Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące AB Foods

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Karmienie.

Ticker ABF
Cena 25,11
Liczba akcji 767.953.088
Kapitalizacja 19.283.302.040
Wartość księgowa na akcję 14,44
Cena / wartość księgowa 1,74
EV / EBITDA 9,50
  2023
BPA 1,36
PER 18,46
DPA 0,4730
RPD 1,88%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 4,87% 4,02% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA 3,42% 3,38% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 0,57% 2,38% #¡REF! #¡REF!
BPA ordinario 1,34% 6,18% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,00% 3,99% 6,05% #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 4,42% 6,43% #¡REF! #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2,95% 2,63% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 25,18 28,09 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD media 1,65% 1,50% 1,86% #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,67 2,48 #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 9,19 11,43 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT średnia 16,46 18,16 #¡REF! #¡REF!
ROA Średnia 4,20% 5,74% #¡REF! #¡REF!
ROE Średnia 6,90% 9,16% #¡REF! #¡REF!
ROCE Średnia 9,63% 12,71% #¡REF! #¡REF!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Przychody 19.750,00 16.997,00 13.884,00 13.937,00 15.824,00 15.574,00 15.357,00 13.399,00 12.800,00 12.943,00 13.315,00 12.252,00 11.065,00 10.167,00 9.255,00 8.235,00 6.800,00 5.996,00 5.622,00                                    
% 16.2% 22.42% -0.38% -11.92% 1.61% 1.41% 14.61% 4.68% -1.1% -2.79% 8.68% 10.73% 8.83% 9.85% 12.39% 21.1% 13.41% 6.65%                                    
Koszt własny sprzedaży                                                                          
%                                                                          
Marża brutto                                                                          
%                                                                          
EBITDA 2.269,00 2.048,00 1.705,00 1.726,00 1.894,00 1.918,00 1.907,00 1.589,00 1.575,00 1.589,00 1.628,00 1.389,00 1.255,00 1.232,00 1.000,00 864,00 849,00 651,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 10.79% 20.12% -1.22% -8.87% -1.25% 0.58% 20.01% 0.89% -0.88% -2.4% 17.21% 10.68% 1.87% 23.2% 15.74% 1.77% 30.41% -11.55%
Marża EBITDA / Sprzedaż 11,49% 12,05% 12,28% 12,38% 11,97% 12,32% 12,42% 11,86% 12,30% 12,28% 12,23% 11,34% 11,34% 12,12% 10,80% 10,49% 12,49% 10,86% 13,09% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT (Operating profit) 1.383,00 1.178,00 808,00 810,00 1.282,00 1.344,00 1.336,00 1.103,00 1.093,00 1.093,00 1.093,00 873,00 842,00 819,00 625,00 554,00 556,00 433,00 550,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 17.4% 45.79% -0.25% -36.82% -4.61% 0.6% 21.12% 0.91% -0% -0% 25.2% 3.68% 2.81% 31.04% 12.82% -0.36% 28.41% -21.27%
Marża EBIT / Sprzedaż 7,00% 6,93% 5,82% 5,81% 8,10% 8,63% 8,70% 8,23% 8,54% 8,44% 8,21% 7,13% 7,61% 8,06% 6,75% 6,73% 8,18% 7,22% 9,78% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Zwykły zysk netto 1.044,00 700,00 478,00 455,00 878,00 1.007,00 1.198,00 818,00 532,00 762,00 591,00 555,00 541,00 546,00 359,00 357,00 369,00 301,00 379,00                                    
Całkowity wynik netto                                                                          
BPA ordinario 1,36 0,88 0,60 0,57 1,11 1,27 1,51 1,03 0,67 0,96 0,75 0,70 0,68 0,69 0,45 0,45 0,47 0,38 0,48 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% 54.55% 46.67% 5.26% -48.65% -12.6% -15.89% 46.6% 53.73% -30.21% 28% 7.14% 2.94% -1.45% 53.33% -0% -4.26% 23.68% -20.83%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 1,36 0,88 0,60 0,57 1,11 1,27 1,51 1,03 0,67 0,96 0,75 0,70 0,68 0,69 0,45 0,45 0,47 0,38 0,48 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 0,4730 0,4370 0,2670 0,0000 0,4635 0,4500 0,4100 0,3675 0,3500 0,3400 0,3200 0,2850 0,2475 0,2380 0,2100 0,2025 0,1950 0,1875 0,1800 0,1640 0,1460 0,1325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 8.24% 63.67% -100% 3% 9.76% 11.56% 5% 2.94% 6.25% 12.28% 15.15% 3.99% 13.33% 3.7% 3.85% 4% 4.17% 9.76% 12.33% 10.19%
Pay-out 34,79% 49,42% 44,22% 0,00% 41,79% 35,38% 27,09% 35,57% 52,08% 35,32% 42,87% 40,65% 36,22% 34,51% 46,31% 44,91% 41,84% 49,32% 37,60% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna 0,1270   0,1380                                                                    
Łączna dywidenda 0,6000 0,4370 0,4050 0,0000 0,4635 0,4500 0,4100 0,3675 0,3500 0,3400 0,3200 0,2850 0,2475 0,2380 0,2100 0,2025 0,1950 0,1875 0,1800 0,1640 0,1460 0,1325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                         
Uwagi                                                                          
                                                                         
Wartość księgowa na akcję 14,44 14,46 12,53 11,82 11,94 11,63 10,53 8,91 8,00 8,13 7,75 7,37 7,26 6,69 6,00 5,75 5,36 5,00 4,86 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -0.14% 15.4% 6.01% -1.01% 2.67% 10.45% 18.18% 11.38% -1.6% 4.9% 5.16% 1.52% 8.52% 11.5% 4.35% 7.28% 7.2% 2.88%
Dług netto 2.265,00 1.764,00 1.380,00 2.081,00 -936,00 -614,00 -673,00 315,00 194,00 446,00 804,00 1.061,00 1.285,00 816,00 999,00 791,00 311,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 28.4% 27.83% -33.69% 322.33% -52.44% 8.77% -313.65% 62.37% -56.5% -44.53% -24.22% -17.43% 57.48% -18.32% 26.3% 154.34% 4.36%
Dług netto / EBITDA 1,00 0,86 0,81 1,21 -0,49 -0,32 -0,35 0,20 0,12 0,28 0,49 0,76 1,02 0,66 1,00 0,92 0,37 0,46 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dług netto / wykorzystanie FC 1,37 1,53 0,98 1,19 -0,62 -0,43 -0,41 0,24 0,17 0,31 0,63 0,86 1,75 0,70 1,20 1,48 0,45 0,71 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 5,54% 3,54% 2,83% 2,73% 6,38% 7,35% 9,35% 7,19% 5,18% 7,28% 5,71% 5,42% 3,14% 3,46% 3,97% 4,38% 5,29% 4,64% 6,24% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROE 9,41% 6,11% 4,82% 4,86% 9,29% 10,93% 14,37% 11,60% 8,40% 11,84% 9,64% 9,51% 9,41% 10,32% 7,56% 7,84% 8,69% 7,60% 9,85% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 10,28% 8,85% 7,10% 7,03% 14,88% 15,48% 17,26% 14,83% 16,20% 15,18% 14,97% 11,99% 11,29% 12,48% 10,29% 9,83% 11,64% 9,67% 14,19% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                                         
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1.654,00 1.153,00 1.413,00 1.753,00 1.509,00 1.430,00 1.641,00 1.310,00 1.166,00 1.439,00 1.276,00 1.240,00 736,00 1.172,00 833,00 533,00 696,00 419,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 43.45% -18.4% -19.4% 16.17% 5.52% -12.86% 25.27% 12.35% -18.97% 12.77% 2.9% 68.48% -37.2% 40.7% 56.29% -23.42% 66.11% -18.64%
Przepływy pieniężne z inwestycji -906,00 -744,00 -561,00 -518,00 -731,00 -1.000,00 -367,00 -756,00 -539,00 -672,00 -625,00 -706,00 -881,00 -802,00 -622,00 -689,00 -466,00 -720,00 -1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -21.77% -32.62% -8.3% 29.14% 26.9% -172.48% 51.46% -40.26% 19.79% -7.52% 11.47% 19.86% -9.85% -28.94% 9.72% -47.85% 35.28% 48.39%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.282,00 -677,00 -512,00 -678,00 -691,00 -533,00 -335,00 -719,00 -440,00 -580,00 -658,00 -562,00 120,00 -446,00 -74,00 -20,00 -81,00 -391,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -89.36% -32.23% 24.48% 1.88% -29.64% -59.1% 53.41% -63.41% 24.14% 11.85% -17.08% -568.33% 126.91% -502.7% -270% 75.31% 79.28% -160.53%
Zmienność kursu walutowego -73,00 74,00 -60,00 -6,00 0,00 -12,00 -15,00 42,00 -1,00 -31,00 5,00 -18,00 7,00 24,00 14,00 17,00 2,00 -4,00 8,00                                    
Przepływy pieniężne netto -607,00 -194,00 280,00 551,00 87,00 -115,00 924,00 -123,00 186,00 156,00 -2,00 -46,00 -18,00 -52,00 151,00 -159,00 151,00 -696,00 -226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -212.89% -169.29% -49.18% 533.33% 175.65% -112.45% 851.22% -166.13% 19.23% 7900% 95.65% -155.56% 65.38% -134.44% 194.97% -205.3% 121.7% -207.96%
CFE-CFI-PID 630,00 295,00 736,00 1.131,00 735,00 380,00 1.215,00 492,00 563,00 690,00 544,00 426,00 -244,00 286,00 122,00 -230,00 172,00 -348,00 -909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 345,00 380,00 49,00 271,00 358,00 327,00 299,00 279,00 271,00 256,00 232,00 200,00 190,00 171,00 161,00 156,00 150,00 144,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                         
Liczba akcji na koniec roku 767.953.088 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183 791.674.183                                    
Cena maksymalna 24,85 21,81 25,28 27,30 26,59 29,05 33,87 34,65 36,06 32,93 24,98 15,87 11,97 11,91 8,70 9,18 9,56 9,10 8,81 7,82 5,91                                
Cena minimalna 16,01 12,23 17,19 15,54 20,11 20,41 23,35 19,10 27,07 24,07 14,96 10,94 9,16 8,17 6,03 5,90 7,66 6,96 7,21 5,61 4,59 6,39                              
                                                                         
Maksymalny PER 28,10 36,12 43,99 24,62 20,90 19,20 32,78 51,56 37,46 44,11 35,63 23,22 17,36 26,26 19,29 19,70 25,14 19,01 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 4,65 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 23,11 28,19 36,95 19,31 18,36 16,34 27,69 39,99 32,79 38,18 28,49 19,62 15,32 22,14 16,33 16,18 22,65 16,77 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 18,11 20,26 29,91 14,01 15,81 13,49 22,60 28,42 28,12 32,24 21,34 16,01 13,28 18,02 13,37 12,66 20,15 14,54 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 2,73% 2,18% 0,00% 2,98% 2,24% 2,01% 1,57% 1,83% 1,26% 1,33% 1,91% 2,26% 2,60% 2,57% 3,36% 3,31% 2,45% 2,59% 2,27% 2,60% 2,89% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% media 2,24% 1,70% 0,00% 2,34% 1,97% 1,71% 1,33% 1,42% 1,10% 1,15% 1,52% 1,91% 2,29% 2,17% 2,84% 2,71% 2,20% 2,28% 2,07% 2,23% 2,56% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% mínima 1,76% 1,22% 0,00% 1,70% 1,69% 1,41% 1,09% 1,01% 0,94% 0,97% 1,14% 1,56% 1,99% 1,76% 2,33% 2,12% 1,96% 1,98% 1,86% 1,87% 2,24% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,72 1,74 2,14 2,29 2,29 2,76 3,80 4,33 4,43 4,25 3,39 2,19 1,79 1,99 1,51 1,71 1,91 1,87 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 1,41 1,36 1,80 1,79 2,01 2,35 3,21 3,36 3,88 3,68 2,71 1,85 1,58 1,67 1,28 1,41 1,72 1,65 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 1,11 0,98 1,45 1,30 1,73 1,94 2,62 2,39 3,33 3,11 2,03 1,51 1,37 1,36 1,05 1,10 1,53 1,43 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 10,18 10,94 12,80 10,92 10,66 11,71 17,07 17,54 18,25 16,51 15,00 11,03 8,35 10,43 8,89 8,93 12,08 9,79 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 9,19 11,43 #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                                  
EV / EBITDA minimalna 6,86 6,49 9,09 6,00 7,98 8,12 11,83 9,72 13,77 12,20 9,29 7,93 6,55 7,47 6,44 5,87 9,77 7,49 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.