ACX
Cena 9,45
Liczba akcji 249.335.371
Kapitalizacja 2.356.219.256
Wartość księgowa na akcję 9,66
Cena / wartość księgowa 0,98
EV / EBITDA 3,83
  2023
BPA 0,91
PER 10,38
DPA 0,6200
RPD 6,56%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 5,69% 5,24% 4,18% #¡DIV/0!
EBITDA 7,96% 12,33% 4,17% #¡DIV/0!
EBIT 3,69% 15,54% 3,86% #¡DIV/0!
BPA ordinario 1,27% 26,70% 3,31% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 4,40% - 3,96% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 5,27% 5,62% 2,16% #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 8,09% 6,39% - #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 8,53 32,02 2,13 #¡DIV/0!
RD media 5,88% 3,76% 3,44% 3,01%
Cena / średnia wartość księgowa 1,28 1,49 1,63 #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 5,64 8,55 8,19 #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 30,69 27,28 24,54 #¡DIV/0!
ROA Średnia 4,36% 3,82% 3,35% #¡DIV/0!
ROE Średnia 11,68% 9,62% 7,80% #¡DIV/0!
ROCE Średnia 15,90% 12,56% 10,29% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Przychody 6.607,98 8.688,49 6.705,74 4.668,49 4.753,88 5.010,78 4.626,86 3.968,14 4.221,43 4.380,29 3.966,28 4.554,69 4.672,24 4.500,47 2.993,41 5.050,57 6.900,88 5.637,23 4.213,56 4.035,77 2.913,00 2.500,00 1.821,00                      
% -23.95% 29.57% 43.64% -1.8% -5.13% 8.3% 16.6% -6% -3.63% 10.44% -12.92% -2.52% 3.82% 50.35% -40.73% -26.81% 22.42% 33.79% 4.41% 38.54% 16.52% 37.29%                      
EBITDA 703,39 1.272,54 985,81 386,75 359,30 479,62 486,67 321,55 281,32 443,46 219,81 192,19 335,38 378,88 -197,66 165,30 650,61 990,19 369,70 632,58 310,60 407,69                        
% -44.73% 29.09% 154.9% 7.64% -25.09% -1.45% 51.35% 14.3% -36.56% 101.75% 14.37% -42.69% -11.48% 291.68% -219.58% -74.59% -34.29% 167.84% -41.56% 103.66% -23.81%                        
Marża EBITDA / Sprzedaż 10,64% 14,65% 14,70% 8,28% 7,56% 9,57% 10,52% 8,10% 6,66% 10,12% 5,54% 4,22% 7,18% 8,42% -6,60% 3,27% 9,43% 17,57% 8,77% 15,67% 10,66% 16,31% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 374,15 875,77 809,71 163,13 22,65 312,10 317,95 157,44 120,89 297,69 88,28 47,74 192,44 232,15 -316,13 47,97 526,25 858,41 257,93 503,37 175,49 294,50                        
% -57.28% 8.16% 396.36% 620.22% -92.74% -1.84% 101.95% 30.23% -59.39% 237.21% 84.92% -75.19% -17.11% 173.43% -759.02% -90.88% -38.69% 232.81% -48.76% 186.84% -40.41%                        
Marża EBIT / Sprzedaż 5,66% 10,08% 12,07% 3,49% 0,48% 6,23% 6,87% 3,97% 2,86% 6,80% 2,23% 1,05% 4,12% 5,16% -10,56% 0,95% 7,63% 15,23% 6,12% 12,47% 6,02% 11,78% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 228,13 556,05 571,88 49,05 -59,54 237,09 234,14 80,32 42,89 136,33 22,07 -18,33 73,73 122,74 -229,21 -10,45 312,30 502,99 154,47 313,36 125,60 175,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 228,13 556,05 571,88 49,05 -59,54 237,09 234,14 80,32 42,89 136,33 22,07 -18,33 73,73 122,74 -229,21 -10,45 312,30 502,99 154,47 313,36 125,60 175,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 0,91 2,14 2,11 0,18 -0,22 0,86 0,85 0,29 0,16 0,52 0,09 -0,07 0,30 0,49 -0,92 -0,04 1,20 1,94 0,60 1,19 0,48 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -57.48% 1.42% 1072.22% 181.82% -125.58% 1.18% 193.1% 81.25% -69.23% 477.78% 228.57% -123.33% -38.78% 153.26% -2200% -103.33% -38.14% 223.33% -49.58% 147.92%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA total 0,91 2,14 2,11 0,18 -0,22 0,86 0,85 0,29 0,16 0,52 0,09 -0,07 0,30 0,49 -0,92 -0,04 1,20 1,94 0,60 1,19 0,48 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,6200 0,6000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,4500 0,4500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,3400 0,3400 0,2850 0,2850 0,2700 0,2700 0,2250 0,1950 0,1800 0,1500 0,1200 0,0900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 3.33% 20% -0% -0% -0% 11.11% -0% -100% -0% -0% -0% -0% -0% 32.35% -0% 19.3% -0% 5.56% -0% 20% 15.38% 8.33% 20% 25% 33.33%
Pay-out 67,76% 28,03% 23,65% 275,79% -227,18% 58,22% 53,06% 154,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 152,17% 91,40% -48,95% -1094,55% 37,39% 23,22% 57,12% 28,56% 59,72% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna                               0,0300                                    
Łączna dywidenda 0,6200 0,6000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,4500 0,4500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4500 0,4500 0,4500 0,4800 0,4500 0,4500 0,3400 0,3400 0,2850 0,2850 0,2700 0,2700 0,2250 0,1950 0,1800 0,1500 0,1200          
                                                                   
Uwagi                                                                    
                                                                   
Wartość księgowa na akcję 9,66 9,53 7,97 5,81 6,92 7,47 6,87 7,53 7,23 6,66 5,59 6,29 6,90 7,13 6,56 7,65 8,52 8,38 7,50 6,79 6,30 5,93 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00            
% 1.36% 19.57% 37.18% -16.04% -7.36% 8.73% -8.76% 4.15% 8.56% 19.14% -11.13% -8.84% -3.23% 8.69% -14.25% -10.21% 1.67% 11.73% 10.46% 7.78% 6.24%            
Dług netto 341,00 440,00 578,00 772,00 495,00 552,00 609,00 620,00 711,00 615,72 529,33 581,54 886,60 1.083,57 1.074,50 939,00 922,61 1.254,32 828,60 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -22.5% -23.88% -25.13% 55.96% -10.33% -9.36% -1.77% -12.8% 15.47% 16.32% -8.98% -34.41% -18.18% 0.84% 14.43% 1.78% -26.45% 51.38% 22.94%
Dług netto / EBITDA 0,48 0,35 0,59 2,00 1,38 1,15 1,25 1,93 2,53 1,39 2,41 3,03 2,64 2,86 -5,44 5,68 1,42 1,27 2,24 1,07 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 0,71 0,81 1,49 1,84 1,38 1,69 1,66 2,31 40,81 12,34 2,04 1,03 2,02 3,05 5,70 1,89 1,49 1,57 3,63 1,36 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 3,74% 8,80% 9,56% 1,04% -1,35% 5,15% 5,32% 1,80% 1,04% 3,08% 0,55% -0,43% 1,81% 2,89% -6,34% -0,28% 7,02% 10,35% 4,24% 9,08% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 9,47% 22,48% 26,54% 3,12% -3,18% 11,49% 12,34% 3,86% 2,22% 7,82% 1,54% -1,17% 4,28% 6,90% -14,02% -0,54% 14,12% 23,14% 7,94% 17,55% 7,58% 10,96% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE 13,34% 29,31% 29,05% 6,83% 0,93% 11,68% 12,33% 5,65% 4,42% 12,04% 4,24% 2,08% 6,95% 7,72% -11,18% 1,62% 16,29% 24,29% 8,96% 19,28% 10,58% 18,39% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 481,48 544,08 387,81 420,55 358,72 326,40 365,85 268,79 17,42 49,88 259,28 565,46 438,08 355,54 188,59 495,95 619,13 800,48 228,22 496,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
% -11.51% 40.3% -7.79% 17.24% 9.9% -10.78% 36.11% 1443% -65.08% -80.76% -54.15% 29.08% 23.22% 88.53% -61.97% -19.9% -22.66% 250.75% -54.04%              
Przepływy pieniężne z inwestycji -174,70 -125,50 -90,44 -372,48 -127,77 -155,33 -184,57 -157,31 -67,58 -77,28 -162,12 -150,71 -181,33 -234,19 -228,41 -327,96 -202,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -39.2% -38.77% 75.72% -191.52% 17.74% 15.84% -17.33% -132.78% 12.55% 52.33% -7.57% 16.89% 22.57% -2.53% 30.35% -61.8%
Finansowanie przepływów pieniężnych -5,57 -216,04 10,31 67,50 -220,05 41,68 -97,19 -7,57 -225,28 95,04 -28,26 5,23 -206,12 -88,57 33,47 -263,41 -290,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 97.42% -2195.44% -84.73% 130.67% -627.95% 142.89% -1183.88% 96.64% -337.04% 436.31% -640.34% 102.54% -132.72% -364.63% 112.71% 9.48%
Zmienność kursu walutowego -55,57 70,56 50,12 -75,38 15,92 16,83 -62,02 14,61 17,03 41,12 -21,97 -1,93 0,44 7,50 -0,03 7,81 -1,85                                  
Przepływy pieniężne netto 245,64 273,11 357,81 40,18 26,82 229,58 22,07 118,52 -258,41 108,77 46,93 418,04 51,06 40,27 -6,38 -87,60 123,60 800,48 228,22 496,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -10.06% -23.67% 790.52% 49.81% -88.32% 940.24% -81.38% 145.87% -337.57% 131.77% -88.77% 718.72% 26.79% 731.19% 92.72% -170.87% -84.56% 250.75% -54.04%
CFE-CFI-PID 306,78 418,58 297,38 48,07 230,96 171,06 181,28 111,47 -50,16 -27,39 97,16 414,75 256,75 121,35 -39,82 168,00 416,43                                  
Wypłaty dywidend 149,56 129,85 135,23 135,27 135,23 124,23 124,23 26,75 47,84 56,14 46,83 112,19 112,19 112,19 112,23 114,74 119,09 116,78 88,23 89,49 75,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   
Liczba akcji na koniec roku 249.335.371 259.724.345 270.546.193 270.546.193 270.546.193 276.068.000 276.068.000 276.068.000 266.707.393 261.702.140 257.146.177 249.304.546 249.304.546 249.304.546 249.304.546 254.300.000 259.500.000 259.500.000 259.500.000 263.200.000 263.200.000                          
Cena maksymalna 10,81 12,91 12,43 10,23 10,10 12,54 14,18 13,40 16,81 14,31 10,00 11,39 14,19 15,50 15,55 18,39 23,92 24,00 13,85 11,95 10,04 11,23 9,59 11,75 10,35 8,25 9,01 5,86 5,41 4,67 3,38 2,28 2,54 3,24
Cena minimalna 8,67 7,94 8,80 5,30 6,94 8,29 10,60 7,04 7,70 8,96 6,87 7,47 8,01 10,95 8,00 8,15 16,74 11,73 10,53 8,70 7,72 7,51 5,43 7,28 5,03 3,49 4,96 3,42 3,23 3,19 1,75 1,38 1,20 1,27
                                                                   
Maksymalny PER 5,05 6,11 68,56 -46,48 11,76 14,79 48,74 83,32 32,27 166,75 -136,02 38,52 28,82 -16,86 -378,23 15,28 12,34 40,32 11,63 25,04 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 4,55 4,93 58,55 -35,28 9,92 12,28 42,59 63,55 23,53 135,58 -114,73 31,89 22,55 -14,38 -286,41 11,03 10,49 30,01 10,24 21,64 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 4,05 3,76 48,54 -24,08 8,08 9,77 36,43 43,78 14,78 104,41 -93,44 25,26 16,27 -11,91 -194,59 6,77 8,64 19,71 8,84 18,23 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 6,92% 6,30% 5,68% 9,43% 7,20% 5,43% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,02% 5,62% 4,11% 5,63% 5,52% 2,69% 2,90% 3,23% 3,28% 3,69% 3,60% 4,97% 3,09% 3,88% 5,16% 3,02%
RD% media 6,24% 5,09% 4,85% 7,16% 6,08% 4,51% 3,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,99% 4,39% 3,51% 4,26% 3,98% 2,28% 2,16% 2,84% 2,83% 3,27% 3,00% 3,89% 2,50% 2,88% 3,67% 2,34%            
RD% mínima 5,55% 3,87% 4,02% 4,89% 4,95% 3,59% 3,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,95% 3,17% 2,90% 2,89% 2,45% 1,88% 1,42% 2,45% 2,38% 2,84% 2,40% 2,82% 1,91% 1,88% 2,18% 1,66%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,13 1,62 2,14 1,48 1,35 1,82 1,88 1,85 2,52 2,56 1,59 1,65 1,99 2,36 2,03 2,16 2,86 3,20 2,04 1,90 1,69 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,02 1,31 1,83 1,12 1,14 1,52 1,65 1,41 1,84 2,08 1,34 1,37 1,56 2,02 1,54 1,56 2,43 2,38 1,80 1,64 1,50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
Cena / minimalna wartość księgowa 0,91 1,00 1,51 0,77 0,93 1,21 1,41 0,97 1,16 1,60 1,09 1,08 1,12 1,67 1,05 0,96 2,00 1,56 1,55 1,38 1,30 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 2,46 3,99 10,69 9,08 6,85 8,36 14,10 15,68 11,50 19,45 16,41 11,11 12,20 -24,99 29,13 8,61 7,54 19,09 6,75 10,13 6,48 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 2,25 3,33 9,42 7,22 5,96 7,16 12,57 12,56 8,76 16,26 14,31 9,65 10,16 -22,12 23,44 6,60 6,59 14,78 6,07 8,75 5,73 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!            
EV / EBITDA minimalna 2,04 2,68 8,15 5,37 5,07 5,95 11,03 9,44 6,02 13,08 12,22 8,20 8,13 -19,25 17,75 4,60 5,65 10,47 5,39 7,37 4,98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.